"Frispråkigt"

Nu är ordet åter fritt. Använd det väl och var snälla mot varandra. 😉

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hin Håle

  Det här att makten vill kontrollera massorna verkar gå i cykler genom tiderna. Medlen skiftar men förtrycket kommer och går. Känner någon här till en enkel sammanställning över kontroll vs frihet? Helst med med tidslinje?

 2. Är det inte märkligt att statsministern inte nämner klimatet i sitt jultal? Det som var så viktigt före Köpenhamn.
  Det verkar inte bli en valfråga i alla fall.
   
  Eller, vad tror ni?

 3. Egen

  Hin Håle #1
  Bara på senare tid har man försökt med diverse skrämseltaktik som medel för att kunna kontrollera massorna. Är det inte ryssen så är det klimatet. Är det inte millenniebuggen så är det potatischips. Tänk vad kreativa våra makthavare måste vara när de sitter och hittar på nya sätt att skrämmas med. Vad kommer härnäst?
  Förutom våra socialdemokrater, naturligtvis. Där har vi ju receptet redan klart, den yttersta formen av medborgarkontroll: Hård bestraffning i form av skatt som sedan delas ut av staten till de stackars ”behövande”. Eller för att citera chefsideologen Thomas Östros: ”Sänkta skatter är slöseri med offentliga medel”. Ridå.
  God jul på er alla.

 4. pekke

  Dick Erixon skriver:
  http://erixon.com/blogg/2009/12/gar-luften-ur-klimatfragan-nu/
  Där han länkar till dagens NWT:
  ” Kylig avslutning på klimatmötet ”
   
  Där man konstaterar:
  ” Lösningen heter då att de rikare länderna skall ge klimatbistånd så att de fattigare både kan utvecklas och minska sina utsläpp. Men om nu det vanliga biståndet inte visat sig särskilt effektivt för att lyfta länder ur fattigdom så finns det ingen anledning att tro att klimatbistånd skall göra detsamma. Dessutom så dyker samma verifieringsproblem upp, nämligen att kontrollera att mottagarländerna faktiskt använder klimatbiståndet till därför avsett ändamål och inte hamnar i fickorna på diverse korrumperade despoter som tyvärr den delen av världen har alltför många av. Så de runt 100 miljarder dollar årligen som det talades om lär bli svårt att skramla ihop.
  Dessa despoter var också rikligt representerade i Köpenhamn där Venezuelas diktatoriske ledare Hugo Chávez fick stående ovationer för sina bisarra och hätska utfall mot imperialism och kapitalism. Detta på ett klimatmöte där Chávez representerar ett av världens största oljeproducerande länder.
  Så det var nog tur att det inte blev någon överenskommelse, för hur många skulle när det kommer till kritan vilja lägga hela vår framtid i händerna på sådana krafter, detta särskilt som de klimatalarmistiska övertonerna nu sent omsider börjat ifrågasättas. ”
   

 5. En intressant artikel på Steve McIntyres climateaudit.wordpress.com :
  http://climateaudit.org/2009/12/21/climategatekeeping-siberia/#more-9646
  Vi får läsa om en artikel av Lars Kamél – känd på denna site – som hörde till dem Phil Jones m fl så hårt kämpade för att hålla borta från publicering. Kaméls artikel var en studie av sibiriska väderstationer, där han fann avvikelser från CRU:s data. Sådant kan förstås inte få stå med i peer-reviewed literature! Bort med det!
    Men intressant nog har ryssarna nyligen kommit med kritik på precis samma tema. CRU har körsbärsplockat rysk klimatdata för att få en uppvärmning.
    Det börjar ansamlas VÄLDIGT mycket kritik mot den misstänkt låga kvaliteten på historiska klimatdatabaser. Anthony Watts har funnit att usla placeringar är legio för amerikanska väderstationer. Det finns kritik mot väderstationer och data från Australien och Nya Zealand. Wibjörn Karlén har funnit att CRU-data för Norden är åt skogen. NASA:s GISS-databas är ifrågasatt av Chris Horner. Och nu den ryska datan. Ju mer vi vänder på stenarna, desto mer kryper fram.
  –Ahrvid

 6. Anders Mohlin

  Apropos medias bevakning av klimatfrågan:
  Sveriges Ingenjörers tidskrift ”Ingenjören” har i sitt senaste nummer en artikel under rubriken ”Klimathotet – en bluff” ?
  Där tas en del AGW-kritik upp till belysning. Bl a medverkar Peter Stilbs i en intervju.

 7. Bo Larsson

  hin håle,
   
  bankirerna/eliten/globalisterna tycker att det är lättare att kontrollera en världsbefolkning av mindre storlek, siffran 500 miljoner nämns ofta i deras olika whitepapers. Delvis därför har de hittat på klimatbluffen som en ursäkt för att få med sig politiker, forskare och även allmänheten på tåget vilket Gösta Walins artikel som Maggie länkade till ger exempel på.
   
  Som jag nämnt tidigare så ger man priser till de som för fram elitens tankar som ett sätt att legitimera dem i allmänhetens ögon. Paul Erlich nämner Gösta, Al Gore och Obama är andra. Men jag tror att allt fler börjar genomskåda spektaklet.
   
  Den andra huvudanledningen till komatbluffen är pengar. Handeln med ngt som egentligen är en ren bluff, utsläppsrätter av CO2 (när man tänker efter så blir det fruktansvärt löjligt – prova får du se!) kommer att omsätta biljarder dollar.

 8. Dan

  Tittade på SMHI: s klimatsida: där står att medeltemperaturen i Sverige höjts med 2 grader sedan mitten 1800-talet. Sedan står hur man bearbetat, homologiserat, temperaturvärdena på ungefär samma sätt som CRU. Man har också fått en temp-kurva väldigt lik deras.
  Kan nån hacka sig in i deras server också, tro?

 9. Det jag nu ska skriva om har inte direkt med bloggens ämne att göra men berör det ändå på sätt och vis:
   
  Olof Rudbeck var på sin tid känd för att ha varit den förste att beskriva lymfkärlens funktion men han är idag mest känd för att ha skrivit ett av historiens mest hisnande påhitt, Atlantican eller som den egentligen heter, Atland eller Manhem. Detta är alltså namnet på den bok Rudbeck skrev för att leda i bevis att Sverige var platsen där Atlantis en gång hade funnits. Hans idéer om att Sverige varit alla civilisationers ursprung blev förlöjligade ute i Europa men i Sverige var det ett tag förbjudet att kritisera Rudbeck och hans bok, eftersom Rudbeck hade kung Karl XI:s öra. Att kritisera Rudbeck var att kritisera historien och man kunde faktiskt bli av med huvudet för detta.
   
  Framför allt var han inne på att Uppsala med omnejd skulle vara alltings ursprung och de tre högarna utanför Gamla Uppsala var enligt Rudbeck antingen de tre stora asagudarna Tor, Oden och Frej eller så låg andra digniteter ur historien där. Slaget vid Fyrisvallarna hade också ägt rum här och han såg för sej hur Erik Segersäll (regerade ca 960-990) och hans polska fru med det svenska namnet Sigrid stod och såg på när fienden från Danmark slogs tillbaka ner i Fyrisån. Det faktum att berättelsen om slaget varken nämner någon flod eller att Erik och hans hustru skulle ha sett på bekymrade inte Olof Rudbeck. Ej heller bekymrade det honom att ån som flyter genom Uppsala då hette Salaån. Han bytte helt enkelt namn på den och folket fick order om att kalla den Fyrisån.
   
  En av Rudbecks lärjungar hette Nils Rabenius och under hans tid som prästadjunkt i Uppsala dyker en del säregna beskrivningar av svensk historia upp. Bland annat den i mitt tycke tveksamma Möjebrostenen som inte bara är en anomali i svensk runstenshistoria, den är också lite fel utformad för att vara från den tid man daterat den. Den anges nämligen från 500-talet men utformningen av stenen är typisk för senmedeltida gravstenar. Dessutom hittades den i en trakt där runstenar inte började resas förrän sent 900-tal.
   
  Rudbeck ligger förmodligen bakom ett av de värsta försöken att förfalska historia, nämligen Mimers brunn utanför Uppsala. Här finns en brunn som är grävd enligt typiskt 1600-talsmetoder men ändå höll man det för vara en brunn från 900-talet ända fram till att amatörhistorikern, geologen och ingenjören Carl-Otto Fast 1944 begärde att få träet i brunnens insida åldersbestämt. Det visade sej att träden huggits ner nån gång runt 1660, vilket är just den tid då Rudbeck härjade som värst. För den som undrar, Mimers brunn är den brunn vid världsträdets ena rot där Oden enligt myten ska ha druckit för att få tillgång till förmågan att kunna höra och förstå djuren. Här offrade han också sitt öga för att kunna få all visdom i världen.
   
  Vad tycks om den tidens motsvarighet till Climate Gate? Fortfarande är Uppsalahistorikerna väldigt ovilliga att ta till sej det faktum att mycket av den svenska historieskrivning man tog fram i Uppsala inte stämmer med verkligheten. Jag bidrar med lite onödigt vetande i form av det folket i Uppsala har försökt kränga jämfört med det vi nu vet från dokument och arkeologiska utgrävningar.
   
  Vad Uppsalaforskarna hävdar kontra verkligheten:
   
  Uppsalaätten var en kungaätt bland svearna och Sverige utgick från denna stad för länge sen. — Detta sätt att se på svensk historia har inget stöd i de källor vi har. Det finns inget som ens talar om att nån kung alls styrt från Uppsala förrän Gustav Vasa förlägger en del av sin regering dit. Enstaka kungar åren 1400-1500 har varit där men inte mer.
   
  Uppland ska ha haft en särställning i svensk historia. — Återigen, det stämmer inte. Uppland nämns i skrift första gången 1296 då fyra hundaren, bland annat Tiundaland, slås samman för att bilda en politisk enhet. Huvudstad i denna enhet blev Stockholm, INTE Uppsala. De flesta andra landskapen i Sverige är äldre än Uppland.
   
  Svearna var ett stort och mäktigt folk som grundade Sverige. — Än en gång får jag göra dom besvikna. Mycket tyder numera på att svear var ett kultförbund från sen stenålder och bronsålder med solen som gemensam nämnare. Det var flera folk som slog sej samman och bildade detta förbund. Ett annat sådant förbund var götar, vars gemensamma nämnare var guden Gaut, utgjutaren, fadern, ursprunget. Detta förbund bildades troligen under den period i Nordens historia då den s k Fimbulvintern (ca 500 f Kr) inträffade. Det blev kallare och solen tappade anhängare. Dessa namn levde kvar långt efter att förbunden dött ut. Förmodligen hölls namnen vid liv av diverse släkten eller ätter. Varje folk hade sina speciella namn och de finns omnämnda på 500-talet av greker och goter, de senare ville hävda ett finare förflutet så de hänvisade till de som de kallade släktingar i Norden.
   
  Att beteckningarna götar och svear hängt kvar beror alltså på tradition. Beteckningen göt var förmodligen endast kvar i namn och som ett gemensamt folkminne medan folket alltmer började kalla sej svear. Så det rätta är förmodligen att hela området från Småland och Blekinge i söder till Hälsingland och Medelpad i norr det vi skulle komma att kalla Sverige. Första gången Sverige nämns i skrift är hos kung Magnus Eriksson på 1300-talet och första gången namnet används om ett helt rike är på 1440-talet.
   
  För övrigt kan påpekas att Asatron kom till Norden från östra Europa strax före Kr f, ungefär samtidigt som Mithrasreligionen slog igenom i Rom. Det finns paralleller mellan dessa två kulter. Fimbulvintern nämns i Eddan som den händelse som ska förebåda Ragnarök. Man har tagit det namnet och använt om den omkastning i Norden som man tydligt ser att det kallare vädret gav upphov till ca 500 f Kr. Några sekler senare blev det varmare och torrare igen och då övergick man till boskapsskötsel. Det blev för mycket för vissa jordbrukare som då flyttade med allt sitt pick och pack och flyttade till kontinenten. Det finns bevis för denna flytt i Västsverige där hela byar kring Kr f bara helt sonika har lämnats åt sina respektive öden. De hamnade i dagens Polen och östra Tyskland. Enligt en teori är dessa ursprunget till de vi kallar goter.

