Problemformuleringsprivilegiet

problem

Ur Wikipedia: ”Problemformuleringsprivilegiet är makten att sätta dagordningen i offentlig debatt. Problem formuleras och definieras ur en parts synpunkt och därmed kommer lösningarna på dessa problem att vara givna, till fördel för den som äger detta privilegium.

Begreppet lanserades första gången 1980 i en essä av författaren och filosofen Lars Gustafsson. En av källorna till detta begrepp är, menar Gustafsson, den italienske marxisten Antonio Gramsci och dennes teori om kulturell hegemoni. Begreppet har inte vunnit genomslag utanför svensk litteratur, men den engelska översättningen ”privilege of formulating the problem” har föreslagits av docenten i skandinavistik Mary Hilson. Ett närliggande begrepp i internationell forskning är så kallad ”inramning” eller ”framing”.

… Problemformuleringsprivilegiet är rätten att definiera vad som är ett problem. Genom rätten att definiera kommer också rätten att peka på hur problemet ska lösas. Om man vill besöka en populär grekisk restaurang men finner att det inte finns plats kan man å ena sidan hävda att restaurangen har för många gäster. Ett annat sätt att formulera problemet är dock att hävda att restaurangen har för få bord.”

Vi lever idag där problemformuleringsprivilegiet helt och hållet ägs av Miljöpartiet, Public Service och de många miljöorganisationer som engagerar sig och får bidrag av staten. Alla omfattar problemformuleringen att det övergripande och viktigaste problemet är koldioxidutsläppen som vi människor orsakar. Alla de politiska partierna, alla tidningar, skolor och universitet ser klimatkrisen som det stora problemet. Alla tävlar om hur man skall hitta på fiffiga sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle och få ned koldioxidutsläppen i Sverige. Frågan om varför? ställs aldrig. Få vågar ifrågasätta själva kärnfrågan och mäler sig omedelbart ut från den offentliga debatten om de dristar sig att ställa kritiska frågor.

Detta är egentligen helt otroligt. Hur kan man se klimatet som ett problem? Var finns den ”klimatkris” som alla talar om? – Sanningen är att det inte finns någon klimatkris som vi alla gemensamt måste försöka lösa. Det är ett icke-problem.

Visst, det har blivit någon grad varmare på hundra år globalt sett. Men det ”drabbar” enligt CO2-teorin endast oss här uppe i den kalla Nord. Och den lilla värmen är till enbart fördelar för oss med något mindre krav på uppvärmning, en växande skog och rikliga skördar. Alla nackdelar i form av extrema väderfenomen som SVT-reportrarna rapporterar om världen över visar sig snabbt vara helt i enlighet med statistiken för naturliga variationer av vädret.

Men blindheten för fakta är närmast total. Även när ”Klimatbibeln”, IPCCs rapporter, ger samma bild av uppvärmningens effekter som vi här på Klimatupplysningen ger så slår skygglapparna till. Man vill inte höra talas om att koldioxidutsläppen inte är ett stort och akut problem.

Det är därför hög tid att vi bryter problemformuleringsprivilegiet och formulerar alternativa och klart mer akuta problem som politiker och massmedia kan spendera sitt engagemang på. Nämligen det faktum att vi har en akut brist på baskraftsenergi i landet som hotar att slå ut all hållbar industri. Kopplat till detta är drivmedelsproblemet. Med skyhöga priser på bensin och diesel så kommer alla transporter och drift av maskiner att bli ohemult dyrt. Detta slår naturligtvis också tillbaka på aktiviteten och jobben i landet. Lägg därtill de geopolitiska konsekvenserna av ett energifattigt EU. Detta problem måste lösas här och nu!

Nej, energiproblemet löses bevisligen inte med mer vind- och solkraft. Och nej, vi kan inte lösa drivmedelsproblemet med existerande batterifordon. Det skall ju vara ekonomiskt hållbart och miljövänligt också. Vi måste se verkligheten i ögonen och erkänna att både fossil baskraft och fossila bränslen är helt nödvändiga under många decennier framåt. Hur skall man annars lösa problemet fram till dess att vi har en ny och utbyggt kärnkraft? Därför måste dessa fossila energikällor göras billiga och tillgängliga för alla.

Problemen kräver realism bakom lösningarna, baserade på existerande teknik och ekonomiska fakta snarare än på fluffiga framtidsdrömmar.

Men hur bryter man det gröna problemformuleringsprivilegiet? En möjlighet som nog en och annat av oss klimatrealister hoppas på är att privilegiet bryts när vanligt folk formulerar sina egna problem angående höga energi- och drivmedelskostnader. När människor upplever sin vardag som ohållbar därför att de tvingas att avstå från bil, då man inte får flyga eller då man tvingas att flytta till något jobb som inte kräver transporter. Eller då jobben helt enkelt försvinner när staten inte längre kan subventionera s.k. ”gröna” jobb.

Det är uppenbart att inget politiskt parti – från vänster till höger – vill eller kan bryta sig ur den självpåtagna formuleringen av klimatfrågan. Alla springer i princip åt samma håll så här ett år före

nästa val. Och detta trots att vi alla har sett att klimatet är en fråga som man förlorar väljare på. Bevittna vad som hänt med Merkels parti i Tyskland, med Solbergs Höyre i Norge och Boris Jonssons väljarunderlag för Tories i Storbritannien. Det finns inte en chans att dessa partier skall vinna väljare genom att spela på miljöpartiernas planhalva. Varje sådan debatt är dömd att misslyckas eftersom klimatalarmisterna är mer engagerade och mer radikala. Jag ser ingen självbevarelsedrift bland våra rikspolitiker, för att inte tala om bristen på omsorg om det egna landets befolkning. Det finns ingen vilja att gå till botten med själva klimatfrågan.

Så även där kan vi bara hoppas på att de styrande i landet så småningom fattar att deras egna väljare ser saken på ett annat sätt än de själva.

Men kan vi inte skriva fler insändare i tidningarna då? Jovisst kan vi det. Och det görs. Ibland kommer det in riktigt bra artiklar och krönikor i tidningarna. Bloggverksamhet och sociala media har också visat sig vara starkt opinions- och upplysningsbildande media. Folk läser och tar till sig. Detta bör naturligtvis uppmuntras. Men frågan är hur effektivt det är. Opinionsbildning tar tid och trögheten inom statsmakten och alla deras myndigheter är enorm och närmast opåverkbar och självgående.

Så länge riksdagen är enig med regeringen om var problemet ligger så kommer inget att ske.

Ett spår som jag själv har förespråkat sedan ett par år är att engagera sig lokalt i politiska partier. Även om lokalpolitiken inte kan styra så mycket av den nationella klimat- och energipolitiken så finns det frågor som ibland kommer upp på kommungubbarnas bord. Det kan gälla vindkraft, etablering av nya industrier eller utvidgning av gamla, och det kan gälla en påstådd havsnivåhöjning. Skall din kommun satsa kommunala medel på laddstolpar eller skall man först ta reda på om kommunens invånare och besökare har någon nytta av dem? Skall man satsa på klimatförbättrande åtgärder, eller skall man satsa på bättre skolor? Osv.

Det ena sättet behöver förstås inte utesluta de andra. Kanske alla sätt behövs? Men en sak är säker och det är att alla vi som är allvarligt bekymrade över vart vårt samhälle är på väg måste engagera oss, allt efter förmåga och intresse, i fler aktiviteter än att skaka på huvudet och rycka på axlarna. Viktigast av allt är att inte acceptera den problemformulering där koldioxiden är det främsta problemet utan att istället se energi- och drivmedelskrisen som de stora, verkliga problemen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Thorén

  Tack! MP måste bort så att de övriga partierna vågar vara förnuftiga. Fler börjar tala ur skägget i media dock:

  Daniel Persson, politisk redaktör i Norrbottens-Kuriren publiceras NT.

  https://nt.se/nyheter/artikel/j8p5nkml

  ” Partiledarna fick frågan om man kunde tänka sig att införa samma sorts inskränkningar av fri- och rättigheter som under pandemin för klimatets skull. Bolund var den enda som räckte upp handen. Den gröna längtan efter en klimatdiktatur är ständigt närvarande. ”

 2. Ulf

  Det krävs mer internationellt samarbete mellan klimatrealisterna. Framförallt med USA där motståndet finns på forskningsnivå. USA kommer heller inte drabbas på samma sätt av energiproblem. Mycket beroende på en bredare debatt och större motstånd mot en klimat agenda.

 3. Magma

  Tack för en mycket bra sammanfattning av var svensk politik har hamnat på grund av ett dogmatiskt vågmästarparti.
  Ingemar belyser på ett mycket tydligt sätt samhällsproblemen vilket jag hoppas kommer att bidra till ett förnuftigt resultat i kommande val.
  Dock tror jag att politikerna sitter fast i ytterligare en problemformulering som möjligen kan förklara en del av att debatten är förlamad, nämligen rädslan för att vågmästarmandaten hamnar på hos det andra blocket …

 4. Håller helt med om problemformulering som det viktigaste men tror att man måste ha ett större problem än energifattigdom som hotbild. Det s.k. klimathotet har fördelen att det förutspår mänsklighetens undergång och det smäller lite högre än att dieselpriset ligger på tjugo kronor.

  Jag tror inte att det klassiska ”ryssen kommer” är tillräckligt trovärdigt och ett virus var uppenbarligen inte tillräckligt. Den ökade gängkriminaliteten har väl seglat upp som en kandidat men klimathotet finns ju uppenbarligen kvar.

  Jag har inte så stora förhoppningar om att Sverige med egen maskin kan ta sig ur den intellektuella grop vi befinner oss i. Vår enda räddning är att det blir kallare och hela klimathotet då ter sig löjligt (fast det är så klart, även kallare klimat är väl koldioxidens fel så hotet kanske är helgarderat 🙂

 5. Staffan Malmberg

  Det finns åtminstone en riksdagsman som inte följer John;
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Tack! Att bli påmind om PFP från den ilskna miljörörelsen var nyttigt. Problemet har ständigt förändrats, men grunden har varit densamma, ett storhetsvansinne som gjort att man utan hänsyn till vett, sans och skam kunnat hävda att ”kejsarenens ständigt nya kläder är klädsamma”.
  Ingemars ”Vad är problemet” kan ersätta den klassiska repliken ”men han har ju inga kläder”.
  Frågan i SVTs partiledardebatt som avslöjade Problemet, det vill säga om vi är villiga att underkasta oss mer av inskränkningar av fri och rättigheter på grund av klimat”krisen” kan mycket väl ha blivit en nyttig ögonöppnare för både partiledarna och alla som hörde, såg och tänkte till.
  Bolund fick verkligen stå där ensam med skammen!
  Tack Ingemar, Anders och Camilla i SVT och Lars Thorén i #1.

