Bevis saknas för att det ska bli mycket varmare framöver

klimatkonferensen i Mölndal nyligen intervjuades jag av Svenska Dagbladets reporter Jenny Stiernstedt. Jag sa då att hypotesen att ”mänskliga utsläpp kommer att orsaka en ganska stor uppvärmning” inte har bevisats. En hypotes är just ett antagande om verkligheten.

B9_small2

Utdrag från Jenny Stiernstedts artikel i Svenska Dagbladet

Jag ska nedan på ett lättläst sätt förtydliga vad jag menar och ställa lite andra enkla frågor som jag besvarar.

I övrigt tänker jag inte kommentera Jenny Stiernstedts reportage som inte handlade om vetenskap och föredragen utan om vilka som var deltagarna som lyssnade. Sen användes det nedsättande begreppet ”klimatförnekare”. Dåligt av Svenska Dagbladet. Intervjun med mig tog en halvtimme och sen valdes några meningar ut för publicering. Så går det till i tidningsvärlden och jag anser att jag blev korrekt citerad av Jenny så där har jag inget att anmärka på.

Det mest anmärkningsvärda från konferensen var efterspelet där Maria Malmer Stenergard, Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson, sa: ”Jag tar avstånd från deltagandet i konferensen”. Är det så att lyssna på klimathotskeptiker är förbjudet enligt Moderaterna? Påminner om gamla DDR där det var förbjudet att lyssna på radiostationer från väst.

Maria Malmer Stenergard2

Maria Malmer Stenergard (M)

Jag har skickat tre frågor till Maria Malmer Stenergard (M). Jag får anledning att i ett senare inlägg återkomma till detta. Troligtvis får jag inget svar.

Så vilka bevis finns det för att det ska bli mycket varmare framöver? IPCC säger i sin AR5 rapport att det ska bli 1.5 – 4.5 grader varmare fram till år 2100. IPCC säger också att huvuddelen av uppvärmningen beror på mänskliga koldioxidutsläpp.

1. Är inte att IPCC:s rapporter ett bevis?

Nej, det är inget bevis. IPCC är en politisk organisation där man väljer forskare och byråkrater som redan stöder AGW-hypotesen (hypotesen att mänskliga utsläpp kommer att orsaka en uppvärmning om 1.5 – 4.5 grader). IPCC säger i AR5 rapport att det är mer än 95% sannolikhet att det är mänskliga utsläpp som orsakat merparten av observerade uppvärmningen sen mitten av 1900-talet.

“It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .”

Detta med större än 95% låter som om man räknat ut det. Men det är bara ett tyckande, inget som är framräknat.

2. Är inte klimatmodellerna ett bevis på att det kommer att bli varmare?

Nej, klimatmodellerna duger inte att göra prognoser med. I IPCC:s rapporter har man bytt namn till scenarier.  Men i politiker- och journalistvärden kallas det för prognoser. Inga av IPCC:s klimatmodeller har validerats. IPCC säger i AR5 att man förlitar sig på klimatmodellerna.

All_IPCC_1990-2014

Validering måste göras framåt i tiden och det kräver många decennier av data. Att modellerna skulle utgöra ett bevis är ett så kallat cirkelbevis. Först så bygger man modellerna som om koldioxidutsläpp orsakar en viss uppvärmning. Sen säger man att om koldioxidens påverkan tas bort så stämmer klimatmodellerna inte bakåt i tiden alltså måste det vara koldioxiden som orsakar uppvärmningen. Klimatmodellerna innehåller många brister som gör att de är helt olämpliga att göra prognoser med. Professor Scott Armstrong, expert på prognoser, dömer helt ut IPCC:s modeller som efter en granskning som bryter mot 72 av 89 prognosprinciper.

Professor Richard Lindzen anser att klimatmodellerna mer representerar konstruktörernas tyckande än verkligheten.

3. Är orsaken till globala uppvärmningen de senaste hundra åren känd?

IPCC:s rapporter påstår att huvuddelen kommer från koldioxidutsläpp men det är inget bevis. Jordens temperaturen har varit högre förut innan mänskliga koldioxidutsläpp förekom. Många forskare påstår att det är solen som mest påverkar klimatet och temperaturen. Forskaren Henrik Svensmark säger att kosmiska strålningen påverkar mycket.

4. Stiger inte globala temperaturen nu?

Vi vet inte eftersom de årliga variationerna i globala temperaturen är så stora. Det blir ibland kallare och ibland varmare. Vad man vet är att över de senaste 30 – 50 åren har det blivit varmare, i snitt ca 0.13 grader per tio år i atmosfären nära jordytan.

UAH_LT_1979_thru_February_2018_v6-550x317

5. Men accelererar inte uppvärmningen?

Det beror på vilket tidsperspektiv man väljer. Sedan 1998 och fram till nu har globala temperaturen sjunkit. Betraktar vi 1900-talet så steg globala temperaturen mer under andra halvan. Men det säger inget om hur det ska bli framöver.

6. Är inte avsmältning av isen på Arktis ett bevis på uppvärmning?

Att det blivit varmare på Arktis – ja. Men det säger inget om orsaken eller att det skulle vara mänskliga koldioxidutsläpp som ligger bakom. Dessutom har vi bara data från 1979 och framåt. Hur stor isutbredningen var för hundra år sedan är rätt okänt. Det kan ha varit på en lägre nivå än idag. Vi vet inte säkert.

7. Är inte stigande havsnivåer ett bevis på AGW-hypotesen?

Nej – att havsytan höjs något är inget bevis om orsaken. Blir det varmare blir det en termisk expansion. Forskarna är inte heller överens om hur mycket havet stiger. Den kände svensken professor Nils-Axel Mörner säger att det är en obetydlig stigning, andra forskare säger ett par mm per år. IPCC har själva ändrat i sina rapporter flera gånger. Den senaste IPCC-rapporten AR5 (kap 13) säger att havet stiger med 3.2 mm per år men att det gjorde det också mellan 1920 – 1950.

8. Säger inte fysiken att det ska bli varmare med mer koldioxid i atmosfären?

De flesta forskare, men inte alla, säger det. Koldioxidens påverkan på temperaturen är logaritmisk vid en ökad nivå. Så en ökning av koldioxidhalten nu vid 400 ppm påverkar enligt fysiken temperaturen mycket mindre än vid 200 ppm.

