De RÄDDA barnen

Klimatpropagandan söker ständigt nya vägar att skrämma folk. Nu är det barnens tur, ja och föräldrarna förstås. Rubrikerna skriker: Livsfarlig framtid för nyfödda (samma artikel i AB, SvD m.fl.), Dagens barn står inför markant fler klimatkatastrofer. Artiklarna baserar sig på forskning beställd av Rädda Barnen, som publicerats i Science (betalvägg). Forskarna kan med datamodeller visa att det kommer bli mera bränder, mera översvämningar, mer torka, ja överallt mer elände.

Rädda barnen spär i sin broschyr på med historier som återges av rädda barn i olika länder, samt en diger kravlista på hur barnens rättigheter ska säkras framöver i klimatfrågan. Man kräver långtgående rättsskydd för barnaktivism i klimatfrågan. Man kräver att det antas lagar som garanterar barns rätt att delta i alla frågor som berör dem, särskilt sådana beslutsprocesser som har konsekvenser för klimatet och miljön. Det ska upprättas ”barnvänliga mekanismer och plattformar online och offline för barns säkra och effektiva formella engagemang i beslutsfattande om klimatet”. Man kan också på goda grunder anta, att den publicerade forskningsartikeln kommer att användas i lawfare mot de som släpper ut CO2 och andra växthusgaser.

radda barn

Men stämmer påståendena i denna beställda forskning, som nu sprids som klimatpropaganda i massmedia världen runt? Björn Lomborg har satt sina twitter-tänder i detaljerna.

Forskarna tar sin utgångspunkt i data från 2005 och gör prognoser fram till 2100, dvs. för 95 år framåt. Det är en mycket lång tid. För att få perspektiv på denna tidsrymd kan vi i stället titta 95 år bakåt från idag: då kommer vi till 1926. Då fanns inte mycket av vår moderna teknik, vårt välståndssamhälle. Vi hade ett världskrig och andra kataklysmer framför oss. Men framför allt hade vi en uppsjö nya teknologier och andra förbättringar av alla de slag framför oss.

Detta är också Lomborgs huvudpoäng: forskningen bortser helt från all teknologisk och samhällelig utveckling. Man går bara på ett enkelspår: Jorden blir cirka 2 grader varmare och då drabbas vi oftare av extremväder och olika klimathändelser. Att människan är en mästare på att anpassa sig till ändrade förhållanden låtsas man inte om.

Lomborgs andra kritik är att forskarna medvetet selekterar bara sådant som IPCC antar blir sämre i en varmare värld: bränder, översvämningar, extremvärme, torka, missväxt samt orkaner. Däremot exkluderas sådant som hela tiden gör våra liv bättre:
– livslängden har fördubblats; 1926 var den bara 36 år. Forskarna bortser från denna trend trots att den är mycket viktig i U-länder.
– bara 4 procents barnadödlighet i världen idag; 1926 var det 25 procent. Forskarna bortser från denna trend.
– antalet människor som dör av köld är 20 gånger fler än de som dör av värme. När jordens temperatur ökar, minskar dödsfall och annat lidande pga kylan. Forskarna bortser från detta.
– antalet döda i klimatkatastrofer är starkt minskande över tid, vilket visar att människan lär sig att hantera klimatrisker allt bättre. Detta bortser forskarna från.

klimat relaterade doda

Även samhällets ekonomiska förluster till följd av klimatet minskar över tid, även det väljer forskarna att inte låtsas om:

vader kostnad

Barnen då, dör det inte fler barn på grund av klimatet? Nej, det är tvärtom. Skördarna ökar kraftigt över tid inte minst i U-länder och antalet barn som dör av undernäring minskar stadigt. Klimateffekterna är närmast försumbara:

undernaring

Se Lomborgs twittertråd för fler argument och bilder över utvecklingen av bränder, översvämningar mm. Även dessa visar positiva långsiktiga trender.

Denna framtidsforskning i form av skrämselpropaganda är lömsk, eftersom den utnyttjar ett förtäckt hot mot ofödda, nyfödda och unga, att deras liv kommer att bli så mycket sämre. Ja, om vi inte alla genast övergår till ett fossilfritt samhälle förstås. Den utsår förtvivlan i stället för hopp. Den bereder grunden för ingrepp i vår frihet, men på en osaklig grund. Man selekterar företeelser som visar negativ utveckling, men bortser från alla trender som visar positiv utveckling. Man bortser helt från att människan har en fantastisk förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden och till att utveckla ny teknik.

