Vem ska få besluta om klimatet?

I dagens DN skriver Jan Eliasson att det inte krävs någon enhällighet för att FN ska kunna fatta beslut i klimatfrågan. Vad som krävs säger han dock inte. Måste det finnas en majoritet? Eller räcker det med att Yvo De Boer slår sig ihop med Rajendra Pachauri och bestämmer vad som gäller? Vem ska egentligen få bestämma?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AOH

  ”Under Sveriges ordförandetid i FN antogs till exempel resolutionen om det nya mänskliga rättighetsrådet efter en omröstning (mer än 170 röster för, 3 emot och 4 som avstod). Detta förfaringssätt är alltså också en möjlighet i klimatförhandlingen för att förhindra att några få länder kan kortsluta hela processen.”
  Jan Eliasson pratar som han har förmåga till. Om USA och Kina röstar emot skall övrigas ca 188 länders röster ändå vara utslagsgivande. JE kunde vara en passande rådgivare åt Fredrik R.

 2. Det handlar om att hålla skenet uppe till varje pris. Vad var det borgerna i Star Trek sa nu? ”Resistance is futile!”

 3. pekke

  FN har väl inte beslutsrätt att styra stater såvitt jag vet, utan en stat kan göra vad den vill inom sina gränser.
  Skulle FN tvinga alla suveräna stater att följa deras beslut är vi ju vid det onämnbara som diskuterats tidigare !
  Undrar om svenska politiker tänker nåt innan de pratar/skriver offentligt, fast JE kanske vill bli minister i Jordens Förenta Stater !
   
  Till er alla övriga båd´alarmister och skeptiker här hos Maggie vill jag önska en God Jul och Gott Nytt År !

 4. L

  Både Eliasson och FN har passerat bäst-före-datum i denna fråga.
   
  Eliasson och Ban Ki-Moon, liksom Anders Wijkman, tillhör dom som säger sig vilja ha en ny världsordning under FN som bland annat ska kontrollera koldioxidutsläpp på individnivå. Stollar…

 5. Peter Stilbs

  Eliasson hör definitivt till den inre mafian inom FN-svängen. Inte så konstigt att han känner sig störd. FN’s hela anseende har rasat tack vare allt detta klimatmygel, och folk börjar förstå att det egentligen inte är en vetenskaplig fråga.
  Carl – mina positiva associationer går närmast till Monty Pythonsketchen ”The Piranha brothers”
  som avslutas med en torped som kommer in i studion
  http://www.youtube.com/watch?v=Ygg2KlicnOQ
  och börjar argumentera med reportern …  ”No, no, you do not understand …  he did not want to start a debate about it  …”

 6. AOH

  http://www.s-info.se/association/show_press_g.asp?id=403&news=3137&navi=35
   
  Mona Sahlin och fredspristagaren Pachauri: FNs klimatarbete måste stärkas.
  M S – ytterligare en som vill att FN får mera inflytande. Nästa riksdagsval blir ”att hamna ur askan i fatet”

 7. Inge

  Stormakterna vill säkert ha vetorätt i klimatfrågan också och då blir det inget i alla fall.

 8. Jan Eliasson, liksom Andreas  Carlgren och Carl Bildt igår, insisterar på att Västvärlden skall kunna tvinga Tredje världen att underkasta sig, trots att de fick ordentligt på nosen i Köpenhamn.  Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien och Sudan ledde den revolt som har ändrat hela världsordningen. De krävde rätt att komma ur fattigdomen, men det är tydligen för mycket begärt för vissa. Köpenhamn var en fantastisk seger, som alla som kämpat mot klimatbluffen skall var mycket stolta över. Världen har nu lämnat den paradigm av nolltillväxt som 1968-rörelsen slog in på under Palme. Nu borde de svenska politikerna sluta sura och se möjligheterna att var med i uppbygget av den fattiga världen och sätta full fart på svensk industri och arbete.  Köpenhamnsmötet var ett kuppförsök från några konkursade Västländer att införa en mycket omfattande kontrollapparat över världen. Se det dokument som Monckton fick fram där: http://www.larouche.se/nyheter/2009/12/16/klimatmotet-forsok-att-infora-en-varldsdiktatur
   

