Förnekelsen i Mölndal

Vi har ett hårt samhällsklimat där människor drabbas hårt av godtycklig och fördömande behandling. Det senaste exemplet är eftermälet av den klimatskeptiska konferensen Climate Sense som den senaste tiden uppmärksammats i pressen. Speciellt handlar detta om uthängningen av riksdagsmannen Jan Ericson från Moderaterna i tidningen Effekt genom artikeln Förnekelsen i Mölndal. Detta spreds därefter till TT, Aftonbladet, Expressen och mängder med landsortstidningar. Moderaternas Maria Malmer Stenergard tog därefter avstånd från Ericsson. Detta för att han dristade sig till att överhuvudtaget besöka konferensen och ta del av icke statssanktionerad forskning som strider mot den officiella doktrinen.

Climate Sense 2018

I söndags kom även ett stort reportage från konferensen av Jenny Stiernstedt i SvD. Artikeln redovisar i liten grad det som faktiskt avhandlades under konferensen. Istället hänvisas till ett antal studier och forskare som pekar ut alla som har mage att påstå att koldioxid inte är en förgörande gas med ödesdigra konsekvenser för klimatsystemet som högernationalister, oljeindustrilakejer och lågempatiska konservativa vita män med auktoritär attityd. Det sistnämnda påståendet som kommer från Kirsti Jylhäs avhandling bemöter jag här.

Konsekvent används genom hela artikeln begreppet klimatförnekare (17 ggr). Dessa har studerats och intervjuats på plats och har även fått ge sina kommentarer. Jenny har förvisso återgett detta på ett sakligt sätt men det är uppenbart att artikelns funktion mer handlar om att misstänkliggöra och placera människor i en fålla snarare än att på riktigt vilja förstå och ge ”klimatförnekarna” en röst som sker på lika villkor. Detta utgör istället en studie av de outcasts som trots idog programmering inte förstår bättre.

Undertecknad fanns på plats och höll en presentation som representant för Pharos. Jag fick givetvis en gliring för mitt anförande av Effekt även om mitt namn inte nämndes. Under evenemangets första dag fanns Jenny Stiernstedt på plats. Hon var dock inte där när jag pratade (om vilka som tjänar på att saluföra koldioxid som ett problem för mänskligheten) under lördagen, vilket gjorde att hon istället hörde av sig ett par dagar efter konferensen för en intervju. Jag föreslog att vi kunde träffas för att få chans att ge en mer rättvis bild av mig själv och min forskning. Jag skrev samtidigt att jag uppskattade hennes artikel om odemokratiska tendenser i klimatets namn eftersom jag själv lyft detta under många år. Någon träff fanns det dock inte tid till eftersom hon arbetade mot en deadline. Istället ställde hon frågan via mail:

”Jag undrar över är dina resonemang kring New World Order, som det refererades till på konferensen. Hur ser teorierna ut, dels dina, dels i de här kretsarna (om det går att uttrycka sig så?)”

Jag svarade:

”Jag försöker att inte använda kontaminerade begrepp som New World Order. Det är det andra som gör. Ordbruket gynnar inte en seriös och nykter debatt. Jag kan sedan bara redogöra för min egen uppfattning i frågan. Jag började som en nyfiken doktorand att studera framväxten av klimatfrågan och de aktörer som var inblandade.

Min slutsats i mitt arbetsnotat från 2009 var att frågans lösning främjade överstatliga samarbeten och att samma aktörer som drivit på den ekonomiska globaliseringen även var djupt inblandade i klimatfrågan. Det som förvånade mig var att stiftelser som byggde sitt kapital från förtjänster inom olje- och bilindustrin samt storfinansen var instrumentella i att saluföra klimathotet (som klassiskt anses tillhöra nyliberala och frihandelsvänliga intressen).

Jag fördjupade analysen i min avhandling  som gavs ut 2012, med slutsatsen att vi gick mot en global styrning av miljön, att detta gynnade kapitalstarka intressen samt att miljöorganisationerna i stor grad finansierades av dessa. Jag tog själv ingen ställning till klimatteorins legitimitet.

