Öppen Tråd

King-Penguins-Salisbury-Plain

Det larmas om att pingvinerna är hotade i Antarktis. Men tty länkade en bild och skrev i en kommentar: ”Antalet kungspingviner har tvärtom ökat mycket kraftigt under 1900-talet. Arten har en mycket stor utbredning och är mycket talrik, storleksordning drygt 2 miljoner par. Jag har själv besökt ett antal kolonier av arten, bl a den stora kolonin på Salisbury Plain på Sydgeorgien. Bilden i länken visar en del av den kolonin”. Och idag kunde man läsa i SvD om en nyupptäckt koloni med med 1,5 miljoner adéliepingviner.

I veckans öppna tråd är det fritt fram att diskutera pingviner, väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar,
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rider

  Ytterligare en Antarktis-expedition som fick avbrytas p.g.a. för mycket havsis.

  http://www.bbc.com/news/science-environment-43257289

 2. Karl Eider

  Pingviner är de nya isbjörnarna. Här en artikel från förra året om en massa pingvinungar som strök med. Kopplingen till klimatförändringar är långsökt. Men det hindrar inte Expressen att slå upp stora rubriker.

  https://www.expressen.se/nyheter/tusentals-pingvinungar-doda–katastrof-hotar/

 3. Lasse

  I SVD så får klimatkonferensen flera sidor idag.
  Jenny S var inbjuden och gör ett bra reportage som platsar i veckotidningsklassen.
  Vem var där och vad hade de på sig-typ!

  Hon efterlyste en gemensam tro på något hos förnekarna-som vi kallas.
  Själv är hon djupt troende och ser en och endast en förklaring till allt som händer med klimatet.
  Det kallar jag religiositet! https://www.svd.se/vi-accepterar-inte-nagon-overhets-pekpinnar

 4. Jörgen E

  Angående pingvinerna läste jag DNs artikel. Det vanliga larmandet om att iskanten hade flyttat på sig och nu var de tvugna att simma längre för att hitta föda. I sista meningen nämns som i förbifarten att den flyttade iskanten nu hade öppnat upp för kommersiellt fiske i området. Hmmm, kan det vara så att vi har en ledtråd här? Iskanten har rimligtvis inte legat konstant i tusentals år, så det borde pingvinerna kunna anpassa sig efter. Att trålare dammsuger vattnen på fisk låter som en rimligare förklaring på deras problem. Men inte för DN så klart…

 5. Svempa

  #3 Lasse

  Har också läst artikeln. Hon verkar vara lite affekt och listar de flesta tillmälen i från klimathotsmanualen. Kanske var någon som var dum mot henne.

 6. Ingemar Nordin

  Lasse #3,

  Tyvärr bygger Jennys rapportering på diverse ovetenskapliga metastudier om ”klimatförnekare”. Samtliga saker som påstås om klimathotsskeptiker går ju lätt att visa är felaktiga. Och hon verkar inte ha lyssnat på, eller ta åt sig något om, innehållet i föredragen – vilket ju annars borde vara det självklara fokuset för en vetenskapsreporter.

  Ointresset för att förmedla till sina läsare en normal, öppen och ärlig vetenskaplig diskussion är påfallande. Här handlar det snarast om att smeta ned de som tycker annorlunda med nedsättande epitet (klimatförnekare) och skumma kopplingar som någon, någon gång, någonstans har haft.

 7. Lasse

  #5 Svempa
  Säkert var det många äldre gentlemän , läsare av SVD , som hade en och annan synpunkt på hennes ensidiga rapportering. Men av texten framgick det att de var trevligare i verkligheten än i hennes e-postkorg. Konstigt att en vetenskapsjournalist inte vill/vågar /kan redovisa de teorier som mildrar CO2s ensidiga inverkan på klimatet.
  Svårigheterna att få fram temperaturdata är ju kända-med stora justeringar som pågår hela tiden och i en riktning. Ole Humlum var ju där! http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_January_2018.pdf
  Kanske får vi mer om detta när NASA fått hjälp.
  https://wattsupwiththat.com/2018/03/02/alarmists-throw-in-the-towel-on-poor-quality-surface-temperature-data-pitch-for-a-new-global-climate-reference-network/

 8. Lasse

  #6 Ingemar
  Varför kommer jag att tänka på Inkvisitionen när jag läser hennes reportage?
  Att enbart ha en hammare (CO2) ger oss skeptiker många tillfällen till irritation. Allt kan inte förklaras med en teori-det ger för stora fel och ger slutsatser som hela tiden får justeras.
  Klimatkonferensen visade på en räcka teorier och felaktiga slutsatser. Men de kommenterades inte av Jenny S-som vill ha en ensidig debatt-varför? Grupptänket i förra tråden ligger kanske närmast till hands.
  De som spelar med vetenskapen vill kanske ha förändringsvilja!

