Tre saker som gör energipolitiken obegriplig

 

Hela vägen från vår politiska ledning till EU och USA har försvurit sig till FN:s direktiv och Parisöverenskommelsen att vi måste lämna fossilberoendet. Många lovar fossilfritt till 2050.

Vad ska in  – sol och vind (eller?)

Citat av Jean Claude Juncker, tidigare ordförande i EU-kommissionen: ”Vi vet alla vad som ska göras, vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda när vi gjort det.” Det vet de nog inte i november heller vid klimatkonferensen COP 26 i  Glasgow. Konferensens mest sannolika resultat är att åtgärderna som lovas knappast gynnar möjligheterna att bli omvalda. Dessutom är de ogenomförbara i verkligheten redan innan de skruvas upp ytterligare.

Världens energiförsörjning idag är till 85 procent kol, olja och gas.  Fossil energi som ska fasas ut enligt Parisöverenskommelsen. Energianvändningen kommer att öka fram till 2050 med minst 40 procent. Andelen fossil energi är med all sannolikhet fortfarande runt 80 procent av den då större totala energimängden.

De tre sakerna i tur och ordning:

1 ) Den energimängd som ska ersättas motsvarar att världen behöver starta ett kärnkraftverk om dagen i världen från idag fram till 2050 för fossilfritt. 85 procent av 587 EJ. En sådan reaktor bör ha en effekt ungefär som en och en halv Ringhals 3. (1045 MW)
Med det ökade globala energibehovet fram till 2050 är en reaktor om dagen inte tillräckligt.

2 ) Att öka sol- och vindkraft från 0,5 procent till 3 procent av världens energiförsörjning har kostat minst 20 000 miljarder kronor och tagit 8 år att genomföra. Tidplan för 100 procent fossilfritt samt prislappen och tanken svindlar. ( Energies | Free Full-Text | Energy and Climate Policy—An Evaluation of Global Climate Change Expenditure 2011–2018 | HTML (mdpi.com) )

3 ) Ingenstans i världen kan sol och vind leverera mot behovet. Reglerkraft och / eller energilagring är nödvändig för systemets funktion.

Sverige och några fler länder är lyckligt lottade med vattenkraft, som är den lösning, som uppfyller kraven i klimatpolitiken. Men precis som i vårt land kan bara en viss del av den effekten användas för att parera ojämn produktion av källor som inte går att styra. Dessutom är vattenkraften också väderberoende, vilket exemplifieras av den dagsaktuella situationen i Sverige där fyllnadsgraden för närvarande är 70 procent  jämfört med 80 procent, som är medelvärdet under perioden 1960-2020. Begränsningen är ju för att vattenkraftens effekt är ’bokad’ i kraftbalansen vid topplast, men också av vattenlagar som bestämmer inom vilka nivåer ovan och nedanför kraftverket som är tillåtna. Torde gälla inte bara i Sverige.

vattenkraft

Varken batterilagring eller vätgaslagring kan i praktiken fungera som något annat än att kapa korta effekttoppar i elnätet. Säsongslagring faller på sina orimliga proportioner. Se länk nedan.

Hjälper det planeten att vi ruinerar oss? – Klimatupplysningen

Allt det här är tekniska realiteter, som inte längre går att blunda för. De är generellt giltiga i hela världen. Naturligtvis med viss variation. Solen ger mer på vissa områden och vinden varierar. Mer ostyrbarheten i ”grön el” är allmängiltig.

Ett par diagram för att få på näthinnan vilka svängningar i levererad effekt från vind och sol som måste hanteras.

solkraft

Diagram Evert Andersson. Datakälla European Commission, Photovoltaic Geographical Information System

En helt normal svensk februarimånad. Diagrammet nedan lånat av Klimatsans och presenterat av Rolf Schuster.

vindkraft

Energikrisen utvecklar sig i en sådan hastighet nu att vi fått göra omtag under tiden artikeln skrivs. Energikrisen finns, till skillnad från klimatkrisen, och den är skapat av människor.

Den konsensus som talas om, alltså den vetenskapliga, finns inte. En högst verklig konsensus är dock den om det orimliga målet 1,5 oC och fossilfritt 2050. Ett säkert recept för elpriser som ödelägger ekonomin för såväl hushåll som näringsliv.

elkostnad

I Storbritannien diskuteras på allvar (?) att temporärt förstatliga energiföretag för att undvika katastrof för landet om de går omkull.  I Tyskland slås nya rekordnivåer för elpris. Vi anser oss ha ledartröjan, men de här rackarna har ju kört före. Men vi är på väg i raketfart utan återvändo!

elkostnader tyskland

Ändå finns det lösningar på problemet i form av fossilfri produktion med kärnkraft. Men vi måste då inleda den omvandlingen med början nu. Det är bråttom att få upp ögongen och lägga om kurs! Däremot har vi gott om tid och behöver inte jagas av klimatförändringen, för att citera Lennart Bengtsson. Klimatförändringen är verklig – med den är inte snabbare än trott. Vad än media säger. I en rimlig takt ersätta smutsig elproduktion bland annat med kärnkraft är en klok väg att gå för världen.

I den här översikten tar vi inte upp de ofantliga kostnader som krävs. Inte heller hur grön, grön el egentligen är.

Det här handlar bara om perspektiv och proportioner. Svenska kraftnäts rapport Långsiktig marknadsanalys LMA 2021 rekommenderas till läsning. Men inte innan läggdags om du vill sova gott.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf (svk.se)
https://blackout-news.de/en/
Record Power Prices & Blackouts Hit Germany – Watts Up With That?
UK power firms stop taking new customers as energy crisis escalates (thegwpf.com)
Suspend climate policies and cancel COP26 to save Britain from looming energy disaster (thegwpf.com)
Elpriset rekordhögt: ”Hoppas på höstflod” | SvD

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, det handlar om perspektiv och proportioner – och så skickar ”vi” Miljöpartiet att förhandla åt oss under COP26 medan Ryssland, Kina, Indien med många flera tillåts stå utanför detta net-zero-vansinne.
  Tack för att ni orkar!
  Och, varför tar inte media sitt ansvar!?

 2. Tack Evert och Mats för en mycket bra kortfattade artikel om det ämne. Hoppet står till att vanlig medborgare kommer uppleva allvarliga konsekvenser av vansinnet med att ersätta kärnkraft med vind och sol då vi får ännu högre elpriser och blackouts som kanske också leder till att folk fryser ihjäl som i Texas i Feb. 2021.

  Vår situation idag påminner mig om Estonia färjan som gick under med hundratals döda. Färjan hade fått otaliga påpekanden om bristande säkerhet men ingenting gjordes och färjan gick under.

  Det finns en verklighet att vind och sol är en återvändsgränd och denna energipolitik av Bolund och Ynkeman kan bara leda till katastrof – frågan är bara när och hur stor den blir.

 3. Magma

  En mycket tydlig och bra sammanställning, dessutom kortfattad. Hur vetenskapliga eller tekniska vi än är i vår framställan så tror jag ändå att tyngden ligger i när våra politiker inser att Jean Claude Juncker hade rätt (se inledningen av inlägget).
  I det perspektivet är Ann’s konstaterande, att ”vi” skickar MP på konferens viktigt eftersom det för över en stor del av ansvaret för kalabaliken på det så kallade statsbärande partiet ”S”.

 4. Stefan Eriksson

  Energilagring;
  Tankarna kring att förmå lagra energi (annat än de kända ”fossila” energibärarna), har/ och är fortfarande en olöst gåta.
  För det fall det går (till exempel att spjälka vatten) är utbytet alldeles för magert.
  ”Verkningsgraden” (som det kanske inte kallas) för kedjan ”el—vätgas—el” är förmodligen inte högre än 20 %.
  En ”gissning” från mig, så rätta mig om jag gissat fel.

 5. BD-Nille

  #4 Stefan
  Här anges verkningsgraden 28% för P2G2P (power-to-gas-to-power).
  https://second-opinion.se/ar-vatet-det-nya-guldet/

 6. mattias

  Jag hörde inte någon politiker nämna ordet effekt eller reglerkraft i senaste partiledardebatten. Varför?

 7. Stefan Eriksson

  #5 BD-Nille
  Tack för ”input” i detta ämne.
  Då var min ”killgissning” ändå inte helt uppåt väggarna.
  Vad jag vet så är vätgas ett ”flyktigt” ämne som kräver mycket energi och anläggningar för att kunna lagras.
  Därav det låga utbytet.