I unga år undrade jag alltid vad barnen i Rädda Barnen egentligen var rädda för? Nu vet vi att organisationen aktivt arbetar i klimatfrågan just för att göra barn rädda. Men tack vare Lomborg och andra fria forskare, samt klimatrealister som inte går på klimatpropagandan kan vi bli fria från vår rädsla. Våra barn och alla vi andra behöver inte vara rädda, utan kan fortsätta att leva våra liv som vi vill och med välbehag fortsätta andas in det syre Jorden ger, och andas ut vår koldioxid – livets gas.

Gabriel Oxenstierna, från https://detgodasamhallet.com/2021/10/09/gastskribent-gabriel-oxenstierna-de-radda-barnen/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Med hänsyn till den ytliga alarmism som råder i dagens samhälle så behövs verkligen dessa grävande realister som gör sig omaket att ta reda på fakta, till skillnad från dem som i sin jakt på rubriker enbart förmedlar apokalyptiska budskap om våra barns framtid.
  Stort Tack till Gabriel och övriga bakom Klimatupplysningen!

 2. johannes

  Klimatjugens!?

 3. Håkan Bergman

  Om 11 år 3 månader 17 dagar … så kommer det att vara 0,263925222 varmare än det är just nu. Ska det vara så svårt att se det absurda i sånt här trams?
  https://drive.google.com/file/d/1Ccu6iMdL8Xyn16IA4a_eHXy_sKRdL9XG/view?usp=sharing

 4. OT Nu har den globala uppvärmningen slagit till igen. Minus 3 grader just nu i Luleå. Den slog till för exakt 28 år sen också. Den 14 oktober 1993 vaknade man till ett snötäcke på 40 cm. På kvällen åkte jag skidor i perfekta spår. Det tidigaste jag någonsin åkt skidor. Det kanske blir snö idag också. Jag kan med säkerhet säga att idag brinner inte jorden upp, i varje fall inte i Luleå och Norrbotten. Vilken tur att jag bytte till dubbdäck på min cykel igår.

 5. BD-Nille

  #4 Daniel
  OT. Och så sent som i fjol 2020 åkte jag skidor på Ormberget Luleå den 24 oktober, då det kommit 40 cm snö.

 6. MatsL

  Jag läste någonstans att om man hade haft tillgång till våra modelleringsverktyg under mitten av 1800-talet så hade man kunnat räkna fram att år 2000 så skulle Londons gator vara dränkta i ett 6 meter tjockt lager av hästskit. Hade man kunnat använda samma modell för studera befolkningstillväxt så skulle jorden ha en befolkning på 2 miljarder människor år 2000.
  Vi vet nu att ingen av dessa ”modelleringsresultat” har kommit en nära verkligheten, så vettiga människor bör ställa frågan: Hur nära verkligheten kommer dessa klimatmodeller att hamna…?

 7. Enough

  Ännu en i mängden av NGO’s, som pumpar på med hot och skräckscenarios.

  En halv OT är P Bolunds försök att brunsmeta SD, ” De har sin näring och sin grund i att sprida rädsla, i mina ögon, och att skapa motsättningar mellan människor, säger Per Bolund i SVT.” Den som tänker lite längre, kan på goda grunder vända Bolunds argument mot honom själv, hur många barn/ungdomar är både rädda och disillusionerade av den mörka framtid som Bolund piskar upp?

  Det gäller inte minst de barn som kan tänka lite själva, som inser att de späkningar västvärlden gör för ”klimathotet”, knappast påverkar utsläppen tillräckligt, utan bara ska ”godhetsmarkera”……

 8. Det är värre än så. Modellerna man lutar sig mot är inte bara felaktiga och ger för höga värden. De var felaktiga och falsifierade redan från starten, då de inte klarade att förklara den tidigare utvecklingen. Inte ens i närheten. Det är mera sannolikt enl tidigare utveckling och ex. teknisk analys att vi nu drar oss neråt. Inte bara på några års sikt utan i ett nästa större kliv. Och blir det inte omedelbart har vi detta kvar inom en rel snar framtid. Det är något vi skall respektera och ta höjd för. Inte klimatförbättringar.

 9. Sören G

  Det brinner inte mer i varma klimat. Skogsbränderna i t.ex. Kalifornien beror på att man inte röjt skogarna från undervegetation. Värmeböljor beror på ett högtrycksläge med mycket solsken. Och som i somras att även varm luft från Sahara blåste norrut.
  Oväder, stormar och stora nederbördsmängder beror på mötet mellan varma och kalla luftmassor då lågtryck bildas. Översvämningarna i Tyskland i somras berodde på varm luft i öster och betydligt kallare luft i väster skapade lågtryck som kom att ligga kvar en längre tid inom samma område med lokalt stora nederbördsmängder.
  Varmare klimat leder till mindre kontrast mellan varmt och kallt och därmed lugnare väder.