 9. Ingemar Lindberg

  Skickade följande mail till:
  Vd, chefredaktör ansvarig utgivare
  Svenska Dagbladet
  CEO, editor in chief
  Email: fredric.karen@svd.se

  Ämne: Angående Er klimat reporter Jenny Stiernstedt
  Hej
  Om du/Ni är ute efter att tappa trovärdighet och läsare så är Ni på rätt väg!

 10. tty

  #2

  Den Expressen-nyheten måste nog klassificeras som ”Fake News”, åtminstone vad beträffar anledningen till massdöden.

  Det hela hänger ihop med ett jättelikt isberg B-9 (150×35 km) som kalvade från Rosshelfen 1987. År 2011 (alltså 24 år senare) hade det fortfarande inte smält utan den största återstående biten B-9B (100×35 km) strandade i Commonwealth Bay. Detta påverkade naturligtvis i hög grad hydrologin och havsisen ökade kraftigt i området vilket fått katastrofala följder för den lokala adeliepingvinkolonin. Att detta skulle bero på ”klimatförändring” är alltså milt sagt tvivelaktigt. Möjligen i så fall att den uteblivna uppvärmningen i Antarktis är skyldig till att isbergen inte smälter fort nog.

  #4

  ” I sista meningen nämns som i förbifarten att den flyttade iskanten nu hade öppnat upp för kommersiellt fiske i området. ”

  Om detta avser kungspingviner är det irrelevant eftersom deras häcknings- och furageringsområden ligger långt norr om havsisgränsen. Inom havsisområdena är det främst adeliepingviner, åsnepingviner och hakremspingviner som är aktuella. I och för sig är det riktigt att fisket i vattnen runt Sydgeorgien har ökat. Ett annat problem för de antarktiska pingvinerna är att bardvalsbestånden nu börjar återhämta sig vilket kommer att innebära ökad konkurrens om födoresurserna, framför allt krill.

  Härmed inte sagt att alla uppgifter om hotade pingviner är felaktiga. Två pingvinarter har dött ut i sen tid, Waitahapingvinen på Nya Zeeland och Chathampingvinen på Chathamöarna, båda utrotade genom jakt av maoris/morioris.

  Flera pingvinarter har små populationer och begränsade häckningsområden och är därmed mycket sårbara. Det gäller t ex Galapagospingvinen (på fyra av Galapagosöarna), Snarespingvinen (bara på Snaresön), Tofspingvinen (bara på Antipod- och Bountyöarna) och den vitkindade pingvinen (bara på Macquarieön). Ingen av de arter som kan anses vara i farozonen finns dock i Antarktis och de är därmed ointressanta för media.

 11. Svempa

  #7 Lasse

  Jenny S. åkte inte dit för att rapportera om faktainslagen utan endast i syfte att skapa en bannlysningsartikel direkt från de förtappades sammankomst. Allt i enlighet med sitt klimathotsuppdrag från Schibstedt (som skrivs ut i klartext på Schibsteds hemsida). Vad gäller fakta som inte passar denna världsbild råder kognitiv dissonans.

 12. Ivar Andersson

  #10 tty
  Tack för mer information än okunniga journalister kan producera.

 13. Claudius

  Med förfäran läste även jag Svenskans stort uppslagna artikel om ”klimatförnekare” i morse. Redan denna slitna, idiotiska term placerar detta utsläpp i bottensörjan.

  Stort tack till Ingemar Lindberg (9) m fl. , jag instämmer i mejlet till Karén. Som en summering fram till nu är artikeln av Jenny S helt värdelös, ingenting om Al Gores eller Pachauris ovetenskapliga utsvävningar, och annat strunt.

  Och naturligtvis ingenting om Henrik Svensmarks forskning, om solforskningen t ex Henrik Lundstedt i Lund, eller överhuvud taget om Jordens beroende av den omvärld som vi kallar Kosmos. Usch!

 14. Lars W

  Man kan konstatera att det vetenskapliga innehållet inte hade något intresse för vetenskapsjournalisten.
  Vi som var där bevittnade en världssensation i det att Henrik Svensmark kunde bekräfta kondensationskärneteorin..

 15. Bengt Abelsson

  #7
  Att ledande alarmister nu vill ha ett nytt högkvalitativt nätverk av mätstationer måste rimligtvis tolkas så att nuvarande och historiska stationer inte uppfyller de krav på mätnoggranhet som krävs för att veta vart klimatet är på väg.
  För mycket ändringar i plats och metod, justeringar och homogeniseringar.

 16. Peter Lindkvist

  SvDs artikel var en märklig text. Fullt fokus på deltagarnas ålder, kön och eventuella kopplingar till SD. Och det behövs naturligtvis om man ska kunna avfärda alltihop som enskildas tokerier. Om de faktiska vetenskapliga rönen fanns faktiskt knappt ett ord. Häpnadsväckande. Undrar om JS tycker sig ha fullföljt sitt journalistiska uppdrag nu. Eller om hon är nöjd med att ha ”avslöjat tokarna”. Själv tror jag detta slår tillbaka, inte minst som artikeln ger adresser och länkar till bloggar som den här.