 9. Johnny

  Nej Inge, Kina med en stor befolkning fortfarande nere i fattigdom ute på landsbygden men med en kraftig ekonomisk tillväxt för övrigt. USA med ett skuldberg som kräver produktion att ta sig ur, Ryssland som är på frammarsch och vill förbättra sitt folks levnadsstandard. EU som har en stor krävande medelklass och som lätt kan hamna i kläm mellan de andra stormakterna om de mister sitt inflytande och Syd Amerikas nationer som allt flitigare börjat samarbeta för att höja sin befolknings levnadsstandard och regionens makt kommer alla ställa ställa sig på bromsen för en hypotes inom vetenskapen som blivit kapad och politiserad.
  Jag är säker på att världens ledare ligger vakna hela nätterna och funderar över vad just de kan göra för Maldiverna och isbjörnspopulationen i norr för att inte tala om temperaturen. Att sedan vattnet kring Maldiverna inte stiger nämnvärt eller att isbjörnarna ökat i antal på senare tid spelar ingen roll och att värmeökningen avtagit senaste decenniet är också en bagatell , det är den goda tanken som räknas för världens maktelit.
   

 10. Tege Tornvall

  Ett kraftfullt formulerat förbud mot olämpligt klimat vore förstås det bästa. Definitionen av ”olämpligt” kunde områdesvis anpassas efter regionala önskemål. Sedan är det bara för resp. regering att leverera. Lätt som en plätt!

 11. Håkan Sjögren

  Johnny # 9 et al : Det finns en gammal berättelse om militärbefälet, som säger att om inte terrängen överensstämmer med kartan, så gäller kartan. Ett identiskt resonemang förs av AGW-företrädarna, de som tror på att människan orsakat global uppvärmning. När deras datorsimuleringar inte stämmer med verkligheten så gäller simuleringarna och inte verkligheten och man hänvisar till den svamlande (förlåt, samlade) expertisen. Genom att felaktigt tillskriva koldioxiden kraftiga klimategenskaper och mata in detta i sina datorer så får de fram att ökande halt av gasen ger uppvärmning.
  – Men jordens medeltemperatur är ju på väg ner.
  – Nej, inte alls. Våra datorsimuleringar visar att den går upp, så är det och då smälter isen vid polerna.
  – Men glaciologerna säger ju att isarna tillväxer.
  – Fel, fel. Våra simuleringar visar att de håller på att försvinna och då höjs havsytan 6-10 meter.
  – Men det har ju mätts upp att havsytan knappast höjts alls. 
  -Det är helt fel. Däremot kan vi inte säga säkert om den höjs med 6 eller 10 meter.
  -Mätningar från satelliter och direkta observationer visar att öknarna krymper.
  – Det gör de inte alls. Våra simuleringar visar att de breder ut sig.
  Så där håller det på. Det är hög tid att våra politiker bestämmer sig för att terrängen och inte den datorproducerade kartan gäller.

 12. Christer M

  Claes Arvidsson i SvD visar en välgörande öppen attityd i dagens ledarblogg. ”Journalister och politiserad vetenskap”.
  http://blogg.svd.se/ledarbloggen  Vi kan ju alltid hoppas på att detta är inledningen till självrannsakan inom media.

 13. István

  Före Köpenhamnsmötet var det någon som skrev att FN skall försöka göra något, dom har aldrig gjort förut, nämligen att åstadkomma ett resultat. Det har inte gått så bra. Inte nu häller.
  Jag är inte så orolig för vad FN, med eller utan Eliasson kan kan hitta på, Dom kan ändå aldrig genomföra någonting.
  Minns krishanteringen på Balkan.
  Alla resolutioner om Mellanöstern. Etc. Etc.
  Vad kan FN göra åt alla skurkstater som finns?
  Det borde finnas uppgifter åt giganter som Eliasson mm. innan dom behöver ge sig på att kurera klimatet.