 10. Göran

  Det verkar som om luften gått ur media ordentligt. Jag skummade DN och SVD web i morse och jag kunde inte finna någon artikel alls (i alla fall i ngn framskjuten position) som diskuterar Köpenhamnsmötet eller klimatet (förutom snöovädret förstås, med betoning på väder).  Dock ser jag att just nu har DN en mindre artikel med rubriken ”Det bidde bara några papper” med ngn sorts sammanfattning. Jag saknar uttalanden från SVD:s och DN:s vetenskapsreportrar:-)

 11. Håkan Bergman

  Göran # 10
  Karin Bojs i DN har en drapa om geo-engineering, tycker nog att den andas en hel del besvikelse och bitterhet, rubriken inte minst. Vi skeptiker ska minsann veta vad vi ställt till med!
  http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/har-ar-plan-b-mixtra-med-hela-klotet-1.1016651

 12. Gunbo

  Egen #3,
  ”Hård bestraffning i form av skatt som sedan delas ut av staten till de stackars ”behövande”.
  Vad är detta för cyniskt dravel? Har du varit sjuk, handikappad, arbetslös eller ensamstående förälder med flera barn? Knappast, det låter inte så.
  En del av den skatt du betalar kan jämställas med en försäkringspremie. Du anklagar väl inte försäkringsbolagen för att de betalar ut ersättning till den som förlorat sitt hus i en brand?
  Det finns ingen garanti för att inte du en dag hör till de ”stackars behövande”!

 13. Gunbo #12 
  Precis som jag trodde, du intar alltid den fiskala sidans perspektiv (både här och i AGW-sidan) och blir riktigt upprörd när den, dess premisser eller tom avsikter ifrågasätts eller visas vara felaktiga.
  Märkligt beteende … utom hos sådana som tror att godhet emanerar från staten förstås.

 14. Anders Mohlin

  Gunbo #12.
  Skatt kan inte jämställas med försäkringspremie.
  Det finns ingen absolut koppling mellan inbetald skatt per individ och utgående/erhållna förmåner.

 15. L

  Wolter #2, nej jag tror inte klimatet blir en valfråga. Reinfeldt (och de andra svenskar som deltog i Köpenhamn) fick nog en annan syn på hur mycket världen i övrigt bryr sig om att Sverige visade ”ledarskap”.
   
  Klimatfrågan är inget man vinner val på i Sverige 2010. Däremot kommer den säkert att förfölja oss ännu en tid och förhoppningsvis ägnar man sig då (på den internationella scenen) åt mer relevanta frågor, som ändrad markanvändning som förändrar såväl biotopen som det lokala klimatet.
   
  Vad som kommer att leva kvar som valfråga är energifrågan, där det säkert blir en ny kärnkraftsdebatt. Nu är folk dessutom lite mer pålästa om vad vindkraften kostar och hur lite den betyder så det kan också bli en debattfråga.
   
  I övrigt kommer hela valet att handla om diverse (o)rättvisor, det är det enda område Sahlin kan kamma hem några poäng på…
   

 16. Jonas B1

  Nya rön från NASA om den övre atmosfären:
  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/coolingthermosphere.html
  ”In addition, the amount of infrared radiation emitted from the upper atmosphere by nitric oxide molecules has decreased by nearly a factor of 10 since early 2002. These observations imply that the upper atmosphere has cooled substantially since then. The research team expects the atmosphere to heat up again as solar activity starts to pick up in the next year.”
  Jag kan inte tolka det som annat än att solen starkt påverkar temperaturen i övre atmosfären, detta har gett stark avkylning nu under solminimum. IR från CO2 är alltså inte orsaken till denna avkylning.
  I så fall stämmer inte heller denna delen i klimatmodellernas förutsägelser. Vi har ju tidigare konstaterat avsaknad av en troposfärisk tropisk hotspot.
  Vad stämmer egentligen i klimatmodellerna?
  Lite skepticism framskymtar också:
  ”The atmosphere is a coupled system. If you pick up one end of the stick, you automatically pick up the other – they’re intrinsically linked. To be as accurate as possible, scientists have to understand global change throughout the atmosphere.”

 17. Lars L

  Göran #10.
  Håkan Forsberg i SvD, som jag nog betraktar som en av Susanna Baltcheffskys handgångne män, säger i ingressen till sin artikel om ”Snökaos i Europa och USA”….. ”Ett klimat i olag gör sig påmint efter det misslyckade toppmötet i Köpenhamn i förra veckan” Vad kan han mena med med det tro, är det nu den globala uppvärmningens fel att det snöar och är kallt…?

 18. Om Fredrik Reinfeldts syn på Köpenhamnsjippot <A HREF=”http://svtplay.se/v/1822010/rapport/_det_ar_sa_har_var_varld_ser_ut_?cb,a1366518,1,f,121920/pb,a1366516,1,f,121920/pl,v,,1821953/sb,k103266,1,f,121920″><strong>HÄR</strong></A> (svt-video ca 4 min).

 19. http://svtplay.se/v/1822010/rapport/_det_ar_sa_har_var_varld_ser_ut_?cb,a1366518,1,f,121920/pb,a1366516,1,f,121920/pl,v,,1821953/sb,k103266,1,f,121920 …

 20. tty

  Carl:
  Möjebrostenen kan du lugnt stryka ur ditt resonemang. Den är nämligen skriven med den äldre runraden, som överhuvud taget inte var känd på Rabenius tid. 

 21. Gunbo

  Anders Mohlin,
  Där håller jag inte med dig. En stor del av skatterna går till sjukpenning, arbetslöshetsersättning, sjukvård, skolor, vägbyggen och -underhåll och mycket mer som vi alla har nytta av, i synnerhet om man blir en av dessa ”stackars behövande”. Att den som drabbas av olyckan att bli handikappad, långtidssjuk eller arbetslös inte ska få ersättning från den ”pott” han eller hon betalt in till via skatter innan ”olyckan” är höjden av cynism, anser jag.  
  Hur ska vi finansiera all den här allmännyttiga verksamheten och lösa problemen för de ”stackars behövande”? Har du några förslag?

 22. Johan Tisell

  Staffan Tillander
  År regeringens ”klimatambassadör” är en ungdomsbekant till mig. Har inte haft kontakt på många år.
  I dag bloggade han på DN och jag efterfrågade om han hade bevis för AGW.
  Han hänvisade till alla de forskare som jobbat med IPCC. Alltså har han ingen egen kunskap eller uppfattning, Skrämmande!

 23. Gunbo, du missade poängen igen, va? Och du verkar inte heller känna till grunderna för vare sig väldfärdsstaten eller vad den statliga budgeten används till. Inget nytt under solen där …
  Jonas B1, jag misstänker (OBS bara misstänker) att du tolkar detta fel. Argumentet tycks vara det omvända, dvs att växthuseffekten har blivit starkare, att stratosfären (och övre troposfären?) därför kyls och att detta syns i de data som förmedlas. Men du har rätt att man iaf delvis erkänner solaktivitetens betydelse på något sätt. Något många tidigare velat avfärda snabbast möjligt …

 24. Fredrik P

  Dan #8.
  Laddar du ner en av SMHIs temperaturserier från antingen Uppsala eller Stockholm (de enda som sträcker sig längre tillbaka än 1961) så får du en liten textfil med detta
  ”NB! Users of the file ’uppsala_td_adj.dat’
  are asked to refer to:
  Bergström, H., Moberg, A. :
  Daily air temperature and pressure series for Uppsala (1722-1998),
  Climate Change, 53:213-252.

  Moberg nämns flera gånger i climategate, så någon extra hackning av SMHI tror jag inte behövs 😛

 25. Anders L

  Det verkar som om solen börjar vakna igen – inte mindre än fem aktiva regioner just nu, och 13 dagar på raken med solfläckar! Solar cycle 24 kanske kommer igång på allvar, och kanske vi slipper ett nytt Maunder minimum …

 26. Gunbo

  Jonas,
  ”Och du verkar inte heller känna till grunderna för vare sig väldfärdsstaten eller vad den statliga budgeten används till.”
  Eftersom du är så mycket mer inkommen i de här frågorna kan du väl upplysa mig om vad den statliga budgeten används till och hur välfärdsstaten fungerar.

 27. Egen

  Gunbo #12
  Låt mig omformulera då:
  Ersätt ”de stackars behövande” med ”de (s) anser vara behövande”, dvs övertron på att Staten vet bäst hur man använder skattebetalarnas surt förvärvade pengar. Ju högre skatteuttag desto allvarligare är omyndigförklarandet av skattebetalarna. Ju högre skattetryck desto mer tar man ifrån folk möjligheten att själva bestämma över sina liv.
  Där kan man tala om att vilja ha kontroll över folket. I (s)-världen ska folket INTE få tänka själva.
  Kontroll över pengar ger kontroll över folk. Att påföra ”klimatskatt” är bara en av metoderna för att styra.

 28. Lars C

  Anders Mohlin #14
  ”Det finns ingen absolut koppling mellan inbetald skatt per individ och utgående/erhållna förmåner.”
  Det beror på vilka förmåner du menar. Vi har ett system som tar hänsyn till inkomstbortfall. Det gör en försäkring också, du får vad du betalat för om du har rätt till utbetalning. Har du inte det får du inte ett öre. Det ska du inte ha från samhället heller.
  Här finns undantaget, socialbidraget som alla har rätt till att få som en sista chans till överlevnad. Det är väl tänkt att täcka de mest basala behoven. Mätt, varm och torr. Visst man skulle kunna reducera detta till barackboende i stora sovsalar med våningsängar. Kålsoppan kan serveras direkt ur kokkärlen. Allt enligt tidigare tysk modell. Men så var det det här med mänsklighet, något som jag upplever vara en bristvara hos många.
   
  Skattefinansierad välfärd är grundbulten i ett samhälle där man inte vill snubbla över enbenta trashankar på gatan eller bli rånad av hungrande individer. Visst, det finns både uteliggare och rånare här med men utan trygghetssystemen skulle de varit många ggr fler. Nu handlar det mest om missbrukare och yrkeskriminella.
  Den som betvivlar betydelsen av socialförsäkringar kan studera likheter och skillnader mellan USA och Canada i alla avseenden och sedan försöka förklara varför brottsstatistiken är så olika.
   
  Våra socialförsäkringar som vissa av ideologiska skäl väljer att kalla bidrag eller tom allmosor är inget annat än försäkringar finansierade via skattsedeln.
   
  Oavsett vad vissa tycker och tror så är det bara så.
   
  Sen är det en helt annan sak om hela socialförsäkringssystemet läggs ut på försäkringsbolagen och att staten betalar för dem som inte kunnat betala premien själva. Kanske eller tom troligen skulle ett sådan system vara effektivare och ge färre chanser till fusk.
   
  Men det system som skulle bli allra effektivast och kanske billigast på lång sikt vore nog den medborgarlön som Gunnar Littmark brukade skriva om. Man kan tex centralisera alla utbetalningar så att alla i landet skrivna får en grundbult att leva för, väga av storleken mot intjänad lön enligt ett system som ger incitament för arbete. Allt detta kan skötas automatiskt och samtliga instutitioner som hanterar utbetalningar kan läggas ner.
   
  Nu är det jul och ett enastående tillfälle för de som egentligen skiter i andra att leta upp en tant med uniform och lägga hundring i korsförsedd avlatsbössa för att sedan kunna berätta för den samlade släkten runt julskinkan hur ädel man är som verkligen tänker på andra. Att sedan allt för mycket av hundringen går till administration och skyhöga löner är inget att fästa sig vid, det lilla som kommer fram gör nytta. Dessutom så får tanten med bössan frisk luft och träffar människor vilket höjer hennes livskvalitet.
   
  God Jul till alla, onda som goda!

 29. Dan

  Lars L #17:
  Ja, är det inte konstigt att det snöar på vintern. Måste vara klimatförändringar…
  Det är lite ”Krona så vinner jag, klave så förlorar du” över det hela.

 30. tty # 20: Jag vet att det är den äldre futharken som Möjebrostenen är skriven med. Men i så fall är den felplacerad för som sagt är området i övrigt översållat med stenar från 900-talet och framåt. Hur vet vi förresten att Rabenius inte kände till den äldre runraden? Han var en extremt lärd man som tyvärr använde sina kunskaper till fel saker.

 31. Jonas B1

  Jonas N,
  Du får nog läsa igen. Solen pekas ut som orsaken:
  ”Quiet Sun Means Cooling of Earth’s Upper Atmosphere”
  Alltså inte den traditionella förklaringen du redogör för.