  Vill härmed hälsa nytillkomna läsare hjärtligt välkomna.

  PS. Att maila SvDs chefsredaktör Fredrik Caren är bortkastat arbete, han är i själva verket den som drivit den tidigare så vederhäftiga tidningen rakt ner i pk-träsket. Idag hade han t ex en text om att tekniken inte alls tar oss till en bättre framtid eftersom viss röstigenkänningsteknik har svårt att läsa av kvinnors och svartas röster. Förutom det pinsamma att en publicist idag väljer att se på teknikutvecklingen med intersektionella rosa glasögon så undrar man hur han bedömer andra projekt. Ska nya bilmotorer motarbetas eftersom de kommer underkonsumeras av svarta och kvinnor.

 17. Björn

  Jenny Stiernstedt, har idag i SVD en nedlåtande artikel om ”klimatförnekarna”. Hur är det möjligt att en av våra största dagstidningar SVD, tillåter kränkande epitet om människor med avvikande åsikter i en så pass komplex fråga som väder, vind och klimat. Det handlar om individer med avvikande åsikter i klimatfrågan, byggt på andra hypoteser. Mycket beklämmande! SVD borde offentligt be om ursäkt till berörda hedervärda akademiker och andra med stort engagemang i klimatfrågan.

 18. Michael E

  Avseende SvD’s artikel så får vi inte underskatt allmänheten på samma sätt som journalisterna gör.

  Hennes artikel är ju fram för allt ett försök att ytterligare förlöjliga meningsmotståndarna genom att inte analysera eller kommentera kärnan i kritiken mot CAGW utan i stället fokusera mot att diskreditera mötesdeltagarna baserat på deras ålder, kön, utbildning och påstådda anknytningar till olika politiska idéer och konspirationsteorier. Slapp och dålig journalistik helt enkelt. Sådan genomskådas i längden av allmänheten, speciellt eftersom hon så okritiskt återger grova överdrifter från Rockström och andra i det klimathotsskapande etablissemanget.

  Dessutom, att få denna uppmärksamhet är inte fy skam, enligt premissen, all press är bra press.

 19. Lars Cornell

  #18 MichaelE.
  Jag håller med dig. Läsarna förstår. Jag tror att hon egentligen hjälper vår sak genom att visa att hon inget har att komma med i sakfrågorna.
  Hon visar ju hur eliten av vårt lands vetenskapsmän har annan åsikt än alarmisterna, grönvänstern och hon själv. Det tycker jag vi skall vara nöjda med.
  Hur åsikterna spretar från 0° till 15° visar jag på sid 7 i
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf

 20. Håkan Bergman

  Spiegel har nu en engelsk version av sin långa dieselartikel tidigare i veckan.

  http://www.spiegel.de/international/germany/driving-bans-loom-in-germany-as-court-rules-against-diesel-a-1196196.html

  ”Drivers are not likely to be amused by the fact that the German government first advised them to buy diesel vehicles only to be told now that their cars are so dirty that they aren’t allowed to drive them in city centers.”

  Vi ska inte glömma att här hemma var det MP som fick in subventioner av dieselbilar i Göran Perssons sista budget 2005.

  https://www.expressen.se/motor/miljopartiet-kovander-om-diesel/

 21. Lars Cornell

  Jag var just inne på Simris och tittade på deras självförsörjning av el.
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
  De räknar så konstigt, förbrukningen är 570 kW,
  sol och vind ger tillsammans ungefär 200 kW.
  Från elnätet tar de in 153 kW.
  220 kW trollar de visst fram med knäna.

 22. Håkan Bergman

  Lars C. #21
  Dom tar ur batteriet just nu, men den glädjen blir kortvarig med det effektuttaget.

 23. Sören G

  Klimatrealisterna i Norge var ju medarrangör till klimatkonferensen i Mölndal. Har det nämnts någonting i norska medier?

 24. Björn

  Problemet med SVD är att de med Jenny Stiernstedts artikel, brister i saklighet och objektivitet. De har tagit ställning mot avvikande åsikter i klimatfrågan när de förlöjligar och klistrar epitetet ”klimatförnekare” på de som de tycker är avvikande.

 25. Jörgen E

  Kan vara läge att nu publicera lite sammanfattande artiklar som passar för att informera nytillkomna läsare.

 26. Olav Gjelten

  Nytt rekord i dårskap;

  Svenska kvinnor uppmanas till barnlöshet. För klimatets skuld…

  eller är det för att därigenom snabbare byta ut folket??

 27. Richard

  ”Svenska kvinnor uppmanas till barnlöshet. För klimatets skuld…

  eller är det för att därigenom snabbare byta ut folket??”

  Just den uppmaningen blir nog inte översatt till arabiska som de gör med upplysningar att söka bidrag.

