Centerpartiet – rekord i floskler

Dags att granska några politiska partier. Var står de i klimat- och energipolitiken? Först ut är Centerpartiet – Alliansens gröna röst.  Granskningen sker via hemsidor och artiklar av ledande personer. Ett av problemen i Sverige idag är att skillnaderna mellan partierna är för små. Det är bra om det finns tydliga alternativ. Men det är mest graden av ”grön” som diskuteras. Vilket parti vågar gå och säga att satsar vi på billigare bensin och lägre elpriser? Dessutom vem vågar säga att vi avbryter ”klimatsatsningarna” för de är meningslösa? De påverkar inte klimatet på ett mätbart sätt alls.
Partierna kommer också att utsättas för floskeltesten. Genom att negera ordet eller meningen framgår om det är en floskel. T.ex. hållbart. Vem vill ha ett ohållbart samhälle?
På centerpartiets hemsida och då första sidan per 2012-09-19 hittar jag förekomsten av ordet hållbart sex gånger, långsiktig också sex gånger samt satsning fem gånger. Det blir 17 floskelpoäng.
Om klimatet säger centern:
”Klimathotet är vår tids största utmaning. Hotet är globalt, och kräver globala lösningar. Därför krävs ett ambitiöst och bindande globalt avtal. Alla länder måste medverka till att hålla den globala temperaturökningen under två grader. De rika länderna ska gå före.
Vidare: ”göra den svenska fordonsflottan fossiloberoende till 2030
Här pratar man om flottan och inte nybilsförsäljningen. Med en livslängd på 18 år på en bil är det redan för sent. Ska centern tvångsskrota gamla bilar? Dessa finns främst i glesbygd. Och hur ska dessa bilar drivas? El, etanol eller vad? Ska flyget och sjötrafiken läggas ner också?
fortsätta bygga ut det tredje benet i svensk elförsörjning bestående av förnybara kraftslag som kraftvärme, vindkraft och solel m.m.
Solel är totalt olönsamt i Sverige. Ändå ska denna subventioneras. Instrålningen från solen vintertid är så låg att den knappt genererar någon el alls. Och tänk det är på vintern vi behöver det mesta av elen. Centern lever på floskler och drömmar.
höjd energiskatt på diesel
Centern har ett stort problem med att de är i otakt med de egna kärnväljarna. Partiet kommer från gamla Bondeförbundet och väljarna fanns främst i glesbygd. Efter partiets storhetstid under Torbjörn Fälldin har det gått bakåt. Landsortsväljarna attraheras inte av höga skatter på bensin och diesel. De behöver bilen. Likaså försöker Centern vara ett liberalt storstadsalternativ ”Stureplanscentern”. Även här kommer man i konflikt med människors syn på energiskatter. Riktigt gröna väljare är oftast mer till vänster och väljer Miljöpartiet.
Att kombinera ambitiösa klimatmål med nya innovationer och därigenom skapa en hållbar tillväxt ger oss ökade förutsättningar att både skapa nya jobb..
Detta är inte sant. Önskedrömmar. Satsningar av staten på ”gröna” jobb gör att fler riktiga jobb förloras. Ju mer som satsas desto fattigare blir vi.
”höjt reseavdraget med 50 öre per mil till 18:50”
Centern vill höja bensinpriset och istället kompensera  med ökade reseavdrag. Reseavdraget för bil var 2007 18 kronor per mil. 2008 höjdes det till 18:50 kr/mil och sen dess varit oförändrat. En höjning med 2.8% skulle alltså vara kompensationen för fyra års ökande kostnader.
prisutveckling
Centerns partistrateger inser inte att klimatfrågan är död bland väljarna. Fast man är nere under 4% i opinionsundersökningar sker ingen omprövning. Anna-Karin Hatt, på nätet ofta kallad ”Hattifnatt”, fortsätter sina ”gröna” artiklar som om hon levde i en annan värld, se här. Själv tycker jag Anna-Karin Hatt är ”korkat” konsekvent så ”Hattifnatt” är inget bra uttryck.
Anna Karin Hatt
Hatt: att alltid stå upp för den enskilde gentemot överheter
Känns inte trovärdigt när Centern pådyvlar vanligt folk nya energiskatter varje år. Anna-Karin Hatt är ju överheten själv.
Valet av Annie Lööf var inte så lyckat. 29 år gammal och leder centerpartiet och är tillika näringsminister.
Annie Lööf1
Lööf: ”Sverige måste bli bäst i världen på hållbar utveckling”
Suck! Vilken floskel. Vem skulle sätta en 29-åring att leda ett storföretag som Ericsson eller Atlas Copco? Ung och grön är en etikett som stämmer bra. Men näringsminister går bra att bli fast Lööf inte jobbat i näringslivet. Ansvaret vilar tungt på de som valde Annie. De skulle väntat tio år så hade hon kunnat bli något stort. Nu finns det stor risk att hon försvinner efter nästa val. Fortsätter hon med hållbarhets- och klimatflosklerna kommer det att gå illa. Folk i glesbygd bekymrar sig om jobben, ekonomin, brottsligheten och vill kunna använda sin bil. Likaså vill man ha råd att kunna betala sin elräkning.
Annie Lööfs uttalande att slopa karenstiden för homosexuella blodgivare under Pridefestivalen uppfattades som ett billigt sätt att köpa röster. Lööfs uttalande om fri invandring har knappast gått hem i stugorna. Annie Lööf har helt enkelt kommit helt i otakt med de egna potentiella väljarna.
Sen har vi miljöministern Lena Ek (c). Superbyråkraten som lever hundratals mil från sina väljare.
Lena Ek1
Hur Lena Ek tänker sig styra forskningen kan du läsa i DN här. Lena Ek: ”Varje år lägger staten två miljarder på klimatforskning. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder politikernas uppsatta klimatmål.”
Politiker som Lena Ek gillar inte oberoende forskning som kan komma fram till resultat som inte stöder AGW-hypotesen. Lena Ek vill använda forskningen för att öka politikernas makt och kunna beskatta vanligt folk genom att skylla på klimatmålen. En bluff utan dess like.
Till sist Maud Olofsson som nu sitter i styrelsen för vindkraftföretaget Arise Windpower. Ett företag som skulle försvinna om inte subventioner gavs av politikerna.
Sammanfattningsvis har Centerpartiet tonat ner klimatfrågan något och talar mer om hållbarhet. Det är ett liberalt parti med en grön flumagenda. Annie Lööf som partiledare har inte tagits emot väl utan hon uppfattas som alltför grön i dubbel bemärkelse.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt genomlysning, Per. Det är bara obegripligt att Regeringen har så många centerpartister på viktiga poster. Men med opinionssiffror under 4% så blir det troligen förändring på den fronten efter nästa val. 