 8. Lasse

  Tack Evert och Mats.
  På 1970 talet fick en fråga till politiker oss alla att småle-”det hade jag inte en aning om”
  Den gången gällde det mjölkpriset-en bagatell !

  Partiet som ser färger borde sättas framför denna artikel och begrunda sina drömmar!

 9. Evert+Andersson

  #5 BD-Nille

  Ska vätgasen produceras med vindkraft och du utgår från installerad effekt blir det inte mycket kvar av den. Generöst räknad kapacitetsfaktor 30% och verkningsgraden installerad effekt till nytta 0,28*0,30=0,084. Drygt 8 %!

 10. Lennart Bengtsson

  Dessa uppenbara fakta har förts fram i åratal och har endast bemötts med tystnad eller hånfulla och arroganta kommentarer från politiker och media. I stället har man vänt sig till hjärntvättade barn och förvirrade ungdomar som leder människorna mot avgrunden precis som flöjtspelaren från Hameln gjorde med stadens råttor.
  Nu håller situation på att bli verklighet och då kommer det stora flertalet att inse att det är slut på det roliga. Kanske till och med representanter för det gröna partiet.

 11. Rolf Mellberg

  Utmärkt inlägg Evert och Mats.

  Men ni har missat en effektiv lösning på problemet. Det är bara att snickra ihop några fler virus och vacciner så har vi snart bara en bråkdel av klotets befolkning kvar.

  Vi har just bevittnat en generalrepetition, trots att det nästan bara gamla och sjukliga personer som egentligen behöver sprutorna så har man förmått att få t.o.m. barn att ta dom.
  Nästa pandemi kommer inriktas mot och drabba andra åldersgrupper än i denna ”general-repetition”/övning.
  Varför skulle den här politiska rörelsen slippa undan bakslag i stil med Franska eller Ryska revolutionerna?

 12. Fin sammanställning och mycket sagt på begränsat utrymme. Tackar!
  Sedan kan vi ev få nästa delikata problem om/när stora delar av balanskraften försvinner. Ett kyligare klimat med snösmältning, (om den öht kommer att finnas), som kan komma allt senare och ge mindre och mindre tillskott när vi som bäst behöver den. Och allt är ytterst journalisternas fel som Ann poängterar. Motkraften som i en fungerande demokrati skulle avslöja sådana grova falsarier från vetenskap och politik som dessa.

 13. Dan

  EU-kommissionens ordförande, J-C Juncker t. ex. väljs av EU-parlamentet.
  Den personen kan nog hitta på vad som helst och ändå bli omvald.
  Folket i Europa har mycket lite att säga till om därvidlag.

 14. Göran J

  Svårt att bedöma om uppgifterna från våra myndigheter angående kostnaden för vår framtida el är medvetet lögn eller om det är total okunnighet. I varje fall kostar idag en kWh upp till 3 kr!
  Kollade lite också hur elpriset för min personliga del har ökat med en faktor 3 för september 2021 jämfört med september 2020.

  Ynkeman, Bolund och deras kompisar ”såg det inte komma”.

  Men nu har vi fakta som visar vad som kommer dränera vår pension och minska vår levnadsstandard.

  Jag har också en kommentar till diagrammet om solceller.
  Vad man alltid skall ta med när det gäller produktion av solceller så är det diagram som visas bara giltigt halva året.
  Eftersom solceller ger ingen energi under nattens mörka timmar. Ytterligare ett problem är att molnigheten gör att en kvadratmeter solcellspanel bar kan producera energi 20 – 30 % i någon nämnvärd grad av dygnets ljusa timmar.

  Även om jag nu sett hur de som saluför solceller påstår att man ”nästan får lika hög produktion vid molnigt väder som man får vid klart solsken”

 15. Rolf Mellberg

  Jag tror faktiskt att till 2050 bör nog en rätt rejäl sänkning av fossil bränslenanvändning ha kunnat ske. Helt avgörande är kärnkraft och då menar jag inte den befintliga teknologin utan gen 4.

  Häftigast just nu är två saker:
  1) Att kineserna startar en Molten Salt Reactor i dagarna (deras nya gaskylda är i.o.f.s. också rätt intressant)
  2) Danska Seaborg Technologies som har den världshistoriskt unika lösningen att både bränslet och moderatorn är i flytande form:
  https://newatlas.com/energy/seaborg-floating-nuclear-reactor-barge/
  Ett annat bolag som gör nästan samma sak som danskarna heter Thorcon, men de kör grafit i stället för NaOH som moderator. De siktar in sig på världens fjärde folkrikaste land. Indonesien.

 16. jax

  #12 Alvar Nyrén
  ”Medlem i Nobelkommittén kritiseras för uttalande om Greta Thunberg” är rubriken på en artikel i dagens DN. De skriver också ”Så sent som i september angrep han klimat­rörelsen i en artikel på sin hemsida, under rubriken ”Klimatprofeterna” och underrubriken ”hur jag lärde mig att sluta bekymra mig och älska klimatkatastrofen”.
  I artikeln skriver Toje bland annat att klimataktivisten Greta Thunbergs ”domedagsprofetior” inte är vetenskapligt baserade. Enligt Toje finns också tecken på att klimatfrågan har blivit ett sorts substitut för religion i det sekulariserade samhället och att ”domedagens profeter är journalister” och att ”dess evangelister är oftast universitetsanställda””. Tojes uttalande kritiseras alltså trots att det är helt korrekt. Greta har inte vetenskapens stöd för sina domedagsprofetior och det skulle DN veta vid det här laget om de hade genomfört den granskning av klimatfrågan som avkrävs en anständig dagstidning.

 17. #16
  DN är bortom all räddning. Det var länge sedan jag valde med fötterna. Där också.
  Men fina stolleprov att visa upp när hela spektaklet klätts av.

 18. Rolf Mellberg

  Något OT

  På tal om balanskraft är vi alla medvetna hur Tyskland nu sitter djupt i knät på Putin.

  Det färre känner till är att även på Balkan och snart ända upp till Österrike(?) tränger ryssarna fram som en bulldozer, trots att EU försöker streta emot.

  En inblick i det mångåriga tjuv och rackarspel som Bulgarerna och Ryssarna håller på med kan man få här:
  https://www.euractiv.com/section/energy/news/how-bulgaria-gave-gazprom-the-keys-to-the-balkans/

  EU har här ett övermäktigt geopolitiskt motstånd både för att gas är en så utmärkt balanskraft men även därför att regionen har en massa smutsiga och kraftigt CO2-emitterande kolkraftverk.

  Samma ämne från en lite mer ovanlig källa:
  https://tass.com/economy/1346961

 19. Evert+Andersson

  #14 Göran J

  Diagrammet visa fördelning av årsproduktionen per månad. Du tycks missta det för ’verkningsgrad’.

 20. ThomasJ

  Tack för ett mkt koncist och innehållsrikt inlägg ! 🙂
  Vad gäller den katastrofala svenska elmarknaden tror jag det måste bli etter värre, dvs att SKV nyttjar sitt mandat att stänga av regioner/samhällen helt och hållet från eldistribution innan apologeterna till aktuella stolpskott i ’beslutsposition’ fattar att det ÄR en ytterst allvarlig/akut situation landet står inför. Ca 22% av boendeytan i Sverige är eluppvärmd. Betänk då hur ’mysigt’ det blir med -10/-15/-20 grader och en helsickes massa snön om några få veckor. När Svenne Kålrot inte kan göra ett smack, förutom att frysa häcken av sig asså… 🙁

  Blir intressant att åse reaktionerna, i synnerhet bland de hjernevaskade inom Mp-izt-klanen.

  Mvh/TJ

 21. Sven Norén

  Visst kan man hoppas på fantastiska nya kärnkraftsreaktorer som är superbilliga men i väntan på dem är den existerande tekniken med solenergi tillräckligt billig. Och kostnaden för solceller fortsätter att sjunka snabbt. Liksom för vindkraften. Jag har andel i gammal vindkraft och kunde njuta av att få köpa el till under 15 öre kilowatten enligt den senaste elräkningen. Så om man inte föredrar att gnälla, så kan det kanske vara en god idé att investera i sol eller vind.

 22. TB

  Punkt 1. Vad är 587 EJ?

 23. Lars Cornell

  #15 Rolf. Använder de verkligen NaOH som moderator?
  Det låter oroande. Eller hur?

 24. Lars Cornell

  #21 Sven. Gungor och karuseller.
  Du tjänar på elpriset, men hur mycket förlorar du på aktievärdet?
  Om om du lägger samman de två, vilket resultat får du?

