Oegentligheter i tiden

X
Tack L, för denna cartoon.
Det är med en känsla av overklighet man bevittnar vissa nutida skeenden som bara tycks växa okontrollerat i omfattning. Som privatperson har man kanske redan sett sina besparingar försvinna i bankers ”fondförvaltningsavgifter” och ”direktörsbonusar”, trots att utfallet har varit starkt negativt. En apa med tärning kunde ha gjort ett bättre jobb.
Man minns också de bottenlöst giriga Skandiadirektörerna, och nu senast Nordeachefen, som trots fantasilöner låter bl.a. fattiga pensionärers pengar finansiera eget lyxboende. Chefer för företag som ex Vattenfall och LKAB håvar likaledes in jättebonusar på att skinna konsumenterna via elräkningar, eller utan att göra ett egentligt hantag rida på en starkt ökad efterfrågan på världsmarknaden som t.o.m. gör gamla nedlagda gruvor lönsamma igen. CAREMA-skandalen är ett annat exempel i färskt åminne.
Avdankade politiker, kommungubbar och -gummor går med pensioner eller  utlösta avgångsvederlag som påminner om Jackpot på Lotto – ofta efter att ha gjort ett bedrövligt jobb, som kanske även lett till avsked. Politiker har alltid sett till att få löneförhöjningar långt utöver genomsnittet. Statliga och privata företagsledares pensionsavtal överstiger ofta med råge vad en vanlig människa kan drömma om att få via Triss-skrap i TV4-rutan.
Folk i allmänhet blir otroligt upprörda, samtidigt som det mesta tycks dock ske i fullt samförstånd i högre kretsar. Man skor sig kollektivt ur en gemensam kassa, som knappast var avsedd för detta. Det mesta är i legal mening inte uppenbart brottsligt. Nästan alltid kommer man undan även flagrant roffande, genom att hänvisa till avtal som styrelser påstår sig inte ha förstått eller sett.   Det enda som numera verkar beivras är mutbrott och bestickning, redan i struntskala i en jämförelse, men jag kan personligen inte se någon verklig skillnad här i sak eller etiskt hänseende.
De underliggande problemen är givetvis inte isolerade till Sverige – vi minns bl.a. ENRON, Grekland, Italien, Spanien etc. Vi har också de bottenlöst rika oligarkerna som plundrat Ryssland. Putin och en krets runt honom påstås enligt olika källor redan ha miljardförmögenheter, främst via världsomspännande och svårgenomträngliga arrangemang som ”skämtsamt”  kallas Kreml Oil.
Ryssland är ju lite speciellt; när jag frågade en svenskboende Ryss om hur man såg på saken, så svarade han att det allmänt befanns som helt OK att just Putin ser till att ”ta för sig” [han hade ju i folks ögon återgett Ryssland tidigare förlorad stolthet etc.] .  Men det verkar numera jäsa, protesterna efter senaste valet är nog en föraning om större omvälvningar – vi får hoppas att de går i positiv riktning.
Bland den egentliga kriminaliteten i normal mening inom TCS intresseområde har vi också redan sett bevisat fiffel i hundramiljardkronors skala med utsläppsrättshandel  bara i Europa – något som jag själv ironiskt varnade för redan 2007. Det är självklart att när man skapar konstgjorda marknader eller sätter restriktioner på dem, så uppstår kriminalitet i klassisk mening av sig självt.
För övrigt rekommenderar jag serien ”Boardwalk Empire”, där  Säsong 1 nyss visats på SVT (finns även på DVD), och  Säsong 2 återfinns på Canal+ Series. Den handlar om förbudstidens USA och framväxten av mycket grov kriminalitet i dess spår.
bw
Vi noterar också allt större organ av självutnämnda och skattefinansierade byråkrater som lever ett eget liv. EU-kolossen märker väl de flesta tydligt av. Själv hoppas jag att eländet upplöses inom kort, men andra tycker annat. Speciellt olika ”kommissionärer” har blivit sjukt förmögna via skattemedel, bara på några få år. Man fick dra på smilbanden när det orealistiskt var tal om att locka Margot Wallström åter till svensk politik för några år sedan (hon var EU-kommissionär 2004-2010, och har f.n. ett FN-uppdrag).
Inom politiken har vi givetvis också FN och alla dess svällande underorgan. Det hela ska ju finansieras på något sätt, och vissa länder har ”legat efter” med betalningarna. Inte så konstigt att då genomskåda huvudanledningen till FN:s stora intresse för klimatfrågan – en ny mjölkko. Ett citat som utmärkt fångar situationen är detta

 • ”One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. It has almost nothing to do with environmental policy anymore”.
  Prof. Ottmar Edenhofer, Neue Zürcher Zeitung, 14 November 2010

Speciellt här i Sverige har man dock en svårfattligt naiv beundran för allt som har med FN att göra, allt sedan Dag Hammarskölds dagar. Visst kan FN som forum och formell symbol vara värdefullt diskussionsforum i en krissituation eller för att legitimera utländsk närvaro  i konfliktländer. I botten är det ju dock bara en vanlig självgående byråkrati, med samma olyckliga problem och samma typ av verksamma som i EU-Bryssel, som allt mer förpestar vår vardag.
Om vi nu fokuserar på TCS-relaterade områden har hittills FN verkat via IPCC och UFNCC, och vi har alla sett horderna av skatteavlönade byråkrater på de möten som arrangerats på välvalda turistorter (förutom Köpenhamn i december 2009, då ;-), här fanns enligt uppgift ca 15000 personer ).
cop15 8 1 650
Sverige deltog nu med bara 45 personer på IPCC:s nyligen avslutade sjuttonde Conference of Parties i Durban (COP 17). I bakgrunden finns dock ännu många fler som har sin hela utkomst av klimatbubblan, som ”klimathandläggare”, ”klimatansvarig”, ”klimatstrateg”, ”klimatsamordnare” etc, yrken som inte fanns för 5 år sedan och förhoppningsvis är något man småler åt om 5 år.
Vad ville man egentligen åstadkomma, i Durban (och tidigare i Cancun och Köpenhamn)? Ganska mycket, varav egentlig omsorg om miljö och klimat inte är mer än ett svepskäl. Den verkliga sakfrågan är att utvidga självvalda delar av FN-organisationen på ett närmast gigantiskt sätt.  Allt beskrivs i ett 138-sidigt dokument, som envar kan läsa.
Våra Journalister och Media har inte sagt ett knäpp om det hela. Vet överhuvudtaget våra Riksdagspolitiker vad det är det förhandlas om? En bra sammanfattning av innehållet finns annars här, och jag ska bara sammanfatta huvuddragen.

 • Skapande av en överstatlig internationell domstol, som ska se till att underskrivande länder betalar vad FN-organet dikterar – redan från början 100-tals miljarder dollar.
 • Skapa 1000-tals nya självväxande byråkratier, direkt eller indirekt under FN i olika länder
 • Verka för Mor Jords rättigheter (?) och för allas rätt att överleva (?)
 • Stoppa [klimatrelaterade ?] krig (?!)
 • Bestämma en framtida temperatur på Jorden(?!)
 • Skära ner helt på global fossilbränsleförbränning till år 2050  (vilket enligt många skulle skicka mänskligheten tillbaka till 1800-talet).
 • Ge fri rätt till patentutnyttjande för ”grön teknologi”
 • Allt ska betalas av västvärlden, via FN, som tar en ”förvaltningsavgift”, ha, ha.
 • etc.