 2. Thomas

  Får vi se motsvarande ”analys” av samtliga riksdagspartier, Per?

 3. Lasse

  Ang Arise så har DI köp på den aktien som en chansning-nu när den halverats i kurs. Tveksam eftersom de är lite väl optimistiska med 3000 timmars full drift. Samtidigt är terminspriset på el lågt i flera år framåt-så lågt att de kan få dålig lönsamhet. Men de hoppas på högre pris på elcertifikat nästa år.
  Annie get your gun! Centern är värt ett bättre öde , nu när de offrat kärnkraftsfrågan. Valsamarbete inom Alliansen är väl enda räddningen!

 4. Den stora frågan för Centern måste vara om man finns kvar i Riksdagen efter nästa val. Likt KD så åker man upp och ned runt 4% spärren.
  Man hoppades nog på en Wetterstrand-effekt när man valde Annis Lööf till partiets ordförande. Jag tror inte man förstod hur grön hon faktiskt är i dessa samanhang. Jag vill påstå att hon istället är ett rejält bojsänke för sitt Centern.

 5. Lars W

  Kamrat 4% kommer nog att rädda KD, men men vem är kamrat med C?

 6. Apropos ungdom.
  Att äldre människor har mer erfarenhet är väl ostridigt. Dessutom är det generellt så att ju äldre man blir dess bättre blir man på att se större och mer komplicerad samband. Borde väl vara utmärkta egenskaper för en minister. Ungdomlig kraft kan komma från medarbetare. Erfarenhet behövs för att sätta in saker i sitt rätta sammanhang

 7. Lars W

  Dieselpriset kommer att stiga eftersom sjöfarten tvingats gå över till lågsvavelolja. Tack till de rödgröna!

 8. Tålis

  Kan bara hålla med: Skillnaderna mellan partierna är små, allt för små.
   
  Tänkte tipsa om annat som pågår i Klåfingers värld. Man motarbetar inte bara ett bättre klimat (av påhittad orsak; CO2), och med overksamma, samt oerhört kostsamma medel. Vi ska ”klimatanpassas” också. ”Miljöaktuellt lät riksdagens partier berätta hur de tycker att Sverige ska klimatanpassas”:
  Så vill riksdagspartierna klimatanpassa Sverige.
  Voj, voj…
   
  De finns numera horder av byråkrater från kommunnivå och uppå, bl.a. s.k ”klimatanpassningssamordnare”. Enligt dem och andra gröngölingar håller vi på att få ett nytt klimat också, som vi ska anpassa oss efter. En konferens redan imorgon: Klimatanpassning Sverige 2012 och en till nästa månad. Kort:
   
  Syftet med Klimatanpassning Sverige 2012 är att dela erfarenheter,
  kunskap och strategier inom klimatanpassningsarbetet.
  Du får överblick över de senaste forskningsrönen och verktygen
  för klimatanpassning i praktiken. Under dagen kommer du att få
  senaste nytt från forskarvärlden, länsstyrelserna och den
  kommunala världen. Dagen ger även dig som besökare ett
  internationellt perspektiv och innehåller inslag angelägna för
  näringslivet, exempelvis inom areella näringar, turistnäringen och
  försäkringbranschen.
  Vi kommer också att lyfta frågan:
  Vem har det juridiska, moraliska
  respektive ekonomiska ansvaret för klimatanpassningen i Sverige?
   
   
  Apropå kommunal ”klimatanpassning”, så SMHI har t.ex. lurat i Sundsvalls kommun att havet kommer att stiga med över en meter inom hundra år i deras trakter och överstiga landhöjningen, utan ett enda belägg.
  Visst ska man anpassa sig, särskilt till väder. T.ex. har asfaltering av många markytor mm och underdimensionerade dagvatten- och avloppsledningar, lett och kan leda till översvämningar.
  Undrar hur många onödiga, dyra och rent felaktiga ”anpassningar” de kommer att göra eller kommer de att nyktra till?

 9. freetheworld

  Per, du har en riktig dynamitserie här. Längtar efter att få läsa din analys av MP och SD.

 10. Fascinerande (och skrämmande) att se hur moderna tiders ”snake oil salesmen” har växlat från att blåsa enskilda individer till att skaffa sig välbetalda uppdrag från godtrogna politiker. Med den nya ormoljorna ”klimatanpassning”, ”genuscertifiering” och gud vet vad.

 11. Lasse

  Tålis-havet i norr har stigit med en meter bara i år! Vid ett tillfälle!
  Noterade att det är stora variationer uppe i Bottenviken när det är lågtryck och blåst. Annars så verkar det var förr som gäller för extremerna:http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/1.2269
   

 12. pekke

  Ännu en artikel som visar att vindkraft inte är en lönsam historia.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/lagt-pris-pa-el-drabbar-vindkraften_7523698.svd

 13. Peter Stilbs

  Tålis #8 – det är skrämmande att politikerna så låtit sig luras av Sten Bergström och medarbetare, vad gäller allehanda framtida översvämningar som synts i kristallkulorna på SMHI. 
  Eller är det bara en lysande affärsidé att åka land och rike runt och hävda att det blir mer nederbörd, och mer på samma ställe under lång tid? 
  Samtidigt som den breda allmänheten och politikerna inte fattar vad man säger, utan tror att allt handlar om en havsytehöjning pga isavsmältning.    

