september, 2012

Opinionen ökar för att England skall utnyttja sin skiffergas

I The Telegraph skriver Mattew Sparkes att the Institute of Directors (IoD) undersökt skiffergasalternativet i England och rekommenderar regeringen att tillåta en utvinning i stor skala. ”Vi har en massiv reserv av skiffergas under våra fötter och vi bör utnyttja det … vi har inte råd att strunta i denna möjlighet”, säger energirådgivaren Dan Lewis   →

Alarmisterna upprörda över att en skeptiker fått yttra sig

Det blev rabalder kring ett inslag i Public Broadcasting Service (PBS, USAs motsvarighet till public service TV). Föremålen för programmet som helhet var inga skeptiker utan det var Richard Muller och hans dotter som fick förklara varför deras BEST-studie (som fortfarande inte passerat någon peer-review) skulle vara så fantastiskt banbrytande. Den bekräftade ju egentligen bara   →

Är vi förvånade – förbjud, förbjud, förbjud?

Skiffergas och dess utvinningsteknik fracking är ett globalt hot, även i Sverige. Vi bör göra som flera andra länder redan gjort, förbjuda detta sätt att utvinna gas. Det skriver företrädare för nätverket Heaven or sHell tillsammans med Greenpeace. Jaha, nu har också detta blivit ett globalt hot enligt miljöfanatikerna. Om Miljöpartiet och Greenpeace får råda   →

USA bättre än EU – och billigare

Enligt en artikel av Björn Lomborg har koldioxidutsläppen i Förenta staterna har sjunkit till sin lägsta nivå på 20 år. Enligt uppskattningar på grundval av uppgifter från US Energi Information Agency (EIA) från de första fem månaderna av 2012, har årets förväntade koldioxidutsläpp minskat med mer än 800 miljoner ton, eller 14 %, från toppnivåerna   →

Fredag är det igen

När jag meddelade mina föräldrar att jag fått en professur vid KTH i Stockholm, var min fars första reaktion ”Men var ska Du parkera bilen?”  – ja lite sorglustigt, men här är några lösningar på problemet – först en för experter: och en för de pragmatiska: och en instruktionsvideo om hur man kommer ut igen:   →

Konsensus: Arktis kommer inte att bli verkligt fritt från havsis

Årets rekordlåga isutbredningsareal i september har givetvis väckt frågor om ett framtida Arktis utan havsis på sommaren. Följdfrågor är vad den stora avsmältningen beror på, hur mycket som beror på naturliga variationer och hur mycket som beror på AGW. Ytterligare frågor berör om Arktis kommer att bli isfritt och i så fall när eller om   →

Dagens Miljöparti

Idag presenterar finansminister Anders Borg regeringens budget. Med anledning av det har Åsa Romson idag ett debattinlägg i Aftonbladet. Hon skriver: ”Denna sommar har Arktis is smält snabbare än någonsin, stora delar av Sverige har drabbats av extrem nederbörd medan andra regioner i världen drabbats av översvämningar, torka, hetta, bränder och oväder i en hittills oskådad omfattning.” ”The sum   →

Måndag hela veckan

Det finns en del som jobbar hårt för tvinga så många som möjligt att äta vegetarisk mat en dag i veckan. En av dem är Daniel Swedin som har skrivit en ledarkrönika på Aftonbladet med rubriken ”Låt varje måndag bli en köttfri dag”. Han skriver: ”Få saker provocerar så mycket som det rätt anspråkslösa förslaget att inte äta   →

Klimatkänslighet, tisdagens tema även på MISU

I går bevistade jag tillsammans med ett 40-tal åhörare ett dubbelseminarium på Meteorologiska Institutionen på Stockholms Universitet – våra vänner Lennart Bengtsson och Gösta Walin fick vardera 25 minuter att söka göra åhörarna klokare. I salen återfann man förutom MISU-doktorander och forskare även deltagare i ett F57-årskullsåterseende från KTH (bl.a. Gösta, och P.-O. Eriksson, tidigare Sandvikchef som   →

Läckage i återkopplingen?

Storleken på CO2:s direkta växthuseffekt kan enkelt uttryckas som att en fördubbling av halten ger en temperaturökning på ca 1 oC. Detta är den mätbata effekten av att denna att gas absorberar vissa band i IR-sområdet.  Värdet gäller i en kontrollerad mätning, med i övrigt oförändrade betingelser. I jordens atmosfär ändrar en temperaturhöjning betingelserna –   →