Temperaturens utveckling – konstruktiv kritik av WMO:s rapport

Figur14

Jag har i blogginlägget Temperaturens utveckling ur ett skeptisk perspektiv kritiserat ett ovetenskapligt inslag i World Meteorologial Organizations (WMO:s) rapport om klimatets tillstånd under 2010. Med stöd av ett märkligt diagram, se fig 2, utpekar man år 2010 som det varmaste året tillsammans med 1998 och 2005.Figur23Detta är ovetenskapligt eftersom dessa tre år ingår i en grupp av mer än tio år vars temperatur i vetenskaplig mening inte skiljer sig signifikant från varandra. WMO är en offentlig, skattefinansierad verksamhet som går genom FN och vi har all rätt att kräva att deras information till omvärlden vilar på en objektiv vetenskaplig grund. Jag skall här ge ett förslag till en alternativ analys och efter bästa förmåga försöka ge en mer objektiv bild av temperaturutvecklingen. För enkelhetens skull baserar jag analysexemplet på temperaturserien från Met Office Hadley, HadCRUT3, se fig 3.Figur3Jag har begränsat analysen till perioden 1991 – 2010 för att hålla arbetsinsatsen på rimlig nivå. I ingressbilden, fig 1, presenteras data från HadCRUT3 på liknande sätt som i WMO:s graf, se figur 2, med färgade staplar för temperaturintervallen. Skillnaden mot WMO:s diagram är att värdena är plottade i vanlig tidsordning, och alltså inte rangordnade efter storleken på värde i intervallets mittpunkt.

Platt temperaturprofil sedan slutet av 1990-talet

Från den vetenskapliga litteraturen kan vi finna exempel på att framstående klimatforskare kommenterat att temperaturutvecklingen sedan slutet av 1990-talet ändrat karaktär och blivit platt. Solomon et al. i Science (2010) motiverar i inledningen sin artikel med att temperaturprofilen har blivit platt trots den ständigt ökande halten av växthusgaser under samma tidsperiod. Bengtsson (2009) framhåller i ett viktigt föredrag (se bild 3 i detta) att temperaturen under de föregående tio åren knappast har ändrat sig.

Dessa uttalanden om temperaturutvecklingen stämmer väl överens med analysen av fig. 1 ovan. Temperaturen kan i framtiden antingen börja stiga igen eller börja minska. Hur det blir kommer att ha stor betydelse för den framtida klimatdebatten men är inte diskussionsämne för detta blogginlägg.

Följande slutsatser kan göras ur analysen av ingressbilden figur 1.

Slutsatser

Följande elva år skiljer sig inte signifikant från år 2010: 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (År 2008 var dock nära signifikant kallare än 2010. År 2011 ligger hittills lika lågt som 2008, 0,18 – 0,38 °C för jan – maj). Detta stöder uttalanden från klimatforskare i litteraturen att temperaturprofilen blivit platt.

Decennierna 2001 – 2010 och 1991 – 2000 visar olika karaktär i fråga om temperaturutvecklingen. Inget av åren 2001 – 2010 skiljer sig signifikant från de andra. Däremot ser vi under 1991 – 2000 en signifikant uppvärmning, särskilt i perioden 1992 – 1998. År 1998 var signifikant varmare än alla andra år 1991 – 2000 utom år 1997. År 1997 var signifikant varmare än åren 1992 – 1994 samt 1996. År 1995 var signifikant varmare än år 1992.

Den starka uppvärmningen under 1992 – 1998 leder till att temperaturmedelvärdet för decenniet 2001 – 2010 blir betydligt högre än för decenniet 1991 – 2000. Men temperaturen för decenniet 1991 – 2000 kan ha minskats betydligt på grund av det stora vulkanutbrottet Mount Pinatubo i början av perioden. Uppvärmningen 1992 – 1998 kanske delvis är en återhämtning från detta vulkanutbrott vars utsläpp av vulkanaska anses ha sänkt den globala temperaturen.

Förutom vulkanutbrottet så kan drivkrafterna för att temperaturutvecklingen varit så olika under de två decennierna inte direkt utläsas ur temperaturdata. En förklaring kräver en djupare analys och förståelse av de processer som pågår i klimatsystemet.

Referenser

Solomon, Susan, Karen H. Rosenlof, Robert W. Portmann, John S. Daniel, Sean M. Davis, Todd J. Sanford, Gian-Kasper Plattner (2010). Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming. Science 327, 1219.

Bengtsson, Lennart (2009). European Meteorological Society, Silver Medal – Why is the climate warming so irregular? EMS Toulouse.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bäckström

  Pehr
  Jag ser ett Dick Lindzen-argument här 🙂
  Klockren och logisk som vanligt!
  Mer sånt!

  /Bäckström

 2. Bäckström

  Reflektion.
  Så nu när det vägrar bli varmare, så tar man fram ett diagram som visar hur varmt det faktiskt har varit de tidigare tio åren jämfört med de tio åren innan dess?

  Kreativt.

  Men varför lägger man tidsaxeln åt vänster? 
  Jag Har aldrig sett en tidsgraf som går åt det hållet innan.
  Det finns säkert en lurig PR-tanke med det som jag inte förstår just nu 😉

  /Bäckström

 3. Med dessa kurvor av temp,kommentar den är ’kaotisk’ är den ända
  sammanfatta detta med.
  Utplaningen är påtaglig under senare år.                             Djupdykningen1965,hu det var en riktigt sträng vinter.                     Men att Hitta klimattrender i detta,går det?
  Pinatubu har en klar markering av påverkan.
  ALI.K.
   

 4. Torsten Wedin

  Man tar fram de kurvor man vill visa. De har inget med verkligheten att göra.

  För ett par år sedan ”skrotade” man ett antal nordligt belägna mätstationer. Vad hände då? Jo den uppmätta temperaturen gick upp.
  Surprise?
  Totte

 5. Gravitation,jordbävningar,SOl,Måneoch Jorden wobblar,en orolig period
  i vårt solsystem,som pågått länge från 70-tal, solens variation,kan
  de va nått.
  ALI.K.
   

 6. Bäckström

  Totte!
  Har du källa på det där?

  Trots allt visar ju satellitmätningarna och hadCRUT3 på god korrelation fde senaste 30 åren.
  (Jag skiter i Giss, då denna lever sitt alldeles egna liv, och skillnaden mot de andra mätserierna med stor sannolikhet kommer öka med tiden, speciellt med korrigeringar i dåtid, och därmed ytterligare bli mindre relevant)

  /Bäckström

 7. Torsten Wedin

  Nu har Stockholmsinitiativet med sina militäriska moderatorer haft kontroll över TCS i flera timmar. så jag lägger av nu. Adjö!
  Totte

 8. Ser också , inverterade tempstablar mellan 90-talet och 2000-talet.
  Topparna 98 och 2010,El Nino år.
  ALI.K.

 9. En liten notis från SydAmerika, Buenos Aires området(Argentina) Polarkyla närmast,långt under normal temp -7-8 grader C.
  Kallast på 89 år.
  ALI.K.

 10. Anon

  ”Around 1990, NOAA lost more than three-quarters of the climate measuring stations around the world. It can be shown that country by country, they lost stations with a bias towards higher-latitude, higher-altitute and rural locations, all of which had a tendency to be cooler.”; and

  ”All thse issues with the underlying data ensure that the mean global surface temperature for each month and year would show a false-positive temperature anomaly.” (”Surface Temperature Records: Policy-Driven Deception?,” by Joseph D´Aleo, and Anthony Watts, SPPI Original Paper, Updated: Aug. 27, 2010, page 9-10, via http://rps3.com/Pages/Burt_Rutan_on_Climate_Change.htm .)

 11. Slabadang

  Bra Pehr!

  Jag tycker hela idèn med co2 som drivande av klimatet är så rolig.

  Det är inte förändringar i  markanvänding.
  Det är inte förändringar i solen som levererar 100% av energin.
  Det är inte haven som täcker 70% av planetens yta och innehåller 100 ggr mer värme än atmosfären med sina stora strömmar.
  Det är inte förändringar i molnen som täcker halva atmosfären.

  Ordspråket ”sila mygg och svälja kameler” räcker inte riktigt till när klimatvetenskapen valt bort dessa faktorer och valt att koncentrera alla förklaringar på en liten livsviktig spårgas som mäts i miljontedelar i atmosfären. Sila knott och svälja planeter är nog mer i storleksordning ett riktigt sätt at beskriva det.

  Nu gör solen comeback och allt mer tyder på att den mycket väl helt av egen kraft skapat hela den uppvärmnings som uppmätts på bla annat två sätt.

  Shapiro har rekonstruerat solstrålningen ch hävdar i sin artikel att IPCC underskattat ökningen av solstrålning under perioden 1850-2000 med faktor SEX.

  En mycket viktig enkel möjlig förklaring till temphöjningen kan ses i denna graf.

  http://3.bp.blogspot.com/_N4XvePkmKjA/TLFYWLDGe1I/AAAAAAAAAS8/cD1D5ZiHtJc/s1600/Cloud+Cover+1983-2009.jpg
  molnen minskade under samma period som det blev varmare 1987-2000. Så jag tycker inte alls att det är svårförklarligt varför det blev varmare under den perioden och molnen ligger på en konstant nivå sedan 2001 och kan mycket väl förklara varför ”uppvärmningen” avstannat. ingen raketforskning direkt som man behöver 2500 ”forskare” för att trassla ut.
  I en artikel från 2001 om jag inte minns fel så hävdade man att en förändring av molntäcket med bara 1% skulle ge en tempökning på 0.7C. Med hänvisning till den artikeln så borde det blivit ännu varmare under den perioden fram till 2000. Molnen minskade med 4% från 87 till 2000.  Vi ligger fortfarande konstant lägre än snittlinjen och det förklarar väl också varför det fortfarande är lika varmt sedan år 2000.
   Jag har inte fattat varför detta inte uppmärksammats mer och har ni något bra svar på den frågan så kommentera färna.
   
  Vad som styr förändringar i molnbildningen har gått ifrån att vara en ren gåta till att snart vara helt  eller delbevisad då Svensmarks teori fått bekräftelse  genom både observationer och laboratorie experiment. Roy Spencer hävdar att de med satelliterna uppmätt en stark korrelation mellan den kosmiska strålningen och den utgående värmestrålningen.
  En betydligt mer robust förklaring av sambanden mellan molnbildning och temperatur. Hockeyligans Dessler borde gå en ny grundkurs om molnbildning med Spencer och Svensmark som lärare.

  Astrofysikernas nyvunna självförtroende genom de nya upptäkterna ställer IPCC inför otroligt stora problem och bevisar dess klimatinkompetens som är hissnande. Nu är man tvungen att ta itu med det man istället skulle börjat med, nämligen de naturliga drivkrafterna bakom klimatförändringarna. Dåp gissar jag att solen hade kommit betydligt högre upp på dagordnigen. Solen är liksom inte meteorologernas starka sida eftersom de ser kliamtet tvådimenionellt och solen endast som en lampa.

  Sen har vi den där gossen Corbyn som sprungit före hela kliamtetablissemanget inklusive både Svensmark R Spencer och IPCC. Han har fräckheten att med mycket stor sannolikhet så på verkas inte bara klimatet av solen utan dess aktiviteter styr direkt våra mest extrema vderhändelser. Det är en tanke som inte ens knackat på dörren hos våra meteorlogiska institut och absolut inte hoss IPCC.

  De sitter där med sitt lilla klimatknott i form av co2 och försöker med skuggspel lura oss att det är en örn de hanterar. Hur mycket de än pumpar detta knott med klimatsteroider så kommer den aldrig bli mycket större än så.

  Kliamtvetenskapen är tvingad tillbaka till basics och får börja om från början helt enkelt. Svälja förtreten och bita i det sura äpplet att IPCC är numer ett skämt som kommer finnas i historieböckerna som en som ett skämt utklätt till ”vetenskap”.

 12. Labbibia

  Tack Pehr!

