Lomborg

Skeptiske Lomborg i konsensusdimman

När Bjørn Lomborg kom ut med Världens verkliga tillstånd 2001, blev den en second opinion till State of the World från Worldwatch Institute. Det kan jämföras med när NIPCC senare kontrade IPCC. Det var uppfriskande att kunna vända sig till vad denne fria skeptiker i motvind hade att berätta. Lomborgs väldokumenterade och tankeväckande bok blev   →

Lomborgs råd till Rio

Från Björn Lomborg till Rio+20: Fattigdom förorenar. Björn Lomborg har skrivit en artikel angående vad han anser om mötet i Rio här i fri översättning av mig. En kortare variant på engelska finns här. Vad som verkligen betyder något för de flesta människor är inte den globala uppvärmningen och andra problem på Rio +20 dagordning. Det finns en djup klyfta   →