missing heat

The missing heat

I en kort artikel i Science diskuterade Kevin Trenberth och John Fasullo nyligen problemet med ”the missing heat”, den uteblivna värmen. De två forskarna   →