Eldrivna lastbilar Örebro-Hallsberg – En snöboll som växer till en lavin

eldrina lastbilar

Koldioxid och koldioxidens klimatpåverkan är än ett område där mer forskning behövs. Den är inte giftig. Den är smak och luktlös. Personer med unika egenskaper påstår sig kunna se den. En egenskap framstår dock som säkerställd även om det inte är vetenskapligt dokumenterat än. Observationer i verkligheten visar att den inverkar menligt på förståndet hos vissa människor.

Nu är det klart. Örebro län får Sveriges första elväg för lastbilar. Men konceptet har redan testats 2016 i Sandviken. Den anläggningen är numera nedmonterad. Inga officiella resultat finns. Måste misstagen göras om och i så mycket större skala i Örebro?

Att bygga så mycket elvägar att åkerier i en omfattning som gör skillnad på koldioxidutsläppen är ett gigantiskt projekt. Borde man inte tänka igenom och presentera hela bilden. Visst kan man behöva utveckla tekniken, men att köra stadsbussar med elmotor och strömavtagare har vi gjort sedan Hedenhös. Svaret att det går finns redan. Om det vore rationellt skulle de väl finnas kvar någonstans, vilket vi inte sett.

Citat från Trafikverket. Bakgrund till elvägspiloten – Trafikverket
————————————————————————————————————————

Varför elväg?

Den 1 januari 2018 trädde en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045.

Cirka 25 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp kommer från tung trafik. Så gott som alla tunga fordon har en dieselmotor i dag, och drivs till majoriteten av fossila bränslen.

Elvägar tar oss ett steg närmare fossilfria transporter. Som exempel kan vi förenklat säga att om vi elektrifierar 5 % (ca 500 mil) av det statliga vägnätet kan vi, vid full övergång till elektrifierad drift, minska de fossila utsläppen med 50 % från tunga fordon.

Det finns och kommer att krävas en mångfald av lösningar, inom alla trafikslag, för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Parallellt med elvägar måste vi också styra transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag, som cykel och järnväg till exempel. Vi måste också utveckla möjligheterna för delade transporter, effektiv transportplanering, smart samhällsplanering etc.

———————————————————————————————————————–
Målet 70% reduktion av trafikutsläpp till 2030 är helt orimligt eftersom 75%
av fordonen år 2030 fotfarande kommer att vara drivna av ICE!

EU:s utsläppsmål utan verklighetsbakgrund – Klimatupplysningen

Om Gud är god och tygen håller är ett klassiskt talesätt. Många förhoppningar är knutna till detta. Godstransport på cykel är väl det springschasarna använde under förra seklet. (Vår understrykning). Såvitt vi vet är detta den officiella information som finns. Med normal statlig kalkyl blir piloten dubbelt så dyr. Om sedan utbyggnaden blir hälften av verklig kostnad per kilometer för piloten har vi 150 miljarder för vägelektrifieringen, exklusive kostnaderna för bilparken. Eller 85 000 kronor per årston minskade koldioxidutsläpp.
(150 miljarder insats för 1,75 Mton CO2 mindre per år).

När det gäller klimatet ska man skämmas om man frågar efter prioritering och förväntat mätbart resultat. Statens skattkista tros ha långt till botten. Allt på en gång. 900 miljarder till fossilfritt stål. Troligen en gigantisk missbedömning ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Fossilfri cement som blir dubbelt så dyr enligt projektet, men om staten fixar marknaden så som projektet förutsätter, genom att ålägga alla offentliga upphandlingar att köpa fossilfri betong, så går det nog ihop.  Bidrag till CCS-teknik. Miljarder till energiomställning. Miljarder till fossilfri vägtrafik.

På det andra benet i transportsystemet – järnvägen – satsas minst 300 miljarder till snabbtåg. Som passerar de flesta stationer längs banan i 300 km / tim.

Inget förvånar längre, men vi har tydligen inte pengar att sköta varken ett eftersatt vägunderhåll eller järnvägen. Båda i akuta behov! På många håll u-landsstatus.

En elvägspilot i logistiktriangeln på Närkeslätten. Definitionen på en sån är väl en intensiv trafik, både gods- och persontransport. Att där  ordna en experimentplats med troligen stora störningar i flera år. Hur begåvat är det? Borde inte en bättre konsekvensanalys göras än Trafikverkets enkla om hur rimlig hela idén är. Att det går att köra lastbil med elmotor och strömavledare kan inte vara problemet. Men hur ska klivet från experimentet på Närkeslätten till en fungerande infrastruktur se ut och finansieras? Hur stor del av det svenska vägnätet ska elektrifieras och hur stor andel  av långtradartrafiken ska omfattas? Vilken beräknad ’klimatnytta’ blir det för pengarna? Om det finns en vision kanske det är dags att också presentera den. Det vi hittills fått veta är önsketänkande.

Bara projekterad 21 km teststräcka kostar 0,6 miljarder. En dyr snöboll som ska växa till en lavin. Plus alla extra kostnader för dubbelutrustade lastbilar.  Kostnaden för att frakta gods på detta sätt blir orimligt hög. Inga företag köper frakt från elbilsåkare, som inte är konkurrenskraftiga, om inte juridiska tvångsåtgärder appliceras på den svenska marknaden. Eller det vanliga – beskattning och subventioner. En rallarsving i luften till astronomiska kostnader.

Den ekonomiska framtiden är perforerad med djupa slukhål, som skattepengar och pensionsfonder ska fylla. Det här är bara ett exempel.

Motivet för allt detta är en meningslös jakt på koldioxid. Den klimatkris vi ska rädda värden från finns än så länge i en falsifierad hypotes. De faktorer som anses peka på katastrof, det vill säga temperaturökning, havsnivåökning, extrema väderhändelser, bränder, med mera uppvisar bara mätbara resultat i statistiken som är naturliga. Om man lyssnar till vetenskapen – den oberoende vetenskapen – kan inte mänsklighetens koldioxidutsläpp vara den dominerande orsaken till den måttliga klimatförändring vi haft. Och därför kan vi inte heller kontrollera klimatet med våra åtgärder.

I vår iver att ligga i framkant. Att vara bäst i världen. Att vara ett exempel att följa så kryssar vi fram  som en skuta med drucken skeppare. Gör fel saker. Gör saker i fel ordning. Gör saker utan att tänka färdigt. Kom ihåg att Sveriges totala utsläpp 2020 var en dryg promille av de globala. Om vi stänger Sverige helt i morgon skulle det baserat på IPCC:s matematik ge en temperatureffekt av – 0,002 gr C till år 2100. Försumbart – inte mätbart. Ett väldigt svagt argument för eldrivning av fordon inklusive lastbilar. Dessutom med alla rimliga mått mätt har ju klimatförändringen för svenskt vidkommande bara varit positiv.

Allt ska gå med elektricitet. Men vi planerar för en elförsörjning som inte ens klarar landets kraftbalans idag. Än mindre 2045.

Det är väl ett rimligt krav att de vi valt att styra landet åtminstone sätter sig in i elementära fakta?

Tänk om vi skulle finansiera forskning som klarlägger vilka som drabbats av koldioxidens förståndshandikappande inverkan. Vore väl både nyttigare och rimligare för vårt land än miljonerna som satsas på forskning om klimatförnekelse. Av  forskare som för övrigt tycks drabbade.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Mycket bra Evert och Mats. Men ni gör ett misstag. I den politiska bubblan är det alltid någon annan som betalar. Därför blir det inte alls så dyrt som ni tror.