 14. Björn

  Centerpartiet är lika obehövligt som vindkraften. Politiker som spottar ur sig floskler är inte trovärdiga. De utåt framträdande fungerar som megafoner för en inre partikärnas oförståelse inför en modern teknologisk värld.  

 15. Holmfrid

  #7,  Lars W
  Huvudaktör vad avser svaveldirektivet (0.1% till 2015) var C  med Lena Ek som lobbare i Bryssel, med stöd av MP.  S  har motsatt sig direktivet med argumentet att basindustrin drabbas för hårt.  Rösta S  2014.

 16. RB

  Havsnivån stiger! Hög tid att bygga vallar… 20 cm 1896-2011, enligt SMHI:
  http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/1.2260.1242050870

 17. Bengt Abelsson

  RB #16
  Jag kan inte se någon ”knyck” i SMHI´s graf sammanfallande med ökande CO2-utsäpp med början säg runt 1940 -1950.
  Finns inte ens samvariation är orsaksammanhang omöjligt.

 18. Helge

  Jag bara undrar varför man tror att alla dessa floskler går hem bland folk. Litar man på att media och myndigheter lyckas med sin ensidiga propaganda liknade information i ämnet?
   
  Själv har jag känslan att gapet hela tiden ökar mellan vad folk tänker och tycker och vad partierna har i sina program. Ett allvarligt demokratiproblem, finns det inte partier som tydligt representerar olika grupper i samhället är det inte längre en demokrati.

 19. Lasse

  Vallar behövs söder om 0 linjen-eller som SMHI påpekar havsvattennivå höjning ”kan” kompenseras av landhöjningen i norra Sverige. Ligger SMHI i Trelleborg?
  http://www.lantmateriet.se/upload/bilder/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssytem/Landhojning/NKG2005LU_stor.jpg

 20. Jan E M

  Lasse #19
  Vid en tvågradig global temperaturökning kommer ”0-linjen” att ligga nära Norrköping där SMHI finns. Exakt läge får man se den dag man når dit.
  Klimatforskarna varnar för att tvågradersmålet inte kommer att hållas. Vid tre grader så lär 0-linjen ligga i södra Norrland någonstans.
  För att havsnivåökningen skall vara snabbare än landhöjningen i hela landet så krävs antagligen en global temperaturhöjning på närmare 4 grader.
  Det finns stora osäkerheter i beräkningarna, men det mesta beror ändå på hur den globala temperaturen utvecklar sig.

 21. Peter F

  Jag är förundrad över alla nya ord som ständigt dyker upp i klimathysterin. ”Yteffektiva transporter” läste jag nu i ovan länkade klimatanspassning i riksdagen. Jag antar att det är ett sätt att förvilla allmänheten och försöka låta kunnig. Det bli ju bara snömos till slut.

 22. Lasse

  Jan E M #20 Jo -vi talar om skillnaden mellan trender och gissningar.
  Gissningarna behöver följas upp med uppmätta trender för att bli trovärdiga. Men när det gäller havsnivån så är de årliga variationerna och landhöjningen mer avgörande än gissningarna om framtiden. Men alla vill väl vara med och leka!

 23. tty

  Apropå den svällande klimatbyråkratin så gav en snabb sökning på Google följande resultat:
  Klimatchef                                                 36600 träffar
  Klimatrådgivare                                          33300 träffar
  Klimatkonsult                      10300 träffar
  Klimatsamordnare                                      4940 träffar
  Klimatkommunikatör                                  2630 träffar
  Klimatanpassningssamordnare                    1290 träffar
  Klimatdirektör                                            1210 träffar
  Klimatinformatör                                        1040 träffar
  Klimatingenjör                                            295 träffar
  Klimatplanerare                                          43 träffat
  Klimatassistent                                           23 träffar
  Klimatanpassare                                        12 träffar
  Klimatbevakare                                          7 träffar
  Klimatkonsulent                                         6 träffar
  Klimatkreatör                       3 träffar
  Verkar vara en bransch med markant flera hövdingar än indianer.

 24. Stickan no1

  Denna länk är det många som missat betydelsen av:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16243/a/194208
  ”Sverige har tillsammans med ett antal länder och UNEP initierat en global koalition för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Den 3 juni 2012 bjöd Lena Ek och USAs utrikesminister Hillary Rodham Clinton in till ett samtal med forskare, studenter och näringslivsrepresentanter om hur initiativet kan kommuniceras och hur svenska företag och allmänhet kan involveras i arbetet.”
  ”Sverige och USA har ett särskilt ansvar inom Koalitionen för att öka medvetenheten om SLCP. Den 3 juni anordnade man ett seminarium för förklara begreppet och samtidigt involvera och få råd från unga forskare och studenter om hur man kan öka medvetenheten kring SLCP.”
  Kampanjen är igång för nästa klimathotsaktivitet.
  Och det är Sverige och USA som leder arbetet.
   
   

 25. Lasse

  Varje hotell med självaktning har en klimathandläggare!
  Dvs piccolo som går ut med paraplyet och möter gästerna vid regn!
  Jan E M -många gissar vilt om framtiden. Varför inte titta i backspegelns mätserier och vara observant på förändringarna i stället!

 26. Lars W

  Holmfrid #15 Tack för tillrättaläggandet! Jag skall definitivt rösta med det parti som har den vettigaste energipolitiken. Undrar bara hur S röstade i EU-parlamentet. Endast 55 röstade emot. Så det var många kålsupare där.
   
  – Utsläppskraven på trafik på land är 100 gånger tuffare än på haven. Svavelutsläppen från sjötrafiken påverkar klimatet och förorsakar sjukdomar och för tidig död. Det kräver ansvarstagande – men det borde ha tagits fullt ut av hela EU, avslutar Marita Ulvskog (S).
   