 28. Lars Kamél

  Trump har ju visat att all publicitet är bra publicitet. Ofta står han själv för vad som formellt är dålig publicitet, men som ändå blir bra för honom.
  Förresten är det värt att komma ihåg Mahatma Gandhis visdomsord: Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan bekämpar de dig, sedan vinner du. De klimathotstroende är nu uppenbarligen på väg att gå över från fas två till tre, så snart har de förlorat!

 29. Michael E

  #19 Lars Cornell, Det var en bra sammanställning du gjort i den länk du gav i din kommentar. Det fanns en hel del matnyttigt där som vi kan hoppas att bla Erika mfl kan ta åt sig åtminstone något av.

 30. Lasse

  #23 Sören G
  Vet ej om konferensen uppmärksammats i Norsk media.
  Norsk media har i alla fall uppmärksammats av klimatrealisterna-de har samma problem som vi.
  Enskilda reportrar som gärna skrämmer med osakliga uppgifter:
  http://www.klimarealistene.com/
  En trevlig hemsida har de i alla fall.
  jag fastnade för denna artikeln: http://www.klimarealistene.com/2018/02/26/atlanterhavstrommen-forklarer-klimaendringene-i-nord-atlanteren/

  En förklaring som även tar med situationen före CO2 hysterin!

 31. Ulf

  Hörde att forskare borrade i isen i Antarktis nyligen för att kolla avsmältningen underifrån men det visade sig att den frös istället. Har inte källan men det stod i någon engelsk tidning.

 32. Bo Carlsson

  Elbilar är framtiden ! (ironi) Enligt fysikens lagar tappar ett batteri 50% av sin kapacitet vid 10 minusgrader, det blir nog nödvändigt för pk-mupparna att läsa på ? Men ingen vill väl tillstå att ha gjort i byxorna.

  http://teknikdygnet.se/2018/02/23/vi-tvingas-ha-dessa-javla-elbilar/

 33. Ulf

  Svar 3,6 mfl

  Ja vad var det jag sa? Förstod att det skulle hända vilket jag nämnde här när det rapporterades ifrån konferensen. hon är fullständig fanatiker och inte särskilt smart en farlig kombination. Ser att hon fortsätter att idisla om de 46 procenten trots att hon blivit upplyst om hur det faktiskt förhåller sig. Ett totalt hopplöst fall.

 34. Kristian Fredriksson

  För en gångs skull så finns faktiskt en film från klimatkonferensen nu upplagd på SvD:d Facebooksida och det är en rätt het debatt där just nu. Att deltagarna är äldre tycks vara det som anses vikigast i sammanhanget. Inte för att det skulle vara positivt med erfarna vetenskapmän utan att det innebär att de är gaggiga och inte har en aning om klimatvetenskap som jag tolkar det.

 35. Bo Carlsson

  OBS, jag har inte skickat en likadan kommentar

 36. Angående era publicerade av klimathotet och särskilt Jenny Stiernstedts rapport om den ”Klimatkonferens” som hölls nyligen i Mölndal.

  Ni må tro att era läsare saknar förstånd, är det en oberoende moderat tidnings väg in i framtiden?

  Har man fått titeln som vetenskapsjournalist och gör ”egna” politiska avgöranden i formulering av texten är det tragiskt.

  Jag har tidigare prenumererat på SVD, därefter på DN och DI som kunde leverera dagstidningen från morgonen.

  Idag läser jag ingen av dessa ”papper” när det så tydligt framgår att ni accepterar att vara slavar (nyttiga idioter) under miljörörelsens propaganda med nuvarande regering. Jag vill helt enkelt inte läsa strunt.

  Ni har fått regeringens stöd för att ”förmedla” sanningen. Återigen, hur korkade tror ni befolkningen är?

  Mvh.

  Kenneth Erikson

 37. Bo Carlsson

  OBS, jag har inte skickat en likadan kommentar. Var hittade du den ? Var snäll och svara på min fråga ?

 38. Olav Gjelten

  ALL energi omvandlas till värme har jag fått lära mig en gång.
  Vad i all friden spelar det då för roll för klimatet om den är fosil eller inte?
  Har världen gått på ännu en bluff??

 39. Peter Stilbs

  #35-37 – notera att Du kommunicerar med mjukvara, inte en person

 40. Bo Carlsson

  Var snälla och uppgradera kommentarsfunktionen, så den fungerar, (vill slippa felaktiga meddelanden)

 41. Ingemar Nordin

  Ulf #31,

  Jag tror att du menar den här länken:

  https://www.popularmechanics.com/science/environment/a18697409/ross-ice-shelf-melting/?src=socialflowTW&src=socialflowTW&src=socialflowTW

  https://www.thegwpf.com/the-ross-ice-shelf-is-freezing-not-melting-scientists-surprised/

  … som handlar om:
  ”In November, scientists from New Zealand used a hot water drill to go deep into Antarctica’s Ross Ice Shelf. The shelf, which can be up to 10,000 feet thick, is the largest of several that hold back West Antarctica’s massive amounts of ice. If these were to collapse, global sea level would rise by ten feet.” …

  ”Drilling a hole and lowering a camera and thermometer inside is a way for researchers to understand the history of the shelf, and what is happening to it now. In measuring the temperature and currents below the shelf, they expected to find that the ice was melting.