  Målet är inte heller att jaga koldioxid, det är bara en skenmanöver. Man utmålar en yttre fiktiv fiende som alla skall bekämpa. Målet är Globalisering med kommandoekonomi, dvs global kommunism under FN.

 2. Evert+Andersson

  #1 Lars Cornell

  Vi får bekämpa delgalenskaperna allt efter de dyker upp. Med presentationen av EU:s klimatprogram igår 14/7 finns det mycket att göra.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats, skönt att ni vågat släppa lite på ert vanliga strikt databaserade och vetenskapliga förhållningssätt och gett uttryck för vad som verkar vara en våldsam frustration över den huvudlösa utveckling, som nu styrs av ett EU med maktberusade men okunniga små ministrar i förarsätet.
  Stort och Varmt Tack för denna uppfriskande inledning på den här dagen.

 4. Lasse

  I Sverige idag har vi en ren produktion av elenergi.
  I EU är den däremot baserad på kolkraft.
  EU hoppar över detta och kräver utökad laddningsmöjligheter för elbilar som en del av 55% målet.
  Någon tänker inte hela vägen.

 5. Daniel

  OT I dagens kurir ”EU-s klimatgeneral ( härlig titel) : Vi kan inte överge våra barnbarn”. I samma kurir läser jag ” Totalt 147 fängelse år döms ut i rekordstora gängmålet”. Hur skulle det vara om EU brydde sig om den enorma kriminaliteten istället för att jaga koldioxiden.

 6. Håkan Bergman

  Daniel #5
  Tur att man inte är med den dag barnbarnen upptäcker att det blir dom som får betala kalaset.

 7. Ivar Andersson

  ”Måste misstagen göras om och i så mycket större skala i Örebro?” Misslyckandet i Sandviken avskräcker inte utan vi måste prova i större skala för att se om resultatet blir detsamma 🙂

  Snabbjärnvägen måste byggas med fossilfria produkter så den får vänta tills vi har fossilfritt stål, fossilfri cement och eldrivna lastbilar och entreprenadmaskiner.

 8. L

  Satt och funderade vad som händer om någon drar ur sladden och något oförutsett händer. Kan vi lagra ström i gamla bergsrum eller hur gör man för att få fram el om vi blir isolerade av en händelse. Eller blir det ”jag tänkte inte på det”? som med pandemin vi saknade det mesta.Hur gör försvaret med sina fordon.

 9. Evert+Andersson

  #8 L

  En befogad fundering. Se på hackerattacken på COOP m fl.

  Det är i främmande (makts) händer att slå ut vårt elnät. Påstår jag utan att veta säkert.

  Presidenten är försvunnen, James Patterson och Bill Clinton, 2019. En spännande thriller om hur en islamistgrupp med en superhackare håller USA i ett järngrepp. Science fiction? Visst men inte otroligt. Intressant också för att Bill Clinton är medförfattare med autentiska kunskaper om säkerheten och administrationen i Vita Huset. Spännande semesterläsningstips.

  Man kan förstås bli mörkrädd när man ser hur taffligt IT-säkerhet i vårt land sköts.

 10. Mats Kälvemark

  #7 Ivar A.
  Alla tokigheters upprinnelse är ju jakten på fossil CO2, där IPCC:s hypotes om dess klimatpåverkan är flerfaldigt falsifierad. Uppvärmningen tuffar på i en långsam takt av ca 0,15 gr/decennium, ffa drivet av naturliga orsaker. Just nu har vi för övrigt enligt UAH samma globala temperatur som för 20 år sedan.
  Den som förespråkar utbyggnad av infrastruktur i Sverige för elddrivna lastbilar enligt beskriven modell saknar helt sinne för proportioner och är likgiltig för kostnader, även om ”någon annan” betalar, dvs finansiering via skattemedel. Som om det inte fanns oändligt stora hål i välfärdssystemen där dessa pengar kunde göra en nytta som betyder något för medborgarna.
  Stänger du ned Sveriges alla CO2-utsläpp imorgon (en dryg promille av de globala!) så betyder det med IPCC:s egen matematik en klimateffekt på 0,002 gr till år 2100. Försumbart – inte mätbart = NOLL.

 11. tty

  ”Att det går att köra lastbil med elmotor och strömavledare kan inte vara problemet ”

  Nja, det kan det nog vara. Det finns ett stort tekniskt problem med ”elvägar”: strömavtagarna. Jag antar att nästan alla här någon gång har råkat ut för att fastna på en tågresa för att kontaktledningarna rivits ned. Det beror i stort sett undantagslöst på att grafitskiktet på en strömavtagare nötts igenom så att de blir kontakt metall mot metall varpå ledningen slits av. Detta är alltså ett stort problem med ett halvdussin operatörer och några hundra lokomotiv. Hur frekvent blir det med tiotusentals lastbilar? Kommer åkare som kör på blankslitna däck att bli noggrannare än tågbolagen med att inspektera och i god tid byta strömavtagare? Som är dyra.

  Sedan finns ett rent praktiskt problem. Om man står på en viadukt och ser längs spåret märker man att kontaktledningen är dragen ”i sicksack” mellan stolparna. Detta är för att sprida ut slitaget över hela strömavtagaren. Men det förutsätter att loket går på fixerade spår. Det kommer knappast att fungera för bilar, inte minst för att även den minsta avvikelse ”ur spår” kommer att göra att man tappar kontakten i någon av ytterpunkterna.

  Dessa problem fick jag för övrigt beskrivna av en bekant som var tillförlitlighetsexpert på Banverket (jo det fanns faktiskt en sådan, men bara en) för mer än tio år sedan.

 12. Håkan Bergman

  tty #11
  Dessutom är vägfordon lite dåligt jordade så det behövs två ledningar för att det ska funka. Undrar också hur väl det kommer att fungera den dag man blir tvungen att backa bil och släp under kontaktledningsparet.

 13. Christian H

  Inga publicerade resultat från spektaklet med elvägar för lastbilar i Sandviken beror nog på att det visat sig vara ett riktigt ekonomiskt fiasko. Om projektet hade varit framgångsrikt hade det säkert slagits upp stort. Inget talar för att det blir bättre i Örebro. Jakten på koldioxid har fått groteska proportioner och med IPCCs matematik skulle ett utsläppsfritt Sverige endast leda till en temperatursänkning av två tusendels grader! Nu är det inte säkert att det skulle bli ens det. Göran Åkesson har publicerat siffror på https://klimatsans.com/2021/07/14/koldioxid-endast-kylande/ där han med grundläggande fysik hävdar att koldioxid endast har en kylande effekt! Komplett idioti är det som kännetecknar vår klimat- och energipolitik.

 14. Till listan av galenskaper kan läggas beslutet om att ej ge tillstånd att fortsätta brytningen av kalk på Gotland till, om jag förstått rätt, Sveriges enda cementfabrik. Byggindustrin har klart för sig vad konsekvenserna blir. Enligt bloggen Cornucopia kommer 280 000 anställda i byggbranschen att varslas om uppsägning redan i augusti och från och med oktober blir det slut på betong.

