politiserad forskning

Vad händer om de har fel?

Mike Stopa är fysiker på Harvard University och sysslar till vardags med alldagliga saker som ”quantum dots and nanowires” – hmmm… :-).  Hursomhelst, på   →

Pengar, pengar

I den politiserade klimatforskningen och dess konsekvenser finns det oerhörda mängder av (skattefinansierade) pengar. Här är tre olika pengaspår att följa: 1) Handel med   →