  På nyheterna i radio, TV och tidningar liksom i insändare hänvisar man till IPCC:s senaste rapport som sägs ha konstaterat att den globala uppvärmningen leder till mer extremväder. Men det är inte den vetenskapliga rapporten WG1 utan SPM som författats av politiker för politiker som kommer med det påståendet.

 10. Göran J

  Till dessa datormodellerare skulle jag vilja uttrycka ett talesätt som kanske har varit absurt tills nu.

  ”Rädda Barnen, ja det kan de göra som har skrämt dom!”

 11. Roland Salomonsson

  #3-Håkan!
  Enbart om klimatkalkylen är utförd med klimatbedragarnas ”klimatmodeller”.

  Snarare är sannolikheten om kalkylen görs via omanipulerad rådata, att det blir lika mycket KALLARE! Vi är ju f n inne i ett solfläckminimum.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 6 MatsL, underbart inlägg om framtidsvisioner när den mänskliga kreativiteten inte får vara med i beräkningarna.
  Det ska jag leva på resten av dagen ute i trädgården när den får lite vård inför vintern.

 13. Det som kommer att bli den största överraskningen för den ev nya statsministern, nuvarande finansministern, är förutom klimatförsämringar en rejält bromsad tillväxt och därmed försämrade statsfinanser med allt vad det innebär för välfärd. Tror jag. Pga en för långt driven ”grön” omställning inom EU i förhållande till omvärlden, när det går upp ett Liljeholmens även i dessa kretsar. Men det är så dags då, och kan bli närmast oreparabla skador inför den fortsatt utvecklingen. Men å andra sidan kanske det inte spelar så stor roll om energibristen redan slagit ut vårt elsystem osv. Om man nu skall skrämma barn och klentrogna från ett annat och lite mera faktabaserat håll?

 14. L

  Har inte hört LB nämna något omdöme om nobelpristagaren som är väl hans gamla kollega. Kan kännas när man tagit rygg på LB och hänvisat till hans bok så fort någon diskussion kommit upp om klimatet.

 15. Håkan

  Kan Klimatupplysningen be Lennart Bengtsson skriva ett inlägg om Nobelpristagarna Manabe, Hasselmann och Parisi? Det vore intressant att läsa.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Håkan, vill LB skriva så gör han säkert det utan uppmaning .

 17. Robert Norling

  Tack Gabriel.

  Tycker det är rent ut sagt är för dj.vligt att indoktrinera (skolan o media ) och att dessutom skrämma helt oskyldiga barn.
  Varför kan inte barn längre få vara barn, de har nog mycket press på sig ändå.

 18. JonasW

  Tack för ett viktigt inlägg !

  Tyvärr så känns väl mönstret igen. En gruppering skrämmer upp barnen med målet att ungdomarna ska tvinga igenom en samhällsomdaning.

  Det är väl ”extremismens kännetecken” att försöka mobilisera ungdomarna för deras sak.

 19. Rolf Mellberg

  Ursäkta lite O.T.

  I juli inleddes en pilgrimsvandring från Vadstena med mål att nå ända fram till det tjugosjätte klimat-konciliet i Glasgow.

  Denna behjärtansvärda insats för att få klimatet lite svalare – d.v.s. rädda oss från Thermalgeddon – tycker jag borde uppmärksammas på denna blogg.

  Någon frivillig här som kan knåpa ihop något inlägg?

  https://walkforfuture.se/

 20. WHO har nu blivit ’klimatexpertorganisation’. I en nylig rapport ’The Health Argument for Climate Action’ benämns klimatförändringar som just det största hot mänskligheten stått inför, underförstått att hävda verkan av. Vi ser nu den av många förutspådda samordningen av Covid- och klimatbluffen för att införa global lockdown med repression, inskränkning av personliga friheter och demokratiurspårning. Rapporten kommer lägligt inför COP26, precis som Googles tilläggscensur kring allt som inte är i överensstämmelse med det förhärskande IPCC klimatnarrativet.
  Västländer främst inkl. Sverige låter sig nu av FN, EU, WHO m.fl. ledas in som en fårskock i fördärvet av klimatrestriktioner och GTA-injektioner (Genetic Therapy Agent), alltmedan självständigare länder som Kina håller sig utanför så gott det går och låter styrningen mot ett land i spetsen för den ekonomiska utvecklingen fortsätta.

 21. Håkan #15,

  Lennart Bengtsson är alltid välkommen med inlägg på KU. Och en kommentar angående nobelpristagarna i klimatvetenskap vore förstås särskilt välkommet.

 22. Rossmore

  Håller med Gabriel Oxenstierna om huvudbudskapet men tycker att ”Forskarna bortser från” är lite onyanserat. Det är väl snarare media eller de ”forskare” som media väljer att citera som ”bortser från”?