  Om regeringen inte häver domen blir det ett intressant ämne i valdebatten.

  http://cornucopia.cornubot.se/2021/07/byggforetagen-280-000-varsel-redan-i.html

 15. Adepten

  Med anledning av min tidigare kommentar i ”Öppen tråd” om IPCC SÄRSKILDA RAPPORT ”Global uppvärmning på 1,5 ºC” till år 2100. IPCC angav 50 scenarier för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella temperaturer. De ”aggressiva” scenarierna för att uppfylla 1,5C-målet är följande;
  1. Förnybar elektrifiering: Där alla sektorer för slutanvändning av energi elektrifieras snabbt, inklusive värme och till år 2030 ska alla nya bilar vara eldrivna.
  2. Hög effektivitet: De bästa tillgängliga teknikerna antas snabbt för all energi- och materialanvändning, inklusive cement och stål.
  3. Intensifiering av jordbruket: Förbättringar av skördarna och införande av de bästa effektiva djurhållningssystemen med ”genetiska förbättringar”.
  4. Minska alla växthusgaser: Till exempel minskas de flyktiga utsläppen av metan med 100 % inom olje- och gassektorn och med 90 % för kolbrytning. Metanutsläppen från boskap minskar avsevärt och år 2050 ersätts 80 % av kött och ägg av odlat protein och labbodlat kött.
  5. Befolkning: Förbättrad tillgång till utbildning som ska påskynda trenden mot minskad fertilitet, så att den globala befolkningen ökar från 7 miljarder människor i dag till 8,4 miljarder 2050, för att sedan minska till 6,9 miljarder år 2100. Detta ligger i stort sett i linje med FN:s lägsta befolkningsscenario medan FN:s prognoser är drygt 13 miljarder människor år 2100.
  6. Livsstilsförändring: Majoriteten av världens befolkning antar hållbara livsstilar, inklusive 100 % intag av hälsosamma dieter med lägre nivåer av köttkonsumtion år 2050, samt minskade flygresor och bilanvändning och mer promenader eller cykling,

  Med andra ord det blir tuffa tider för våra barn och barnbarn framöver. De kommer att få nöja sig med Pokémon GO och näringsdryck medans en liten elit glassar vidare.

  En ny studie visar att endast hälften av scenariorna är realistiska, om man nu måste göra något alls, vilket jag tror på.
  https://eos.org/articles/half-of-the-ipcc-scenarios-to-limit-warming-dont-work

 16. SatSapiente

  #11, 12

  Trådbussarna i Stockholm drevs med likspänning 750 V och hade relativt liten motoreffekt, 83 kW, c:a 100 hk,
  Jag misstänker att man då inte behövde ha strömavtagare med grafit. Våra järnvägar drivs med växelspänning 16 kV och då behöver man, precis som tty skriver, ha grafitbelagda strömavtagare (pantografer) för att inte bränna av kontaktledningarna.
  För att kunna driva ellastbilar med acceptabel prestanda måste man gå upp i spänning och antagligen använda växelspänning vilket utesluter ”trådbuss-lösningen”. Det är en ingenjörsmässig utmaning att ha 2 st strömavtagare modell pantograf som dels ska följa lastbilens rörelse i sidled och samtidigt inte ska ligga på samma ställe på strömavtagarna (och därigenom slita ut grafitbeläggningen på dessa).

  En intressant provkörning av trådbuss mha matning från kontaktledning för spårvagn (bild 10 o 11):
  http://www.tugboatlars.se/ScaniaVabisTradbuss.htm

 17. Mats Kälvemark

  #15 Adepten
  Lite tjatig riskerar jag nog att bli, men ändå:
  Nää, vi behöver inte göra något förutom att vara sparsamma med de ändliga resurser som kol, olja och gas bevisligen är. Också sätta högsta prio på utveckling av ny och effektiv kärnkraft.
  Bevisbördan ligger hos klimataktivisterna som vill visa att människan är en dominerande faktor som påverkar den nu pågående uppvärmningen. Då måste de samtidigt visa hur fossil CO2 kan vara dominerande orsak nu men inte kan ha varit det i värmningen 1925-1940 eller den medeltida värmningen eller den romerska eller den grekiska eller i holocent optimum eller alla andra värmningar under de gångna 400000 åren. Och när inte ens pandemin under 2020 med en minskning av de globala utsläppen med 6,3% ger minsta avtryck i Keelingkurvan måste vi tillåta oss att tvivla på att fossil CO2 är främsta orsaken till ökningen av atmosfärshalten. Delorsak, ja, men inte huvudorsak.
  Läs professor Ahlmanns redogörelse i länken nedan och tänk efter.
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  Se även:
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  och det tydlig sambandet mellan toppar i tillväxttakten och motsvarande toppar (och dalar) i UAH:s temperturkurva där vi kan identifiera topparna för El Ninjo 1998 och 2016.
  Vad gäller CO2-utsläppen 2020:
  https://klimatsans.com/2021/07/15/bp-statistical-review-2021/

 18. Håkan Bergman

  Lars M. #14
  Baylan kan nog förvänta sig besök från LO och Byggnads, om dom inte redan har anlänt. Så vilken minister vågar stiga fram och ge begreppet Betongsosse ett ansikte.

 19. Roggan

  Några funderingar kring detta vettlösa projekt.

  Vägbanor är ofta lite ”buliga” det medför ju att avståndet mellan vägbanan och kontaktledningen kommer att variera eller finns det möjlighet att kompensera dessa skillnader ?

  Såvitt jag kan förstå lär väl lastbilarnas motorer ändå gå på tomgång för att strömförsörjning, AC och servostyrning skall fungera vilket ju medför att CO2 minskar men inte försvinner helt.

  De åkerier som kan utnyttja maximal lastkapacitet, i ton, kommer inte att använda eldrift (annat än under tvång). Den extra tjänstevikten som utrustningen för eldrift medför påverkar lastförmågan negativt under hela fordonets livslängd.

 20. Stadsbussar med elmotor och strömavtagare finns i Landskrona. Huruvida det bara är posering eller om det kan räknas hem vet jag inte.

 21. Magnus Eriksson

  En liten undring: Varifrån ska all denna el komma?

 22. Adepten

  #17 Mats Kälvemark

  Man kan inte bli nog tjatig när det gäller klimatfrågan och att kärnkraften är våran räddningsplanka 🙂
  Klimatalarmist lobbyn anser att när covidrestriktionerna som sänkte fossilförbrukningen med 6 % utan att det märktes på CO2 minskningen, då måste vi gå ännu hårdare fram för att minska CO2. Dom tror blint på att CO2 är orsak till den globala uppvärmningen. Klimatkrisen har blivit vår tids stora politiska, ekonomiska och existentiella problem. Framtidens samhällsstrukturer byggs nu upp för s.k. Preppers som klarar av minst 72 timmar i hemmet utan el, vatten och samhällsfunktioner. De som inte är preppers kan hälsa hem för gott 😉

 23. En annan

  Inkommande: Betongbrist, virkesbrist.
  Finnes: Politiker med grav tankebrist, konsekvensanalys är ett konstigt ord! Dessutom sitter kanske 600 000 arbetslösa instängda i förortsgetton med dålig utbildning och hotade av klaner och annat pack.
  Till på köpet ska hela samhället ställas om till att bli koldioxid-neutralt med väderkraftverk och solceller…man tar sig för pannan, sicka imbecilla idioter som har makten, egentlige skull varje svensk tåga upp till riksdagen och slänga ut idioterna, man får gå långt tillbaks i historien för att finna dylika missdådare!
  Skulle tro att KKP har ett finger med i spelet, ialla fall på EU-nivå!