  Figur nr 2 slogs ju upp stort i SVD för ett par år sedan. Då, men även nu, undrar jag vart år 1934 tagit vägen? I USA var det året, det varmaste någonsin uppmätta. Visst, det kanske inte var lika varmt globalt sett, men att det inte skulle platsa ens bland de 9 varmaste under perioden 1930-1949 verkar ju faktiskt lite underligt?
  Någon som vet mer?  

 13. ThomasJ

  Bra inlägg Pehr! Tack! 🙂

  Hittade en intressant artikel – ”How to fix the broken scientific system” – av prof. Peter Ridd, förvisso från januari 2011, men sedan dess än mer läs- respektive tänkvärd. Tanken om inrättande av ett organ, han benämner detta (i avvaktan bättre..) the Scientific Challenge Office (SCO), hörs i mina öron som varande en alldeles utmärkt bra idé.

  Och varför skulle slikt inte kunna erhålla offentlig finansiering? När, t.ex. SEI nyligen förlänades 100 miljoner för sina s.k. ’verksamheter’… Med hänsyn till all offentlig finansiering av ’åt-ett-håll’, liknande SEIs, borde det t.o.m. finnas lagrum för att helt enkelt tvinga fram resurser för ett ’Vetenskapsutmaningskontor’. Eller vad säger juristen(-rna) på TCS…? 😉
  Mvh/TJ

 14. ThomasJ

  Sorry, länken föll bort:

  http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=11455&page=0

  Mvh/TJ

 15. Pehr Björnbom

   
  Bäckström #1, #2,
   
  Tack för smickrande jämförelse med Lindzen!
   
  I fråga om tidsaxelns riktning så lade jag den först på vanligt sätt i figur 1. Men det blir lättare att jämföra med WMO:s diagram, figur 2, när man vänder på tidsaxeln, så det var därför jag gjorde så.
   
  PS Om någon undrar över att blogginlägget publicerades kl 1 på natten så är det så att man kan tidsinställa tidpunkten långt innan, så jag var inte här kl 1.
   

 16. Pehr Björnbom

   
  ALI.K. #3,
   
  Djupdykningen1965,hu det var en riktigt sträng vinter.
   
  Jo, det var intressant för jag kommer mycket väl ihåg att 1965 var en riktigt sträng vinter. Jag gjorde nämligen lumpen det året och det blev väldigt mycket skidåkning fast jag låg i Linköping.
   

 17. Labbibia

  Pehr B # 16

  Även vintern 77-78 var det rejält kallt i de trakterna. Jag gjorde lumpen ute på Kvarn, på Infanteriets Stridsskola minsann 😉 , som du nog besökte när du gjorde din ”lump”. Ett riktigt köldhål var det…….

  För att återgå till figur 2. Inte heller 1978 kan jag hitta bland staplarna? Betyder det alltså att det året inte platsade bland de 9 varmaste under perioden 1970-1989? Eller har jag missförstått något?

 18. Pehr Björnbom

   
  Slabadang #11,
   
  Bra kommentar!
   
  Jag tänker ibland tanken att problemen beror på att man inom klimatvetenskapen inte håller tillräcklig distans till politiken. Detta leder till att man presenterar vetenskapliga resultat på ett vinklat sätt, som om det vore politisk propaganda. Diagrammet från WMO enligt figur 2 verkar vara ett exempel på detta.
   
  För att inte tala om WMO:s hockeykurva från rapporten om klimatet 1999, den som Richard Muller kritiserade:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/22/hockeykurvan-gar-igen/
   
  Det är som att man tror att försiktighetsprincipen ger någon slags fribiljett till att frångå grundläggande principer för vetenskapligt arbete, att man låter ändamålet helga medlen.
   
  Klimatvetenskapen borde befria sig från försiktighetsprincipen och hålla en ordentlig rågång till politiken. Den borde helt koncentrera sig på att ta fram bästa möjliga vetenskapliga kunskap om klimatet och lämna riskanalyser, där försiktighetsprincipen kan vägas in, till andra. Riskanalysen är i sig nämligen inte klimatvetenskap.
   

 19. Pehr Björnbom

   
  Labbibia #17,
   
  Uppenbarligen har de haft vissa praktiska problem när de gjort diagrammet i figur 2. De har haft nära 130 år med uppmätta temperaturer och dessa redovisas i det lilla inflikade diagrammet men där finns inte plats för att ange vilka år det är.
   
  I huvuddiagrammet är åren angivna ovanför staplarna men omfattar bara de 50 högst rankade åren. De år du saknar finns antagligen inte bland dessa 50.
   
  Om man tittar på färgerna så ser man från det lilla diagrammet att det troligen finns år även från 1970-talet (gula år avser 1970-1989) som rankas lägre än 50, och många år från 1930-talet är förmodligen också lägre än 50 i rangordningen.
   
   

 20. Pehr Björnbom

   
  Thomas J #17,
   
  Tack, en tänkvärd artikel! Peter Ridd funderar uppenbarligen också på problemen med hur klimat- och miljövetenskap påverkas av olika maktspel med politisk anstrykning.
   

 21. ThomasJ

  Detta är i behov av ’konstruktiv kritik’ :

  http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/172099

  ’Handlingsprogram för energieffektivisering’…
  Undrar hur många av ’di valde’ i R-dagen öht. har läst ’bibban’? Hur många begriper vad det hela handlar om? Var är konsekvensutredningarna? Vem har tagit fram dessa och var finns dessa resp. hur många av ’di valde’ har läst dessa…?
  Märkligt hur snabbt bilden av de tre chimpanserna(?) – en håller för munnen, en ögonen & den tredja öronen – framkommer i sinnet när slika meddelanden dimper ner i e-posten…

  Dax, överdax!, för rejäla städningar/uppröjningar/ i stort som smått.

  Mvh/TJ

 22. P.Björnbom,jag var barn då,gick i skolan,det roliga var att man ville
  inte ha långkalsonger,detta blev väldigt plågsamt,det var helt ute att
  ha långkalsonger,det var inte tufft.
  Jag är uppvuxen i Linköping,min far var Rustmästare på T1 där.
  ALI.K.

 23. Corbyn har mycket instressanta prognoser,ser samband med Måne,
  Jorden och Solen,geomagnetiska fältförändringar som har med väder
  kontra jordbävningsrisker,själv tror jag dessa fasförskjutningar i
  fälten orsakar turbulenta förändringar på vår Jord.
  Han har andra utgångspunkter än Svensmark,helt enkelt.
  Det kan vara så att Corbyns faktorer är mer direkta,väder alltså.
  Medan Svensmark och även Spencer är mer inne på klimatfaktorer.
  ALI.K.
   

 24. Jan E M

  Det enda som med säkerhet går att säga är att sedan temperaturmätningarna startade så har det senaste årtiondet varit det varmaste, det näst varmaste var 90-talet och det tredje varmaste var 80-talet.

  80-talet var bara något varmare än 40-talet. Det är bara de 2 senaste årtiondena som varit så extremt varma av någon anledning. 80-talet var bara något varmare än 40-talet som var det 4:e varmaste årtiondet.

  Att dra någon slutsats av att de senaste 10 åren varit ungefär lika varma är lite förhastat. Om de kommande 30 åren blir kallare än de senaste två årtionden så kan det betyda att trenden vänt nedåt.

 25. Peter Stilbs

  Som jag utvecklade i inlägget Tillbaka till rötterna för ett år sedan är Figur 2 och hela ältandet av vilket år som är varmast kvalificerat trams, som bygger på en utjämnad kurva. Sök på TCS sökfunktion så finns inlägget där.

 26. Adolf Goreing

  Bäste Pehr! Intressant inlägg men du hoppar över Solomon et al. för snabbt. Det är riktigt att artikeln pekar på platån i temp.kurvan men de ger också en förklaring till detta: det verkar som om halten vattenånga har minskat i den över troposfären och lägre stratosfären. Varför, vet ingen. (Det går INTE att hävda att det är av antropogena orsaker). Lägre halt vattenånga = lägre temperatur. Lite (mycket) stick i stäv med påståendet om 3 ggr förstärkning via vattenånga, eller hur?

  Se ”Worldclimatereport”s utmärkta analys här:

  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/02/01/what%E2%80%99s-happened-to-global-warming/

  Jag har tjatat om Solomons artikel förr som en exempel på hur forskningen inte alls nödvändigtvis antingen är för eller emot AGW. Det har med tolkningen av resultatet att göra.Tolkningen denna gång talar knappast iFÖR AGW.  Här har vi plöstsligt en nyupptäckt mekanism i klimatet som kan i princip ”nollställa” CO2-uppvärmningen!  

 27. Man kan heller inte utesluta mätfel i sateliters censorer,fabrikanten
  utesluter inte detta ,sensorers placering och andra faktorer.
  ALI.K.

 28. Peter S. påpekan är här mycket viktigt att betänka,man bör se hela
  årets alla månader med olika år,annars fastnat man i väderhändelser.
  Det bör man ha i åtanke,när man tittar på årtiondens variation.
  Det gäller rekord år med kyla resp värme.
  ALI.K.

 29. pekke

  Bäckström #6 och andra.
  En enklare översikt över antal officiella mätstationer och spridning genom historien finns om man bläddrar ner lite på den här sidan.
  http://www.appinsys.com/globalwarming/GW_Part2_GlobalTempMeasure.htm
   

 30. pekke

  pekke29
  Direktlänk:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/GW_Part2_GlobalTempMeasure.htm#historic

 31. Kristian Grönqvist

  Pehr.

  Du får förlåta skeptisismen. Inte för att det har någon större betydelse i det långa loppet, men blir det inte lite kreativ tolkning. Vad som egentligen är intressant om det blir varmare eller kallare just nu.

  Alla grafer visar på ett övertygande sätt att det blir varmare.

  Speciellt med tanke på en del tokkommentarer på bloggen som antyder att det egentligen blir mycket kallare. Som jag tidigare nämnde har norrskenen i Härjedalen kommit tillbaka efter 11 års frånvaro och du vet vad det betyder. Fläckaktiviteten kommer att öka.

  Alltså ökar värmen totalt sett fortfarande. Vem som är skurken är i den här diskussionen än så länge ointressant. Det kan vi spekulera om en annan gång.Bara vi åtminstone är överens om fakta.

  För det vinner ingen på att man ljuger om fakta. Eller hur Pehr? Det är så oerhört enkelt att kontrollera nämligen. Om man inte utgår från att alla som mäter något ljuger. Och det kan man ju förstår göra. Men inte med aktningen i behåll. Man kan också utgå från att alla som inte mäter något fantiserar. Det är faktiskt en betydligt plausiblare tanke.

  Må det vara hur som helst med den saken, men f.n. stiger temperaturen. En del tycker den gör det i minsta laget, andra tycker att den stiger alldeles för fort, och Du och jag är inte helt säkra på hur det egentligen är. Bara att den stiger. Och att den stigit mest när det inte funnits någon fläckaktivitet alls.

  Vissa saker hänger inte riktigt ihop eller så gör de det. Kanske dags att sätta på tänkarhatten för gemene man…?

 32. Kristian Grönqvist

  För de andra på bloggen kan jag bara säga följande. Min far mätte temperatur, luftfuktighet, vind och vattenstånd på Brändö, Åland i över trettio år. Häftena är en fröjd att bläddra i.

  Han gjorde det för han ville veta hur det verkligen var. Inte hur det inte förhöll sig. Flera sk besserwisserdiskussioner tystnade märkligt när de reda siffrorna kom fram. Det är det som är det speciella med mätningar. Folk som gör dem skulle aldrig komma på tanken att fuska med dem, eftersom de ingår i ett längvarigt arbete för att få reda på hur världen är beskaffad. Kunskap är dessa människors primära intresse. Inte politiska hävstänger. Sådana används av industrifolk, där vinst är det primära intresset.

  Forskning har ett inre värde i sig, som flera här på bloggen inte har en aning om vad det innebär ens. Men kanske får…

 33. Slabadang

  Efter Heartland konferensen…..