 25. Torbjörn Pettersson

  #22 TB
  Den mängd energi som människan konsumerar

  OT. är det någon som har en länk till forskning kring energibalansen? (Nyare än Kiehl och Tranberth 1997)
  Verkar saknas en komponent, men de har kanske uppdaterat modellerna

 26. Nu är klimatöversteprästen Per B i farten igen. Nu ska ha ge bort ännu mer pengar till den meningslösa jakten på koldioxid. Sveriges klimatbistånd ( vad f-n det nu är) fördubblas till 15 miljarder fram till 2025. Sverige blir då världens största givare per capita. Vi är bäst i världen på att slösa bort skattepengar. Beskedet kommer tre veckor innan klimattoppmötet i Glasgow. Per B och Miljöpartiet måste bara bort innan dom förstört hela Sverige.

 27. Björn

  I idealitetens värld är allt möjligt, men i verklighetens värld, är det fysikens begränsningar som bestämmer en möjlig utveckling. Förstår man inte att vår huvudsakliga energianvänding beror på fossila bränslen, då är det begripligt att en obildad politikerkår tävlar om att frammana fantasiprodukter. Det vi nu ser av kaos på energimarknaden, är just skapad av sådana politiker.

 28. Evert+Andersson

  #22 TB

  Utöver svaret i #25 så är EJ – Exajoule, 10 upphöjt till 18 Joule.

 29. Sven Norén

  #24
  Tack för din synpunkt. Jag köpte in mig för 10 kronor kilowattimmen. Med en ränta på 2% så får jag lägga på 20 öre till de 15, så att jag betalar 35 öre per kWh. Men det tycker jag ändå är en hyfsat bra affär.
  Ovanpå det är jag nöjd med att bidra till sysselsättningen i trakten. Det är ju pengar som stannar här till skillnad för om man köper arabernas olja.

 30. jensen

  MP inser risken med sin politik. Man avslog förslaget till motion att till varje nyhetssändning i SVT skulle tillfogas 15 minuters information om CAGW
  Dock fortsätter SVT nästan varje ( aktuellt ) med dylika inslag.
  F.ö. har förekommit påstående, förmodligen från MP-representant, att man helt måste övergå till vind och sol, eftersom det är så billigt. Man bortser alltså från dubbla priset i Tyskland jämfört med Sverige på EL
  Frågan om kommande, förvärrande stagflation är viktig att bedöma. Allt tyder på framtida högre energipriser. Besvärligt för skuldtyngda. Tänk på räntorna under 70-talet. En blygsam dubblering av aktuell ränta blir mycket betungande.

 31. Anders L

  Nu vill regeringen smörja inför cop26, varje svensk i arbete ska från 2025 bidra med drygt 400 kr i månaden till klimatfonden!

  Sänk skatten i stället och låt de som vill betala göra det på egen hand.

 32. Claes-Erik Simonsbacka

  Mother Nature Rains on China’s Coal Parade
  October 11, 2021

  Utdrag:
  ”Blackouts and electricity rationing hit around 20 provinces across China over the month. Unlike previous ones, this round of power cuts has not only affected factories, but also hospitals, schools and people’s homes, according to various state media reports.”

  ”On Friday CITIC Securities said in a report that China could face a thermal coal supply gap of 30 million to 40 million tonnes in the December quarter.”

  ”Over the weekend, Xinhua newsagency reported somewhat fantastically that the local government at Ordos in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region (a major coal production hub) “has so far boosted its daily output to over 2.1 million tonnes, reaching the peak since the beginning of this year.””

  ”The city has newly approved a total of 107 open-pit coal mines with temporary land use approval, with a ratified production capacity of 169 million tonnes, since the beginning of this year.”

  ”By October, the report claimed the city had 225 coal mines in normal production, with a total production capacity of 640 million tonnes a year.” That’s roughly 6% of China’s annual coal production”

  https://www.sharecafe.com.au/2021/10/11/mother-nature-rains-on-chinas-coal-parade/

  Mvh,

 33. Claes-Erik Simonsbacka

  Tio EU-länder, däribland Frankrike och Finland, trycker på för att få EU-kommissionen att klassificera investeringar i kärnkraft som klimatmässigt hållbara.

  Mvh,

 34. Lars Thorén

  1850 låg en bra spannmålsskörd på cirka 700 kg spannmål/ ha. Idag är en spannmålsskörd på ca 7 000 kg spannmål/ha vanligt med konventionell odling. Denna extrema utveckling var möjlig tack vare förfinad odlingsteknik, fossildrivna lantbruksmaskiner, växtskyddsmedel och ökad koldioxid. Tar vi bort de tre sistnämnda kan vi nog få ner skördarna till ”normala” nivåer. Vi får väl käka lite mindre. Etanolfabriken i Norrköping måste nog läggas ner pga spannmålsbrist också.

 35. Lars Cornell

  ”29 Sven. Du skriver,
  ”om man köper arabernas olja.”
  Vad är det för dumheter. Vindkraft i Sverige står inte mot olja utan mot kärnkraft, men lyckas inte särskilt bra med det när det inte blåser.

  Då bortser jag visserligen från det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn på 662 MW som inte skulle behövas om vi inte förtidsavstängt två (eller 4) kärnkraftverk.

 36. Sven Norén

  #35
  Du har säkert rätt. Men för min egen del är jag nöjd med affären. Vid närmare kontroll, så betalade jag bara 5 kr per kWh i insats för 15 år sedan. Vi ersätter kanske inte arabisk olja men i varje fall känns det bra att skapa sysselsättning i hemtrakterna.
  De vindkraftverk som byggs idag verkar vara betydligt effektivare än vårt. Vårt ger 4 gWh per år. De 84 som Vattenfall bygger vid Fredrika beräknas ge 1100 gWh. Dvs 13 gWh per snurra. Jämfört med 4 för vår. Då är höjden 180 meter mot 100 m för vårt. Det verkar som om kostnaden ökat, så att priset per kWh blir cirka 40 öre. I så fall faktiskt mer än vårt. Men fortfarande inte ohemult mycket.
  Man bör nog också ta med det här med reaktiv effekt i bilden. Vår gamla kvarn förutsätter att annan elproduktion stabiliserar nätet, så man bör nog lägga till en kostnad för det, även om inte vi utan Svenska Kraftnät betalar för det.

 37. Lars-Göran Helander

  Rolf Mellberg har nog lösningen
  ””Men ni har missat en effektiv lösning på problemet. Det är bara att snickra ihop några fler virus och vacciner så har vi snart bara en bråkdel av klotets befolkning kvar.””
  Vad annars om inte kärnkraft.

 38. # 36 Sven N Tänk vilken sysselsättning vindkraftsmonstren i Markbygden i Piteå ger. Snart 1000 verk. Man pratar om att Hybrit med mera gör att det behövs 10000 vindkraftsmonster i Norrbotten. Får hoppas att det lite blir många vindstilla dagar. Allt för att få ner koldioxidutsläppen. Härliga tider strålande tider. Vi har att se fram emot ett fantastiskt klimat.

 39. Lars i Huddinge

  Dristade mig att vara inne en liten stund på DN’s Ifrågasätt ang. elbilar (=batteribilar) innan artikeln (av Jonas Fröberg) lades bakom betalvägg. Men oj vad det myllrade av miljöpartister där inne. Kände mig tvungen att snabbt avlägsna mig eftersom jag inte kunde motstå angreppen.
  Deras mantra är: Elbilar med energi från vindkraft och vätgas (trots den usla verkningsgraden) skall rädda världen från en klimatkatastrof, end of story.
  Hur gör vi, vad kan man kontra med????

