politiserad forskning

Vad händer om de har fel?

Mike Stopa är fysiker på Harvard University och sysslar till vardags med alldagliga saker som ”quantum dots and nanowires” – hmmm… :-).  Hursomhelst, på sin blogg skriver han bl.a. en del om klimatet. Och han har haft ett par uppmärksammade inlägg om följande fråga: Vad händer om de har fel?  Se här och här. Låt   →

Pengar, pengar

I den politiserade klimatforskningen och dess konsekvenser finns det oerhörda mängder av (skattefinansierade) pengar. Här är tre olika pengaspår att följa: 1) Handel med utsläppsrättigheter. Principen är i korthet att stater, t.ex. EU, i kraft av sin lagstiftning delar/säljer ut ”rättigheter” att producera koldioxid. Även stater utanför EU, t.ex. Ryssland kan få del av dessa.   →