  Det här inlägget är för att bokföra min nuvarande uppfattning om vad som driver våra klimatförändringar och till min glädje har min skepticism stärkts och bekräftats av många nya observationer och artiklar. Som individer lägger vi tonvikt vid olika fakta eller motsägelser men jag ska motivera varför jag tänker som jag tänker utifrån de fakta och alternativa hypoteser jag känner till och rangordna dem efter min egen värdering av en information jag har och kopplat till det förstånd jag både äger och saknar.

  Sammanfattningar av detta komplexa ämne är svårt men viktigt att försöka sig på för det gynnar möjligheten att kommunicera. Det vet våra kära politiker och NGOs spindoctors allt för väl. Det gäller bara att ha ett ärligt uppsåt utan något manipulativt syfte.

  Dennings antog inbjudan till Heartland som ”warmist” och gjorde bra ifrån sig med en rolig presentation. Tyvärr innehöll hans bildspel ett par riktiga bottennapp och att de måste ta till den typen av knep bevisar deras svaghet i argumentationen.

   Bilden jag framför allt tänker på är den där CO2 tre och fyrdubblas genom Kinas och Indiens utvecklande välstånd. För det första var deras energikonsumtion beräknad utifrån att den skulle ske mad nuvarande energikonsumtonsmönster förbrukande Kol och Olja i en utsträckning ”peak oil” omöjliggör. För det andra hade han valt en komprimerad tidsserie för att få värsta hockykluubestuket på grafen.För det tredje nämnde han inte den logaritmiskt avtagande effekten av co2s uppvärmande egenskap.

  Dennings var helt klart på defensiven och försökte med bred pensel måla över alla motsägelser om CO2 genom att till och med uppmana oss att skita i detaljerna, med budskapet att CO2 värmer och det är ointressant med hur mycket. Nåväl är det nånstans djävulen ligger begraven så är det just i detaljerna bakom klimatkatastrofiska påståenden och slutsatser. Klimatvetenskapens fribiljett till denna frihet ifrån detaljgranskning är redan klippt och förbrukad.

  Hade han då inget bärande argument ?. Jo hans påstående om en ökning av värmestrålningen med 4w/m2 har sitt fog ifrån laboratoriemätningar. Men den stora brasklappen är att klimatet är ett djävligt stort provrör utan förslutning med en massa andra effekter.Så det för stå som en hypotes att effekten är densamma i den där verkligheten klimatet utgör och är i sig inte ett påstående som ger några klimatkatastrofer inom räckhåll.

  Mycket positivt och modigt var att Dennings vågade anta utmaningen att möta kompetenta skeptiker. Kudos! Men när han försöker framställa sig själv som ”skeptiker” blir det lite ansträngt minst sagt.

  Min shortlist över klimatalarmismens/vetenskapen alâ IPCCs svagheheter och rena dumheter är följande.

  1.
  De jobbar med alldeles förkorta klimatperspektiv i både modeller och slutsatser. Att dra ut co2s effekt ur ett trettioårigt klimatperspektiv är helt enkelt omöjligt med tanke på hur stora avvikelser från temperaturen den ger.
  Vi känner till att både havens och sol/månecyklerna är elvaåriga sextioåriga 120 åriga och tusenåriga de kortaste havscyklerna är trettio år och bör jämföras med varandra först och i det tidsperspektivet. Varje uppvärmningsperiod med varandra och där har vi helt enkelt inte proxi så det räcker till för att försöka kila in klimatknottet CO2 betydelse i förhållande till klimatelefanterna.
  Förstår vi inte de naturliga klimatvariationerna kan vi inte heller förstå co2 s inverkan.

  2. Inte vid något tilfälle har något larm som ”värre än forskarna trott” eller ”värsta någonsin” haft något reellt stöd. Inte en enda gång!

  När varken Tornados Orkaner Monsunregn Vintrar temperatur  vare sig globalt eller lokalt är unika eller uppför sig efter vad klimatmodellerna och larmen förutspått så blir  den minskande trenden av Arktis isar ett extremt ihåligt bevis på att C02 skulle vara orsaken.När Antarktis dessutom uppvisar ett identiskt motsatt mönster med utbredningsrekord på löpande band så ställer det mig helt andra frågor om helt andra samband än med CO2.

  3.  Systematiskt blandar AGWvetenskapen medvetet ihop effekter av uppvärmning som bevis till orsak till den. Ett ständigt pågående räv och rackarspel som de ägnar sig åt och att de måste ”låna” för att få det att bli övertygande. Ett tydligt bevis på hur tunnt det är i skafferiet.

  4.
  Klimatmodellerna har jag en väldigt enkel analys av och det är att de OMÖJLIGEN kan visa något framtida klimat. Skälet är enkelt.
  Klimatmodellerna följer helt enkelt inte de vetenskpliga reglerna för att i någon form eller något avseende kunna beskriva eller berökna ett framtida klimat. Här borde även VoF öppna ögonen och plocka bananerna ur öronen. Man får liksom välja. Har man tilltro till modellerna har man samtidigt utan att förklara varför helt förkastat Phd Scott Armstrongs vetenskapliga regelverk för vad som krävs av prognostiserande modeller för att de skall uppfylla basics för att påvisa någon som helst förmåga bättre än slumpen. Klimatmodellerna bryter mot i princip alla grundläggande kriterier för detta regelverk.

  Armstrong:
  When we inspected the 17 [forecasting] articles, we found that none of them referred to the scientific literature on forecasting methods.It is difficult to understand how scientific forecasting could be conducted without reference to the research literature on how to make forecasts. One would expect to see empirical justification for the forecasting methods that were used. We concluded that climate forecasts are informed by the modelers’ experience and by their models—but that they are unaided by the application of forecasting principles.

  Följande ”goddag yxskaft” till svar från AGWlobbyn står helt för sig själv i sitt försök till försvar ”rebuttal”

  Green and Armstrong (2007, p.997) also concluded that the thousands of refereed scientific publications that comprise the basis of the
  IPCC reports and represent the state of scientific knowledge on past, present and future climates ”were not the outcome of scientific procedures.” Such cavalier statements appear to reflect an overt attempt by the authors of those reports to cast doubt about the reality of human-caused global warming ..

  Så där ja!!! 🙂 det här med att förstå skillnaden mellan pickar och morötter är inte riktigt AGWhotarnas starka sida. Å vem fan skulle våga be en AGWhotare att skära morötter? Det skulle lätt kunna bli en blodig historia med konsekvenser för både fertilitet och urinering.

  Det är rent ovetenskapligt att tillräkna klimatmodellerna någon som helst förmåga att beräkna framtida klimat. 

  5.

  Molnen …ja dessa underbara fantstiska saker som drar över himlen. Nog kan de uppfattas vara hotfulla när de drar in med oväder. Men deras förstärkningseffekt som feedback på CO2 är endast en firnurligt konstruerad hypotes för att få ihop till något klimathot överhuvudtaget.
   Jag nöjer mig med att med hjälp av bla Spencer  Willis Echanbach,satellitmätningar. bondförnuft, verkligheten, all existerande proxi och data och i kraft av ett Iq över sextio, förklara hypotesen  som pseudovetenskapligt förbannat larv.

  6.Molnbildningen

  Jag vågar redan nu påstå att kliamtvetenskapen befinner sig i ett extremt ångestläge då en konkurrerande hypotes om molnbildningens forcings bekräftats genom med olika metoder av varandra oberoende forskare. Svensmark fick helt enkelt rätt.Detta faktum som också bekräftas av Spencer och Christy med motsvarande kontroll av satellitdata stjälper den första dominobrickan för klimatmaffian.
  Alla är medvetna om molnensbildningens betydelse för temperaturen och med Svensmarks teori bekräftad startar en ny paradigm inom klimatvetenskapen. Korrelationen mellan förändringarna av den kosmiska strålningen och temperaturförändringar är som om de vore limmade. Klimathotarna kan bara drömma om samma tajta korrelation för CO2 och kan endast slåss om de smulor som återstår.

  6.

  Solen! Som om det inte var nog för klimathotarna med bekräftelsen av Svensmarks ”Chilling stars” så rekonstruerar Shapiro solstrålningen och får ökningen av solstrålningen till sex ggr större än vad IPCC räknat med.I kombination med Molnbildning/kosmisk strålning så lämnar den sista luftbubblan det AGWskepp som redan ligger på havets botten och torsken flyttar in i den söndersprängda styrhytten.P Corbyn är mannen som prickade ut den blivande vrakplatsen tio år i förvög och har de nu som rundingmärke när han skrattar och åker vindsufingbräda i den vind han har i ryggen

  7 Slutsats.

  Att gammelgäddan i form av den evidensbaserade naturvetenskapen till slut slukar AGWlöjan är en självklar utgång av kampen. Att en specialiserad del av vetenskapen kan korrumperas till oigenkännerlighet är en sak jag kan acceptera. Men det är ingen klimatkris vi ser rulla upp för våra ögon. Det är en politisk kris och demokratins nödflagg som hissas. Det är vår demokratiskt valda politiska elit som fullständigt ballat ur och den insikten ger mig riktigt riktigt ont i magen.

  När MSM samtidigt visar sig vara den politiska elitens trutförlängare
  som helt svikit sin grundläggande uppgift och existensberättigande som vår granskande försäkring mot maktmissbruk och korruption så inser man hur sluten och koncentrerad den verkliga makten är.

  Att se WWF annonerna i spamformat täcka alla MSMs annonsplatser kopplat till artiklar av typ Bojs och Blaffan så finns det liksom ingen demokratisk instans eller myndighet kvar att söka det demokratiska skyddet.

  Det har helt enkelt vänt sig emot oss. Bunkern ute på gärdet med sin vetenskräpsredaktion är ett rent demokratins fiendenäste. Naturvårdsverket ockuperat och infiltrerat av klimatpolitruker. Vi är helt enkelt maktlösa med gigantiska odds emot oss. Sanningen och verkligheten har blivit en allt större fiende för hela den demokratiska instítutionella makten som samarbetar med skumma oansvariga särintressen och centrala byråkrater för att trycka ner lögnerna i halsen på oss.

  Med sitt konsensus har de berövat oss alla demokratiska alternativ
  och demokratin blivit en fasad och en illusion. De är så väl medvetna om att de gemensamt gått allra längst ut på plankan och är egentligen skiträdda för vad de ställt tilkl med och de gör att de sluter sig samman allt hårdare. De har satt hela den politska världselitens förtroende i pant FNs och EUs. Att inte behöva kvittera ut panten har blivit en ren överlevnadsfråga.

  Jag kan inte se annat än att hela det här haveriet kommer få ytterst svåra konsekvenser. Det går inte att styra folk i längden med utsikt ifrån under dumstruten. Det kommer en reaktion och nån gång så måste dammen brista.

  Vi får fortsätta hacka i de sprickor som redan finns och den lilla motståndsstyrka som huserar här på TCS har gjort ett förbannat bra jobb. Keep it up! Schytt och Cargren till fiskmåsarna!!!

 34. pekke

  Kristian G. 31
  Antalet solfläckar har ingen koppling till norrskenet, där i mot har solstormar en koppling till norrsken.
  Det kan bli kraftiga solstormar trots fåtal solfläckar.
  Se antal solfläckar och varningar för solstormar med aurora-förutsägelse här:
  http://www.solarham.com/
  Deras forum där en solforskare medverkar:
  http://solarcycle24com.proboards.com/index.cgi?board=general
  Läs och inse att det som händer med solen nu har ingen forskare sett på kanske 200 år !
   

 35. Pehr Björnbom

   
  Bäste Adolf #26,
   
  Du har helt rätt i att artikeln av Solomon et al. verkligen förtjänar att uppmärksammas för sitt nytänkande om stratosfärsvattnets betydelse. Jag tycker att deras hypotes är väldigt intressant, och den kanske är en förklaring till temperaturens utveckling.
   