 7. Evert+Andersson

  En mycket bra och viktig analys. Just att alla partierna utom ett är med om klimatlagen och hela grunden för politiken är den troliga orsaken till att söndagens partiledardebatt i avsnittet om klimatet gav ett närmast surrealistiskt infantilt intryck. Bolund svarade mer vindkraft och Löfven litade på energilagring som svar på Sabonys fråga var el till allt som ska elektrifieras ska komma från.

  Det här måste brytas upp. Och kanske är det som Ingemar skriver att höga bränslekostnader naturligtvis kommer att driva upp levnadskostnaderna för alla. Som en lantbrukare förklarade i TV-nyheterna för ett par dagar sedan.

  Skimrande gröna berättelser av Svante Axelsson, samordnaren för det första fossilfria välfärdslandet i världen, kommer att synas i sömmarna till slut.

 8. foliehatt

  Johan, #4,
  själv har jag stora förhoppningar på en lång och kall vinter, där vårt anemiska elnät levererar till den undermåliga kapacitet som det idag är begränsad till. Med ty åtföljande elpriser, så klart. Den svenska valboskapen behöver utsättas för de konsekvenser som blir resultatet av så kallade miljöskyddande personers/organisationers önskemål om hur framtiden ska se ut.

  Idag handlar diskussionen mest om vilka som lämnar störst överbud om hur mycket medel som ska satsas på det ”gröna” och hur mycket av dagens nyttigheter som kan bantas bort. Lite grand som de som snackar vitt och brett om vilka uppoffrande nyårslöften de avger på nyårsafton – under stark påverkan av välkomstdrinkar, vin och avec.

  Det brukar låta annorlunda dagen efter, med blykepsen på och verklighetens ljus på konsekvenserna av alla löften.

  Jag hoppas de svenska väljarna får smaka på miljöpartiets utopia kommande vinter. Det vore kalas med skyhöga elpriser, några elavbrott och motorbränslepriser förbi deras plånböckers tjocklek – ett knappt år före valet. Mp har fått tursam hjälp av sjuka sälar, döda träd, torr sommar – innan tidigare val. Någon gång måste deras tur ta slut.

 9. foliehatt

  Apropå Miljöpartiet så skriver Peter Wennblad om dem i dag i SvD:

  https://www.svd.se/darfor-ar-mp-alltid-bast-i-klimatklassen

  För att citrera gamle Chris Utförsäljning:

  ”And common sense is ringing out the bells. This ain’t no technological breakdown, oh no, this is the road to hell.”

 10. Det är en märkligt land vi lever i. Här sitter många och hoppas på en klimatförsämring av stora mått för att få bort ett 3%-parti som fått storhetsvansinne. Och tyvärr går det igen i fler länder. Trösten är naturligtvis att allt har sin tid om vi lär av historien, men kusligt är det så länge det varar. Skall vi få en svensk STASI med Bolund som ÖB och Lööf, Dadgostar som överkommendanter?
  En föraning av Nordkorea?

 11. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för din skarpa analys. Vårt bästa vapen i kampen mot alarmism och miljöfanatiker är VERKLIGHETEN med stora bokstäver. Alla medborgare upplever verkligheten i energikrisen när de ska tanka sitt fordon eller betala elräkningen. Oerhört påtagligt för alla. Dock behöver medborgarna hjälp på traven för att inse att klimatkrisen inte är verklig och att det nästan alltid är förljugen och vinklad information från MSM som piskar upp ångeststämningarna. Där kan vi klimatrealsiter göra en insats med faktabaserad information som visar att alla väderhändelser som av MSM lyfts fram som bevis på klimatkatastrof inte är annat än väderhändelser i naturligt återkommande mönster sedan årtusenden, långt innan ordet fossil koldioxid överhuvudtaget var uppfunnet. Uppvärmningen i sig tror jag att de flesta välkomnar och det är lätt att visa att kyla dödar mångdubbelt fler än värme och att köldperioder nästan utan undantag är förknippade med svält och umbäranden.

 12. Lars W

  Stort tack till Ingemar för detta inlägg. Det absolut viktigaste på länge. Droppen urholkar stenen. Själv använder jag mig av bisatsteknik . Fö ser jag fram emot vargavinter och dess konsekvenser.
  Och stort tack till alla er som oförtrutet orkar engagera er.

 13. Lennart Bengtsson

  En bra sammanfattning av landets problem. Ett något varmare och för Sverige mer gynnsamt klimat finns det förstås ingen förnuftig människa som kan se detta som något negativt. Problemet är att många inte är särskilt förnuftiga och dessvärre har dessa fått ett ohemult stort inflytande i viktiga beslutsprocesser.

  Huvudorsaken är att landets intellektuella elit inte vill kasta bort sitt liv i tröstlösa politiska möten och sammanträden med förstockade pansarhjärnor. De är dessa som styr och ställer med samma kreativa flexibilitet som en preussisk marchkolonn. Det är därför det ser ut som det gör.

 14. #8 Foliehatt
  MP har ingen tur, de har skickligt valt ut icke-problem och gjort känslomässigt sak av dem.

 15. Argus

  Apropå probemformuleringsprivilegiet.
  SvT ska ha en ’hearing’ om klimatet inför Glasgow. Det finns en pod om det:

  https://open.spotify.com/episode/0UhxeUf8Higt3shlWQGEWN?si=76oKc03qSZmTRWOs9wfjMA&dl_branch=1

  Programledaren i podden frågar Camilla K om Elsa Widding kommer att få vara med i hearingen. – Nej nej svarar Camilla; de som medverkar är de politiska partierna och forskare.

  Jaha, mer av propaganda. Har vi inte nog av detta? Vilka forskare ska vi tro får delta?
  Får vi se Per B? Eller Ygeman?

 16. JonasW

  Egentligen är väl problemformuleringen ganska otydlig. De flesta alarmister svävar på målet om vad som är problemet.
  Det är väldigt många ”om” och ”kan komma att ..”.
  Det är oklart om krisen är här nu, eller om den kommer inträffa om 100 år.
  Det är mer ett diffust hot om att en massa dåliga saker kan komma att inträffa.
  Numera verkar 1.5 C målet vara det viktiga. Man undrar varför ? Spelar det någon roll om jorden blir 0.3C varmare än idag.

  Det som de är tydliga på är lösningen. Enligt dem så måste vi så snabbt som möjligt avveckla all fossil energi.
  Man märker på ledande alarmister att det är lösningen de vill prata om, inte problemformuleringen. Min tolkning av det är att de inte själva riktigt vet vad som är problemet.

 17. Jan

  Man skall inte önska något ont som skadar människor, men undra om det minst dåliga ändå inte skulle vara en riktig vargavinter med roterande nedstängning av elen och elräkningar som gör kronofogdemyndigheten överbelastad samtidigt som många blir instängda pga skenande drivmedelspriser.

  Då förnuft saknas till att i förväg förmå förstå vart förda politiken leder återstår enbart den hårda vägen att lära sig. Det är tyvärr det som behövs inför valet 2022. Det är verkligen beklagansvärt.

 18. Tack för uppmuntrande ord.

  Det som retar och förskräcker mig är att vi tycks få en valrörelse där alla politiska partiet (inklusive SD) är rörande eniga om att klimatet och koldioxiden är ett problem. Se t.ex. https://sd.se/vad-vi-vill/miljopolitik/ eller https://moderaterna.se/miljo-och-klimat som ett par exempel från det borgerliga lägret.

  ALLA har samma problemformulering, men man slår sig för bröstet för att man anser sig lösa PROBLEMET på det smartaste sättet. Vilket problem måste vi fråga oss?

  Självklart tycker de flesta partier på den kanten att kärnkraft är en del i lösningen. Men vågar de förespråka de enda energikällor som kan överbrygga tiden det tar att bygga nya, och bättre, kärnkraftverk?

  Nja, där vågar man inte tala ur skägget och aktivt stödja t.ex. utbyggnad av gas och kol. Varför då? Jo, därför att de formulerat koldioxiden som det övergripande och stora problemet istället för att se energiproblemet som det övergripande och akuta under nuvarande och många kommande år.

 19. Torbjörn Pettersson

  #15 Jonas
  Som jag tjatat lite om här, vi måste ifrågasätta 1,5-gradersmålet som tillkom för att ö-nationen Tuvalu riskerar att försvinna om havsnivån stiger för mycket.

  Nu när vi kan se verkligheten, vet vi att Tuvalu i själva verket är större än 2015 när målet ändrades från 2 grader till 1,5.
  Likaså vet vi att isarna vid båda poler inte visar någon minskning utan snarare tvärtom att de återigen växer.

  Vi är inne i ett Grand Solar Minimum, och det förebådar ett kallare klimat och inte ett varmare.

  Min tro är att det någon typ av bias i de modeller/beräkningar som görs från satelliterna eftersom de flesta siffror verkar vara lite för ”stora/höga”.

 20. Argus

  Apropå problemformuleringsprivilegiet.
  SvT ska ha en ’hearing’ om klimatet inför Glasgow. Det finns en pod om det. Camilla Kvarftoft ska vara med:

  https://open.spotify.com/episode/0UhxeUf8Higt3shlWQGEWN?si=76oKc03qSZmTRWOs9wfjMA&dl_branch=1

  Programledaren i podden frågar Camilla K om Elsa Widding kommer att få vara med i hearingen. – Nej nej svarar Camilla; de som medverkar är de politiska partierna och forskare.

  Jaha, mer av propaganda. Har vi inte nog av detta? Vilka forskare ska vi tro får delta?
  Får vi se Per B? Eller Ygeman?

 21. Simon

  #19 Argus
  Programmet borde kallas Veckans Brott, eller rättare sagt Århundradets Brott eftersom de åtgärder som förespråkas inskränker vår frihet samtidigt som det också kommer att urholka vår ekonomi.

  Vad slags ”forskare” som kommer delta anbelangar så är en inte alltför kvalificerad gissning att det rör sig om samma alarmister som alltid brukar medverka i SVTs propaganda.

  Tack förresten till Ingemar för en som vanligt mycket bra och tankeväckande artikel.

 22. Mats Kälvemark

  Ny viktig inlägg från GWPF:
  Eco-Fundamentalism as grist for China´s mill
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/10/Arima-Climate-Geopolitics.pdf?mc_cid=eead800881&mc_eid=f14acc6542

 23. Björn Österlöf

  #17 Ingemar Nordin
  Ja, visst är det så att alla partier ansluter sig till den gängse problemformuleringen, men jag tror faktiskt att det finns många M- och SD-politiker (och möjligen även S-politiker) som mellan skål och vägg inte tror på alarmismen. Icke desto mindre så tror jag att den strategi man väljer i detta läge är ganska klok. Det gäller ju faktiskt att försöka bli av med den historiskt urusla regering som vi lidit av i sju år nu. Folk är dessvärre alldeles för hjärntvättade för att i dagsläget nå någon framgång med att ta upp själva kärnfrågan kring CO2:s farlighet. Det tar tid att vända den skutan, så det blir nog en uppgift för nästa mandatperiod. Det hinns inte med före valet.

