Opinionen ökar för att England skall utnyttja sin skiffergas

natural gas 3104
I The Telegraph skriver Mattew Sparkes att the Institute of Directors (IoD) undersökt skiffergasalternativet i England och rekommenderar regeringen att tillåta en utvinning i stor skala. ”Vi har en massiv reserv av skiffergas under våra fötter och vi bör utnyttja det … vi har inte råd att strunta i denna möjlighet”, säger energirådgivaren Dan Lewis till Financial Times.
I en ledarartikel i City A.M. skriver Allister Heath att fyndigheterna av skiffergas i UK bara ökar. För två år sedan ansåg man att det fanns 5.3 trillion cubic feet (tcf) att hämta upp. Idag ligger siffran på mellan 200 och 300 tcf. Heath påpekar att medan energipriserna gått ned i USA så har de stigit i UK, vilket innebär att den brittiska industrin får allt svårare att konkurrera med den amerikanska. Bara skiffergasen på land skulle kunna stå för minst 10% av energibehovet under de kommande hundra åren, minska koldioxidsutsläppen och skapa många nya jobb.
Till år 2020 så förväntar man sig att skiffergas-boomen kommer att skapa 3,6 miljoner nya jobb i USA, både som en direkt och indirekt följd av lägre energipriser. Även om UK bara är hälften så framgångsrik så skulle det skapas 35 000 nya jobb direkt bara inom energisektorn, enligt IoD.
Gröna jobb, någon?
h/t Benny Peiser
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. István

  Gröna jobb? Bara definitionsfråga.
  Kan brunkols-dagbrott anses som gröna i Tyskland, så kan även fracking gas vara det i England.
   

 2. Tege Tornvall

  Kanske snarare litet spräckliga? I mörkret är som bekant alla katter grå.
  Men grönvänstern tycks vara emot alla former av fortlöpande och säkert tillgänglig energi till rimlig kostnad och för sådana som bara är tillgängliga ibland och därtill till hög kostnad. Det har smittat alla politiska partier så att riksdagen tycks befolkad av folk som a priori tror att energi i sig är något fult.
  Att överhuvud taget tillverka saker eller odla grödor annat än för hand och utan tekniska hjälpmedel tycks också vara suspekt.
  Draget fullt ut leder synsättet till att vi som naturfolken borde leva en invånare per km2, bo i grottor eller hyddor och livnära oss på markens bär och rötter plus vad jakt och fiske kan ge. Eftersom bara runt en tredjedel av jordens 150 miljoner km2 land är beboeliga, skulle det rymma 50 miljoner invånare. Då är vi sju miljarder för många. Vilka?

 3. Åke N

  Tege #2. Vilka? Det är en fråga som ingen tycks vilja svara på.

 4. Lars

  Ordet gröna jobb har fått en väldigt dålig klang ,det tyder på innefektivitet och subventioner typ AMS jobb . Skiffergas jobben bör i stället kallas för riktiga jobb .

 5. Ingemar Nordin

  Inte alla journalister ær entusiastiska før skiffergas, t.ex. Geoffry Lean.

  http://www.bishop-hill.net/blog/2012/9/22/lean-over-the-top.html

 6. rosenhane

  Nätverket Heaven or sHell finns på alarmistsidan. Vore dags för nätverket Heaven or Miljöpartiet……

 7. Ingemar Nordin

  OT: Anders Bolling recenserar Patrick Moores avhopp från Greenpeace – en av organisationens grundare.

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/anders-bolling-grona-bekannelser-greenpeace-ur-en-avhoppares-synvinkel

 8. Labbibia

  # 6
  Nu blommar det….bokstavligt talat!
  Välkommen tillbaka rosenhane! 😀

 9. Slabadang

  Rosenhane!!
   
  Tjeeeeena! 🙂 Kul att se dig igen!!

 10. Thomas

  Ingemar #7 Den där artikeln kommer du ha glömt nästa gång du utgjuter dig om MSM och deras påstådda vurm för miljörörelsen och hur avvikande uppfattningar inte får höras. Sättet hans verksamhet som lobbyist för högst tvivelaktiga industrier sopas i den där notisen under mattan i en missledande bisats trots att det är väldigt relevant för hans åsikter om säg skogsindustri och fiskodling.

 11. Ingemar Nordin

  Thomas #10,

  Det troliga är väl att Patrick Moore insett att Greenpeace hamnade på en väg utför där miljövärdena betydde allt mindre och där mediauppmärksamhet och bidrag från olika stater betyder allt mer. Medan de industrier som Moore stödjer i själva verket gör betydligt mer för en förnuftig miljövård.