Men det forskarna tvistar om är de så kallade återkopplingarna. Om fysiken säger att det ska bli en grad varmare har IPCC:s klimatmodeller lagt till en förstärkningseffekt genom positiv återkoppling. Andra forskare säger att det kan bli en negativ återkoppling, t.e.x. genom att molnen ändras. Återkopplingen har inte bevisats och klimatmodellerna är inte validerade.

9. Stiger inte koldioxidhalten i atmosfären?

Jo men detta är inget bevis på hur mycket av uppvärmningen som beror på utsläppen.

10. Anser inte 97% av forskarna att AGW-hypotesen är sann?

Denna 97% myt upprepas gång på gång av media. Det finns en undersökning av James Cook i Australien som påstår det. Men denna undersökning har helt dömts ut av andra som statistiskt granskat den, exempel här (bakom betalvägg). Ett enorm stort bortfall och det var inte vetenskapsmän som tillfrågades utan dokument som granskades. Dessutom fanns det stora brister i själva proceduren för granskningen.

För övrigt finns det andra undersökningar som visar på helt andra resultat där de flesta är skeptiska till IPCC:s slutsatser. Men genom att ställa rätt frågor och göra sitt urval kan man få fram de resultat man vill. Vetenskap avgörs inte genom omröstningar, det är politik.

11. Vad annars än koldioxidutsläpp skulle kunna orsaka den senaste uppvärmningen?

Många solforskare anser att solen har störst påverkan. Solfläcksaktiviteten har minskat kraftigt och många solforskare tror att det kommer att bli kallare under ett par decennier. Ett kallare klimat medför långt mer negativa konsekvenser för mänskligheten än om det blir varmare. Själv betraktar jag att ”det ska bli kallare på grund av solen” som en hypotes. En obevisad sådan. Här handlar det om prognoser i tidsperspektivet 20-30 år.

Svensmark anser att kosmisk strålning har stor påverkan. Mycket små förändringar i molnen kan få stor påverkan på temperaturen. På längre sikt spelar ändringar i jordbanan och jordens lutning roll enligt många forskare. Ändringar i oceanernas strömmar kan påverkar temperaturen både på kort och lång sikt. Hur alla faktorer samverkar är mycket komplext och klimatmodellerna förmår inte avbilda allt korrekt.

Sen finns det andra mänskliga faktorer som kan påverka klimatet. Avskogning och byggandet av städer påverkar både nederbörd och temperatur.

12. Bevisar inte Climategate att klimatforskningen är korrupt?

Nej, det bevisar inte att IPCC:s rapporter är felaktiga. Men det bevisar att det finns flera kända klimatforskare som inte drar sig för att använda fula metoder. Undanhålla fakta, ändra i data, trakassera kollegor, påverkan på media…..

13. Men bevisar inte fler oväder AGW-hypotesen?

Nej det säger inget om orsaken till ovädren. Dessutom bestrider många att ovädren ökat. Att rekord slås då och då och att enstaka år är värre än andra bevisar inget. Om orkaner i Atlanten har jag skrivit om här och här. Att 2017 var ett besvärlig orkanår i Atlanten stämmer men media glömmer bort att det inte var ett rekordår. Den som vill ”bevisa” något kan välja data och statistik så det gynnar det budskap man vill få fram. Materiella skador, antal hemlösa, antal döda, styrkan på ovädren, frekvensen på ovädren, vald tidsperiod, valt område, oväderstyp o.s.v.

Ingen konst att välja data så att det visar att ovädren ökar eller minskar. Sen är det ju så att rekord slås då och då. Med bättre mätmetoder kommer det att bli allt vanligare.

________________________________________________________________________

Avslutar med en artikel från Expressen 2006.

Pär_Holmgren

Väder-Pär uttalade sig. Finns det någon som tror på honom? Finns det någon som tror på agronomen Johan Rockström? Jo våra storstadstidningar och Sveriges Television. För de frågar alltid dessa personer som låtsas vara ”experter på klimat”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra Per.
  Du radar upp massor med invändningar som SVD kunde belysa. Men det är just det som är problemet-de vågar inte släppa in något tvivel i sin tro på CO2.
  Tanken bakom detta är väl att om de släpper in tvivlare så minskar förändringsviljan hos allmänheten.
  De behöver ett alarmistisk anslag för att få möjligheter göra förändringar-så agerar totalitära krafter.
  Varför talas det inte om den ökade solinstrålningen-det är inget konstigt alls-molnen täcker solen mindre ofta. Fler soltimmar vill vi väl ha?

 2. Lasse

  #1 forts
  För att bilden av CO2 påverkan skall bli tydlig så har gammal data dolts genom omfattande manipulationer.
  Men det finns bevarat i forskningen om glaciärer och i enstaka tidningsartiklar.
  http://notrickszone.com/2018/03/05/more-evidence-glacier-retreat-was-far-more-rapid-during-the-1850s-1940s-than-since/#sthash.SEF8QocR.dpbs

  Vi bör nog vara medvetna om att media inte är ute efter vetenskap utan efter aktionsvilja!

 3. Olle R

  Jag ser inga brister i IPCCs rapporter, de är helt enkelt en objektiv sammanställning av kunskapsläget och något som kontinuerligt utvecklas.
  Pers urval av grafer ter sig något vinklat, tex modell-observationsjämförelsen utan källa.
  Carbon Brief hade nyligen en bra genomgång av hur modeller genom tiderna klarar sig jämfört med den faktiska temperaturutvecklingen:
  https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

  En graf med UAHv6 TLT visas också upp med påståendet att atmosfären nära jordytan värmts upp med 0,13 C per decennium. UAH v6 är dock en extrem och ”ensam” avvikare de senaste 20 åren, troligtvis ett resultat av Spencer och Christys subjektiva metoder. Deras personliga val av satelliter, metoder och den resulterande produkten kan inte valideras/verifieras av några som helst oberoende data..

  RSS som har ett mer objektivt förhållningssätt, och inte ”väljer” data från det stora smörgåsbordet av strukturella osäkerheter utan splittar osäkerheterna och håller sig i mittfåran, samt validerar sina metoder, har en TLT-trend på 0,19 C/decennium, vilket är i samma härad som radiosond- och reanalysdata..

 4. Olle R #3: Du måste vara blind om du inte ser några brister alls i en så stor rapport. Eller så tar du det som en religion och vill inte se några fel.

  Ta mitt citat ovan från IPCC “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .”

