Fel i uppskattningen av jordens klimat?

steirou and koutsoyiannis results
En ny artikel har gått igenom de justeringar som gjorts då man beräknar klimatuppvärmningen: Steirou, E., and D. Koutsoyiannis, Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 956-1, European Geosciences Union, 2012. Resultaten pekar på att man systematiskt gynnat en uppjustering framför en nedjustering av temperaturen.
Systemfelet kan ha gett uppemot en nära dubbelt så hög siffra som den verkliga i IPCCs uppskattning för uppvärmningen under 1900-talet.
Artikeln finns här.
Den är kommenterad och förklarad av Anthony Watts här.
Ingemar Nordin
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Koutsoyainnis första inträde i klimatdebatten!
  Climate models have no prediction skills:
  http://climateaudit.org/2008/07/29/koutsoyiannis-et-al-2008-on-the-credibility-of-climate-predictions/
  Denna sista artikel är ett riktigt käppslag mot det klimatistiska getingboet. Helsefyr det verkar inte va en geting kvar iboet alla är ute med gadden främst!
  Victor Venom..a sorry Venema är ute och surrar mest men .. men … men .. men  och pratar om fel sak. Det rä inte om justering behövs som är frågan utan resultaten av dem. Titta en fåååågel !

 2. Gunnar L

  Men satellitmätningarna är väl inte behäftade med samma systematiska fel, och vad jag förstår så finns det relativt bra överensstämmelse med dem. Men det är klart de har inte funnits så länge.

 3. Ingemar Nordin

  Gunnar L #2,

  Nja, satellit mätningarna hade andra systematiska fel till en början. Dock finns det en viss, liten diskrepans mellan dem och t.ex. det mätstationsbaserade NASA GISS för 00-talet.

  Men artikeln undersöker trenderna för 1900-talet. Och det är alltså dessa som enligt författarna justerats upp så att de ser större ut än vad rådata ger vid handen, och vad som är rimligt att förvänta sig med en bra ”homogeniserings”-metod.

 4. Thomas

  Det förefaller snarare vara ett konferensbidrag än en artikel, vilket har betydelse eftersom granskningen är betydligt lösare på ett konferensbidrag (det finns normalt bara ett löst utkast vad man tänker tala om för granskarna att ta ställning till. Själva presentationen blir som bäst färdig på planet på väg till konferensen 🙂
   
  Jag tvivlar på att någon här har kompetens att ur den rätt kortfattade beskrivningen kunna ta ställning till om deras invändningar är korrekta. Vi får se vad det blir för respons.

 5. Gunnar L

  Jag vänder mig inte alls emot att man kan ha haft en undermålig homogeniseringsmetod för mätstationsbaserade mätningar. Kanske till och med medvetet fiffel.
  Tycker bara att det är konstigt att det inte skiljer mer mot satellitmätningar från t.ex. UAH, och deras initiala systematiska fel är väl justerade i det material som presenteras nu.

 6. HenrikM

  Som jag har sagt i tidigare trådar. Jag förstår bara inte hur man kan dra några slutsatser alls från temperaturmätningar gjorde av väderstationer under 1900-talet. För mig är det Voodoo-vetenskap. Oberoende hur man gör kan det ju aldrig bli mer än ett tyckande. Meningslös verksamhet (i alla fall om man anser att man håller på med naturvetenskap).

 7. Slabadang

  Gunnar L!
  McIntyre om justeringsmetoden.
  I requested a copy of Menne’s algorithm at the time of its introduction, but was refused. While information on the algorithm has subsequently improved, I haven’t subsequently had occasion to re-visit the issue. At the time, I observed:

  Menne’s methodology is another homemade statistical method developed by climate scientists introduced without peer review in the statistical literature. As a result, its properties are poorly known.

  I expressed a particular concern that Menne’s algorithm might be spreading UHI warming at low-quality stations to better-quality rural stations through biased detection of changepoints. In a comment on the Berkeley study,which used a similar method, I noted their caveat that the methodology had not been demonstrated against systemic biases (such as widespread UHI)

  however, we can’t rule out the possibility of large-scale systematic biases. Our reliability adjustment techniques can work well when one or a few records are noticeably inconsistent with their neighbors, but large scale biases affecting many stations could cause such comparative estimates to fail.
  Det finns liksom inga kvaliativa normer alls inom klimatköret.

 8. Gunnar L

  Slabadang !
  Ja det verkar ju lite normlöst minst sagt……

 9. Ingemar Nordin

  Det är nog inte så lätt att bedöma hur bra den här artikeln är utan en hel del statistisk expertis. Men med tanke på hur viktig några få tiondelar upp eller ned är för ”attribueringsfrågan” (dvs, att kunna utläsa en antropogen signal som skiljer sig från de naturliga cyklerna och stochastiskt brus) så är det troligt att IPCC-försvararna kommer att antingen försöka slita den i stycken eller att ignorera den. 

  Även med de av IPCC accepterade trenderna för de sista 100 åren ter sig hela idén att försöka utläsa en sådan ”signal” ganska absurt enligt min mening.