 12. Thomas

  Ingemar #11 Eller också insåg han att det fanns pengar att tjäna på att låna ut sitt namn till olika industrier för att dölja deras miljöförstörande verksamhet.

 13. Säger samma sak: Kul att du åter är här Rosenhane ..
  Thomas #12, lämna den sortens dynga till Olle Häggström mfl. Du kan faktsikt bättre än så. Och om du verkligen själv tror på dyngan, sök hjälp. Helt allvarligt!   

 14. guy

  Thomas #12 Går du inte väl långt nu? Hur vore det att komma med bevis för dylika påståenden?

 15. Bertel

  Rosenhane
  🙂  🙂  🙂  🙂  🙂
  En berättande hälsning.
  http://www.youtube.com/watch?v=ttl-W-hVDpQ&feature=related    

 16. Och Brooker kollar upp Tysklans katastrofresa
  http://www.telegraph.co.uk/comment/9559656/Germanys-wind-power-chaos-should-be-a-warning-to-the-UK.html#

 17. Slabadang

  Jag kan inte kommentera denna intervju med Baross!
  Den här typen av människor STYR ALLTSÅ ÖVER OSS!!! Lyssna på logiken!!!
  http://www.svt.se/agenda/barroso-darfor-behovs-en-eu-federation
   
   
   

 18. Pelle L

  Men Slabadang, du brukar ju se de stora mönstren.
   
  Logiken är ju klar som korvspad!
  Europa behöver mer demokrati, alltså skall EU sätta handklovar på länderna/folken.
   
  Btw, läste just på Fria Tider hur EU-byråkraterna vill sätta munkavle på Internet (ja, jag har börjat läsa Fria Tider sedan Newsmill ströp kommentarerna och gasade på med sin elbilskampanj).
  http://www.friatider.se/sa-vill-eu-avskaffa-yttrandefriheten-pa-natet

 19. Jan E M

  Det är inte utökad gasutvinning som man motsätter sig i Europa, utan det är metoden Cracking som man är tveksam till.
  Att producera el med gas istället för kol är något som många länder i Europa jobbar med. Gasnätet håller på att byggas ut i centaleuropa.
  Gaskombikraftverk har en vekningsgrad på ungefär 60% och kolkondens på 40%. Gasen ger mindre koldioxidutsläpp i förhållande till energiinnehållet. I praktiken ger ett gaskombikraftvek bara hälften så stora utsläpp av koldioxid kolkondens.
  En annan fördel med gaskraftverk är att det är lättare att reglera effekten på dessa utefter behovet än på kolkondens. Med utbyggd vindkraft så är det en fördel att kolkondens ersätts med gaskraft.
  Gaseldade kraftverk ger förutom lägre koldioxidutsläpp också väldigt mycket lägre utsläpp av tungmetaller, svavel, stoft och andra föroreningar. Naturgas innehåller nästan inga farliga föroreniongar. Rökgaserna blir renare än efter fliseldning.
  Att byta ut kolkondens mot en mix av gaskraft och vindkraft skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 70%.
  Biogasproduktionen från gödsel byggs ut i långsam takt i nästan hela Europa. Det har fördelen att det luktar mindre om dynga vid spridning plus en del andra fördelar som att mindre näringsämnen läcker ut i vattendrag. Biogasen som jordbrukets dynga skulle kunna producera kan ersätta en fjärdedel av den gas som går åt till att ersätta koleldad elproduktion.
  Att det fortfarande byggs kolkraftverk beror på att kolet är så mycket billigare än gasen. Gasen har betydligt fler användningsområden än vad kolet har.

 20. Olaus

  Skiffergasen kan hota den hållbara utvecklingen av den gröna vindkraften.
  Jag slås av hur snabbt det går. Då det gäller östra USA från staten New York ner till West Virginia, Marcellus Shale, bedömdes 2002 att formationen innehöll 1,2 triljoner kubikfot gas (TCF). 7 år senare var uppskattningen 262 TCF.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Marcellus_Formation
  Den geologiska kunskapen verkar stor i USA. Om svensk alunskiffer tror jag, att standardverket fortfarande är Bertil Dahlmans The Scandinavian Alum Shales, Uppsala 1985.
   