 40. Ygeman har lösningen! Undrar om karln har rökt på tillsammans med de andra flummarna?

  https://www.nyteknik.se/samhalle/ygeman-fler-maste-fa-mojlighet-att-valja-elbil-7022399?source=carma&utm_custom%5Bcm%5D=302840912,33270&=

 41. Mats Kälvemark

  #38 Lars
  Länka exempelvis till :
  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/

  The hydrogen illusion: interview with Samuel Furfari on his explosive new book [GasTransitions] (naturalgasworld.com)

  https://klimatupplysningen.se/energipolitik-pa-villovagar/

  Finns säkert 50 inlägg till på KU som effektivt kan meja nera all flumargument från MP:are

 42. Claes-Erik Simonsbacka

  Russian gold miner will use nuclear power for its remote Arctic mine

  ”The company said that one major condition of an auction was that the winner, no later than June 2028, should start using at least 35 MW of nuclear energy, which will be supplied by a small-scale nuclear power plant that is planned to be built in Yakutia by Rosatom, the state-owned nuclear corporation.”

  https://www.kitco.com/news/2021-10-11/Russian-gold-miner-will-use-nuclear-power-for-its-remote-Arctic-mine.html

  Mvh,

 43. Sven Norén

  Elbilar är säkert framtiden även oberoende av subventioner och miljösynpunkter. Jag såg en utvärdering som Taxi Stockholm gjort efter att ha kört en Tesla modell S i 48000 mil under 5 år. Trots det höga inköpspriset så sparar man in det mesta på lägre kostnader för drift och underhåll och längre livslängd. Den bilen köptes för flera år sedan. Idag kan du köpa en modell Y för halva priset och få ännu större passagerar- och bagageutrymmen. Alla större tillverkare satsar på elbilar. Framförallt kineserna och det är nog kinesiska företag som är de allvarligaste konkurrenterna till Tesla.
  Utvecklingen av batterier går snabbt. Miljöskadliga ämnen som Kobolt och Kadmium ersätts av Nickel och i nästa steg av Järn-Fosfor. Nya tillgångar till Litium tas i anspråk och utveckling pågår för att ersätta Litium med billigare Natrium.

 44. Ivar Andersson

  Vi stänger kärnkraftsreaktorer men eldar olja i Karlshamnsverken. Så går det när MP och C får bestämma elpolitiken. Brist på sunt förnuft är ett milt uttryck när jag helst skulle vilja använda svordomar.

 45. Ivar Andersson

  #42 Sven N
  ”Utvecklingen av batterier går snabbt.”
  Det har vi hört länge. Finns det någon elbil som har valt ny batteriteknik? Det mesta som finns i forskningslabben blir inte kommersiella produkter. Men för att få mer finansiering måste man göra uttalanden om nära förestående genombrott tekniskt eller ekonomiskt.

 46. Text-tv har dagligen klimatlarm. Idag om ”Klimatskadlig blomjord slår rekord”. Som fås från kolrik torv. Som då ger växthusgasutsläpp. Det är Naturvårdsverket som larmar. I miljöpartiets värld är allt farligt. Men farligast är miljöpartisterna.

 47. Rolf Mellberg

  #23 Lars Cornell.
  Att vi uppfattar kaustik soda som aggressivt är en sak, att hitta legeringar som klarar detta ämne vid dessa temperaturer och vid kraftig neutronstrålning antar jag Seaborg tror är görbart då de satsar på den här lösningen. Det riktigt stora problemet som alla brottas med är nog det med bränslesaltet, här får man såväl fissionsproduktet (gas, fasta, flytande) som tyngre actinider – kontinuerligt måste hållas inom designade gränser. En ”Molten Salt nuclear kidney” krävs.
  Vore det lätt hade sådana här reaktorer funnits för länge sen för fördelarna är enorma.

 48. Bert Nilsson

  Ivar A #43
  Strategisk inkompetens?

 49. Lars Thorén

  #38
  Ur Jonas Fröberg och DN-artikeln om Bolunds villfarelser.

  https://www.car.info/sv-se/stats:
  ”Enligt Sveriges officiella statistik från statliga Trafikanalys fanns 55 734 elbilar i trafik i Sverige den sista december 2020. Till det tillkommer ett försumbart antal avställda elbilar. Samtidigt är verkets prognos att totala antalet elbilar i trafik ska öka till 90 839 elbilar i slutet av detta år.
  Räknar vi även med laddhybriderna – alltså bilar som kan laddas i väggen och kan gå runt 5 mil på el men som har en fullstor fossil motor och växellåda – är Trafikanalys prognos att det ska finnas totalt 292 974 av det som kallas laddbara bilar i trafik vid årets slut – alltså ungefär den siffra som Per Bolund påstod vara renodlade elbilar redan i dag.”

  https://www.car.info/sv-se/stats:
  Bensinbilar okt 2021 = 3 839 111
  Diesel okt 2021 = 2 581 900

  Etanol okt 2021= 204 377

  Plug-in hybrid bensin okt 2021 = 153 032
  Bensinhybrid = 153 032
  El = 103 546

  Allt enligt Car Info Nordic AB

 50. Sven Norén

  #44
  Den vanliga typen nu är litiumjonbatterier med nickelkatod. I Kina användes även katoder med järn-fosfor. Att den typen bara görs i Kina hänger ihop med turer runt patent. Men kinesiska batterier med LFP-katoder importeras till USA och används i modell 3 som byggs där.
  Världens största batteritillverkare är kinesiska CATL som också levererar batterier till Tesla. De räknar med att batterier där Litium ersatts av Natrium kommer senast 2023.
  Litium-Svavel-batterier finns som prototyp och beräknas komma till marknaden 2025.
  Med den omättliga efterfrågan på batterier som finns idag, så finns det utrymme för flera sorters batterier.

 51. Adepten

  Bra inlägg om den obegripliga energipolitiken 🙂
  Frågan är hur lång tid det tar för att vända skutan. Till att börja med är det bara att hoppas på att det blir en mild och blåsig vinter. En riktig nagelbitare för MP och Co 😉
  De övriga beslutsfattarna kan ju ta lärdom av detta inlägg.

 52. Håkan Bergman

  Lars Thorén #48
  Gode gud! Fröberg var väl den första klimatflyktingen från SvD till DN. Hur kan man på allvar citera prognossiffror som 292 974 och 90 839, dessutom ska alla tydligen vara ute och rulla på nyårsafton?

 53. Sven N #21,

  Varför satsa på opålitlig vind och solkraft? Vad är det för fel med kol- och gaskraftverk till kärnkraften är etablerad?

 54. Sven och andra. Varför yra om elbilar och batterier i framtiden. Olja, bensin och diesel finns här och nu, samt en 100-årig teknisk utveckling av förbränningsmotorn.

  Det låter som om ni är rädda för lite mer koldioxid i atmosfären?

 55. Hans H

  Sven Norén #36

  Du tjänar pengar ja. Kortsiktigt.

  Vind och solkraft betalar inte för den stödkraft som behövs när de inte kan leverera. Eller för balanskraft för att hålla frekvensen. Eller för ökade överföringskostnader – som inte hade behövts om åtminstone Ringhals 1 hade behållits.

 56. Björn

  Ingemar Nordin [54]; Håller verkligen med! Utvecklingen till något annat får ta sin tid. Denna politiska forcering är extremt farlig i förhållande till det som man tror sig kunna undvika med denna hets.

 57. Lasse

  #56 Björn
  Med ett periodiskt klimat så har de väldigt bråttom!
  Det kan redan vara försent.
  Arktis is vittnar om det!
  😉

 58. Håkan Bergman

  Sen ska man inte fokusera så mycket på hushållselen. Själv gör jag inte av med mer än runt 1800 kWh per år, men per capita förbrukningen i Sverige är runt 14000 kWh. Det mesta av elen går alltså åt till viktiga, får man hoppas, samhällsfunktioner och till nåt som kallas näringslivet, ni vet det där som ger en del av oss inkomster så att vi kan betala t.ex. elräkningen.

 59. Sven Norén

  Jag tjänar bra på min andel i vindkraftverket.
  Vad gäller elbilar, så vet jag inte varför alla människor står i kö för att köpa en Tesla. Någon sorts yrsel? Själv nöjer jag mig med en elcykel.
  Oljan finns väl inte precis här. Snarare i arabvärlden.

 60. Sven N #59,

  Grattis att du tjänar pengar på skattebetalarnas pengar. Vindkraft är opålitlig, miljöförstörande, förstör närboendes hälsa och belastar elnätet så att vi får betala mångdubbelt mer för elen än vad vi annars hade behövt betala. Grattis!

 61. Lars i Huddinge

  #41 Mats
  jag körde vidare och länkade dina länkar till DN, får väl se hur det mottages. Antagligen blir de refuserade före publicering. Försöka kan man ju alltid. Håller koll 🙂

 62. tty

  #50 m fl

  De nya revolutionerande batterierna som bara är några månader borta börjar bli en rätt utnött story efter 30 år. I verkligheten tar det många år att utveckla en ny batterityp från prototyp till storskalig produktion.

  Och så en liten naturvetenskaplig kalldusch. Batterier bygger på kemisk lagring av energi och deras energitäthet beror alltså på antalet valenselektroner relativt atomvikten.

  Litium är grundämnet med bästa relationen. Någonting bättre kommer aldrig att finnas/upptäckas. ALDRIG .

  Natriumbatterier har potential att bli billigare, men kan inte nå lika hög energitäthet, och natrium är ännu mera brandfarligt än litium.