Läs och bedöm själv de 138 sidorna, om Du orkar.  Utsläppshandelsskojeriet som nämnts ovan kommer att blekna till ingenting om ovanstående skulle bli verklighet, och en mängd människor skulle bli mycket rika. 
USA, Ryssland, Kina, Indien etc kommer väl aldrig att skriva under.  Möjligen kan den Europeiska krisen göra att benägenheten mindre för att EU-byråkratins inre drivkrafter blir styrande. Men våra ledande svenska politiker verkar tyvärr fortsatt inte förstå vad ”klimatfrågan” egentligen handlar om, och det verkar som om ingen av dem har sökt sätta sig in i det nämnda 138-sidors dokumentet.
Jag noterade två av de svenska förhandlarna i Durban (Bo Kjellén och en yngre dam, Johanna Sandahl, från Naturskyddsföreningen) i morgonsoffan på SVT någon dag efter mötet. De verkade närmast lida av abstinensbesvär över att inte få skriva på något. Förmodligen hade de undertecknat vad som helst, om tillfälle givits.
Båda talade en massa rent strunt och Sandahl med stirrig blick om ”att uppfylla konventionen” – tydligen avseende UFNCCC-dokumentet från 1992. Jaha, och allt IPCC-arbete om klimatvetenskap sedan dess har bara varit ett spel då? Se SVT-inslaget och läs UFNCC-dokumentet och förskräcks. Vad EU-klimatkommissionär Hedegaard tycker, kan ni läsa här.
Sammanfattningsvis brukar man döma ut mängder av stater som varande starkt korrupta i den lilla lokala skalan (poliser, tulltjänstemän etc etc.), men de skeenden i västvärlden jag sökt belysa ovan är volymsmässigt så enormt mycket större.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Man tar sig för pannan. Är detta en ond dröm eller verklighet? Det kanske är dags för Sverige att ”ta täten” och lämna FN?
   
  GMY
   
  Sinuhe

 2. Ed

  OT; vad gör detta för isbjörnarna? 😉
  ”EU:s sälhandelsförbud gör att Grönland håller på att översvämmas av miljoner sälar”
  http://www.vasabladet.fi/Story/WireStory.aspx?storyID=48924

 3. Helge

  Egentligen väldigt smart upplagt, att göra så många personligt beroende av klimatpolitiken att det blir ett självspelande piano. Skulle kunna liknas med vad Kreuger, Madof, Euron och Worldcom skandalerna sysslade med, med den skillnaden att det nu är skattebetalare som skinnas så en krasch lär dröja, men vi alla får betala. Vad värre är att så många viktiga frågor samtidigt nonchaleras.

 4. S. Andersson

  Peter Stilbs: Det där med de stormrika EU-kommissionärerna, vad finns det för belägg för dessa påståenden? Jag tycker mig ha märkt att man är skeptisk mot EU i många delar av Europa, men att den där ekonomiska missunnsamheten är en svensk specialitet. Inte ens i jantelagens hemland, Danmark, hör man särskilt mycket om det.
   

 5. Peter Stilbs

  S. Andersson – en del står här  (ca 200.000 /per månad )
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner
  men sen tillkommer allehanda ”fringe benefits”, representationspengar, resepengar och generös pension, etc, som beskrivs i
  referens 11 i Wikipedia-artikeln – direktlänk finns här
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:EN:PDF

 6. Ann L-H

  Det ÄR verkligen mycket värre än vad man kunde tro var möjligt, men ändå inte om man tagit till sig innehållet i
  http://green-agenda.com/ 
  med tex uttalandet från The Unelected King of the World:   
  Isn’t the only hope for the planet that the
  industrialized civilizations collapse?
  Isn’t it our responsiblity to bring that about
  ?”
  Maurice Strong,
  founder of the UN Environment Programme
  Ju mer nya vänsterpartiet sätter fokus på att bli gröna desto bättre. Det innebär att fler och fler kan få upp ögonen för hur grundlurade västs ”miljömedvetna” politiker och allmänhet är – men förhoppningsfullt inte förblir.  
   

 7. Bim

  Peter Stilbs
  Ta mig fasen det bästa inlägget någonsin här på TCS.
  Detta har jag sett länge men inte kunnat eller orkat sammanfatta med länkar och all den insikt som du visar upp.
  Men att det är ett juridiskt, rättsligt jätteproblem som borde diskuteras öppet  i hela världen.
  Bra!!!!

 8. Ivh

  Ed #2
   
  Det är väl inte matbrist som gör att isbjörnsstammen minskat de senaste 15-20 åren, Det beror väl på att klimatet blivit för varmt i de södra delarna av utbredningsområdet?

 9. Bim

  Ivh # 8
  Vilken värld lever du i?
  Vad har isbjörnar med korruption att göra?

 10. Kan bara hålla med Bim, suveränt bra Peter. 
  Det är så bra så till och med Thomas P måste anstränga sig lite extra för att försöka blanda bort korten. 😉

 11. Peter..
  Otäck läsning. Det verkar som att du hittat de flesta saker som jag själv retat upp mig på. Att få det hela sammanställt på ett organiserat sätt så här på morgonen var inte trevligt. Men nödvändigt. Om det är nåt denna planet lider av så är det en cancer bestående av en ”nomenklatura” av byråkrater som lever på ”vanliga” människors arbete. Historiskt sätt brukar sånt leda till revolution

 12. Mr. G.

  ”Ny-Gröna” VP har tydligen sina väljare norr om Polcirkeln. Se DN idag: ”Geografin färgar Sveriges politiska landskap. Ren-lärighet och Ren-näring är det som gäller i VP-framtiden.

  Normal
  0
  0
  1
  18
  103
  1
  1
  126
  11.1539

  0
  0
  0

  http://www.dn.se/nyheter/politik/geografin-fargar-sveriges-politiska-landskap
   

 13. Det är strålande Peter!
   
  Hur gör man för att bryta det här? Det förekommer, som du påpekar, inte bara på toppnivå utan igenom hela den politiska systemet. Finessen för dom som jobbar där är att de alltid kan peka på ”någon annan”, politiker på tjänstemän och tjänstemän på politiker.
   
  Att få ett klart svar på en klar fråga ur denna massa är hart när omöjligt. Oftast känns det som om man ”väderkvarnar” till ingen nytta.
   
  I dagens VT skriver MP att de vill satsa 1 miljard för att hjälpa kommunerna med ”klimatanpassning”. Vad betyder det rent konkret? Inget antagligen.
  Länk:  http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6253538

 14. pekke

  Ivh#8
   
  Isbjörnarna klarar sig nog.
   
  ” In absence of an up-to-date science-based population estimate, the NWMB decision to
  increase the TAH for the 2011-2012 year is based on highly corroborated Inuit
  observations of plentiful polar bears in WH. In addition, preliminary results from the WH
  aerial survey did not contradict these Inuit observations. ”
  http://www.gov.nu.ca/news/2011/October/oct28a.pdf
  http://www.thegatewaypundit.com/2011/07/time-for-a-cull-global-warmers-lied-polar-bears-enjoy-boon-not-bust/
   
   
   
  Bo Kjellen är nog en riktig klimatpolitruk:
  http://tomnelson.blogspot.com/2012/01/email-4141-glimpse-into-climate-science.html

 15. Peter Stilbs

  Wolter #13 – Österåkers kommun, där jag bor ska 2012 ”klimatanpassas” – framförallt genom att byta soptömmare och upp till att fördubbla taxan och i förlängningen tvinga folk att samla på hälsovådligt matavfall i Papperspåsar(!) eller att skaffa egen kompost.
  Grovsopor får man själv åka till tippen med i fortsättningen eller betala en förmodligen svindyr avgift för hämtning via glasfibersäck (ännu ej prissatt).   
  Jodå, just det, kommunen har nu en klimatansvarig.
  Dubbla kostnaden för en i alla avseenden sämre lösning för miljö, folks tid och plånbok. 