  Men just i det här fallet med hur temperaturen utvecklats så är deras konstaterande att temperaturprofilen blivit platt det mest intressanta i artikeln. Och detta är ju inte någon hypotes utan helt enkelt en observation de gör från tillgängliga temperaturdata.
   

 36. Pehr Björnbom

   
  Kristian #31,
   
  Jag är glad att du är skeptisk, Kristian, det behöver du inte be om ursäkt för! Det är en sporre för diskussionen.
   
  Frågan om det blir varmare eller kallare just nu är komplicerad. År 2011 skulle kunna bli signifikant kallare än 2010 men detta behöver inte betyda att det inträder en långsiktig trend av minskande temperatur. För att kunna konstatera en långsiktig trend måste vi ha temperaturdata för flera tiotals år. Den långsiktiga trenden kan alltså bara konstateras långt i efterhand.
   
  Det är alltså fullt möjligt att den långsiktiga trenden i nuläget är en uppvärmning men den kan också vara en avkylning. Vi får inte veta hur det verkligen förhåller sig förrän om många år i framtiden.
   
  Det är i vilket fall av stort intresse att vi hade stora signifikanta temperaturstegringar under 1990-talet medan temperaturen i stort sett inte ändrades signifikant under 2000-talet. Att olika klimatforskare i den vetenskapliga litteraturen har diskuterat denna avsaknad av temperaturändring under 2000-talet visar på frågans betydelse.
   
  Innebär detta att temperaturen nu går genom ett maximum och därefter kommer att minska under ett antal år i framtiden? Eller är det fråga om en terrasspunkt, en platå, och att temperaturen därefter kommer att igen börja öka i framtiden?
   
  Jag anser alltså inte som du att alla grafer visar på att det blir varmare. Temperaturens utveckling är en graf som inte visar på detta utan i stället på en avsaknad av signifikanta temperaturändringar under 2000-talet.
   
  Jag är inte heller överens med dig om att värmen totalt sett ökar fortfarande. Jag anser inte att det finns ett säkert vetande inom klimatvetenskapen om detta. Naturliga och även andra klimatvariationer kan mycket väl vara så stora att de uppväger den uppvärmande effekten av ökande halter av växthusgaser på temperaturen vid jordens yta.
   

 37. AOH

  Slabadang # 33

  Tack -tack – tack – Du blir nog inte avstängd den närmaste tiden här hos T C S . Kanske du rent av kommer att ingâ i ledningsgruppen.
  Ha – Ha – Ha

 38. Pehr Björnbom

   
  Slabadang #33,
   
  Jag håller med AOH!
   
  Suveränt bra skrivet, Slabadang, och jag kan ta till mig det mesta! Det enda jag är mer skeptisk till är din alarmism i näst sista stycket 😉
   

 39. Börje S

   

  Mellan Antarktis och ekvatorn kan det skilja mer än 100 grader C vid samma tidpunkt. När Sovjet kollapsade försvann massor av sibiriska mätrstationer, vilket ledde till att den skatttade världsmedelttemperaturen steg, frågan är om den steg i verkligheten. Bolivias bergstrakter representeras av mätstationer vid Perus kuster liksom att Nevadabergen representeras av mätstationer från västkusten vid LA, norra Kanada representeras av en (1) mätstation placerad på en ö där klimatet är betydligt mildare än i inlandet, mätvärdena från vårt eget land har masserats uppåt av IPCC:s uppgiftslämnare…

  Jag kan förstå att klimatforskare är i stort behov av medelvärden för att ha underlag för sina beräkningar, men för egen del tror jag inte ett skit på dessa beräkningar och förmodligen gör inte klimatforskarna det heller.

  Från mer än 6000 mätpunkter till mindre än 1500 under klimathotsresans gång.Flertalet av de nedlagda är stationer belägna på landsbygden utanför städernas ”värmenedsmutsning” och belägna i kallare områden som t ex Sibirien. Det betyder att medeltemperaturangivelserna för världen blivit 4 ggr mindre tiilförlitliga och de var nog inte så värst tillförlitliga innan mätstationsminskningen heller.

  Alldeles för lätt att leverera de mätresultat som FN, EU och elitistiska skurksekter som Club of Rome beställt, de som ska leda till beskattning av CO2 för att säkra fortlevnad och expansion och slutligen kanske till världshereravälde, men för FN:s och EU:s del tills vidare allt i enlighet med Parkinssons lag.

  ”Kära klimatforskare: Glöm att det är kallare i Bolivias berg än vid Perus kust, bortse från att Antarktis med årsmedeltemp på minus 55 grader C är en kontinent större än Europa, så var det väl själva fan om vi inte ska skrapa ihop en världstemperatur som skrämmer skiten ur medelsvenssönerna i världens alla länder!”

  Världstemperaturangivelserna har således intet med temperaturen i världen att göra, de är blott och bart påståenden som ska styrka vissa politiska ideologier med verkligt stora, för att inte säga groteska ambitioner.

  Trots att jag är okunnig inom klimatvetenskapliga frågor och inte heller i övrigt är speciellt klyftig så kan jag ändå med full säkerhet påstå att världsmedeltemperaturangivelserna är felaktiga, och jag är rätt så säker på att de är grovt felaktiga.

  Om jag ska ange t ex medeldjupet på Sveriges alla sjöar och bara känner medeldjupet i Vättern, Helgasjön, Odensjön, Boren, Roxen, Glan och Bladmagen så blir resultatet, om jag använder de siffror jag då har, garanterat FEL. Möjligen fínns en statistisk möjlighet att det av en ren tillfällighet ändå blir rätt, i så fall är det en på milliarders trillioner.

  Trots det måste vi i vår argumentering använda de felaktiga och dessutom politiskt styrda angivelserna som CRU, GISS och allt vad de heter levererar. Och det känns inte särskilt bra.

 40. Peter Stilbs

  Väl talat, Börje S #39. På pricken.

 41. ThomasJ

  Slabadang #33: Suveränt bra skrivet, skicka texten till respektive inom MSM & PS oxo. Tror t.ex. Per Gudmunsson på SvD kan ha viss ’mottaglighet’… 😉

  Börje S. #39: Ävenledes suveränt bra skrivet, skicka gärna vidare…  😉

  Tja, varför inte cc:a SMHI, Riksdagen/Regeringen, diverse ’AGW-potentater’ i allmänhet i samma veva? 😀

  Mvh/TJ

 42. ThomasJ

  Lite OT, dock anknytande till innehållen i tidigare välskrivna inlägg. Detta om korallerna i/vid/kring Stora Barriärrevet:

  http://wattsupwiththat.com/2011/07/01/coral-bleaching-on-the-gbr-no-evidence-of-net-decline/

  Hur ph**n kan de bara hålla på?

  Mvh/TJ

 43. Nu skriver ju WMO att ”the differences between the three years are not statistically significant” så det finns väl inte så stor anledning att kritisera dem. Sen skriver du att vi har en platt temperaturprofil sedan slutet av 90-talet vilket inte stämmer, oavsett om man tittar på UAH eller HadCRUT. Temperaturen ökar fortfarande. Trots allt, en mer balanserad artikel än den föregående i samma ämne. 

 44. Stickan no1

  Hej Stickan
  Har själv använt signaturen Stickan sedan 2009. Ändrade nu till Stickan no1 för att förtydliga att vi är olika personer med olika åsikter.
  Lätt hänt om det inte krävs unika namn,  men troligtvis lätt att åtgärda av moderatorer om de inför krav på unika namn.

 45. Ivh

  Börje S #39
   
  Vad menar du med ”Norra Kanada”. Du påstår att där finns bara en mätstation?
   
  På den nordligaste större ön Nunavut så finns det minst ett 10-tal väderstationer som rapporterar till den kanadensiska motsvarigheten till SMHI. Nu är det säkert så att de finns inga mätstationer där som är riktigt gamla. De flesta togs i drift mellan första och andra världskriget.
   
  I USA började militären sätta upp väderstationer över hela USA efter amerikanska inbördeskriget. Där borde det vara ganska lätt att få historiska väderdata.
   
  Nu vet jag inte hur många mätpunkter som finns i världen. I Sverige är det ungefär 30 som används vid internationella mätningar. Alla har de gemensamt att funnits på samma plats sedan 1880-talet och de är på landsbygden. Totalt är det mellan 300-400 väderstationer i Sverige. Även om man bara använder de 10 stationer som varit i drift sedan slutet på 1850-talet så blir det ingen stor skillnad med när man jämför med alla under en del av perioden.
   
  Den väderstation där SMHI har mätt upp köldrekordet, Vuoggatjålme, är inte längre i drift. Den var i drift från ungefär 1950-1990. 1966 var det köldrekord med -52,6 grader. Nu finns väderstationen några km därifrån.
   
  När man gör lånsiktiga temperaturmätningar så jämför man delresultaten med resultat man får när alla mätstationer används. Skulle resultaten avvika markant så skulle ju det rapporteras.
   
  SMHI granskar delrapporterna som de internationella väderorganissationerna sammanställer för Skandinavien.
   
  Det finns en omfattande granskning av resultaten från WMO, NASA NOAA mfl som sammanställer resultat
   
  Trots att det finns ett flertal organisationer som sammanställer globala temperaturer så får de ungefär samma resultat.

 46. Stickan no1

  Gå in på rådata på de mätstationer som faktiskt används av ex giss finner du att de flesta svenska stationer som används i mätserien är flygfält.
  Japp.
  http://tinyurl.com/5sloj97
  Är det så klokt?

 47. Pär Green

  Är det en försiktigare ton på gång eller ett försök till vanlig propaganda?

  Juni – en riktig dundermånad

  SMHI räknade rekordet 41 000 blixtar – på en dag
  Årets juni kommer gå till historien som en riktig dundermånad – och värst var 7 juni.

  – Man kan förvänta sig det i samband med klimatförändringar. Atmosfären innehåller mer energi i dag än för 10 och 20 år sedan och då märks det genom mer nederbörd.

  http://www.aftonbladet.se/vader/sverigesbastavader/article13263807.ab

 48. Pehr Björnbom

   
  Stickan #43,
   
  Nu skriver ju WMO att ”the differences between the three years are not statistically significant” så det finns väl inte så stor anledning att kritisera dem.
   
  Jo, men det är, som jag skriver mer än tio år, de flesta under det senaste decenniet, som inte signifikant skiljer sig från 2010. Detta skriver WMO inte.
   
  Sen skriver du att vi har en platt temperaturprofil sedan slutet av 90-talet vilket inte stämmer, oavsett om man tittar på UAH eller HadCRUT. Temperaturen ökar fortfarande.
   
  De data jag använt är HadCRUT3. Jag anser att det är helt korrekt att säga att temperaturprofilen är nästan platt under perioden sedan slutet av 90-talet om den i huvudsak saknar signifikanta temperaturändringar förutom ett par år med signifikant eller nästan signifikant lägre temperatur (1999, 2000, 2008) än för de övriga åren.
   
  Uttryckssättet platt temperaturprofil, eller platt temperaturtrend, kommer dessutom inte från mig utan från artikeln av Solomon et al. (2010). De skriver i tredje meningen i inledningen följande:
   
  However, the trend in global
  surface temperatures has been nearly flat since the
  late 1990s despite continuing increases in the forcing
  due to the sum of the well-mixed greenhouse
  gases (CO2, CH4, halocarbons, and N2O), raising
  questions regarding the understanding of forced
  climate change, its drivers, the parameters that define
  natural internal variability (2), and how fully
  these terms are represented in climate models.
   
  Uttrycket att temperaturtrenden varit nästan platt sedan slutet av 90-talet ges alltså i en peer-reviewad klimatvetenskaplig artikel i Science 2010. Man kan se min bloggartikel här som en verifiering att detta stämmer överens med temperaturdata. Peer reviewers av artikeln i Science har antagligen också kontrollerat detta.
   