 14. Björn

  Det luktar unket om Jan Eliassons artikel liksom om FN. Vi behöver inte ett överstatligt FN. Låt det förbli ett opolitiserat organ som kan vara till hjälp för U-länderna. För I-länderna har FN ingenting att komma med.

 15. Johnny

  Precis Håkan @ #11.
  Istvan, det är bla dessa skurkstater som är FN. 

 16. Jonas B

  Ang # 12 ovan: Det här är artikeln som SvD:s ledarblogg hänvisar till: http://www.journalisten.se/debatt/21768/forskarna-maste-kraevas-pa-bevis
  Författaren Per-Axel Janzon är reporter på utbildningsradion. Ett inlägg som skänker hopp, inte minst när man läser de många instämmande kommentarerna.

 17. Inge

  Christer M och Jonas B
  Det var ju hoppfullt om journalister kan börja granska AGW lite mer, det ena ger det andra och artikeln var välskriven!

 18. Håkan Bergman

  István # 13
  Nej precis, dom enda som åstadkommit något när det handlar om fred är NATO. När Sovjetväldet rämnade så valde alla f.d. warzawapaktsstater att först ansöka om medlemsskap i NATO sen EU!
  Rätt fantastiskt att Eliasson m.fl. först nu inser hur politiskt hopplös agendan inför COP15 var, man undrar verkligen i vilken värld dom lever. Men nu har dom sått ett frö hos herrar Chavez, Mugabe med flera som kommer att förfölja oss länge, och vad värre är folk som strävar efter demokrati i världens skurkstater lär få det än svårare i sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter!

 19. ThomasJ

  Jösses sicket sunkigt inlägg av JE! Ph**n vilket förakt mot fundamentala demokratiska axiom mannen lägger i dager! Grovt förolämpande mot alla former av anständighet, respekt och hederlighet är i sammanhanget en komplimang!  
  Hur mycket mer ska till innan dessa ’personer’ inser att deras bäst-före-datum är överskridet sedan pass år 1968…?
  Tyvärr ingår i denna krets även nuvarande alliansregeringens medlemmar. Suck! 🙁
   
  Mvh/TJ

 20. Inge

  Johnny
  Jag har lite funderingar kring Kinas framtid. Du verkar intresserad av politik.
  Jag menar att Kina har en del problem att tampas med som kan begränsa dess utveckling:
  -Deras grej med ett barn per familj, i den mån det har fungerat, gör att de har en åldrande och vårdkrävande befolkning.
  -Deras enda barn ska försörja sin familj samt sina föräldrar vilket ger en hård belastning.
  -De som jobbat i fabrik för låga löner sliter lätt ut sig fysiskt och psykiskt och drar på sig skador för livet.
  -Kina har enorma miljöproblem att ta hand om.
  -Lånen till USA kan bli en belastning för dem själva?
  -Likt Sovjetunionen när det föll blottades pyrande konflikter i vissa regioner. Det kan bli likadant i Kina.
  -De måste importera många råvaror, de köper dyrt och säljer billigt.
   
  J, vad säger du?
   

 21. Ingemar

  Per-Axel Janzon i länken ovan skriver en bra artikel. Han  menar att ”vi”, dvs journalister, bör ställa kritiska frågor till forskarna. Rätt så. Men samtidigt påpekar han hur lätt det är för reportrar att själva kontrollera fakta via nätet, men hur sällan detta görs. I mina öron visar detta också på att de flesta journalister inte tar sitt eget uppdrag på allvar. De kollar inte källorna, fast dessa är mer lättillgängliga än någonsin.