 32. Tillägg till # 30:
   
  På 500-talet var området kring Uppsala närmast att betrakta som en halvö där högarna, som anlades mellan ca 480-700, torde ha stuckit ut i landskapet. Om stenen ifrån Möjebro är äkta måste den ha placerats precis i vad som då var randen till en skärgård. Bilden på stenen, en svärdssvingande man på en häst, för mer tankarna till samtida stenar i Väster- och Östergötland än de mer primitiva ristningar man samtidigt gjorde i den uppländska skärgården vid den här tiden.
   
   

 33. När vi ändå är inne på klimatförändringar skulle det vara kul att få veta vad folket här tror var orsaken till den gigantiska massutdöd som drabbade framför allt Nordamerika för ca 12,900 år sen under Yngre Dryas.

 34. tty

  Carl:
  Det finns stenar med den gamla runraden här och där, fastän de är mycket fåtaligare än de med den yngre runraden. Inte långt från Möjebrostenen finns t ex Krogstastenen.
  Vad beträffar din fråga om massutdöendet i Nordamerika så är svaret enkelt: indianerna. Samma sak har hänt med megafaunan närhelst moderna människor kommit till ett nytt område: i sydeuropa för ca 35000 år sedan, i Nordeuropa och norra Sibirien för ca 10000 år sedan, i Australien för 40000 år sedan, i Sydameria för ca 10000 år sedan, på Madagaskar för 2000 år sedan och på Nya Zeeland för 700 år sedan.

 35. Håkan Bergman

  Apropå bloggar, det verkar inte vara så helt lätt att engagera människor i det man tar upp. Säkert har fler än jag sett att på t.e.x. http://wattsupwiththat.com/ så brukar en google-ad från Vattenfalls cop15-blog dyka upp, http://cop15.vattenfall.com/ . Nu blev till slut oemotståndligt att klicka på den, och vad ser jag, jo finns en hel del bloggat om cop-15 och klimat och allt på engelska, men inte så långt jag bläddrade en enda kommentar! Hur bär man sig åt? Maggie du har en lysande framtid som blog-konsult!  Deras senaste ”What happened in Copenhagen” är ju rent lysande som snömos betraktat, i det närmaste helt omöjligt att kommentera i sak, måste kännas ungefär som för en sportjournalist att referera tvätt som torkar!

 36. Gunbo

  Egen #27,
  ”Ersätt ”de stackars behövande” med ”de (s) anser vara behövande”, dvs övertron på att Staten vet bäst hur man använder skattebetalarnas surt förvärvade pengar.”
  Menar du att det bara är (s) som anser att det finns behövande?
  Du låter som min son som i 20-årsåldern bodde hemma och tyckte att han inte behövde betala för sig trots att han hade egna inkomster. Då agerade jag ”Staten” och upplyste honom om varje familjemedlems skyldighet att bidra till den gemensamma ekonomin.
  ”I (s)-världen ska folket INTE få tänka själva.”
  Vad har tankefrihet med skatter att göra?
  PS. Jag är inte socialdemokrat !

 37. Steve

  Wikipedia lät William Connolley skriva eller skriva om 5428 unika poster om Global Warming i allmänhet och Medieval Warm Period i synnerhet.  Han är en ”UK scientist, software engineer, Green Party activist”.
  .    Han stöddes av det team som, enligt vad ett mail från Gavin Schmidt 10 dec 2004 informerade, då sjösatte ’Realclimate.org’ för att snabbt kunna svara på ’papers’ med ”fel” åsikter om AGW.
  .    Men Connolley var redan februari 2003 igång med att få in rätta AGW-åsikterna i Wikipedia.  Mer än 500 ”opassande” artiklar togs bort av honom, och mer än 2000 Wikipedia-skribenter spärrades ut.  
  .    Amerikanska WorldNetDaily berättar nu om detta i ”History of climate gets ’erased’ online” (21 dec).  Riktigt var Wikipedia står idag framgår inte;  och visst, hur ska egentligen en objektiv beskrivning av AGW-problematiken se ut, kan man undra.  
  .    Connolley är hursomhelst i hög grad aktiv fortfarande;  enbart i går, 21/12, fick han med 75 inlägg i Wikipedia, enligt länken dit från WND.
  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=119745

 38. Fredrik P

  Carl #33
  http://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_event är en bra sida för information samt teorier kring massutödende, just runt 11k BC har jag inte kollat på så mycket själv men 65 Miljoner år sedan samt 250 miljoner år sedan har jag läst väldigt roliga teorier om att det var himlakroppar i vårt system som exploderade. se (Exploded Planet Hypothesis) Tom Van Flandern R.I.P.

 39. Fredrik P

  Steve #37
  Jag hörde att han i alla fall fick sina administratörsprivilegier bortagna, så nu kan han i alla fall inte banna folk bara för att de påbörjar en diskussion på diskussionsidan som han inte gillar. Ja det är sant, en kille vart bannad bara för att ha diskuterat en sak på diskussionsidan, dvs inte ens den riktiga wikipediasidan det gällde!

 40. Gunbo

  Lars C,
  Tack för ett utmärkt inlägg i den här debatten!
  Skönt att det finns medmänsklighet även på den här bloggen.
  En riktigt God Jul önskar jag dig (men även de mindre medmänskliga deltagarna här)!

 41. Fenix

  En utmärkt ledarblogg har Maria Ripenborg i UNT
  Klimatkorpar skymmer sikten
  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=25-TYPE=blogg-bi=33,00.html?bin=15331

 42. Wolter # 2 : Det verkar inte bli så mycket en val-fråga som en isbjörns-fråga. Mvh, Håkan

 43. Jan

  Ledarbloggen i UNT länkar till SVD. Där kan vi i artikeln Snökaos i Europa och USA läsa ”Stora delar av Spanien ligger under snö – som orsakar resekaos. Över hela Europa missar tiotusentals resenärer sina julresor på grund av snö och kyla. Snöstormar lamslår östra USA. Ett klimat i olag gör sig påmint efter det misslyckade toppmötet i Köpenhamn i förra veckan.”
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/snokaos-i-europa-och-usa_3977949.svd
  Ja tänk om man hade lyckats i Köpenhamn då skulle vi i framtiden blivit förskonade från snökaos. Men nu får vi ställa in oss på att vi även i framtiden ibland får uppleva snökaos.

 44. Gunbo, du är säkert inte sosse, men nog låter du som en. De brukar också säga att man är mindre medmänsklig ifall man inte stödjer dem eller bara tycker annorlunda …
  God jul på dig ändå …
  🙂
  (Men jag undrar ändå, det är ju just AGW-hysterikerna, och miljömupparna som oftast tycker att det finns för många andra människor, att där borde vara färre, kanske för att nå ’balans med naturen’, och det var väl ändå inte dem du menade med ’minre medmänskliga’!?)

 45. Inge

  Sign ”Egen” ondgör sig över hur Socialdemokraterna disponerar skatterna, han får igång Gunbo som får igång Jonas m.m.
  Jag tycker det är tråkigt att bloggen används till partipolitisk pajkastning. Jag känner inte till sign. Egen och han kan lika gärna vara ute efter att splittra skeptikerkåren i politiska falanger, ungefär att skapa förutfattade meningar om oss, t.ex. : En skeptiker är en borgerlig medelålders man.
  Snälla: Låt er inte provoceras av nykomlingar!

 46. Inge, jag tycker nog att det var ganska lättbegripligt att förstå vad sign ’Egen’ ville ha sagt i #3. Och det ligger mycket i det faktum att de fiskala intressena alltid måste ha diverse ’hot’ som förevändningar för att de skall få mer befogenheter och mer medel.
  Men du har förstås rätt: Det är inte bara ett parti som fungerar så, alla gör det. Bara i lite olika stor omfattning. Och detta har vi ju sett tydligt nu iom EU-ordförandeskapet och även COP15.
  Det är i så fall viktigare att misstro alla politiker, vad de säger, och ffa jämfört med vad de skulle kunna åstadkomma ifall de valdes. (Kom ihåg att deras enda produkt är ’lagar’, och att alla viktiga och bra lagar redna finns och har funnits länge)

 47. Bo Larsson

  Här är en oerhört intressant och tänkvärd  intervju med James Delingpole, Daily Telegraph-journalisten och författaren som sammanfattar läget efter Köpenhamn på ett brilliant sätt. Han kommenterar också hur världen delats upp i två diametralt motsatta delar, dels en internetdel där befolkningen trivs, sanningen presenteras och missnöjet med hur gammelmedia manipulerar kommer till uttryck (som på den här bloggen), och dels gammelmedia eller MSM (mainstream media) som folk överger mer och mer där lögner och manipulationer fyller utrymmet. En mycket viktig intervju som jag tror de flesta här kommer att ha stort nöje av:
   
  Alex talks with James Delingpole, a British journalist and novelist. Delingpole has published numerous blogs at The Daily Telegraph questioning climate change and commenting on the Copenhagen summit.
  http://www.youtube.com/watch?v=8W7sIsVCkEg

 48. Lena Krantz

  Carl
  Sååå märklig är väl inte den runstenen även om det var ovanligt med bilder. Men jämför ex Eggjastenen i Norge där en häst är inristad tillsammans med den längsta ristningen med den äldre futharken som man har hittat. Det är en hel dikt faktisk.
  För övrigt intressant med att man så gärna ville se Sverige som något stort så att historien mer eller mindre skrevs om. Ja i ock för sig visste man ju inte lika mycket som då.
  Beskrivningarna av när de grävde ut mittehögen (tror jag det var) är fantastastiska. Det var pompa och ståt och en mässingsorkester. Celebriteter var där och en åskådarläktare hade byggts upp inför de allra sista metrarna. Minst en konung av rang skulle de hitta.
  Men….det bidde ingenting (ungefär som i Köpenhamn då…hi hi)

 49. Gunbo

  Jonas,
  Att tycka att vi är för många på vår jord är inte entydigt med att vilja ta livet av människor som lever här och nu. Hur har du fått den uppfattningen?
  God Jul önskar jag dig också!

 50. Gunbo

  Bo Larsson,
  ”…och dels gammelmedia eller MSM (mainstream media) som folk överger mer och mer där lögner och manipulationer fyller utrymmet.”
  Varför skulle ”nymedia” på internet vara någon garanti för sanning?  

 51. Egen

  Inge #45
  Jag följer denna blogg dagligen, så ny är jag inte annat än som kommentator. Jag sorterar mig naturligtvis till er fritänkare och ”sunt skeptiska” i denna fråga, men även till dem som vill se mer individuell frihet och ansvar, något som jag tycker vi har fått mer av på senare tid. Naturligtvis inte min mening att s a s ”pajkasta” politiskt då mitt inlägg byggde på tesen att hot är nödvändiga för att kontrollera befolkningen. Sedan flöt det bara på, så att säga. Vi drar ett streck där.
  Må tomten komma till er alla med trevliga paket och en förhoppning om ett sundare debattklimat i klimatdebatten.
  Till Maggie och er andra här: ert arbete är mycket viktigt. Keep it up!

 52. Bo Larsson

  Gunbo,
   
  have a look yourself. Folk har lyckligtvis sunt förnuft trots alla manipulationer de utsätts för. Alltfler konstaterar helt enkelt när de jämför MSMs rapportering med sanningen att det är inte sant det som rapporteras. Folk känner igen sanningen för det mesta när de ser den och upptäcker efterhand att den media de kanske litat på i hela sitt liv i stort presenterar en falsk bild av verkligheten. Media är kontrollerat av samma krafter som t ex ligger bakom klimatbluffen och därför är det som rapporteras designat för att passa deras agenda.
   
  Jag kan säga så här: sanningen talar för sig själv oavsett vilka källa den kommer ifrån. Det är alltså inte källan som är avgörande, inte om det är gammelmedia eller internet, utan styrkan hos sanningen i sig självt. Om man inte är alltför hjärntvättad så märker man det bara man får en chans att jämföra.
   
  Hittills har de flesta levt ett helt liv och bliivit manipulaerade av en utbildning som designats för att förse oss människor med en viss uppfattning och en media som fungerat på samma sätt. Nu i och med internet finns det möjlighet att kunna ta del av alternativ information som inte är manipulerad av eliten i syfte att dupera mänskligheten och då upptäcker folk helt sonika att det som media rapporterar inte stämmer. Den här bloggen är ett sådant exempel. För folk som tänker själv.
   
  Ta bara isbjörnarna som exempel. Media och AGW-hysterikerna påstår att isbjörnarna kommer att drunkna när isen smälter pga AGW när faktum är att isbjörnarna är världens skickligaste simmare bland landlevande djur som kan simma ofantliga sträckor. Det räcker med en sådan lögn för att en person med sunt förnuft ska börja tvivla på MSM och genomskåda deras manipulationer. Då söker de sig till alternativ media på internet och kan konstatera att där rapporteras sanningen.
   