 24. Björn Ö #22,

  Jag vet. Man gör sig obekväm. Men just därför behövs ett alternativt problem i den politiska debatten, nämligen den energikris som vi faktiskt har här och nu. Jag tycker att de politiska partier som engagerar sig bör fokusera på det istället för att prata om icke-problemet klimathotet.

 25. Björn

  I en demokrati låter man väl inte en part sätta dagordningen. I alla tänkbara sammanhang finns det flera parter. Varför skall då inte flera parter få höras i klimatfrågan? Beslut i klimatfrågan är så genomgripande och infiltrerande i samhällskroppen och i människors vardag, att endast en kvalificerad riksdagsmajoritet borde ha beslutsrätt. Alltså riksdagen borde ta ifrån regeringen beslutsrätt i klimatfrågan. Var finns för övrigt juridiken i denna fråga?

 26. mattias

  OT. Följande studie refereras till i dagens SvD:
  https://www.nature.com/articles/s41558-021-01168-6

  Machine-learning-based evidence and attribution mapping of 100,000 climate impact studies.
  Med någon slags AI vill man försöka koppla ”rapporterade” artiklar med påstådda klimatförändringar med uppmätta förändringar i temperatur och nederbörd som ”bevis” på pågående klimatförändringar.

  Jaha, vad tror ni om dessa AI-modeller? Misstänker att det finns en viss bias redan i urvalet av artiklar som hittas…

 27. Sören G

  Definitionen på åsiktsförtryck är att det inte finns en fri debatt. Och åsiktsförtryck bedrivs av de flesta medier när det gäller den vetenskapliga frågan om Jordens klimat. Politiken och miljörörelserna har kidnappat vetenskapen så att endast en åsikt är tillåten. Detta strider mot den vetenskapliga principen med fri diskussion som är en förutsättning för vetenskapens framsteg.

 28. Delvis OT?
  Bagdad Bob´s syrra Kadri Simson behåller skygglapparna på. Vem tror hon att hon lurar?

  ………”Vi drabbas inte av kraftigt stigande energipriser på grund av klimatåtgärder utan på grund av pristoppar för fossila bränslen. Vi måste snabba på klimatomställningen, inte slå av på takten”, sade hon…..

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/10/13/energi-eu-kommissionen-foreslar-atgarder-mot-hoga-priser.html

 29. Sven Norén

  Vad tycks om Ms budgerutspel om mer pengar till laddstolpar. M kör förbi MP på elektrifieringsbanan

 30. #28
  En tävling på vägen mot helv.. ,som någon påpassligt skrev tidigare.

 31. Sten Kaijser

  Jag har följt Ingemars råd om att engagera mig politiskt. Jag har i 25 år varit medlem i Liberalerna och kom på idén att kandidera.

  Jag har sagt att jag vill stå längst ner på ”alla listor” (d.v.s. kommun, region och riksdag). Jag ska försöka att få de som nominerar att förstå att de flesta bryr sig inte om det sista namnet så att det borde inte skrämma så många, men kan jag nå ut till de som ifrågasätter klimatpolitiken så kan det komma ett antal nya röster.

  Jag har skrivit att om det blirså många kryss att jag blir invald någonstans får jag väl skylla mig själv, men mitt ”lockbete” är att det kan ”rädda liberalerna”.

  Om många klimatrealister blir inkryssade i egenskap av klimatpolitiksmotståndare så skulle de alla ha rätt att ha en egen uppfattning i den frågan.

 32. Björn

  mattias [25]; AI är med sin snabbhet revolutionerande när det gäller att leta i databaser. Körsbärsplockningen blir så oändligt mycket snabbare. Men AI-systemen har i sig ingen egen intelligens, varför begreppet artificiell intelligens är missledande. Det är de som designar systemen som bistår med mänsklig intelligens och kan fritt skapa algoritmer som är skräddarsydda, för att om man så vill, filtrera bort icke önskvärd data.

 33. En annan

  Och dumheterna bara fortsätter. Nu får klimatförändringen, vilken den nu är skulden för vindkraftens förmåga att leverera!
  https://wattsupwiththat.com/2021/10/12/climate-change-cause-extreme-calm/
  Men om den nu är så känslig, kanske dags att sluta investera i dessa vindmöllor.
  Klimatmånglarna missar aldrig ett tillfälle att skylla på GW… man undrar, snart beror väl vulkaner och tsunamis också på co2, eller huset som rasade i Florida i somras, ett fall för co2!

 34. Ulf

  Jo, något som är viktigt är förstås att modiga människor går i frontlinjen mot klimatdumheten.
  Vi har redan sett det genom Lena Anderssons inlägg, även Svd ledarsidor, Elsa Widding. Det är en början. Ju fler offentliga människor som invänder mot vansinnet desto mer lyssnar folk. Det kan faktiskt gå rätt fort det här. Men det gäller att komma över ett tröskelvärde för att ge resultat. Vi behöver alltså fler Lena Andersson, fler intellektuella som utmanar klimathotandet.

 35. Sven N #28.

  ”Vad tycks om Ms budgetutspel om mer pengar till laddstolpar”

  Detta är väl ett typiskt exempel på hur M köpt miljöpartiets problemformulering. M tycker att skattepengar skall läggas på hur man skall pressa in fler elbilar och subventionera detta spektakel.

  Och det visar också hur M tappat tron på marknadsekonomi. Hur tror de att det gick till när landet fick bensinmackar i varenda håla? Var det staten som subventionerade och gav bidrag till bensinmacksbyggen? – Knappast. Men nu tycker de således att elstolpar behöver subventioneras direkt ur statsbudgeten. Allt för att bekämpa klimatet.

  Herregud, man tar sig för pannan.

 36. Problemformuleringens – och även problemlösningens prerogativ hämtar näring från IPCC. Klimathot, klimatrealism eller klimathotsskeptisism är bokstavligen endast en gradfråga. Människor är auktoritetsbundna och känslostyrda, i så måtto att lejonparten följer den auktoritet, som är bäst institutionaliserad eller uppfattas vara mest företrädd.
  Institutionaliseringen tar sig flera uttryck, politiskt, organisatoriskt och medialt. Därför blir de som nu och sedan länge företräder en moderat syn på koldioxiduppvärmning-’vi har tid på oss’, ’uppvärmningen kan bara ske med 1,4° om koldioxidhalten fördubblas’ osv.-i underläge, eftersom den nödvändiga institutionaliseringen gått förlorad mot en mer känslobetingad skrämselpropaganda kring ’tippinguppvärmning’ med apokalyptiska förtoner.
  Utan att vara onödigt kritisk menar jag att alla som gör sig till tolk för ’någon som helst uppvärmning betingad av koldioxid’, medverkar till att den institutionellt ledande tolkningen, företrädd av policyuttalanden från IPCC om ’klimatnödläge’ kan förbli/inte påverkas. Den modererande inställningen betraktas endast som ’naturligt brus’ i ett större perspektiv.
  Ditt förslag om perspektivändring mot energifrågan är därför klok. En annan perspektivändring, som jag själv företräder, är helt förneka koldioxidens roll i jordens klimat. Det är dessutom fysikaliskt korrekt, vilket jag visat i tidigare refererade analyser. Klimatet har helt andra påverkansvariabler, vilka behöver ’utrymme’ och auktoritativa företrädare. Det senare är en verklig stötesten.

 37. Håkan Bergman

  Ingemar N. #35
  Man kanske har insett att det är riskfritt att bjuda över MP, hur många laddstolpar det blir i verkligheten bestäms av vad elnätet klarar av.

 38. Gunnar Strandell

  Väl skrivet Ingemar!
  Jag ser gärna en fortsättning där du utifrån din kärnkompetens i filosofi diskuterar vart det leder när problemet formuleras som ett axiom istället för en öppen fråga.

  Inom klimatområdet har dessutom lösningarna blivit axiomatiska och då går det över mitt förstånd och förbi min känsla för demokrati.

  Är det tyranni? På riktigt?
  Jag vill höra forskningens syn, tack!

 39. Rossmore

  Foliehatt 9:
  Chris Utförsäljning! 😂😂😂

 40. En annan

  Ingemar@35
  Den utbyggnaden finansierades faktiskt av Lenin, genom bolaget Nafta! Den ryska revolutionen behövde pengar, erövrade baku-fälten från fr.a Engelsmännen och satte igång en kapitalinsamling som hette duga, även Ashbergs släkting hjälpte till! Läs boken Nafta, man baxnar emellanåt av svensk naivitet vad gällde ryska informanter i vårt land. Dock bröt det ut ett ett priskrig på bensin när rockefeller fick upp ögonen på missade affärer i lilla Sverige…

 41. Patrik Axelson

  Det finns några positiva händelser som kan rubba MP och S.
  EU är på väg att klassa kärnkraft som fossilfri säker och kostnadseffektiv. håll tummarna att det går igenom. Sverige regering har en negativ inställning.
  Vindkraften får vika för rennäringens intressen. Vindkraften blir allt mer hatad av landsbygdens folk och inte undra på det. Vindkraften bullrar, har varselljus som blixtrar, förorsakar vibrationer, sänker fastighetspriserna och är djurovänlig i största allmänhet. Tar livet av fåglar, fladdermöss och insekter. Allt detta gör att MP sjunker långt under 4% spärren. Stänker över på S och C som tappar röster.
  Sveriges fattigpensionärer jublar INTE över att Sverige överlämnar 15 miljarder utöver de 7 som redan utlovats till en fond I Sydkorea som är satt att pytsa ut bistånd till de u-länder som anser sig drabbade av ofördelaktigt klimat som förorsakats av västländernas industrialisering.

 42. Robert Norling

  Tack Ingemar, väl skrivet.
  Vill också passa på att erkänna att jag emellanåt stjäl från kommentarer eller inlägg här.
  Gör om dem i en del fall så de passar att använda i olika inlägg eller kommentarer i ett stort antal fb-sidor.
  En sak som slagit mig är att alla dessa fb-grupper som skapats det senaste året så är väldigt många människor mottagliga för att se en annan sida av klimatfrågan.
  De som drabbas av vindelindustrier är också mottagliga för fakta, då de ser vad klimathotssektens skrämselpropaganda gör med deras hembygd.

 43. Bruno Tjärvar

  Hur nå ut till en indoktrinerad befolkning?
  Vi har åsiktsförtryck. SVT och SR leder och tidningarna och Google med You Tube följer snällt efter. Jag försökte få in en notis i Östmedia om att försäkringsbolag skrämt vår planarkitekt med att det var olämpligt att bygga hus vid havet pga annalkande havsnivåhöjning enl domedagsprofeter som Rockström och Greta.
  Här i Västervik är havsnivåhöjningen 3 mm minus
  landhöjningen 2 mm, nettot alltså 1 mm per år
  eller 1 dm på 100 år. Vem kommer att märka det?
  Denna min åsikt refuserades av Östmedia då den stred mot vedertagen vetenskap.