 10. Slabadang

  Ingemar N!
  Det blir oehört svårt att ”debunka” artikeln. De blir en tuff uppförsbacke för de meteoroloiska instituten att motivera varför de bryter mot grundläggande statistiska principer. De måste liksom då lägga korten på bordet och de korten vill de inte visa eftersom de har fem ESS i den leken och McIntyre förstod tidigt att det var avsaknad av relevant metod han upptäckt och den avslagna begäran om att få ta del på den icke peer rewiade justeringsmetod som används talar sitt eget språk. Vad är argumentet för att den skall vara hemöig?(som om PR det skulle spela nån roll). Mennes algoritmer (de hemliga) för justeringarna är rent statistiska och OBS Koutsoyiannis är också rent statistiska!
  Så ta fram popcornen! Det här blir kul!! 🙂
  Det här luktar skit lång väg Ingemar. Har man förfalskat en hockeyklubba Salinger NZ tempen och Hansen USA varför skulle resten vara raka vetenskapliga puckar? BOM i AU har över tusen max temp som är lägre än min temp! 🙂 Hör du göken Ingemar?
  Goddards lilla talande och mycket pedagoskt presnterade fyrstegsraket för manipulationerna är enligt reglen ”en bild säger mer än tusen ord” Titta på resultatet !!! 🙂 🙂
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/07/16/how-ushcn-hides-the-decline-in-us-temperatures/#more-49837
  Förklara det den som kan!

 11. Observer

  Skulle resultaten stämma måste även resultaten för GCM ifrågasättas. En modell som så flagant misslyckas med att modellera responsen på CO2 att det är en faktor 2 fel är knappast tillförlitlig. Om GCM prediktionerna också faller vad finns då kvar av CAGW?
  Nu ska vi dock komma ihåg att trögheten i denna typ av starkt politicerade frågor är mycket stor. Därför kommer mycket kraft att läggas på att dels bestrida resultaten samt dels ifrågasätta artikelförfattarnas moral och etik, jmf med Manns Hockeystick.

 12. Martin

  Den nye miljöministern i Tyskland, Peter Altmaier, och finansminister Philipp Rösler börjar tveka om energirevolutionen. Plötsligt vill de prioritera, att elström inte blir för dyr för hushåll med låga inkomster.
  Media rasar.
  Handelsblatt skriver om att röja ny väg. Det måste till exempel bli ekonomiskt lönsamt att bygga gasdrivna kraftverk. Som det är i dag läggs till och med fungerande gasverk ner på grund av olönsamhet. Hur ska då sol- och vindkraft kunna regleras, då kärnkraften skrotats?
  http://www.spiegel.de/international/germany/doubts-increasing-about-germany-s-switch-to-renewable-energy-a-844844.html

 13. Tror du inte att det kan vara så, att solen får sina fläckar av jordens koldioxid. På grund av extremvädret fokuseras den reflekterade strålningen så att det bildas solfläckar vilket i sin tur får inverkan på solens magnetfält. Jag har använt Mennes och Koutsoyiannis algoritmer och räknat på det och kommit fram till, att på 300 år skulle den positiva återkopplingen via solfläckarna kunna medföra att jordens temperatur blir hela 9,58 grader varmare än nu och havet stiger med 78,369 m.

 14. Christer Löfström

  Martin #12
  Du väljer det som passar dig och presenterar det som en politiker. Den som förstår tyska kan själv följa debatten.
  http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/news?m=2012-07-18-energiekosten
  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruf-nach-kurskorrektur-merkels-energiewende-wird-zur-kostenfalle/6890134.html

 15. tty

  Thomas #4
  ”Själva presentationen blir som bäst färdig på planet på väg till konferensen”
   På sig själv känner man andra….

 16. Hayek

  En intressant iakttagelse är att t.o.m. skeptiker verkar ha svårt att ta till sig att det mesta tyder på att påståendet om 0.7 graders ökning av medeltemperaturen är felaktigt. Gång på gång presenteras starka indicier från många olika håll att ”korrigeringarna” är felaktiga och att det snarare handlar om 0.3-0-4 grader. Trots det hör jag hela tiden skeptiker uttala sig om att de accepterar 0.7 grader som någon slags vedertagen sanning. Hur kommer detta sig?

 17. L

  Hayek, vanligast är väl att man talar om 0,7° på 150 år, varav max hälften skulle kunna bero på CO2. Medan andra säger hälften beror på aerosoler och hälften är naturlig variation. CO2-hypotesen lever på att man inte letar särskilt aktivt efter någon annan förklaring…

 18. Hayek

  re. L
  Javisst, du har rätt. Men det motsäger inte alla indicier som pekar på att det ändå inte är 0.7 grader, utan ungefär hälften. Varför accepterar då så många skeptiker dessa 0.7 grader som någon slags fastslagen sanning? Det måste väl vara extremt viktigt att ha utgångsfakta klara innan man diskuterar hypoteser om varför det blivit så?

 19. L

  Hayek, det beror väl på att vi är skeptiska till att en fördubbling av CO2 skulle värma jorden med 6 grader på 90 år, då blir tiondelar av en grad mindre viktiga att tjafsa om. Om alarmisterna höll sig till de 0,6 grader som t ex Lindzen förutspår, kanske debatten kunde bli mer realistisk…