 24. T Back

  Sverige börjar allt mer likna dårarnas paradis. Först ska kärnkraften bort och nu betongindustrin. Vad blir nästa MP-dårskap?

 25. Mats Kälvemark

  #Alla
  Men gör nå´t!
  Dvs DIN röst hörd i debattartiklar och direktmail till politikerna som nu härskar i ”dårarnas paradis”.
  Det hjälper ju inte att vi gnäller inför varandra som redan är övertygade skeptiker!

 26. #24 T Back
  Skogsindustrin är nästa.

 27. Man måste ändå ge de gröna erkännande för att vara konsekventa när de applåderar alla ovan nämnda galenskaper. Ska nu samhället ställas om till ett förindustriellt tillstånd kommer man en bra bit på vägen med föreslagna klimatåtgärder.

 28. Ulf

  Alla moders översvämning i Tyskland och Belgien. Detta har tydligen aldrig någonsin inträffat tidigare och beror på klimatförändringar allt enligt Alestig som hittat hem på Agenda DN.

 29. Lars Thorén

  #20
  Landskrona har haft elbussar med tråd i årtionden. Ett exotiskt inslag i stadsbilden som turister gillar. Chaufförerna blir dock förbannade eftersom de inte kan styra undan för långsamma cyklister som hamnat fel. Kabeln räcker inte till : )

 30. Sören+G

  Daniel #5
  ”Vi kan inte överge våra barnbarn”. Men det är precis det man gör när man försöker införa det koldioxidfria samhället. De får ta hand om konkursboet Sverige.

 31. Gunnar Strandell

  Mitt intryck av försöken i Sandviken är att det fanns tekniska problem med bilen. Den stod i alla fall påfallande ofta i servicehallen vid Scanias utvecklingscenter, även efter att den lackerats i Ernst Express färger.

  Men varken teknik eller ekonomi eller egenskaperna hos CO2 spelar längre någon roll, för vi har en klimatlag i Sverige och håller på att få en i EU.

  Det är meningslöst att argumentera för att myndigheter, företag eller individer ska begå lagbrott. Tids nog blir även argumentationen olaglig.

  Häxprocesserna visade vägen och nu följer Sverige den igen.

  PS.
  Trafikutredningen ca 2012 pekade på att ökad befolkning och levnadsstandard leder till fler transporter och att den enda lediga kapaciteten finns i att utnyttja vägnätet under kvällar och nätter.
  DS.

 32. Lars-Eric Bjerke

  Det finns förnärvarande 4 lösningar på elväg att välja mellan.
  https://www.nyteknik.se/fordon/sveriges-far-sin-forsta-permanenta-elvag-7017566

  Den teknik jag tycker verkar vara den mest intressanta är skena i marken på begränsade stäckor av vägen där lastbilens batterier laddas via en strömavtagare. Skenan spänningssätts bara på en liten del just då en strömavtagare passerar. Det är alltså egentligen en batterilastbil, som i fart då och då passerar en laddstation.

  Det är den tidigare framgångsrika utvecklingsingenjören Gunnar Asplund på ABB som sedan 10 år utvecklat och provat tekniken. Lyssna gärna på honom innan tekniken döms ut.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1646852

 33. Mats Kälvemark

  #32 Lars-Eric
  Bra där Lars-Eric!
  4 olika utmärkta men tillkrånglade sätt att i fortsatt svenskt självskadebeteende kasta pengar ner i svarta hål till absolut ingen klimatnytta.
  Se även #10 och #17 ovan.

 34. Solbacken

  #25
  Du tycker att vi ska göra något. Och visst håller jag med men att skriv initierade artiklar kanske inte vem som helst klarar och förresten accepteras de inte alltid trots hög kvalitet.
  Ett annat sätt för att påverka andra, kan vara att lägga enklare kommentarer på Facebook.
  T.ex. börjar motståndssidorna mot vindkraft bli stora allt eftersom vindmöllorna blir allt flera och större. Att dessa överhuvudtaget finns grundar sig i den inbillade rädslan för koldioxid.
  Sen har vi Bensinupproret med över en halv miljon medlemmar. Dom är väldigt upprörda på all beskattning. En beskattning som naturligtvis behövs för att vanligt folk ska välja cykel istället för fossil bensin.
  Kanske kan man så lite nya tankar hos människor som inte har tid eller lust att läsa här på bloggen. Viktigt till valet.

 35. #32 Lars-Eric Bjerke#

  Varför göra enkelt, när vackert komplicerat är möjligt, som fransmännen säger. Naturligtvis ska man komplettera elvägen med en solväg, vilket jag beskrev i en kommentar 2018. Tyvärr, trots över 50 000 000 SKR investerade är projektet nu nerlagt. En struntsumma när man betänker att skattemedlen är obegränsade.

  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-222/#comment-345214

 36. Daniel

  OT Nyss på nordnytt ett långt inslag om björkmätarlarvens framfart i Abisko. Man fick veta att den härjat i tioårsintervaller under lång tid. Men naturligtvis varnade en klimatforskare för att klimatförändringarna gör att larven kommer oftare. Men samma klimatforskare berättade om att dom avskalade björkarna var positivt för livet under björkarna. Kunde inte nordnytt nöjt sig med det. Nordnytt har nästan varje dag ett inslag om klimatförändringarna, som alltid är till fördärv. Fast för livet under björkarna är det bra om björkmätarlarven härjar. Blir mer biologisk mångfald. Inget ont som inte har något gott med sig.

 37. Ulf

  Svar 25

  Det tåget har gått. Nu är politiker, näringsliv, människor på denna nya religon. Endast verkligheten kan påvisa att religionen är humbug. Vi får allt vänta några år och hoppas att vädret är hyggligt stabilt trots enorma ökade utsläpp av koldioxid. De stora vinnarna är utsläpparna. EU blir jätteförloraren nu när Sydeuropa lyckats förvandla EU till en gigantisk bidragsekonomi med sikte mot botten.

 38. mattias

  #28. Översvämningar av Rhen är inget ovanligt. Först idag framgick det för mig att det översvämmade området ligger i Rhenområdet. Varför förklaras inte detta tydligare, när man är noga med att förklara andra ”orsaker”? Dessutom har människan förvärrat situationen genom att dika ut våtmarker och byggt för mycket för nära floden. Om nu klimatförändringar är en realitet, så borde man kanske undvika högriskområden för ny bebyggelse och återskapa våtmarker (försiktighetsprincipen). Här en studie från 2004 som kommer fram till att stadsplanering och markanvändning har stor del i förvärrade översvämningar vid Rhen: https://artisticresearchinstockholm.files.wordpress.com/2019/05/nobelparken_original_stockholm.pdf

 39. Lars M

  Läste häromdan I tidningen att sjukhusen maste spara, alltsa är skattkistan trots allt inte oändlig? Handlar tydligen om prioritering…

 40. Lars M

  Markanvändningen har en stor del i att man i Tyskland numera är mer känsliga för översvämningar. Men det talas det inte om för da kunde ju nagon göras verkligt ansvarig för atgärder. Bättre och tryggare da att fortsätta med regndansliknande ”atgärder” (”Klimaschutz” som det sa fint heter)

 41. mattias

  #40
  Det är ju väldigt tättbebyggda delar av Europa också. Får se hur mycket mark de kan avvara för sol och vind.

