Dessa konstiga klimataktivister

Klimataktivister har organiserat sig i flera olika nätverk, som alla är flitiga när det gäller att skicka insändare och debattartiklar till tidningar. Av det kan vi lära oss en del av vad de tror och vill.

En av de saker de vill, är att vända trender. Låt oss ta en titt på trender som kan tänkas gå att vända.

En trend är att världen blir grönare. Vilket bland annat NASA har konstaterat i en studie. Studien, som publicerades i Nature Climate Change, konstaterar att mer koldioxid förklarar det mesta av den ökande grönskan. Även en del svenska medier har nämnt det här.

En del av denna grönskande värld, är att öknarna krymper. Vilket en del svenska medier också har nämnt. Bland annat råkade jag höra ett inslag i Vetenskapsradion om det.

Två andra trender är att extremväder blir ovanligare och att allt färre människor dör av extremväder. Här har jag bara märkt att DN-medarbetaren Anders Bolling har skrivit om det, senast i december i fjol.

Ytterligare en trend att uppmärksamma, är att kostnaderna för extremväder tar upp en allt mindre andel av världens samlade BNP. Det har bland annat Roger Pielke Jr noterat. Jag har inte märkt att några svenska medier har tagit upp det.

Sedan är det befogat att fråga: Varför räkna i andel av BNP? Varför inte räkna absoluta kostnader? Tja, antalet människor blir allt fler och de blir allt rikare. Om vi då spekulerar att det inte är någon ökning av extremväder, så ökar kostnaderna ändå, just på grund av dessa socioekonomiska orsaker. Ja, kostnaderna, i absoluta pengar, skulle öka även om extremväder minskade något. Så nog finns det anledning att räkna i andel av BNP och inte i absoluta kostnader.

Ytterligare en trend är att skördarna ökar. Statistik om det samlas in av FAO i deras FAOSTAT, som finns tillgänglig på nätet. För till exempel vete, producerades ungefär 250 miljoner ton per år i början av 1960-talet, medan den har legat på över 700 miljoner ton per år de senaste åren. Även avkastningen har ökat. I början av 60-talet, producerades drygt 10000 hg/ha, medan den har legat över 30000 hg/ha de senaste åren.

Andra grödor visar liknande trender. Matproduktionen har helt enkelt ökat, och den har ökat snabbare än världsbefolkningen som var något mer än 3 miljarder 1960 och är drygt 7,5 miljarder nu. Svenska medier har nämnt att matproduktionen ökar snabbare än befolkningen.

En trend som klimataktivisterna vill vända, är att koldioxidhalten i atmosfären ökar. Av de trender jag nämner här ovan, beror minst tre åtminstone delvis på just den ökande koldioxidhalten: En grönare värld, krympande öknar och ökande skördar.

Varför vill klimataktivisterna alls vända någon av de trender jag nämner ovan? Är de inte bra? Varför är de i så fall dåliga? Jag begriper inte.

Kanske klimataktivisterna inte känner till dem? Fast flera av dem har nämnts i svenska medier. Den som engagerar sig i en fråga har dessutom ett ansvar att skaffa sig kunskaper. Tycker jag. Varför engagera sig utan att ha några kunskaper? Klimataktivisterna ska helt enkelt känna till dessa trender, som alla har åtminstone lite med klimatförändringar att göra!

Klimataktivisterna vill alltså vända trender som de borde känna till och som enligt varje vettig bedömning måste anses positiva. Varför? Jag begriper inte alls. Är det fel att världen blir bättre?

Vi kan också lägga till att fattigdomen i världen minskar. Nästan alla människor blir rikare. Samtidigt ökar världens befolkning fortfarande ganska snabbt. Välståndet ökar ännu snabbare, så att alla kan få allt större kakbitar av den tillgängliga, och växande, kakan. En viktig anledning till detta ökande välstånd är just användandet av fossila bränslen. Trenden är att användandet av dem ökar. Vilket är ännu en trend som klimataktivister vill vända. Hur ska det gå till utan att massor av människor blir fattigare?