 16. Peter Stilbs

  pekke #14 – intressant Climategatemail Du hade i sista raden.
  Tack. Jo, det är så mycket folk insyltade.
  Vetenskaparna får dock bara småsmulor för att dansa till en förutbestämd musik.

 17. ThomasJ

  Bra, dock rejält skrämmande, samanfattning av vansinnet. Tack Peter! 😀
  För att ’fylla på’ bilden rekommenderas miljödepartementets nya lilla info-broschyr (6 sid) som finns här i pdf:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/36/70/4e119b73.pdf
  En suveränt bra info-källa avseende energi (primärt inom EU) finns här:
  http://www.europeanenergyreview.eu
  som har mkt läsvärda, kostnadsfria, nyhetsbrev fler ggr/veckan + veckovisa sammanfattningar. För överblick över hur ’Brysselkolen’ har ’tänkt'(????), sök efter artikel id: 3318.
  Registrering krävs för tillgång till dokumenten – kostnadsfri.
  Mvh/TJ

 18. L

  Wolter, när man läser vad MP-tjejen skriver inser man att samhället skulle tjäna i alla avseenden på att bli av med varannan yrkespolitiker, minst.
  Det borde inte vara tillåtet med politiker som inte varit ute i näringslivet minst 10 år, helst 20. Då kanske dom börjat förstå värdet av andras arbete.

 19. L
  Jo, visst är det så men hur kommer man till rätta med det? Dom växer som svampar ur jorden, de där som bara tycker och tycker. Hur pressa dom till konkret handling, prissatt och resultatsatt?
  Bloggade lite om det där idag på morgonen:
  http://igrevenstid.blogg.se/2012/january/mp-skakar-loss.html

 20. Per Welander

  Mycket bra skrivet Peter! Nomenklaturan i Sverige har växt sig stark. Gammelmedia har blivit en del av makten. Inget parti vågar motsätta sig det politiskt korrekta förutom (sd) men då bara i invandringsfrågan. Kommunister och numera tillika flummarna Vänsterpartiet ska nu också bli ett ”klimatparti” 🙂

 21. Wolter #19
  Det är just det som är ett stort problem. Politiker tror att de har rätten att agera efter vad de ”tycker”. Djefla dumheter.

 22. Det är möjligt att denna intervju varit länkad till tidigare men då har jag tydligen missat den.
  För mig som lekman och mångårig läsare av TCS så blev jag lite förvånad att den fanns på Expressens websida.
  http://www.expressen.se/1.968391 
   

 23. ThomasJ

  Mer från nuvarande regering:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15709/a/183691
  Med sådana ’vänner’ behövs iaf inga fiender…  😯
  Det kommer att bli trångt i utgången – köp mer popcorn…  😉
  Mvh/TJ

 24. Nostradamus #22
  Wow!

 25. Stickan no1

  Vad som satts i system inom alla organisationer under senare år är att ledarna eller som de nu gärna kallas nyckelpersoner mutas med att få orimligt mycket betalt. De blir sedan fast i denna honungsfälla och agerar sedan allt mer för egen vinnings skull. De tar beslut och gör saker som de aldrig skulle gjort om de inte fått behålla sin ersättning.
   
  Tekniken används inom stora börsföretag, politik, förvaltningar, och media.
   
  Sanning, rättvisa, rimlighet och annat har offrats på snöd egen vinnings skull för dessa nyckelpersoner. Karriären står före rätt och rimligt.
   
  De driver sedan organisationsförändringar, kampanjer, åsiktsdrev och sin egen karriär för att befästa sin egen personliga profit. Tyvärr är de flesta inte medvetna om detta utan argumentera gärna att ”de är värda” den ersättning de får.
   
  De är korrumperade in i själen. Utan att ofta själva förstå det.
   
  En del vaknar upp till slut som kanske tex Barnevik men de flesta är omedvetna att de sålt sin själ.
   
  Resultatet av denna själsliga korrumption är att samhället bryts upp i små grupper som ger f–n i varandra. Det gamla ordet solidaritet finns inte annat än när det går att tjäna pengar, eller röster, på det.
   
  I korruperade länder är detta det egentliga problemet. Avsaknad av förtroende mellan personer och grupper. Grekerna betalar inte skatt. Italiens och Spaniens ekonomi förlitar sig på en stor svart sektor.
  Alla räknar med att riskera bli lurade varför farten i ekonomin blir lidande.
   
  När man börjar tumma på sanningen får man problemet att misstron mellan människor och grupper ökar. Både i liten skala och stor skala.
   
  När politiker klagar på politikerförakt beror det på att folk inte känner igen politikernas beskrivning av verkligheten. Politikernas ”spinn” bryter ner samhällskontraktet mellan människor.
   

 26. L

  ThomasJ och Stickan no1, så sant, när Anna-Karin Hatt pratar om ”klimatkrisen” har man svårt att känna igen sig i verkligheten.
  Hur har IPCC:s projektioner plötsligt förvandlats till en klimatkris? 

 27. Peter Stilbs

  Hatt verkar leva i en egen värld, där varje extrem vädersituation beror på ”klimatförändringen”.

 28. Hans

  Mycket bra artikel, Peter Stilbs.
  Det ter sig helt overkligt att det är i den ”upplysta” västvärlden som detta klimatvansinne pågår. Det har ju känts relativt skönt att leva här och veta att västvärlden är en plats där demokrati, mänskliga rättigheter, sans och förnuft råder. Men inte nu längre.
  Det är skrämmande att sans och förnuft i klimatfrågan nu i stort sett bara går att finna i drömländerna Kina, Ryssland och Indien… 
  Vart fan ska man ta vägen? =)  
  PS. ETT land i väst inger dock en gnutta hopp och det är Kanada samt att vi får hoppas på en republikansk valseger i USA.
  Samtliga av de republikanska presidentkandidaterna anser att klimathotet är en bluff.  

 29. Jan

  Läser man Anna-Karin Hatts biografi hittar man inget som har kunnat ge djupare kunskaper och förståelse för naturvetenskap och teknik. http://www.regeringen.se/sb/d/13481/a/155983

 30. pekke

  Lite OT.
  Tror inte fröken Hatt behöver oroa sig för våra lokala klimat här i Svea Rike.
  En artikel från Östersundsposten om isläggningen i en del av Storsjön som kallas Storsjöflaket, vilket det finns uppgifter på ända från 1870 !
   
  ” Storsjöflaket är täckt av is. Det har nu före detta meteorologen Roger Gyllenhammar kunnat konstatera. I år för 41:a gången i rad!
   
  Roger Gyllenhammar har varje år sedan han tillträdde tjänsten som meteorolog på F4 fastslagit datum för då isen lägger sig ute på Storsjöflaket. I år inträffade isläggningen i lördags, den 7 januari.
   
  – Jag gör numera mina observationer dels med egen kikare från Stocketitt, men även med hjälp av flygledarnas observationer uppe i flygledartornet på flygplatsen. De har lite bättre kikare än jag, förklarar Roger Gyllenhammar.
   
  Sent i lördags var Storsjöflaket till allra största delen isbelagd med nyis. Det förekom då liksom även under söndagen en del mindre råkar mellan Åsön och Frösön.
   
  Större ytor med ännu öppet vatten förekommer fortfarande i delar av Brunfloviken och i ett område i söder om Sannsundsbron.
   