 49. Pehr Björnbom

   
  Stickan #43 (forts.),
   
  Det är för övrigt intressant att komplettera ingressgrafen, figur 1, i min artikel ovan med en gissning på hur stapeln för 2011 kommer att ligga. Enligt HadCRUT3 så är intervallet för 2011 hittills 0,18 – 0,38 °C, uträknat, om jag förstått det rätt, med uppmätta värden för jan – maj.
   
  Så om vi gissar på att resten av 2011 skulle bli omkring lika varmt som 2010 (vilket förmodligen är att ta i med överkant) så skulle stapeln för 2011 ändå ligga som den för 2007 ungefär.
   
  Så 2011 kommer alltså sannolikt att förstärka den platta temperaturtrenden med ytterligare ett år, det trettonde, som inte signifikant skiljer från alla de andra som ingår i denna platå.
   

 50. Ivh

  Stickan n:o 1
  Att ha väderstationer när flygplatser är inget problem. De brukar vara en bit ifrån banorna.
  Du fick inte med stationerna i norra Sverige, så här kommer fler mätstationer.
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/findstation.py?datatype=gistemp&data_set=1&name=&world_map.x=407&world_map.y=60
   
  Det var en bra länk du hittade. Det visar vilka mätstationer NASA/GISS använder. Går man över till USA och Kanada
   
  Här har jag tagit en punkt i norra Kanada.
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/findstation.py?datatype=gistemp&data_set=1&name=&world_map.x=140&world_map.y=33
  Och här en punkt mitt i Nevada.
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/findstation.py?datatype=gistemp&data_set=1&name=&world_map.x=132&world_map.y=128
   
  Börje S påstående om att det bara skulle vara en mätstation i norra Kanada var fel liksom att det inte skulle vara någon i Nevada.

 51. Slabadang

  IVH!

  Du vet att det är skillnad mellan existerande mätstationer och rapporterande? Så om du kollar vilka GISS tar rapporter ifrån så kan du återkomma igen därefter.

  The Berkeley project kommer ge en ny utvärdering att utgå ifrån. Att försöka kvantifiera osäkerheterna är en viktig mälsättning med projektet och de har tagit med i princip all tempdata som finns och de har tydligen över 1.6 miljarder mätningar som underlag.

 52. Ivh

  Pär Green
   
  Att åskvädren blir fler och häftigare när det är riktigt varmt är inget nytt, så har det alltid varit. Kalla regniga somrar brukar det inte vara så mycket åskväder.

 53. Det påkekas som Spencer brukar framställa är att ’skillnaden’ mellan
  kallt och varmt är den viktigaste faktorn(styrka) för väderutbrott.
  Åska förekommer även under vinter,ingen mätare hur varmt det är.
  Uppsala har mycket värme.men ingen åskknall har förekommit alls.
  ALI.K.

 54. Pär Green

  Ivh # 52
  Och, då har det inget med något klimathot att göra!
  Enbart en naturlig förklaring!

 55. Kristian Grönqvist

  Nu vet jag inte hur Du läser kurvor Pehr, men jag brukar anse att om en stapel är högre än föregående så är det en ökning. Din motivering att 2010 skulle plana ut,. är nog bara ett skott i tomma luften. De orangea mätningarna är alla i den högre delen, de bruna sen. gula sen, ljusblå, gröna och allra sist de mörkblå. Visst är det märkligt likt en hockeyklubba… Eller ser Du något annat…?

 56. Ingemar Nordin

  Kristian G #55,

  Kan du inte läsa vad Pehr säger om signifikans och mätdata under senaste dryga decenniet? Det är ju glasklart.

  Men förutom att många AGW:are (t.ex. på NOAA och Nasa GISS) har en politiskt motivering att framställa saken som att det åtminstone sker någon ökning (”2010 varmaste året hittills!”) är ju bara pinsamt med tanke på att även om vi skulle acceptera deras manipulerade mätningar så räcker det ju inte alls till för att de skall stämma med IPCCs prognoser.

 57. Stickan no1

  Ivh;
  Titta lite nogrannare på din länk från kanada!

  Hur många stationer används 2011?  Jo 5 av 33.  Varför tror du själv?
  Var tror du dessa är belägna? De allra flesta om inte alla är flygplatser.
  Hur stort yta har är kanada? Jo 9 958 miljoner kvadratkilometer.
  Tycker du själv att 5 platser räcker?

 58. Stickan no1

  En mätstation i Nevada med mycket lång mätserie och som fortfarande används:
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=425724710100&data_set=1&num_neighbors=1
  Trend? Koppling till CO2?

 59. tty

  IvH # 50

  ”Att ha väderstationer när flygplatser är inget problem. De brukar vara en bit ifrån banorna.”

  I så fall är de farliga. En flygväderstations viktigaste uppgift är att ge inställnings/beräkningsvärden för de flygplan som startar/landar på banorna. Om de därmed ger klimatologiskt skeva värden är helt ointressant, och något som nog ingen tänker på när man placerar dem.

 60. tty

  Ivh #50

  ”Stickan n:o 1
  Att ha väderstationer när flygplatser är inget problem. De brukar vara en bit ifrån banorna.”

  I synnerhet i Luleå tydligen, för den position GISS anger ligger mitt i Luleälven.
  Nu är det dock så att kvaliteten på metadata i GHCN (som GISS använder) genomgående är usel, vilket jag påpekat tidigare, något som gör t ex använding av ”nattljus” för att bedöma om en station ligger ”på landet” helt meningslös. Stensele ligger t ex mitt i en sjö enligt GHCN/GISS. 

  Man undrar förresten vad som hände med uppgifterna från Luleå flygplats efter 1971? Jag var där i fredags och både fältet och väderstationen låg kvar på det vanliga stället på Kallaxheden.

 61. Kristian Grönqvist

  Ingemar Nordin

  Jag respekterar Er kunskap men nu är det ju inte Pehrs text jag läser av. Det är själva graferna. En viss skillnad. En kunskap som är värdefull att tillägna sig..! Eller vill Du påstå att mätdata är fel…???

  Hur Pehr tolkar graferna vet jag redan, men påstår, att det sättet kanske inte är med sanningen överensstämmande.

  När det gäller solfläcksaktivitet vet jag inte vem Ni försöker lura. När solen går in i ett aktivare skede så ökar också solfläcksaktiviteten. Mao, om den ökar så ökar instrålningen av energi från solen, vilket enkelt sagt betyder att det blir varmare på jorden. Inte kallare.

  Ni kan säkert hitta info om detta tom på skolbarnas uppslagsverk Wikipedia.

  Jag har fortfarande inte skyllt på någon specifik skurk till detta, jag pekar bara på att sannolikheten för att det skall bli varmare totalt på jorden de närmaste åren är mycket större än att det skall bli kallare.  Grafer pekar entydigt på detta, fakta om solen detsamma, ev effekt av växthusgaser, vilket effektivt förnekas på denna blogg, tyder på detta.

  Fortfarande är det ingen katastrof, men värmen ökar…

 62. Kristian Grönqvist

  Bara för att en tredje gång förklara norrskenet, som tycks bereda några vissa svårigheter. Solfläcksaktiviteten orsakar inte norrsken, solfläcksaktiviteten ökar vid ökad energiutstrålning från solen (solstormar) vilket också utbredningen av norrskenet söderut gör…

 63. Ingemar Nordin

  Kristian G #61,

  Hur Pehr tolkar graferna vet jag redan, men påstår, att det sättet kanske inte är med sanningen överensstämmande.

  Kan du vara mer precis i ditt påstående? Såvitt jag kan se så är hans tolkning mer vetenskapligt korrekt eftersom han, till skillnad från dig, tar med osäkerhetsmarginalerna och vad man kan/får säga inom signifikansintervallet. Man behöver en viss kunskap om detta för att läsa grafer.

  … jag pekar bara på att sannolikheten för att det skall bli varmare totalt på jorden de närmaste åren är mycket större än att det skall bli kallare.  Grafer pekar entydigt på detta…

  1) Du begår ett logiskt felslut om du tror att grafer över hur det sett ut säger något om framtiden (induktionsproblemet).

  2) Med ditt resonemang så skulle alltså grafen från det senaste decenniet säga att det sannolikt inte kommer att ske någon större global temperaturförändring, vare sig uppåt eller nedåt? Å andra sidan så skulle grafen vi har från mitten på 1800-talet till nu säga att den kommer att öka med 0,5 grader under detta århundrade. – Ja, du inser säkert problemet med att välja vilken graf som skall anses vara ”den sanna”.

  3) Vem är ”ni”, som du anklagar för att inte koppla samman solaktivitet med solfläcksaktivitet och som enligt dig befinner sig på skolbarnsnivå?

 64. Björnbom: Ja det är många varma år det senaste decenniet och det redovisas i WMO’s rapport så jag ser fortfarande inte vad det är du kritiserar. Platt ändrar du nu till nästan platt, ja det ökar fortfrande, och Solomon et al säger inte som du påstår ökningstakten minskar (nästan platt) trots ökning av växthusgaser utan att det ev. sker p.g.a. minskning av vattenånga trots att andra växthusgaser ökar  … jag förstår fortfarande inte vad du vill säga …  

 65. pekke

  Kristian G. #62
   
  Det finns ingen koppling mellan antal solfläckar och solstormar/norrsken som man vet just nu !
   
  Kraftiga solstormar/norrsken kan förekomma även vid låg solaktivitet.
   
  Solcykel 24( nuvarande ) har väldigt lite synliga solfläckar och lågt magnetfält jämfört med vad man mät och sett de senaste 200 åren !
   
  Men det betyder inte att det kan bli kraftiga solstormar som ger större norrsken.
   
  Daglig uppmätning av Flux och solfläckar ( de 2 längst ner ).
   
  http://www.leif.org/research/TSI-SORCE-Latest.png

   
  Synliga solfläckar/area sedan slutet av 1800-talet.
   
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif

   
  Solens magnetfält växlar polaritet med samma cykel som solfläckarna och växlingen sker på en solcykels max.
   
  http://www.leif.org/research/Solar-Polar-Fields-1966-now.png

  Solcykel 24 verkar vara nära sitt max enligt ovanstående länkar, kanske det kommer redan inom 1 år !?
   
  Solstormar förekommer vare sig det är hög eller låg aktivitet på solen och om en storm är riktad direkt mot jorden så blir det norrsken.
   
  Det finns några solforskare som mätte solfläckarnas magnetfält och noterade att det hade minskat mer än vad som mäts tidigare och förutspår att om trenden fortsätter så går det inte se några solfläckar om några år !
   
  Vilket de fick sk*t för från många andra solforskare för bara några år sedan, men i dag säger allt fler forskare samma sak !
   
   
   
  Kristian G.
   
  Vad Solen håller på med nu har ingen levande solforskare sett !!
   
  Solstormar förekommer vare sig det är hög eller låg aktivitet !!
   
   

 66. Håkan Sjögren

  Stickan # 64 : Utsläppen av koldioxid ökar och koldioxiden är en växthusgas. Alltså ökar temperaturen enligt IPCC:s datorbaserade modeller oavsett om termometerarna visar sjunkande temperaturer. Detta uppfattar jag som AGW-arnas uppfattning. Mvh, Håkan.

 67. pekke

  Lite Youtube i dag, men inte musik utan flygvideos !
   
  Karlstad från paraglider som startar från gamla flygplatsen i Karlstad.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=xQkyLAALB5s&playnext=1&list=PL48B11E9AB401F401

   
  Airshow från Karlstads nuvarande flygplats på en högplatå i skogen drygt 10 km NV om K-d.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=iJtNd3K80i0

   
   
   
  Och lite från en jobbarkompis med en ultralight farkost.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=hifo_02dqZ8

   
   
   
  Notera att det är vatten å vatten över allt !
   

 68. Partiklar som underlättar molnbildning finns det gott om i atmosfären oavsett hur solen avskärmar oss från angrepp från den yttre rymden eller ej.

  Majoriteten av moln bildas vid fronter där kalla och varma luftmassor möts. Handlar alltså mer om rörelser i lufthavet än strålning från rymden.