  Den enda väsentliga förbättring som verkar kunna komma inom överskådlig framtid är litiumjonbatterier med fast elektrolyt. De kommer troligen att vara mindre brandbenägna än nuvarande typ och behöver inte kobolt (men däremot betydligt mera nickel). Tesla hävdar att de när som helst kommer att sättas i produktion, men det har de gjort i åratal.

 63. Sven Norén

  Ingemar. Du skall få ett utförligare svar:
  – Vad gäller kärnkraft, så är det i stort sett bara Kina som satsar massivt på kärnkraft. Dels vad gäller utveckling, då man dels har byggt en reaktor av typen gaskyld högtemperaturreaktor och dels det stora projektet om att utveckla smältsaltreaktorer. Men det som byggs i dag är deras vidareutveckling av Westinghouse tryckvattenreaktor. (Samma typ som Ringhals!) Där räknar man med att serieproducera reaktorerna och få ner byggtiderna och kostnaderna betydligt. Men Kina satsar också mest på sol-, vind-, vatten- och kolkraftverk. Utvecklingen är alltså något spretig.
  – Vad gäller bilar är däremot utvecklingen entydig i landet som är världens största bilmarknad. Framtiden är elbilar. Teslas fabrik i Shanghai är numera deras största. Den byggdes på otroligt kort tid med pengar som kineserna tillhandahöll. Tydligen är kineserna så ivriga att få ta till sig tekniken att de bjöd Tesla på allt vad de önskade sig.
  – Du undrar om koldioxid. I Kinas fall handlar nog trenden mot elektrifiering också om luftkvalitet. Luften i Kinas storstäder går knappt att andas. Till en del beror det på bilarnas avgaser. Men avsmältningen av glaciärerna på Himalaya och de kraftiga skyfallen som får Yangtzefloden att hota att svämma över lär nog också få de kinesiska ledarna att oroa sig över klimatförändring.

 64. Sven Nilsson

  #54 Ingenar

  Det är en paradox att elbilen pga av dels CO2utsläppen under batteritillverkningen och dels pga att 85% av all el är fossil och 90% CO2-producerande är ca 1.5 ggr större än för en dieselbil.
  Den stora lögnen är tt elbilen klassas som noll-utsläppare. Men förklarligt eftersom hela köret med CO2 bygger på histriens största lögn!

 65. #34 Lars
  Gifver tre korn efter en som det kunde stå i böckerna vilket blir efter 2 sådda tunnor ca 700 kg. På 1500 talet i Norra Halland var det två korn efter ett eller i bra fall 2,5 korn så någon jätteutveckling på 300 år var det inte.

  Dit vill vi INTE!

  Naturligtvis smäller vi i oss idag på tallriken den koldioxid vi släppt ut. Slutar vi berika luften och växterna med vår återbördade koldioxid blir det massvält.

 66. Arne Nilsson

  Adepten #48 Eftersom det är valår hoppas jag på en smällkall vinter. Visserligen har jag elvärmt hus så inte blir det roligt. Men hellre en vecka med svart och kallt. Förhoppningsvis röstar sen inte svenskar på stollarna i S och MP.

 67. Sven Norén

  #62
  Det pågår en snabb utveckling av batterier men det aktuella problemet är att öka produktionen. De existerande typerna av batterier är tillräckligt bra för att efterfrågan skall vara omättlig. Northvolt bygger sin stora fabrik vid Skellefteå och ytterligare en fabrik planeras till Umeå. I ett gemensamt EU-projekt planeras en stor fabrik i Tyskland med kapacitet att bygga 40 GWh och Tesla vill bygga en ännu större fabrik på 50 GWh för att försörja fabriken i Berlin med batterier. Tesla bygger också en battterifabrik i anslutning till sin bilfabrik i Fremont, Kalifornien. Vad som händer i Kina kan man ju också tänka sig men jag har inga detaljer.

 68. BG

  National leaders around the world are announcing big plans to return to nuclear energy now that the cost of natural gas, coal, and petroleum are spiking, and weather-dependent renewables are failing to deliver. 12 October 2021.

  https://michaelshellenberger.substack.com/p/nations-go-nuclear-as-prices-spike?r=kv2e8&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=

 69. # 60
  Håller med! Vi andra får betala.

 70. Johan Montelius

  Sven Norén

  Det känns bra när någon annan betalar. Hur mycket har vi kraftverket dragit in på elcertifikat under de femton åren?

 71. Mats Kälvemark

  #63 Sven
  Problemet med elbilar är att hela omställningen från bensin/diesel (ICE) drivs av ett fanatiskt religiös tro att CO2 är en skadlig gas. Det är sant att den ger en viss växthuseffekt men en dubblerad atmosfärshalt från drygt 400 ppm till drygt 800 ppm om 160 år kanske ger ytterligare 1,5 grC uppvärmning. Mest om vintrarna och mest om nätterna. Vem har något emot det? Vad som sker om 160 år behöver garanterat varken du eller jag bekymra oss för. Samtidigt betyder ökad CO2 att världen blir ändå grönare och skördarna ökar. Det är exempelvis välkänt att tomatodlare blåser i CO2 i sina växthus till 800 ppm för ökande skördar. Bevis på detta finns här lokalt i Örebrotrakten. Elbilar är ur brukssynpunkt helt värdelösa annat än för lokal pendling i större städer. Givet att i EU:s sammanlänkade nät så är fossilandelen 72% så laddar du elbilen, vare sig du vill eller inte, med 72% fossil el, i varje fall i södra Sverige och då är livscykelutsläppen av CO2 större än för en modern diesel, som idag når verkninigsgrader på 55%. Och när det är kallt begränsas elbilens räckvidd dramatiskt och du törs inte använda värmen för det begränsar räckvidden. Stirrande blick, präglad av räckviddsångest och dubbla lager av täckjackor är därför typiskt för Teslaförarna i norr.

  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/

 72. Lars i Huddinge

  Sven Norén m.fl.
  vill bara rekapitulera till ett tidigare inlägg här från 2020-12-19 där batterifrågan avhandlats med 86 kommentarer:
  https://klimatupplysningen.se/vi-har-nu-i-sverige-samtidigt-bade-eloverskott-och-elbrist/
  Batterier kan ingalunda ersätta vanlig elproduktion längre än minuter/timmar med nuvarande teknik.
  Så det så! Låt oss vara lite verklighetsförankrade i denna verklighet oavsett vad Tesla och Northvolt vill göra gällande. Dessa företag är som vanligt ute efter våra skattekronor oavsett vad de säger officiellt.
  Vem/vilka kan leda oss rätt i detta?
  Dax för lite Gen IV kärnkraft för att fixa problemen.

 73. Michael E

  Den gröna vågen har ett moment inom alla aspekter av samhället från den politiska där konsensus mer eller mindre råder avseende demagogin runt koldioxiden, via förvaltningen, media, organisationer och näringsliv till skolväsendet. Detta gör den svårstoppad alldeles oavsett hur infantila och felaktiga argumenten är. Till detta kommer att väljares vetenskapliga kunskaper endast till en viss utsträckning påverkar deras uppfattning om klimatfrågan. I en Amerikansk undersökning visade det sig att 89% av Demokrater med goda vetenskaplig kunskaper (oklart hur detta mätts) ansåg att antropogena effekter starkt påverkar klimatförändringarna emedan endast 41% av Demokrater med låga kunskaper inom vetenskap ansåg detta. Bland Republikaner fanns inte denna skillnad vilket visar att kunskaper inom vetenskap inte är den avgörande faktorn för hur väljarna uppfattar klimatfrågan, se här för mer info (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/21/how-americans-see-climate-change-and-the-environment-in-7-charts/). Personligen är jag tämligen övertygad om att när elransoneringar inträffar kommer konsekvenserna för gemene man bli så tydliga att politiker även i vänsterblocket måste ta notis ungefär på samma sätt som socialdemokraterna tvingats se över sin politik avseende brott och straff.

 74. Håkan Bergman

  Batteribilar är för loosers, gör som den gamle hedersknyffeln Charles, bygg om bilen så går den på rester av vitt vin och ost.
  https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/11/prince-charles-car-runs-on-cheese-wine-byproducts

  Hoppas Bettan överlever idioten.

 75. Sven Norén

  #70
  Stackars Tesla-förare i norr! Jag offrar mig gärna och tar emot en av deras värdelösa bilar. Men annars klarar jag mig som storstadsbo med elsparkcykeln.