  Instead, the water appeared to be crystalizing and freezing.”

  ”“It blew our minds,” Christina Hulbe, the glaciologist from the University of Otago in New Zealand, who co-led the project, told National Geographic.”

 42. Ingemar Nordin

  Ulf #33

  ”hon är fullständig fanatiker och inte särskilt smart en farlig kombination.”

  Tvärt om så tror jag att hon är smart nog att inte gå in på sakfrågor och föredrag som skulle undergräva klimathotet. Istället koncentrerar hon sig på smutskastning av personer. Smart, och ännu farligare än att bara vara dum.

 43. Peter Stilbs

  #40 Den fungerar som den ska

 44. tty

  #31

  Det gällde borrning genom Rosshelfen och man konstaterade påfrysning av saltvattensis på undersidan av shelfisen vilket tycks ha tagit vederbörande med överraskning:

  https://news.nationalgeographic.com/2018/02/ross-ice-shelf-bore-antarctica-freezing/

  Vilket är mycket konstigt eftersom fenomenet är välkänt och väl dokumenterat för nästan alla andra shelfisar i Antarktis (Ronne, Filchner, Amery, Larsen), så varför skulle just Rosshelfen vara ett undantag? Processen förklaras i detalj här:

  https://www.researchgate.net/publication/229054271_Ice_Shelf_Water_plume_flow_beneath_Filchner-Ronne_Ice_Shelf_Antarctica

 45. johan E

  ”ALLT ÄR SÅ SORGLIGT!” OFF TOPIC. Kan någon hjälpa mig? Jag söker en länk till en kille som i Svensk TV för cirka ett år sedan kom med ett mycket känslosamt anförande. Det slutade med att han grät. När det var slut och TV kamerorna slutat snurra frågade han stolt om det inte var fina tårar han klämt fram. Men kamerorna hade inte slutat snurra, så man såg också detta hans uttalande och hur förbannad han blev när han märkte att allt blivit bandat. (Jag vet inte ens om detta hade med klimatförändringen att göra.)

 46. Bo Carlsson

  # 43 Peter Stilbs
  Roligt att höra, eller se ! Tråkigt att ”mjukvaran”strulade förut.

 47. Håkan

  #21 Lars C
  #22 Håkan B

  De kör batteriet lite till och från, oklart varför men det är kanske tester. Fullt batteri räcker en halvtmme, inte så mycket att hänga i julgranen. Det behövs mest för att stabilisera frekvens vid den bevisligen ojämna produktionen.

  Simrisnätet är mestadels uppkopplat mot det vanliga nätet som försörjer en ganska stor del av förbrukningen och fungerar som balanskraft. Att det skulle vara bortkopplat från elnätet är en myt som media uppenbarligen gillar att sprida. eOn planerar bara köra frånkopplad ö-drift enstaka veckor för att testa.

  Jag förstår att de inte driftar reservkraftverket mer än undantagsvis. Det drar 100 l/h vid 500 kW, så det måste vara betydligt dyrare än att ta el från nätet. HVO-diesel kostar 14,41 kr/l trots att den är skattebefriad.

  Detta treårsprojekt kostar 45 MSEK, hälften från EU.. Vindkraftverket och solanläggningen fanns redan, battetiet uppges vara största kostnadsposten.

 48. Ulf

  Tack Ingemar och tty för svar

  Vad gäller Jenny S påminner hon om gamla vänsterbekanta övertygade om kommunismens förträfflighet. Det är som en del av hjärnan inte fungerar man vägrar ta in fakta som strider mot ens världsbild. Alla som hotar ens världsbild angrips med det man har till buds vi har sett detta i religion och ideologi. Klimathotarna är bara ytterligare en ideologi som inte tål kritik inget konstigare än så.

 49. Bo Carlsson

  Har kommenterat i många år på Anthropocene, Lars Bern som förestår bloggen är en BILDAD MAN

 50. Allan Forsling

  Så här säger Lennart Bengtsson på siten detgodasamhället
  ”Observationer och modellexperiment visar att variationen i vädret inte har ökat utan snarare minskat något i våra trakter. Det enklaste sättet att betrakta klimatet är som en sammanställning av allt väder under ett antal decennier. Vi finner då att den genomsnittliga temperaturen på jorden ökat med 1°C sedan 1850, drygt en halv grad mer hos oss, men ännu mer i Arktis . Däremot varierar vädret lika mycket som tidigare varför vi inte sällan kan få nästan lika kallt väder men mindre ofta än tidigare, medan däremot mildväder blivit litet vanligare. Svårigheten att upptäcka uppvärmningen i våra trakter är den stora slumpartade variationen av temperatur och väder som karakteriserar vårt klimat. En riktigt kall vinter kan vara 8- 10°C kallare än vad som är normalt och en riktigt mild vinter som 1931 upptill 5 grader varmare.”