  Handlar mer om hur högtryck och lågtryck uppstår och flyttar sig, men det kanske har med gravitationen att göra om man får tro de som tror på det – på något vis.

  Dom kanske tror på ”högtryck varmt och lågtryck kallt”.
  Kul teori. Det lär stämma sommartid här hemma i alla fall…

  Jag tror själv inte ett smack på Tottes och Håkans påstående om
  att det är gravitationen och atmosfärens tryck som har störst inverkan på hur balansen mellan instrålad energi och utstrålad energi beter sig.

  Jag kan hålla med om att det finns mer atmosfär kring en stor planet än en liten – på grund av gravitationen.

  Men att helt bortse från sammansättningen av atmosfären låter för mig väldigt konstigt.

 69. Pehr Björnbom

   
  Kristian #55,
   
  Som Ingemar skriver i #56 borde du kunna förstå vad min graf säger.
   
  Staplarna bör läsas på följande sätt. Om två staplars inte har några gemensamma värden så skiljer sig de två årens temperaturer signifikant från varandra. I motsatt fall så finns det ingen signifikant temperaturändring mellan de två åren.
   
  Försök igen!
   

 70. UFFE B#
  Högtryck på vintern är varm.HEHEHE.
  ALI.K.

 71. Pehr Björnbom

   
  Stickan #64,
   
  Ja det är många varma år det senaste decenniet och det redovisas i WMO’s rapport så jag ser fortfarande inte vad det är du kritiserar.
   
  WMO skriver som du själv säger att 2010 är det varmaste året tillsammans med 2005 och 2010 vilkas temperatur inte signifikant skiljer sig från 2010. Men i själva verket är det hela 11 år sedan slutet av 90-talet vars temperatur inte signifikant skiljer sig från 2010.
   
  Tycker du verkligen att detta är ett fel som man bör se genom fingrarna med? Bör man inte ställa några krav på att WMO kommer med vetenskapligt korrekta uppgifter?
   
  Platt ändrar du nu till nästan platt, ja det ökar fortfrande, och Solomon et al säger inte som du påstår ökningstakten minskar (nästan platt) trots ökning av växthusgaser utan att det ev. sker p.g.a. minskning av vattenånga trots att andra växthusgaser ökar … jag förstår fortfarande inte vad du vill säga …
   
  Du har rätt i, Stig Moberg, att jag skrev platt i stället för nästan platt, så den kritiken får jag väl ta. Jag skulle ha kunnat checka exaktheten i det jag skrev noggrannare (skall detta mitt fel ses som en mygga eller en kamel? 😉
   
  Om du inte förstår mig, Stig Moberg, så kan jag bara försöka igen och se om jag kan förklara det hela på ett bättre sätt.
   
  WMO:s rapport ger inte någon bra diskussion av temperaturutvecklingen. Man får inte det intrycket av WMO:s rapport att temperaturtrenden har varit nästan platt sedan slutet av 1990-talet.
   
  Men att temperaturtrenden har varit nästan platt står att läsa i Solomon et al (2010). (Se även min kommentar #35 för mina synpunkter på deras hypotes om vattenångan). De temperaturdata som jag redovisar i ingressbilden figur 1 i bloggartikeln visar också att deras påstående om att temperaturtrenden har varit nästan platt har ett gott stöd i observationerna (någon ändring av denna platthet på grund av 2011 års temperatur verkar inte heller vara i sikte).
   
  Det är väldigt intressant att temperaturen knappast har ändrats under så lång tid men WMO:s rapport tar inte upp detta till diskussion. Detta tycker jag är en stor svaghet med rapporten.
   
  Du tycks ha fastnat i den åsikten, Stig Moberg, att temperaturen faktiskt skulle ha ändrats signifikant under denna period på mer än tio år trots att så inte är fallet. Ta dig en ny funderare på hela saken, Stig Moberg!
   

 72. Vi får nog hoppas att Herr Carlgren vill hålla 2 graders målet,men
  2 graders målet (-2)där har ingen klimatmål för detta ej ännu
  utformats,men den kommer nog också får vi hoppas.
  Klimatmålet bör gälla +-2 grader C.
  ALI.K.

 73. ALI.K #70

  Sommartid hos oss Ali. Vintertid blir det kallt…

 74. UFFE B#
  Var det Norsk humor,rolig på Norska.
  ALI.K.

 75. ALI.K #70

  …Och du vet naturligtvis också vad det beror på?

  Hur fungerar det höst och vår ALI? Då när det är hälften dag och hälften natt?

  Ursäkta mig för mina triviala frågor, men dit ”HEHEHE” gjorde mig lite mer fundersam än vanligt över dina små kommentarer nattetid.

  I vilken del av världen lever du? Om man får vara nyfiken?

 76. UFFE B#
  Jo i Uppsala,det är en värmeö.men som har uppfattat bor du i Idre,
  är inte det en ganska kylig trakt ,inget illa ment alls.Jag bara undrar.
  Själv gillar jag trakten kring Femunden,det ligger väl ganska nära? där du bor.
  ALI.K.

 77. ALI.K

  ”Var det Norsk humor,rolig på Norska.”

  Vad menar du?

  Pratar du om väder, eller pratar du bara rakt ut i vädret,?

 78. Pehr Björnbom

   
  Håkan #66, Uffeb #68,
   
  Peter S har tidigare i en bloggartikel här på TCS rekommenderat följande artikel
  Raymond T. Pierrehumbert (2011). Infrared radiation and planetary temperature, Physics Today, 64, 33.
  http://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf
   
  Detta är en bra artikel för den vetenskapligt intresserade tycker även jag.
   
  Pierrehumburbert tar inte upp sådana saker som klimatkänsligheten eftersom detta ligger utom ämnet för denna artikel. Det han tar upp är jag inte skeptiskt inställd till utan det är saker som även skeptiska klimatforskare som Lindzen och Spencer håller med om.
   
  Om Pierrehumbert skulle ta upp klimatkänsligheten så skulle jag nog förhålla mig väldigt skeptisk till vad han skulle skriva eftersom jag har fått den uppfattningen att han anser att klimatkänsligheten är hög. Han har bland annat för ett par år sedan på Real Climate angripit Spencer och Braswell på grund av deras argument till stöd för en låg klimatkänslighet.
   

 79. UFFE B#
  Jag kan inte rekommendera att flytta till Uppsala,dels är stan förstörd,järnvägsövergångar delar stan mm,vindar är turbulenta jämt,alltsåmotvind vart håll man än cyklar.Dels är Uppsala som ett stort hål,där solen ligger på,lågtrycken och åskan går runt kring staden för det mesta.
  Mp har förstörd staden,infrastrukturen ligger 20 efter Västerås.
  Det blev bättre förstås 2006 när nya motorvägen öppnades,nu styr
  inte MP längre i Uppsala,slutade styra år 2002,Socialdemokraterna
  fick styra till år 2006,och det bättre då.
  Järnridån till Stockholm går vid Knivsta.
  ALI.K
   

 80. UFFE B#
  Bara ett skojigt skämt,’rolig’ är allvarlig i Norge,inget annat menat.
  ALI.K.

 81. Tack Pehr #78

  Ska läsa och förska förstå lite senare. Imorgon t ex.

  Just nu har jag fullt upp med att försöka läsa en spännande bok men ändå undvika att somna innan de roliga ungdomarna som firar någons födelsedag en bit under balkongen drar på ordentligt.

  Att somna till surret och dunket är OK tycker jag ibland. Men att vakna till oväsen efter ett skönt insomnande är lite jobbigt. 

 82. ALI.K  #80

  Jag undrade över var du bor eftersom du oftast skriver en mängd kommentarer när vi andra normalt sover.

  Jag bodde en tid i Knivsta och tyckte att det var kul. Jobbade då på IBM i Järfälla och hade träffat en tjej som jobbade i Uppsala.

  Vi tyckte att det var praktiskt att flytta ihop halvvägs, vilket var korkat. Men vi hade en liten segelbåt i sjön som jag glömt namnet på.

  Jag seglade ofta bort en tur efter jobbet och hem igen. Ibland spännande kryss under motorvägen… sjön heter något på oxen.

  Valloxen!

 83. UFFE B#
  SI DÄR Knivsta också,de är självständiga som kommun numera,har
  en kompis som brukar fiska i Valloxen.
  ALI.K.

 84. Pär Green

  Pär Green { 03.07.11 at 17:05 } Tja nu vet någon sin begränsning!
  De med streck vinklar och stjärnor, som gud inte gav hjärnor!
  Vet nu mer att med stöveltramp och gevär går det inte att driva en funktion (blogg) som inte reagerar på kulor och krut!
  Det krävs kunskap, finns det ett tydligare exempel?
  En som förmodligen inte finns längre!
  Allt går att skjuta! Eller sälja med mördande reklam!
  Länge leve TCS!

 85. Ingemar Nordin

  Pär Green #84,

  Om det där skulle vara ett förtäckt hån mot att Jonny så tycker jag att det bara är tramsigt. Vi är flera som håller i TCS nu, och ingen av oss har minsta intention att driva den med ”kulor och krut”. Plumpt!

  Det vore mycket mer konstruktivt om du har någon saklig kommentar till Pehrs inlägg.

 86. Pär Green

  Ingemar # 85
  Jag har kontakt med Jonny via mail.
  Men faktum kvarstår, bloggen fungerar inte.
   

 87. Pelle L

  Pär Green #86
   
  Gissar att det är dags att kalla tillbaka det gamla gardet igen.
  Se det här som en generalrepetition.

 88. Pär Green

  Ingemar # 85
  Även jag har fått utbildning i döda så fort som möjligt, men jag ägnat mig de senaste 30 åren till vad man förr sa ADB!
  Om du är beredd att anställa Jonny på LI som professor gör det!
  Man som ”admin” för en blogg gäller andra kunskaper!
  Just i skrivande stund är 2 länkar ur funktion i ett antal timmar!
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/01/semesterfredagstankar/
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/30/vaktavlosning-pa-the-climate-scam/
  Svar från Jonny:
  Alla är vi barn i början. Det skrev vi också i startposten i fredags
  Men behöver TSC barn?
  Jag föredrar kunskap om ämnet!

   

 89. Ingemar Nordin

  Pär Green #86,

  OT: Vad menar du med ”fungerar inte” ?

  Till Jonnys försvar: I april kontaktade Maggie oss för att hon tröttnat på TCS och ville lägga ned den. Jag svarade att jag inte hade tid och möjlighet att driva den vidare. Peter S. svarade på liknande sätt.

  Den ende som var beredd att ta på sig ansvaret för, och jobbet med, TCS var Jonny Fagerström!

  Så innan du sätter igång någon hånkampanj i värsta AGW-stil så ta dig en funderare på Jonnys berömvärda insats.

  Sedan måste du har förståelse för att ansvaret numera är uppdelat på flera skribenter och att vi får pröva oss fram, både vad gäller det tekniska och vad gäller moderering.

  Som jag tror att jag skrev till Jonas N i någon tråd, så är modereringsreglerna – som för övrigt har funnits hela tiden, även under Maggies regi – med nödvändighet lite subjektiva. Vi är olika personer som skriver, och därför tar det ett tag innan vi samordnat oss på en rimlig nivå. Jag har sagt var jag ligger i detta spektrum …

  I grunden handlar det bara om normal hyfs i ett seriöst debattforum: angrip inte person utan sakfrågan, utnyttja inte forumet för att driva hets mot folkgrupp. Sprid inte obefogat skvaller – nåja, ge alltid i så fall länkar.

  Att utan anledning gå till attack mot Jonny för att han är officer, med hänvisningar till det nazistiska SA, upprepade dumdryga kommentarer till militära kommandon, utan att moderering ens gjorts – hur jäkla oförskämd får man vara? På vad sätt bidrar det till bloggens läsvärdhet?

  Vi som är skribenter på TCS kanske reagerar med lite olika medel, men du kan vara säker på att vi alla har TCSs bästa för ögonen. Vi vill att denna blogg skall växa och bli ännu mer läsvärd än tidigare. Vi har mäktiga fiender därute, med oändligt mycket mer resurser till sitt förfogande. Det gäller att ha fokus inställt på detta.