  Lyssna på intervjun så får du förhoppningsvis lite mer perspektiv.

 53. Patrik

  ”Snillen spekulerar” på SVT2 nu, med Nobelpristagarna – det pratades en del om Climategate och klimatforskningen i allmänhet.
  För den som ev. trodde att alla framstående forskare litar på klimatforskningen bör titta på detta nu… Eller snarare på SVT Play senare kanske. 🙂
  Verkar finnas ett par tvättäkta skeptiker där, särskilt den ene fysikern. 😉

 54. Gunbo, självklart inte.
  Och jag har heller inte fått den uppfattningen att du vill ngt sådant, inte ens de AGW-hysteriker och miljömuppar, som jag ju talade om. Lite lustigt att en sån som du (som bara vill vara objektiv i ditt sökande) skulle ta åt dig 😉
  Däremot tycker jag inte att attityden att andra är för många är så värst medmänsklig. Och just ’mindre medmänsklighet’ var vad du vill implicera om somliga här. Jag gav dig bara min uppfattning om samma sak.
  Vidare: ’Nymedia’ garanterar självklart inget sådant heller (det tror jag tom du inser), men där finns iaf möjligheten att sanningen också finns med, ffa utan att den är först filtrerats genom någon journalists ev snedfärgade och okunniga föreställningar, och dessutom av en kämpande redaktions kamp att hålla stånd mot sjunkande upplagesiffror. (Även det perspektivet är jag säker på att du inser)

 55. Patrik

  Åååå hej o hå:
  Här har vi en forskare som säger att CO2 inte har ett skvatt med temperaturökningen sedan 1950 att göra:
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/22/study-shows-cfcs-cosmic-rays-major-culprits-for-global-warming/#more-14426

 56. Olaus Petri

  OT
  Jonas N, med tanke på det som Patrik nämner i #53 borde du få en field day med med vår gemensamme protogé ClaesW. 🙂
   
  Du kanske skulle skicka honom en nobel julhälsning, om han nu inte helt har övergett sitt nick vill säga? 😉
   
  Annars önskas du, och all andra här förstås, en God vit Jul. (Mellanledet är inte en önskan utan väder, till skillnad från värmeböljor som är klimat.)

 57. Lena Krantz

  Patrik
  Intressant. Jag skummade lite bara men han verkar komma fram till att det kommer att bli kallar nu i typ 50 år…
  🙁
  Fast bara det inte blir fööör kallt så kan jag nog stå ut med tanke på vad det gör för AGW-hypotesen
  😉

 58. Patrik

  Ja, bara det faktum att han (Lu) anser sig ha bevisat att CO2 är oskyldigt är ju rätt så intressant. Men, som vanligt gäller det ju att vara skeptisk. 😉

 59. Patrik

  http://svtplay.se/v/1823383/nobel_2009/snillen_spekulerar?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1823383/sb,p117534,1,f,-1
  Här… Ca 13:50 in i programmet kan ni höra Nobelpristagarna diskutera Climategate och klimatforskningen i allmänhet. 🙂
  Bara en av dem som försöker skyla över det för övrigt en ganska intressant diskussion, som först kommer av sig men sedan blir intressantare igen. 🙂

 60. Johnny

  Men, men Patrik, debatten är ju över. Science is settled. 😉
  ”The paper, published Dec. 3 in Physics Reports” hur prestige fylld är denna tidning och vad får forskningsartiklar publicerade i denna för genomslag?

 61. Johnny

  ”Snillen spekulerar” var intressant. Programmet kunde dock ha gjorts längre. Det blev lite genom stressat ibland.

 62. Johnny

  Skriva på både Engelska och svenska forum får sina konsekvenser på hur man skriver…

 63. Håkan Bergman

  Skatter och försäkringar, det ligger lite grann i vissas intresse att vilja klumpa ihop dom. Jag tror att dom flesta här är överens om att vi ska ha ett socialförsäkringssystem som ger en grundläggande trygghet för alla medborgare. Sen går meningarna isär hur det ska implementeras. Ta två konkreta exempel, vi har idag ett nytt pensionssystem, ja jag vet att många är  rejält missnöjda med det,och dom har i många fall anledning till det, men ett verkligt nytänk där var att frikoppla pensionssystemet från statsbudgeten, nog så radikalt men man fick ändå politisk enighet om det, för att inte säga konsensus, undrar hur det gick till, låter som en saga. Tänk er politikerna själva insåg att eftersom vi inte kan hålla fingrarna borta från syltburken så låser vi in den och låter nån annan ta hand om nyckeln. Det andra exemplet är arbetslöshetsförsäkringen, där har fackens akassor haft monopol sen försäkringen infördes. avgifterna har varit låga, närmast symboliska sett i relation till dom ersättningar som betalats ut. I.o.m. EU-anpassningen tvingades Sverige inrätta en fristående akassa öppen för alla oavsett facklig tillhörighet. Efter detta har avgifterna för försäkringen höjts och ersättningsnivåerna sänkts, allt bara för att det mera ska motsvara vad man avser med en försäkring. Alliansen har t.o.m. gått så långt som att föreslå en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, nåt som har mötts med kalla handen från facket och vänstern, gissa varför? Jag är helt för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, avgiften ska vara specifierad och inte klumpas ihop med övriga skatter, ersättningen ska ge en rimlig ersättning för låginkomsttagare, vill nån med högre inkomst gardera sig för arbetslöshet så må denne teckna en egen försäkring.

 64. Koryfeerna på dagbluddret funderar på hur de nästa 125 års tidningsutgivande ser ut i en navelbeskådande nostalgi – inte om.
  Men att döma efter bloggvärlden kommer inte PJ och Susanna att ens överleva snölossningen 2010.

 65. Inge

  Egen #51
  Jag förstår. Jag vill bara att alla skeptiker ska känna sig hemma på bloggen för att vi ska kunna vara så många som möjligt och så att inte någon ”mobbas ut” för att man inte tillhör mainstream. Det är dock inte jag (långt därifrån) som bestämmer här, det är Maggie. Jag lägger bara en synpunkt.

 66. Patrik

  OP #56>> Vem är ClaesW? 🙂

 67. Gunbo

  Jonas,
  ”Lite lustigt att en sån som du (som bara vill vara objektiv i ditt sökande) skulle ta åt dig.”
  Nej, JAG tog inte åt mig personligen. Däremot försvarar jag de som anser att överbefolkning är ett problem.
  ”Däremot tycker jag inte att attityden att andra är för många är så värst medmänsklig.” 
  Förstår inte riktigt hur du resonerar här. Åsikten att överbefolkning är negativ bottnar ju i en omsorg om de människor som blir lidande om inte mat och vatten räcker åt alla. Obs, jag säger OM.
  Medmänsklighet är synonymt med empati, förmågan att känna med en annan individ, sätta sig in i en annans situation. Jag tycker, liksom Lars C, att empati är en egenskap som fattas bland alltför många i dag.
  ” ‘Nymedia’ garanterar självklart inget sådant heller (det tror jag tom du inser)” 
  Ja, det var ju precis det jag sa.
  Varför skulle inte en privat bloggare kunna ha ”snedfärgade och okunniga föreställningar” likaväl som en journalist? Ta en sån som Alex Jones. Tycker du att hans svavelosande ”predikningar” om konspirationer är sanning?
  Är man ute på internet dras man naturligtvis till bloggar och websidor som motsvarar ens egen inställning och filosofi men det budskap som framförs behöver inte vara sanning för det.

 68. Johnny

  Man behöver inte vara socialist för att förstå nyttan av ett stabilt välfärdssystem givetvis finansierat av skattemedel. Men så fort frågan ska diskuteras blir den genast polariserad. Som exempel tas ofta några av landets rikaste medborgare och några av landets fattigaste fram även om dessa inte är representativa för allmänheten i stort.  Politiker och media tycks ständigt benägna av att fokusera på ytterligheterna eftersom det förtydligar deras budskap. Jag tror det är väldigt, väldigt få som vill ha 100 % i skatt och minst lika få som vill ha 0 % i skatt men när skatter diskuteras får man ibland intrycket av att detta var alternativen. Detta gäller flertalet av de frågor som tas upp för politisk diskussion och nyanserna får väldigt lite utrymme. En diskussion om invandring, militären, skolan, energiförsörjning etc hamnar snabbt i en allt eller inget debatt. Antagligen ska vi inget försvar ha eller så ska alla vara med. Antagligen friinvandring eller ingen alls. Skola med disciplin som led ord eller skola med frihet som led ord osv.

 69. Lena Krantz # 48: Nej, det bidde inget. Det var visst så att man tyckte sej se en kvinna i en av högarna tillsammans med en yngre manlig individ, möjligen en son. Men benen var så brända att en koll av kön inte egentligen var möjlig.
   
  Typiskt att det inte finns några bilder på Eggjastenen. Beskrivningen jag nyss läst var verkligen fantasieggande.

 70. Olaus Petri

  Patrik, ClaesW, aka Classe, är en högoktanig vänstertomte av låg klass utan nötter i påsen som bara vill ha andras paket för att kunna ge dem  till sig själv. Modus operandi är förnämligast att kalla alla höger om VPK för misongyna rasistiska kolonialister.
  I kraft av att vår (Jonas och min)  överdimensionerade filantropiska ådra, brukar vi då och då ge Classe lite gratis undervisning om hur verkligheten verkligen är beskaffad. 🙂
  Angående ”Snillen spekulerar” och AGW brukar Jonas ge Classe en lektion i gott uppförande just för att Classe klamrar sig fast  vid något uttalande (som en liten vrålapsunge) från förra (?) årets program, som ett slags bevis på att AGW är vetenskapligt fastställt.
  Jonas kan säkert berätta mer. 🙂

 71. Hårklyverier Gunbo, men jag förstår.
  Du tog åt dig, å alla doms räkning som menar att överbefolkning är ett problem. Och ja, empati är ngt som fattas hos dem som menar att andra skall vara färre. Om de själva skaffar färre barn är ståndpunkten värd att respektera. Om de menar att andra borde göra det är de mindre medmänskliga i mina ögon.
  Jag tycker tex inte att det är ’empati’ att tycka synd om andra, tex ’för att ni är för många’  eller tycka synd om isbjörnsungar för att ’dom är ju så söta’. Men jag är fullt medveten om att de som känner så ser det annorlunda, och säkerligen också är fler.
  Angående nymedia försökte du ju få det till att andra hade hävda sådant, se din lite trotsiga fråga i #50!  Och du upprepar samma attityd en gång till. Tom flera ggr.
  Alex Jones är ganska tydlig med vad hans budskap är. Och man får bedöma honom för det. Samma saker skulle kunna framförsts i SvT eller DN men med en annan språklig dräkt, och kallats journalistik, eller tom fri television. Och det hade varit falsk marknadsföring. Eller jo, det är det nästan hela tiden. Vet du tex inte vem Björn Elmbrandt är? Han är ett ypperligt exempel. Numera leken han ’Alex Jones’ på Dagens Arena. Dock inte så framgångsrikt.
  Och ja, det finns de som dras till internet för att få sina redan existerande fördomar bekräftade. Men tidningsredaktioner har ju den saken som främsta och helt central affärsidé. Att tilltala sina betalande kunder alltså … What’s your point?

 72. Johnny

  Gunbo: Alex Jones är ju helfestlig. Men så tycker jag ju att konspirationsteorier är roande. Alla människor konspirerar. Jag har några arbetskamrater som är mina förtrogna och vi diskuterar våran arbetsplats en hel del. Ibland finns det saker som vi vill göra, tex inköp eller någon typ av förändring. Då pratar vi ihop oss, tar kontakt med chefer, andra medarbetare, pratar med återförsäljare, facket osv för att försöka få till vad det nu var vi ville få till. Att sedan ofantligt rika eller ofantligt inflytelserika personer skulle ha ett annat beteende finner jag högst otroligt. Men där vi diskuterar bildskärmar, programvaror, utbildningar osv diskuterar de mäktiga handelstullar, skatter, statliga lån och osv. Det Alex Jones gör är att han tar självklarheter som tex att några få bankirer har ofantligt stort inflytande, att likasinnade ledare ibland träffas inofficiellt och drar upp riktlinjer för framtiden och blandar det med visioner av ett fascistiskt samhälle som förslavar hela mänskligheten. Lite intressant, roande men högst, högst spekulativt.
  .
  Det är ju bara ta climategate som ett exempel på hur folk i samma intressekrets konspirerar med varandra men steget från att några forskare manipulerar sin omgivning så gott de kan till att tro att alla som tror på AGW och agerar för den är del i samma konspiration är väääääldigt långsökt. Människan är konspiratorisk i sin natur men 1+1 blir inte 3 för det.

