Rajendra Pachauri

En internationell syn på klimatdebatten

En del av er har i den enkät som jag genomförde nyligen önskat ett mer internationellt perspektiv på klimatfrågan. Jag presenterar därför ännu en gästskribent, Mr G. Mr G har stenkoll på allt klimatrelaterat som händer runt om i världen och han ger oss i följande inlägg en överblick över vad som skrivs i internationella   →

Pachauri go home!

Trycket på Raj Pachauri ökar. Nu kräver till och med chefen för brittiska Greenpeace, John Suaven, att Pachauri packar ihop. Han menar att det anmärkningsvärt att Pachauri kände till misstaget om glaciärerna i Himalaya men valde att inte korrigera det före Köpenhamnsmötet. ”Mistakes will always be made but it’s how you handle those mistakes which   →

Raj Pachauri har det hett om öronen

  Jag tror att slutet närmar sig för IPCC:s Raj Pachauri. Snart kommer det att vara omöjligt för honom att sitta kvar. Redan nu höjer många röster och kräver hans omedelbara avgång. Pachauri tiger dock. Det är han bra på. Brittiska Times Online skriver nämligen att Pachauri redan för två månader sedan kände till de   →

Allt fler höjer rösten mot IPCC

Efter Climategate, Glaciergate, Hurricangate m.m. reses nu allt fler krav på en fundamental omdaning av FN:s klimatpanel. Andrew Revkin beättar att många inom själva IPCC ser ett klart behov av större fokus på objektivitet och transparens. Och den brittiske klimatforskaren John Beddington menar att forskarna borde erkänna att klimatvetenskapen präglas av stor osäkerhet. Det stormar   →

Pengar, pengar

I den politiserade klimatforskningen och dess konsekvenser finns det oerhörda mängder av (skattefinansierade) pengar. Här är tre olika pengaspår att följa: 1) Handel med utsläppsrättigheter. Principen är i korthet att stater, t.ex. EU, i kraft av sin lagstiftning delar/säljer ut ”rättigheter” att producera koldioxid. Även stater utanför EU, t.ex. Ryssland kan få del av dessa.   →

Rajendra Pachauri spår om 2010

Lyssna gärna på den korta intervju med Rajendra Pachauri som finns på Guardian Daily. Pachauri är bekymrad över skeptikernas framfart och tycks mena att det är vårt (e.g. skeptikernas) fel att Köpenhamnsförhandlingarna strandade. De flesta länder är ju trots allt överens om att vi måste bekämpa klimathotet, säger han. Där glömmer förstås Pachauri att hans   →

Vad händer efter ClimateGate och Köpenhamn?

Inspirerad av bl.a. Lars Berns utmärkta artikel på Newsmill härförleden, skall jag drista mig att göra lite omvärldsanalys inför framtiden och klimatfrågan. En vanlig syn på framtiden bland klimatskeptiker efter ClimateGate och Köpenhamnsmötet är ganska optimistisk: Den första skandalen bekräftar mycket av den kritik och de misstankar som vi haft mot IPCC och dess politiska   →

Vem ska få besluta om klimatet?

I dagens DN skriver Jan Eliasson att det inte krävs någon enhällighet för att FN ska kunna fatta beslut i klimatfrågan. Vad som krävs säger han dock inte. Måste det finnas en majoritet? Eller räcker det med att Yvo De Boer slår sig ihop med Rajendra Pachauri och bestämmer vad som gäller? Vem ska egentligen   →

Lord Monckton om Mr Rajendra Pachauri

Läs gärna Lord Moncktons redogörelse för Pachauris senaste presentation. Om inte annat så för den festliga engelskan. 😉 Men Monckton har faktiskt flera mycket bra poänger. *** From The Viscount Monckton of Brenchley in Copenhagen In the Grand Ceremonial Hall of the University of Copenhagen, a splendid Nordic classical space overlooking the Church of our   →

Mera Climategate (27/11)

Nu har även Rajendra Pachauri blandat sig in i Climategate. Läs hans uttalande på Andrew Revkins blogg. Jag gillar formuleringen: ”There is, therefore, no possibility of exclusion of any contrarian views, if they have been published in established journals or other publications which are peer reviewed”. Stephen Schneiders berömda citat får plötsligt en ny mening:   →