  Så, vad menar du med ”fungerar inte”? Om du tycker att vi är tafatta och trevar oss fram, så är det rätt. Ha lite tålamod!

 90. Pär Green

  Ingemar Nordin # 89
  Jag lägger ner, men det är tråkigt att TSC tappar tempot!
  En ”ny” blogg som föreslagits skulle enbart göra TCS en otjänst.
  Jag hjälper Jonny så mycket jag kan.
  ”Just i skrivande stund är 2 länkar ur funktion i ett antal timmar!”
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/01/semesterfredagstankar/
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/30/vaktavlosning-pa-the-climate-scam/
  Men det är inget jobb för en amatör!
   

 91. Pär Green

  Ingemar Nordin # 89
  Jag har pratat med Jonny och gör en dubbel pudel.
  För att inte Jonny skall få mer kritik än nödvändigt är slutsatsen att mina  kommentar får vara kvar.
  Jag får själv skämmas för dom.
  Ibland skriver man mer än vad man tänker!

 92. Ingemar Nordin

  Pär Green #91,

  Det var inte personligt menat, men det är berömvärt att du ser till TCSs fortlevnad och till det långsiktiga!

 93. Rosenhane

  Ingemar,

  Stort tack!

  Äntligen ett embryo till programförklaring men det hade varit önskvärt att du hade skrivit detta för två dagar sedan alternativt att ni gått ut med information redan i april när saken tydligen aktualiserades.

  Nu blev det som det blev; Jonnys ordergivning föll inte i god jord och efter hans förtydligande om att han efter eget behag kunde stänga ner bloggen var katastrofen ett faktum.

  Modereringsreglerna som du säger har funnits hela tiden fick en annan innebörd i och med Jonnys portning av Michelangelo.
  Vad hade han gjort för att uteslutas?
  Jo han kommenterade med en sarkasm av lindrigare art.

  Jag har bara det senaste halvåret sett tiotals mycket grövre inte sarkasmer utan rena påhopp på både dig Och Peter S och bak i tiden ännu fler bland annat på Göran Ahlgren.

  Detta föranledde dock ingen uteslutning från Maggies sida.

  Hur menar ni i SI att vi kommentatorer ska tolka detta?

  Självklart känner många  att Jonnys agerande slår ihjäl bloggen och jag vet att du förstår detta; men Wedins och Per Greens tarvliga anspelningar och förakt för en hel yrkesgrupp finns det naturligtvis inget försvar för och där tycker jag att man kan fundera över reprimand(som Maggie ju tillämpade).
  Tar det sig oacceptabla former ändå återstår inget annat än en fot i ändan.

  Ingemar, jag tror att de bästa för TCS och UI vore om exempelvis du lägger upp en öppen tråd där vi alla kan diskutera den uppkomna situationen och vädra ut de senaste dagarnas unkenhet.

 94. Bertel

  Pär Gren # 88

  Du skrev ”Även jag har fått utbildning i döda så fort som möjligt, men….”?

  Du är en av de vars text är en del av min vardag, dvs läser bloggen dagligen. men din sk kritik är som en ”klusterbomb” isf intellektuella pikar med riktning och är inte ovanstående(# 88)text lite för magstarkt(dvs kraftigt förstärkt med egen magkänsla), oavsätt hur man uppfattar de första ”överdrivna” formuleringar från en för tillfället ansvarig moderator?.

  Du vet vad jag anser ang godtycklig moderering(ogillar), men att i skrift gräva ner sig i en ”affektbaserad”? återvändsgränd pga ad hominen, med bombastiska överdrifter, bär inte budskapet i hamn/framåt.    🙂

  PS. Morgondagen är oviss. DS

 95. AOH

  Ingemar Nordin # 89
   
  Tack för din utförliga information om det nya T C S som visar att alla synpunkter om moderering i tråd ” Vaktavlösning” var ”mycket snack och lite verkstad”

  Om någon är emot MODERERINGAR så är det jag. Jag upplevde i min barndom under DDR- kommuniststyre, där min far sam ortens skollärare, hämtades av polisen när jag som
  14—råring stack till släkt i Sverige.

  Under mina skolrår fick jag minsann hålla igen med ord för att inte M O D E R E R A S.

  Så låt oss leva upp till Maggie:s ledspråk ”ATT TÄNKA SJÄLVA” och fortsätta här hos T C S  i hennes anda.

 96. Slabadang

  Pär Green!

  Jag är hyperkänslig inför mänskliga stryrkor och framgångar. När ungarna  lyckas med nåt, när nån blir frisk, när nån visar osjälviskhet och ödmjukhet eller starkt civilkurage eller blir så där vansinnigt glad över något.

  Men känsligast av allt är jag inför när folk lägger ner stridsyxorna prestigen och finner varandra i uppriktig förståelse de e starkt!

 97. Bertel

  Pär Gren # 91

  Skrev mitt inlägg under tiden du skrev ut ditt. Kan du förtydliga din budel?

 98. Det bästa är att ’vädra ut’ meningsskillnader med diskusion,räta
  ut missförstånd.
  Alla på denna blogg är kloka nog för detta.
  ALI.K.

 99. Pär Green

  Bertel # 94
  Låt oss kämpa för att TCS skall bestå!
  Låt Jonny bli bli varm i kläderna!
   
   
   

 100. Pär Green

  Är kanske lite för enkelt att kritisera någon som försöker och vill!
  Jag stöder Jonny i det arbete har har åtagit sig.
  Är det någon annan som vill överta?

 101. Bertel

  Ingemar # 89

  Tack.   🙂  och jag hoppas att ni(SI)kan bibehålla din genuin vilja till tydlighet gällande framtiden,inklusive regelverk gällande moderering.

 102. Jonny Fagerström

  Tack för det Pär! Skönt att höra! Ha en trevlig kväll.

 103. Bertel

  Pär Gren # 99

  Ok(tack för svaret) och visst är det härligt med förtydligande kommunikation,    🙂

 104. Ulf L

  De senaste kommentarerna från 89 och framåt gör att jag får tillbaka tron på mänskligheten. Instämmer helt med Slabadang #96. Sådant är stort Pär.

 105. Rosenhane

  Jonny Fagerström

  Jag kan inte gärna släppa ”Michelangeloaffären” , den gnager faktiskt.

  Om vi tänker oss någon annan gemenskap, organisation, medarbetare, arbetskollegor eller vad som helst, hade överhuvudtaget någon person så lättvindigt fått sparken eller uteslutits hade den som hade utfärdat bullan fått både Jämo, Diskrimineringsombudsmannen, Aftonbladet, Expressen, Tv4 m fl på sig.

  Detta är något som SI, TCS  och du inte kommer runt utan en offentlig självrannsakan.

  Kom ut med en sådan!

 106. Jonny Fagerström

  #105 Rosenhane
  Jag och Pär har haft en bra dialog på telefon. Vi förstår varann nu och är överens.
  Om Michelangelo är intresserad av den dialogen så finns jag på 070-6765708. Tillstädes för er alla för övrigt. Maa Michelangelos senaste inlägg på Labbibias blogg där han namneligen pekar ut mig som en en rabiat rättshaverist, vilket gränsar till förtal, är förutsättningar för den dialogen sannolikt inte så goda.

 107. Till kvällsfolket, Pär G, Ingemar N, Rosenhane och Bertel,

  jag vill framför allt instämma i Ingemars försvar för Jonny,

  inte bara för att han var den ende som var beredd att ta på sig huvudansvaret

  utan jag vill också berätta att alla vi som lovat att ställa upp läste Jonnys ”vaktavlösning” och det var ingen av oss som reagerade, så att vi är alla medskyldiga i att formuleringarna tydligen retade några av TCS trogna läsare

  som sedan i sin tur ställde till vad Labibia tydligen beskrev som kaos

  Jag hoppas och tror att det mesta kommer att lugna sig om ett par dar

 108. Bra Jonny #106 (och vissa andra, de som tar avstånd från sina tidigare dumheter). Av någon anledning är det hyperlätt hänt att kollektivt hjärnsläpp utbryter i nätdiskussioner; alla förlorar blicken för helheten och proportioner. Det viktigaste i en sådan situation är att inte ge efter, och därmed bekräfta angriparna och ge dem självförtroende – det är förödande.
   
  Men nu verkar det ordna upp sig; och de grova glåpord jag själv blivit utsatt för kan jag gott ha överseende för, under omständigheterna.

 109. Rosenhane

  Jonny Fagerström

  Vi är ju en hel drös till som inte känner oss bekväma med dina utspel på sistone och här tror jag inte att ett telefonsamtal med dig skulle gjuta olja på vågorna.

  Jag har också läst Labbibias blog.

  Det kan ju till och med vara så att det som kallas SI så smånigom blir bidragsberättigade om de inte redan är det ( det är klart med en sådan odiplomatisk man som Jonny kan det bli problematiskt i vissa kretsar sägs det att han blivit än mer rabiat och rättshaverist).

  Detta skulle jag snarare  tolka som förmedling av löst skvaller och ingenting som man kan ta åt sig av.

  Jag är lite osäker på hur jag ska uttrycka det utan att du ska ta åt dig men jag säger ändå:

  Kom igen Jonny, visa att du är en överste i tiden, inse att kvartssamtal som korrektionsinstrument är omodernt!

 110. Labbibia

  Jonny Fagerström, Ingemar Nordin och Sten Kaijser

  Ingen önskar mer än jag att TCS ska fungera väl.
  På min egen blogg beskrev jag skeendet häromdagen som ”kaos” av den enkla anledningen att det var så jag uppfattade händelseförloppet. Det blev kaos här på TCS helt enkelt.

  Ingemar undrade om jag tänkte sätta i gång en ”hånkampanj” mot TCS. Jag kan bara säga att inget vore mig mer fjärran. Jag har den största respekt för alla er som är skribenter på denna blogg.

  Jonny kallar det Michelangelo skrev på min blogg för något som gränsar till förtal. Det kan jag inte ha någon uppfattning om eftersom jag inte är jurist.  Vad jag kan konstatera är att väldigt många kommentarer genom åren här på TCS, och även annorstädes, i den infekterade klimathotsdebatten varit minst lika ”fräna”. Jag har själv skrivit elakare saker, liksom väldigt många av de som kommenterar och skriver artiklarna. Därför anser jag att Michelangelo åter bör få chansen att kommentera på TCS. 

  Mitt andra förslag för att få ”ordning på torpet” är att ”Totte” bör släppas in i gemenskapen här på TCS igen, med förbehållet att han sköter sig i fortsättningen, dvs upphör med sina grova personangrepp mot Jonny, eller vem det nu skulle gälla…. han spårade ur, absolut, och jag har full förståelse för att Jonny blev förba-d, jag reagerade själv på det han skrev, men han bör få en chans till, anser jag.

  Mvh
  ”Labben” 

 111. Ingemar,

  Det du skriver i #89 stämmer inte överens med verkligheten på flertalet punkter, och är tendentiöst glidande på flera andra.

  Jonny – Det du säger om Michelangelo (Re: Labbibias blogg) stämmer heller inte. Det han kallar dig är ’odiplomatisk’ (och jag håller med)

  Att du ställde upp när ingen annan ville är hedersamt. Den kritik du fått utstå handlar om annat.

 112. Jonny Fagerström

  #109-110

  Rosenhane och Labbibia:

  Jag har inte gjort några ”utspel”.
  Det handlar inte heller om några ”korrigerande kvartssamtal”. Det handlar om dubbelriktad kommunikation mellan två parter. Den kommunikationen genomförs bäst i samtalsform, allra helst med parterna i samma rum. Nu får det sannolikt bli telefon. Om inte viljan finns till detta samtal så är det så. Jag tänker i varje fall inte belasta bloggen mer med detta.