 27. Mikael

  Lite intressant är prisutvecklingen på diesel och bensin. För ett antal år sedan var diesel mycket billigare än bensin. Nu är det bara en tidsfråga innan diesel är dyrare än bensinen. Politikerna höjer skatterna extra mycket på diesel då det med högre priser på bränsle ger en fördel för diesel. Om politikerna verkligen brydde sig om koldioxidutsläppen skulle de subventionera diesel då det behövs mindre diesel än bensin. Men som sagt politiker vill endast ha in sina skattepengar. 

 28. Jan

  Lite OT om det är C som diskuteras, men ändå kanske inte helt OT:
  Lise Nordin, MP:s energitalesperson och Birgitta Losman, regionråd i Västra Götaland (MP) skriver idag i en debattartikel:
  ”Solenergi är det energislag som svenskarna är mest positiva till. Enligt en undersökning från EU-kommissionen är 92 procent av Sveriges befolkning positiva till solenergi. Minst populär är kärnkraften.”
  Så nu är det solkraften som vi i Sverige borde satsa på och den minst populära kärnkraften avskaffas. Man kan dock undra om det bästa sättet att säkra vår framtida energiförsörjning är att låta energipolitiken styras av opinionsundersökningar utförda av EU?
  http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-solsatsning-blev-bara-minskning/
  Hur man skall lösa problemen med säsongs och dygnsvariationer om vi får så mycket solkraft så de ger ett reellt bidrag till elförsörjningen nämns inte. Inte med ett ord om nämns heller hur högt elpriset skulle bli. Nettodebitering föreslås men att det i praktiken är en subvention glöms bort. Och hur kommer statsfinanserna att påverkas av att högbeskattad energi ersätts med subventionerad och skattebefriad energi?
  Finns det inga politiker bland de övriga partierna som kan eller vågar gå i polemik eller pålästa journalister som vill ställa obekväma frågor?
  När det gäller opinionsundersökningen kan man också undra hur den är utförd. Naturligtvis kan man ställa frågor på lämpligt sätt för att få önskat svar typ om du gillar miljövänlig förnybar energi jämfört med kärnkraft samtidigt som man utelämnar potential, ekonomiska och samhällsaspekter m.m från resonemanget. 
  Efter nästa val är potentialen stor att det parti som författarna representerar(och där den ena har en central position i energifrågor) får ett stort inflytande över Sveriges energipolitik. Undrar om det verkligen blir så mycket bättre än med Centerpartiet och Hatt?

 29. Slabadang

  Hoppas Centern raderas helt och hållet!!
  Man trodde ju den absoluta botten var nådd med Andreas Carlgren men tänk så överraskad man kan bli tre ännu tyngre blysänken lyckades Centern tråla fram ändå. Nu skulle Herngrens polis ”Papi Raul” som partiledare vara en kompetenshöjning för partiet. Det går liksom inte att sänka trovärdigheten till lägre än nu.

 30. Slabadang

  Va jobbigt det är!
  Nu får vita medelåders män rätt igen! 🙂 (å gud så provokativt?) Med Hatt Ek och Lööf så får man vara noga med att inte koppla dessa politiker till en konsekvens av jämställdhets strävanden, lika lite som man kan anklaga alla invandrare för att kasta sten på ambulanspersonal. Men nog finns det element som försvårar för den grupp de tillhör alltid?
  Nåväl! Med Ann L H och L Kranz så vet vi att sådana generaliseringar och fördomar inte stämmer. Problemet kanske är att bestämma vilka undantag som kan bekräfta vilka regler? Nä nu var jag där igen!! 🙂 🙂 Våga vara individ!!!

 31. Helge

  Centern bär sig såpass klumpigt åt att man tyvärr leds till tanken att det finns en avsikt bakom ”dumheterna”. Finns någon form av tanke att det finns för många partier. Det blir säkert en del andra som slås ihjäl på lite sikt. 
  Viss rätt finns det i resonemanget, men det beror mer på att allt fler har blivit sk kvantpartier, dvs man vet inte vad de tycker i olika frågor, de svarar ja/nej på alla frågor, och granskar man dem närmare för att kolla, så går det inte att avläsa var de egentligen stod innan kollen. 
  Kul kåseri om detta i NYT om detta fenomen, som jag tycker kan appliceras generellt inte bara på Romney.
    http://www.nytimes.com/2012/04/01/opinion/sunday/a-quantum-theory-of-mitt-romney.html?_r=0 

 32. Lasse

  Dessa enkäter har jag inget förtroende för. Om frågan hade ställt om vi vill ha el till 3 SEK/KWh så hade nog ingen svarat ja!
  Vi som hoppades på sol vind och vatten på 80 talet är nog rätt luttrade nu. Centern övergavs när Olof J inte ville bygga bron.

 33. Slabadang

  ”Hållbar” utveckling?
  Utveckling är vare sig det ena eller det andra den bara är och är i ständig förändring. Ett fint litet trick med ordet är att klumpa ihop alla olika utvecklingar som om de vore ett. Ett illusionstrick i den högre skolan som förvirrar dem som använder eller lyssnar till ordet. Ett totalt meninglöst begrepp där man låtsas och tror att ”allt hänger ihop” vilket det naturligtvis inte gör.Men som legitimitet för att begära den politiska och ideologiska makten styrningen och kontrollen över i princip allt funkar den ju bra.
   