Detta avslöjande räckte dock för att ge mig stora problem med svartlistning, utfrysning och politiska dignitärer som lobbade gentemot universitetet för att underkänna mig. Jag fick en förnekarstämpel utan att ha diskuterat den naturvetenskapliga grunden. Jag blev oerhört ensam men kom sakta tillbaka. Jag hade inte något val.

Som jag ser det så har vi beträtt en farlig väg där lösningen på klimatproblemet kan få stora konsekvenser för vår frihet och framtid som människor. Detta avser den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) som proklamerades under storfinansens väckelsemöte under World Economic Forum i Davos 2016. I stort sett en teknokratisk och transhumanistisk diktatur där allt ska kontrolleras, mätas och transformeras i syfte att hålla oss inom de nio planetära gränserna. Det är den utveckling som Håkan Juholt varnade för och som nu börjar visa sig (exempelvis Biohax Internationals chipsterpartyn).

Jag råder alla att läsa Shaping the Fourth Industrial Revolution av Klaus Schwab och ställa frågan om det är detta samhälle vi vill ha. Här finns supermänniskoideal där människan ska transformeras med bio- och neuroteknologi samt hybrisidéer om att kontrollera miljön med AI och geoengineering. För vissa ses detta som en Utopi där allt blir möjligt. Det är dock ett samhälle som jag inte vill lämna till mina barn och jag kommer att göra allt jag kan för att skapa ett humant alternativ. (Läs min sammanfattning av boken här)

Det är anledningen till att jag startade insamlingsstiftelsen Pharos  Vi arbetar för en fri och öppen debatt och en fri forskning. I mars ger vi pris till Organisation mot Mobbning för deras arbete att ge stöd och trygghet till de människor som behandlas illa och blir utfrysta för att de står upp för sanningen och varnar för missförhållanden i det stora som i det lilla. Det är inte vi som är de auktoritära. Det är istället de krafter som önskar den där ”ordningen” och som dessutom gärna använder det kontaminerade begreppet.”

Henry Kissinger, The Chance for a New World Order, artikel i New York Times 2009:

”The ultimate challenge is to shape the common concern of most countries and all major ones regarding the economic crisis, together with a common fear of jihadist terrorism, into a common strategy reinforced by the realization that the new issues like proliferation, energy and climate change permit no national or regional solution.”

Rockefeller Brothers Fund, Prospect for America – The Rockefeller Panel Reports, 1961 (Kissinger var projektsamordnare för Rockefellerbrödernas ”Special Studies Project”)

“If it becomes possible to interfere actively in the big processes with the atmosphere, the results are likely to transcend national boundaries. The problems that will then arise must be handled on an international basis. They may well be insoluble if the development leading up to weather control has been carried out by uncorrelated national efforts.”

”Vi kan inte fly från, utan borde istället välkomna, den uppgift som historien har ålagt oss. Detta är en uppgift för att hjälpa till att forma en ny världsordning i alla dess dimensioner – andlig, ekonomisk, politisk, social.”

Mitt svar nämndes dock inte till i artikeln. Istället så meddelade Jenny att hon skulle lyfta bort referenserna till mig eftersom detta hade blivit alltför förenklat.

Min forskning och mitt svar ska sedan ställas i relation till de hänvisningar som görs i artikeln. Först Åsa Wikforss, filosofiprofessor från Stockholms Universitet:

”– Det handlar om otroligt rika oljekillar som spenderat miljarder dollar på att se till att konservativa, klimatförnekande politiker blivit valda. Här sitter vi nu med Trump och det förändrar hela samhället, säger hon.” Åsa Wikforss, filosofiprofessor vid Stockholms universitet

Därefter av min f.d. kollega Martin från Tema Teknik och Social Förändring i Linköping:

– Många av klimatförnekarna har byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid. Dessutom finansieras, inte minst i USA, klimatförnekelse av fossilindustrin. Då kan klimatvetenskapen vara svår att ta till sig, säger Martin Hultman, docent vid Chalmers.