 73. Vi har alla våra freudianska ögonblick innan samvetet skal tvättas inför tomten. Tänker på AndersL som klarar stava till Maunder ( deux points, det finns hopp ? ) och denna vidunderliga rekryten Jan som framhärdar med att varmt klimat skapar snökaos. God jul på er, ni riktiga tomtar.

 74. OP,
  Jo tanken slog mig. Speciellt när samme ClaesW redan i förväg predikade vad sagda program skulle säga i klimatfrågan. Och bröstade upp sig för att han minsann höll med 2007 års nobelpristagare (utan att någonsin kunna redogöra för vad de faktiskt sa, utan förstås att Jonas N är jättedum. Den delen mindes han tydligt 🙂 )
  Ja, visst är han underhållande vår Claes W. Jag såg att han (?) gjorde ett inlägg här under hans smyg-signatu ’Laertes’ men den signaturen smet fortfare än kvickt, när han såg vad som diskuterades här och av vem. Varför jag lutar åt att det var han. Men han har hållit låg profil sedan en tid, ungefär samma tidsspann sedan CRU-mailen läckte …
  Nåja, vem vet. Han brukar samla mod och försöka dunka samma skalle genom samma vägg igen lite senare … Vi får helt enkelt se!
  🙂

 75. Håkan Bergman

  You don’t need a climate scientist to know which way the wind blows. God natt!
  http://www.youtube.com/watch?v=iCYqK1wwFnA&feature=PlayList&p=51A006F6701FB378&index=46

 76. God Jul!
  Den öppna tråden visar både bredd och djup hos åsikter och insikter bland besökarna. Jag ser det som hög kvalitet hos en blogg. Tack till er alla!
  Inlägg ovan har fått mig att skriva på UI och Vattenfalls COP15-blogg, och jag har sparat några länkar att kolla innan  jag avslutar kvällen  med ett kapitel ur ”En annorlunda HISTORIA” av Anders Edwardsson, som också är ett lästips härifrån.
  I morgon börjar min förvandling till att bli riktig tomte.  

 77. Glömde att säga det: God Jul, samtliga!
  Även ni som önskar vill att klimatkatastrofer skall vara verkliga hot, men hoppas på mer köld åt allt levande …

 78. Lena Krantz

  Carl
  Den är mer än fantasieggande, den är fantastisk
  Här är min egen tolkning av Eggja runhäll;
  Ej sökt av sol
  ej skårad av svärd
  ej skall någon blotta den
  när nedan rinner
  ej skall förvillade
  fjärma den
  karln stänkte liksjö
  på knarrens kejpar
  Hur kom härasen hit
  till goternas land?
  som fisken
  skräckslaget simmande
  som fågeln gastslaget galande
  ale
  Hittar inte någon bild just nu men jag vet att det finns.

 79. Olaus Petri

  Med tanke på at Lena nämner ale i sitt kväde går ju tankarna till Österlen och Ale stenar och den vittra miljö som där finns:
  http://www.youtube.com/watch?v=C4alL0UYxvM
  Känsliga lyssnare varnas för Romeo Olsson – ordens mästare! 😉

 80. Olaus Petri

  Mer ordsmeder från Österlen med viritousen med Romeo Olsson i spetsen:
  http://www.youtube.com/watch?v=GShTXhWcJI8&feature=related

 81. Johnny

  Eggjastenen från WikiIcke är stenen sökt av sol,icke är den skårad av järn,icke skall någon man,blotta denmedan månens nedan rinner.Icke skall förvillade mänbortlägga den. Över mina kära,kastade sig brottsjön,kejparna sönderskavdesi den borrtrötta masten. Vem förde härenhit till männens land?Människofisken,från fjärran öars krusning,simmande i . . .från landet . . ..http://www.kultorg.com/uploads/images/stil-II-eggjahestr.jpg.
  När blev ringbrynjan och hästpansar introducerat i Norden?
  Kan ju vara en hövding som fick oväntat besök utav kristna(?) äventyrare/krigare med på den tiden avancerad krigsutrustning ifrån kontinenten iförda ringbrynja (människofisk) och en häst med pansar (fågelhuvud) som bilden antyder och som besegrade och sänkte den lokala hövdingens krigsskepp och här?
   

 82. Johnny

  Eggjastenen från Wiki
  Icke är stenen sökt av sol,
  icke är den skårad av järn,
  icke skall någon man,
  blotta denmedan månens nedan rinner.
  Icke skall förvillade män bortlägga den.
  Över mina kära,kastade sig brottsjön,
  kejparna sönderskavdesi den borrtrötta masten.
  Vem förde härenhit till männens land?
  Människofisken,från fjärran öars krusning,
  simmande i . . .
  från landet . . ..
  .
  http://www.kultorg.com/uploads/images/stil-II-eggjahestr.jpg.
  .
  När blev ringbrynjan och hästpansar introducerat i Norden?
  Kan ju vara en hövding som fick oväntat besök utav kristna(?) äventyrare/krigare med på den tiden avancerad krigsutrustning ifrån kontinenten iförda ringbrynja (människofisk) och en häst med pansar (fågelhuvud) som bilden antyder och som besegrade och sänkte den lokala hövdingens krigsskepp och här?

  Fick redigera om inlägget.

 83. Lena Krantz

  Johnny
  Det finns givetvis olika tolkningar men en är att första delen (man skall komma ihåg att det är en gravsten som täcker graven och att runorna är vända inåt graven, alltså inte för människor att se) är en slags förbannelse för dem som eventuellt kunde skända stenen och hur den är gjord, i månsken eller i skenet av facklor men inte under en sol och inte är den ristad av järn utan av någon annan sten.
  Ej sökt av sol
  ej skårad av svärd
  ej skall någon blotta den
  när nedan rinner
  ej skall förvillade
  fjärma den
  Sedan följer en gravläggningssed där man stänkte ”liksjö” dvs blod på fartygets årtag med mera.
  karln stänkte liksjö
  på knarrens kejpar
  Sedan följer en väg till Valhall och Oden. Härasen är Oden och det står faktiskt ”goternas land” eller rättare sagt ”landa gotna”. Men dessa asatroende i förskringringen undrade kanske om deras gud kunde komma till dem och det var de förmodligen viss om eftersom han kunde ta sig lite olika hamnar.
  Hur kom härasen hit
  till goternas land?
  som fisken
  skräckslaget simmande
  som fågeln gastslaget galande
  Det sista ordet ”ale” är i ren översättning vårt ”öl” men har förmodligen en betydligt vidare bemärkelse i de runstenar som har det ordet som ett slags slutord. Kanske är det mer åt hållet ”alla makter må veta detta”..
  ale
   

 84. Lena Krantz

  Olaus Petri
  Det är en intressant tanke men jag tror inte att Ale stenar har något med ale i de gamla skrifterna att göra
  Fast jag vet ju hur de har bråkats om Ale stenar så det räcker väl nog med det. En gravläggningsplats, en domarplats eller möjligen en solkalender?
  😉

 85. Olaus Petri

  Misstänkte allt det Lena, fast jag kunde inte låta tillfället att länka till Romeo Olsson gå mig ur händerna. Hoppas du har överseende. 😉
  Annar är bråket med Ale stenar och skeppsättningar överhuvud ganska underhållande.
  Det är lite som med matriarkatet, ju längre bak i historien desto mindre behövs det för att säkerhetställa att det funnits bortom alla tvivel. 🙂

 86. Lena Krantz

  Olaus Petri
  Mina föräldrar lyckades komma mitt i konflikten s a s. De gick med i en turistgrupp som mötte en annan. De bägge leddes av helt olika fraktioner som där och då började bråka om saken. Solkalendermannen och skeppsättningsmannen glömde plötslift bort sina turister och gick helt in för att diskutera sin egen ståndpunkt…..hi hi
  Nåja, nu är det nattidags här….en lång dag imorgon.

 87. tty

  Patrik #53
  Åtminstone en av nobelpristagarna har gästspelat på WUWT, så jag är inte direkt förvånat.

 88. AOH

  Andreas Carlgren bloggar 07.12.2009
   
  http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article6250091.ab

  greger säger: Hej, nu börjar det att komma vetenskapliga bevis för att delar av miljökatastrofen är en ren bluff. Man har tydligen redan vid start använt parametrar som är totalt felaktiga. Exempel, man utgår ifrån att vi redan idag bränner mer än 600% mer kol än vi gör, kommentar tack.
  Andreas Carlgren säger: Det stämmer inte. FN:s klimatpanel representerar tusentals vetenskapsmän från hela världen som är säkra på sina slutsatser. Det som talats om nu gäller en institution i England, inte mer. Det ska förstås klaras ut, men detta påverkar inte klimatmötet.
  AC vet att tusentals av klimatpanelens vetenskapsmän är helt säkra på det dom har forskat i”


  Nu när AC vet detta kan vi vara helt säkra om AGW.

 89. Bo Larsson

  Jonny #72
   
  jag tror du har missat den viktigaste aspekten av Alex Jones, han spekulerar inte och sysslar inte med konspirationsteorier.
   
  Däremot läser han globalisternas egna dokument där de redogör för sin agenda. Detta har gjort att han har korrekt kunnat förutse och i detalj redogöra för händelseutvecklingen de senaste 10-15 åren, inte för att han någon magisk förmåga utan för att han kan läsa innantill.
   
  Så enkelt är det. Dessutom har han kunnat konstatera i mainstream media hur dessa planer förverkligats år efter år i enlighet med det hans läst i deras dokument. Bla har Alex i många år beskrivit precis det vi nu sett när det gäller hur klimatfrågan utvecklats. Han förutspådde också 9/11 korrekt innan det inträffade. Och mycket annat.
   
  Ganska skrämmande att globalisterna har sådan detaljkontroll över utvecklingen och dessutom att det stora flertalet inte har en aning om detta, att det mesta inte är en slump utan är uträknat och planerat in i minsta detalj. Men oväntade händelser som  Climategate och en del andra saker har defintivt satt käppar i hjulet för dem. Men det de nu planerar för framtiden är extremt allvarligt. Om du inte sett Endgame så gör det snarast och kolla sen upp filmens bibiografi som finns på en hemsida, så förstår du allvaret i deras planer. Intressant är också Fall of The Republic där nästan halva filmen handlar om klimatfrågan.
   
  Det är tur att vi har Alex som har koll på deras dokument och kan redögöra för vad de planerar. Med tanke på den uppsjö av ytterst kvalificerade gäster han har vet jag faktiskt inte om det sammantaget finns någon nyhetskälla som slår hans program när det gäller att presentera sanningen om vad som egentligen sker i världen? Han är ju rätt vild i sitt sätt ibland men det är ju informatione som är det viktiga.
   
  Någon som kan presentera någon bättre nyhetskälla än http://www.infowars.com? Vore mycket intressant att ta del av i så fall.

 90. L

  Bo Larsson, är det inte dags att du läser på vad som menas med en konspirationsteori?
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konspirationsteori
   
  Om du anser att det finns en konspiration, är detta en teori så länge konspirationen hålls hemlig. Skulle dessa ”globalister” annonsera om sina avsikter vore det ingen konspiration att ha någon teori om.
   
  Bara så att du håller isär hemliga planer och uttalade, officiella.
   
   

 91. Bo Larsson

  L,
   
  ja, wikipedia är ju väldigt tillförlitligt!!!! Var det över 5000 wikipedia sidor rörande klimatet som ändrats för att passa AGW? Wikipedia kan man verkligen lita på!! Nä du, jag tänker själv.
   
  Skulle dessa ”globalister” annonsera om sina avsikter vore det ingen konspiration att ha någon teori om.


  Exakt. Det är just vad de gör i sina dokument och det är därför ingen teori. Läs innantill. Att Alex dessutom kunnat förutsäga utvecklingen och det skett som han förutsagt visar ännu tydligare att det handlar om en beskrivning av planer som genomförs som planerat.
  Det är klart att de t ex inte skriver ”vi planerar att gradvis mörda större delen av mänskligheten” utan istället använder akademiska termer som ”en succesiv reduktion av jordens population med 80 – 90 % är nödvändig för planetens överlevnad”, (underförstått för deras egen ”överlevnad i lyx och överflöd” och för att de lättare ska kunna fortsätta att skaffa sig total kontroll över de 500 milj slavar som blir kvar).
  Lite sunt förnuft och normal slutledningsförmåga får man ju också ha men mycket mer än så är det inte. Man skulle ju också kunna säga att om det någon gång var en teori så har den bevisats många gånger om genom att det som förutsagts blivit bekräftat i verkligheten och därmed har teorin upphört att vara teori.