 42. Håkan Bergman

  mattias #38
  Britterna har samma problem, gamla kanalnätverk, kanaler, slussar och dammar underhålls inte i samma omfattning längre. Lite turisttrafik genererar inte tillräckliga inkomster för att underhålla systemen, för underhållas måste dom.

 43. Lars-Eric Bjerke

  #33 Mats Kälvemark

  Tänk inte bara koldioxid. Järnvägarna elektrifierades för att det oftast var ett billigare och bättre sätta att köra tåg. Också vägtrafiken håller numera på att i hyfsat snabb takt elektrifieras. El som energibärare ger ofta, men inte alltid stora fördelar. Elbilar är tysta, enkla att köra, energisnåla, har god accelerationsförmåga, återvinner energi vid retardation, kräver lite service men har förstås nackdelar vad gäller batterier och pris. Döm inte ut Gunnar Asplunds teknik, som minskar behovet av batterier, innan den prövats bara för att den motiveras med klimatnytta.

 44. Sören+G

  På tal om översvämningarna och även rekordvärmen påstås det nu att även om det hänt förr så kommer de nu oftare. Stämmer det?
  Det förekommer något extremväder någon stans i världen då och då. Men hur ofta inträffar de på samma plats?
  Förr upplevde man bara sitt eget extremväder. Men med den moderna nyhetsförmedlingen får vi kunskap om alla extremväder i hela världen.

 45. Mats Kälvemark

  #43 Lars-Eric
  Farmor Anka släppte batteribilstekniken på 1920-talet när T-Forden gjorde sitt intåg på bred front. En elbil väger 20% mer än motsvarande med förbränningsmotor. Förorsakar då proportionellt mer av cancerogena partiklar från bromsar, däck och asfalt. Med en fulltankad diesel kan jag köra ca 120 mil till nästa tankstopp som tar ca 10 minuter. Jämför med timmar för att ladda en elbil om du är på långresa, och om det ens finns någon laddstation inom räckhåll. Räckvidd i verkligheten max 35 mil – väsentligt mindre på vintern. Men det är klart – de är häftigt subventionerade av ”någon annan”. Och inte minskar CO2-utsläppen om du kör på EU:s genomsnittliga elmix. Se:
  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/

 46. jensen

  Angående översvämningar i Tyskland
  Kan bero på AGW enl. forskare i Tyskland.
  Men förvärras antropogent.
  Under senaste 100 åren, har 80 % av våtmarker längs Tysklands floder bebyggts eller vallats in. Floder har rätats ut, och vallats in med betong.
  1955 tog flodvattnet 65 timmar att flyta från Basel till Karlsruhe. Idag 30 timmar.

  Reflexion: Undrar vilken antropogen orsak, som har mest skuld?

 47. Daniel

  OT Nu gäller det att rädda miljöpartiet igen. Det är snart val igen. 2018 så använde man sommarvärmen till att skrämmas med. Då var det katastrofnyheter varje dag i SVT (många journalister är miljöpartister) och i tidningarna. Nu är Per Holm gren i farten igen. ”Men det är också helt klart att vi får fler och fler värmerekord och fler extrema väder, säger Per H och pekar på värmeböljan i Sverige 2014 och 2018.” (Just det åren det var val) Per H har extrema åsikter, vilket hela miljöpartiet har. Extremismen brukar öka när valet närmar sig. Minipartiet med regeringsmakten kom ju med nöd och näppe över fyra procent. Låt oss hoppas att dom försvinner från riksdagen nästa val.

 48. Lars-Eric Bjerke

  #45 Mats Kälvemark
  ”En elbil väger 20% mer än motsvarande med förbränningsmotor. Förorsakar då proportionellt mer av cancerogena partiklar från bromsar, däck och asfalt. Med en fulltankad diesel kan jag köra ca 120 mil till nästa tankstopp som tar ca 10 minuter. Jämför med timmar för att ladda en elbil om du är på långresa, och om det ens finns någon laddstation inom räckhåll. Räckvidd i verkligheten max 35 mil – väsentligt mindre på vintern.”

  Det är ju just dessa nackdelar med elbilar Gunnat Asplund försöker eliminera med sin teknik att ladda medan du kör. Tänk om alla bilar kunde slippa förbränningsmotor, avgassysten, bränsletank, kylare m.m. och som elbilar köra omkring med 1/3 av dagen batteripack och att ”laddstationerna” var nergrävda i vägen. Det kanske inte vore så dumt ändå, om det funkar till en rimlig kostnad. Jag vet förstås inte svaret, men tycker det är värt all lägga en slant på att testa om det gör det. Gunnar Asplund har gjort många fina uppfinningar för ABB tidigare.

 49. Lars Thorén

  #45
  Jämför elverktyg och bensindrivna verktyg med batteridrivna dito. Skruvdragare med batteri är riktigt bra om de är dyra. Borrmaskin fungerar bättre med nätel. Batterigräsklippare fungerar inte bra för stora ytor men som robotar fungerar de alldeles utmärkt. Som röjsåg fungerar de med laddbatteri dåligt men som gräskantklippare i korta perioder är de ok. Motorsåg kan man nog inte köra med batteri. För kontinuerlig drift krävs dessutom flera batterier för de flesta verktyg. Laddning tar för lång tid. Tigersåg med batteri funkar hyfsat men kräver laddning emellanåt. Verktyg med sladd är säkrast och starkast men jobbigt med kabel och kabelvinda. Många batteriverktyg är oftast för amatörer och hemmafixare. Men det finns bra sådana för proffs också. Precis som skillnaden mellan en dyr elbil och en lågprisare.

 50. Håkan Bergman

  LEB #48
  Tror nog att det kan vara en möjlig teknik. Saxat från wikipedia:
  Enligt Trafikverket bestod det svenska vägnätet i år 2017 av:

  98 500 km statliga vägar och 42 300 km kommunala gator och vägar
  74 000 km enskilda vägar med statsbidrag
  16 000 broar, ett tjugotal tunnlar och 39 färjeleder.
  Problemet kanske inte i första hand är tekniskt, snarare våra enkelspåriga politiker som bara kan tänka nettonoll, nettonoll, nettonoll….
  Man kan säkert identifiera några intressanta godsstråk där man skulle kunna testa tekniken, sen kommer problemet hur ser åkeribranschen ut, det må stå DHL, Schenker eller nåt annat på bilen men ofta är det en enbilsåkare som kör. Ska vi omstrukturera hela åkeribranschen också, lycka till.
  Grundtips diesel.

 51. Lars-Eric Bjerke

  #50 Håkan Bergman

  ”Enligt Trafikverket bestod det svenska vägnätet i år 2017 av: etc.”

  Tanken med Gunnar Asplunds teknik är att man på vissa större vägar ska ha laddsträckor. Dessa kan då ersätta dagens eller kommande laddstationer. Långfärder görs oftast på det större vägnätet. Kostnade för att dra fram el till laddsträckor eller laddstationer är jämförbar.