  På vilka vägar ska vi nå ut?

 44. Simon

  Här frodas galenskaperna, läs på eget bevåg men glöm inte ta blodtrycksmedicinen först:
  https://samnytt.se/snart-ingen-bensin-i-pumparna-om-miljopartiet-far-bestamma/

  Jag har svårt att hitta de rätta orden för en gångs skull, galenskaper känns faktiskt som ett alldeles för milt uttryck. Arma land!

 45. pa

  #26

  En intressantare studie vore att kartlägga och identifiera hur diskrimineringen av vetenskapen skapat en skev verklighetsbild med hjälp av AI.

 46. Lars Kamél

  Jag kan inte gå med i något parti och engagera mig lokalt, för det finns inget parti jag gillar.
  Global uppvärmning leder bland annat till att det blåser mindre, så nog kan klimatförändringar ha bidragit till att vindkraften producerar mindre.

 47. Sören G

  Global uppvärmning betyder inte nödvändigtvis att den beror på mer koldioxid. Delvis är den väl det, men klimatkänsligheten för koldioxid kan vara även noll.

 48. Gabriel Oxenstierna

  # 44,
  artikeln i Samnytt inleds dock med ett sakfel. De skriver att ”Om tre år ska det råda totalförbud i Sverige att köra bil på fossila bränslen.” men i MPs nya miljöprogram står det på sid 30: ”Fasa ut nybilsförsäljning av bensin- och dieseldrivna bilar till 2025… Den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas senast 2030”

  Kollektiv soppatorsk alltså inte förrän om 9 år.

 49. Gabriel Oxenstierna

  Ingemar i artikeln: ”Var finns den ”klimatkris” som alla talar om? – Sanningen är att det inte finns någon klimatkris som vi alla gemensamt måste försöka lösa. Det är ett icke-problem.”

  En klimatkris i reell mening finns helt riktigt inte. Däremot finns den i folks huvuden. Folk har nu lärt sig att allt extremväder orsakas av global uppvärmning som är en del av något som kallas ’klimatkrisen’. Det som finns i folks huvuden är ofta viktigare än vad som objektivt sett gäller.

  Jag tror att tre saker blir särskilt viktiga framöver:

  1. Att klimatpolitiken har fått så stora återverkningar att den nu börjar kosta rejäla pengar för vanligt folk i form av dyrare energiräkningar. Detta kommer att göra folk mer uppmärksamma på varför de egentligen får en sämre ekonomi, vilket gör dem mer kritiskt inställda till klimatpolitiken, särskilt som den kommer att orsaka ytterligare fördyringar de närmaste åren.

  2. Att vi är inne i en global avkylning sedan 6-7 år och att den kommer att fortsätta pga kommande La Niña samt att solcykel 25 verkar bli just så svag som solforskare prognosticerat. Denna trend bör gälla åtminstone ett par år framöver, men om ingen stark El Niño kommer kan det bli en mångårig paus i uppvärmningen.
  Därmed blir det alltmer uppenbart att narrativet om global uppvärmning kan ifrågasättas, samt att vi inte ska lita på IPCC och deras klimatmodeller som kommer att fortsätta att peka allt mer fel.

  3. Att inga av IPCCs 10-tal tipping points kommer att infrias de närmaste 10 åren, eller ens närma sig ett infriande.
  Det blir därmed alltmer uppenbart att vi inte har något klimatnödläge och att IPCC pratar om saker som inte är relevanta. Därmed hotas narrativet, som politiker och systemmedia f.n. äger.

 50. Glenn

  #44, Bruno
  Jag skulle tro att verkligheten är ännu mer i din favör. Enligt https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html är absoluta landhöjningen i Västervik 3 mm per år.
  Havshöjningen om 3 mm gäller ett snitt, och den är högst där havet är djupt och mindre i exempelvis Östersjön. Detta bland annat för att värmeutvidgningen inte spelar någon större roll i grunda hav, men också för att smältvatten från Grönland ansamlas på andra sidan jordklotet (gravitation). Havsnivån ökar snarare bara 1-2 mm per år i Västervik.
  Enligt https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html bör relativa landhöjningen vara >1 mm per år i Västervik, den är i varje fall 1,09 mm på Ölands norra udde, så havet sjunker undan.

 51. GoranA

  #36 Göran Åkesson
  Jag har läst dina på analyser på klimatsans. Är det inte dags att du får dessa publicerade här på klimatupplysningen.
  En sådan publikation skulle leda till att en ”peer review” process av alla kunniga kommentatorer så vi kan bilda oss en uppfattning om den håller för kritik.

 52. Sven Norén

  Avskaffa elbilssubventionerna! Elbilarna är nu så konkurrenskraftiga att det inte finns någon anledning att subventionera övergången till elbilar. Tillverkare som Tesla säljer allt de kan producera. Det som är flaskhalsen är inte efterfrågan på elbilar utan tillgången till batterier. Även med den snabba utbyggnaden av fler batterifabriker, så kommer det nog att vara så länge framöver.
  Samma gäller laddstolpar. De som vill byta till elbil kan nog se till att det finns laddstolpe utan att staten behöver ingripa. Märkligt att just Moderaterna är det parti som tvivlar på marknadskrafterna. Kanske är deras utspel en flirt med den köpstarka publiken som köper elbilar.

 53. #51 GoranA
  Din kommentar är feladresserad. KUs ledning är väl förtrogen med mina basidéer, deras ursprung och konsekvenser.
  Det går fortfarande att kommentera mitt senaste inlägg på klimatsans, från den 27/9, benämnd ’Växthusgasteorins definitiva svanesång’. Mitt nedladdningsbara fulldokument där har titeln ’En bättre klimatförståelse-växthusgasteorins svanesång’. Det går nog att där också kommentera mina tidigare inlägg på klimatsans, vilka finns angivna i inläggets ingress, för den som så vill. Jag lovar att svara.

 54. GoranA

  #53 Göran Åkesson
  Min kommentar var inte specifikt riktad till bara dig utan också till KUs ledning.

  Om jag inte missminner mig vara där bara ett fåtal kommentarer på klimatsans.

  En publicering här på KU tror jag hade lett till fler kommentarer vilket hade gett upphov till en intressant diskussion.

  Jag är av den uppfattningen att det är felaktigt att smeta ut solens effekt på hela jordens yta för att beräkna dess temperatur utan atmosfär.

 55. #36 Göran Åkesson
  Att helt förneka koldioxidens roll i jordens klimat som du förespråkar tror jag är kontraproduktivt. Koldioxiden påverkar jordens strålningsbalans och därmed temperaturen. Inte särskilt mycket dock. Den som förnekar detta ogiltigförklarar sig själv!
  Uppenbara lögner riskerar att tolkas som en dold agenda, oljebolagens intressen etc.

  Man kan argumentera för att återkopplingsmekanismer (moln) gör att effekten av en fördubbling av CO2 på temperaturen är mindre än de cirka 1,4 grader som strålningsfysikaliska beräkningar ger. Detta trots att positiv återkoppling från vattenånga (bevarad relativ luftfuktighet) höjer effekten till cirka 2,3 grader.

  Utan nya åtgärder är jorden på väg mot 2,7 grader. Det är en ytterligare uppvärmning på 1,5 grader från i dag. Att det skulle vara något större problem för mänskligheten kan inte läsas ut ur AR6 från IPCC. Det finns tid för eftertanke. Förra rapporten AR5 ledde till prognoser för framtiden med scenariot RCP8.5 som t.ex. SMHI distribuerat till Skanör vilket lett till planering för en 3 meter hög skyddsvall för att klara havet år 2100.

  Utan nya klimatåtgärder kommer havsytan i Skanör att stiga med cirka 1 dm till 2100 för att landhöjningen motverkar de cirka 5 dm som världshaven i genomsnitt förväntas stiga med. DET ÄR INGEN PANIK!!

  Våra oärliga och/eller okunniga journalister har spridit budskapet från högljudda alarmister att översvämningarna i Tyskland i år berodde på CO2-utsläppen. Att översvämningarna på 1800-talet var mycket värre borde man rimligen ha nämnt. Asfaltering av stora ytor och förlorade våtmarker är också ett problem att berätta om.

  Att havsnivån stiger våldsamt i Jakarta beror på att man asfalterat och byggt hus så att regnvattnet inte kan fylla på grundvattnet (enligt NASA.) Man pumpar ju upp grundvatten och då sjunker staden. Jakartas problem finns på många håll i världen. Låt inte alarmisterna lura i folk att det är CO2-utsläppen som gör att många megastäder har problem med havsnivån.

  Sprid korrekt motinformation! Här t.ex. en film om torkan i USA på 30-talet:
  https://www.youtube.com/watch?v=CM3ZHMBhP2k Naturliga klimatvariationer kan leda till katastrofer när människan gör stora och okloka ingrepp i naturen. Ingen nyhet, men värt att påminna om när vanföreställningen att allt elände kommer av fossilförbränningen är så spridd.

 56. Göran S

  Hej alla!
  Jag har ett kreativt förslag efter att ha läst Miljöpartiets tvåhundratjugofyra punkter i nya programmet
  ” Två tredjedelar (fossilt) ska bort på fem år och tre år senare ska den sista tredjedelen också ha fasats ut. Det är tio år tidigare än vad man fått genomslag för i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna.”

  Vi borde göra en samlad aktion och på flera polisstationer anmäla Miljöpartiet till förberedelse enligt lagen om allmänfarlig ödeläggelse. Åtminstone borde detta ge genomslag åt olika håll.