För övrigt så hittade jag just en artikel som sammanfattar vad som har hänt med extremväder sedan 1900. Vilka trender där skulle vara önskvärda att vända, om det är människors välfärd och hälsa som står i fokus?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Lars – jag tänkte på dessa trender i går – vissa är komplett övertygade om att det är mer och mer extremväder, trots att all statistik över 100 år motsäger det. Det är svårt föra en meningsfull diskussion, när saker upphöjs till religion

 2. jensen

  F.a. stärker Roslings analyser dina tankar.
  Tack vare ökad levnadsstandard i fattiga länder minskas födelsetalet.
  Inte minst tack vare bättre utbildning f.a. betr. kvinnor.
  Det är f.a. p.g.a. bättre hälsa hos äldre som befolkningstalet ökar , inte antal födda. Befolkningstalet blir därför s.s. stabilt. Dock ….. För lågt födelse tal i många länder. Tänk på Japan. Tyskland, Sverige m.fl.

 3. Ann lh

  Ytterligare väsentliga perspektiv, som media ännu inte hittat. Tack!

 4. Lasse

  Bra Lars K
  Positiva nyheter bör framhållas mer!
  Vi måste få den unga generationen att förstå att den framtid vi ser har utmaningar men att lärdomen från gången tid är att vi brukar klara av reella problem med gemensamma ansträngningar.
  Det är skillnad på en optimistisk och en pessimistisk inställning.
  Bägge kan vara ansvarsfull men den senare är oftast destruktiv oxå!

 5. Christer Löfström

  Lars Kamél, du skriver.

  ”Vi kan också lägga till att fattigdomen i världen minskar. Nästan alla människor blir rikare. Samtidigt ökar världens befolkning fortfarande ganska snabbt”

  Var hämtar du den informationen?

 6. Apropå Jenny Stiernstedt på SvD:s #Klimatkollen som gör klimatreportage men är politiskt oerfaren, något som Lars Bern anser. Jag skrev en egen kommentar om sättet som SvD rapporterar:

  Jenny Stiernstedt gör klimatreportage men är politiskt oerfaren
  https://newsvoice.se/2018/03/04/jenny-stiernstedt-politiskt-oerfaren/

 7. Henric Franzén

  #5 Christer Löfström

  Debattören Johan Norberg lyfter ofta fram detta faktum.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Kw9qy/en-chimpans-kan-mer-om-global-fattigdom-an-vi-svenskar

  Dock ett välkänt faktum
  https://www.svd.se/fattigdomen-halverad-sedan-1990

 8. Johan Tisell

  Och sedan är det ju inte klarlagt om den ökade CO2-halten beror på ökad förbränning av kolbaserade bränslen eller om det är CO2 som frigjorts på grund av varmare hav…

 9. Bengt Abelsson

  #8
  Det vore ju märkligt om de hav som inte blir så mycket varmare skulle släppa ifrån sig CO2 i samma jämna takt som skorstenarna.

 10. Per Erik Kihlstedt

  #8
  ”Det vore ju märkligt om de hav som inte blir så mycket varmare skulle släppa ifrån sig CO2 i samma jämna takt som skorstenarna.”

  Nej det är inte alls särskilt märkligt. Haven har 36 000 Gt C i form, varav 17 000 Gt kommer från CO2.
  ”Skorstenarna” släpper ut 8 Gt CO2 per år, d v s en fullständigt försvinnande liten del av havets resurser. Eller annorlunda uttryckt: Det behövs en omätbar liten temperaturhöjning i haven för att helt dölja mänsklighetens förbränning av fossila bränslen.

 11. #5: Du har visst redan fått svar, men jag kan tillägga att FN 2000 beslutade om milleniemål som skulle var uppfyllda till 2015. Ett av dem var halvering av den extrema fattigdomen jämfört med 1990. Just det lyckades. Dock knappast på grund av FN:s insatser. Snarare på grund av att marknadsekonomi, kapitalism och demokrati spreds till allt fler länder. Ökad frihandel kan också ha bidragit.
  #8: Bägge källorna bidrar. Min uppfattning är att förbränningen av fossila bränslen står för en stor del av ökningen och varmare hav bara för en liten del. Det viktigaste är ändå att det inte syns till några som helst negativa effekter av en ökande koldioxidhalt. Tvärtom!

 12. Strumpan

  När koldioxidnivån har legat relativt stabilt under den senaste årmiljonen trots frekventa temperaturväxlingar känns det väldigt märkligt att haven skulle börja släppa från sig stora mängder samtidigt som vi börjat elda fossilt kol.