 22. Åke Rullgård

  Re#11 Håkan Sjögren:
  Liknelsen med militärens syn på kartan och verkligheten är träffande och beskriver väl hur AGW argumenterar. Styrkan i Moncktons föredrag är ju att de data han visar på är data från mätningar och det är konstigt at Reinfeldt  & Co halstarrigt vägrar att inse hur verkligheten ser ut och ifrågasätta modeller när dessa inte kan återge verkligheten. Den jämförelsen borde även politker kunna göra utan att de förstår detaljerna in modellerna.

 23. ThomasJ

  Bra fråga egentligen, oavsett: ”Vem ska få besluta…?”  I ’vår samhällsordning’ [’den svenska modellen’] är vi itutade att vi har ’demokratiskt styre’. Dissekerar man detta närmare ser man snart att där medvetet är borttaget, eller åtminstone försvårat, elementära demokratiska axioms verkande; Sverige har, som ytterst få länder f.ö., inget från politiken [=makten] fristående övervakningsorgan, typ författningsdomstol, ej heller kan [såvida inte uppsåt kan bevisas = omöjligt] personligt ansvar utkrävas av ngn offentligt anställd. Riksdagen har 349 platser, utslaget per capita överstiger antalet ’parlamentariker’ med ca. 10x motsvarande i UK, DE, USA m.fl., och därtill kommer övriga politokratiska överrockar; Landsting, Länsstyrelser, Kommunala nämnder samt i större kommuner även s.k. ’Stadsdelsnämnder’. Vem ska då besluta…? Vad?
   
  Tja, i V:a Götalands Landsting är konstaterat 13 [tretton!] separata, organisatoriskt organiserade beslutsfattningsnivåer mellan ’HQ’ i Vänersborg och läkare på Sahlgrenska – vem beslutar [vad] i denna kedja…? Nåt att förundras över vårdköerna…?
  I Sthlm Landsting finns [enl. uppgift] inalles 37 olika, med varandra ej kompatibla s.k. vårdprogram, typ patient/medicin/dokument/läkare osv… 37 !!!  Hur i hela humhum ska ngn ansvarig för detta kunna identifieras/ställas till ansvar? Visst 17-ingen, det går ju inte pga. att ’uppsåt’ ej kan bevisas….
   
  Sedan kommer paradigmen att ’staten äger’… Vaddå äger? Under revolten i forna DDR skanderande
  människorna [i Leipzig] med all rätt: ”Wir sind das Volk”. Således var/vad är då det ’svenska folket’ visavi makten [oavsett vem som f.n. regerar]? Var finns lagstadgad äganderätt? ’Äger’ staten [via skatten] ca. 58 – 70% av landets invånare [tiden går…]? Ja, sorry, det gör den deFacto och detta faktum är oerhört frustrerande i min grundbultade uppfattning – hur kan slikt på mest basala nivå öht. accepteras?
   
  Ta en titt på närliggande länder: Finland; direkt & 100% personval sedan 1937, personligt ansvarsutkrävande. Norge: Inga landstingsorganisationer + öppen kvalitetsrankning inom vården, dessutom >2x löneläge. Danmark; Inga landsting = inga vårdköer. Tyskland; Stenhård författningsdomstol + personansvar i offentlig tjänst, inga landsting = inga köer, 50/50 uppdelning mellan privat/offentlig vårdtjänst, lärlingssystem [=landets ’ryggrad’], för att nämna blott några….
   
  Sedan kan med fördel ’schemat’ appliceras på hur FN med alla sina ’organ’ ser ut och INTE fungerar enligt syftena… Go figure!
   
  F.ö. har jag helt på egen hand tagit beslutet att publicera dessa rader på denna blogg! 🙂
   
  Mvh/TJ

 24. tty

  Uppgiften om antal program i Stockholms landsting är korrekt. Jag känner några som jobbar i en IT-firma som försökte ta fram mjukvara som skulle göra det möjligt att flytta filer mellan programmen. De fick ge upp.