 57. #55 Leif Åsbrink
  Du låter lite som en grammofonskiva från IPCC.
  • Om vi ska vara korrekta är det inte jag som ’förnekar koldioxidens roll’. Det gör koldioxiden alldeles utmärkt själv, visat genom Wilhelm Wien & Max Planck i sina lagar Wien’s Displacement Law (WDL) och Plancks Lag. Koldioxidens absorption/emission av IR-energipulser sker till nästan 100% inom ett snävt våglängdsområde, ca 14-16 mikrometer med ett maximum vid 14,9 mikrometer. WDL applicerad ger en statistisk temperatur på fotoner emitterade inom det angivna området till 194,48 K=-78,67°C. Det är den temperatur som dessa energipulser ger vid träff av ett absorberande material, typ jorden om den träffas därav. Det blir inte mycket till uppvärmning av detta. Själv tror jag inte att dessa personer var konspiratoriska agenter till oljeindustrin. Behöver jag påminna om att Einstein insåg detta?
  • Det stora misstaget som IPCC och t.ex. Professor W. Happer gör är att det finns att generellt samband mellan IR-avvikelser från växthusgaser uttryckt i W/m^2 och temperatur. Det finns inget sådant. Vi måste gå tillbaka till var på Planckkurvan anomalin inträffar, enligt ovanstående punkt. Det spelar ingen roll om avvikelsen är 30W/m^2, eller 33W/m^2 enligt Happer efter koldioxihaltfördubbling från nuläget. Högre avvikelse innebär endast att sannolikheten för att jorden skulle träffas av emitterade lågenergipulser ökar. Energin per emitterad foton är en universell konstant, beräknad av ljushastigheten×Plancks konstant dividerat med våglängden. Detta är ingen åsikt utan vad gällande fysikaliska lagar säger. Förutsatt att vi accepterar Plancks Lag och bakomliggande kvantfysikaliska grunder som giltiga. Gör Du det?
  • Du påstår att en bevarad relativ luftfuktighet ger en positiv återkoppling på temperaturen av koldioxidens uppvärmning. Mätdata från 1970 framåt visar att luftfuktigheten över land och hav +/- 70° latitud successivt har sjunkit. Den hypotes Du ger uttryck för är därför tvåfaldigt falsifierad.*
  • Utan några ’åtgärder’ är den globala medeltemperatren inte alls på väg att öka 2,7° (från närdå? 1850?). Det är solinstrålningen i kombination med haven som värmetermostat som främst bestämmer den globala temperaturen. Den är sedan 2016 på väg neråt. Enligt en analys av geofysikern Roger Higgs baserat på naturliga variationer hos dessa två variabler beräknas en nedåtgående temperaturutveckling de närmast 50 åren, ceteris paribus.** Det är i överensstämmelse med vad som prognotiseras av kända solforskare som Zharkova och Abdussamatov, och också av T. Landscheidt före sin död.
  * Bilddiagram finns att läsa under ’Global Warming Driven by Plant Evaporation’, 28 juni 2021; principia-scientific.com
  ** Se bilder under ”Dr. Roger Higgs exposes ’Breathtaking Scale of NASA-HadCRUT Temperature Fixing Fraud'”, 4 oktober 2021 ; electroverse.net

 58. #57 Göran Åkesson
  Bakom ditt resonemang måste ligga en modell av det fysikaliska skeendet som inte stämmer med den bild av verkligheten som jag har. Jag skall nu försöka beskriva hur jag, Happer, med flera ser på saken och jag ber dig att förklara hur du anser att infraröd strålning lämnar jorden så att balans uppstår mellan den totalt absorberade solstrålningen.

  Så här ser jag på saken:
  Total solstrålning som träffar jorden är 341 W/m2 medelvärdesbildat över hela jordens yta. Det spelar ingen roll att jorden roterar så att strålningen där solen står i zenith är 1364 W/m2 medan den är noll nattetid. Jorden reflekterar 102 W/m2 också medelvärdesbildat över hela jordytan. Jorden absorberar alltså 239 W/m2 i genomsnitt. Detta i jämvikt, när jordens temperatur varken stiger eller faller. Det spelar ingen roll alls var solstrålningen absorberas – om det sker i atmosfären eller på jordytan.
  Det är en mycket liten del av infrarödstrålningen som kommer från markytan. Det finns ett infrarödfönster cirka 7,5-13 um där strålning från marken kan nå rymden. Absorptionen i zenithriktningen är cirka 15% men den ökar ner mot horisonten. Strålningen som lämnar jordytan direkt är alltså cos(v)*85% i molnfri atmosfär. I verklig atmosfär betydligt mindre, man brukar ange det till 40W/m2. Resten av strålningen, 199 W/m2 kommer från atmosfären.
  Om atmosfärens sammansättning ändras endast genom att ett antal syremolekyler reagerar med kol så att CO2-halten fördubblas blir den primära effekten att absorptionen fördubblas på de våglängder där CO2 dominerar. Där är luften helt ogenomskinlig. I området 667-668 cm-1 absorberas cirka 95% av strålningen på en sträcka av 1 meter. Fördubblar man CO2-halten absorberas 95% på en halv meter.

  Värmetransporten uppåt genom atmosfären sker på flera olika sätt. Avdunstning av vatten och konvektion dominerar men infraröd strålning bidrar också.

  Nu betraktar jag endast vad som sker vid 667 cm-1. En foton som lämnar marken kommer att absorberas efter en mycket kort färd och omvandlas till vibrationsenergi hos en CO2-molekyl. Det tar mycket lång tid för en exciterad CO2-molekyl att de-exciteras genom att sända ut en foton så det händer ytterst sällan. I stället de-exciteras molekylen genom kollission med luftmolekyler, företrädesvis kväve varvid energin övergår i rörelseenergi – dvs värme. För de-excitationen genom kollission spelar det ingen roll vilken temperatur luften har. Däremot spelar temperaturen en avgörande roll för hur stor andel av alla CO2-molekyler som befinner sig i ett exciterat tillstånd. Vid 300K är det storleksordningen 4% och det kommer ur Boltzmannfördelningen. De allra flesta de-exciteras genom kollission, men några få hinner sända ut en foton – men den kommer inte långt. Luften är i termodynamisk jämvikt med det elektromagnetiska fältet vid 667 cm-1.
  Betraktar man luften genom ett filter som endast släpper igenom 667-668 cm-1 är den svart – med samma temperatur som en svartkroppsstrålare med luftens temperatur.
  Om man färdas uppåt med sitt IR-filter finner man att strålningen vid 667 cm-1 avtar med höjden precis som lufttemperaturen gör. När trycket sjunkit från 1 bar till 100 millibar har spektrum ändrats. 35% absorberas på 1 meter – men bara inom ett mycket smalt intervall. Se fig 6.1 här:
  http://irina.eas.gatech.edu/EAS8803_Fall2009/Lec6.pdf
  Det är breddning genom kollissioner som har minskat. Om en CO2-molekyl vid trycket 100 mb, strax över tropopausen råkar ha blivit exciterad till toppen vid 668,9 cm-1 och råkar ha hög hastighet uppåt och sända en foton uppåt kan fotonen hamna på 669,0 cm-1 där atmosfären är nästan genomskinlig. Då kan fotonen lämna jorden och lämna sitt bidrag till de 40W/m2 som kyler jorden.
  För varje vågtal finns en höjd där sannolikheten för att en foton kan nå rymden är 50%. Denna höjd varierar enormt snabbt med vågtalet och beror på antalet CO2-molekyler högre upp i lufthavet. Ifall CO2-halten fördubblas stiger höjden kraftigt, till den höjd där antalet CO2-molekyler högre upp är detsamma som före fördubblingen.
  Betraktar man jorden från rymden genom ett spektroskop finner man en strålningstemperatur som överensstämmer med temperaturen på den högd som strålningen kommer ifrån. Det mesta av strålningen från CO2 kommer från troposfären där temperaturen sjunker med stigande höjd. En liten del kommer från stratosfären där temperaturen stiger med höjden.
  En fördubblad CO2-halt leder alltså till lägre intensitet på strålningen från troposfären och högre intensitet på strålningen från stratosfären. Nu överväger strålningen från troposfären så en fördubbling av CO2 ger en minskning av strålningen med 3W/m2.
  För att nå balans i temperaturen måste strålningen från resten av IR spektrum öka med 3W/m2. Det är självreglerande. Efter en fördubbling stiger temperaturen. Hur mycket kan man inte räkna ut därför att man inte kan förutsätta ”allt annat lika.”
  Happer har beräknat att om man förutsätter att relativ luftfuktighet skall vara oförändrad så stiger temperaturen med 2,3 grader. Det betyder inte alls att han eller jag tror att så skulle vara fallet. Det är snarare att betrakta som en övre gräns för återkoppling genom vattenånga.
  Artikeln du hänvisar till visar att global relativ luftfuktighet minskat med cirka 0,75%. Det är nästan ingenting. Vid en temperaturhöjning på 2,3 grader sjunker relativa luftfuktigheten med 22% ifall absolut luftfuktighet är konstant (vid 10 grader.) Höjden där luftfuktigheten går till noll, 0 grader, stiger så det blir mer vattenånga även av det skälet. Om Happer skulle göra om sin beräkning med att relativa luftfuktigheten sjunker med 0,75% skulle resultatet inte ändras märkbart.

  Du skriver ”Utan några ’åtgärder’ är den globala medeltemperatren inte alls på väg att öka 2,7°” Där uttryckte jag mig slarvigt. Jag menade ”Enligt IPCC kommer den globala medeltemperaturen att öka 2,7° relativt förindustriell tid. Alltså 1,5° jämfört med i dag.” Läs vad jag skrev min slarviga formulering en gång till!

  Beträffande electroverse.net och Zharkova kan vi ju hoppas att dom har rätt – men det är absolut inte ett argument som har någon som helst chans att påverka dagens katastrofala klimatpolitik ett enda dugg. Senaste satellitdata från UAH visar inte att någon ändring skett. Globalt är trenden sedan länge 0,14°C/decennium.

  Ifall du fortfarande vill hävda att Happer gör ett misstag i sin beräkning av jordens spektrum sett från rymden – eller om du menar att spektrums utseende inte har någon betydelse, ber jag dig att detaljerat förklara den modell du har av verkligheten och hur du resonerar. Hur resonerar du när du applicerar Wiens förskjutningslag (som gäller svarta kroppar.)

 59. #58 Leif Åsbrink
  Tack för beskrivningen! Återkommer med strukturerat svar, dock först onsdag kväll nästa vecka p.g.a. resa.

 60. P-A Johnsson

  #58 Leif Åsbrink

  Tack för ett intressant inlägg som ger svar på en del frågor kring hur CO2 uppför sig i atmosfären. Jag har en fråga om dina rader:

  ”Betraktar man luften genom ett filter som endast släpper igenom 667-668 cm-1 är den svart – med samma temperatur som en svartkroppsstrålare med luftens temperatur.”

  Om man sätter en strålningskänslig sensor bakom ditt smala filter, får man då någon signal?

  Jag tolkar ditt inlägg som att CO2 har mycket hög absorption men låg emissivitet. Jag gissar att även för vattenånga är inte emissivitet = absorption så hur kan återstrålningen i Kiehl-Trenberths diagram vara så stor? (324 W/m2 mot utgående 390 W/m2)

  Visserligen har K-T med molntäckningen som är drygt 60% globalt men även en molnfri dag är återstrålningen stor om man mäter med en Pyrgeometer.

 61. Sten Kaijser

  P-A Johnsson #60

  även om jag inte helt kan följa Leifs redogörelse så har jag en ”egen förståelse” av återstrålningen. Det handlar om att ”ytan” (mark eller hav) mottar en stor ”återstrålning”. Problemet är att i K-T -beskrivningen ser det ut om om återstrålningen kommer från ”hög höjd”. Det gör den inte, det mesta kommer från ”de första metrarna”.