 76. # 74 Sven N Det går alldeles utmärkt att cykla utan el. För övrigt så har jag tre barn med tre barn var. Som bor i Stockholm. Dom klarar sig definitivt inte med en elsparkcykel.

 77. Sven Norén

  #75
  Nej, de behöver en Tesla. Köp en av de stackars frysande norrlänningarna.

 78. # 75 Sven N Om det är nåt jag har vant mig vid så är det kyla, varit norrbottning i 70 år. Min farfar föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1866, då det var kvar is på träsket. Likadant 1867, kallat ett satans år av Olle Häger och Hans Villius. Kylan finns i mitt DNA.

 79. Skall vi förse världen med intermittent väderberoende energikällor behövs 500 000-faldiga jordens nuvarande samlade batterikapacitet. Det faller på sin orimlighet.

  Skall vi byta ut de en miljard personbilarna mot batteribilar behövs enbart kopparn fördubblas i produktion under nästa 40 år. Tillkommer lastbilar och andra fordon. Det är orimligt det med.

  Lägg till alla andra svåra metaller som måste mångfaldigas men nya gruvor.

  Batteribilar är för rika och icke någon rättvis lösning för jordens invånare. De råvaror batteribilsägaren tar får inte någon annan.
  Det är det mest egoistiska idag att placera en batteribil på sin uppfart, ett hån mot övriga världen som inte kan få någon.

  Egoistiskt är det att bygga vind och sol, vi andra får betala de dubbla systemen (baskraft och intermittent)

 80. L

  Det är väl inte bilen som är problemet utan vad den går på kan jag tänka. Kan man katalysera bort utsläppen så är det väl inga problem. Blandar man ut bensin/ dieseln också så är väl problemet löst över tid. Tekniken går väl framåt även på fossil bilar,eller?

 81. Rolf Mellberg

  #63 Sven

  Roligt att du är insatt Kinas kärnenergiutveckling.
  Men att ledarna skulle vara byxis för Himalayas glaciärers krympning tror jag inte ett ögonblick på. De har i ganska färskt minne oerhört värre lidanden.
  Men sist jag intresserade mig för ”tredje polens” avsmältning noterade jag att en ganska stor mängd forskning av sansade vetenskapsmän förvreds i en lång ”visklek” i flera steg för att bli helt lögnaktig i The Guardians” propaganda.
  Kan du redovisa hur mycket Himalayas (med omnejd) glaciärer har krympt? En grad eller två lvarmare är inte flytta snö/is-gränsen särskilt mycket högre upp.
  Grönlands avsmältning har ju f.ö. faktiskt retarderat på senare tid.

 82. Sven Norén

  Jag ber om ursäkt till alla som klagar på att jag med min billiga vindel slösar skattemedel. Men nu har jag bättrat mig. Senast installerade jag istället solpaneler på sommarstugetaket.

 83. Göran J

  Evert A. #19

  Ville bara påängtera av att oavsett siffrorna är solceller totalt värdelösa mera än 12 timmar per dygn. Vindkraften är ju intermittent under årets 8670 timmar medan solceller är intermittent under 4635 timmar under ett år. Resterande 4335 timmar är dom helt indisponibla.

 84. Göran J

  Lite fel på årets timmar som skall vara 8760 och halva året blir då hälften av 8760 dvs 4380 .

 85. #81 Sven Norén

  ”..solpaneler på sommarstugetaket.”

  🙂 från en skattesubventionerad verksamhet till en annan.

  Hur mycket betalade vi för att du skulle få leka med solceller? Varför skall jag bidra till samhället genom att betala energiskatt på den el jag köper medan subventionerad lekstugor slipper? Om alla satte upp solceller, vem kommer då att betala skatten?

 86. Lars i Huddinge

  Jag har infiltrerat DN med en del vindkraftsmotstånd. Passa på och läs innan det refuseras. Moderatorn har nog ledigt just nu.
  https://www.dn.se/motor/jonas-froberg-politiker-och-lobbyister-sprider-tjock-rok-runt-elbilsbegreppen/ 🙃

 87. BD-Nille

  #84 Johan
  Precis, subventionerna till de välbeställda framgår även här:
  https://second-opinion.se/subventioner-till-rika-inte-hallbart/

 88. Evert Andersson

  #82 Göran J

  Solpanelens starkaste kort. Man är 100% säker på när den inte levererar något alls 😉

 89. Håkan Bergman

  Ska vi ha mycket solenergi i Sverige får vi vrida runt landet 90 grader och flytta ut det i Nordatlanten, annars kommer solpanelerna att maxa runt 13, sommartid alltså, och samtidigt med alla solpaneler söder om oss ända ner i Italien. Fattar plattjordingarna i regeringen det?

 90. Magma

  @ Sven Noren
  Får jag rekommendera en gammaldags cykel med dynamo så är det bara att trampa på och du kan både åka och handla och få lyse i sommarstugan frampå kvällen … billigt, återbruk, koldioxidfritt, inget behov av ovanliga metaller och barnarbete, bra för hälsan – men framförallt så fungerar det både när det är vindstilla och mörkt ute … sälj idén till kamraterna så kanske vi kan stänga ner Karlshamnsverket.

 91. Lars i Huddinge

  För att återgå till verkligheten så vill jag återuppta denna läsvärda artikel i Second Opinion juni-2021:
  https://second-opinion.se/subventioner-till-rika-inte-hallbart/
  Som att kissa i byxorna eller nå’t.
  Skatten får väl grannen betala, vem bryr sig……?
  Per Bolund – tänk ett varv till medan du har chansen ty snart är du borta från politiken 🙂

 92. tty

  #78

  Apropå ökad metallåtgång så är det värt att notera att mark- och miljödomstolen just avslagit LKAB:s ansökan om utökad verksamhet.

  Av miljöskäl? Nej, för att LKAB hade låtit alltför många av Kirunaborna delta i samråd om gruvbrytningen.

  Därmed är det väl också ganska klart att mark- och miljödomstolarna numera gått över till ren sabotageverksamhet i stället för rättsskipning.

  Och därmed är väl också alla de stora planerna om grönt stål spolade. Ingen malm, inget stål.

 93. tty

  #89

  Fenomenet är väl känt som ”ankkurvan” (the duck curve) i områden med hög produktion av solel.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_curve

  Det stora problemet är den mycket snabba ökning av annan elproduktion som krävs under eftermiddagstimmarna, vilket kräver att en stor del av hela kapaciteten kan regleras upp snabbt (= vattenkraft + gasturbiner).

 94. Hugo

  ”I en rimlig takt ersätta smutsig elproduktion bland annat med kärnkraft är en klok väg att gå för världen.”

  Kärnkraftens framtid kommer säkert att vara en fråga som debatteras när det närmar sig valår. Tre frågor som man dock bör ha funderat kring:

  – Kärnkraft står idag för ca 7-8 % av den globala elproduktionen. Om man ser det som ett sätt att ersätta dels nutida fossilproducerad el men även en ökning av elanvändning för t.ex. transporter krävs en mångdubbling globalt. Det gör att även länder som Syrien, Nordkorea, Afghanistan, Venezuela, Irak, Iran, Saudiarabien m.fl såklart också kommer att vilja och behöva satsa på kärnkraft. Vi ser att det varit mycket diskussion kring Nordkoreas och Irans kärnkraftprogram. Om Sverige satsar på kärnkraft, vad tycker vi om en kraftig ökning av kärnkraftteknik runtom i världen?

  – Om man idag ska köpa ett kärnkraftverk från hyllan är det i princip att välja på rysk eller kinesisk teknik. Är det ett problem att förlita sig på rysk/kinesisk teknikleverantörer för en så viktig infrastruktur, uppgraderingar av styrsystem, reservdelar etc? I det planerade kärnkraftverket i Finland (Hanhikivi) är det Rosatom som levererar och även går in som minoritetsägare. I andra sammanhang (ex hamnar) har man ibland tyckt det varit problematiskt att kinesiska företag går in och äger det, skulle det även vara det när det gäller kärnkraftverk?

  – Någon ska pytsa in pengarna och privata investerare (du och jag) verkar inte vara så villiga att göra det vad det verkar, varken i Sverige eller andra delar av världen med marknadsekonomi. Ska staten subventionera byggandet av kärnkraft? var ska pengarna tas ifrån i så fall?

 95. #94 Hugo

  ”..vad tycker vi om en kraftig ökning av kärnkraftteknik runtom i världen?”

  Att den kommer hjälpa energifattiga regioner att ta sig upp till en standard som vi tar för given.

  ”.. i princip att välja på rysk eller kinesisk teknik.”