Det är inte tal om att ge en balanserad bild och visa vilka andra projekt de där ”otroligt rika oljekillarna” varit inblandade i. Mina källor är mycket väldokumenterade och lätta att kolla upp. Men ideologi är en ytterst effektiv skygglapp.

Hur är det sedan med den där empatin? Hur empatiskt är det att hänga ut människor som förnekare och förse dessa med nedsättande epitet? Detta med tanke på konsekvenserna det får för individen med social utfrysning, ekonomisk misär och depressioner som följd. Detta är snarare ett totalitärt och auktoritärt förhållningssätt och ett tecken på att vi har en svensk åsiktsdiktatur. För godheten, rättrogenheten och planetens bästa ska avfällingarna hånas och förödmjukas.

Vi är i akut behov av en varmare och humanare värld.

2015 12 11 15.26.53 COP21 vår lapp
Den här lappen satte jag och min sambo upp på ”hoppets träd” under klimatkonferensen i Paris 2015.

Se mitt bidrag till ”förnekelsen i Mölndal”:

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det hårda samhällsklimatet speglas kanske i klimatfrågan.
  Ingen kritisk debatt får förekomma. Tar kritikerna ändå till orda så kallas deltagarna för förnekare.
  Förnekare av vad?
  Att jorden är på väg mot undergång om inte makten överlämnas till dem som har sett ljuset.
  CO2 är en livsfarlig gas när den konkurrerar med H2O som växthusgas.
  Media spelar med och tonar bort allt rimligt tvivel.
  Det finns flera skäl att inte spela med och streta emot.
  Naturvetenskaplig hederlighet är ett!

 2. Ingvar i Las Palmas

  Tack Jacob.
  Styrker min inställning att klimathotet inte är ett vetenskapligt projekt utan som jag sagt tidigare. Det är ett maktprojekt.
  Mencken:
  ”The urge to save humanity is almost always a false-face for the urge to rule it.”

 3. Lasse

  En bästsäljande bok om Klimatet!
  http://notrickszone.com/2018/03/06/climate-sciences-dark-knight-marc-morano-body-slams-climate-agenda-in-new-bestseller/#sthash.Qka3UjpF.dpbs

 4. Ingemar Nordin

  Tack Jacob,

  Man förstår att hon lyfte bort referenserna till dig. Din forskning hade ju gått på tvärs emot Berättelsen om hur alla som är skeptiska tillhör de där superrika ”oljekillarna”. Tänk så ledsen hon måste vara när hon inte hittade någon deltagare som stod på deras lönelista, utan bara gamla pensionerade, eller aktiva, akademiker. Berättelsen som prånglats ut måste till varje pris bevaras och traderas.

 5. L

  Jag har länge sett paralleller mellan klimataktivister och de som ansåg att Palmes mördare hette Christer Pettersson. Det är opportunistiska journalister och politiker som har lika lite på fötterna som i huvudet. Med tanke på att man nu mer eller mindre avfärdat Pettersson som mördare, finns det kanske hopp om att man också börjar titta på verkligheten bakom klimathotet…?

 6. Björn

  Ja, nog var det en förnekelse i Mölndal. Jenny Stiernstedt från SVD förnekar att andra hypoteser i klimatfrågan existerar och kallar de som ser andra hypoteser som mycket sannolika, för ”klimatförnekare”.

 7. Pingback

  […] Ett antal tidningar inbjöds också och några kom men det de sedan skrev i tidningarna uppfyller inte på långa vägar de journalistiska kraven. Här finns att läsa mer om detta med många intressanta länkar.  […]

 8. Ann lh

  Jacob! Roligt att se Dig på bloggen igen och tack för informationen.
  Vad Jenny Stiernstedt beträffar så verkar det där med fakta vara totalt ointressant. I Sture Å.´s bildserie från konferensen framgår dessutom att hon fått resultat från mätningar av havsnivå vid Kiribati. De var inte av intresse att använda, hon ville istället ”göra journalistik” i frågan.
  På Schipsteds hemsida kan man läsa:
  Schibsted Media Group owns the leading newspapers in Sweden – Aftonbladet and Svenska Dagbladet, as well as Norway – Aftenposten and VG. Our publications are renowned for their exceptional journalism, high editorial independence and strong digital development.
  Today, the need for great journalism is more urgent than ever as journalism is a fundamental force for democracy.
  Our journalists strive for breadth and depth in their reporting: they ask critical questions, expose counterarguments, check facts and present the findings in a context that is both comprehensive and proportional.
  Publikationerna är kända för sin exeptionella journalistik, nog är det hon skriver exeptionellt alltid men …
  Det vore intressant att få del av hennes syn på hela innehållet i marknadsföringen i förhållande till hennes egna alster!