  Kan du som inte ser några brister förklara hur detta med >95% räknats fram? Eller kan det vara så att det bara är tyckande? Varför blev det 95% och inte 93%? Väntar på svar.

  I övrigt har Scott Armstrong kommit med svidande kritik av klimatmodellerna, se ovan. Är han helt ute och cyklar? Eller är det så att du inte begriper kritiken?

 5. Mats Kälvemark

  Tack Per för en utmärkt och nyanserad genomgång av faktaläget.
  Vad gäller pkt. 6, isen i Arktis före 1979 finns det ju gedigna data, som visar att istäcket sommartid varit mindre förr. Se bl.a. Stafffan Mörners utmärkta bok ”Allt du behöver veta om klimathotet” . Finns en länk till den boken i menyraden under ”KLIMATHOTET” här på KU. Han och andra konstaterar att 1878-80 kunde Adolf Erik Nordenskiöld segla genom Norostpassagen med sitt träfratyg Vega. Under slutet av 1930-talet, som var varmare än nu, bedrevs där kommersiell sjöfart under några år.
  För övrigt har ju isbjörnarna varit ”frontdjur” i Alarmisternas hotbilder för Arktis, men de används alltmer sällan nu av förklarliga skäl. Stammen beräknas enligt färska uppgifter (PBSG och PBS) vara ca 30000 individer vilket är mångdubbelt fler än då AlGore föddes 1948.
  Stammen breäknades då vara ca 5000 individer. Isbjörnen som art är mer än 0,5 miljoner år och har överlevt minst 5 istider följda av globala uppvärmingar.

 6. Olle R #3: Som alarmist och troende på politiska IPCC väljer du bort data som inte passar dig, läs UAH. Det är riktigt att UAH visar något lägre värden än RSS. GISS och RSS har också skiljt sig en del åt, det nämner du inte. GISS temperaturdata har ändrats bakåt i tiden i efterhand. Så antingen var de fel från början eller så manipulerar man.

  Jag hade också med en graf där medelvärdet av HADCRUtv4 + NCDC + GISS visades. Även här har klimatmodellerna överskattat verkligheten.

  Att mäta jordens medeltemperatur är inte lätt. De olika serierna skiljer sig lite åt. Det finns osäkerheter och brister i alla metoder. Mätning med termometer (som är glest) har naturligtvis också brister.

 7. Mats Kälvemark #5: Det finns data som visar att istäcket i Arktis sommartid åtminstone delvis varit mindre än nu. Det gäller flera tidsperioder bakåt i tiden. Eftersom det bygger på manuella observationer så är jag försiktig i mina uttalanden. Satellit ger en mer heltäckande bild.

  Slutsatserna att nu kommer att isen i Arktis försvinna bara för det har minskat ett par decennier är alldeles för långtgående. Vi vet inte tillräckligt om framtiden. Det kan minska ytterligare men det kan också växa till. Vi har oscillationer i haven med perioder om 60-80 år. Vi behöver mer förståelse och längre dataserier.

 8. Lars Cornell

  Du skriver ”IPCC säger i sin AR5 rapport att det ska bli 1.5 – 4.5 grader varmare fram till år 2100.”

  Men IPCC påstår med TCR RCP4.5 som mest realistiskt scenario 1,0° – 2,5°.
  – Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader (hög sannolikhet) och extremt osannolikt mer än 3 grader.

 9. Bengt Abelsson

  #3 OlleR

  20 år är bara en blinkning i klimathistoren.

  Jag läste Ahhlman Glacier variation and Climate Fluctuations, American Geographical Society, Bowman lecture 1953. 77 sidor

  Ett exempel han anför är Fröyaglaciären, Grönland.

  Max utbredning ca 1750. År 1939 retirerat ca 700 m.
  Från 1939 till 1947 backat 75 m
  Från 1947 till 1950 backat 50 m

  Inte så mycket mänsklig påverkan?

 10. Svempa

  Bra sammanfattning.

  Det som för min del gör att jag anser att IPCCs arbete från ett övergripande perspektiv är undermåligt är just hur de för fram sina klimatsimuleringar. Detta är simuleringar gjorde med selektivt vald(och ”homogeniserad”) data och selektiva parametrar. Med detta förfarande kan man skapa simuleringar som visar precis vad som helst (von Neumans elefant som viftar på snabeln). Dessa simuleringar har noll prognosvärde om de ej kan valideras med framtida data och det kan de ej. De slår inte ens ”dartkastande schimpanser”.

  Det som i detta sammanhang är mest vetenskapligt ohederligt är att de flesta av de inblandade forskare sannolikt är fullt medvetna om detta men att de ändå vänder bort blicken när de värsta charlatanerna typ Mann samt uppsjön av politiska aktivister och media framställer dessa undermåliga scenarier som verifierad sanning.

 11. lac

  Bengt #9 Vad är det för skillnad mellan retirerat och backat?

 12. Lars Cornell #8: Ja det var en förenkling. Ska man ge enkla svar på enkla frågor med mycket komplicerade svar blir det förenklingar. Frustrerande kanske för de mer insatta som du som känner till de komplexa svaren. Men att ge de komplexa svaren som är mindre förenklingar (men ändå förenklingar av verkligheten) skulle kräva långa textmassor som mycket få orkar läsa.

  RCP4.5 är ett utsläppsscenario, RCP8.5 ett annat. Vilken är rätt – ja gissa? Men IPCC AR5 säger ”Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence)”.

  IPCC har ändrat lite på TCR (Transient Climate Response) i de olika rapporterna.

 13. Lasse

  Det som är mest irriterande med dagens klimatdebatt är den ensidiga fokuseringen på en parameter.
  Bara CO2 minskar så försvinner all påverkan.
  Detta får framföras utan motstånd och för att få tyngd så krävs det att äldre data manipuleras.

  Vad vill man uppnå med detta?
  Kanske en ny värld: https://wattsupwiththat.com/2018/03/05/claim-halting-economic-growth-the-key-to-solving-climate-change/

 14. Ann lh

  En sammanställning som skulle kunna få sådana som vill närma sig frågan med öppna ögon att tänka till. Jättebra!
  Dessutom har jag just talat med prenumerationsavdelningen på SvD och sagt upp min e-pren. En trevlig röst frågade om jag hade någon särskild anledning och ja visst har jag det.
  Jag förklarade att vi har tidningen för att orientera oss om omvärlden. I den fråga vi tycker att vi är insatta anser vi att i tidningen bedrar sina läsare genom Jenny Stiernstedt å det grövsta. Eftersom hon får fortsätta att sprida sin propaganda i denna viktiga fråga kan vi inte stödja tidningen. Den dag hon får sparken återkommer vi.
  Den trevliga rösten i andra ändan sa att detta skulle hon verkligen föra vidare.