  Vi ser ju redan hur dessa ideer tillämpas allt mer och det är politiker och byråkrater som dessutom inte bara styr utan påstår sig i förväg veta vilken utveckling som är bäst. En rollförskjutning som är helt sanslöst aningslös. Politikerna har helt enkelt med byråkraternas stöd fått spärr! Konsekvensen blir att vi kommer få en utveckling som stannar. Nä politiker på förhand avgör vilken utveckling som skall ske så försvinner alla de alternativ som fritt får pröva sina vingar och hållfasthet i konkurrens med den statsunderstödda och av byråkrater och politiker sanktionerade.
  Jag har länge varnat för politiseringens mögelsporer som gror inom alla områden i allt större omfattning.Politikerna har makten att krossa all självständighet integritet med tillhörande krav på saklighet opartiskhet funktionalitet och ansvar. Å de sprider sina mögelsporer i allt större omfattning där vägen till karriär är att växla från att vara tjänsteman/expert/forskare/specialist till att bli en lydig underlydande och politikerstödjande politiker själv. Det går att lita på allt färres integritet idag, en utveckling som skrämmer undan de fakta och de alternativa konsekvensanalyser demokratin är i ett sånt stort behov av för att den skall gå att lita på och för en bästa utveckling tillgänglig.
   

 34. Tege Tornvall

  Eftersom TCS har föresatt sig att vara opolitisk kanske det är bäst att hålla sig till rena sakfrågor i stället för att angripa enskilda partier eller personer. Det skapar lätt onödiga skyttegravar. Generellt tycks det nu råda tävling mellan partier och politiker i ”klimatengagemang”. Så mycket större skäl att granska grunderna för detta snarare än alla enskilda yttringar. Eller?

 35. Tege Tornvall #34: Om nu politiker missbrukar vetenskapen samt försöker styra fram forskningsresultat ska detta granskas. Sen ska inte bara Centerpartiet granskas utan flera partier. Så här står det: Stockholmsinitiativet är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik. 
  Vi stöder inget parti men har rätten att granska dem. Att vara politiskt oberoende innebär inte att vara tyst om klimatpolitiken. 

 36. Jan E M

  Lasse #22 och #25
  Om man tittar i backspegeln på trender så kan man få bisarra framtidsresultat. Om man tittar på temperaturkurvan för 1900-talet och försöker göra en funktion för en parabelkurva som ligger i ett medeltal av temperaturobservationerna, så blir resultatet att temperaturen har ökat med 5-6 grader till år 2100. Inte ens IPCC tror att temperaturutvecklingen skall vara så snabb.
  När det gäller havsnivåhöjningens hastighet har forskarna tittat bakåt och räknar med att ökningstakten är proportionell mot teperaturökningen. Det stämmer väl sådär. Det forskarna inte har så stor kunskap om är vilket jämviktsläge för havsnivån olika temperaturer har.

 37. Tege Tornvall

  Per 35. Visst skall TCS kritiskt granska klimatpolitiken, men kommentarerna kan bli onödigt vinklade och hårda. Jag vill hellre granska och kritisera företeelser och uppfattningar än kasta paj på enskilda personer. Ibland är det som att be en tondöv hålla tonen och nyttar inget till.

 38. Bim

  Tege Tornvall #37
  ”Jag vill hellre granska och kritisera företeelser och uppfattningar än kasta paj på enskilda personer.”
  Det är faktiskt enskilda personer, både inom politiken och journalistiken, som gör alla dessa stolliga uttalanden. 
  Det är ju det man hör och reagerar på.
  Man måste helt enkelt ge sig på budbärarna i detta fall.
  Jag ser hela klimatpolitiken som ett medvetet bedrägeri. 
  Politiker skall vara ärliga och arbeta i allmänhetens tjänst. Det är inte vi som skall betjäna dem.

 39. bom

  #37 Nu verkar Du inte ha läst inledningen. Den här granskningen avser partier och deras politik. De tre avbildade kvinnorna är de tongivande men den politik de framför är partiets samlade. Jag ser inte att det är personerna som kritiseras hårt – det är, som utlovats, den politik som partiet står för.
   
  Någon annan framförde träffande att de som raserade centern i grunden var det osaliga paret Johansson – Dahléus. Politikerna som lyckades vara emot precis allting och för ingenting. Den förre rekommenderade ju nyligen Lööf att gå ur Alliansen troligen för att (enligt hans recept) stå till sossarnas förfogande i stället. Olof Johansson har alltid varit en svensk Quisling och kommer att alltid så förbli.

 40. Peter Stilbs

  Jag gillade Gunnar Hedlund – och Centern var bättre som Bondeförbundet

 41. Tege Tornvall

  38-39. Förvisso är dessa tre damer centerns på senare tid mest framträdande representanter och företräder delvis dess politik – men inte hela. De liksom framträdande personer i alla andra partier utom sinnesförvirrade SD litar i god tro och av egen okunskap på förment objektiv ”information” från Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace, Gröna Bilister, Fältbiologerna, Trafikverket och andra liknande myndigheter och organisationer som är beroende av statligt stöd och statliga bidrag i en sig själv upprepande kretsgång. Det är dessas självpåtagna och icke ifrågasatta auktoritet och kompetens som måste ifrågasättas. Deras rent seeking och egenintressen måste påvisas och deras teser motbevisas. Vårt arbete är som droppen som urholkar stenen. Det avgörande är uppdragen, belöningarna och finansieringen. Håll ut och håll igång!

 42. Stickan no1

  Vi får skynda oss att framföra våra åsikter. Snart kan det vara försent
  Officell kommentar: http://www.cleanitproject.eu/edri-publishes-clean-it-discussion-document/
  om detta dokument:
  http://www.edri.org/files/cleanIT_sept2012.pdf
  oj.

 43. Jan

  Det är svårt att få en saklig och sansad debatt då det är uppenbart att de flesta politikerna oberoende av kulör är okunniga och deras debattinlägg därför ofta fylls med väl inövade slagord. 
   