 9. Sören G

  OT
  Fotograferar under isen i Antarktis. Vill ta reda på effekterna av ”climate change”, framförallt ”försurningen”.
  https://www.theepochtimes.com/uplift/two-explorers-put-a-camera-underneath-antarcticas-ice-sheet-this-is-what-they-found_2454667.html

 10. Ingvar i Las Palmas

  #5L
  >finns det kanske hopp om att man också börjar titta på verkligheten bakom klimathotet…?

  Inte troligt. Klimathotet är ett globalt projekt med mycket muskler. Vad/vem som låg bakom Palmes mord är nog inte ”globalt”

 11. #10 Avslöjanden kommer först när agendan har genomförts. Innan dess ska allt förlöjligas eller förtigas.

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/dokument-cias-hemliga-lsd-program/

 12. Ingemar Nordin

  Jacob #10,

  Jag läser inte DN. Vad sägs? Kan man lita på artikeln?

 13. Det är tryggt att avslöja det som skedde i en förgången tid. När de skyldiga är borta från maktpositionerna. Det var länge sedan den granskande journalistiken ägnade sig åt riktig maktkritik. Från DN-artikeln:

  ”MK-Ultra bestod av ett stort antal delar, men sågs i huvudsak som ett forskningsprojekt. Man ville kunna kontrollera människans psyke, och gjorde vad man kunde för att ta fram medel för att lyckas – av rädsla för kommunistinfiltrationer.

  Den mest uppseendeväckande delen av historien handlar om drogerna som gavs till personer som var helt ovetande om sin medverkan – det var en av metoderna som användes för att ”studera” drogernas effekter.

  Människor blev försökskaniner.”

  Detta var bara ett av delstegen i en forskning som nu ska förverkligas inom den Fjärde Industriella Revolutionens ramar med bio- och neuroteknologi. När kommer någon journalist kritiskt granska det som planeras för att ”rädda planeten och förbättra människans beteenden”?

 14. Mvh Skogåsbon

  Detta påminner starkt om folk som är kritiska till invandringspolitiken. Det är en märklig värld vi lever i idag. Varför kan folk som inte har samma åsikter diskutera och argumentera, varför försöker man tysta folk? Att man försöker tysta folk, ser jag bara en anledning till, dom vet att dom har fel, och då har dom bara ett alternativ kvar, att försöka tysta folk.

 15. Ann Lh #7

  Kan tillägga att SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvedahl är medlem av Trilateral Commission (grundad av David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski med syfte att skapa en ny internationell ekonomisk ordning) tillsammans med Annie Lööf, Carl Bildt, riksdagens talman Urban Ahlin och Jacob Wallenberg.

  http://trilateral.org/download/files/membership/TC_list_3_23.pdf

  Man kan läsa mer om deras inflytande i Dino Knudsens avhandling om TriCom. Nu utkommen som bok och utgiven av Routledge. Kostar dock multum eftersom denna kunskap är för eliten.

  https://www.adlibris.com/se/bok/the-trilateral-commission-and-global-governance-9781138933118

 16. Göran Å

  Jenny S demoniserar de och det hon inte gillar. Ett helt normalt förfarande idag från eliten gentemot underlydande. Är väl en del av deras värdegrund. En annan (tidigare) medlem av Trilaterala kommissionen är Anna Ekström, gymnasieminister. Utan förankring har kursplaner och ämnesplaner ändrats, så att digitalisering, en av Klaus Schwabs punkter, förts in. Hemkommen från konferensen hamnar jag på en studiedag på samma tema. Inte om huruvida detta skall genomföras eller ej, utan hur jag skall se till att det
  blir gjort.
  Vi håller på att få en herremanskultur i Sverige och styrande som är husbondens röst efter påbud från Davos. Skrämmande.