  Men det hör inte riktigt till saken. Mätningarna utgår ifrån då isen ligger på Storsjöflaket, att det sen finns öppet vatten på andra ställen tar vi inte hänsyn till i det här fallet.
   
  – Jag går på när Storsjöflaket ligger för att ha samma mätvärde från år till år, förklarar Gyllenhammar.
   
  Att slå fast datum för då isen lägger sig på Storsjöflaket är inget nytt. Redan 1870 gjorde man det första gången.
   
  När har då isen på ”Flaket” lagt sig tidigast respektive senast?
   
  Jo, tidigaste isläggningen ägde rum 10 november 1968, och den senaste isläggningen inträffade 1930. Då dröjde det ända till 25 januari innan Storsjöflaket var täckt av is.
   
  Gyllenhammar vill dock utfärda en varning.
   
  – Att isen ligger på Storsjöflaket innebär inte att man kan gå på den, därtill är den alltför tunn. ”
   
  http://op.se/lanet/ostersund/1.4268913-storsjoflaket-isbelagt
   
  Den senaste isläggningen var alltså på 30-talet och tidigaste på 60-talet.
  Jaja ! Jag vet att det bara är lokalt väder/klimat, men märkligt hur det stämmer med uppfattningen att 30-talet var lika varmt som 90-talet och att 60-70-talen var väldigt kallt.
   
  Tror inte som sagt att Hatt behöver oroa sig om vårat lokala klimat !

 31. Hans #28
  I Europa är det väl bara Tjeckien och Polen som ser nyktert på tillvaron.
  Tjeckien har Vaclav Klaus och Polen har massor av gas.

 32. Peter Stilbs

  S. Andersson #4 – jag glömde tillägga i #5 att det verkar vara skattefritt. Det gäller också lägre tjänstemän och byråkrater i Bryssel. 200 laxar i månaden + allt det andra. Inte illa.

 33. Lars Jonsson

  Peter Stilbs, tack för en mycket välskriven sammanfattning, om nästan allt, man blir dock så full av infall och länkar att det är lätt att tappa fokus. Det hela får väl sammanfattas med ett av världens mest välfunna sentenser ”Mot dumheten kämpar även gudarna”. Såg på SVT inslaget med Sandahl och Kjellen. Vad skall man säga?
  Jag skrev ner ett citat från Johanna Sandahl, ungefär som följer:
  ” om ett par år kommer en ny forskningsrapport (AR 5) som..kanske, …sannolikt kommer att visa på allvarliga konsekvenser, i alla fall allvarligare än vad vi trodde …”
  Visst är det fantastiskt att man kan förutse vad nästa rapport skall ge för resultat.

 34. Hans

  Ingvar: Ja, Tjeckien och Polen i all ära. Men likaväl handlar det om länder där varken du eller jag drömmer våta drömmar om att bosätta oss… =)

 35. Bim

  Lars Jonsson # 33
  ” om ett par år kommer en ny forskningsrapport (AR 5) som..kanske, …sannolikt kommer att visa på allvarliga konsekvenser, i alla fall allvarligare än vad vi trodde …”
  Haha! Den va’ bra!
  Tarokort, kristallkulor och kaffesump och modern klimatvetenskap. Då kan det bli så här bra.

 36. L

  Lars Jonsson, ja man upphör aldrig att förvånas över hur många som i likhet med Rockström säger att klimatförändringarna är värre och går snabbare än dom tidigare trodde. Det innebär ju att dom alltid har haft fel!

 37. Hans #34
  Bosätta? Näe det tror jag inte. Men det är ju tur att det finns några med  förnuft i Europa. Få se vad övriga gör när dessa går emot strömmen blir Europas nya ”Tigerekonomier”. Kanske. Vaclav Klaus är i alla fall en av mina idoler. Och jag är djefligt sparsmakad.

 38. Svempa

  Fascinerande med nye VPK-ledaren. Ingen vidare timing att veva klimateriet ett varv till nu. Som att hoppa på sista vagnen i tåget medan loket redan är på väg ned i avgrunden.

 39. Håkan

  => Lars Jonsson 33
  Vad skall det annars stå i nästa rapport? Det var inte så farligt som vi trodde?
  Knappast sannolikt, hotbilden måste hela tiden eskalera och vara ännu värre än man tidigare trott. Det är vad de troende både förväntar sig och kräver, annars tappar klimatrörelsen allt momentum, vetenskapens uppgift är att leverera den beställda varan och i övrigt hålla käft.

 40. Håkan

  Oops tryckte på fel knapp.

 41. Slabadang

  Peter S!
  Det är dags att fler reagerar och tar näven ur byxfickan och varför?
  För att det helt enkelt är RÄTT! De finns de som bara är svepande allmänt missnöjda och förbannade som skjuter på allt som rör sig
  och det gäller att formulera de övergripande problemet och förstå dess konsekvenser. Att skilja symptomen från sjukdomarna är av vikt för att lyckas formulera och skapa den rättmätiga opinionen.
  Smitthärden till den utveckling du beskriver ligger eniigt mig till etthundraprocent i vårt skämt till grundlagar. Det är att sparka undan fötterna på hela den officiellt spridda bilden av Sverige när man med enkla tydliga bevis i hand och dessutom bevis alla känner till men som tolkas som ”enstaka olycksafall” istället för att dra den rimliga slutsatsen att vi har en otroligt svag medborgarättslig ställning och makt.
  Det är i grundlagen själva maktbalansen bestäms och därifrån styrs synen på medborgarens värde och vad politker och myndigheter har att respektera och representera. För vad man ansvarar och hur demokratiskt ansvar och demokratiska rättigheter skall kunna utmätas.
  Vi lever i ett land som begått de mest vidriga statligt sanktionerade övergrepp på individer där våra mänskliga och medborgerliga rättigheter har ställts på sin spets. Vi känner alla till att vi i demokrastins namn har både tvångsteriliserat och omyndigförklarat folk. En demokrati som flyttat barn från dåliga uppväxtförhållanden till vidriga och vi har som senast uppmärksammade fall i Sandviken där socialen rövade bort en familjs barn och satte föräldrarna i häkte på grunder man bara trodde existerade i typ gamla DDR.
  Vanmakten för individen är den situation vi känner igen från alla dessa fall och det är när de trots att deras mänskliga rättigheter kränkts å det grövsta eftersom konsekvenserna blir horribla. Vanmakten består i att tex JO som är den pappfasad till medborgerligt skydd som endast kan ”hjälpa” om ”någon” begått något ”fel” i beslutskjedjen. Felet måste dessutom vara grovt och uppenbart för att hjälp till upprättelse skall kunna ske.
  Problemet med alla de fall vi känner till och för alla de fall vi inte känner till som hamnat i samma situation är att det visar sig att ingen begått något fel alls men ändå så sitter mamman och pappan oskyldiga i häktet och den omyndigförklarade kan inte plocka ut sin legitimation.
  Konsekvensen blir att dessa statliga övergrepp hamanr in i statens juridiska katakomber och de drabbade har inget annat alternativ än att stå och skrapa med fötterna och vänta på att tiden skall gp så där femton tjugo år och endast på statens nåder och på sittande regerings godtycke få en ursäkt eller ett par symboliska spänn.
  Statens och dess myndigheters rättighet till maktutövning sätts ovanför den medborgrättsliga tryggheten och så har vi haft det sedan allt sedan vår grundlag ändrades efter 68-vågen. Statens makt och rättigheter på medborgarättens bekostnad.
  Ingen av de byråkrater som var ansvariga sller delansvariga och ekj heller de politiker som fattade beslut om de regelverk som orsakat dessa övergrepp kan eller kommer att ställas till svars. Försvaret låter alltid likadant ” vi ska se över våra rutiner” vi kanske måste se över regelverket” förbannade rökridåer för att inte våga ta tag i den underliggande sjukdomen nämligen vår svaga ställning i grundlagen.
  Uppenbart med dessa kända fall i ryggen så saknar vi en sista trygghet och möjlighet att säkra våra demokratiska och mänskliga rättigheter.
  Artikel 8 i FN-stadgan om mänskliga rättigheter:
  Artikel 8 Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
  Ett mycket tydligt exempel på att våra vanvårdade barnbestulna
  medborgare saknar den makten i Sverige. Den rätten när staten är förövaren är beskuren till att bli på statens godtycke. Vi saknar en grundläggande medborgarttslig makt i Sverige. Vi pratar gärna om andras mänskligaoch medb rättigheter men är blind för bristen på våra egna medborgerliga tryggheter.
  Den grundläggande respekten för väljarna är utlämnad till vårt förtroende för staten men med mycket svag ställning när vi väl skall utmäta den. Självkjlart behöver vi en ny grundlag som stärker vår demokrastiska makt och trygghet och en domstol som dömer staten utidrån medborgarättens villkor istället för som nu efter statens eget godtycke och på statens villkor.
  I kombination med att tjänstemannaansvaret i princip avskaffades 1973 så har vi dessutom mycket svårare att kräva att tjänstemän och byråkrater har koll på sin mätbara nytta i förhållande till sin kostnad.Utan den redovisningen och självsaneringen i främsta rummen uppfinns värdelösa tjänster utredningar och regelverk i mängder. Parkinssons lagar härskar i allt större utsträckning.
  Med den växande makten alltmer utflyttad till EU och FN minskar vår demokratiska röst och möjlighet till granskning och utvrdering allt mer. Det är dags att ta knutnävarna ur händerna och rikta det befogade missnöjet ät rätt håll och med rätt fokus. Det är vårt partioligolpols fantastiska förmåga att få politiken att inte handla om de frågor som verkligen berör väljarna och med grundlagsutredningen har de lyckats väl. De var helt överens om att EU skall skrivas in i vår grundlag och få grundlagsändringar kan ha så dåligt folkligt stöd och förankring som detta beslut.
   