 25. ThomasJ

  tty #24: Läste på IDG att kostnaderna [vilka?] som lagts ner för dessa mjukvaror, etc., översteg 500 mio kr. Enl. uppgift [IDG] ska dessa kostnader vara ’avskrivna’… och vad händer sedan/nu/SAP…? 
  Mvh/TJ

 26. Johnny

  Inge #20
  Eftersom min kunskap om Kina och dess historia och nutid är begränsad ska jag hämta ett par citat ur en bok (Linje över Kina: Marcus Haraldsson) där författaren i ett samtal med en professor får beskrivet dennes mycket skeptiska syn på Kinas framtid genom att blicka bakåt i tiden och hur dynastierna avlöst varandra.
  .
  ”Idag lever Kina på att sälja ut sin miljö och sitt folk, det är en politik som inte håller i längden”
  .
   
  ”Kina är som en blåsbälg, landet växer och krymper. I goda tider är riket enormt och vidsträckt men efter varje god tid kommer en tid av kaos, totalt och förödande virrvarr, inbördeskrig och elände. När kaoset stannat av är landet återigen lika stort som det var under tiden för den första kejsaren. Det går alltid tillbaka till ursprunget, det kinesiska Kina.”
  .
  Kina lider brist på råvaror och hur mycket de än satsar på utbildningar för design och kreativa lösningar hamnar de ständigt efter västvärldens ingenjörer. Lite underligt med tanke på att en gång i tiden var Kina världens mäktigaste land mycket tack vare sin förmåga att uppfinna och förädla andras uppfinningar. Att enbart skylla på att de är en diktatur om tar död på uppfinningsrikedomen håller inte. Kina var inte mycket friare då de uppfann boktryckarkonsten, krutet och pappret. Vi har flera exempel på uppfinnare och forskare som verkat i skuggan av religiöst eller politiskt förtryck.
  Idag kopierar Kina väst och massproducerar. Kina har blivit världens fabrik men inte så mycket mer än det. När Kina var som mäktigast drog de inte fördel av detta på samma kolonialistiska sätt som de Europeiska stormakterna gjorde. Kina tycks ha nöjt sig med att dominera sin närregion. I dag har de dock börjat sitt intåg och sin jakt på råvaror i Afrika. Detta kommer leda till ökade konflikter, det har redan börjat. Inne i Kina i de delar som inte tillhör det kinesiska Kina är etniska minoriteter åsidosatta och konflikter uppstår då kineser flyttar in för att ta över. Att kväva dessa uppror och konflikter med vapenmakt så som de gör idag fungerar bara ett tag, förr eller senare blir kostnaderna för höga, krav på eget styre i de yttre regionerna för stora och får de problem med att transportera råvaror från Afrika till Kina stannar delar av deras produktion.
  .
  Just nu kör Kina på så att det ryker men hur länge kan de göra det? De satsar stort på utbildningar och verkar ha en enorm drivkraft att visa upp sig som framgångsrika för resten av världen. Påminner lite om USA efter andra världskriget men så var det ju det där med råvaror och tillgång på vatten.

 27. Lars G

  Jan Eliasson aka Jan K Eliasson aka Jan Kennet Eliasson aka Kennet Eliasson och bror till Roger Holtback är numera ”ambassadör” för PostKodLotteriet. Mer behöver inte sägas!

 28. Drömmen om en ”god” Världsregering frodas bland världsförbättrande ämbetsmän, politiker och journalister. FN är det närmaste vi kommit en sådan. Men majoritetsbeslut i generalförsamlingen är aldrig tvingande. Endast FNs säkerhetsråd kan genomdriva tvingande beslut. Kruxet är att i rådet sitter stormakterna med vetorätt, något som de ofta utnyttjar.
  Kina ska naturligtvis få utveckla sitt land. De är så starka nu att ingen kan sätta käppar i hjulet för denna utveckling. Kina är på väg att återta sin dominans i världen. Huruvida det kommer att föra med sig något gott återstår att se.

 29. Lars G

  Om FN skall/kan ge upp konsensus så får/bör då också IPCC ge upp vetenskaplig konsensus. Eller hur Jan E?