 13. Karl Eider

  #8 – 12

  Jag har påpekat det förut, våra utsläpp har säkert stor betydelse, men att det måste vara mer komplicerat än så kan lätt förstås genom att titta på derivatan (Groth rate) per år. Tillskottet varierar kraftigt mellan olika år. Knappast varierar våra utsläpp ens i närheten av detta. Alltså måste det finnas andra mekanismer som spelar med i ekvationen. Titta på 1964, 1992 och 1999, mycket lägre tillskott. Jämför med 1998, 2015 och 2016. Det rör sig om en faktor fyra!!!

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html

 14. Sören G

  Idévälrlden i SVT2 i kväll: ”Den gröna omställningen är en bluff. Författaren Therese Uddenfeldt riktar kritik miljörörelsens teknikoptimister som tror att vi kommer att kunna ersätta oljan med förnybar energi. Miljöforskarna Tomas Kåberger och Johan Kuylenstierna ger en mer hoppfull syn på hur vi ska lösa klimatkrisen. Programledare: Daniel Sjölin. Del 8 av 8.”

 15. Uffes

  13 kan det bero på att det är en massa vulkaner som antagligen släpper ut en hel del co2 på Hawaii.

 16. Karl Eider

  #15

  Låter inte troligt då mätningarna där stämmer bra överens med mätningar på andra platser. Om vulkanerna skulle bidra så mycket, så skulle hela CO2-hypotesen baseras på ett enda stort mätfel.

 17. Ingemar Nordin

  Sören G #14,

  Therese Uddenfeldt är en skönlitterär författare med stor klimatångest och dessutom PeakOil-troende. Tomas Kåberger och Johan Kuylenstierna är så vitt jag vet klimatalarmister i vanlig ordning. Så det blir ett samtal i vanlig public service-stil utan några kritiska frågor. Så, nej tack. Jag tror att jag avstår från att lyssna på litaniorna.

 18. Sören G

  #17
  Det skulle vara en sensation om SVT förde fram något annat budskap än klimatalarmism. Jag avstår nog också från att se programmet eftersom det är helt förutsägbart hur det avlöper.

 19. Peter Stilbs

  #17 Kåberger och Kuylenstierna är båda renodlade karriärister, i samspel med det politiska systemet. De brukar plockas fram för att motivera ”åtgärder” av valfritt slag

 20. Strumpan

  #13 Eftersom det antropogena tillskottet är så litet så kommer givetvis den årliga naturliga variationen att märkas. Åren 1998, 2015 och 2016 ploppar spontant upp som påverkad av el ninjo.

  Men dessa naturliga fluktuationer är knappast anledningen till den markanta uppgången av co2 vi har sett sedan industrialismens intåg.

 21. Per Erik Kihlstedt

  #20
  CO2 är ju en gas som reagerar via fotosyntesen till C och O2. Halterna i atmosfären är då en funktion reaktionshastigheten, Massverkans lag.
  Fotosyntesen förbrukar 123 Gt C (enligt IPCC) per år. Mänsklighetens bidrag via förbränning av fossila ämnen är 8 Gt C är fortfarande för litet för att ha någon signifikant inverkan. (Jag skrev 8 Gt CO2 i mitt inlägg nr 10. Det var fel).
  För att få en kolbalans att gå ihop hamnar man på att drygt 200 Gt C snurrar runt mellan hav, atmosfär och land varje år.
  Det fossila bidraget är inte signifikant.

 22. Roland Salomonsson

  #2:
  Nej- etniskt svenska kvinnor föder de barn som krävs för att upprätthålla balansen för den etniskt svenska befolkningen.
  Problemet är att ålderssammansättningen kombinerat med könsfördelningen bland invällarna är sådan att dessa långt ifrån reproducerar sig. Visst har ett antal ingre invällarkvinnor höga födelsetal, men detta täcker inte upp för allt för många män resp en allt för stor äldre och och kvinnor i infertil ålder.

  Hela tjatet om att Sverige behöver invandring för att totalt balansera vår befolkning är ett planerat politiskt bedrägeri. Bedragarna är väl medvetna om att automatiseringar, robotiseringar, övergång till högteknologisk produktion, innebär att färre arbetande behövs och att invällarna inte är anställningsbara i svensk produktion. Att via skattemedel påstå att anställningar kan skapas är ett annat bedrägeri.

  Samtidigt påtvingas svenska skattebetalare bördan av att genomföra ett ”hållbart” samhälle, vad det nu egentligen är? Det enda som händer är att alla företag som kan, börjar planera för att flytta sin produktion ut ur landet. En hel del flyttar också. Sverige är sett till folkmängden en av världens största exportörer av arbetstillfällen.