 44. Vi måste få ett politiskt alternativ till alla ”klimatanpassninspartier”. Vad skall vi ”skeptiker” rösta på?
  (Senast taktikröstade jag på C! Hemskt pinsamt! Jag lovar aldrig mer!)
  Tänk ett parti som säger:
  Politiker kan inte styra klimatet.
  En energipolitik som ger billig och säker energiförsörjning.
  Satsning på naturgas.
  Sänkt bensin- o dieselpris.
  Förbud för Hg-lampor.
  Inga subventioner till etanol, vind- o solenergi.
  (Forskning om vad som styr klimatet.)
  Fler färslag?
  Partiet skulle lätt få 10% och orsaka politisk panik! 🙂

 45. Peter S.
  Hedlund och även andra samtida politiker var ganska tydliga profiler. Det är mer än man kan säga om dagen pk-dockor uppbackade av spin-doktorer.
   

 46. Peter F

  43
  M.Ss.Eng.#43
  FP älskar kärnkraft. Yrar om det stora klimathotet, men har
  fattat att gröngul vindsolkraft inte funkar

 47. M.SC.Eng.
  Några grundlagsändringar.
   – Förbud mot politiserad forskning
   – Förbud att använda skattepengar till propaganda

 48. Stickan #41: Skrämmande dokument. Ska EU bli ett nytt Nordkorea och Sverige en lydstat? Finns det inga svenska EU-politiker som säger ifrån? Och ingen gammelmedia alls som granskar EU? Täckmanteln att bekämpa terrorism ser helt ihålig ut.

 49. Håkan Sjögren

  Tege Tornvall # 34: Uppenbarligen föreligger en kamp mellan Centerpartiet och Miljöpartiet om vilkens politik som  är bäst lämpad att föra Sverige tillbaka till 1800.talet. Inget av dessa partier är lämpliga att ingå i någon regering och skulle orsaka sämre livsbetingelser, om olyckan är framme. Mvh, Håkan.

 50. Slabadang

  Per och Stickan 01!
   
  Man häpnar när man läser vad EU sysslar med. Debatten mellan eubyråkraten och Moody är av arten barock där Moody måste klargöra för A och O för att intjäna förtroende dvs öppenhet. Problemformuleringen ”terrorism” är ju bara en solklar fasad för censur och styrning. När man väl lärt sig byråkratens strategilåda så fattar man direkt de dolda motiven och syftena. Ett viktig genombrott för internetcensuren är att skapa något avtal om vad som helst med alla parter där de har skyldigheter gentemot EU. Sen är hullingen i och avtalen utvidgas och omförhandlas på den starke avtalspartens villkor allt eftersom. VI MÅSTE LÄGGA NER SKITEN!! EU har blivit ett extremt tydligt hot mot demokrati och yttrandefrihet. Svenska folket är lyckligt omedvetna om att deras yttrandefrihet numer är lagd i den icke folkvalda EU.komissionens händer.
  Att lyssna till Barrosso när han kräver en federation …. jodu … han får nog ta och beslagtaga alla älgstudsare först och säötta ut sina gröna polizer i varje gathörn först! Vilken arrogans och vilken fräckhet. Dert fins inte en folkmajortet i något av de 27 medlemsländerna som vill ha en federation så på vems uppdrag och i vems intresse talar han förutom EU-politbyråns egen`?
  Att jag var så urbota korkad att jag röstade för EUinträdet!!. Jag borde ha fattat hur det skulle bli. Vilket härke! Jag ber om förlåtelse.
  http://95.211.138.23/wp-content/uploads/2012/09/tweetdiscussion-moody_klaasen_20120923.pdf

 51. Tege Tornvall

  Till TCS: jag sände för en knapp timme sedan ett svar på 38-39 ovan som tycks ha kommit bort. Vart tog det vägen? Det påpekade att det är förmenta ”experter” på Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace, Fältbiologerna, Gröna Bilister och liknande myndigheter och organisationer som matar politikerna med tillrättalagda ”kunskaper”. Eftersom de lever i symbios med och beroende av anslags- och bidragsgivande politiker, blir det ett slags självspelande piano i en ständigt pågående växelsång, dit inga utomstående är inbjudna.

 52. Argus

  Jag trodde att det var jag som ’kommit på’ floskeltestet!! Dvs, om man hävdar motsatsen……. blir det en uppenbar trivialitet? Och i så fall, så är den ursprungliga tesen också en trivialitet.
  Men det bjuder jag på!
   Får man vara grotesk? I så fall drar jag mig till minnes ett begrepp jag stötte på när barnen var små: ’kaskadkräkning’, eller möjligen ’trumpetkräkning’. Nu snackar vi inte lite sura uppstötningar utan något som ger skäl för beteckningen. Turligt slapp vi närmare konfrontation, men av beskrivningar är denna åkomma magnifik i grandios snabbhet och omfattning.
  Dessa floskler….., + ’utsläpp’ av djupsinnigheter från regeringen + andra ’utsläpp’ av diverse ministrar och annat folk…. ger mig föraning om fenomenet jag nämnde ovan. Och Adelsohns’ ”lekstuga för okunniga politiker’.
  Hur kan dessa personer ’get away’ med uttalanden om förträfflighet av etanol, vind, köttfrihet (!) etc etc??????????
  ’Dagens klimatpolitik &c* 

 53. Slabadang, Per.  Stickan 1.
  Nu kommer det! Phan i h-vite!
  Du sköna nya värld. De har insett att hotet mot EU-byråkratin och dess vilja att utöka sin makt kommer från det fria internet. 
  Så det blir till att ta till terroristbekämpning för att stoppa det fria internet, demokratins sista utpost.
   

 54. Tege #50
  Självspelande piano. Exakt.  Ostämt dessutom.

 55. Slabadang

  Tege !
  Kul observation som kom i rättan tid. Vi har fått fler självspelande pianon av samma slag. En rolig iakttagelse är att de NGOs som skriker efter mer politisk makt och ökade politiska befogenheter får skattestålar hällda över sig SNF WWF mfl. ”Titta! sockan pratar!” Som en mycket tänkvärd motsats står medborgarättsrörelsen som vill minska statens makt på individens bekostnad och för en ökad medborgerlig insyn och granskning … de får inte en enda skattekrona. Thats why Im here thats why I came!!
   