 15. Olle R #3: Tillägg till IPCC och ditt påstående om ”objektiv sammanställning av kunskapsläget ”.

  Professor Richard Lindzen var en av huvudförfattarna i IPCC AR3. Han har berättat att det gick omkring politiska kommissarier och talade om dem hur de skulle skriva. För övrigt är alla representanter politiskt tillsatta, även forskarna. De forskare som är kritiska till IPCC har för länge sedan uteslutits eller lämnat IPCC. Jag kan ge många exempel.

  Sen låser man SPM (sammanfattningen) INNAN huvudrapporten är låst. Bara för att få fram ett politiskt budskap. För övrigt finns det många förvanskningar dokumenterade i SPM jämfört med huvudrapporten.

  Vetenskapen om att solen ska påverka klimatet i större omfattning har uteslutits helt. Det passar inte politiska agendan.

  Den omfattande korruptionen i IPCC är väl dokumenterad av kanadensiska journalisten Donna Lafromboise. Ordförande för IPCC Rajendra Pachauri fick ju avgå efter att omfattande sexuella trakasserier mot en yngre kvinnlig medarbetare avslöjats.

  Så mycket för ditt ”Jag ser inga brister i IPCCs rapporter” och ”bara en objektiv sammanställning av kunskapsläget”

 16. Björn

  Det bästa inlägget på mycket länge! Att många tycker någonting om samma sak är inget bevis. Det framgår mer och mer hur AGW-hypotesen stöds av i det närmaste löst prat. Det vore intressant om någon på SVD uppmärksammade detta inlägg med tanke på Jenny Stiernstedts hjärnsläpp om Mölndal. Ja, solspåret är också en hypotes, men en mycket starkare sådan om väder vind och klimat, än AGW. När skall media uppmärksamma att det lösa pratet om AGW är bara ett sätt att dölja den verkliga klimatförändraren, solen. Om media inte objektivt försöker beskriva klimatforskningens alla sidor, då är de med och döljer att vi är på väg mot ett nytt Maunder minimum.

  https://principia-scientific.org/modern-solar-grand-maximum-ends-little-ice-age-cooling-coming/

 17. jensen

  Som många framstående vetenskaps personer påtalat:
  Grundfelet med IPCC´s datamodeller är att man försöker klargöra , vare sig det är scenarier eller prognoser, komplexa system med datamodeller, som knappt kan determinera komplicerade system.
  Läs komplexitetsteori.

 18. Olle R

  #4 & 6 Per,
  Jag förhåller mig objektivt till klimatvetenskapen, och all annan vetenskap, och gör en samlad bedömning. Man kan inte körsbärsplocka de data man tror på och bortse från alla andra, det strider mot god vetenskaplig praxis. Det är bara politiker, ideologer och troende som gör sådant…

  Apropå det här med att antropogen påverkan förklarar ( mer än ) all uppvärmning sedan 1950, så bygger det förstås på modeller. Det behövs dock inga modeller för att konstatera att så nog är fallet. Nä det gäller övriga möjliga förklaringar så har Inte solstrålningen ökat. Man kan inte heller skylla på ändrade havsströmmar, ändrad temperaturfördelning, som gör att haven värmer atmosfären. I så fall borde ju havens värmeinnehåll ha minskat, men det har inte skett, tvärtom.

 19. jensen

  Tack Per Welander. Din gamla blog, vad den nu hette, var mitt första ljus i tunneln, betr. mina första klimathots-tvivel.

 20. Svempa

  #18 Olle (r)

  Att det är just politik och ideologi som styr dig har du flera gånger visat på denna blogg. T.ex. när du svärtar ner nu fria och demokratiska baltiska och forna östeuropeiska stater och anser att de hade det bättre under Sovjettiden.

  Tidigare har du också ansett att det finns tillräckligt med verifierade temperaturdata från 1850 för att kunna uttala sig exakt om hur den globala temperaturen utvecklats sedan dess. Snacka om Cherry-picking. Låta några stackars vädersstationer från några få delar av världen på 1800-talet representera en ”global medeltemperatur”.

 21. Lasse

  #18 Olle R
  Provocerar med ”Nä det gäller övriga möjliga förklaringar så har Inte solstrålningen ökat.”
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
  För Sverige!
  Ett längre föredrag från Paul Brekke från 2011
  ” Neither anthropogenic or natural variations can alone explain the
  temperature variations the last 150 years.
  It is not only CO2 and/or the Sun”
  http://curry.eas.gatech.edu/santafe/papers/Sun_climate_SantaFe.pdf

  Sen pågår ny forskning som kan ge lite nya infallsvinklar:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180305160208.htm

  Wildfires”Smoke and cloud interactions unexpectedly result in cooling”

 22. Olav Gjelten

  Vi kallar oss själva för ett upplyst folk i Sverige. Frågan är om vi verkligen är det. Här gäller det att mer än i många andra länder hålla oss till det för tiden politiskt korrekta.
  Vi som vågar bryta oss loss från det så förnedrande grupptänket är ofta upp i åren komna och vi har inte längre så mycket att förlora på att stå för sanningen istället för att jamsa med i den politiskt korrekta snedvridningen. För unga människor, med karriären framför sig, kan detta vara helt förödande.

 23. Lars Cornell

  #12 P.W.
  Att använda ”Equilibrium” är inte relevant, det tar så många hundra, nästan tusen, år att nå dit och då har vi passerat två eller kanske tre istider. Kanske befinner vi oss då i en ny stor istid som fullständigt omkullkastar alla IPCCs beräkningar.

  Jag vet att Lennart Bengtsson har avhandlat det i den här bloggen för ca ett år sedan och jag är förvånad att måttet ”Equilibrium” fortfarande används. Allt befinner sig i ständig förändring. Equilibrium kommer därför ej att uppnås.
  Det är endast ett matematiskt begrepp.

  Det enda som är relevant är ”Transient” eftersom det beskriver situationen inom greppbar tid. IPCC AR5 skriver så här om det mest sannolika scenariot TCR med RCP4.5,
  ”The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C.”

  Bilaga 2 i följande dokument beskriver i viss mån skillnaden mellan ”Equilibrium” och ”Transient”.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf
  För att nå Equilibrium måste man ha med sig djuphavet också och det tar tid.