 113. Jonny Fagerström

  Den grälsjuka harangen från #112 och neråt är borttagen från posten Temperaturens utveckling – konstruktiv kritik…
  Ovärdigt TCS! Mina slutord i #112 gäller.

 114. Pehr Björnbom

   
  Den här postningen ”Temperaturens utveckling – konstruktiv kritik av WMO:s rapport” är nu öppen igen för kommentarer.
   
  Välkomna till fortsatt diskussion av temperaturens utveckling och andra klimatfrågor!
   

 115. Pehr Björnbom

   
  Nu kom ett passande blogginlägga av Judith Curry som handlar om avsaknaden av uppvärmning sedan 1998. Blogginlägget diskuterar en ny artikel med bland andra Michael Mann (hockeystjärnan alltså) som avser att förklara varför det inte skett någon uppvärmning:
  http://judithcurry.com/2011/07/04/an-explanation-for-lack-of-warming-since-1998/
   
  Artikeln är i PNAS och heter:
  Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998-2008
  av
  Robert K. Kaufmann, Heikki Kauppi, Michael L. Mann, and James H. Stock
   
  Den första meningen i abstract lyder:
   
  Abstract. Given the widely noted increase in the warming effects of rising greenhouse gas concentrations, it has been unclear why global surface temperatures did not rise between 1998 and 2008.
   
  Den första meningen i deras Conclusions är:
  The finding that the recent hiatus in warming is driven largely by natural factors does not contradict the hypothesis: “most of the observed increase in global average temperature since the mid 20th century is very likely due to the observed increase in anthro- pogenic greenhouse gas concentrations.”
   
  Det är väl detta som kan kallas AGW-hypotesen förmodar jag. Lägg märke till att författarna, alltså inklusive Mann, själva kallar detta för en hypotes (somliga påstår nämligen har jag sett att det inte finns något som kan kallas AGW-hypotes).
   
  Judith Curry är kritisk till deras förklaring som går ut på att sulfataerosoler från ökad kolförbränning i Kina har kylt klimatet lika mycket som de ökade växthusgashalterna har värmt detsamma och att därför normala klimatvariationer dominerat under perioden.
   
  Min reflektion är att deras förklaring ser ut som en ad-hoc-hypotes som man tar till för att stödja sin favorithypotes när denna visar sig inte stämma med observationerna. Antalet sådana ad-hoc-hypoteser verkar ha ökat med tiden när det gäller AGW-hypotesen. Vad kan detta betyda?
   

 116. Pehr Björnbom #115

  Den finns även på WUWT men den verkar inte vara publicerad än. Jag hittade den i alla fall inte på PNAS.

  Men Mann som står som medförfattare i den artikel är faktiskt inte ”hockeyklubbs-Mann”.

  Hur som helst så är det ju ett ytterligare erkännande att det inte har varit någon uppvärmning 1998-2008 vilket givetvis har (och ska) uppmärksammas.

  Hur man sedan försöker förklara denna brist på uppvärmning är ju en annan sak.

  Men som sagt, den tål att uppmärksammas!

  🙂

 117. Pehr Björnbom

  Lena #116,

  Jo, jag så nu att jag misstagit mig på Mann.

  När jag läste på slutet av Judith Currys blogginlägg så visade det sig att Michael L. Mann är en annan person än Michael E. Mann. Jag ber de båda Mann om ursäkt för förväxlingen.
   

 118. Bäckström

  Ok.
  Jag har inte läst artikeln, så rätta mig om jag har fel.

  1998 – 2008, ger väl kurvan -1.0 c , typ.
  Jag antar att man valt den just därför.
  Förekomsten av El Nino-LaNina styr så mycket som 1c, från ett år till ett annat, (eller i detta fall tio år).

  Hur kan man då finna ett co2-spår utifrån detta?
  Hur är det med positiv PDO? Vad innebär det egentligen (förutom ökad global temp)?
  Hur är det med AMO?
  den är väl på sin topp nu.
  Vad händer om 5-10 år?
  Tillsammans med förväntad minskad solaktivitet bettar i alla fall jag på att tempen, globalt sett, kommer ha en fallande kurva det närmaste decenniet.

  Och nej, GISS räknas inte. (men ett medelvärde från BEST, UAH, RSS och CRU).

  /Bäckström

 119. Pehr Björnbom

  Sista meningen i Judith Currys blogginlägg är också intressant:
  I suspect that this paper will be criticized from both sides of the AGW debate.

  Följande uttalande av henne i näst näst sista stycket är rätt kostligt:
   The political consequence of this article seems to be that the simplest solution to global warming is for the Chinese to burn more coal, which they intend to do anyways.

  Judith Curry föreslår för övrigt följande förklaring till den platta temperturtrenden:
  The alternative explanation is  natural internal variability associated with the ocean oscillations.  Since 1999, the Pacific Decadal Oscillation has been shifting from the warm phase (warm phase since 1976) to the cool phase, and has been mostly in the cool phase since 2007.   A cool PDO is associated with more frequent La Nina events, which are associated with globally cooler temperatures.

  Judith Currys förklaring är alltså att naturliga variationer i klimatet beroende på oscillationer i oceanerna har uppvägt effekten av ökad koncentration av växthusgaser.

 120. Bäckström

  Å andra sidan…
  Om det är som så att negativ PDO + låg solaktivitet gör att temperaturen för närvarande står still, alltså kompenserar för ökad Co2-halt, så borde vi ju kunna förvänta oss en rejäl ökning om 25-30 år igen? Det naturliga variationerna maskerar då effekten av Co2-ökningen.

  Alltså om temperaturen ”bara” står still de närmaste 25 åren, så tror åtminstone jag att vi får motsvarande temp-resa som 1980-2002. (fast från en högre platå).

  /Bäckström

 121. Bäckström

  Apropå cykler, hmmm:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vadret-gar-i-cykler-men-inte-global-uppvarming_6296220.svd

  /Bäckström

 122. Pehr #119

  Ha ha….ja det borde ju faktiskt bli de politiska besluten, dvs att man inte skall försöka få Kineserna att elda mindre kol. 

  Börjar man inte snurra in sig lite väl mycket?

 123. Labbibia

  Dr Lena Krantz # 122 😉

  Men detta måste ju gälla även Polen? I stället för att som Miljöministern bli ”Häpnadsväckande oroad” och gramse på de sturiga Polackerna borde han ju belöna dem? 
    

 124. Pehr Björnbom

   
  Bäckström #120,
   
  Alltså om temperaturen ”bara” står still de närmaste 25 åren, så tror åtminstone jag att vi får motsvarande temp-resa som 1980-2002. (fast från en högre platå).
   
  Jo, det tycker jag är ett riktigt resonemang. Men om en naturlig variation i negativ fas (negativ PDO) kan stoppa uppvärmningen så kan högst hälften av denna uppvärmning bero på annat än denna naturliga variation när denna är i positiv fas (positiv PDO).
   
  Detta borde innebära att klimatkänsligheten är låg (enligt till exempel Roy Spencers resonemang). Detta borde i sin tur innebära att utsläppen av växthusgaser på lång sikt ger en begränsad uppvärmning.
   
  Grundproblemet är därför att vi inte särskilt bra förstår hur de naturliga variationerna påverkar klimatet. Därför kan vi heller inte få någon bra förståelse för återkopplingar och klimatkänslighet.
   

 125. Karin

  Pehr Björnbom #124
   
  Men var man inte överens om att de minskande solfläckarna ändå gör att det blir kallare ett tag? I så fall har vi ju trippelkyla att se fram emot:
  Negativ PDO, koleldande kineser och på väg mot Maunder minimum. Brrr!
   
  På med lite mer CO2!

 126. Labbibia #123

  Där har du en god poäng! Om kolkraftverk sänker temperaturen (och det är något som är önskvärt) så borde vår miljöminister och NGO-organisationer gå ut och KRÄVA att de fortsätter och inte försöka hindra ex de tretton nya som är på gång!

  Hälsar
  Dr Krantz

 127. Karin #125

  Och inom några få år kommer AMO i negativ fas dessutom.

  Men det är kanske bäst att ta det lite kallt!

 128. Bäckström

  Pehr Björnbom #124
  ”Jo, det tycker jag är ett riktigt resonemang. Men om en naturlig variation i negativ fas (negativ PDO) kan stoppa uppvärmningen så kan högst hälften av denna uppvärmning bero på annat än denna naturliga variation när denna är i positiv fas (positiv PDO)”

  Jo, det känns logiskt.
  Det vore intressant om någon klimatoroad här på siten kunde argumentera mot detta resonemang.

  /Bäckström

 129. Labbibia

  Lena Krantz # 127

  Jäpp. Till och med gamla proggare som Ola Magnell delar din uppfattning……

  http://www.youtube.com/watch?v=dmbWFfceB-o

 130. Labbibia

  Bäckström och Björnbom # 124 och 128

  Och då skulle det betyda att CO2 står för en temphöjning på  ca 0,35 grader C av de ca 0,7 grader som temperaturen gått upp sedan början av förra seklet ? Är det rätt uppfattat?

 131. Håkan Sjögren

  Labbibia # 130 : Sanningen är att CO2 står för noll av de 0,7 grader, som temperaturen ökat med under 100 år, men även 0,35 grader visar ju att de miljarder som satsats på att minska halten CO2 i atmosfären kan rubriseras som ren förskingring. Mvh, Håkan.

 132. Labbibia #130

  Nej, för det första handlar det om ca 0,5 grader sedan 1950.

  Därefter menar man i IPCC:s rapport anno 2007 att människans utsläpp av värmande saker som koldioxid, metan etc tillsammans med människans utsläpp av kylande saker som ex svavel och varit den huvudsakliga orsaken till temperaturutvecklingen under andra halvan av 1900-talet.

  Man menar alltså att CO2 utsläppen bromsades upp av svavelutsläppen 1950-1980 (grovt) men när de minskade så frigjordes en lagrad energiobalans och därmed steg temperaturen 1980-2000. Därefter har utsläppen av svavel ökat igen (pga bl a Kinas kolkraftverk) och än en gång bromsat temperaturutvecklingen.

  Men det finns också de som menar att annat än just CO2 står för hälften av de 0,5 graderna.

 133. Labbibia #129

  Tack!  Jag gillade Ola sååå mycket en gång i tiden. Måste se till att få igång min gamla skivspelare så att jag dra igång de gamla godbitarna igen!

 134. Labbibia

  Lena Krantz # 132

  ”…..frigjordes en lagrad energi-obalans”? Är det ditt uttryck? Eller IPCC:s? För det låter verkligen lite underligt i mina öron. Jag kan förstå tanken på att aerosoler reflekterar solinstrålningen, ungefär som moln. Men  i såfall borde de väl rimligen verka även åt andra hållet? Dvs hindra utstrålning och därmed bidra till den sk ” växthuseffekten”?

 135. Labbibia #134

  Nej, det handlar ju om olika slags strålning. Nu försöker jag ju bara återge hypotesen i enklast möjliga form (vilket är där jag själv är vad gäller just denna delen) men som jag har förstått det så är det en stor skillnad på instrålningen och utstrålningen, dvs instrålningen hindras inte av ex låga moln ( men väl av höga) och inte heller av svavel.

  Det är bara mina egna ord och de är förmodligen inte perfekta. 

 136. Labbibia

  Lena Krantz # 135

  Hmmm…..det där får vi reda ut senare, det finns massor av frågetecken här.

  Måste i säng nu, Godnatt Lena och alla andra!

 137. Pehr Björnbom

   
  Karin #125,
   
  Jo, här i Sverige är avkylning inte det bästa …
   
  Labbibia #130,
   
  Svårt att säga så exakt eftersom man vet för lite om dessa naturliga variationer och dessutom tillkommer osäkerheterna i temperaturmätningarna och allt detta om aerosolerna. Men med låga värden på klimatkänsligheten på 0,6 – 0,9 °C, som detta skulle kunna tyda på så skulle teoretiskt 0,4 – 0,6 °C av uppvärmningen 1900 – 1999 bero på ökad koldioxidhalt.