  Se även https://bulletin.nu/dahlman-media-maste-sluta-overdriva-klimathotet

  Kan vara bakom betalväg men för 500 kr för ett halvårs tillgång (tror jag) kommer du förbi det. Väl investerade pengar.

 23. BG

  Får bara Greenpeace, WWF och Rädda Barnen tillräckligt mycket av våra pengar räddas Brasiliens regnskogar, oceanerna och barnen från allsköns katastrofer.

 24. Lasse

  De vill väl att vi skall skänka dem en slant så vi kan undvika skadorna?
  Men vad kostar det?
  https://wattsupwiththat.com/2021/10/14/where-has-the-damage-gone/

  Kalkylerna går inte ihop med propagandan!

 25. foliehatt

  En uppmaning.

  De flesta NGOr är oavsett vad de är för/emot – väldigt pengahungriga. Detta kan ses i alla galor, jippon, och rena tiggarstråt på gator, på torg, via telefoner, som de genomför.

  I stället för att bli irriterad när de ringer, eller stoppar dig på torget och påbörjar sina inrepeterade manus för att kunna lägga handen på några av dina slantar – så tänk som så – att så länge som de talar med dig (som i slutänden inte kommer att ge några pengar) så kan de inte suga ut bidrag från andra, mer lättlurade individer.

  Så om tillfället uppenbarar sig – få Greenpeaces, WWFs, Fältbiologiernas, etc tiggare att spendera maximalt med tid på dig. Diskutera – håll med med – tills du bli blå i ansiktet (men ge inga pengar). Känn sedan tillfredsställelse av att du har kostat dem möjliga intäkter och därigenom försvårat för dem att genomföra dumheter.

 26. Lars i Huddinge

  #25 foliehatt
  Bra resonerat, precis så där gör jag också, just for a laugh 😄
  Swishar hellre mina pengar till alternativmedia, swebbtv, riks.se m.fl. De som speglar verkligheten som den är.

 27. Björn

  För att utföra en simpel extrapolering av den globala temperaturen kopplad till antropogen CO2, behövs inga klimatforskare för att utföra, men detta är vad man håller på med i sina modeller. Verklighetens klimatsystem låter sig inte extrapoleras för det är helt enkelt en omöjlighet.

 28. Matsa

  OT
  Man kan verkligen ifrågasätta medias nyhetsvärdering och vilja/förmåga att rapportera vad som händer i världen. Den största nyheten just nu borde väl vara att WHO vill göra om sin undersökning av orsaken till covidutbrottet. Var det en labbläcka eller ett ”naturligt” förlopp? SvD skrev om detta i dagens tidning, men huvudsändningen av Aktuellt nämner inte detta med ett enda ord, varken igår eller idag. Efter 5 miljoner döda och 18 månaders restriktioner/nedstängningar är ju orsaken till pandemin oerhört viktig att utröna. Nu lär väl inte WHOs nya expertgrupp få göra sitt jobb för Kina den här gången heller, men bara det att WHO i princip underkänner sin förra undersökning är ju en stor sak. Vad sysslar SVT och Aktuellt med?

 29. tty

  #19

  Det skulle vara kul att veta hur många ”pilgrimer” som fortfarande hänger med. The Border Country är fint på många sätt, men inte i oktober.

 30. Gabriel Oxenstierna

  #22 Rossmore

  Lomborg kritiserar ett specifikt paper i Science (länken finns i artikeln), så det är de bara forskarna han avser. Det som är specifikt med detta fall är att forskningen är någon form av uppdragsforskning med det internationella Rädda barnen som beställare.

 31. Gabriel Oxenstierna

  #22 Rossmore
  tack för tipset om artikeln i Bulletin. Just nu är den inte bakom betalvägg. Men de ändrar sin spärr ofta har jag märkt, så redan i morgon kan den vara låst.

 32. Lasse

  #19 Rolf
  Troende på pilgrimsfärd över till Skottland!
  Är de verkligt troende så finns det säkert nån som försöker dela Nordsjön så de kan passera torrskodda.

  Är de kunniga så hade de kunnat se hur klimatet varierat med olika vattenstånd som följd. De hade kunnat vila på Doggers land, nu mitt i sjön.
  Är de intresserade kunde de ta till sig variationerna i havsnivån som inte vittnar om CO2 påverkan:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Men som troende så gör de säkert inget av ovan utan litar blint på sina källor!

 33. Claes Forsgårdh

  Sluta omedelbart att skicka pengar till dessa alarmistiska, lögnaktiga och skrämsel organisationer, typ Greenpeace, WWF och Rädda Barnen!