  Stämmer detta? Och här talar han om en tidperiod på närmare 170 år…. Hur mätte man då?

 51. Michael E

  I en intervju i Daily Signal, http://dailysignal.com/2018/02/25/weaponization-epa-exclusive-interview-scott-pruitt/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=Top5&mkt_tok=eyJpIjoiWTJNMU56STVOekZsWmpFMSIsInQiOiJpd0w2TUpQSFZja2dRY3Z2ckc3dW9vQTFIN25rbnFoN1pCSlliUFhqUzh5d2lUVDB6b0J0bGpWTFpKK0ZJZzdWaTcwc3pGZGxZaTgweWc4emFvQm1wMVhiN1hzQUVCSUEwK0tLTFhjSUJiS3h4RDBvbjJBdGNhUjdaQnhFdUJFNCJ9, så får den nya chefen för EPA, Scott Pruitt komma till tals.

  Det är ganska imponerade transformation som nu sker inom EPA. Det är inte bara att USA lämnat Parisöverenskommelsen, de kortar nu tiden för tillståndsgivning från ibland 10, 12 t.o.m. 15 år ned till 6 månader. Inställningen är att tillväxt och miljömedvetenhet är förenliga och därför bedriver inte EPA längre krig mot kol, gas och oljeindustrin. Väldigt positivt och förhoppningsgivande inför framtiden!

 52. Henrik

  #45
  Verkligen OT men det kanske är den här du vill åt… otroligt bra 🙂
  https://youtu.be/IX1m1b0vn2g

 53. Svempa

  #51 Michael E.
  Instämmer. Detta är nog den viktigaste förändringen. Han ändrar EPA från att vara en aktivistmyndighet där folk utan parlamentariskt mandat driver sina aktivitetagendor till att vara en myndighet som utför vad dom beslutats demokratiskt. Land skall med lag byggas.

 54. Bengt Abelsson

  Simris har nu 0730 vasaloppssöndagen producerat 42 kWh och använt ca 4300 kWh.
  Effekt in 4 kW vind, ut ca 480 kW

 55. Karl Eider

  Ja Vasaloppet. Såg en historik. Två gånger inställt pga snöbrist: 1932 och 1990. Bara fyra lopp kvar innan snöbristen för alltid ska sätta stopp, enligt Väder-Pär.

 56. Peter Stilbs

  Tittade lite på SvD’s facebookinlägg om Mölndalsmötet, och diskussionen. Ganska skrämmande med denna mobb av hatiska, totalt okunniga kommentatorer, som förmodligen representerar en alltför stor del av befolkningen

 57. tty

  #50

  ”Stämmer detta? Och här talar han om en tidperiod på närmare 170 år…. Hur mätte man då?”

  Jo, det har blivit varmare de senaste 200 åren i Skandinavien. Vi har flera ovanligt långa och bra temperaturserier beroende på att sverige under frihetstiden var ett av världens ledande vetenskapscentra (vilket man inte precis kan säga idag). Uppsala från 1722, Stockholm från 1756 och Haparanda från 1802:

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/stockholms-temperaturserie-1.2847

  http://www.homogenisation.org/files/private/WG1/Bibliography/Applications/Applications%20(K-O)/KLINGJBERG_and_MOBERG_2003.pdf

  (i denna finns även bl a en serie från St Petersburg)

  Uppsalaserien är intressant eftersom den går tillräckligt långt tillbaka för att fånga upp en mycket varm period ca 1720-40 (varmaste året i serien är faktiskt 1724). Denna är även tydlig i den engelska CET-serien. Det var de åren Linné drömde om bl a silkesodling i Sverige. Han brukar betraktas som en stolle, men det var knappast mer orealistiskt än de som försöker sig på vinodling idag.

 58. Håkan Bergman

  Sten Kaijser, startnummer 30033, på väg mot Evertsberg.

  http://results.vasaloppet.se/2018/?pid=tracking

  Han verkar ligga stadigt strax under 8 km/h.

 59. sibbe

  Tyksland har en ny regering när SPD:s medlemmar godkände:
  ett svårt beslut för SPD medlemmar? Enligt tyska pressen som ogillar en förnyat SPD/CDU/CSU regering. Men enligt valsiffrorna så gillade nära nog 2/3 delar av SPD:s medlemmar att gå med i ännu en regering med Merkel. Av någon anledning så är det ändå ganska stor skillnad mellan högersossarna som vill regera och vann omröstningen och vänstersossarna som förlorade klart. Fastän tyska medier framställde det som tvärtom. För fyra år sedan var siffrorna ungefär desamma, och antalet medlemmar i SPD har inte minskat sen dess.
  Att SPD förlorade 5 % i senaste valet berodde nog inte på att partiet var i regeringen, utan på att att en stor del av väljarna inte gillade att kansler Merkel släppte in mera än en miljon invandrare under de senaste 3 åren. CDU/CSU förlorade nästa 10 %, alltså mera väljare än SPD, i höstens val.
  Eftersom man håller på att få migrationen så långsamt under kontroll, kommer de väljare som låg på sofflocket i förra valet samt en hel del protestväljare som valde AfD, att återvända till CDU/CSU och SPD. – Vilket bäddar för än en gång en liknande regering om 3,5 år. Med Merkel som kanslerinna?