 42. Slabadang!
  Men för alla i hillvettes alla rödgleta vad skall vi då göra!
  Snacka går ju men snacka så det går är nåt helt annat!

 43. Klimakteriet anfaller…
  Men skämt åsido så hoppas nog inte V-ledaren på att locka röster från de som bara åker med. Och det går fler tåg. 
  Jag är personligen inte speciellt intresserad av att alla ska få det lika bra, men lite färre individer som skor sig på att tjäna pengar på pengar vore trevligt. Men å andra sidan kan ju alla få välja fritt hur dom bidrar till utveckling av mänskligheten. Även om dom har en pessimistisk syn på vad människor kan prestera.
  Värsta hotet mot ett bra liv är nog de som tjatar om att det finns några avundsjuka, outbildade och korkade som försöker sabba ett bra liv för andra.
  Ett större hot och bekymmer än vad ett annat klimat och jobbigare väder kan åstadkomma tror jag.
   

 44. Ann L-H

  Till SI’s kärntrupp!
  Jonas Sjöstedt sticker ju ut hakan ordentligt speciellt i klimatfrågan. Han låter sig villigt intervjuas i MSM där ju ingen ställer några initierade ”varför frågor” till honom. Kan inte ni sju i SI-s kärna be honom om en liten hearing där han får lägga ut texten om vad han grundar sitt klimathot på? Denna hearing skulle naturligtvis på ett eller annat sätt publiceras här på bloggen. 
  Både ett ja och ett nej vore intressant. 

 45. ”Vi lever i ett land som begått de mest vidriga statligt sanktionerade övergrepp på individer där våra mänskliga och medborgerliga rättigheter har ställts på sin spets. Vi känner alla till att vi i demokrastins namn har både tvångsteriliserat och omyndigförklarat folk. En demokrati som flyttat barn från dåliga uppväxtförhållanden till vidriga och vi har som senast uppmärksammade fall i Sandviken där socialen rövade bort en familjs barn och satte föräldrarna i häkte på grunder man bara trodde existerade i typ gamla DDR.”
  Lite populistiskt – minst sagt – angrepp på en demokrati. 
  Det finns ett ökande antal missgrepp från politiker och tjänstemän som är ute efter att behålla jobbet snarare än att göra nytta. Att antalet ökar beror nog på att media är mer på allerten, men också att stat och kommun är större än förr. 
  Problemet är moral och attityd, och mod hos de som fått förtroende att utföra jobbet. Det har inget med grundlagar att göra. 
      

 46. Slabadang

  Ingvar E!
  Inom journalismen ser man detta som en ”högerfråga” och jag känner mig allt mer ”höger” ju längre tiden går. SVT är nomenklaturans trumpet och endast symptom uppmärksammas att ge medborgarmakten ett innehåll och betydelse finns inte på SVTs karta.Det är brist på statlig makt och befogenheter som skall vara  problemet inte det ömvända. Sjukdomsinsikten skall vara lika med noll.

 47. L

  Ann L-H, Sjöstedt verkar tro att det finns en klimatfråga som politiker kan lösa. Ännu mer naivt blir det när han säger att Sverige ska minska utsläppen med 45 % till 2020, utan att räkna in åtgärder vi gör utomlands.
  Det innebär i praktiken att vi på åtta år ska minska våra utsläpp med ca 40 procent! Tänker han slå ihjäl halva befolkningen?

 48. Håkan

  Uffeb 43
   
  Ropen skalla klimathot åt alla!
   
  Sjöstedt menar nog allvar med sin klimatpolitik, vad övriga kan hoppas på är att de mer liberala AGW:arna drabbas av beröringsångest när klimatpolitiken allt tydligare blir en vänsterfråga.

 49. Håkan #48
  Att frånvaron av andra hot än knepiga extremister i konstiga länder alltid varit en högerfråga är ju väl känt. 
  Men som jag uppfattat diskussionerna och debatterna i Sverige så har väl klimathotet mest framhållits av högeralliansen? Visserligen kanske mest för att det kändes rätt för att slippa tappa röster och svara på frågor som man saknade svar på, men ändå.
  Visst har klimatfunderingar sedan länge betraktats som en vänstergrej (trots att det varit en högerallians som kämpat mest i frågan) på den här bloggen, men herregud, vilka andra förändringar har inte kallats för vänstertok? 

 50. Stickan no1

  Om V lever som man lär med partiskatt måste det väl också gälla andra områden som CO2 utsläpp också?
  Skall V bli första partiet som tar konsekvensen av sina miljöåsikter också inom energiområdet och sätta personliga maxbelopp på CO2 förbrukningen och kanske framförallt intressant på CO2 minskningen?
  Ransonering, lika för alla. Med minskade kvoter i enlighet med de värsta ekofacisterna. 
  Det skulle vara såååå typiskt om vänster och högerfalangerna möts politiskt i en fråga bara resultatet är att massorna skall ledas av en de endast egna betraktad upplyst minoritet.
  Vänstern och ekofacisterna sitter i samma båt. Undrar hur det slår politiskt när polletten går ner i V.
   
   

 51. Ann L-H

  L – # 47 det är just det som vore intressant att gräva djupare i. Mer naken kejsare än Sjöstedt i det här fallet är väl svårt att finna.