 56. Argus

  Yep.
  Kollade som hastigast. Stickan &c.
  Hur gör man? Skrämmande!
  ’Det var för bra för att vara sant. Det är skrämmande :(” 

 57. Tege #51: Ingen kommentar har tagits bort eller fastnat i filtret. Vi har ingen aning var och hur din kommentar försvann. Den kanske inte kom fram.

 58. Tege, är det #41 du pratar om?

 59. bom

  #57 Jo då kommentaren (mycket bra f.ö.) kom in se ovan #41!

 60. bom

  F ö vill jag säga att de 59 trådkommentarerna alla är väldigt bra! Kan det bero på att vissa motvallar tycks ha tagit ledigt idag? 🙂

 61. Per #48
  Jomen det är ju solklart.
  EU vill ha makten och problemformuleringsinitiativet
  Det största hotet är demokratirörelser och det fria internet. Stoppa internet och det kan bli otrevligare ”demonstrationer” som man kan stoppa med polis istället.
  Demokratin och det fria ordet måste STÄNDIGT försvaras

 62. Tänker på Thomas Jefferson.
  ”När folket är rädda för makten har vi tyranni. När makten är rädd för folket har vi demokrati”.

 63. bom

  Läs den här på NoTricksZone
  Leading German Pollster Warns: Green Movement Has Shades Of Brown – Threatens Democracy In Germany

 64. bom #63
  Och Sverige??

 65. bom

  Ja Ingvar samma grön-röd-bruna smörja här. Nytt könsneutralt (dvs HEN) partipgm. Skit sprider sig!

 66. Ann L-H

  Per W. – enligt min mening ett bra (!) initiativ att granska partiernas energipolitik i verkligheten och i floskelvärlden! Louise Epstein avslutar alltid sitt eftermiddagsprogram med att fråga vad ha vi lärt oss idag? Tack vare inlägget med alla 64 poster och länkar så blev det verkligen en hel del, som vanligt här på TCS. Ser fram emot nästa och nästa och …

 67. Ingemar Nordin

  Det är ett stort demokratiskt problem att media är så rödgröna. V, CP och MP representerar bara en liten minoritet i den svenska väljarkåren. Ändå får de ett oproportionerligt stort inflytande på klimat- och energipolitiken.

  Sverige befinner sig i ett liknande dilemma som Tyskland, där die Grüne har ett inflytande som är helt sanslöst – beroende på de övriga partiernas flathet.

  Det är som Güllner säger i inlägget från NoTricksZone (h/t bom #63):

  Güllner explains that the success of the greens is based on populist environmental issues, like who isn’t against a clean environment and peace? He adds:

  The greens also have massive support from scientists and a large part of the German mass media. This media-scientific support give the greens an impact that is much bigger than what they really are.”

  This is no exaggeration. Green activists, politicians and organizations are constantly interviewed as “experts” and “authorities” in the media. And they are rarely criticized.

  http://notrickszone.com/2012/09/24/leading-german-pollster-warns-green-movement-has-shades-of-brown-threatens-democracy-in-germany/

  Jag tror inte att det går att stoppa denna gröna överklassminoritet från att ta över makten med mindre än att något eller några av de övriga partierna vågar ta en klar ställning i klimatfrågan.

 68. Alltid  lika  läsvärt  och  roliga  IQ  analyser  från  Per Welander.
   
  Detta  är nog  de   sista  spikarna via  starkt  internet torpederade såll sönder skjutna  religiösa CO2  EU-Konkursbo CO2 avlatsbrev  likkistan.
  Nu har också USA stiftat en ny lag som förbjuder amerikanska flygbolag att betala CO2 skatter till konkursboet EU!!! Flygplansbränsle är skattefritt enligt Chicagoavtalet från 1944 som reglerar det internationella luftrummet och TOTALT förbjuder bland annat skatt på flygbränsle.
  Tidigare så har också Made in China och Indien förbjudit sina egna flygbolag att betala dessa olagliga skatte pålagor enligt Chicagoavtalet från 1944 som reglerar det internationella luftrummet och förbjuder bland annat skatt på flygbränsle.
  http://www.prisonplanet.com/senate-votes-to-shield-u-s-airlines-from-eus-carbon-scheme.html
  Senate votes to shield U.S. airlines from EU’s carbon scheme
  Valerie Volcovici
  Reuters
  Sunday, September 23, 2012
  The Senate unanimously passed a bill on Saturday that would shield U.S. airlines from paying for their carbon emissions on European flights, pressuring the European Union to back down from applying its emissions law to foreign carriers.
  The European Commission has been enforcing its law since January to make all airlines take part in its Emissions Trading Scheme to combat global warming, prompting threats of a trade fight.
  The Senate approved the bill shortly after midnight, as it scrambled to complete business to recess ahead of the November 6 congressional and presidential elections.
  Republican Senator John Thune, a sponsor of the measure, said it sent a “strong message” to the EU that it cannot impose taxes on the United States.
  “The Senate’s action today will help ensure that U.S. air carriers and passengers will not be paying down European debt through this illegal tax and can instead be investing in creating jobs and stimulating our own economy,” Thune said in a statement.
   

 69. JIMMY.
  Skönt med lite raka cowboys-takter från USA 🙂

 70. Olaus

  Bra iniativ att granska de politiska partierna. Hoppas Per W ger sig på samtliga.
  Man bör inte underskatta centern. Det finns kompetenta politiker där också. Jag har lagt märke till gruppledaren för riksdagsgruppen, Anders W Jonsson som också är förste vice partiledare. Också Per Åsling är drivande.