 24. Bengt Abelsson

  # 11 lac

  Ungefär samma skillnad som mellan avancera och framåt. 🙂

 25. Bengt Abelsson

  # 18 Olle R

  Det fiss ca 200 kg vatten per 1 kilo luft så en tusendels grad på haven är energimässigt samma som en grad i luften.
  Jag håller det för osannolikt att vi vet temperaturen i haven på en tusendels grad när.

  Luft: 1 kg/cm2 vatten 3000*0,7*0,1=200 kg/cm2
  1kJ/kg 4,2 kJ/kg

 26. Olle R #18: Jag sa tidigare att ser man INGA brister i IPCC rapporten så är man blind. Se #3 och #4. Jag bad dig också svara på en uppenbar brist IPCC-rapporten om de 95%. De undvek att svara. Anledning?

  1. Du kan inget om statistik och förstår inte bristen?
  2. Du ser felet men har en politisk agenda och förtiger det?
  3. Du struntar helt i vetenskapen, klipper och klistrar och rabblar bara massa floskler?

  Du får en chans till att svara. Varifrån kommer de 95% i IPCC:s AR5: “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .” ? Och varför är det inte 93% eller 53%?

 27. Olle #3
  Angående klimatmodeller och IPCC:s senaste tekniska rapport. Kika gärna på sidan 980 där IPCC kritiserar sin egna modeller. En bild av detta finns även här. http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka21/db16maj25.htm

 28. Björn

  Olle R [18]; Hur vet du att du är objektiv? Det kan bäst klargöras genom andras åsikter om dig. Jag tycker inte att du är objektiv. Solstrålningen har inte ökat påstår du och det är väl förmodligen tiden från 1950 som du anger. Den ökade så pass att vi fick en uppvärmning genom solar grand maximum som inträffade under 1900-talet. Det som främst ökade var energin inom UV-området och i sådana våglängder som bidrar till stratosfärens uppvärmning. Nu har vi ett omvänt läge då energin i samma område reduceras på grund att vi går mot en förmodad liten istid, alltså ett solar grand minimum.

 29. Bim

  Ann L H #14
  Jättebra med uppsägningen av SvD och din motivation.
  Det är viktigt att visa på att folk inte är idioter och kan se när tidningar inte håller måttet, eller har en egen agenda i klimatpolitiken. Att sätta en helt oerfaren människa till att bevaka, eller rapportera om en så viktig sak som ”klimatpolitiken”, (För det är ju den det handlar om. Klimatet behöver de ju inte rapportera om, det lever vi ju i allesammans.) Det skall svida i det ekonomiska skinnet att ljuga och bedra sina prenumeranter, kunder. Det gäller förövrigt alla företag.
  Tyvärr har ju tidningarna statligt stöd för att driva propaganda, men är propagandan så erbarmligt dåligt skött så straffar ju det även statens trovärdighet, vilket ju också skett.
  Men, mycket bra Ann. Det är den bästa signalen man kan sända.

 30. Rolf

  Hej Per! Utmärkt sammanställning av argument och fakta. Men en sak stör mig. Både alarmister och skeptiker hänvisar ofta till den globala medeltemperaturen och dess utveckling. Men den som satt sig in lite i hur denna medeltemperatur räknas fram inser snabbt att det är ett synnerligen trubbigt mått. Anthony Watts har i en rapport visat hur många av de mätplatser som används i USA påfallande ofta är placerade nära lokala värmekällor, vilket naturligtvis förrycker mätningarna. Prof Christopher Essex vid University of Western Ontario ifrågasätter att det överhuvdtaget existerar en global medeltemperatur. Med tanke på hur primitiv mättekniken var för 50-100 år sedan, inses lätt att jämförelser över tid är omöjliga, åtminstone med någon precision. De enda någorlunda tillförlitliga mätningar som finns är väl Roy Spencers satellitmätningar, och de startade 1979 (Essex ifrågasätter även dessa). Så det är nog så att ingen vet vilken temperatur jorden har och i vilken riktning den går.

  Beträffande isen i Arktis finns en tidningsartikel från 1922 som vittnar om ”oöverträffat höga temperaturer”, retirerande glaciärer och isfria förhållanden norr om 80:e breddgraden.

 31. Rolf #30: Att mäta medeltemperaturen är svårt, se min kommentar #6. Anthony Watts visade på stora brister i hur temperaturen mättes i USA. Läget på stationen var ofta bedrövligt och det påverkade temperaturen. Typ den står vid ett luftkonditioneringsutsläpp eller på en asfaltplan.

  Förr i tiden mättes temperaturen och nederbörd manuellt via avläsning. Typ var 3:e eller 6:e timme. Men antalet stationer över jorden har glesats ut. Sen har vi det att det inte finns fasta stationer ute till havs eller vid polerna.

  Själv litar jag mest på satellitmätningarna.

  Vad beträffar Arktis är jag försiktig. En tidningsartikel är en indikation men inget bevis på att det var mindre is förut i Arktis. Arktis är stort och med ögon såg man bara en mindre del.

 32. Claes Johnson

  Per, enligt SvD säger Du: ”Någon gemensam syn på forskningsläget har inte ”klimathotsskeptikerna”. Vad är det som skeptikerna inte är överens om?

  Att påstå att skeptikerna inte är överens, är mumma för alarmister, eller hur?

 33. Ingemar Nordin

  James Cook såg enbart is och åter is på sin berömda resa för att finna Terra Australis 1773/74.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Second_voyage_of_James_Cook

  Men han var en bättre seglare än årets polarforskarkaptener som föll överbord och dog

  https://www.smh.com.au/world/oceania/navy-captain-dies-after-falling-overboard-in-antarctica-20180304-p4z2qm.html

  För några år sedan blev en australiensk expedition fast i isen och fick räddas av en kinesisk eller amerikansk isbrytare

  https://www.theguardian.com/world/2014/jan/03/antarctica-ice-trapped-academik-shokalskiy-climate-change

 34. Claes Johnson #32: Jag håller inte med dig. Jag berättar vad jag tror är sanningen och det anser jag inte gynnar alarmisterna.

  Jag sa också i meningen efter att ”Vi är vetenskapligt LITE oense” (min kursiv.). Det som förenar klimathotskeptiker är att vi inte tror på stora delar av IPCC:s rapporter. Likaså tror vi inte att vi med stor säkerhet vet att mänskliga utsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning. . Vi anser också att media och politiker grovt förvanskar vetenskapen.