 52. Sven B

  Ann L-H #44
  Bra förslag hoppas du-vi kan få ett svar.   Men det är kanske  orealistiskt att tro det går att få till en frågestund med Jonas S.
    Tyvärr!!

 53. L

  Ann L-H, det värsta med Sjöstedt är att han slingrar sig ur rena dumheter med att flinande säga att det är väl inte fel att ha visioner…

 54. Varför inte bjuda in alla partiledare till en diskussion om klimatet?
  Inser att det kan bli svårt, men varför ge upp utan att försöka?
  Stockholmsinitiativet är ju kunniga i ämnet och borde få gehör eftersom frågan är så viktig. Och SI är ju en viktig maktfaktor med 6 miljoner läsare… hur det nu var mätt…
  Men bortsett från det, så kan ju SI ställa upp med både kända och anonyma kompetenser på ett område som politikerna har noll koll på. 
  Go for it! Riksdagen lär inte ta initiativet.  
  Kan bli kul att följa både planeringen och genomförandet här på bloggen.
  Lite action helt enkelt.      

 55. L

  Uffeb, varför inte bjuda in Riksdagen till Idre och fråga om minus 30 grader kallt istället för minus 30,7 är en klimatkris..?

 56. Thomas

  Uffeb #54 ”Varför inte bjuda in alla partiledare till en diskussion om klimatet?”
   
  Ja, om inte annat så kan man ju gnälla efteråt hur trångsinta de är som inte var intresserade. Vill de komma med ett seriöst erbjudande får nog SI ta och skaffa sig lite mer meriter först. Att drivit en blogg väger i sammanhanget inte speciellt tungt. Jag upprepar min uppmaning att lite forskningsartiklar skulle bidra till att ge ett seriöst intryck.
   

 57. hahn

  Bra inlägg Peter.
  Men visst har förståelsen för rofferi sjunkit på sista tiden. Carema, och andra skandaler dras ju upp i nyheter och diskuteras flitigt. Jag tycker vi har fått en välbehövlig debatt om etik, vilket inte minst ditt inlägg väl visar.
  Det känns som vi har fått skattesänkningar men hårda åtgärder mot skattefusk. Lite spontant kan man väl känna att svarta pengar och fiffel medan vanliga löntagare skulle klämmas åt så hårt det bara går är en del av socialdemokratins arv. Eller så inbillar jag mig??
  Helt OT. Fallet med innebandykillen som lämnades att gå hem som de talade om på TV nyss, kan detta verkligen vara sant? Det faller lite utanför sannolikhetsskalan för mig.

 58. Thomas #56
  ”Ja, om inte annat så kan man ju gnälla efteråt hur trångsinta de är som inte var intresserade. Vill de komma med ett seriöst erbjudande får nog SI ta och skaffa sig lite mer meriter först.”
  Tycker som du, men gnället är ibland riktigt underhållande. Man skrattar ibland lika spontant åt meningslösheterna som åt en bra samhällssatir.
  Att få till stånd en seriös diskussion om klimat med riksdagspolitiker är nog ogörligt även om bloggen bidrar med mer forskningsartiklar. Själva stuket på bloggen gör nog att det blir svårt.

 59. Ann L-H

  Thomas – vad kommer det sig att du lägger så enormt mycket tid och aggression på en blogg av det här slaget om din uppfattning är att den drivs av ett gäng som inte är tillräckligt seriösa för dig? För min del uppfattar jag teflonmänniskor som har sin uppfattning klar och inte låter sig påverkas av några obekväma insikter eller åsikter som oseriösa oavsett deras imponerande kunskaper och akademiska meriter inom ett smalt område.    
   

 60. Thomas

  Ann #59 ”För min del uppfattar jag teflonmänniskor som har sin uppfattning klar och inte låter sig påverkas av några obekväma insikter eller åsikter som oseriösa oavsett deras imponerande kunskaper och akademiska meriter inom ett smalt område.”
   
  Du menar folk som Peter Stilbs eller Ingemar Nordin?

 61. hahn #57
  ” Helt OT. Fallet med innebandykillen som lämnades att gå hem som de talade om på TV nyss, kan detta verkligen vara sant? Det faller lite utanför sannolikhetsskalan för mig.”
  Instämmer.
  Men tyvärr har jag sett snarlika beteenden från föräldrar för många år sedan. Och som med allt annat så går ju utvecklingen framåt… 

 62. L #55
  Trodde länge att du fattade noll när det gällde skillnad mellan klimat på Jorden och väder. Men en tid fick jag för mig att du fattade mer än du gav uttryck för. 
  Nu förstår jag att mitt tidiga intryck var ganska rätt. Även om det är svårt att få grepp om en anonym bokstav. 
  Men visst är det OK att få meddela sig och bidra med sina åsikter utan att berätta vem man är. Det ger ju det meningslösa en del mening på något sätt…

 63. Ann L-H

  Nej, verkligen inte. De har ju likt tex Patrick Moore, Bengt Olsson (DN) upptäckt nya sanningar, vågat tänka i nya banor och omvärderat sin uppfattning.
  Ditt försök att vara rolig blev bara tragiskt.
    

 64. Peter Stilbs

  Thomas #60 – Du är larvig.

 65. L

  Kommentar borttagen

 66. Diskussionsklimatet är intressant

 67. …Mycket likt en sandlåda med vuxna barn.
  Men det är ju bara naturligt, och inget som kan påverkas av människor. 

 68. Thomas

  Ann #63, du menar att de vågar tänka på samma sätt som du själv?

 69. L

  Thomas, ja det är tur att några vågar tänka istället för att följa hopen.

 70. Ann L-H

  Thomas – om du läser riktigt nogrant vad det verkligen står i #63 så bör du se att du enligt din kommentar i # 68 som så ofta har missat poängen. Du lägger tid på ovidkommande pladder men svarar inte på den ursprungliga fråga som startade den här mailväxlingen.
  Jag ser fram ett rakt svar på frågan # 59 för övrigt är mailväxlingen slut för mig för den här gången.  
    

 71. Christopher E

  Försök att inte mata trollen här vars mål är att få bort diskussionen från de relevanta saker Peter tar upp i inlägget.
  Mycket bra inlägg, Peter, och det är uppenbart att ingen vågar argumentera emot de ganska skrämmande men viktiga hot mot välstånd och demokrati som klimatnomenklaturan jobbar på.

 72. Thomas

  Ann #70, jag tror tvärtom baserat på de exempel du drog upp att det var just din poäng jag fattade. Alla var sådana som tänkt om åt ett och samma håll. Varför är inte säg Lovelock med? Han har då sannerligen tänkt själv, men hans slutsatser kanske inte passar. Vad du insinuerar är att alla som håller med huvudfåran i forskningen inte gör det för att de tänkt själva och konstaterat att den är rimlig utan att de bara är får som följer med strömmen.
   
  Att ni sen inte är seriösa innebär inte att ni helt saknar inflytande. I Sverige är den här förnekarrörelsen rätt liten, men globalt har den betydande inflytande eftersom den säger precis vad folk vill höra. Dessutom kan diskussionen här vara underhållande även om den är oseriös.

 73. Peter Stilbs

  Thomas #72 – Du är fortsatt larvig.

 74. Ingemar Nordin

  Thomas #60,

  Vadå – jag en teflonmänniska? Sådant smicker rinner av mig som vatten på en gås. 🙂

  Nej, håll du också ögonen på hur korruptionen inom internationella organ som EU och FN legitimeras i klimatalarmismens namn. Att rädda planeten är inte precis småpotatis skall du veta. För det krävs det uppenbarligen höga löner och många resor i VIP-klass.

