global temperatur

Fel i uppskattningen av jordens klimat?

En ny artikel har gått igenom de justeringar som gjorts då man beräknar klimatuppvärmningen: Steirou, E., and D. Koutsoyiannis, Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 956-1, European Geosciences Union, 2012. Resultaten pekar på att man systematiskt gynnat en uppjustering framför en nedjustering av temperaturen.   →

Ytterligare ett halvår med uppvärmningspaus

Senast uppdaterad 20120608 16:25 Den globala temperaturen har utvecklat sig på ett modest sätt även under innevarande halvår. För att förekomma eventuella klagomål så vill jag redan här betona att uppvärmningspaus är en vedertagen benämning för temperaturutvecklingen sedan slutet av 1990-talet i klimatvetenskapliga sammanhang. Detta har vi framhållit i TCS-artikeln Nytt om temperaturutvecklingen – vi   →

Dilemma för AGW-hypotesen

Astrofysikern professor Nir J. Shaviv är en varm anhängare av teorin att solen via sin påverkan på inflödet av kosmiska strålar spelar en stor roll för jordens temperatur. Han menar också att förutom solen så påverkas inflödet av partiklar i det längre tidsperspektivet av hur solsystemet rör sig in och ut i Vintergatans galaxarmar. Detta   →

Temperaturens utveckling – konstruktiv kritik av WMO:s rapport

Jag har i blogginlägget Temperaturens utveckling ur ett skeptisk perspektiv kritiserat ett ovetenskapligt inslag i World Meteorologial Organizations (WMO:s) rapport om klimatets tillstånd under 2010. Med stöd av ett märkligt diagram, se fig 2, utpekar man år 2010 som det varmaste året tillsammans med 1998 och 2005.Detta är ovetenskapligt eftersom dessa tre år ingår i   →

The missing heat

I en kort artikel i Science diskuterade Kevin Trenberth och John Fasullo nyligen problemet med ”the missing heat”, den uteblivna värmen. De två forskarna har räknat ut att den inkommande solstrålningen i kombination med den ökande koncentrationen av växthusgaser i atmosfären borde ha resulterat i en dubbelt så stor uppvärmning. Frågan är då: vart har   →

Nytt för dagen (19 april)

Glädjande nog väntas Arlanda öppna upp för trafik norrut och västerut klockan 8 på morgonen. Tvärtemot Susanna Baltscheffsky tycker jag inte att flygstoppen är någonting att hurra över. Att man kan minska på mängden tjänsteresor och i stället träffas i det virtuella rummet är en sak. Men att glädjas åt att flygstoppet innebär X antal   →

Ett riktigt kalkoninlägg

Och med denna bild vill jag tacka er för ännu en bra vecka. I helgen kommer förhoppningsvis ett mer djuplodande inlägg om det varmaste decenniet någonsin. 🙂

Senaste temperaturdata från UAH

Nu har UAH publicerat data för december 2009. Inte helt oväntat ser vi ett dipp jämfört med november. Kommentar från Roy Spencer: The global-average lower tropospheric temperature anomaly fell back to the October level of +0.28 deg. C in December. The tropics continue warm from El Nino conditions there, while the NH and SH extratropics   →

Mission dispensable!

Hur gör man världen till en bättre plats? Genom att ge upp sin sittplats på bussen för en äldre person? Eller genom att klimatkompensera sin flygresa mellan Sturup och Bromma? Om jag lovar att leva resten av året på socialbidragsnivå, tror ni att jag bidrar till att göra världen rikare eller fattigare? Bättre eller sämre?   →

Plocka körsbär

Vi vet vad det betyder. Att plocka ut just de data som bevisar vår tes. Gör inte alla det, mer eller mindre medvetet? Det vore ju hål i huvudet att försvara sin hypotes genom att framföra argument som motsäger den. Ett alldeles utmärkt område för cherry-picking är den globala temperaturens utveckling. Beroende på vilket startår   →