 60. Allan Forsling

  #57 Tack tty

  Det jag tänker på är alla förändringar som skett över tiden i omvärlden, mätplats, byggnationer, instrument, mätpersoners duglighet…
  Jag inser också att temperaturen har stigit. men det är takten och också detta att det absolut blivit varmare mest över Arktis.

 61. Robert N.

  Vattenfall har med olika partner inom industrin startat tre initiativ som kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med 30 procent.

  Fossilfri ståltillverkning minskar utsläppen med 10 procent.
  Vattenfall, SSAB och LKAB vill genom initiativet HYBRIT lösa koldioxidfrågan i stålindustrin. Det handlar om att ta fram en ny process för att göra fossilfritt stål med fossilfri el och vätgas och förpassa den nuvarande tusenåriga produktionstekniken till historien. Stålproduktionen står för 10 procent av de svenska koldioxidutsläppen.

  Skogen och vätgas med gröna transporter ger 15 procent.
  Vattenfall samarbetar också med Preem i ett projekt för att komma åt utsläppen i tunga och långa transporter. Preem har det mesta av Sveriges kapacitet att raffinera råolja till diesel och bensin och vill ställa om till förnybara råvaror. Tillsammans vill vi byta ut råoljan mot restprodukter från svensk skogsindustri, till exempel lignin. Också här behövs vätgas. Potentialen är att sänka Sveriges totala utsläpp med 15 procent.

  Cementindustrin står för 5 procent.
  I CemZero, arbetar Vattenfall tillsammans med Cementa för att utveckla en hållbar process för cementtillverkning. Cement tillverkas genom upphettning av kalksten med kol. Elektrifiering ger en sänkning med 5 procent.

 62. tty

  #61

  Försöker Vattenfall väcka upp kärnkraften? Alla tre projekten kommer för att kunna lyckas kräva enorma mängder billig elkraft. Och den måste vara tillförlitlig också (man stänger inte ned ett stålverk för att det slutar blåsa, inte mer än en gång i varje fall).

  Ett par saker de inte nämner:

  Man kan (åtminstone i princip) använda väte i stället för kol för att reducera järnmalmen till järn, men sedan måste man tillsätta kol för att göra stål som ju är en legering av järn och kol. Försök att blanda kol och smält järn utan att större delen av kolet oxiderar till koldioxid….

  ”Cement tillverkas genom upphettning av kalksten med kol. Elektrifiering ger en sänkning med 5 procent.” Att det inte blir mer beror på att anledningen till att man hettar upp kalkstenen (Kalcimkarbonat CaCO3) är för att omvandla den till Kalciumoxid CaO. Detta sker genom processen CaCO3 -> CaO + CO2.

  Men vad gör väl det. Politiker och journalister vet absolut noll om kemi.

 63. tty

  #60

  Det finns faktiskt enstaka stationer med lång historia och bra datakvalitet där förhållandena nästan inte har ändrats alls. Ett klassiskt fall är Stykkisholmur på Island med data från början av 1800-talet:

  http://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213

  Vilket dock inte hindrat GHCN/GISS att ”justera” och ”homogenisera” data till oigenkännlighet:

  https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show.cgi?id=620040130000&dt=1&ds=5

  Det kan tilläggas att de ”ojusterade” temperaturerna i Stykkisholmur korrelerar mycket bra med temperaturer i en iskärna från Östgrönland (Renland)

 64. Från Pharos. Davoselitens grandiosa fantasier får stora konsekvenser för mänskligheten.

  ”Den nya teknologin anses kunna stödja genomförandet av FN:s globala mål och reglera koldioxidutsläppen. Genom att ständigt vara uppkopplade kan människans beteende och funktion ”influeras och förbättras på såväl öppna som subtila sätt”.”

  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/shaping-the-fourth-industrial-revolution/#more-766

 65. Björn

  Jacob Nordangård [64]; Skrämmande läsning om tankegångar bortom allt sunt förnuft. Det är ju en fullständig robotisering av människan. Kreativitet och framgång kan bara skapas genom fria individer. Tillfälliga auktoritära regimer kan göra skada, men aldrig skapa blomstrande samhällen med lyckliga och fria individer. Skall mänskligheten bli slavar under en klick av individer med patologiska störningar? Nej, framgång kan bara skapas i fullständig frihet utan annat än normala demokratiska fri och rättigheter.

 66. Håkan Bergman

  Kors i taket, Simris är självförsörjande. Men dieseln pumpar på med 343 kW, låter dyrt och hur är det med avgasreningen?

 67. Bengt Abelsson

  # 66
  Förbrukning ca 80 l/h enligt datablad, vid 75 % last.
  Säg 15 kr/l för diesel så kostar varje kWh ca 3,5 SEK
  Dessutom tillkommer kostnder för själva generatorn, förstås.