 92. Olaus Petri

  Lena, personligen blir jag mer och mer övertygad om att det inte rör sig om solkalendrar utan om avancerade CO2-mätare som aliens satt upp åt oss, väl medtvetna om hur destruktiva vi skulle bli i framtiden.
  Av samma skäl är inte megalitgravar några gravar utan skyddsrum mot CO2. VI har fått allt om bakfoten! 😉

 93. Åke Rullgård

  Re#2 Wolter:
  Att Reinfeldt inte nämner klimatet i sitt jultal kan i bästa fall beror på att han kommit på andra tankar och anstränger sig för att förtränga fiaskot. Det var en stor lycka att det inte blev någon bindande överenskommelse som resultat av COP15.
  Re #2 pekke:
  Jag noterade ochså Hugo Chávez utfall i hans tal vid COP15. Hans beskyllningar mot i-länderna kommer vi att få höra mer av och detta beror på att främst EU-politkerna utnämnt sig själva till syndabockar på med den felaktiga AGW-hypotesen som grund. Det kommer att bli mycket svårt att få stopp på den huggsexa som startats genom pratet om stora ekonomiska bidrag till u-länderna.

 94. Lars C

  Bo Larsson
   
  Ju större en konspiration är ju svårare att genomföra den.
   
  Det skulle förvåna mig om det inte fanns dolda strukturer i den globala väven, det har det alltid gjort. Alla makthavare betraktar de vanliga medborgarna som nyttiga idioter, Lenin var inte ensam om det. Men att för den sakens skull skapa en superkonspiration, en alla konspirationers moder, nix det håller inte. Först och främst, det globala kapitalet har inget att tjäna på att folkmängden reduceras, tvärt om. Om några tycker det är nödvändigt så är det för att de tror att det är det bästa för mänsklighetens överlevnad, inte för att tjäna pengar på det. Jag är inte helt övertygad om att tanken är fel, planeten kommer inte att må illa av en gradvis tillbakagång i populationen. Det är myten om den eviga tillväxten som blir omöjlig, hela världsekonomin bygger på att allt fler får råda att konsumera allt mer. När bubblan spricker så kanske marknadsekonomin klarar sig men hur de politiska system som skjuter dagens kostnader på framtiden ska fixa det övergår mitt förstånd.
  Om det föreligger någon konspiration så är den relativt liten, den omfattar i så fall din hemliga grupp och ett mindre antal personer inom vetenskapen som grundlurat resten av världen. De flesta politiker tror att allt gått riktigt till. Obs, detta om det verkligen föreligger en konspiration.
   
  Jag tror att det gick till så här. IPCC hade ett politiskt direktiv att påvisa AGW. Att en uppvärmning ägt rum är det ingen som betvivlar.
  En kommande peak oil har varit känd sen slutet av 50 talet och inget har gjorts, så det passar bra att hänga fram den globala uppvärmningen som motiv till en omfattande förändring. Lägg sen till möjligheten att bromsa utvecklingsländerna så att de inte konkurerar så hårt om den kvarvarande oljan.
   
  Men att man drar igång ett megaspektakel som CPH med den agendan är fullständigt obegripligt. Det var självklart att det skulle misslyckas. Utvecklingsländernas ledare är inga idioter. Att sen climategate fanns i bakhuvudet gjorde inte saken bättre. Obama reste med lätt packning, han hade ju sin sjukvårdsreform att tänka på och senaten godkänner inte två extremt kostsamma projekt inom så kort tid.
  Men du Bo Larsson som säkert ägnat mycket tid åt din allomfattande teori kan säkert räkna ut vad som händer härnäst om du mot förmodan skulle ha rätt.
   
   

 95. L

  Bo Larsson, du tar priset. Självklart har globalisterna manipulerat ordet konspirationsteori i Wikipedia så att det fått en annan betydelse…. 😉

 96. Lena Krantz

  Olaus Petri
  Kom på att jag har skrivit om din namne i en uppsats om runinskrifter i gamla stan. Så här skrev jag;
  Johannes Bureus dokumenterade i början av 1600-talet följande märkliga inskrift i ”Gamle M. Olofz Nericiani hus”:[1]
   
  skæggiot : haka : klæðær :ikkæ væl i : dansæ :
   
  Skæggiot haka klæder icke væl i danse.
   
  »Skäggig haka passar icke väl i dans.»
   
  Den gamle M. Olof här ovan skall tydligen vara Olaus Petri som var intresserad av runor och har bl. a. skrivit en liten uppsats med titeln Om runinskrifter. Hans hur låg på norra sidan av Storkyrkobrinken och han hade förvärvat huset 1527 gnom ett byte. Då fanns det endast en träbyggnad men Olaus byggde senare ett stenhus och det är på detta stenhus som ristningen har gjorts. Det är förmodligen helt enkel Olaus Petri själv som har ristat den skämtsamma ristningen någon gång på 1500-talet.[2]  Han kanske hade skägg själv och fick nobben vid någon dans och så karvade han in den i sitt hus. Fast det är ju självklart omöjligt att försöka förstå vad han menade egentligen. Jag tycker i alla fall att den är rätt festlig om inte annat.
  [1] Wessén och Jansson 1940-43, sidan 74 – 75
  [2] Wessén och Jansson 1940-43, sidan 74 – 75

 97. Lena Krantz

  Olaus Petri
  Självklart är det inga solkalendrar utan CO2 mätarare….ha ha ha

 98. Bra att en och annan lämnar runstenarna och kommer in på peak oil ”som har varit känt sedan 50-talet och inget har gjorts” (nr 94 ovan).  Är det inte på den tiden att vi avlivar myten om den framtida oljebristen också? I likhet med teorin om den globala uppvärmningen har vi ”koncensus” bland världens forskare – men så finns det elaka tvivlare som avfärdas som mindre vetande. Vi kan sitta och beräkna jordens oljereserver och den framtida förbrukningen med ungefär samma sannolikhet som att jorden blir varmare i framtiden. Jag tycker det är på tiden att vi glömmer oil peak också och eldar på som förut.
  God Jul på er alla från Skeppsgossen!

 99. Olaus Petri

  Min namne var faktiskt kritisk till den spirande göticismen, och till Rudbecks försvar skall sägas att han arbetade utifrån en inte ovanlig föreställning i Europa om att riket i norr var ett av de äldsta.

 100. Lena Krantz

  Alf
  Ursäkta denna utflummning i runornas värld, skall försöka hålla mig på mattan.
  😉
  PS. Det började egentligen med hur man försökte lura i folk ett och annat förr i tiden också..

 101. Olaus Petri

  Kul också att du får användning av dina gamla uppsatser! 🙂

 102. Lars C

  Alf Agfler
  Oljan tar inte slut, det som hänt är att efterfrågan har tangerat produktionstaket för den billiga lättåtkomliga oljan, då stiger priset som det gjorde förra sommaren med påföljd att konjunkturen viker, efterfrågan sjunker och priset faller tillbaka. Peak oil behöver inte betyda att det är tillgången som begränsar, det kan lika gärna vara efterfrågan som gör det. Det finns inget verkligt eller inbillat konsensus i den här frågan. Det är för få som har något väl underbyggt underlag för att man ens ska kunna använda ordet överens. Men om man läser vad Aleklett skriver så  sinar de stora fälten i rask takt. Norges olja stod det om i dagens industri för några dagar sen. Det finns massor av olja av mer svåråtkomligt slag men ingen utbyggd infrastruktur för att kunna få fram den mängd som faller ifrån. Frågan är om priset på denna olja gör den värd en storsatsning när vi ändå måste avveckla den förr eller senare.
  Ge industrin fria händer, ta bort alla begränsande lagar och vi kommer att få se en omställningshastighet ingen kunnat drömma om.
  Kolla vad industrin har för sig, de har självbevarelsedrift nog att tämka nytt.

 103. Lars C
  ”Det är myten om den eviga tillväxten som blir omöjlig, hela världsekonomin bygger på att allt fler får råda att konsumera allt mer. När bubblan spricker så kanske marknadsekonomin klarar sig men hur de politiska system som skjuter dagens kostnader på framtiden ska fixa det övergår mitt förstånd.”
  Jag tycker snarare det är dags att avliva myten om ”myten om den eviga tillväxten”. 🙂
  ”Tillväxt” är en kortare form av ekonomisk tillväxt, dvs en ökning av värdet på den samlade produktionen av varor och tjänter per tidsenhet. Även om Jordens tillgångar är ändliga så kommer det ändå, åtminstone i teorin, att gå att öka den ekonomiska tillväxten, eftersom kvarvarande resurser blir mer värdefulla. Högre priser leder till effektivare återanvändning och generellt sett bättre hushållning av befintliga resurser.
  Sen tror jag också att omställningen till ett mindre utbud av fossila bränslen blir svår. Men det betyder inte att generella ekonomiska lagar upphör att gälla.

 104. Hin Håle

  Runt 85% av socialförsäkringskostnaderna är admin. Det är en helt sjuk siffra. Medborgarlön eller negativ beskattning skulle gagna alla. 

 105. Johnny

  Alf # 98
  Med tanke på vilka länder som mestadels producerar olja (OPEC) så har jag ingenting emot att vi förutsätter att peak oil kommer nås inom en snar framtid och handlar därefter när det gäller forskning inom alternativa energikällor. OPEK har visat sin makt förut och lamslagit väst och kan göra så även i framtiden. Om sedan Ryssland och några andra av de stora gasproducenterna bildar en lika stark kartell ligger Europa pyrt till. Om det nu visar sig (vilket ingen av oss kommer få veta ändå) att peak oil inträffar 5, 50 eller 500 år i framtiden spelar ingen roll vi gör bäst i att finna alternativ vilket som.

 106. Lars C

  Ragnar D
  Helt kort, gäster på ingående.
  ”Men det betyder inte att generella ekonomiska lagar upphör att gälla.”
  Den mest generella ekonomiska lagen som finns måste väl ändå vara att man betalar sina skulder. Titta hur fint USA löser det problemet.
   
  Titta på våra pensioner som ska betalas av framtida arbetande generationer.
   
  Hela vårt samhällssystem är uppbyggt på kredit.
   
  Visst går det att bygga ett annat system som skulle fungera bra med en mindre population och utan tillväxt, men övergången dit blir inte trevlig.
   
  Nu blir det locket på här för några dagar.
   
  God Jul till alla och ett stort tack till maggie som håller denna intressanta sida öppen för alla.

 107. Lars C
  Håller helt med om att systemet med fiatvalutor är problemetiskt. Skulle gärna se att världen återgick till guldmyntfot. Det gillar dock inte politiker, eftersom det begränsar deras makt, så jag tvivlar på att det blir aktuellt inom en nära framtid. Men vem vet, verkligheten kanske kommer ikapp politikerna snart; förr eller senare blir kanske kreditberget för stort och ohanterligt.

 108. Bo Larsson

  Lars C,
   
  det är bra att du funderar men du använder som så många andra osanna axiom och antaganden som implementerats i samhället (på samma sätt som globalisterna implementerat AGW som ett axiom i samhället (eller åtminstone försökt göra det)) som grund för dina funderingar och teoretiserande om det är möjligt eller inte med det du kallar ”superkonspiration”.
   
  Då blir diskussionen lika haltande som om man utgår från AGW som ett axiom vilket är vad vi ser i samhället i stort idag. Diskussionen har då inget med verkligheten att göra utan blir en pseudodebatt som handlar om overkliga saker precis som när politiker diskuterar olika åtgärder och mål för att minska den globala uppvärmningen med si eller så många grader.
   
   
  Peak oil är ett annat sånt falskt axiom som många har som grund när de funderar om den framtida utvecklingen, vilket bara resulterar i fantasier. Det finns olja så det räcker många, många hundra år till utan några problem fast det hålls hemligt. Ytterliggare ett sådant fast omvänt, är att så få känner till att det finns frienergisystem som skulle kunna försörja en befolkning många gånger den vi har nu på jorden med obegränsade mängder energi för all framtid. Men oljan har varit och är ett väldigt viktigt kontrollinstrument för globalisterna och därför har man fått folk att tro på både Peak oil och hållit frienergisystemen hemliga.
   