  Men vi har inte alla svar om hur klimatet drivs. Vetenskap innebär att testa nya hypoteser, granska dessa och eventuellt falsifiera hypotesen. Bland skeptikerna är vi inte helt överens om hur mycket solen påverkar, kosmiska strålningen och koldioxiden utan återkoppling. Vi vet inte säkert. Det finns de av skeptikerna som säger att koldioxiden har noll påverkan, andra att det har en modest påverkan.

  Vi har inte all kunskap om klimatet. Långt ifrån. Att testa nya hypoteser driver oss framåt. Och ju mer kunskap vi får desto lättare blir det att tydligt falsifiera alarmisterna. Kanske redan innan verklighetens klimat gjort alarmisterna till åtlöje.

 35. Claes Johnson

  Per, på min fråga om vad det är som skeptiker inte är överens om, svarar att det finns osäkerheter som ingen vet svaret på. Men det innebär väl inte att skeptiker är oense? Man kan väl inte vara oense om något som är oklart, utan man delar väl istället uppfattningen att det är oklart? Och då är man väl inte oense?

  Du tror inte det skadar skeptikernas sak om man trumpetar ut att skeptiker är oense.
  Hur resonerar Du för att komma till denna slutsats?

  Min erfarenhet är att skeptiker i Sverige, inte minst Klimatupplysningen, ägnar en massa kraft åt internt käbbel, vilket skadar saken. Jämför med Klimatrealisterne i Norge, som inte håller på med sånt trams. Eller hur ser Du på saken? Finns det något hos Klimatrealisterne som vi i Sverige skulle kunna ta efter?

 36. Claes Johnson #35: Du bidrar just nu till interna käbblet på Klimatupplysningen. Men nu är vi utanför dagens ämne så vi slutar debatten här och nu.

  Det finns säkert saker vi och även Klimarealistene kan bli bättre på. Men vi tar vår diskussion på annan plats än i kommentarsfältet.

 37. Olav Gjelten

  Kan vi för någon minut föreställa oss att det skulle anordnas en frågetävling i klimatämnet bland vanligt folk – vem tror ni skulle vinna?

  Klimathotsskeptiker blir man bara om man är intresserad av ämnet och ganska insatt i det.

  Klimathotstroende blir flocken av människor som blint tror något är sant därför att media och politiker säger det är så. Kunskap: Oftast ren dagisnivå.

  Härav tror jag också vi hittar förklaringen till att den klimathotstroende gruppen är störst.

 38. Roland

  Bra sammanfattning Per!!

  Pär Holmgren är en scum klimataktivist, jag minns en gammal artikel med Pär som jag hittade igen när han säger
  ”Global uppvärmning är som lungcancer”
  Pär år 2006

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/par-holmgren-global-uppvarmning-ar-som-lungcancer

  Han är helt otrolig,, synd om Pär som har så besvärligt med temperaturen

 39. Ingemar Nordin

  Roland #38,

  … och detta alltså sagt för drygt 11 år sedan. Det är ingen tvekan om saken. Vi är alla redan döda!

  Alla fossildrivna bilar borde vara borta nu. Fossilanvändningen borde ha minskat med 70 – 80 %. Fattiga i söder flyr norrut – inte på grund av fattigdom och krig – utan på just värmen. Och vi borde alla köpa utsläppsrätter på Naturskyddsföreningens hemsida.

  Om Holmgren hade fått råda.

 40. Göran

  ”Hur stor isutbredningen var för hundra år sedan är rätt okänt”

  Jag vet inte vad som avses med isutbredningen här. Men om det avser havsisen, så finns det anteckningar om det i fartygs loggar, även längre tillbaka än hundra år.

  På förra klimatkonferensen på Lidingö utanför Stockholm gick Ole Humlum eller Jan-Erik Solheim igenom det och visade grafer på tidigare utbredning baserad på loggar.

  Jag provar med en länk här till en karta (vet ej om det fungerar):

  http://climate4you.com/images/SeaIceSvalbardSince1769.jpg

 41. Lars Cornell

  #32 #35 Claes Johnson
  Jag tror att man kan beskriva skillnaden i åsikt på följande sätt.

  1 – Vi är alla, skeptiker som alarmister med få undantag, ense om principerna HUR, dvs att koldioxid är en växthusgas som gör jorden varmare.
  Det som skiljer alarmister från skeptiker är uppfattningen om HUR MYCKET.
  Det har jag försökt att beskriva på sid 7 i
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf

  2 – Vi kan också ha olika uppfattning om jordens resurser. De olika uppfattningarna illustreras av följande uttalande av Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna
  ”I princip allt som man kan göra av olja kan man göra av trä.” Han anser att träprodukter kommer att spela en viktig roll i omställningen till fossilfritt.
  I princip har han rätt, i praktiken har han fel.
  1 – Kostnaden blir gigantisk, ingen vill betala.
  2 – Ännu finns inte tekniken, det har experimentet Gobigas visat till en kostnad av två miljarder kronor.
  3 – Man ersätter inte 120 TWh olja och 60 TWh kärnkraft hur lätt som helst. Tyskarnas Energiewende har smärtsamt visat det.
  4 – Sverige är inte stort nog att förse oss med råvara.
  5 – Vi når inte upp till 2° ens om vi gör ingenting.

 42. Göran Ahlgren

  Jenny gjorde ett bra reportage. Jag är bekymrad över titeln på detta inlägg ”Bevis saknas …” och citat från reportaget
  ” Per Welander, ordförande i Stockholmsinitiativet, anser att hypotesen om att ”mänskliga utsläpp kommer att orsaka en ganska stor uppvärmning” inte har bevisats.
  Någon gemensam syn på forskningsläget har inte ”klimathotsskeptikerna”, som Per Welander tycker att de ska kallas. Förenar gör åsikten att ”den sanna vetenskapen inte har kommit ut”

  Bevisa?? Sann vetenskap?? Tankefigurer som ligger på samma nivå som motståndarnas. Begrepp som bevis och sanning hör inte hemma i vetenskapen. En hypotes kan bekräftas men aldrig betraktas som ”sann”. Vi KAN alltså ha fel!