 68. Håkan Bergman

  Ekonomin blir inte precis bättre av att man använder runt 120 MW dieselel för att ladda baatteriet.

 69. Bengt Abelsson

  Simris: 16 kW sol och vind, förbrukning 608. Dieselgeneratorn noll.
  Självförsörjningsgrad 2,6%.
  Undras när de stoppar denna öppna förnedring.

 70. rale

  Kallast sedan 1969:

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2018-meteorologi-1.130579

 71. Bengt Abelsson

  https://archive.org/details/glaciervariation032833mbp

  Glaciärer och klimatändringar skrivet 1953 av W: so Ahlman, 70 sidor mycket läsvärt.
  Dokumentaion om glaciärers utbredning och reträtt sedan 1750 och längre tillbaks.

  På sidan 31 framförs teorin om att solens UV- strålning styr temperaturen, och det förutsägs då 1953 att temperaturen kommer att sjunka med ett minimum runt 1960- 1965. Inte så illa

  Bör få en vidare spridning

 72. Bengt Abelsson

  Mer från Ahlman: (exempel)
  Acordingto information received in theU.S.S.R.in 1945, the area of drift ice in the Russian sector of the
  Arctic was reduced by no less than 1,000,000 square kilometers between 1924 and 1944. The shipping
  season in West Spitsbergen has lengthened from three months at the
  beginning of this century to about seven months at the beginning of the 1940’$. The Northern Sea Route, the North-East Passage, could never have been put into regular
  usage if the ice conditions in recent years had been as difficult as they were during the first decades of this century.
  Inte så mycket CO2 då.

 73. Lasse

  #71 Bengt
  Du blev bönhörd! Spridning av Ahlmans forskning på Tyska sidan:
  http://notrickszone.com/2018/03/05/more-evidence-glacier-retreat-was-far-more-rapid-during-the-1850s-1940s-than-since/#sthash.SEF8QocR.dpbs

  Glaciärer i fritt fall långt före CO2 berikningen!

 74. Lasse

  Lite om den ”Uppvärmning ” som uppmättes i slutat av februari:
  https://wattsupwiththat.com/2018/03/05/trying-to-get-on-the-top-of-the-warming-heap-the-chinese-pull-a-fast-one-in-the-arctic-i-catch-them/

  Fönvind som förklarar en topp i temperaturen den 26 februari 2018 som är årets 57 dag.
  Är det den temperaturen som spökar här?
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 75. Robert N.

  Det går inte alltid som planerat…

  STOCKHOLM (Direkt) Arise hade en elproduktion om 40,3 GWh under februari månad, jämfört med månadens budget om 56,2 GWh, på grund av svagare vindar än normalt under månaden.
  Det framgår av ett pressmeddelande.
  Månadens produktion fördelade sig på 21,4 GWh egen produktion och 18,9 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 29,5 GWh.
  I och med utfallet har båda årets månader hittills varit under budget: i januari producerades 52,7 GWh mot en budget på 70,1 GWh.

 76. Håkan Bergman

  Robert N. #75
  Att man orkar, budget med decimal t.o.m.

 77. tty

  #74

  Det var en varmfront som passerade. Händer normalt flera gånger per vintet på Svalbard. Sedan med tanke på vindriktningen och geografin vid Nyålesund så är litet föhneffekt inte alls osannolik.

 78. Göran A.

  Simris. Jag har tittat lite på den sidan då och då. Jag har noterat att vindkraftverket kan svänga väldigt mycket i produktionen. På bar en minut kan det ändras 200 kW. Hur ska de kunna vara självförsörjande med en sådan snabb ändring i produktionen? Observera att är jag tittat och sett en sådan snabb ändring, har batteriet inte balanserat något utan balansen har kommit från nätet.

 79. Göran A.

  I Stockholm bärgas 2-3 Tesla varje dag. Jag känner, tyvärr, inte till vad för fel som har uppstått på dem.

 80. Håkan Bergman

  Modern svensk journalistik i ett nötskal.

  https://www.svd.se/var-trumps-pulpet-hogre-an-lofvens

  Vita Huset har nog råd med justerbara pulpeter, don efter person m.a.o.

 81. Håkan Bergman

  Mp får briljera med ytterligare en billig åtgärd.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/expertrad-for-klimatanpassning-foreslas/
  Skulle vi inte stoppa uppvärmningen? Paris you know?

  ”– Det kan till exempel vara en villatomt som kommunen vill ska vara grön. Vill ägaren ändra och asfaltera måste man ha ett marklov, säger Karolina Skog.”

  Hur många villaägare vill asfaltera gräsmattan? Det ligger i.o.f.s. nåt där, bekväma villaägare asfalterar gångar till glädje för sniglar, jag har aldrig sett en snigel forcera en singlad gång. Lite besvär får man allt leva med. Men å andra sidan, vad har det med klimatet att göra?