  Det är heller inte pengar i sig som är det viktiga för dem utan kontroll och då ingår naturligtvis pengar eller värden men då som ett instrument. Hela det nuvarande finansiella systemet är i sig ett gigantiskt bedrägeri som de satte upp för mer än två hundra år sen. The fractional reserve banking system is a gigantic scam precis som klimatbluffen där eliten under åren fört över enorma summor från den kämpande mänskligheten utan att denna haft en aning om det. Nu har det gått så lång tid att alla tar för givet att vårt finansiella system är det enda möjliga och att allt fungerar som det ska bortsett från vissa upp och nergångar. Nu fortsätter de i samma riktning med klimatbluffen som om de lyckas kommer att lägga en skattebörda utan motstycke i historien på mänskligheten och de kommer naturligtvis att ta hand om alla skatteintäkter från CO2 skatten. Det var huvudsyftet med Köpenhamnsmötet att lägga en grund för ett sådant administrativt skattesystem.
   
  Alltså, det går inte att avgöra om det finns någon ”superkonspiration” genom att själv spekulera och dessutom utifrån falska axiom. Dina tankar om att det inte är fel att minska jordens befolkning är också en del av elitens implementering av vissa tankegångar som de vill etablera som axiom precis som AGW.
   
  För att verkligen kunna avgöra om det finns någon ”superkonspiration” eller inte måste man precis som med klimatet gå till fakta och verifierbara bevis. Då blir det inte längre något teoretiserande utan man kan med absolut säkerhet avgöra saken.
   
  Alla dessa fakta och bevis finns, det är bara att läsa innantill i deras egna dokument t ex.
   
  Som julunderhållning kan du titta på följande filmer där sammanhangen sätts på plats och också kan fungera som grund för research (googla så hittar du dem på youtube eller googlevideo):
   
  Moneymasters
  Endgame (har också en website med en bibliografi där du kan återfinna globalisternas originaldokument)
  The Obama Deception
  Fall of the Republic
   
  Ha en riktigt skön och underbar jul allihop!!
   
  GOD JUL!!

 109. Gunbo

  Bo Larsson #89,
  Nu blev jag nyfiken. Du skriver: ”Han förutspådde också 9/11 korrekt innan det inträffade.”
  Menar du att Alex Jones hade tillgång till information från Al Qaida innan 9/11? Man kan ju undra varför han inte slog larm för att förhindra attentaten i så fall. 
  ”Det är klart att de t ex inte skriver ”vi planerar att gradvis mörda större delen av mänskligheten” utan istället använder akademiska termer som ”en succesiv reduktion av jordens population med 80 – 90 % är nödvändig för planetens överlevnad”,”
  Hur har de tänkt verkställa denna reduktion? Och varför har de inte gjort det än? Ju fler vi blir desto svårare blir det ju att ta livet av alla miljarderna människor.

 110. L

  Men Gunbo, vet du inte att det kommer att ske med nästa vaccinering..?
   
  Allt finns att läsa på internet… 😉

 111. Gunbo

  L,
  Ja, naturligtvis, att jag inte kom på det!
  Men de hade ju haft en ypperlig chans redan i samband med denna vaccinering.

 112. Åke Rullgård

  Idag, den 23 dec 2009, lyssnade jag på programmet Klotet i P1 och slogs än en gång av diskussionen om hur förhandlingsarbetet ska/bör läggas upp för att ett klimatavtal ska uppnås. Hela denna fråga handlar om ett icke-problem och jag uppreparar en liknelse som jag framfört i denna blogg tidigare om han som tappat nyckeln och letade under gatlyktan, inte för att han tappat nyckeln där utan för att det var ljust under gatlyktan. På samma sätt kommer det inte att bli bättre för u-länderna  av ev. klimatavtal, utsläppsrätter e.d. Om det ska bli bättre för u-länderna måste reella problem såsom t.ex. kvinnoförtryck och religiös fanatism tas upp till behandling. Man måste leta efter nyckeln där man tappat den annars hittar man den aldrig.

 113. Bo Larsson

  Gunbo,
   
  nyfiken, Alex kunde läsa i globalisternas dokument att de  planerade att arrangera en grandios falseflag operation, troligen med WTC som mål för kapade flygplan och att man sedan skulle skylla operationen på Osama bin Laden och al qaeda för att få en ursäkt att införa ny lagstiftning över hela världen rörande striktare kontroll och övervakning av befolkningen samt kunna expandera och etablera sig mer permanent i mellanöstern. Detta förutsa Alex Jones månader innan 9/11 och idag kan vi se att det blivit precis som han förutsa.
   
  Vi vet inte exakt hur 9/11 arrangerades av globalisterna  men det står helt klart att de står bakom. Ett av de dokument som inte utgör bevis (eftersom ev sådana handlingar inte är tillgängliga utan hemlighålls av Vita Hus-administrationen under national security) men som indikerar detta, är dokumentet Rebuilding Americas Defenses författat av en grupp runt Dick Cheney och utgivet av The Project for the New American Century (PNAC) ett år innan 9/11 där man presenterar den strategiska bakgrunden och nödvändigheten av ett nytt ”Pearl Harbor” för att kunna genomföra sina planer.
   
  Dick Cheney satt sedan som spindeln i nätet, vilket är bekräftat, i en bunker och ledde en ”simuleringsövning” för precis det som hände på exakt samma tidpunkt, vilket bla resulterade i att det amerikanska flygförsvaret låg nere precis under de där timmarna 9/11 2001.
   
  Under det året inträffade över 80 händelser när flygplan avvek från sina normala rutter och så fort det kommer till kännedom startar stridsflygplan som på några minuter är alldeles intill dessa flygplan och ser till att de kommer tillbaka till sina rutter. Detta sker rutinmässigt år efter år 24/7/52. Dygnet runt har man flyg i akut beredskap längs alla USAs gränser och i synnerhet längs östkusten. Men just dessa timmar den 9/11 2001 fungerade inte detta därför att Dick Cheney satt i en bunker och hade givit order om att denna funktion skulle ligga nere pga ”övningen”.
   
  Hade detta fungerat normalt hade det varit omöjligt för Osama, om han nu överhuvudtaget skulle ha kunnat ens komma i närheten av att genomföra en sån här operation, att genomföra den.
   
  Det hela är ju fullständigt urlöjligt att tro på en sådan saga som att en kille i en grotta i Afganistan skulle ha kunnat arrangera en sådan här operation, men om vi säger att Osama skulle legat bakom 9/11 hade hela hans plan måst bygga på att det amerikanska  flygförsvaret låg nere dessa timmar, annars hade de kapade planen eskorterats ner eller skjutits ner av det amerikanska flygförsvaret.
   
  I mina ögon måste man vara en ren idiot om man inte inser hur det här hänger samman. Att presentera de slutgiltiga bevisen  för exakt hur detta planerades och genomfördes i detalj och av vem återstår. Men alla de som fortfarande har några tvivel om att detta var ett insiderjob kan ju lyssna på de 6 medlemmarna av 10 i själva 9/11 kommissionen som sammanställde den officiella förklaringen när de nu i efterhand säger att hela rapporten var ettt bedrägeri och en coverup på order från Bush-administrationen. De kräver inte en ny utredning utan en brottsutredning med USAs högsta ledning som misstänkta.

 114. TomatPalmen

  Det finns en utbredd missuppfattning att ekonomisk teori säger att vi skall maximera tillväxt/inkomst. I den elementäraste delen av teorin ingår konsumtion och fritid. Båda dimensionerna skall sålunda räknas in. Givetvis bör också miljökvalitet vägas in i varje intressant framgångsmått. Observera dock att BNP korrelerar starkt med indikator som barnadödlighet, hälsa etc.

 115. Gunbo

  Bo Larsson,
  ”I mina ögon måste man vara en ren idiot om man inte inser hur det här hänger samman.”
  Jag är glad att jag är en ren idiot så jag slipper oroa mig för alla de här teorierna. 
  God Jul, njut av god mat och dryck och slappna av! 

 116. L

  Bo Larsson, din story började cirkulera dagen efter 9/11 och har bemötts lika ofta som den upprepats. Att du kallar alla som inte köper din version för idioter gör dig till en tvättäkta konspirationsteoretiker.
   
  http://www.popularmechanics.com/technology/military_law/1227842.html?page=3

 117. Bo Larsson

  Gunbo,
   
  där slog du verkligen huvudet på spiken så det small till! Exakt! Jag antar att det är därför som så många så villigt låter sig manipuleras och hjärntvättas, sanningen är för otäck så man väljer att förtränga den. Tills den dag man ligger på slaktbänken och upptäcker att man nog borde vaknat upp i tid när man hade chansen. Samhället går åt pepparn pga sådana som du.
   
  All it takes for evil to prosper is for the good men to do nothing eller nånting sånt……

 118. Bo Larsson

  L,
   
  jag förstår inte vad det är med dig, varför försöker du hela tiden bortförklara sanningen? Kom inte dragandes med den där popular mechanics draveln – ett alltför uppenbart och dessutom fruktansvärt klantigt försök från de som låg bakom 9/11 att sprida desinformation. Det är som att låta Phil Jones utreda Climategate.
   
  Man, where is your brain??

 119. L

  Bo Larsson, snart påstår du väl att Tomten inte finns heller? God Jul!

 120. Bo Larsson

  L,
   
  om man gör en normal brottsutredning och någon skriver ett dokument där man säger att en visst brott måste inträffa för att man ska kunna genomföra sina planer och sen inträffar brottet som gör det möjligt att genomföra planerna, vem misstänker man då i första hand. Går det att applicera lite sunt förnuft?
   
  T ex om jag skriver i ett officiellt dokument att jag önskar få en ny bil på försäkringen genom att min gamla bil blir stulen och sen blir den stulen strax därpå och jag får en ny bil som önskat.
   
  Vem tror du då man i första hand bör misstänka och granska? Naturligtvis inte mig, i synnerhet om det är jag som ansvarar för utredningen och kan förhindra all insyn. Istället kan jag använda alla resurser till att misstänkliggöra någon turk i en annan världsdel som ville ha mina gamla bil så att jag kan köra min nya fina bil utan problem.
   
  Nejdå, Dick Cheney kan man inte under några omständigheter misstänka, nej, nej, nej, det är tabu att tänka den tanken. Det enda rätta är att tro på sagan om Osama bin Laden som satt i en grotta och skickade ut sina mannar (som bevisligen var anställda av CIA och tränades vid amerikanska militärbaser) som enligt deras flyglärare inte ens i bästa fall kunde flyga en Cessna även om de hade en flyglärare bredvid. Men o ja, de hade ju en flyginstruktionsvideo som de lämnat i en hyrbil tillsammans med en Koran. Ja, det är klart de tittade på videon och lärde sig flyga!!!
   
  Och de flygkaptener som ofta flög samma flygplan och rutt som det sägs ha flugit in i Pentagon och som var goda vänner med besättningen på flygplanet som påstås ha kraschat i Pentagon säger att de med alla sina decennier av flygerfarenhet av jumbojets aldrig skulle kunnat komma i närheten av att göra en sådan sväng som krävdes för att flyga in i Pentagon. Men det är ju klart L, du inser ju att saudiaraber som tittat på en instruktionsvideo klarar det galant.
   
  En så har vi de av FBI dokumenterade mobilsamtalen från passagerare som beskriver kaparna. Det var bara det att FBI hade missat att 2001 var det en omöjlighet att föra mobilsamtal från flygplan. Tagna med fingrarna i syltburken.
   
  Och så fortsätter det med den ena löjligheten och grova missen efter den andra för att försöka dölja vad som hände.
   
  Man, where is your brain?

 121. L

  Bo Larsson, jag har fört mobilsamtal i flygplan sedan 1984. Inte att rekommendera, men fullt möjligt. Dags att byta litteratur kanske..?

 122. Bo Larsson

  L,
   
  ja, du gör som Al Gore när han bemöter skeptiker, tar någon fjantighet som att det finns vissa som tror att månen är gjord av ost för att misskreditera istället för att granska fakta.
   
  Varför är du så mån om att bibehålla ditt hjärntvättade tillstånd? Är det så trevligt att slippa förstå hur saker och ting egentligen går till att man desperat måste försöka bortförklara varje möjlighet att upptäcka sanningen om sakers tillstånd?
   
  Man kan bara konstatera hur otroligt skickliga globalisterna är på att dupera folk så att de med glädje arbetar på sin egen undergång samtidigt som de hånleende förlöjligar sanningen så fort den kommer i närheten av dem. Det är helt otroligt fascinerande och lika skrämmande att bevittna detta.
  Nej, nu lägger vi ner det här. Du får fortsätta tro på tomten och att Osama låg bakom 9/11.