  Det verkar som det är ganska få som överhuvudtaget bryr sig om den scammen. Du kanske t.o.m. tycker att det är berättigat? Och att vi här på TCS bara är illvilliga mot de stackars planeträddarna?

 75. Thomas

  Ingemar #74 jag är helt med på att det förekommer oerhörd korruption i världen. Bankvärlden är ett kapitel för sig. Krigsindustrin som än idag tjänar bra på att provocera fram krig eller (vilket trots allt är bättre) sälja vapen som ingen behöver. Krigen mot terrorism, narkotika och copyrightbrott som tycks legitimera vad som helst ifråga om integritetsinskränkningar osv.
   
  Det förekommer mycket båg i klimatbranschen också. Ta kolindustrin som lyckats lobba igenom satsningar på något så absurt som ”clean coal” och koldixodlagring som aldrig lär bli lönsamt med normal bokföring men som ger alibi åt kolindustrin idag. Och för all del så är det många som tjänar pengar på att resa runt på konferenser utan att ha något intresse av att åstadkomma något.
   
  Detta har dock inte med existensen av AGW att göra. Det är en vetenskaplig fråga, och det är den som är den fundamentala.
   

 76. Bertel

  Mycket tankeväckande och välskriven artikel. Delar din omvärldsanalys och bilden är inte vacker.

 77. Thomas #75
  Detta har dock inte med existensen av AGW att göra. Det är en vetenskaplig fråga, och det är den som är den fundamentala
  Nix!
  Den fundamentala frågan är om vi skall satsa dessa oerhörda resurser på att försöka motarbeta klimatförändringar på det sätt som IPCC säger. Det är en den fundamentala frågan!

 78. Thomas saknar som vanligt adaequatio för att greppa inlägget och diskussionen. Som jag tidigare skrivit: Thomas håller upp Nigeriabrevet och hävdar med emfas att det är äkta, eftersom han låtit analysera bläck och papper på laboratorium. Alla som försöker påstå att brevet är en bluff avfärdar han som ovetenskapliga, och det finns ingenting som kan få honom att höja sig upp till en högre nivå och se sammanhang.

 79. Mr. G.

  Jan No 29
  “Läser man Anna-Karin Hatts biografi hittar man inget som har kunnat ge djupare kunskaper och förståelse för naturvetenskap och teknik.”
   Men hon tycks ha varit väldigt flitig och på ständig resande fot i sin ungdom om man sammanlägger  befattningar och uppdrag:
   
  1988-1991 
Gymnasieutbildning, Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
  1990-1992 
Frisörelev och frisör, Frisör Bernt, Hyltebruk
  1991 
Frivilligutbildning för Totalförsvaret, Bungeskolan, Gotland
  1991-1992 
Komplettering för högskolebehörighet, KomVux Halmstad
  1991-1993 
Ledamot av miljö- och hälsoskyddsnämnden, Hylte kommun
  1991-1994 
Ledamot av distriktsstyrelsen för Centerpartiets Ungdomsförbund i Hallands län
  1992-1995 
Fil kand (statsvetenskap och internationella relationer),
Göteborgs Universitet
  1994-1996 
Ledamot av lekmannastyrelsen för Länsstyrelsen i Hallands län
  1994-1998 
Ledamot av förbundsstyrelsen, Centerpartiets Ungdomsförbund
  1995 
Ledarskribent, Hallands Nyheter
  osv…
  2000-2001 
PR-konsult och vice VD, PR-byrån Kind & Partners AB
  men i tidningen Resumé  skrev man den 3 oktober  2011
  Hon var aldrig vice vd på pr-byrån”
  http://www.resume.se/nyheter/media/2011/10/03/hon-var-aldrig-vice-vd-pa-/
  men hon har starka “Drivkrafter “
  http://annakarinhatt.se/blogg/min-vision/

 80. Gunbo

  L #69,
  ”…det är tur att några vågar tänka istället för att följa hopen.”
  Vilken hop tänker du på? Hopen här på TCS eller någon annan hop?

 81. L

  Gunbo, jag tänker på på dom som inte tänker i klimatfrågan.

 82. Bim

  Ingvar Engelbrecht # 77
  Du har helt rätt.
  Vetenskapen, i sig, har inte ett smack med korruption att göra. Det är IPCC och politiken kring AGW som fullständigt spårat ur.
  Maktambitioner, doktorshattar, nobelpris och girighet har tagit över.
  Det är ju drygt en halv grads uppvärmning som har blivit till en världskatastrof.
  Vad är det för fel på människor?
  Jag tror det är den ekologiska maten de stuvar i sig eller alla räddajordenresor till lyxhotellen nere i värmen som ställt till det.
  Det är ju ironiskt att dessa värmelivrädda människor skall tvingas vistas flera veckor nere på breddgrader som har mycket mer än fem graders högre medeltemperatur än vi. Där är ju rent livsfarligt att vara.
  Klart att det tär på psyket. 

 83. Bim

  Gunbo # 80
  Hopen som du så flitigt ansluter dig till.
  Eller är du här på studiebesök?

 84. Bim #82
  Slutklämmen var en pärla!!

 85. hahn

  Thomas #75
  Jag får full av förvåning konstatera att du ger Mikael (@klarynt) lite fel. Det är helt uppenbart att du insett att det finns ett kapitalintresse bakom klimatsnacket. Grattis. Men det han säger i #78 är ändå väldigt sant för dig och fler. Exempelvis när det gäller att dra slutsatser av climategate. Det hänvisas till undersökningar och snart självaste jultomten för att förklara för bildat folk vad som står där, och vad de menar. Harkel, de flesta kan faktiskt läsa och behöver knappast någon teckentydare till hjälp.
  Existensen av AGW är helt riktigt en vetenskaplig fråga. Vetenskapen är oklar och ju mer man lärt sig de senaste 10 åren, har lett till att man förstått att det är bra mycket mer komplicerat än det så ut för 10 – 15 år sedan, när termometern tycktes gå hand i hand med koldioxidkurvan.
  Nyare rön indikerar ju en lägre klimatkänslighet än vad man tidigare trott. Föga förvånande. Hur skulle de kunnat veta?
  Frågan gäller faktiskt, hur ska vi agera för mänsklighetens bästa utifrån vad vi nu vet. Lägret som föreslår en helt ny livsstil och hotar med naturens straff kom med sin medicin lite för tidigt, ogrundat och har inte det högsta förtroendet om man så säger. Det luktar ”vargen kommer” hela dan.

 86. Gunbo

  Peter S,
  Det är mycket jag kan hålla med om! Girigheten och bristen på etik bland makthavare både inom privat och offentlig verksamhet t ex. Men finns det eller har det någonsin funnits ett samhälle där de här (o)mänskliga karaktärsdragen inte funnits? Så länge människan levt i kollektiv har det funnits förtryckare och utnyttjare av de svagare eller opportunister som roffat åt sig pengar och fördelar. Det här är inget nytt eller ovanligt.
  Vi här i de nordiska länderna har med vår demokrati fått bort en del av korruption och missbruk av makt. Men jämför med andra länder som Italien, Ryssland för att inte tala om Indien eller Sydamerikanska stater! Även USA har en maktelit sittande i krigs-, kol-,  olje- och övrig industri som styr landets politik. Det går inte att blunda för fakta.  
  Vi kommer aldrig att utradera människors egoism och girighet. Vi kan bara stävja den med hård lagstiftning och kontroll.