 17. Andersson

  Klimatförnekare är ett löjlig ord. Det vore mer passande med kättare. Kättare beskriver bättre vad det är frågan om.

 18. Ann lh

  Jacob # 14 ”En ny internationell ekonomisk ordning”, kan Du kort beskriva vad den går ut på? Kineser och Amerikanare blandat med mer eller mindre kända svenskar av blandad kompott …

 19. Lars Cornell

  Jacob # 14 Även jag blir förvirrad av att grönvänstern nu tycks gå samman med högern och starka finansorgan.
  Hur kommer sig denna oheliga allians och liksom Ann undrar jag vari består ”En ny internationell ekonomisk ordning”?
  ”Commission – shadow world government.”

  Har jag uppfattat det rätt att Fridolin och Lövin (Mp) nu drar år samma håll som Carl Bildt, Jacob Wallenberg mfl?
  —————
  This book provides the first analysis of the Trilateral Commission and its role in global governance and contemporary diplomacy. In 1973, David Rockefeller and Zbigniew Brzezinski founded the Trilateral Commission. Involving highly influential people from business and politics in the US, Western Europe, and Japan, the Commission was soon preceived as constituting an embryonic or even shadow world government.

  As the first researcher to have accessed the Commission’s archives, the author argues that this study demonstrates that global governance and international diplomacy should be considered a product of overlapping elite networks that merge informal and formal spheres across national borders.

  This work has three immediate aims:
  – to trace the background, origins, purposes, characteristics, and modus operandi of the Commission;
  – to investigate the elite aspect of the Commission and how this related to democracy;
  – to demonstrate how the Commission contributed to diplomatic practices and policy-formulation at national and international levels.

  The overall purpose of this book is to evaluate the significance of the Trilateral Commission, with particular focus on the implications of its activities on the way we understand decision-making processes and diplomacy in modern, democratic societies. This book will be of much interest to students of the Cold War, US foreign policy, diplomacy studies, and IR in general.
  —————

  Även jag anser att vi skall vara sparsamma med jordens resurser. Men att basera den strävan på en samhällsomfattande lögn om koldioxidens förbannelser är inte rätt metod att nå det syftet.

 20. Sören G

  Hörde just i nyheterna i P1. ” Den globala uppvärmningen går nu så snabbt att inte ens forskarna hinner med. Allra snabbast går de iArktis där medeltemperaturen på Svalbard har legat övver normal i 80 månader i rad.”

 21. 17# och #18
  Jag skriver om det i min kommande bok. Den nya internationella ekonomiska ordningen går ut på samma sak som den teknokratiska rörelsen predikade under 30-talet (http://www.technocracyinc.org/). Ett internationellt management av planeten och dess natur- och humanresurser. Planetens förvaltning ska skötas av den ”upplysta eliten”. Allt handlar om att uppnå maximal effektivitet och ett resilient system. Tankarna finns också representerade i Julian Huxleys evolutionära humanism (transhumanism) vilket ingår i UNESCOs filosofi samt hos Pierre Teilhard de Chardin. TriCom, Romklubben och UNCTAD har sedan 1970-talet arbetat för att genomföra idéerna. Det ingår nu under paraplybegreppet Hållbar Utveckling.

  Den gröna rörelsens idéer radikaliserades först efter Earth Day 1970. Malthusianismen som den bygger på salufördes innan dess av konservativ elit. Dessa har hela tiden dragit i trådarna och finansierat motpolen i miljövänstern. Både Internationella miljövårdsunionen (IUCN) och WWF grundades genom Julian Huxley. WWF, som ligger bakom koldioxidkalkylatorn (http://footprint.wwf.org.uk/) och den nya matkalkylatorn (http://www.matkalkylatorn.se/), fick bistånd från Shell Oil och dess ägarfamiljer. Amerikanska Conservation Foundation, som gav Rachel Carson underlag till Tyst Vår och arrangerade den första internationella konferensen om koldioxidens påverkan på klimatet, stöddes av Laurance Rockefeller och RBF (Standard Oil) under ledning av J.P. Morgans släkting Fairfield Osborn. Den sistnämnda skrev också Our Plundered Planet som inledde den moderna miljödiskursen.