 123. Bo Larsson

  L,
   
  bara som ett exempel:
  Alexa Graf, a spokesman of AT&T;, commenting in the immediate wake of the 9/11 attacks, said it was ”a fluke that the [9/11] calls reached their destinations”. NSA-trained Electronic Warfare specialist Steve Moser goes further, expressing that he has ”severe doubt that ordinary cell phone calls were ever made from the aircraft (Flight 93)”. Moser explains: ”When you make a cell phone call, the first thing that happens is your cell phone needs to contact a transponder and complete a digital handshake. If an aircraft is going five hundred miles an hour, your cell phone will not be able to contact a tower, tell the tower who you are and who your provider is, tell the tower what mode it wants to communicate with, and establish that it is in a roaming area, before it passes out of range. It takes 30-45 seconds to do that. Though it is sometimes possible to connect during takeoff and landing, under the situation that was claimed the calls were impossible.” Independent researcher A. K. Dewdney conducted a series of experiments in February and March of 2003, over Toronto, Ontario. Chartering planes from a local airport, Dewdney’s team went aloft with different cell phones licensed by all major providers. The pilots were instructed to fly in a grid that covered the overlapping cellular communication towers of five major carriers in metropolitan Toronto. Team members kept records of calls and results from varying altitudes. At 2000 feet, calls could be made about half the time. At 4,000 feet only an average of one in 4 calls was completed. At 6,000 feet, the average was 1 in 12 calls connected. At 8,000 feet and above there was no connection by any of the phones. Dewdney’s report concluded ”It may be noted in passing that these experiments were conducted in a radio-transparent aircraft with carbon-fibre construction. Failure to make a call from such an aircraft with any particular brand of cellphone spells automatic failure for the same phone from a metal-clad aircraft flying at the same altitude. A metal skin attenuates all cell phone signals to a significant degree. It may safely be concluded that the operational ceiling for cellular phones in aluminum skin aircraft (passenger liners, for example) would be significantly lower than the ones reported here. It may therefore safely be concluded that cell phone calls from passenger aircraft are physically impossible above 8000 feet, and statistically unlikely below that altitude.”
  Finally, I called a friend who works for Jet Blue in New York City as a flight attendant. I asked her if she had ever used her cell phone aboard a flight. ”Sure” she said, ”but not in the air”. I asked her why not. ”Well, first of all, it’s against the rules. It interferes with the plane’s electronics.” So I asked her if she turned her phone off to avoid getting calls during flights. ”No, we don’t have to do that. The phone loses the signal automatically right after we take off. There’s no signal, so it won’t ring anyway until we land.”
  http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=9/11+cell+phone+calls+impossible&ie=UTF-8&oe=UTF-8
   

 124. Håkan Bergman

  Bo Larsson # 123
  Är ditt behandlingshem stängt över julen?

 125. Bo Larsson

  Håkan Bergman,
   
  skäms du inte lite nu, komma dragandes med ett sådant lågvattenmärke?
   
  Har du läst Rebuilding Americas Defenses? Det kanske vore lite mer meningsfullt och konstruktivt än att prestera sådana där meningslösa idiotkommentarer.

 126. Håkan Bergman

  Jag upprepar frågan?

 127. Bo Larsson

  ställ frågan till dig själv!

 128. Bo Larsson

  psykiatriker Bo Larsson meddelar härmed:
   
  vi måste snarast lägga in patienten Håkan Bergman under julhelgen. Han saknar all förankring i verkligheten, lever i en schizofren fantasivärld, upprepar frågor till sig själv hela tiden, har akuta sk konspirationsteoriparanoida tankar och tror  bla både på tomten och att Osama bin Laden låg bakom 9/11. Mayday, mayday!!

 129. Håkan Bergman

  Jag återupprepar frågan?

 130. Bo Larsson

  läget är nu ytterst akut för patienten Håkan Bergman, han fortsätter frenetiskt i sitt förvirrade tillstånd att gång på gång upprepa frågan om hans behandlingshem är stängt men han svarar inte på sin egen fråga så frågan är om hans hjärna till sist kommer att gå in i en loop och få kortslutning. Tvångströja och lobotomering rekommenderas.
   
  Nä nu ska de sista julklapparna inhandlas. God Jul!!

 131. ThomasJ

  Bo Larsson #130: Lägg av!
  Där finns EN akut fråga [på denna blogg] & den är huruvida det över huvudtaget finns nåt som kan betecknas/-nämnas varande ett KLIMATHOT.
  Det finns inget sådant hot. Period! 🙂
  (Att det sedan finns radder av ’andra hot’ är en helt annan fråga)
  Mvh/TJ

 132. Johnny

  Men Bo Larsson, ska du ut och spendera pengar? Vet du inte att du då direkt stödjer ”The money masters” och riskerar bli deras zombie slav?
   

 133. Steve

  Sköna nya värld:  Socialtjänsten i Visby tog Dominic Johansson, 7, därför att föräldrarna först ville hemskola honom, och sedan (när de fått nej) tänkt flytta till Indien och mammas släktingar där.  (Mamma är indisk medborgare.) 
  Den 25 juni 2009 klev uniformerad polis upp på planet som just skulle lyfta mot Indien, tvingade ut familjen, körde dem till polishuset på Arlanda — och lämnade över Dominic till socialtjänsten.  Den 25 juni.  ”Vi har ju skolplikt här i landet!”  Några minuter i veckan har sedan pappa och mamman fått tala med sin pojke — telefon till fosterhemmet.
  Svenska media har ju, med två tre undantag, tigit.  Nu tar amerikanska WorldNetDaily upp saken igen, sedan kammarrätten sagt att socialtjänsten (och länsrätten) gjort rätt.  ”Die Partei, die Partei, sie hat immer recht, und wir sagen ja dazu.”
  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=119796
  (”I Indien går dom ju klädda i höftskynke och sandaler, och bor i halmhyddor…  Det vet man ju från TV.”)

 134. Bo Larsson

  Tomas J,
   
  där är vi eniga, det finns inget hot när det gäller klimatet. I övrigt är ordet fritt på denna tråd och diskussionerna har fört oss oplanerat in på detta spåret.
   
  Och ta det inte så allvarligt, jag skojade bara lite med Håkan Bergman i hans egen anda.

 135. Bo Larsson

  Johnny,
   
  det har du helt rätt i att mycket av det vi arbetar ihop går direkt till dessa herrar. Men zombie är jag lyckligtVIS inte, jag har bra grepp om situationen vilket är till en stor fördel för mig men de flesta har ju inte en aning.
   
  Har du tittat på filmen Money Masters? Eller ligger hånleendet där och guppar på dina läppar? Kanske ska ägna dig åt något konstruktivt i helgen och titta på filmerna jag rekommenderade?

 136. ThomasJ

  Steve #133: Exakt. I landet av honung & annat kosmetiskt går det att uppföra sig slikt, ” ta beslut..” . Se mitt inlägg: ThomasJ { den 23 december, 2009 kl 18:50 }
  I Tyskland/Finland/Norge/Danmark och fler länder hade en sådan beslutsfattande person hamnat i fängelse – direkt, och på rejält lång tid. Jfr. med svensk ’rättvisa’ där en haschsmugglare får 7 år och en som mördar sin hustru får 4… Aningens snett, oder är det ’bara’ Bodström med företrädare… ?
   
  Mvh/TJ

 137. Bo Larsson

  Steve,
   
  det fall du tar upp är inte en enskild händelse utan en trend över hela världen. För eliten är det absolut nödvändigt att det är de som har kontroll över informationsflödet i samhället så att de kan bibehålla hjärntvätten och manipulationerna. Internet är ett hot eftersom där har mänskligheten för första gången på länge lyckats få möjlighet att ta del av och utbyta information som eliten inte har full kontroll på och följdaktligen planerar de nu att censurera internet så att all information som misshagar dem inte kommer att finnas tillgänglig (om de lyckas). Denna site kommer troligen att stämplas som olämplig som sprider lögner och desinformation om climatechange.
   
  Skolan och utbildning är ett annat för dem extremt viktigt område, egentligen grunden för indoktrinering i ett tankesystem designat av dem. Hemskolning är ju då en direkt omstörtande verksamhet, ett allvarligt hot som kan skapa självständigt tänkande individer som inte låter sig hjärntvättas så lätt. Om detta skulle få spridning skulle hela basen för deras manipulationer undermineras och därför måste de med största möjljga kraft krossa varje tendens. Om vi inte aktivt gör något åt detta kommer vi att få se mer och mer av sådana här fall. Det pågår redan i t ex USA försök för att få bort hemskolning.
   
   
  Detta är bakgrunden till det som hände den indiska familjen.

 138. Ulrik

  Så här i juletid – tycker inte WWF, Greenpeace och Postkodlotteriet att skulle kännas bättre att skänka pengar till organisationer som försöker hjälpa fattiga människor med sjuka barn, än till isbjörnar?

 139. ThomasJ

  Ulrik #138: FYI så var bärande anledning till Al Capone’s fällande dom skattefiffel. Bl.a. hade han implementerat/kört igång motsvarigheten till nuarande ’Postkodlotteriet’… Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 140. Gunnar Strandell

  Lars C #102, Ragnar D #103
  Här har ni startat en intressant diskussion och jag tycker inte att den är avslutad med #106 och #107.
  Jag blir glad om ni samlar er efter helgerna och tar upp tråden igen.
  GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 141. Lars C

  Nyhet från Nasa om något som kan påverka klimatet.
  http://science.nasa.gov/headlines/y2009/23dec_voyager.htm?list1317154

 142. Labbibia

  Det finns sk forskare som använder sig av s.k datamodeller för att få fram resultat.
  Men….fortfarande på 2000-talet har vi de som inser värdet av empiriska resultat. De testar och gör olika försök för att kunna bevisa sin teori.
  Den här lilla filmen handlar (nåja) om en sådan (amatör)forskare. Mycket nöje! 😉
  http://www.youtube.com/watch?v=AYWN8-RQR-E

 143. Steve

  Skönsång från DDR kan väl passa in, en mörk vinternatt?  ”Das Lied von der Partei”, med refrängen ’Partiet, partiet, har alltid rätt, och kamrater, så förblir det förstås’.  Ernst Busch & kör från Staatsoper Berlin, juli 1950.  (Då var det verkligen mycket kallare i världen; så långt ger även jag Al Gore & co rätt.)
  http://www.sendspace.com/file/lc05z5
  Refräng:
  ”Die Partei, die Partei, sie hat immer recht
  und Genossen es bleibe dabei,
  wer da kämpft für das Recht der hat immer recht
  gegen Lüge und Ausbeuterei.
  Wer das Leben beleidigt ist dumm oder schlecht,
  wer die Menschen verteidigt hat immer recht.
  So aus Leninschem Geist wird von Stalin geschweißt
  die Partei, die Partei, die Partei.”
  Musiken hittad här:
  http://themusicparlour.blogspot.com/2009/03/hanns-eisler-and-ernst-busch.html

 144. CecilB

  ”Fria ordet” säger titeln. Är det en parodi för att verka ironisk?
  Tycker inte mitt inlägg var värt att refuseras. Oh well…

 145. L

  CecilB, om du hade flera länkar så kan det ta ett tag innan inlägget blir godkänt…

 146. Blänkaren

  Det märkliga är egentligen att :
  Vi vet inte om det kommer att bli varmare
  eller kallare på kort sikt
  Men vi vet att :
  Varmare klimat gör att vi kan producera mer mat
  frukterna blir större, med mer koldioxid
  förmodligen ger ett varmare klimat mindre ! tropiska oväder (Lindzen). (Antal och styrka).
  Kyla är (väldigt mycket)  farligare.
  cirka 80% av de sista 450.ooo åren har vi haft ”istid”
  nästa istid kommer, det är bara en tidsfråga. dvs. på lång sikt blir det istid hur vi än vänder oss.
  Problemet är nu :
  Hur i h-e ska detta beskattas.
  Alla förslag till lösning bör omedelbart skickas till IPCC som kommer att informera alla behöriga statschefer förutom Kina, Indien och Sudan.
   

 147. Åke Rullgård

  Re#46 Blänkaren:
  Du ar verkligen lyckats definiera det verkliga problemet: hur  politikerna ska hitta ett sätt att beskatta medborgarna. Det måste vara något som fungerar vare sig det blir kallare eller varmare.