  Håller med, ett sorgligt kapitel i hur Sverige kastat bort en ledande ställning och istället koncentrerat sig på att fundera på klimatsmarta cyklar och bidrag till solpaneler.

  ”..varken i Sverige eller andra delar av världen”

  Definitivt inte i Sverige där det politiska systemet gör det helt omöjligt att förutspå vad som kommer hända om tio år. Varför skall man investera 40 miljarder i någonting som politiker i en handvändning på lösa boliner kan förbjuda. Betydligt mer lukrativt att bygga vindkraftverk och få pengar vare sig någon vill ha det man producerar eller inte.

  I länder där de inte har lyxen att leka med sina resurser kommer kärnkraft att bli det naturliga valet. Vi kommer att sitta i en lekstuga bredvid och undra vad det var som hände.

 96. Bäckström

  #94
  Du har en poäng.
  I Sverige anser jag att vi i huvudsak ska uppdatera de kraftverk vi redan har och ta bort straffskatten.
  Framgent, varför inte använda alla miljarder som nu pumpas in i meningslösa ”hållbara projekt”, till utveckla säkrare och bättre bridreaktorer? Till att börja med borde vi se till att använda det så kallade avfallet i Oskarshamn till bränsle för 4:e generationens kraftverk. Då slår vi två flugor på smällen.

  Internationellt.
  För att minimera risken att ”skurkstater” (förutom dom som redan finns), ska få tillgång till tekniken bör vi lägga resurser på att utveckla kraftverk med Thoriumbränsle istället för Uranbränsle. Dessa gör det väldigt mycket svårare och krångligare att använda för bombtillverkning.

  Jag tror dock att de så kallade SMR (small modular reactors) kommer vara grejen. Små massproducerade i fabrik som är billiga, istället för gigantiska och initialt dyra projekt som det är nu är framtiden.

 97. Magma

  Problematiken runt kärnkraft i Sverige är inte helt enkel. Tekniken tror jag att vi kan klara av även i dag även om vi naturligtvis har ett efterläge gentemot omgivningen i och med att det varit förbud att forska på kärnkraft under många år.
  Det största problemet torde vara om det går att samla en politisk vilja som sträcker sig så långt som krävs för att förränta den investering som behövs. Jag saknade nämligen MP när någon här ovan ifrågasatte om vi kunde göra oss beroende av Ryssland o Kina i en så här strategiskt viktig fråga.
  Jag håller med den som förespråkade att återställa det som återställas kan i Ringhals i det korta perspektivet.
  I ett något längre perspektiv skall så klart satsningar göras mot den absolut senaste tekniken – gärna efter samma koncept som när staten köper stridsflygplan – beställ det som inte utvecklats ännu och utveckla under projektering, tillverkning, testfas och produktion … ok, kanske lite överambitiöst beskrivet, men konceptuellt ett sätt att sätta fokus på utveckling.

 98. Istvan

  #95
  Ett land som inte har lyxen att leka med sina resurser heter Ungern. Man bygger två nya block vid Paks. Levererade från Rosatom. För övrigt just i dagarna har man slutat ett avtal med Gasprom om gasleveranser 15 år framåt. Till fast låg pris. Ungern har idag EUs lägsta konsumentpriser på el och gas. Högerpopulism ?

 99. #98

  Ett annat land som inte har tid att leka är Bangladesh. De har två kärnkraftverk under konstruktion och vill nu planerad det tredje.

  https://world-nuclear-news.org/Articles/Bangladesh-plans-another-nuclear-power-plant

  Energi konsumtionen per capita är 1/20 av den i Sverige. Vad säger kärnkraftsmotståndarna till dem – nej, ni skall inte ha vad vi har, ni kan elda med komockor?

  https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use?tab=chart&country=BGD~SWE

  Vem kommer att ha hjälpt Bangladesh mest: SIDA eller Rosatom som bygger de två VVER-1200?

 100. Claes-Erik Simonsbacka

  #95 Johan & #97 Magma

  Chinese Thorium Power Plant May Challenge Nuclear Expectations
  2021-10-12

  ”However, in a province called Wuwei in the Gobi Desert, the Chinese are in the testing stage of an experimental reactor. This nuclear reactor will use thorium as fuel. Thorium also needs a companion metal to react with; this could either be spent plutonium or uranium. The technology on which the plant was designed has been known since the sixties. China could soon be in the position to benefit from this abundant alternative fuel ”

  https://www.channelchek.com/news-channel/Is_Thorium__Not_Uranium_the_Future_of_Power_Generation_

  Mvh,

 101. Petter F

  #73: Hur lös är en looser?

 102. #80 L
  Blanda ut med vad? Jordens skogar räcker att ersätta nuvarande fossilråvaror i två år. Orimligt
  Skogsråvara är endast en lösning för självgoda och godhetsknarkande Sverige.

  KU: Varför inte en artikel om alla totalt orimliga världsfrånvända önskningar från klimatreligiösa? Hallå, ett kärnkraftverk om dan under 30 år. Orimligt.

  Skall vi göra allt stål fossilfritt med vind behövs en sådan ogenomtänkt detalj som t.ex. nickelproduktionen (anodmaterial till elektrolysen) mångfaldigas (skall räkna på det) Lägg till nickel till batterierna så blir det tiofalt.
  Idag är var jordmänniskas kvot 0,4 kg Ni/år.
  Vart öppnar vi 10 ggr mer nickelgruvor? Orimligt.

 103. Rolf Mellberg

  #100 Claes-Eric,

  ”Thorium also needs a companion metal to react with…”

  Detta visar att skribenten inte förstår fysiken – som ej heller är så lätt att förstå.

  Men ordet companion metal är rent nys.

  Man kan använda två sorters salter:
  1) flour-baserade, då bränner man ofta främst Torium omvandlat via protaktinium till U233 som klyvs. Men i den soppan kan man även blanda ner annat klyvbart som halvhögt anrikad utan. Här gäller termiska neutroner, grafit är den vanligaste moderatorn. Neutronernas träffsannolikhet blir så hög att geometrin kan bli väldigt liten.
  2 klorbaserat salt är mer optimalt när man mer optimerat mot att bränna gammalt avfall. Då kör man snabba neutroner som klarar att slå sönder de långlivade transuranerna. Annat klyvbart kan ingå i denna soppa i olika proportioner

  Notera att man i smältsaltreaktorer kontinuerligt måste hålla koncentrationerna av olika grundämnen inom önskvärda gränser.

  Här kan man verkligen nörda ner sig

 104. tty

  #103

  Personligen är jag skeptisk till en toriumbaserad bränslecykel, åtminstone på kort sikt. Anledningen är att det finns gott om uran och plutonium för överskådlig tid framåt.
  Dessutom är det svårt att snabbt expandera kraftproduktion med en Th232/U233-baserad bränslecykel eftersom breedingen är långsam.

  Däremot är det rimligt att ett land som t ex Indien är intresserat, de har begränsade urantillgångar, men kan i princip skyffla upp toriummalm (monazitsand) med spade längs Keralakusten. Plus att man kan utvinna fosfat och jordmetaller parallellt.

 105. Rolf Mellberg

  #104 tty

  Om man kan bemästra ”Molten Salt” tekniken så finns olika salt och bränske-kombinationer. Med varierande optimala geometriska konstruktioner. T.ex vapen-mtrl kan brännas upp . (icke för export dock)
  Om man vill starta upp en torium-breeder kan man utgå från u235 och efterhand glida över i u233, kan väl delvis läsa problemet att utredningen är långsam?

 106. Rolf Mellberg

  104 tty

  Man kan mycket väl vara skeptisk mot Thorium som bränsle men anser jag då på andra grunder.

  Lyckas man få en ”riktig LFTR” att fungera så behövs ingen upparbetning alls, och bränsle-tillverkning blir en bagatell. Avfalleproblemet blir minimalt. Därför har den här tekniken mycket starka fiender. Främst på helt nya marknader som Indonesien kan man hoppas på genombrott.
  (Eller i Kina som styrs med fastare hand och som med nya reaktorer få ett enormt geopolitiskt övertag)

 107. Argus

  #102

  JO, jag vet. Stora Kleva gruva i småland. Där finns det nickel!

 108. Håkan Bergman

  Och i Bryssel sliter man sitt hår och skickar ut ett goddagyxskaft-svar till ländernas energiministrar.
  https://www.politico.eu/article/brussels-energy-crisis-policy-guide/
  Det här kan bli lika underhållande som Brexit, drömmare möter verkligheten.