 23. Roland Salomonsson

  ”17:
  Det är nu vetenskapligt bevisat, att olja är en ”förnybar” resurs. Det finns borrhål ned till djup i jordskorpan som aldrig befunnit sig i närheten av markytan. Det finns alltså inga kolföreningar i dessa lager som har med organiskt material att göra. Enligt teorierna är det sådant organiskt material som under tryck omvandlas till olja. DETTA är däremot inte vetenskapligt bevisat, utan fortfarande en teori. I sämsta fall gäller ”både och”.

  Således fylls nämnda djupborrade hål sakta med olja. i sina största djup. Gamla oljekällor börjar producera igen (men förklaras på annat ”passande” sätt). Etc! Eftersom rapporterna kommer från Ryssland resp Kina, så underkänns de ”självklart” av Västvärlden och tystas av MSM/Public Service.

  Sannolikt menar inte klimathysteriker m fl samma som normalt funtade människor med ”förnybarhet”, utan då gäller vad hysterikerna påstår och inget annat. ”Politisk vetenskap” – alltså!

 24. tty

  ”Det finns borrhål ned till djup i jordskorpan som aldrig befunnit sig i närheten av markytan. ”

  Nej det gör det inte. Det djupaste borrhål som finns är ”Kola Superdeep 3” som nådde 12262 meter. Det djupaste oljeborrhålet är 10683 meter i Mexikanska Golfen. Då har man nått eocena lager som är ca 50 miljoner år gamla:

  http://i.imgur.com/dg4qpTB.jpg

  Det är långt, långt kvar till Moho…

 25. Argus

  Jag triggade på Moho.
  Upplysande, men jag fortsatte och hamnade på Encyclopedia Britannica…

  Är den rökt!?

  Tyvärr alltså, så fort det ges en *hygglig*anledning till att referera till CO2 typ, verkar de antropogena synderna komma i fokus.

  Således vill jag utfärda en uppmaning till att vara uppmärksam på *tendentiösa* framställningar därifrån.

  ’Nullius in verba…’ va?

 26. Johan M

  #12 Strumpan

  ”När koldioxidnivån har legat relativt stabilt under den senaste årmiljonen trots frekventa temperaturväxlingar ..”

  Hur stabilt har den legat och med vilken noggrannhet vet vi det? De proxies vi har har inte sådan upplösning att de kan registrera svängningar på några årtionden. Att den förindustriella nivån legat stabil på 280ppm är kanske inte så troligt som många vill tro.

 27. ThomasJ

  Bra skriv, Lars. Tack ! 🙂

  Apropos public service’ alarmerande i stort som smått rekommenderas P1’s lördagsintervju av den 3 dennes – men varning! Inte speciellt lämpat för personer med (för) högt blodtryck… Länk:

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1026548?programid=3071

  Mvh/TJ

 28. Christer Löfström

  #7 o #11
  Tack för svar, skall kolla.
  Jag har Piketty o Milanovic i hyllan.

  ”Those who are calling for a slowdown in growth because of evironmental concerns are themselves often the biggest contributors to environmental degradation and global warming.
  One need only think of the hypocrisy of the well-heeld participants not to feel bad about flying for fifteen hours to get to the conference by paying the so-called carbon emission offset – a practice similar to the erstwhile practice of buying indulgences for the expiation of sins in the Catolic Church.”
  /Branko Milanovic Global Inequality

 29. Strumpan

  #21 På vilket sätt skulle den större storleken på de interna flödena i kolcykeln göra det externa flödet (antropogena tillskott av co2) icke signifikant?

  #26 Det finns säkert ett visst utsmetande av co2-nivåerna i dessa proxy men det är dessa data vi har att förhålla oss till. Sen har de inte legat stabil på 280ppm utan fluktuerat ganska rejält mellan framförallt glacialer och interglacialer.

  Men vill man påstå att nuvarande uppgång av co2-nivå är normalt för en ganska blygsam temperaturökning som den nuvarande värmeperioden medfört tycker jag man ska presentera något som stödjer att så skett även vid liknande värmeperioder, t.ex. den medeltida.