 62. GoranA

  Sten Kaijser #61
  Du skriver
  ”Problemet är att i K-T -beskrivningen ser det ut om om återstrålningen kommer från ”hög höjd”. Det gör den inte, det mesta kommer från ”de första metrarna”.
  Det tror jag stämmer. Min egen erfarenhet från min kakelugn är att på ett par meters avstånd kan känna strålningen från eldstaden när den är riktig varm men när jag avlägsnar mig försvinner strålningskänslan och känslan övergår i att rummet känns lika varmt i alla riktningar.
  Det är dock inte Roy Spencers uppfattning, han skriver den 10/4 2013
  Then, I took measurements outside our UAH building while pointing the IR thermometer at the sky. For reference, the ambient air temperature at our weather station about 100 ft away was 78 deg. F, and the dewpoint was 63 deg. F.

  The thermometer is pointed first at a clear patch of sky (reading 27 deg. F), and then an adjacent cloud (reading 41 deg. F):
  IR-thermometer-clear-sky-cloud
  Now, my question is this:

  What caused the IR thermometer reading to warm up by 14 deg. when it went from clear sky to the cloud?

  Det verkar inte som vi är överens med Spencer.

 63. Sten Kaijser

  Jodå,
  poängen är att moln strålar i alla frekvenser, även dem som inte fångas av vatten eller koldioxid. De frekvenserna når ner till marken — det är det atmosfäriska fönstret (som dock täpps till av moln).

 64. GoranA

  #63 Sten Kaijser
  Tack för svaret!
  Jag köper din förklaring till skillnaden i återstrålning mellan moln och himmel men Spencer fortsätter.

  ”A similar effect can be achieved from just the clear sky, by pointing the IR thermometer up at different elevation angles. Increasing temperatures will be indicated as the elevation angle is lowered toward the horizon. Today, I measured about 15 deg. F pointing straight up to about 35 deg. F when pointed about 20 deg. above the horizon.

  In this clear-sky case, infrared absorbers/emitters (aka “greenhouse gases”) in the atmosphere, which are partly (but not totally) transparent at the IR frequency band the thermometer is tuned to, become more opaque as the thermometer is pointed at lower elevation angles. As the elevation angle is lowered, the path length through the atmospheric absorbers increases, and the altitudes from which the IR emission is being received are lower and thus at higher emitting temperatures.

  Denna förklaring anser jag indikerar att Spencer menar att han mäter återstrålningen på långt håll och inte ”på de först metrarna”.

  http://www.drroyspencer.com/2013/04/direct-evidence-of-earths-greenhouse-effect/

 65. #60 P-A Johnsson

  ”Betraktar man luften genom ett filter som endast släpper igenom 667-668 cm-1 är den svart – med samma temperatur som en svartkroppsstrålare med luftens temperatur.”

  Vad jag ville säga med detta påstående kan beskrivas så här:
  Om man sätter en strålningskänslig sensor bakom det smala filtret får man exakt samma signal som man får om man placerar en svartkroppsstrålare med samma temperatur omedelbart framför det smala filtret utan någon närvaro alls av CO2.

  Jag tolkar ditt inlägg som att CO2 har mycket hög absorption men låg emissivitet. NEJ så är det inte. Inom sitt smala band är CO2 en svartkroppsstrålare med samma absoption som emissivitet. Albedo=0.000 Ingen strålning reflekteras, allt absorberas. Inom bandet.

  Inom bandet är det elektromagnetiska fältet, dvs strålningen, i termisk jämvikt med luften. Detta gäller när man betraktar en volym som är stor nog för att ingen strålning skall nå utanför den betraktade volymen.

  Jag gissar att även för vattenånga är inte emissivitet = absorption så hur kan återstrålningen i Kiehl-Trenberths diagram vara så stor? (324 W/m2 mot utgående 390 W/m2)

  Koldioxid vid 667 cm-1 är ett specialfall. CO2 är en linjär molekyl med ett enkelt spektrum och därför fördelar sig absorptionen på ett fåtal spektrallinjer som blir mycket starka. H2O är en böjd molekyl med permanent dipolmoment och har ett extremt komplcerat spektrum med oerhört många spektrallinjer och ett kontinuerligt spektrum. På låg höjd vid temperaturer väl över noll grader är den absoluta luftfuktigheten stor nog för att göra luften ogenomskinlig över större delen av det infraröda spektrumet men vid cirka 10 um är vattenångans absoption så låg att cirka 15% av strålningen kan gå från jordytan rakt ut i rymden. Mäter man strålningen rakt uppifrån vid cirka 10 um kommer cirka 15% från rymden med temperatur 3K och 85% från atmosfärens nedre del med en medeltemperatur som man kan gissa är storleksordningen 20 grader kallare än temperaturen vid marken. Om vi antar att marktemperaturen är +15 grader, 288K så kommer alltså strålningen från vattenmolekylerna att vara 268K vilket innebär att en strålningsmätare skulle visa 0.85*268+0.15*3=228.25K när man begränsar spektrala känsligheten till området runt 10 um.

  Nu är det inte transmissionen vid markytan som är avgörande, den absoluta luftfuktigheten avtar med höjden och den därmed sjunkande temperaturen. Avgörande för hur spektrum ser ut betraktat från rymden är temperaturen vid den höjd där vattenhalten blivit så låg att luften kan släppa ut strålning till rymden. Över Sahara är strålningstemperaturen från vattenånga ungefär 320K men över Medelhavet cirka 300K enligt satellitmätningar.

  Emissivitet är alltid exakt lika med absoption när man mäter på en gas inom ett mycket smalt spektralområde. Om gasen är så genomskinlig att en del av absorption/emission sker från någon annan temperatur – eller från något annat (jordytan eller rymden) måste man ta hänsyn till det. Allt sådant ingår i beräkningarna av Wijngaarden och Happer.

  I Kiehl-Trenberths diagram är återstrålningen 324 W/m2 och utgående 390 W/m2. 390 W/m2 är svartkroppsstrålningen från jordytan. Det är inte helt korrekt för emissiviteten är inte 1.00 utan snarare 0.98 eller något sådant. Atmosfären tillförs också 24+78 W/m2 genom konvektion och latent värme. Summa 492 W/m2. Återstrålningen 324 W/m2 är ett mått på atmosfärens medeltemperatur viktad med den temperatur strålningen kommer ifrån på respektive våglängd. (Den temperaturen är i sin tur ett medelvärde.) 324 W/m2 motsvarar ungefär +2 grader. Från koldioxid kommer strålningen från en höjd av mindre än en halv meter och från vattenånga någon kilometer i genomsnitt. Fysiken för allt detta är extremt välkänd men lite besvärlig därför att spektrum ändrar sig snabbt med temperatur och tryck – och det gör halten vattenånga också.

  Och kom ihåg: Alltsammans gäller molnfri atmosfär.

  Det är värt att notera att huvuddelen av strålningen från CO2 kommer från en höjd ovan molnen så den värmande effekten av CO2 är i stort sett oberoende av om det finns moln eller ej.

  Notera att det för min beskrivning inte spelar någon roll hur värmen transporteras mellan mark och atmosfär eller atmosfärens olika skikt. Det är solstrålningens intensitet och jordens albedo som ger absorberad effekt (235W/m2). Integralen av spektrum (över vågtal och vinklar) måste ge samma effekt. Ur beräkningen av spektrum får man den effektiva höjden som strålningen kommer från och ur den höjden räknar man nedåt med laps-rate och får jordytans temperatur.

 66. #62 GoranA

  När du känner IR från kaminen på nära håll så känner du strålningens sammanlagda effekt över hela spektrum. Redan efter några decimeter är strålningen runt 667cm-1 halverad, men det märks inte för det är ett smalt spektralområde, men efter några meter har vattenångan absorberat en betydande del – och det kan man känna tydligt.

  Spencer använder en IR-termometer och den mäter inom ett smalt fönster runt 10um där luften är genomskinlig. Med en sådan är din kakelugn lika varm oberoende av avstånd.

  Mäter man temperaturen rakt upp med en IR-termometer beror temperaturen man ser av hur bra filter man har i termometern. Mäter jag rakt upp med min IR-termometer visar den – – – . Det är för kallt – den går bara till -35 grader. Vid 45 graders vinkel från lodlinjen visar den -33 grader medan marktemperaturen är -1 grad. Just nu finns inga moln här.

  Temperaturen man ser på IR-termometern är proportionell mot absorptionen i den strålgång som optiken är känslig för. Rakt upp ar transmissionen cirka 15%, vid 45 graders vinkel är sträckan som strålningen går igenom 1/cos(v) så sträckan som strålningen passerar genom är 1,414 gånger längre och absorptionen 0.85^1,4 =0.79 så i första fallet är den temperatur jag borde se 3*0.85+X*0.15 och i det andra fallet 3*0.79+X*0,21 där X är den effektiva temperaturen hos strålningen från atmosfären. Nu stämmer detta inte alls. Min gissning, 0.85 gäller ett idealt filter och det har knappast min billiga IR-termometer. Sättet att tänka fungerar bara för måttliga vinklar. Mäter man mycket nära horisonten är absorptionen 100% och rymdens 3K skiner inte igenom. Då är det lufttemperaturen på låg höjd man ser.

  #64 GoranA
  Denna förklaring anser jag indikerar att Spencer menar att han mäter återstrålningen på långt håll och inte ”på de först metrarna”.

  Javisst. Och rakt uppifrån är återstrålningen försvagad av att rymdens 3K ”skiner igenom.” Notera att det mesta av återstrålningen inte kommer rakt uppifrån, hälften kommer från vinklar över 60 grader mot lodlinjen.

 67. GoranA

  #66 Leif Åsbrink
  Tack för ett intressant svar.

  Kan jag tolka ditt svar som följande.
  Använder man en IR termometer som som endast mäter i det område där atmosfären är genomskinlig för IR får jag resultatet -270 °C. Det resultatet skulle jag få oberoende i vilken vinkel mot himlavalvet som jag mäter. Nu är inte IR termometern perfekt utan jag mäter också i närliggande våglängder. Dessa våglängder absorberas effektivt av IR-aktiva gaser. Det betyder i så fall att den strålning som påverkar, ger en temperatur över -270 grader, på min IR-termometer kommer från molekyler som befinner nära , säg, inom 10 meters håll från min IR-termometer. Anledningen till att jag får olika resultat beroende på mätvinkeln mot himlavalvet beror på hur mycket ”återstrålningen späds ut” av den kallare strålningen ifrån rymden.

 68. P-A Johnsson

  #65 Leif Åsbrink

  Tack för ett mycket omfattande och förklarande svar, nu ska jag ta mig tid att smälta det hela.