 71. ThomasJ

  Ingemar N. #67: Alla vägar leder till Rom, sägs det ju… Vissa har mer, andra mindre, ’kurvor’, dock finns klara ’taktik- & systemidentiska’ metoder att komma fram.
  Det må [evtl.] vara att Australien har drivits längst [hittills] mot en total avdemokratisering (vilket eg. är rätt förunderligt mht till deras utpräglade frihetskänsla/-uppfattning). Pointman har ett mycket läsvärt inlägg i frågan, här:
  http://thepointman.wordpress.com/2012/09/21/the-creeping-betrayal-of-democracy-in-australia/
  Sedan kan, ang. EU, påminnas om att svenska politikers (OBS!) nya grundlag innefattar Sveriges EU-medlemsskap, dvs. det blir rejält omständigt att ta sig ur denna kaos-förening. Detta utan ett enda pip, än mindre förfrågan hos befolkningen, att slikt var på g…
  Och lite om C oxo: den som har möjlighet kan la ta sig till Grand Hotel för att lyss till en Ek som förhoppningsvis snart brister…:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16430/a/200066
  Mvh/TJ

 72. bom

  Toyota lägger ned sitt batterielbilsprojekt. Det finns ingen marknad för en sådan produkt eftersom batterierna idag har för dåliga prestanda. Sexton privatpersoner har köpt elbil (Chevy eller Nissan mest och som dom förlorar pengar på sina elbilar) i vårt land första halvåret 2012. Snart sitter nog Maudan i styrelsen för Saab elbil och skattepengarna svallar in i kinesens bolag. En tung fd bensinbil supertyngd med usla, tunga ackumulatorbatterier det bara måste få kosta hur mycket skattepengar som helst. Subventionera och vräk in för gröna sköna jobb. Konkurs igen i Trollhättan blir det nog när statens pengar sinar (utom dom som räddats till skatteparadiset?)?

 73. Många här verkar gnälla om vilket parti man ska rösta på. Visst spelar det roll vilket parti man lägger sin röst på. Men viktigare för en väljare är att kryssa på rätt person. 
  Ju fler kryssar en viss ”klimatskeptisk” kandidat (till exempel) får, dessto större inflytande kan hans synpunkter få inom partiet. Detta vore rimligt att ha som utgångspunkt. 
  Så istället för att leta upp vilket parti man ska eller inte ska rösta på, borde alla ni som gnäller koncentrera er på vilken kandidat man ska eller inte ska rösta på. 
   

 74. MHV #73. Det där fungerade när man kunde kryssa bort en kandidat. Men det fungerar inte lika bra nu.
  Nu gäller det att välja parti och just nu är det SD som gäller. Men det kan ju ändras om Fp och KD slutar vara så tysta. 

 75. Miljönär

  Hahaha!
  För att granska de andra sju riksdagspartierna så behöver du bara byra ut partinamn, personnamn och porträttfoton. Alla är de överens om följande åtgärdspaket angående ”klimatet”:
  1) Ta allas pengar.
  2) Förbjud allt, som vi inte tvingar folk att göra.
  3) ”Forska så att” naturen blir såsom vi dikterar att den ska vara. 

 76. #74. 
  Jo, det blir SD för min del med, om inte något helt oväntat sker. Utträde ur EU är första prioritet för mig just nu. Om de dessutom kommer in i EU-parlamentet, verkar det som de hamnar i samma grupp med UKIP som är öppet klimatskeptiska. Det blir bra då SD kommer säkert få influenser från just UKIP.  
   

 77. Peter Stilbs

  Jag läste ett bra inlägg på annan plats i dag … Utdrag:
  ….”Genusvetarna kommer med samma metod fram till att kvinnor alltid är förtryckta, och alla PK-studier visar att alla icke-vita alltid är diskriminerade. Vetenskap enligt den politiskt korrekta metoden behövs egentligen inte, resultatet är känt från början, och är bara en bekräftelse av PK-isternas fördomar. (PK-ismen har så smått även börjat ta sig in i naturvetenskapen genom biologin och ekologin, där global uppvärmning både är den enda forskningsfrågan och det enda svaret.)
  PK-ismen har mer gemensamt med religiösa tankefigurer än modern vetenskap. På medeltiden hade katolska kyrkan inget emot vetenskap, så länge resultaten av vetenskapen stödde kyrkans dogmer. Om vetenskapen däremot motsade de förhärskande dogmerna så blev det ett ärende för inkvisitionen, banlysning och stränga straff.  Vi skall inte vara förvånade att PK-ismen har stark ställning i Svenska kyrkan.”….
  Well spoken…  😉
   

 78. Peter Stilbs

  bom #72 – på batterisidan är det enda utvecklingshoppet för väsentligt bättre prestanda att finna en revolutionerande ny kemi för ändamålet.
  Det hela är ju helt olikt situationen inom exempelvis halvledarindustrin där man sett en enorm stadig förbättring (Moore’s lag) i decennier – genom att miniatyrisera.
  ”Blybatterierna” som ännu är oslagbara i våra bilar uppfanns för något sekel sedan.  

 79. Peter Stilbs

  Lustigt detta med PK … Sitter just och tittar på Sveriges mest politiskt korrekta Morgonsoffa (på SVT) – samtliga tre soffgäster och de två värdarna är överens om att Tintin’s värld inte ska censureras – man kommer att tänka på en ”tipping point” där folk avvaktar tills man känner vart vinden blåser.
  Med tanke på tidigare historier hade det inte varit omöjligt med motsatt scenario…

 80. Holmfrid

  kl  1730 i dag 27/9  visar BBC World  ett reportage från Arctis om smältande isar med norska klimatforskare på plats.

 81. ThomasJ

  På tal om *Hattifnattan’:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15709/a/199208
  Mvh/TJ

 82. Joachim

  ”Solel är totalt olönsamt i Sverige. Ändå ska denna subventioneras. ”. 
   Det är väl just därför som den behöver subventioneras?

 83. Pingback

  […] i klimat- och energifrågorna är Socialdemokraterna. Granskningen av Centerpartiet kan du läsa här. Vi börjar med floskeltest av hemsidan. Här blir det bara en floskelpoäng – ett mycket bra […]