 52. Björn

  Elvägar är att likna med järnvägar och hur dessa med lokens strömavtagare fungerar det vet vi. Tanken på elvägar är på något sätt att uppliva något gammalmodigt. Vi är på väg in i en högteknologisk framtid och då måste vi väl kunna tro, att om vi vill behålla transportstrukturens flexibilitet, då är elvägar ingen lösning. I infrastrukturen är vägar, vägar och typ järnvägar, järnvägar. Vill man ha transporter på någon form av järnväg, då ska man skapa struktur för det och inte blanda ihop dessa med vårt vägnät. Vi räddar ingen värld genom att trasa sönder vår infrastruktur för transporter.

 53. Lars-Eric Bjerke

  #49 Lars Thorén
  ”Batterigräsklippare fungerar inte bra för stora ytor men som robotar fungerar de alldeles utmärkt.”

  Utvecklingen går framåt. En del golfbanor däribland Kungsbacka golfklubb (Hamra) klipper sina fairways med robotgräsklippare men greenerna fortfarande med vanliga cylindergräsklippare. Robotgräsklippare kan numera styras med GPS och slavsation med centimeterprecision.
  Man sparar en hel del personalkostnader och buller och kan klippa så att det inte stör spelet.

 54. PK

  Många åsikter om extremväder nu. Det här kom från TT idag: ” Även Erik Engström, klimatolog på SMHI menar att Sverige kan få kraftiga regnmängder i framtiden.
  – Det kommer att komma extrema skyfall och det händer återkommande även i Sverige och ibland kommer det där det finns mycket människor. Risken ökar med tiden och klimatförändringen, säger han.”

  Vad för fakta har SMHI som stöd för ovan?

  Lena Krantz har skrivit en del mycket intressanta artiklar om extremväder här. Går det att få en ny sådan?

 55. Sören+G

  Stora regnmängder eller värmeböljor handlar väl båda om att hög eller lågtryck har stannat upp över ett visst område.
  De stora regnmängderna över en stad i Texas 2017 berodde på att en tropisk cyklon inte flyttade sig vidare. Samma skedde där vid ett tillfälle i början av 1900-talet då en stad utplånades och aldrig återuppbyggdes.

 56. Batterierna är för tunga och tar för lång tid att ladda. När vi får lätta batterier som inte väger mer än motsvarande diesel eller bensin, samt kan laddas inom rimlig tid så kan det bli intressant.

  Helst skulle tekniken utvecklas till att vi får atomdrivna bilar; små generatorer som kan gå i evigheter.

 57. Daniel

  OT Det är en enorm klimatpropaganda. Miljöpartiet regerar just nu i media. Bara i dagens kurir flera artiklar om klimatförändringarna, om den globala uppvärmningen. Om klimatnödläget, om hållbarhet med syfte på att planeten ska hålla. Ferlins dikt om den stora kometen är ständigt aktuell. Jag är otroligt less på den besatta jakten på koldioxid. Just nu i Luleå har vi strålande sol och 20 grader. Klimatnödläget lyser med sin frånvaro.

 58. Gunnar Strandell

  Lars-Eric Bjerke #32 och flera.

  Förlåt mig, men jag blir alltid misstänksam när någon vill sälja på mig en idé och det visar sig att det ligger en rejäl bombmatta av patent som behöver förhandlas innan idén kan bli kommersiell.

  När jag jobbat för Sandvik eller Scania har vi aldrig satsat fullt ut innan patentsitsen blivit löst.

  Ladda då och då och även i vinterväglag låter ju bra, men hur mycket kostar patenten?

  T.ex.
  ”Weatherproof track and contact for electrical feeding of road vehicles”

  Länk:
  https://patents.justia.com/inventor/gunnar-asplund

 59. Lars-Eric Bjerke

  #58 Gunnar Strandell,

  Du listar Gunnar Asplunds patent. Han har ju jobbat i 10 år för att förverkliga sin idé om att ladda batterier via strömavtagare i vägbanan. Det är väl rimligt att tro att han vill att idén ska förverkligas i större skala. Han testar tekniken sedan 2 år vid Arlanda tillsammans med NCC och vill nu prova i större skala vid Örebro. Vad får dig att tro att hans patent skall hindra detta?

 60. Staffan Lindström

  Gunnar Asplunds far blev 96 år, GA nu 75 därför hoppas han att han åtminstone ska få åka som passagerare på en elväg…. Udt träffade en Willy Ehrenreich 2001, 107 år… Hade blivit av med körkortet vid 103 års ålder (ca) på Klarastrandsleden vid ett motorstopp… Åldersdiskriminering?….

  OT1 Stockholms Observatorium har klarat sig från säsongens första tropiska natt 3 dagar i sträck 19,9;19,9;19,8… 33,1C igår max efter 2,5C ökning mellan 12 och 13… Vid värmeböljan 9 juli 1933 så var lägsta natt-temperaturen 23C…

  OT2 En av de bortspolade byarna i NRW heter ”Schuld” … behöver jag översätta…?
  Eftersom jag har Parkinson tänkte jag ringa Parkinsonförbundet häromdan … tel. 08 666 20 70…. I rest my case….

 61. Lars-Eric Bjerke

  #54 Ingemar Nordin,
  ”Batterierna är för tunga och tar för lång tid att ladda.”

  34 busslinjer i Göteborgsområdet är numera helt elektrifierade. Gunnar Asplunds idé är att minska behovet av tunga batterier i elfordon. Torkar jag dig rätt att du inte vill att hans idér ska testas i något större skala?
  Det finns än större teknikoptimister i Göteborg bl.a. Heart Aerospace i Säve som har fått villkorade beställningar på några hundra elflygplan för 19 passagerare och kapital från Bill Gates.
  https://heartaerospace.com/newsroom/

 62. Daniel

  Handlar det om el strömmar bidragen in. Pratade med en meteorolog som jobbade på F 21 i Luleå. Det är drygt 10 år sen. Han menade att skulle han forska så skulle han skriva att det handlade om global uppvärmning så strömmade forskningsanslagen in. Samma meteorolog sa att när han sommarjobbade på rapport som meteorolog (för ca 15 år sen) så fick han veta vad han inte fick säga. Dvs, ingen kritik mot den rådande klimatkrisuppfattningen. Han delade inte alls uppfattningen att det var klimatkris. Det är väl inget fel på elbilar. Men tror inte för en sekund att det på nåt sätt påverkar väder och klimat. Hybris kallas den åkomman.

 63. Gunnar Strandell

  Lars-Eric Bjerke #59

  Jag skriver att patenten kan visa sig vara ett hinder då tekniken ska göras kommersiell. Och de är en ”bombmatta”, där det inte ens är tillåtet att röja bort snö och is utan att hamna i konflikt.

  50 års erfarenhet av forskning och produktutveckling har lärt mig att det räcker inte med en bra idé, en lyckad prototyp och en okej pilotstudie för att nå kommersiell framgång.

  Det tillkommer faktorer när man räknar på inkomster och utgifter på kort och lång sikt, och dessa kan sätta krokben.

 64. PK

  Sorry för OT tidigare. Intressant artikel men då all tillkommande el i Europa är kolkraft till en viss del idag och en större del imorgon är målet i klimatlagen som satts upp inte seriöst. Har nu kört runt i landet och förfasats över alla timmerbilar. Undras hur det kommer se ut i Tyskland utan kärnkraft? Trådade lastbilar låter nästan som ett skämt från Monty Python.

 65. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #50
  Lycka till med myndigheterna!
  Jag och kollegor på Volvo Lastvagnar ägnade tid åt att visa att tyngre och längre ekipage sparar bränsle och därmed CO2-utsläpp.