 69. #67 GoranA
  Atmosfären är inte helt genomskinlig på någon våglängd. Mest genomskinlig är den vid cirka 10 um, där släpps ungefär 85% igenom när mat tittar rakt upp. Även med bästa tänkbara termometer ser man bara 85% av -270 grader. Resterande 15% kommer genomsnittligt från rätt låg höjd där temperaturen är rätt hög. Grovt gissat -10 grader om det är +15 vid marken. Det man mäter blir alltså idealt 0,85*3+ 0,15*263=42K. Notera vild gissning från min sida, Ner mot horisonten är absorptionen högre i proportion till den längre sträckan genom atmosfären och där mäter man således högre temperatur. Mycket nära horisonten, lufttemperaturen nära marken.

 70. P-A Johnsson

  #65 Leif Åsbrink

  Nu har jag försökt ta till mig vad du skrev men det är fortfarande några frågetecken. Du skrev:

  ”Om man sätter en strålningskänslig sensor bakom det smala filtret får man exakt samma signal som man får om man placerar en svartkroppsstrålare med samma temperatur omedelbart framför det smala filtret utan någon närvaro alls av CO2.”

  Då är min fråga: Signalen måste väl komma från molekyler som strålar? Vilka är dessa, då exciterade CO2-molekyler termaliseras snabbt och då kan de väl inte stråla ut spontant.

  Min fråga har ursprung i en artikel https://geosciencebigpicture.com/2016/08/21/modtran-up-and-down/
  där författaren ”lekt” med MODTRAN och kommit fram till: ”The atmosphere does not radiate in the CO2 bands in the first kilometer. At least not in the bands strong enough to generate a signal. In the first kilometer, all of the signal originates at higher altitudes. ”

  Men det är ju också lite märkligt eftersom CO2 har kraftig absorption så strålning (inom CO2-bandet) från så hög höjd når väl inte marken?

  Du skrev också: ”att en strålningsmätare skulle visa 0.85*268+0.15*3=228.25K när man begränsar spektrala känsligheten till området runt 10 um.”

  Kan man verkligen summera temperaturer utan att gå över till strålning först med t.ex. S-B? (Nu gäller väl inte S-B vid begränsade våglängdsområden.)

 71. #70 P-A Johnsson
  Tänk dig att tillverka en IR-termometer med ett filter som endast släpper igenom strålning mellan 667 och 668 cm-1. Kalibrera den genom, att placera en ideal svart kropp framför den i en helt koldioxid atmosfär. Energin den mottar är bara en bråkdel (liten) av all energin svartkroppen sänder ut, men vi kalibrerar så att displayen visar rätt vid åtminstone tre temperaturer. Kanske -10°C, 0°C och +10°C. (tekniskt besvärligt, men detta är ett tankeexperiment.) Ideal svartkropp gör man som ett hål i ett klot som är nästan svart inuti.

  Denna IR-termometer är en perfekt termometer för vanlig luft. Har man bara 1 m fritt framför den så visar den nästan rätt och med 10 meter blir den mycket noggrann även om något varmt eller kallt skulle finnas i strålgången. På nära håll, några centimeter mäter den temperaturen på det som man håller framför, men det blir ett mätfel på grund av koldioxiden.

  Din fråga: ”Signalen måste väl komma från molekyler som strålar? Vilka är dessa, då exciterade CO2-molekyler termaliseras snabbt och då kan de väl inte stråla ut spontant.”

  CO2 liksom alla andra molekyler i luften är i termisk jämvikt. Det betyder att alltid cirka 4% av dom är exciterade på grund av kollisioner med omgivande molekyler. Väldigt få av dessa 4% de-exciteras genom strålning, de allra flesta de-exciteras genom kollisioner då molekylernas vibrationsenergi överförs till kinetisk energi, värme. En CO2-molekyl minns inte hur den blivit exciterad. Det kan vara strålning som någon annan CO2-molekyl sänt ut eller som kommit från något varmt föremål, t.ex. en varm spisplatta. Andelen exciterade CO2-molekyler ges av Boltzmanfördelningen som ger andelen som funktion av temperatur och excitationsenergi.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Boltzmannf%C3%B6rdelning

  Detta påstående: ” At least not in the bands strong enough to generate a signal. In the first kilometer, all of the signal originates at higher altitudes. ” Det är korrekt, men taget ur sitt sammanhang. Den strålning man ser från rymden kommer inte från de första kilometerna över marken. Det beror på att strålningen som utsänds nära marken absorberas av någon annan CO2-molekyl innan den hunnit längre några meter. Strålningen kommer av värme på marken eller i form värme som exciterat en annan CO2-molekyl i närheten. Strålningsintensiteten inom CO2-bandet är i jämvikt med omgivande temperatur ända till den höjd där luften blivit så tunn att det inte finns tillräckligt många CO2-molekyler ovanför. Därifrån kan strålningen nå rymden.

  Värmestrålning är av samma art som mikrovågsstrålning så jag tillämpar mikrovågsteori. Tittar man på strålningen inom ett definierat frekvensområde finner man att effekten=k*T*B ; k=Boltzmanns konstant, T=absolut temperatur och B=bandbredd i Hz. cm-1 kan uttryckas i frekvens, Hz. Bandbredden 667-668 cm-1 är 1cm-1 vilket är lika med 30 GHz. Effekten vid rumstemperatur blir alltså 1.38*10^-23 * 3*10^10*290 = 1,2*10^-10 W = 0,12 nW. Detta är inte riktigt korrekt för det tillkommer en temperaturberoende faktor som gör att strålningen blir lägre, cirka 0,04nW och vid 100K mycket lägre, nästan noll. För högre temperaturer stämmer det skapligt. Jag glömde bort att kvantmekaniken ger en exponentiellt avtagande effekt vid låga temperaturer.

  Effekt är energi per tid. Energi är additiv så det är även energi per tid, effekt. Inom en definierad bandbredd är effekten proportionell mot temperatur så därför är temperaturen additiv inom en definierad bandbredd – jag glömde kvanteffekten så mitt resonemang stämmer inte. Man måste multiplicera effekten från respektive temperatur med tillhörande exponentialfunktion innan man summerar.

  Titta på en graf över svartkroppsstrålning. Vid långa våglängder och hög temperatur är kurvan räta linjer på en nivå som är proportionell med temperaturen. För CO2 vid 667 cm-1 börjar avvikelsen bli påtaglig vid rumstemperatur. Jag gjorde fel som räknade med strålningen från 3K. Den är noll.

 72. P-A Johnsson

  #71 Leif Åsbrink

  Tack för ytterligare ett uttömmande svar.

  Intressant att en strålningskänslig sensor med ett smalt filter runt 667 cm-1 visar luftens temperatur rätt väl oavsett hur man riktar den. Men gäller väl bara för CO2-våglängden.

  I ditt svar #66 till GoranA så noterade du att 1/Cos(v) inte stämde för din IR-termometer och jag har sett samma sak själv. I ”https://dokumen.tips/reader/f/sky-scanning-radiometer-for-absolute-measurements-of-atmospheric-long-wave”
  används en sensor med smal lob och utan optik eller filter. Figur 9 (där man mätt strålning i olika vinklar och azimut) visar att inte heller dessa mätningar följer 1/cos(v).

  Jag kom fram till att om man använder Beer-Lambert Transm = e^-tau så stämmer det bättre.

 73. # 58 Leif Åsbrink
  Återkommer som utlovat i #59 med svar. Du efterfrågade min modell för det fysikaliska skeendet. Svaret är uppdelat i tre konsekutiva delinlägg för enklare läsning.

  Del 1. Solinstrålningen bestämmer jordklotets uppvärmning. Min modell utgår från Lamberts Cosinuslag. Den ger som resultat att jorden som Planck-radiator dagtid (egentligen det alltid belysta halva jordklotet) i genomsnitt över hela området värms upp till: >+45° C inom Tropiskt område (+/-30° latitud): ca +21,5° C inom Tempererade områden: <-44° C inom Polära dito (+/-60° till +/-90° C). I det Tropiska indikerar värdet den observerade verkligheten med omfattande momentan konvektion och avdunstning samt långsiktig radiativ utstrålning som följd, med avsvalning dygnet runt. De momentana processerna saktar naturligt ner under natten. Inom de Polära områdena finns inte detta momentana behov. Havens strömmar samt vindar sörjer istället för temperaturutjämning. Visade uppvärmningsvärden är beräknade efter scablonmässig TSI om 1370 W/m^2 och dito korrektion av solinstrålningens resulterande effekt med 30% samt dito emissivitet om 1,0. Se vidare http://www.klimatsans.com; 24/6 'Solen utan växthuseffekt', också för diskussion av solinstrålningsvärden generellt.

  Ovan kompletteras av i #57 refererade analyser av Dr. Roger Higgs, som istället utgår från SMO, solens totala elektromagnetiska strålning, vilken varierar mer än TSI. Den ger excellent korrelation med globala temperaturanomalier med tidsutdräkt p.g.a. havens termostatfunktion. IPCC och vissa 'klimatvetare' använder TSI, eftersom dess mindre variation kan användas som argument för att 'motivera växthusgaseffekten' mm.

 74. #58 Leif Åsbrink
  Fortsättning från #73

  Del 2. Den atmosfäriska uppvärmningen är en funktion av variabler som gravitation, atmosfärisk massa, densitet, tryck och de atmosfäriska gasernas specifika värmekapaciteter (fortsättningsvis förkortat till VAR), genom solinstrålningens verkan. Jag förankrar mig i ’1976 US Standard Atmosphere’ (fortsättningsvis förkortat USA). Den visar hela atmosfärens temperaturprofil i numera 7 temperatursteg. Det finns mycket data, observationer och beskrivningar, som underbygger inledningsfrasen. Koldioxid ingick inte i den första versionens beräknade atmosfäriska specifika värmekapaciteter, p.g.a. dess obetydliga spårämnesvikt. Inga beskrivningar använder radiativ strålningseffekt från växthusgaser för att nöjaktigt förklara atmosfärens temperaturprofil. Det är naturligt, eftersom dessa effekter är passiv verkan av uppvärmningen, inte dess orsak.* De blir en integrerad del av atmosfärens avkylning. Inom Troposfären ligger atmosfärens masscentrums temperatur vid pass 5,1 km höjd över havet (0,5 atm; 50% av atmosfärens massa ovanför), benämnt ’jämviktstemperatur’ mellan solen och jordklotet. Den är därför enkelt kalkylerbar från jordytans 288,15K m.h.a. Lapse Rate USA, steg 1, Troposfären om 6,5K/km. Det ger 288,15K-(5,1×6,5K)=255K. Temperaturökning därifrån till nära jordytan om ca 33K är effekten av VAR. Dessa visar inom USA rätt temperaturförändring såväl uppåt som neråt från 5,1 km höjd ö.h.