  Här är de brittiska fyndigheterna plottade på karta.
  http://www.bgs.ac.uk/research/energy/shaleGas/howMuch.html
  Flera av dessa fyndigheter är från samma geologiska epok som alunskifferlagren i Sverige. Den alunskiffer som är undersökt i Sverige är uppe i ytan för att medge dagbrott. På de djup fracking sker, 1 – 3 km – finns vad jag vet inga borrningar utförda.
  Det bör observeras, att de brittiska fyndigheterna sträcker sig ut till havs. British Geological Survey (BGS) uppskattar, att det finns 5-10 ggr mer skiffergas till havs än på land. En utvinning till havs bör minska oron hos befolkningen men blir nog dyrare än på land. Offshoretekniken behärskar dock britterna.
  De brittiska fyndigheterna nämns vara från 4,7 TCF (BGS) upp till 1000 TCF (Reuters). Den årliga konsumtionen i Storbritannien är 3,5 TCF.
  Det finns chans, att den brittiska ekonomin påverkas positivt, om storskalig utvinning kommer igång.

 21. Thomas

  guy #14 Du kan alltid börja med att läsa om Moore på Wikipedia. Sen tycker jag faktiskt det är festligt att någon just på denna blogg tycker att man ”går för långt” om man framför möjligheten att någon drivs av egoistiska motiv. Det är ju precis så det ständigt hävdas om politiker och klimatforskare, utan att det finns minsta spår av bevis. Skall du anmärka på allt sådan lär du få mycket att skriva.

 22. Jan E M

  Jag skrev fel i #19, jag menar Fracking, inte Cracking.

 23. Thomas, du skrev ngt helt annat än att du ”framför möjligheten att någon drivs av egoistiska motiv”. Men historierevisionism är ju en central del av argumentationen på ’er sida’ … kanske också därför många hos er är så förtjusta i förnekar-ordet …

 24. Pelle L

  Thomas #21
  Du är en mästare!
  En generaliseringarnas mästare, utan konkurrens!
   
  Hur ser du på Maud Olofsson och vindkraftsindustrin?
   
  Om du har glömt det är Maud Olofsson f.d. partiledare för Centerpartiet och f.d. näringsminister.
   

 25. Tege Tornvall

  Pelle L. Apropå korvspad. För att en gråsparv skall kunna inse vad som är klart som korvspad måste den ha en sparvkod!

 26. Ingemar Nordin

  Olaus #20,

  Tack för intressant info. De gröna rörelserna låtsas vara bekymrade över frackingtekniken som sådan. Men det torde stå ganska klart för de flesta att det de är livrädda för är att gasproduktionen av energi definitivt skall slå ut deras gulle-energi, nämligen sol- och vindenergin.

  Det finns säkert en hel del rent finansiella kopplingar mellan dagens miljörörelser och vind- och solenergin. Men jag tror att det hela ändå bottnar i miljörörelsens romantiska föreställningar om att denna sorts energi är extra ”grön”, ”förnyelsebar” och ”miljövänlig”. Jag vet, eftersom jag själv tillhörde detta läger under sent 70-tal och tidigt 80-tal.

  Problemet med de här rörelserna är att de låter önsketänkande och ideologi ta överhand över vetenskapen. De KAN helt enkelt inte se sig själva i spegeln och säga: jag hade FEL.

  Thomas #21,

  Det som jag beundrar Moore för är att han är en av de få som faktiskt klarat av att erkänna att han satsade på fel häst när han var med och startade Greenpeace. Organisationen må ha haft väldigt goda syften i början. Men han insåg så småningom att medlen (dvs, mediauppmärksamhet och budgetmaximering) tog över målen inom organisationen. Idag utgör Greenpeace och WWF (som har vandrat samma väg) två stora hot mot vår miljö och mot en hållbar utveckling.

 27. Pelle L

  Tege Tornvall #25
   
  Nu tillhör jag ju  http://www.youtube.com/watch?v=F-OgXq4Lqyw
  så du får nog förklara vad du menar.
  Jag fattar lika mycket som en gråsparv 🙂

 28. Stickan no1

  SVT
  ”Gus Van Sant och Matt Damon gör film om USA:s miljövidriga marknad för naturgas.”
  http://blogg.svt.se/film/2012/09/promised-land/
  ”Nu kommer snart ”Promised land”, som tar upp det här ämnet på ett sätt vi alla kan förstå: Med Matt Damon.”
  Som vanligt drivs opinionsarbetet på nöjessidorna.