 109. 107
  Och koppar i Dalsland…

 110. Claes-Erik Simonsbacka

  European carmakers face a major problem with raw materials
  13 October 2021

  ”Market experts from Benchmark Mineral Intelligence (BMI) speak of ”the great raw material disconnect” – high investments in cell factories, but missing investments in raw material extraction.”

  ”Recycling is another option. But here, too, Europe lags far behind China.”
  ”Currently, quality issues mean only 10% to 20% of demand could be met with recycled material, says Von Dalwigk.”

  ”There is a risk the shift to e-mobility will be slowed down, says Harrison.”

  ”He adds, though, that he believes the European Commission and EU member states will have to take action – such as more subsidies for exploring reserves and recycling – ”because so much is at stake economically and ecologically.””

  https://fa.news/articles/european_carmakers_face_a_major_problem_with_raw_materials-34614/

  Mvh,

 111. Sven Norén

  Vad anser ni om Ms budgetutspel om mer pengar till laddstolpar? M är på elektrifieringsbanan nu. Leder före MP?

 112. Adepten

  #86 Lars i Huddinge
  Dina kommentarer var bra i inlägget om ”Politiker och lobbyister sprider tjock rök runt elbilsbegreppen” i DN 🙂 Men att ingen går i svaromål på dina kommentarer måste tyda på att de var OT i sammanhanget eller kan det vara att alla håller med eller inte förstår vad du menar?

 113. Håkan Bergman

  Höll på att ramla baklänges när följande reklam från Uniper dök upp i slutet på en video.
  https://www.youtube.com/watch?v=LlBo8ljl-b8

 114. Håkan Bergman

  Fanns en länk i videon också.
  https://www.uniper.energy/sverige/framtidens-energi/smr-small-modular-reactor?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods7sB1j60ci91NrOAVl99tkpLEbiJwEgjjuXFKkecJfFrdH_EEAb91RoCvxEQAvD_BwE

  Vad är det som händer? Vältajmat får jag säga.

 115. Claes-Erik Simonsbacka

  China’s power blackouts, rationing and shortages across 20 or more provinces sparked a mad rush for fossil fuels as imports of coal surged 76% in September from a year and imports of LNG hit their highest level for 9 months.

  Mvh,

 116. Claes-Erik Simonsbacka

  Zinc price hits 14-year high as Nyrstar cuts output
  October 13, 2021

  ”Zinc prices climbed to their highest level since 2007 on Thursday on supply concerns after producer Nyrstar announced a plan to cut its output due to high power prices in Europe.”

  https://www.mining.com/zinc-price-hits-14-year-high-as-nyrstar-cuts-output/

  Mvh,

 117. Sven Norén

  #106
  Det är flera problem med smältsaltreaktorerna och Thoriumcykeln. Det är svårt att tillverka stål i kvaliteter som klarar smält salt vid hög temperatur utan att korrodera. Sandvik brukar kunna bidra när det gäller sådant. Samma gäller också reaktorer med smält metall som Blykalla propagerar för.
  Thoriumcykeln bygger på att thorium tar upp en (1!) neutron. Inte fler och inga andra isotoper skall fånga in neutroner. Därför bör man så snabbt som möjligt extrahera Protaktinium och fissionsprodukter från saltsmältan. Det kan man väl kalla upparbetning? Ju effektivare man lyckas få bort neutrontjuvar, desto högre breedtal kan reaktorn få.

 118. Claes-Erik Simonsbacka

  Challenges Related to the Use of Liquid Metal and Molten Salt Coolants in Advanced Reactors

  https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1696_web.pdf

  Reactor Physics Benchmark of the First Criticality in the Molten Salt Reactor Experiment
  31 Mar 2021

  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00295639.2021.1880850

  Corrosion of Structural Alloys in High-Temperature Molten Fluoride Salts for Applications in Molten Salt Reactors

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11837-018-2981-2

  Nuclear power: Why molten salt reactors are problematic and Canada investing in them is a waste
  September 14, 2021

  ”Another basic problem with MSRs is that the materials used to manufacture the various reactor components will be exposed to hot salts that are chemically corrosive, while being bombarded by radioactive particles. So far, there is no material that can perform satisfactorily in such an environment. A 2018 review from the Idaho National Laboratory could only recommended that “a systematic development program be initiated” to develop new alloys that might work better.”

  https://theconversation.com/nuclear-power-why-molten-salt-reactors-are-problematic-and-canada-investing-in-them-is-a-waste-167019

  Mvh,

 119. Sven Norén

  Elexport. Om vi ser till de svenska förhållandena så har vi en stor och ökande elexport. Efter stängningen av Ringhals båda reaktorer så kommer man nog inte att stänga någon ytterligare reaktor på flera decennier.
  Energimyndigheten räknar med att elexporten kommer att öka från 20 TWh 2019 till 42 TWh 2023. Frågan är då hur stort ansvar Sverige skall ta för att försörja kontinenten med el?
  Kanske bör marknadskrafterna råda? I så fall kommer det nog att byggas mer vindel i Sverige. Produktionskostnaden för svensk vindel kommer nog att vara lägre än kontinentens elpriser och betydligt lägre än nybyggd kärnkraft.

 120. Claes-Erik Simonsbacka

  Chinese companies continue to seek out and lock up more of the raw materials that will drive the future. In just the last few days, Zijin Mining Group Co., Ltd. launched a C$960 million takeover bid for Canadian domiciled Neo Lithium Corp. (TSXV: NLC | OTCQX: NTTHF), while Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), the world’s largest battery supplier and ironically already part owner of Neo Lithium, signed a battery supply deal with U.S. commercial EV maker, Electric Last Mile Solutions Inc. (NASDAQ: ELMS). Three weeks ago CATL made a C$377 million takeover bid for Canada’s Millennial Lithium Corp. (TSXV: ML). Zijin is no stranger to taking out Canadian mining companies having previously acquired Nevsun Resources (C$1.86 billion), Guyana Goldfields (C$323 million), and Continental Gold (C$1.4 billion), and those were just some of its Canadian targets.

  Mvh,

 121. Sven Norén

  #95
  ”… hur Sverige kastat bort en ledande ställning…” (vad gäller kärnteknik).
  Knappast någon ledande ställning. Sverige försökte utveckla en tungvattenreaktor, typ CANDU . Anledningen var att få fram plutonium till den svenska atombomben fast det talade man tyst om. Efter det misslyckade projektet, så blev fokus ASEAs kokarreaktor. Ett annat misslyckat projekt.

 122. Claes-Erik Simonsbacka

  IAEA Releases Report on Nuclear Energy for a Net Zero World Ahead of COP26 Climate Summit

  https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-report-on-nuclear-energy-for-a-net-zero-world-ahead-of-cop26-climate-summit

  Mvh,

 123. Claes-Erik Simonsbacka

  Nuclear Science and Technology for Climate Adapt ation and Resilience A Reference Document

  https://www.iaea.org/sites/default/files/21/09/nuclear-science-and-technology-for-climate-adaptation-and-resilience.pdf

  Mvh,

 124. foliehatt

  Sven Norén, #119.
  Sett till helheten så kan man ju knappast säga att det svenska elnätet har förbättrats, eller konsumenternas kostnader minskat, genom att ”billig”, subventionerad vindkraft med politiska beslut satts att konkurrera ut stabilt planerbar kärnkraft.

  De billigaste investeringarna blir ibland de dyraste.

 125. Sven Norén

  foliehatt #124
  De 4 sämsta reaktorerna har avvecklats men övriga har byggts ut så att vi ändå har rätt mycket kärnkraft och som nämnts ett stort exportöverskott. Vad gäller vindkraft subventionerades den i början då sådana som mitt byggdes men nu klarar den väl sig själv?
  Igår studerade jag planeringen i USA. Där byggs det ju väldigt mycket vindkraft och framöver räknar man med att öka utbyggnaden av solkraft till 60GW per år. Det är den utbyggnadstakt som Kina redan har. Europa släpar efter men här har vi inte lika bra förutsättningar som i Kina och USA som har stora arealer med öken eller halvöken. I USA räknar man med att den framtida energiförsörjningen baserad på sol och vind inte blir dyrare än dagens.

 126. Claes-Erik Simonsbacka

  Biden officials announce ambitious plan to dot US coastline with wind farms
  13 Oct. 2021

  ”The projects are part of Joe Biden’s plan to deploy 30 gigawatts of offshore wind energy by 2030, generating enough electricity to power more than 10 million homes.”

  https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/13/biden-wind-farms-environment-climate-crisis

  Mvh,