  *Tekn. anm. 1; Om radiativ forcing från vattenånga eller andra växthusgaser hade något som helst att göra med orsaken till kinetisk temperatur vid någon som helst höjd, skulle den kinematiska viskositeten vara icke-linjär i.st.f. linjär, och den dynamiska viskositetens profil skulle inte kunna matcha atmosfärens temperaturprofil. Eftersom USA är utan dylik påverkan visar den efterfrågad kongruens. Se www.http://hockeyschtick.blogspot.com/search?q=1976+US+Standard+Atmosphere; 11 december 2014 ”Why Atmospheric Temperature is a Linear Function of Mass & Gravity and not Influenced by Greenhouse Gas Concentrations;

  * Tekn. anm. 2; Richard Feynman beskriver de fysikaliska grunderna till atmosfärens temperaturprofil i ’The Feynman Lectures on Physics, volume 1, article 40: The Principles of Statistical Mechanics’. Han nämner inget om växthuseffekter eller radiativ strålning.

 75. #58 Leif Åsbrink
  Fortsättning från #74

  Del 3. Några notat
  • Jordytans- (del 1) & atmosfärens uppvärmning (del 2), två olika men samverkande processer med anknytning till solinstrålningen OBS!, sker parallellt med dito avsvalning. Konvektion, avdunstning och radiativ strålning samsas, där konvektion är viktigast, följt av avdunstning och därefter radiativ avsvalning. Balansen mellan uppvärmning/avsvalning ger klimat och klimatvariationer m.h.t. olika tidsutdräkt för återkopplingsmekanismer. Balanseringen diskuteras i ’Växthusgasteorins definitiva svanesång’, från 27/9 på http://www.klimatsans.com; Där skisseras också en Carnotprocess som övergripande modell.
  Ökande koldioxidmängder inverkar principiellt kylande på atmosfären, högre Lapse Rate, genom att dess specifika värmekapacitet är lägre än dito för torr luft och vattenånga; 0,84 mot 1,01 och 1,865 KJ/kg×K. Co2s radiativa återstrålning av energipulser inom dess helt dominerande våglängdsområde, ca 14-16 mikrometer med maximum vid 14,9 mikrometer, har för låg fotonenergi för att kunna skapa ’radiativ uppvärmning’ av jordytan. Den enskilda fotonenergin varierar där från 1,42 till 1,24 ×10^-20 J.
  • Det finns ett bestämt matematiskt samband mellan våglängd, fotonenergi och fotonens temperatur vid träff av en absorberande yta. Sambandet: T¡v=konstant×E¡v; där T¡v=fotontemperatur vid våglängden v (K); E¡v=fotonenergi vid våglängden v (J); konstant=1,45877218×10^22 (beräknad). Det ger
  T¡14=konstant×1,42×10^-20=207,14K=-66° C
  T¡16=konstant×1,24×10^-20=180,89K=-92° C

  Emissioner från våglängdsområdet 14-16 mikrometer varierar därför mellan ovanstående i enskild fotons temperatur vid träff av absorberande yta. Det spelar ingen roll från vilken höjd dessa lågenergifotoner kommer. De har alltid samma intensitet (universell konstant). I jordytan absorberar en enskild molekyl där endast endast en foton i taget. Högre koldioxidhalt och korresponderande större EMS avvikelse i W/m^2 betyder att sannolikheten för träff ökar, och att fler energipulser absorberas/emitteras per tidsenhet. Återradieringens temperatur påverkas inte av detta av ovan skäl.
  • Data från satellitmätningar under 16 år av NASA/CERES visar att utstrålning av långa vågor vid TOA varierar med >25 W/m^2, beroende på grad av molnighet från hög höjd. Det ger en möjlig variation i utstrålningen med detta tal inom någon timme. Variationerna ger enligt data ingen skillnad i utstrålningsvärde från jordytan (omräknad temperatur). Se tabell i http://www.klimatsans.com; 18/10 ’Göran Åkesson slår fast: Sista spiken i kistan för växthusgasteorin’. Eftersom differens om 25 W/m^2 inte ger temperatureffekt vid jordytan, ger Professor Happers strålningsavvikelse inom IR om 30 eller 33 W/m^2 från koldioxid inte det heller, är min slutsats. I artikeln erbjuder jag en förklaring till tabellens data.

  Vi tycks vara överens om att i avsvalningsprocesserna från jordytan och atmosfären konvektion och avdunstning är viktigare än radiativ sådan (?). I övrigt ’skilda världar’.

 76. #73 Göran Åkesson
  Ja, vi är överens om att i avsvalningsprocesserna från jordytan och atmosfären konvektion och avdunstning är viktigare än radiativ sådan. I övrigt inte alls.
  Du hänvisar till Klimatsans och vidare till din uppsats ”Solinstrålningen räcker till för att värma upp jordklotet.” Där skriver du att strålningen momentant på den belysta sidan är 40,53% av bruttoinstrålningen 1370 W/m2. Vad menar du med det? I bilagan ger du en härledning. Sfärisk trigonometri är besvärligt, det du gör i bilagan är fel. Enklast inser man det genom att man vet att ytan av ett halvklot är 2*pi*R^2 medan ytan av en cirkel är pi*R^2. Alltså är strålningens medelvärde på den belysta sidan momentant 50% av 1370W.

  Du skriver under ”Utjämningens tyranni” detta: ”Det är inte korrekt att använda ett genomsnitt av solinstrålningen vid temperaturberäkning. Uppvärmningseffekten är en funktion med potensen 4 för dess motsvarande strålningstryck.”
  Här har du missuppfattat fysikens lagar. Strålningens intensitet som du felaktigt kallar strålningstryck uttrycks i W, dvs energi per sekund. När strålningen absorberas värms den absorberande ytan i i direkt proportion till tid*effekt alltså temperaturstegring är proportionell mot effekt multiplicerat med tid.
  Med utsänd strålning blir det annorlunda. där gäller Stefan Boltzmans lag.
  Tillförd effekt varierar med en sinuskurva i fallet att solen står i zenith mitt på dagen. Temperaturen varierar då och blir högst på eftermiddagen. Att beräkna hur temperaturen varierar över dygnet är besvärligt men nödvändigt om man skulle vilja tillämpa din modell – vilket man ju de facto gör i klimatmodellerna. Utstrålning sker inte bara på dagsidan utan på nattsidan också.
  Ditt sätt att applicera Stefan Boltzmanns lag på dagsidan för att få 14.6 grader är i princip fel även när man ersätter 0,4053 med 0,5. Jorden roterar och temperaturen varierar över dygnet.
  Det du missar med det konventionella sättet att presentera jordens klimatsystem är att det redovisar den totala energibalansen. Energi är additiv, linjärt så det är helt korrekt att medelvärdesbilda t.ex. över ett år. Det är i praktiken vad man gör i Kiehl-Trenberths diagram. Det är helt korrekt att medelvärdesbilda energiflöden över tid och yta.
  När man räknat ut utgående infraröd strålning till 235W/m2 i genomsnitt kan man inte räkna om det till en medeltemperatur med Stefan Boltzmanns lag. Det man kan göra är att räkna ut den temperatur man skulle få om temperaturen var densamma över hela jorden – vilket vi vet är långt ifrån korrekt. Däremot kan man beräkna energiflödet från olika platser på jorden och jämföra med satellitmätningar av det totala energiflödet från olika platser så att man vet att man räknat rätt. Medelvärdet av energiflödet över hela jordens yta över ett helt år skall uppgå till 1370*0,7/4 W/m2. (eller vad man nu väljer för solarkonstant och albedo.)
  Det Dr. Roger Higgs skriver under den av dig citerade rubriken är helt stolligt.
  Roger Higgs punkter:
  1) Havets termiska tröghet integrerar signalen (energiflödet från solen) havet fördröjer inte en puls utan smetar ut den.

  2) Man kan ifrågasätta temperaturdata från UAH och HadCRUT, men att felen skulle vara så stora att praktiskt taget ingen uppvärmning skett finner jag HELT uteslutet. Osäkerheterna gäller i första hand äldre temperaturdata. Före 1930 eller så. Higgs punkt 2 är inte rimlig.

  3) Dust Bowl berodde inte på att temperaturen var så mycket högre än tidigare i historien. Orsaken var en helt annan och det framgår tydligt av denna video:
  https://www.youtube.com/watch?v=CM3ZHMBhP2k

  4) Påstående utan motivering.

  5) Att vi efter 2016 skulle gå in i en period av relativ kyla är inte i överensstämmelse med observationer. Dock behöver vi vänta några år till för att kunna säga säkert.

 77. #74 Göran Åkesson
  Ja, temperaturens avtagande med höjden, laps-rate beror inte på eventuell växelverkan med strålning. Därför omnämns detta ingenstans när man räknar ut laps-rate.

  Du påstår: ”Om radiativ forcing från vattenånga eller andra växthusgaser hade något som helst att göra med orsaken till kinetisk temperatur vid någon som helst höjd, skulle den kinematiska viskositeten vara icke-linjär i.st.f. linjär”. Vad grundar du detta på?

 78. #75 Göran Åkesson
  ’Växthusgasteorins definitiva svanesång’, från 27/9 på http://www.klimatsans.com bygger på felaktigga grunder.

  Du skriver: ”Co2s radiativa återstrålning av energipulser inom dess helt dominerande våglängdsområde, ca 14-16 mikrometer med maximum vid 14,9 mikrometer, har för låg fotonenergi för att kunna skapa ’radiativ uppvärmning’ av jordytan. Den enskilda fotonenergin varierar där från 1,42 till 1,24 ×10^-20 J.#
  Du har fundamentalt missuppfattat strålningsfysiken. Enligt ditt sätt att se skulle en koldioxidlaser vid 10,6 um inte kunna funka som den beskrivs här: ”Koldioxidlaser används för att skära och svetsa i industrin. Den är oftast kraftigt infraröd med en våglängd på cirka 10,6 mikrometer. Effekter på hundratals watt är inte ovanliga, men kontinuerliga effekter uppemot 100 000 watt finns.” Det som spelar roll är inte den enskilda fotonens energi utan hur många fotoner som absorberas per tidsenhet. Ett annat exempel. Prova dina tankar på en mikrovågsugn. Plåtlåda med antenn för 2,5 GHz. Sätt något framför antennen. Värme uppstår ifall absorption sker. Mycket värme. Typiskt botåt 600W. Betänk fotonenergin. Milkrovågsstrålning är också fotoner, men oerhört många.

  Du skriver: ” Det finns ett bestämt matematiskt samband mellan våglängd, fotonenergi och fotonens temperatur vid träff av en absorberande yta.” Det är helt fel – och det har väl klarnat nu.

  Avslutningsvis: ”Data från satellitmätningar under 16 år av NASA/CERES visar att utstrålning av långa vågor vid TOA varierar med >25 W/m^2, beroende på grad av molnighet från hög höjd.” Javisst. det är därför man måste medelvärdesbilda över väldigt lång tid och hela jordens yta. Man måste medelvärdesbilda effekttäthet och inte temperatur.