  Men ändå värre är konspirationsteorier som

  ”Felet är mediernas
  Vems fel är det då att ”den sanna vetenskapen” inte kommit ut?
  1. Efter att Sture Åström hållit en föreläsning om ”Medias svaghet för ’fake news’” utbrister en man i publiken att ”klimatsaken väl är underordnad FN”, och att ”FN är väl underordnad New World Order”:
  – Så det kommer order riktigt högt uppifrån, säger han utan att någon protesterar.
  2. ”New World Order” är en konspirationsteori om att världen skulle styras av en hemlig organisation eller regering. En tankegång som inte är helt ovanlig i de här kretsarna, om än olika formulerad beroende på vem som sitter med pennan i handen.

  Göran

 43. AG

  #42 Kan du förtydliga vad du menar med din post? Punkt 2. t.ex. Har aldrig stött på att det finns en åsikt om en ”hemlig” organisation. Det görs ju helt öppet för alla som orkar att se. Svenska politiker vill inte erkänna detta för då ser det ut som de inte har kontroll (och det har de ju inte).

 44. Ingemar Nordin

  Göran A #42,

  Jenny gjorde ett uselt reportage. Fyllt med felaktigheter och fördomar. Gillar du sådant Göran?

  Media är en stor bov i detta drama eftersom de vägrar att sätta sig in i frågan, vägrar att lyssna och kolporterar ständiga lögner (medvetet eller inte) och skiter i sin informerande och kritiska uppgift.

  Du har dock en poäng i att vetenskapen aldrig i sträng mening kan bevisa saker. Något kan heller inte sägas vara konfirmerat om inte testen tillåter falsifikation (om teorin skulle råka vara falsk). Istället för att följa vedertagen vetenskaplig praxis (”sann vetenskap”) att utföra riktiga test, som antingen falsifierar eller misslyckas med att falsifiera, så ägnar man sig åt bekräftelseforskning.

  New World Order är Jennys ordval därför att hon väl har läst någonstans att det finns konspirationsgrupper – men även politiker – som pratar om det. Palme pratade mycket om ”en ny världsordning”? Nu för tiden talar klimathotarna om The Great Transision och Global Governance. Dessa begrepp används också inom vissa forskningsfält. Jenny borde intervjua dem istället och fråga vad de håller på med.

 45. Göran Ahlgren #42: Nu är det så att mycket av media och politiker använder AGW-hypotesen som om den har bevisats. Det var det som avsågs från mig. Som jag tidigare sagt – en halvtimmes intervju – och sen klipper Jenny ut några lösa meningar. Inramningen kommer inte med då. Du får gärna vara kritisk till min titel. Det är lätt att vara kritisk – svårare att producera något själv. Du gillar uppenbarligen Jennys upplägg med ”gamla gubbar” och undvika skriva om vetenskapen samt kalla oss ”klimatförnekare”.

  Skriver man inlägg här är det alltid flera som hoppar på inlägget. Det går inte att gillas av alla – då blir det helt urvattnat. Dessutom kommer några ogilla det urvattnade också. Det är priset vi tar för att tillåta kommentarer. Det finns några som ger beröm också om du läser kommentarerna.

  Troligtvis skulle vi ha lättare att få skribenter om vi helt stängde av kommentarerna. Alla skribenter orkar inte med det som ibland närmar sig näthat. Men vi skulle bli mer ointressanta som blogg utan kommentarer. Via moderering försöker vi hindra de värsta avarterna.

  I övrigt får jag be dig hålla dig till ämnet. Det är inte konferensen i allmänhet, New World Order och om någon i publiken sagt något om detta som är ämnet. Inlägget handlar inte om detta och jag har aldrig sagt det.

 46. Ingemar Nordin #44: Att bli intervjuad av en slipad journalist i 30 minuter är tufft, mycket tufft. Att använda perfekta formuleringar, aldrig säga fel är svårt. 30 minuter är lång tid att säga allt ”rätt”. Dessutom kan journalisten klippa ut enstaka meningar och formuleringar så det ser tokigt ut.

  Detta är så tufft att många vägrar låta sig intervjuas annat än i direktsändning. Det går inte att klippa och klistra då.

  I mitt fall anser jag att Jenny citerade mig korrekt, inget fel där. Men inramningen som handlar om att klimatalarmister, många journalister och politiker anser att klimatfrågan är ”bevisad” kom inte med. Så fungerar journalistik, inget konstigt med det. Det är det som avses med min titel om ”bevis”.

 47. Per #46. Det finns hos vissa journalister en benägenhet att pressa fram formuleringar ur intervjuoffret som sedan kan användas på ett bedrägligt sätt. Allt för att kunna bygga det stora scoopet eller för att sänka trovärdigheten hos offret. Kan förstås vara svårt att säga allt ”rätt” i en direktsändning. Tänker på hur våra debattprogram vinklas. Det krävs medievana och ett alert sinne för att hantera det.

 48. Göran Ahlgren

  #45, #44, #43, #41
  Lars Bern, landets kanske främste konspirationsteoretiker (möjligtvis i nivå med Jan Gillberg) , förs gärna fram på bloggen som en av våra allierade. Jag har också identifierat flera i Klimatsanskretsen som lierade med ovannämnde Jan Gillberg. Där hittar man också Pia (contrails) Hartzell. Det gäller att välja sina vänner för att inte placeras på samma bänk som knäppskallar.

  För att inte tala om hur Rockefeller har utmålats på bloggen. Påminner om skrönor om Rothchild och Sion vises protokoll. Alltså rejäla grundstötningar som har noll att göra på en blogg som handlar om klimat. På den tiden Jonny var redaktör filtrerades allt sådant bort.

  Och när man skäller på media sätter man sig direkt i en offerroll och blir en förlorare. Som vi tyvärr är.
  Göran

 49. Olle R

  #26 Per
  Nu är jag inte helt säker på vad du syftar på, men jag tror att det är IPCCs modellberäkningarna över hur stor andel av uppvärmningen som antropogena faktorer stått för mellan åren 1950-2010.
  Gavin Schmidt har räknat lite mer detaljerat på sannoliheterna i IPCCs data och det centrala estimatet skulle vara 110%. Sannolikheten att det mänskliga bidraget bara är 50% är ca en tiotusendel, och det samma gäller motsatta svansen, 170%.
  Det är alltså 99,99% sannolikhet att det mänskliga bidraget dominerar över antropogena faktorer (så det är absolut inte hialöst av IPCC att säga ”It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century ”.
  Att det antropogena bidraget skulle vara mer än 100% är inte konstigt, det betyder ju bara att med enbart naturlig forcing skulle temperaturen ha sjunkit 10% ( om vi sätter den faktiska ökningen till +100%)

  Artikeln bakom följande index
  http://www.globalwarmingindex.org/
  antyder att det antropogena bidraget till uppvärmningen efter 1950 skulle vara ca 105%

 50. Olle R #49. Ok inser nu att du inte förstår vad IPCC skriver och menar med de 95%.

  Upprepar IPCC-skrivningen: “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .”