 87. Gunbo

  L #81,
  Hur mycket tänker du i klimatfrågan som du inte läst på TCS  eller WUWT eller Nofrackingconsensus eller….?

 88. Thomas

  hahn ”Det är helt uppenbart att du insett att det finns ett kapitalintresse bakom klimatsnacket.”
   
  Skillnaden är att jag tror det finns girigt folk som hoppat på i efterhand, medan ni tror att AGW helt styrs av politiska intressen. Skillnaden kanske är att jag var medveten om och intresserad av problemet innan det vart en stor politisk fråga så jag vet att det inte kan bara handla om en sådan.
   
  ”Nyare rön indikerar ju en lägre klimatkänslighet än vad man tidigare trott.”
   
  Du menar den lilla selektiva del av vetenskapen som de som läser här får ta del av? 
   
  ”Det luktar ”vargen kommer” hela dan.”
   
  Och i sagan kom mycket riktigt vargen…

 89. L

  Gunbo, om du menar den politiska delen av klimatfrågan så både läser och kommenterar jag på TCS. Menar du den vetenskapliga delen så har jag läst alla IPCC-rapporterna och många av de artiklar som dom hänvisar till. För flera år sedan summerade jag det till 10.000 sidor.
  Det gör mig inte till klimatexpert på något vis, men gör det lättare att bedöma det jag läser och hör från den politiska sidan…

 90. Rolf

  Peter
   
  Tror inte det är helt fritt, för syns skull tror jag gräddfilen drar av 17%.  För övrigt vill jag påstå att statligt och kommunalt anställda inte betalar skatt.
   
  Vad göra ? Gå ur EU ! Det är ett första steg ! De håller på att lura av oss alla demokratiska rättigheter.

 91. Ingemar Nordin

  Gunbo #86,

  Vi kommer aldrig att utradera människors egoism och girighet. Vi kan bara stävja den med hård lagstiftning och kontroll.

  Problemet är ju att det är just de som lagstiftar och kontrollerar som skor sig. Och det aktuella problemet är det som Peter S framhåller: ”Vi noterar också allt större organ av självutnämnda och skattefinansierade byråkrater som lever ett eget liv.”

  Ju längre makten kommer från oss vanliga medborgare desto värre blir korruptionen. Det handlar om enorma, internationella och delvis självgående byråkratier som kämpar med näbbar och klor för att inte bara behålla makten utan för att ständigt expandera den. Parkinsons lagar gäller.

 92. hahn

  Thomas #88,
  Jag var faktiskt också intresserad av, och medveten om problemet innan det blev en politisk fråga. Jag skulle vilja säga att jag var mycket engagerad till och med.
  Men min radar gick i baklås när alarmismen tog över. Jag tror tills vidare inte mycket på skräckscenarier, hotbilder och alarm. Särskilt inte när idétorkan utöver skatter och avgifter verkar vara total.
  CAGW är högst sannolikt rent svammel. Alarmismen är kvalificerat trams. Dessa företeelser tror sig föra talan för en oklar vetenskap som i dagsläget lutar åt en moderat uppvärmning.

 93. Gunbo

  Ingemar N #91,
  ”Ju längre makten kommer från oss vanliga medborgare desto värre blir korruptionen.”
  Visst, helt klart! Jag skrev också: ”Vi här i de nordiska länderna har med vår demokrati fått bort en del av korruption och missbruk av makt.” Jämförelsevis har vi en starkare demokrati än flertalet andra länder. Därmed inte sagt att den är perfekt!
  När det röstades om EU-anslutning skrev jag en arg insändare där jag uttryckte min sorg över att vi enskilda europeiska länder som i århundraden kämpat för självständighet och suveränitet i ett slag skulle skänka bort det vi så innerligt eftertraktat i generationer. Demokrati kan fungera bara på en decentraliserad nivå.

 94. Gunbo #93
  Bra sagt!!

 95. Slabadang

  Gunbo!
  Jag är noga med innebörden av ord. För mig är girighet = Tjäna pengar man inte gjort sig förtjänt utav egna eller andras. Det är alltså på vilket sätt pengarna tjänats som avgör girigheten och inte mängden.
  Vi har många miljardärer som förtjänat sina pengar på ett helt schysst sätt och vi har fattiglappar som tjänat sina oschysst sätt och givetvis tvärtom.
  Fusk med socialbidrag eller skattekonstruktioner är olika sidor av samma girighet och i din mun läser jag en annan betydelse mellan raderna, där det är mängden som sticker mer i ögonen än sättet. Jag har diskuterat det här mycket med olika sossar på olika nivåer och vad som gör mig ilsk är de flyttbara värderingarna där retoriken går ut på att alla som tjänar mycket inte gjort sig förtjänt utav det och de som fuskar till sig mindre belopp skall ses som oskyldiga eller oviktiga.
  För mig är man helt principlös och opportunistisk ifrågan istället för att vara principfast.
  Vi har haft en övergirig stat som snodde upp till över 100% av vad folk tjänade och som plockade av de lägst betalda över hälften av deras inkomster. Det är den största girigheten vi drabbats av både fattig och rik.
  Jag har suttit i telefon med USA tills nu och måste knyta mig. Jag har ny information om E- caten som jag berättar om i morgon. Det rör på sig liksom!

 96. L

  Slabadang, när staten plockade mig på 107% skatt på 70-talet slutade jag som egen företagare. Men dom är inte mycket bättre idag då skatt och ”egenavgifter”, som halva skatten kallas, uppgår till 80 % av intäkten. Av de återstående 20 procenten ryker 25% i moms på det man konsumerar och därtill diverse el-skatter och koldioxidskatter på bil och bränsle. 
  Och om Sjöstedt hamnar i en regering vill han ha ännu mer, så vi tangerar snart 100 procent i skatt igen. Om det är avundsjuka eller girighet som driver upp skatterna är svårt att säga, men inte blir man rik av att arbeta. 

 97. Thomas # 88
  Du skriver:
  ……..”den lilla selektiva del av vetenskapen som de som läser här får ta del av?”…..
  Nu är det ju faktiskt så att den andra ståndpunkten i frågan basuneras ju ut oavbrutet av Mainmedia, som dessutom till viss del försöker få oss att tro att ett vanligt snöfall är någonting onormalt.
  Man svamlar om ”lågtrycksbomber” osv, ett utryck man fångat upp från den danska vädertjänsten. 
  Och KrigsRubriker som ”Extremväder på gång igen” visar sig handla om 5 cm snö…..
  Då är nog TCS ett bättre alternativ för den som vill lära sig något i frågan. 

 98. ThomasJ

  Ingemar N. #91: Så länge som makteliten i Sverige vägrar inrätta en från politken görligast oberoende Författningsdomstol samt återinför det s.k. statstjänstemannaansvaret (personlga) kan inte Sverige betecknas som annat än en Demokratur (finns bra def på wiki). Klart är oxo, att politokraterna inte gärna sågar av någon av de egenkonfigurerade grenar de sitter på…
  Liknande utveckling syns inom flertal EU-länder och i Polen tycks det ha gått för långt, åtminstone vad gäller vansinnet med cAGW + svansarna. Ett initiativ där är startat som definitivt är värt att stödja, läs mer här:
  http://www.thegwpf.org/international-news/4721-polish-mps-call-for-suspension-of-eu-climate-package.html 
  En miljon sympatisanter till detta torde la inte vara ’out-of-reach’, oder?
  Nåt för SI månne, si?  😀
  Mvh/TJ

 99. ThomasJ

  Rolf #90: Statligt/kommunalt anställda betalar ej skatt??? Ehrm.. var har du detta ifrån?
  Mvh/TJ