 30. Daniel Wiklund

  OT Läser i dagens tidning att ”Växthusgaser från skotrar ökar i Jämtland”. Att skotrar och fyrhjulingar släpper ut mer växthusgaser i Jämtland än inrikesflyget. ”Vi ska ta fram en ny klimatstrategi och där kommer vi att fokusera mer på just skotrar och fyrhjulingar, arbetsmaskiner helt enkelt, eftersom den sektorn ökar”, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare (jakten på växthusgaser skapar många jobb i varje fall) på länsstyrelsen. Nu har dom hittat ytterligare en grupp att jaga. Så här dagen efter vasaloppet så är det väl dags att kolla hur mycket utsläpp som vasaloppsveckan står för. Gissar att dom många deltagarna inte cyklar dit. Så egentligen så är det väl ur miljösynpunkt bra om det blir som Rockström varnat för, att klimatförändringarna leder till att vasaloppet ställs in.

 31. Per Erik Kihlstedt

  #29
  ”#21 På vilket sätt skulle den större storleken på de interna flödena i kolcykeln göra det externa flödet (antropogena tillskott av co2) icke signifikant?”
  Det antropogena tillskottet av C i atmosfären är som sagt i storleksordningen 8 Gt C. Atmosfären innehåller omkring 850 Gt C och ökar med i storleksordningen 4 Gt C per år, alltså hälften av tillskottet från de fossila bränslena.
  Atmosfären får ett totalt tillskott på 128 Gt C inklusive det antropogena och avger 124 Gt C till fotosyntesen i havet och på land.
  OBS siffrorna är bara skenbart exakta. Det är storleksordningarna som är avgörande.
  Som jag skrev i #10 så behövs det en omätbar liten temperaturhöjning i haven för att helt dölja mänsklighetens förbränning av fossila bränslen. Det borde kanske ha stått: Det behövs en omätbar liten förändring av havets temperatur för att helt dölja mänsklighetens förbränning av fossila bränslen.
  Var finns det stabila underlaget till påståendet att mänskligheten måste drastiskt minska förbrukningen av fossila bränslen för att rädda planeten?

 32. Svempa

  #30 Daniel WIklund

  Apropå Vasaloppet. Det är lite kul att titta på gamla inspelningar från Vasaloppet på Öppet Arkiv. Krigsvintern 1942 var riktigt kall vilket framgår av denna film:

  https://www.oppetarkiv.se/video/2621731/vasaloppet

  Man har ju fått för sig att alla vintrar under kriget var kalla men vid Vasaloppet 1943 var det riktigt varmt och snö fick skottas fram till spåret i Mora.

  https://www.oppetarkiv.se/video/2621726/vasaloppet

  Deppig information för Väder-Pär och Rockström. Vårt vinterklimat styrs av vindriktningen. (Fast de letar nog redan på en CO2-ratt till den också)

 33. Allan Forsling

  Jag orkade inte heller se klimatnojan i går i SvT. Det räckte med inledningen- fråga till Kåberger; flyger du ofta? Svar, ja alldeles för mycket. Det är för billig att flyga, det måste kosta (skattas) mer…- Så talar enligt min mening en charlatan..en som säger, ja jag är inte ansvarig själv.

 34. Strumpan

  #31
  Givetvis behöves det inte göras något åt människans koldioxidutsläpp, det tror jag kommer att ses som mänsklighetens enda (?) positiva bidrag till jorden ur ett geologiskt perspektiv. Men jag hävdar likförbenat att det är människan som rår för den överväldigande majoriteten av nuvarande stegring av koldioxidnivån. Det är för mig ossanolikt att koldioxidhalten plötsligt skulle reagera så oerhört mycket kraftigare på en (liten) temperaturhöjning än proxy visat att den gjort tidigare. Dessutom samtidigt som människan börjat förbränna fossilt kol?

 35. Lasse

  SVD har idag ett upprop på er demokrati-där de nämner klimatfrågan.
  Vi måste ha en dialog och undvika polarisering är budskapet-men skriften, sammanställd av liberaler, andas tvärt om -större auktoritetstro och mindre folkvilja.
  https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

  ”Samma partier och rörelser som ger uttryck för främlingsfientlighet och fördomar ifrågasätter etablerad vetenskap om klimatförändringar och föraktar välgrundade strävanden att ställa om till mer hållbara samhällen.”

  Numera går det att kommentera vissa debattartiklar i SVD-i alla fall för läsare av SVD.

 36. Peter F

  #35 Lasse

  https://www.medievarlden.se/2018/02/svd-oppnar-kommentarsfalten/

  Misstänker att man kommer att censurera en hel del.