  IPCC skriver om sannolikheten att mänskliga påverkan är över 50% av observerad uppvärmning är >95%. De säger här inget om förstärkningseffekter.

  Eftersom du uppenbarligen inte förstår vad IPCC och jag skriver om och bara lösryckt tar skrivningar om en annan sak så inser jag att vi kommer inte längre. Statistik och IPCC:s rapporter är inte lätta att förstå. Men tack för att du försökte och svarade.

 51. Ingemar Nordin

  Göran A #48,

  Jag vet inte vad Lars Bern, Jan Gillberg, Pia någonting, Rothschild och Sions protokoll har med denna tråd att göra.

  Det är sorgligt att se att du förenat dig med ryktesspridarna och smutskastarna bland Alarmisterna.

 52. Peter F

  #48 Göran

  Vore intressant höra i vilka tankar Lars Bern är en konspirationsteoretiker. Är det big pharma, klimathotet, socker-/fettmahotet, eller vad ? Berätta gärna vad Du anser och i vad Du anser han har fel. Bemöter Du honom på hans blogg ?

 53. Peter F #52: Detta om Lars Bern hör inte hemma i denna tråd. Ta det på ett annat ställe. Annars kommer du att modereras för att du inte håller dig till ämnet. Gäller för övrigt alla här.

  På lördagar är ämnet fritt (så länge det rör klimat och energi).

 54. Göran Ahlgren

  kommentaren borttagen

 55. Guy

  Olle R # 49

  Nu föll jag av kärran. Kan du förklara vad som menas med:
  ”Det är alltså 99,99% sannolikhet att det mänskliga bidraget dominerar över antropogena faktorer”……

  Alltså skillnaden mellan mänskliga bidraget och antropogena faktorer. Jag är också förbryllad av en sannolikhet på över 100%.

 56. SatSapiente

  #49, 55
  En sannolikhet kan bara vara mellan 0 och 1, dvs 0% och 100%, i varje fall när man menar normal sannolikhetslära. Dvs 0% innebär att det aldrig kommer att inträffa och 100% att det alltid kommer att inträffa. Vad skulle 110% eller 170% sannolikhet i så fall innebära? Som Astrid Lindgren sa via sin Pomperipossa saga, ”så många procent finns inte”.
  Att sen IPCC fått fram något som de kallar för sannolikhet genom röstning vad de deltagande ”forskarna” tror har definitivt ingenting med traditionell sannolikhetslära att göra.

 57. Olle R

  #55 och 56

  Ni blandar ihop statistiska sannolikheter ( som kan uttryckas som fraktion eller procent, t ex 0.05 eller 5%) med det antropogena andelen av den observerade uppvärmningen.
  Vi antar att den observerade uppvärmningen från 1950 till 2010 är 0,7 grader
  Modellsimuleringar visar att temperaturen skulle ha sjunkit 0,07 grader utan antropogen påverkan.
  Den antropogena påverkan är alltså +0,77 grader eller 110% av den observerade.
  Det finns dock statistiska osäkerheter i modellberäkningarna. Sannolikheten är 0.0001 (0.01%) att den antropogena påverkan är mindre än hälften (50% eller 0,35 C) och lika stor sannolikhet att den är över 170% (1,19 C).
  Sannolikheten att det mänskliga bidraget INTE skulle vara dominerande är alltså bara 0.0001 eller 0.01% medan sannolikheten att det är dominerande är 0.9999 eller 99.99%
  Med ett vanligt 95-procentigt konfidensintervall skulle det antropogena bidraget till uppvärmningen vara ungefär 75 till 145% av den observerade temperaturökningen, eller uttryckt i grader celsius 0,52- 1,02 C

  Solklart eller hur 🙂

  http://www.realclimate.org/images/attribution.jpg

 58. Lars Kamél

  Olle R är vare sig blind eller dum, utan ett troll. Han kommer medvetet med felaktiga påståenden för att provocera.
  New World Order är ingen konspirationsteori. De som ligger bakom är ganska tydliga med vad de vill och konspirerar inte i hemlighet. Visserligen använder de orwellsk nyspråk, men det kan bara lura dumskallar. De kommer dock knappast att lyckas. Bland annat är BRICS-länderna inte ett dugg intresserad av någon världsregering och avskaffande av nationalstaterna.
  Vi skeptiker/klimathotsförnekare, är överens om att det inte finns något akut och allvarligt klimathot som behöver åtgärdas med en snabbavveckling av de fossila bränslena, som skulle innebära energianorexi och kollaps för världsekonomin. Sedan skiljer detaljer mellan olika grupper av skeptiker.

 59. SatSapiente

  #49, 57
  IPCC-skrivningen “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century ” är framtagen genom ett röstningsförfarande bland de inblandade” forskarna och har inget att göra med normal sannolikhetslära.
  Resultatet av modellsimuleringar med ej validerade modeller ger jag inte mycket för.
  Jag instämmer med Per W i #50 om att vi inte kommer längre.

 60. #58 Lars Kamél

  G20-gruppen fungerar redan idag som en proto-världsregering. Där ingår såväl BRICS-länderna som G7 tillsammans med alla centrala internationella institutioner. Digitaliseringen av mänskligheten och uppfyllandet av de 17 globala målen ligger högt på agendan. I år är Argentina ordförandeland, 2019 Japan och 2020 Saudiarabien. G20 tog sig an den nya industriella revolutionen (Industri 4.0) 2016 under Kinas ledning därefter drevs det vidare av Tyskland. Ordförandelandet samarbetar tätt tillsammans med föregående och efterkommande ordförandeland för att föra agendan framåt. Kina är mönsterlandet.

  http://www.astrid-online.it/static/upload/g20-/g20-hangzhou_final-communique_5_09_16.pdf

 61. Olle R #57: Nu börjar du trolla som Lars Kamél säger. Sluta med det. Du svarar på allt annat än min fråga om IPCC:s påstående om de 95% i “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .”

  Nu är det streck i denna debatt om 95%.