 30. Johnny och Inge
   
  Börja med en överblick, 
  tänk er Sverige med drygt 60 miljoner invånare och 20-dubbla det så har ni Kinas yta och folkmängd. Ca 90% av invånarna bebor ungefär 15% av arealen vilket innebär att stora delar är ganska glesbefolkade/oländiga. Därtill utgör ursprungskineserna, hanfolket omkring 92% men det finns mängder av minoriteter  och de kulturella etniskt- historiska och geografiska skillnaderna är betydande.
  Var och en som har levt med/ haft mer ingående med kineser att göra vet att deras sätt att tänka och resonera är väsensskilt vårt. En kines ser exempelvis inte en misslycknde som något negativt, eller lyckan som något positivt, dom tänker på ett helt annat sätt, men i positiv bemärkelse.
   Den västerländska defaitismen inför de mediala och politiska basunstötarna från domedagsprofeterna är helt främmande för den bildade kinesen,  han blickar framåt på ett sätt som vi inte gör och det kommer att  göra oss akterseglade i väst 2050 snarare än uppvärmda.
   

 31. Håkan Bergman

  Rosenhane # 30
  Tycker inte du också att det är ett mysterium att dom kunnat bli så många när hela 92% är hankineser? Nå, god jul på dig Rosenhane, kolla in hur redan dom gamla faraonerna kunde rocka fett:
  http://www.youtube.com/watch?v=MHF558u6Q_8&feature=related
   

 32. Johnny

  Rosenhane @ #30
  Givetvis finns det skillnader mellan européers och kinesers sätt att resonera. Sia om vad som komma skall är ganska svårt, jag tog ett exempel hur Kinas historia sett ut tidigare för att dra en slutsats om hur det kan gå för dem i framtiden. Ska man följa samma exempel för oss européer så innebär det att de europeiska staterna förr eller senare hamnar i väpnad konflikt med varandra. Jag hoppas att vi har förpassat detta till historien men det är inte länge sedan vi hade en blodig konflikt när Jugoslavien upplöstes. Förhoppningsvis ökar inte tempot i stöveltrampen vi kan höra från fascistgrupper runt om i Europa. Förhoppningsvis kan länder i Europa lösa landkonflikter på parlamentarisk väg. Förhoppningsvis kan Ryssland stå emot att återta de länder som tidigare lytt under dem. Förhoppningsvis kan områden som baskien, katalonien, kosovo etc nå sina mål fredligt eller acceptera att de är del av ett större land osv. Det finns en mängd oroshärdar som ligger och pyr i Europa, som det alltid har gjort. Jag har dock en stark tro på att EU med en öppen och fri marknad kan kväva dessa så jag är positiv men helt säker kan man aldrig vara.
  Folkpartiets Björklund blev ju utskrattad när han påstod att €-samarbetet var en garant för fred i Europa. Jag förstod precis vad han menade och har resonerat liknande långt innan hans uttalande. Ju mer våra ekonomier vävs samman ju större blir konsekvenserna vid ett eventuellt krig. Så länge som tidigare bittra fiender investerar i varandras länder och håller gränserna öppna minskar vapenskramlet. Nu försöker jag inte påstå att Merkel skulle kunna förklara Sarkozy krig, långt ifrån. Men vem vet vad länderna väljer för några ledare i framtiden om ekonomierna kollapsar, invandringen får märkbart negativa konsekvenser och det nationella tänkandet tar över. Oj, nu låter jag visst som en globalist…
  .
  Vilken framtid Kina går till mötes är som jag redan sagt väldigt svårt att sia om. Förhoppningsvis är den en lång, blomstrande och fredlig.

 33. Håkan Bergman

  Johnny # 32
  Och när man betänker att processen i Europa från embryot Kol och stål unionen i slutet på 40-talet fram till dagens EU med Lissabonfördraget har tagit i runda slängar 60 år, så undrar man hur det står till mentalt hos dom som tydligen på fullt allvar trodde att man skulle fixa en världsregering med en tvåveckorskonferens i Köpenhamn!