  Enklaste fallet är att dra två trailer efter en dragbil på våra europavägar.

  Prov har gjorts sedan 2012 på sträckorna Göteborg- Malmö och Södertälje – Malmö utan större problem.

  Men ännu är det inte tillåtet.

 66. L-E Bjerke #61,

  Elbussar har funnits i decennier, bl.a. i Landskrona. Helt OK utom att det är krångligt och dyrt att byta busslinje. Landskrona kompletterar med vanliga dieselbuss på nya linjer.

  Men det är knappast ett konkurrenskraftigt alternativ utanför städerna. Jag har inget emot elfordon men det krävs nog batterier snarare än elledningar med tanke på kostnaderna och de tekniska problemen att få det att fungera varje dag, året om. Och, som sagt, batterierna befinner sif fortfarande långt ifrån det tekniska genombrott som behövs. Liksom vad elproduktionen i vårt land klarar av.

 67. SatSapiente

  #51 mfl
  ”Tanken med Gunnar Asplunds teknik är att man på vissa större vägar ska ha laddsträckor.”
  Dessa laddsträckor ska förse fordonet med el för framdriften och samtidigt ladda upp det förhållandevis lilla batteriet (ett stort batteri inkräktar för mycket på lastförmågan). Det blir många laddcykler på t.ex. en resa Stockholm – Malmö. Antalet laddcykler påverkar livslängden på batterierna även om batterierna utvecklas framöver.
  Sen har vi det där med att det är vinterväglag några månader om året i Sverige. Salt + sandning som hamnar i nedsänkta strömskenor, en ingenjörsmässig utmaning om denna lösning väljs.
  Och vad händer med de ellastbilar som är på vägen om, eller snarare när, några laddsträckor efter varandra fallerar? Ska vi skicka ut dieseldrivna nödladdningsbilar för att ladda de strandsatta fordonen?
  Vi har ett utbyggt och (relativt) väl fungerande distributionsnät för flytande bränsle (bensin och diesel). Använd detta istället för att bygga ett helt nytt distributionsnät (el) för fordonsdrift till ofantliga kostnader. NOx från dieselmotorer går att helt elliminera med känd teknik (Catarsis) och CO2 är vi överens om här är inget problem.
  Som extra argument mot elektrifiering av vägfordon är den inom kort akuta effektbristen i elnätet i Sverige.
  För att ladda (och framdriva) en ellastbil med 100kWh på en laddsträcka på 10 km vid 80 km/h (dvs under 7,5 minuter) skulle då behövas minst 800 kW/lastbil vid varje laddsträcka. Ett normalstort kärnkraftverks effekt (1000MW) räcker då till att ladda c:a 1300 lastbilar samtidigt.
  Försök inse hur galen idén är att storskaligt elektrifiera lastbilstrafiken.

 68. Hans H

  #63 Gunnar Strandell

  Jag har 40 års erfarenhet av industriellt utvecklingsarbete inom en och samma koncern. Sen har jag konsultat några år, men dina 50 år är imponerande. Eller skryt.

  Patentmattor har jag praktisk erfarenhet av att lägga ut. För områden där vi kunnat tjäna pengar på en produkt. Eller i undantagsfall på en teknik.

  I det senare fallet kombinerat med en licensfri rätt att tillämpa tekniken förutsatt att man t ex gjorde oss till ensam leverantör av någon produkt eller inom ett område i 3-5 år. (Med skyldighet möta andra leverantörers priser).

  I detta fall handlar det väl om att Vägverket och Vattenfall och liknande aktörer får betala en licens ett antal år.

  Om inte staten rentav centralt går in och läser ut patenten då man kan tillämpa resonemang om samhällsviktig teknik.

  Förstår inte alls din tveksamhet. Om nu Asplunds teknik visar sig tekniskt/ekonomiskt hållbar.

  Induktiv överföring via vägbanan är i min värld det rimliga. Förutsatt att överförd effekt per meter vägbana och lastbil kan nå tekniskt/ekonomiskt rimliga värden åtminstone för vägar med stor långväga godstransport Det vet vi väl inte än.

  Så rimligt testa mer, där delar jag helt Lars Eric Bjerkes syn. Jämförelser med farmor Anka och trådbussar har lite nostalgi över sig. ”Men nostalgin är inte vad den varit” som talesättet säger. Och induktion är rätt oprövat i sammanhanget – eller har jag missat något Lars Eric Kälvenmark?

 69. Hans H

  #63 Gunnar Strandell

  Jag har 40 års erfarenhet av industriellt utvecklingsarbete inom en och samma koncern. Sen har jag konsultat några år, men dina 50 år är imponerande. Eller skryt.

  Patentmattor har jag praktisk erfarenhet av att lägga ut. För områden där vi kunnat tjäna pengar på en produkt. Eller i undantagsfall på en teknik.

  I det senare fallet kombinerat med en licensfri rätt att tillämpa tekniken förutsatt att man t ex gjorde oss till ensam leverantör av någon produkt eller inom ett område i 3-5 år. (Med skyldighet möta andra leverantörers priser).

  I detta fall handlar det väl om att Vägverket och Vattenfall och liknande aktörer får betala en licens ett antal år.

  Om inte staten rentav centralt går in och läser ut patenten då man kan tillämpa resonemang om samhällsviktig teknik.

  Förstår inte alls din tveksamhet. Om nu Asplunds teknik visar sig tekniskt/ekonomiskt hållbar.

  Induktiv överföring via vägbanan är i min värld det rimliga. Förutsatt att överförd effekt per meter vägbana och lastbil kan nå tekniskt/ekonomiskt rimliga värden åtminstone för vägar med stor långväga godstransport Det vet vi väl inte än.

  Så rimligt testa mer, där delar jag helt Lars Eric Bjerkes syn. Jämförelser med farmor Anka och trådbussar har lite nostalgi över sig. ”Men nostalgin är inte vad den varit” som talesättet säger. Och induktion är rätt oprövat i sammanhanget – eller har jag missat något Mats Kälvenmark?

 70. Daniel

  Vad mycket svammel den besatta jakten på koldioxid leder till. Då verkar det finnas hur mycket pengar som helst. Bara man har som mål att rädda planeten. Jag saknar bevis på att elektrifiering av trafiken påverkar klimatet. Däremot så påverkar det somligas ekonomi, det är nog oomtvistat. Vissa tjänar på det, andra förlorar på det. Och några får känna sig goda. Och några får känna sig som syndare. Och miljöpartisterna blir glada.

 71. Lars-Eric Bjerke

  #66 Ingemar Nordin

  Jag läser här att Landskrona var först i Skåne med en helelektrifierad busstrafik.
  https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/landskrona-foerst-i-skaane-med-helelektrifierad-stadsbusstrafik-2825749

 72. En annan

  Men alltså, tillgången på elkraft minskar allteftersom flera vansinnesprojekt skall sjösättas, Hybrit m.m
  Men nu vet jag var strömmen till lastbilarna ska komma ifrån:
  Två hål i vägen såklart! För ingenjörer verkar problem vara till för att lösas, men börja med att lösa elproduktionen först innan ni fantiserar bort er i ännu mer vansinnesprojekt som bara gör livet ohemult dyrt och besvärligt för oss alla!