 22. Johan M

  #19 Sören G

  ”över normal”
  Hmm, det första jag reagerade på när jag hörde P1 i morse var ”över normal” som om temperaturen någonsin är ”normal”. Om man tar de senaste 80 månaderna som ”normal” så har naturligtvis temperaturen varit ovanligt ”normal”. Jämför man med en kall period så är det varmare än normalt och jämför man med en varmare än normalt.

  Det andra är var att jag blev nyfiken på temperaturmätningar på Svalbard. Wikipedia listar två serier, en från Isfjord Radio 1912-2011 och en från Svalbard Luft (flygplatsen) 1978-2012) . Jag tror jag hittat väderstationen vid flygplatsen, i mitten på bilden nedan syns en vit fläck som jag tror är stationen. Hur har den påverkats av dess läge?

  https://www.google.se/maps/place/Svalbard+Airport/@78.2454442,15.4964942,449m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x459c52a42b6d6fb1:0xe45ac2fb03b62697!8m2!3d78.2460841!4d15.4655627?hl=en

  Man kan jämföra med Isafjord Radio som ligger betydligt mer ostört.

 23. Johan M

  OT : om man vill läsa mer om temperaturutveckling på Svalbard

  https://nordicspace.net/wp-content/uploads/2013/07/NSA106.pdf

 24. Lasse

  #21 Radion kan man inte lita på!
  Svalbard varmare än normalt -skulle det vara på grund av en felplacerad mätstation?
  Att temperaturen ligger över normalen är kanske inte så konstigt, de ligger mitt i Golfströmmen vars temperatur ger dem en extrem värme även i normala fall.
  Men vänder vinden så slår vädret om-som just nu:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=3.30,75.98,3000/loc=15.788,77.627

  Isen kommer allt närmare vilket den ryska sidan visar(titta på veckans tillväxt genom att välja 27 feb):
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

  Tillväxten syns dock inte på den Danske sidan: http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

 25. Lasse

  #23 Forts på Radions Svalbardsnyheter:
  7 år med stigande temperaturer i Svalbard borde väl vara ett tecken på att något sker som kan kallas Klimatförändring. Klimatförändring vet vi vad den numera förklaras med-Våra utsläpp av CO2.
  20 år borde väl övertyga ännu mer?
  1910 -1930 se sid 23: https://archive.org/details/glaciervariation032833mbp

  Orsaken då var inte CO2!
  AMO!
  https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo

 26. latoba

  Är det Kina som ska skapa en ”ny världsordning”. Läs här:
  https://www.svd.se/blir-evigt-allsmaktig–kan-bryta-kinas-reform-era

 27. #25

  Tänker på Wijkmans uttalande om kinesisk effektivitet.

  – Fördelen med ett centraliserat toppstyrt system är att när de väl bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns ingen opposition som bråkar, säger han.

 28. latoba

  #26
  Ja från Wijkman kan man förvänta sig vad som helst. Hur kan något parti vilja hysa honom?

 29. jensen

  19,Sören G
  Som vanligt synnerligen löjligt perspektiv på klimatförändringar. 80 mån = 6,5 år. De måste vara tokblinda för vad klimat är.

  22 Johan M
  Tack för länken.
  Sålunda mer anständigt perspektiv. 1910-2010.
  Årstemperaturkurvan visar sålunda rel. snabb uppgång från 1910 till ca.1935; från -9C till-5C
  Därefter nedgång till slutet av 1960-talet; Från -5C till -8C
  Därefter åter uppgång under ca 30 år till -5C.

  Korrelation till CO2 ?? Värdelös!!.