 34. Håkan Bergman
   
  Hankineser eller honkineser, vi får konsultera Tanja Bergkvist, Sveriges bästa genusexpert men jag tror hon har stängt  så här dags. Håll till godo med ytterligare lite world music och god jul!
  YouTube – The Bangles Walk Like An Egyptian

 35. Johnny

  Håkan # 33
  Precis, det tar tid att forma nya former för framtiden. En världsregering känns ganska långt borta och väldigt orealistiskt. Däremot kan det komma politiska beslut med globala verkningar. Ett försök till att få igenom ett sådant beslut gjordes i Köpenhamn men det var dömt att misslyckas från första början. Världens länder har helt enkelt för olika ambitioner och styrelsesätt. För en demokratisk politiker att nå toppen krävs det helt andra kvaliteter än för ledare i en diktatur som förmodligen dräpt en hel drös med människor för att nå dit. Att tro att de ska kunna samlas och komma överens om något var knappt en dröm. Lyssnade på P1 om fallet Dawit Isaak och en svensk eu-parlamentariker (minns inte vem) sade att när de besöker Eritrea skickar de diplomater och förhandlare. Men en diktator förhandlar inte, han kommenderar. De pratar helt olika språk och enda syftet européerna tas emot är för att de alltid har med sig en gåva i form av biståndspengar. Ska man prata med bönder ska det ske på bönders språk som det ju heter.

 36. Johnny, god jul du också!

 37. Labbibia

  God Jul Rosenhane! 🙂
  Säger som Bosse Parneviks version av Rolle Stoltz: Om det är en honom eller en hene, det är svårt att se från den här possichonen……
  Och apropå Egyptian……Lite gammal vänsterprogg från den tid då den faktiskt var helt ok….
  Och titeln på låten är ju minst sagt aktuell i klimatfrågan.
  http://www.youtube.com/watch?v=EMYxUqa-Uac

 38. Johnny

  Ja God Jul allesammans.
  Progg, rocks 🙂

 39. God jul Labbibia 🙂
  Du, tala om klimatförändringar redan 1943! 
  Och då var det Lena Horne som förmedlade dem. 
  Mycket snyggare än Han som gåååår och tågluffargubben från Indien, hette han inte Itmahoah?
  YouTube – Lena Horne – Stormy Weather (1943)

 40. Labbibia

  Hmmmm………Vad är det egentligen det första speakern säger i trailern för denna katastroffilm?
  http://www.youtube.com/watch?v=M986UGlnK2U
  Kanske något för Bo Larsson att bita i? 😉
  God natt och God Jul! 

 41. Labbibia

  Rosenhane
  Tack.
  Fantastiskt bra låt ju!
  Men frågan är om inte hennes version av den här låten är ännu bättre? Om det överhuvudtaget är möjligt?
  http://www.youtube.com/watch?v=dCvqTRHGIrg&feature=related

 42. Kanonversion, verkligen 😉
  Nu drömmer vi oss tillbaka till den gamla varma tiden!
   

  YouTube – Agnetha Fältskog -The Heat Is On

 43. Torsten Wedin

  Jag önskar er alla och speciellt Maggie en riktigt God Jul.
  Varför kommer denna hälsning så sent? Jo precis när jag lagt in sillen och tagit ut skinkan ur ugnen ringde det på dörren. Det var min granne som hade stopp i avloppet och jag är ju ordförande i vår bostadsrättsförening. Så jag, min granne och den firma vars jour vi kontaktade har jobbat med detta till kl 02.00. Så är det att vara ordförande i en bostadsrättsförening och att alltid vilja ställa upp och hjälpa medlemmarna.
  Men jag önskar nu er alla en riktigt God Jul! Om ni är snälla kanske tomten kommer 😉
  Jag kommer nog inte att frekventera denna blogg under julen. Familjen har prioritet.
  Mvh Totte

 44. Inge

  Johnny
  Tack för kommentarerna kring Kina. Svårt att säga alltså, kanske är jag inte så fel ute ?