 37. Strumpan
  Det här med atmosfärens innehåll av koldioxid är mycket intressant. Det finns i alla fall en studie som pekar mot att koldioxidhalten faktiskt var nästan lika hög som den är nu under medeltiden. Jag tycker att det här området borde studeras mycket mer men det är tydligen inte intressant.

 38. Johan M

  #29 Strumpan

  Det finns fler proxies än borrkärnor från glaciärer, ta en titt på vad stomata från löv säger om variationen. De ger en betydligt större variation och högre värden än vad borrkärnorna ger.

  Omsättningen med världshaven är för stor för att det mänskliga bidraget skall kunna förklara den ökning vi har sett sedan femtiotalet. En rimligare förklaring är just att det beror på utgasning från världshaven. En bild av hur temperaturberoende koldioxidökningen är får man om man plottar ökningen och temperaturen i samma graf.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1958/mean:12/plot/esrl-co2/mean:12/derivative/scale:2

 39. Olav Gjelten

  Vad jag absolut inte begriper är varför också företagen i Sverige gått med i den gröna mobben som vill förstöra marknadssamhället. Kanske kan de kortsiktigt få lite bidrag om de följer piskan som den nya makten i samhället ålagt dem, men på lite längre sikt måste väldigt många lägga ner eller flytta utomlands.

  Smart??

 40. Johan M

  #29 Strumpan
  En stomatastudie:

  http://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/Kouwenberg_et_al_2005.pdf

 41. Lasse

  https://www.aktuellhallbarhet.se/vartredje-ung-svensk-kvinna-lider-av-klimatangest/
  ”Varannan ung kvinna placerar klimatet i topp när de ska lista de viktigaste samhällsfrågorna, och var tredje ung kvinna uppger att de känner sig olyckliga på grund av klimathotet”
  ”76 procent av de svarande i undersökningen anser att det är viktigt att det parti de röstar på satsar på klimatfrågan.”
  Medias skuld är stor!
  Skrämmer unga damer som borde kunnat oroas av annat mer påtagligt och mindre naturligt, som de dessutom kunde påverka!

 42. Daniel Wiklund

  # 41 Det är ju goda nyheter för WWF och Rockström. För den medicin som kan göra att klimatångesten minskar är ju ännu fler och högre koldioxidskatter. Hade nog trott att det var kärleksproblem som gav tjejerna problem. Eller så är det klimatfrågan som gjort att de fått kärleksproblem, dom är osams i klimatfrågan. Oavsett det så har vi ett fint sportlovsväder i Luleå. Strålande sol och drygt 10 minusgrader. Får man problem av det vädret så har man verkligen problem.

 43. Sören G

  Oj Oj. Någon på SVT kan ha kopplingar till ”klimatförnekare”.
  Birger Schlaug tycker det är problematiskt att Mats Knutsson är politisk kommentator på SVT eftersom han är gift Lottie Knutson som är styrelseledamot i Swedavia.
  https://www.etc.se/ledare/svt-kommentatorn-mats-knutson-ar-javig-om-flygskatten.

 44. Daniel Wiklund

  Birger Schlaug (som väl fortfarande har betalt av riksdagen, sen förra årtusendet) anser nog att dom journalister som sympatiserar med Miljöpartiet inte riskerar att bli jäviga när dom har inslag om klimatfrågan. Och det är väl det parti som har mest sympatisörer på SVT.

 45. elias

  Om extremväder:
  Jag läste idag i en tidning som heter ”Allt om vetenskap” nr 03-2018, sid 23 med rubriken ”Svajigare jetström orsakar extremväder i Europa”.

  Av artikeln framgår att den jetström som går runt norra delen av jordklotet, har variationerna sedan 1960 talet blivit större. Denna förändring har resulterat i att Europa har drabbats av flera extrema väderhändelser såsom värmeböljor, torka, bränder och översvämningar. Grunden för denna kunskap har forskarna hittat genom studier av årsringar i träd.

  Min reflektion blir att det finns en naturlig och enkel förklaring till klimatförändringar av typ extremväder sedan 1960 talet. Som flygare till yrket sedan 1960 vet jag att jetströmmarna ständigt förändras från vecka till vecka, bl a från dagliga meteorologiska rapporter. Dessa förändringar har inte med CO2 att göra eftersom de sker ständigt.