 30. Carl-Axel

  Hörde toppnyheterna om det varma vädret på Svalbard de sista 7 åren.
  Medeltemperaturen hade ökat 12-15 grader och det kluckade av vågor (Undrade hur de spelade in det ljudet) där det tidigare var is.

  Koll på tempen där https://www.klart.se/no/svalbard/v%C3%A4der-longyearbyen/

  Ligger spot on på normaltemperaturen för området.

  Tror att detta påstående behöver faktagranskas

  Carl-Axel

 31. Arne Nilsson

  Apropå Svalbard. I somras var det några ljushuvuden som skulle ro till Nordpolen. Eller i alla fall runt Svalbard. De fastnade i isen lite norr om Svalbard. Batterierna var slut solen lyste inte och de fick ge upp. Snöpligt. Men de försöker nog igen. Nu är väl isen borta?

 32. Lasse

  Lite mer om dagens tema-förnekelse:
  Ett kapitel som inte fick plats i bästsäljarens bok:
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2018/03/morano-pig-climate-change-bonus-chapter.pdf
  “Some people don’t believe in climate warning—like those who don’t believe there was a
  Holocaust.”
  —Paul McCartney, musician (2010)

  Climat warning-är det en medveten felskrivning?

 33. Johan M

  OT – Insiktsfullt från SR.

  Reportaget om Svalbard var av Jens Möller. Jag hittade ett mycket insiktsfullt inslag av honom från 2014. Varje journalist borde ha lyssna på dessa 3 minuter varje morgon, middag och kväll.

  http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=jens%20m%C3%B6ller&programid=83&filter=false

 34. Svempa

  #24 Lasse

  Tack länken till Ahlmanns alster. Intressant att en geolog och glaciolog utses till Sveriges ambassadör i Norge 1950-56. Trevligt med vetenskaplig höjd på den diplomatiska scenen till skillnad från dagens trädgårdsmästare i klimatkyrkans parker.

 35. Ann lh

  OT på kvinnodagen!
  Som mamma och farmor till stora och små gossar samt tidigare lärare med allt vad det för med sig av kontakt med elever, har jag reagerat starkt mot kvinnorörelsens överdrifter och dess konsekvenser. Tydligen har jag inte varit helt ensam om detta. Tucker Carlson ger skarpt, men försynt igen:
  http://dailycaller.com/2018/03/07/tucker-american-men-are-in-crisis-jordan-peterson/
  Mycket tänkvärt!

 36. Peter F

  #34 Ann lh

  Undrar om samma förhållanden också gäller för svenska män. Misstänker det

 37. Lasse

  #32 o #34
  Varför framhålla Mannen idag , på kvinnodagen.
  Mannen är i långsamt förfall men att vänta ut det slutliga raset med mediabevakning kan bli som den Norska folkrörelsen-långsam TV.
  Fast gemensamt för Jens Möller och Tucker Carlson är väl att de reagerar på att mediabevakningen gärna låter sig styras .

 38. Ann lh

  # 35 Peter F, min uppfattning är att det Tucker C. skriver/säger gäller även här. Ibland, kanske inte så ofta men ändå, går det så långt att jag vill pränta med stora bokstäver – män är också människor fast olika.

 39. Sören G

  OT
  2015 tog ett vindkraftverk eld intill testbanan Gotland Ring då olja läckte och förstörde banan. Gotland Ring krävde skadestånd men förlorade i mark och miljödomstolen och får dessutom betala rättegångskostnader på 2,5 miljoner kr.
  http://www.helagotland.se/ekonomi/gotland-ring-kravde-mangmiljobelopp-fick-ingenting-15097301.aspx

 40. Lars Cornell

  #37
  Vive la différence.

 41. Bo

  Idag är det kyligt på Kanarieöarna. Det har varit en väldigt lång och kall vinter. Det blir extra kallt när molnen tätnar. ”Vetenskapsmännen” tror kanske att det är mycket CO2 i luften just då? Vi som orkar läsa de ”hemliga handlingarna” som Henrik Svensmark har om solens påverkan på molnbildning inser att det är solen som styr både väder och klimat.
  Jag hoppas att Henrik Svensmark får ett Nobelpris i samband med att IPCC läggs ner.