 46. Lasse

  #45
  En som blir irriterad när dagens väder kopplas till någon CO2 förändring är Joe Bastardi på https://www.weatherbell.com/

  Han påpekar att denna typ av blockerande kyla (blocking) har förekommit förr och givit precis samma extrema väder. Runt 60 talet var det ofta förekommande . Då var även vattnet i mexikanska golfen varmt som idag. Mönstren går igen!
  Lite om detta:
  http://appinsys.com/globalwarming/SixtyYearCycle.htm
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo

 47. Bengt Abelsson

  #43
  ”Elin Segerlind sitter i styrelsen för Vänsterpartiet i Fyrbodal. Hon valdes in i samma veva som hon jobbade som journalist på P4 Värmland som reporter, programledare och nyhetspresentatör. Det rapporterar P4…. ”

  Det gäller bara de som inte är av den rätta övertygelsen

 48. Björn

  elias [45]; Nu är det ju så, att förändrade mönster i jetströmmarna inte har med klimatförändringar att göra. Men vi måste börja fråga oss vad är det som medför att jetströmmarna får ändrat banmönster? Det pratades förra veckan på SVT P1 om den arktiska virveln och jetströmmar. Det konstaterades att någon form av rubbningar i dessas beteenden var upphov till det kalla vädret över Europa, men ingen frågade sig vad som orsakade rubbningen. Det är högst märkligt att ingen vågar ta upp solens avtagande aktivitet och anta en koppling med denna minskning till de atmosfäriska strömmarnas förändrade beteenden. Denna aktivitetsminskning har pågått under hela solcykel 24 och som dessutom går mot ett solfläcksminimum i dess 11-årscykel. Ytterligare, vi går sannolikt mot ett solar grand minimum, liknande ett Maunder minimum.

 49. jensen

  Enda gången jag konfronterats med en jetström var innan den antropogena klimatförändringen var uppfunnen.
  Under en lugn resa på 10000 m höjd från mellan-östern till Sverige, vintertid, började planet plötsligt skaka och vingspetsarna rörde sig, som jag uppfattade metervis.
  Enligt piloten hade vi kommit in i en jetström med 300 km/tim motvind.
  Snabbt på med bältena och efter att planet nöd-dykt kanske ngt 1000-tal meter utan att vingarna trillat av blev allt lugnt igen. Därefter aldrig upplevt något liknande.

 50. Björn

  jensen [49]; Ja, jetströmmarna har alltid funnits, så det är därför underligt att dessa atmosfäriska virvlar och strömmar verkar ha uppstått med AGW. Det är ju så, att det är först med flyget som dessa strömmar upptäcktes. Det är dags att i grunden börja diskutera dessa strömmars påverkan av solenergins förändringar med solcyklerna och planetära rörelser. Det är dags här hemma att media, SVT, SMHI och på ett internationellt plan, IPCC, börjar fråga sig vad det är som orsakar jetströmmarnas förändrade cirkulationsmönster. Men glöm allt med ”klimatförändringarna”!

 51. Jetströmmen upptäcktes av den japanske meteorologen Wasaburo Oishi på 1920-talet. Fast redan under Krakatoas utbrott 1883 kunde forskare märka att material verkade föras med någon form av strömmar högt uppe i atmosfären.
  Jetströmmar har varit kända länge, men har tydligen plötsligt blivit ett hett ämne när det gäller klimat.
  Förmodligen har jetströmmar funnits åtminstone så länge kontinenterna har haft ungefär samma lägen som nu. Kanske har de alltid funnits? Säkerligen har de varierat rejält under den tid de har funnits. Fast det är ju först i modern tid variationerna har kunnat skyllas på människor…

 52. lanner

  Skickade inte Japan bomber mot USA med hjälp av jetströmmar under WW2?
  Hur som helst, Lars Lindström reder ut missförstånden med jetströmmarna

  https://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/hej-dar-nu-ska-vi-reda-ut-nagra-rejala-missforstand/

  Klickade på Herr Lindströms länkar och hamnade på supermiljöbloggen, fick klimatångest direkt och trodde att fliken ”DUMHETER” skulle råda bot men fick istället läsa om Tasmanien som lovar 120 procent förnybar energi. Sverige halkar efter, skärpning!

 53. Roland

  Vad tror ni om Ring Of Fire, nu varnas det för aktiviteter för vulkaner senaste veckan
  https://www.youtube.com/watch?v=1MoyArD2sQc