 73. tty

  “Batterierna är för tunga och tar för lång tid att ladda.”

  ”34 busslinjer i Göteborgsområdet är numera helt elektrifierade.”

  Bussar och i synnerhet stadsbussar är det absolut enklaste fallet. Korta sträckor, låg fart, liten last, få backar, få effektiva körtimmar per dygn.

  För lastbilar är det precis tvärtom.

 74. Daniel

  Varför inte satsa på att fler och fler ska cykla. Och inte några motorer där, medicinska undantag kan finnas. För några år sedan publicerades en stor undersökning över svenska folkets testvärden, syreupptagningsförmågan. Lena Tak Ekholm på GIH gjorde den. 350000 deltog, inga under 18 år. 46 procent hade 34 i testvärde. Det medicinska riskvärdet är 32, och 30 är vad man behöver när man sover. Ett katastrofalt resultat, deltagandet var dessutom frivilligt. Resultatet hade försämrats sen förra undersökningen som gjordes för över 20 år sen. Högst uppmätta resultatet på GIH genom alla tider har Sven Åke Lundbäck, olympisk mästare och världsmästare och vasaloppsvinnare på skidor, med 94 i testvärde. Han ses fortfarande som 73-åring åka skidor här i Luleå, och fort åker han. Inte konstigt om folk blir trötta om man har syreupptagning som när man sover. Hjärnan behöver mycket syre. Skulle önska att alla i riksdagen kollade syreupptagningsförmågan, och samtliga ledamöter i EU. Då kanske resultatet blir så dåligt, riksdagsmännens hjärnor får för lite syre, så där kanske lite doping behövs, med epo.

 75. Lars-Eric Bjerke

  #67 SatSapiente, #72 En Annan

  Det är väl just för att få fram alla potentiella problem med att ladda batteribilar under drift som man för t.ex. Asplunds teknik utökar teststäckan från 2 km under hittills 2 år till 20 km.

  Sverige förbrukade 83 TWh energi från fossila bränslen för transporter under 2019. I medel är ett elfordon ca 3 gånger energieffektivare än ett fossildrivet fordon. Det skulle alltså krävas ca 28 TWh för att driva alla dessa om de vore elfordon. Ett kärnkraftverk producerar ca 9 TWh per år. Det räcker alltså med tre kärnkraftverk för att driva alla inrikes transporter. Ringhals är planerat för 8 verk. Där finns alltså gott om plats för dessa ytterligare 3 eller varför inte 4 då man ändå är i farten.

 76. tty

  ” I medel är ett elfordon ca 3 gånger energieffektivare än ett fossildrivet fordon. ”

  En sanning med mycket modifikation. Tillkommer överföringsförluster, inre motstånd i batteriet vid laddning och urladdning (ökar proportionellt mot kvadraten på strömstyrkan), el för kylning av batterierna vid snabbladdning och el för uppvärmning av fordonet (som ju tas ur spillvärmen för fossildrivna fordon).

 77. Daniel

  Kan inte du Lars-Eric B prata med miljöpartiet och förklara för dom att Sverige behöver kärnkraft. Allra bäst vore om MP röstades bort i nästa val, dom är farliga för Sverige. När jag inte cyklar kör jag min Honda CRV, årsmodell 2001, på bensin. Det är en mycket bra bil. Har inte det minsta dåligt samvete för det. Har inte som pensionär råd att köpa nån ny bil, i synnerhet inte en elbil. Men det finns nog risk att bensinbilhatarpartiet MP ser till att det blir så dyrt att ha min Honda, så jag kommer nog att få göra mig av med den. Det är demokrati i miljöpartiets flummiga värld.

 78. Lars-Eric Bjerke

  #73 tty

  Du har förstås rätt som vanligt när det gäller elbussar i stadstrafik utom i refersen till Göteborgs busstrafik och ”få backar”. I Sverige var Göteborg först med trådbussar 1940 inte minst för backarna skull t.ex Fjällgatan i Masthugget.
  Den första batteriibussen linje 55 gick mellan Lindholmen och Chalmers. Nästan hela vägen är en lång backe men energin fick man ju tillbaka på hemvägen. Tyvärr blev den nerlagd på grund av Corona. Den var tyst och bekväm och hade en ändhållplats inomhus med bibliotek och café.

 79. Lars-Eric Bjerke

  #76 tty

  Jag jämförde energikonsumtionen hos en elbil i kWh per 10 km vid normal körning med motsvarande för en besin/dieselbil där energiinnehållet per liter bränsle är 10 kWh för att göra ett överslag. Jag kom fram till en skillnad av ca en faktor 3. Vilken siffra får du?

 80. Daniel

  # 75 Lars-Eric B Hur ser du på miljöpartiets syn på kärnkraft. Du skriver att Ringhals är planerat för 8 verk. Tror du att MP vill bygga ut kärnkraften?

 81. Lars-Eric Bjerke

  #77 Daniel,

  Ett tips: Du kan kanske privatleasa en MG elbil för 1995 kr/mån. Den har fått bra kritik i pressen.
  https://www.hedinbil.se/bilar/4395731

 82. Daniel

  # 79 Lars-Eric B Vad enkelt det verkar för dig. Elbilen är effektivare, då köper jag en sån. Ska dom ca 5 miljoner i Sverige som har bensinbilar köpa elbil, för elbilarna är ju effektivare. Och får MP bestämma så är det snart förbud att köra bensinbil. Allt för en fullständigt meningslös jakt på koldioxiden.

 83. Daniel

  # 81 Lars-Eric B Berätta istället hur du ska få MP att bygga ut kärnkraften. Jag är inte här för att få tips om vilken bil jag ska köpa eller hyra.

 84. En annan

  @81L-E Bjerke
  Varför inte privaleasa ett learjet, bara en miljon…
  Sluta tramsa, min bil, en volvo 850 -96 köpte jag för 1500:-
  för 5 år sedan, behäftad med några enkla fel som jag fixade.
  Den startar och går, dessutom är dess co-avrtyck betalt för längesedan, samt skulle jag kunna beställa en skylt från TRPSTN; BETALD! Vad med dej; dör med skulder eller….

 85. pa

  Sveriges tid som stormakt på teknikområdet är över. Nu styr opportunister och drömmare som leker med människors surt förvärvade tillgångar. Att de två kategorierna tillsammans skall kunna skapa något gott och användbart för mänskligheten kan vi glömma. Elbilen är som vindkraft, en opportunistisk dröm med stora dolda kostnader. De borde med tanke på den energi som krävs för återvinning inte klassas som förnybara.
  Det är irriterande jobbigt när saker framställs bättre än vad de egentligen är.

 86. SatSapiente

  #75 L-E Bjerke
  Nu talade jag om effekt kW, du talar om energi kWh, du gör samma misstag som de flesta av våra politiker. Vi har ännu ingen energibrist, men väl effektbrist. Redan idag är det många industrier som inte kan etableras pga att tillräcklig effekt inte kan garanteras.
  Utökar man laddsträckan till 20 km och kör 80 km/h så kan man ladda under 15 min/laddsträcka. Vill man då ladda upp fordonets batteri med säg 100 kWh så krävs minst 400 kW/fordon, i praktiken mer eftersom fordonet samtidigt ska drivas framåt, säg 450 kW. Min tidigare siffra på 1300 samtidiga laddningar per kärnkraftverk blir då optimistiskt drygt 2200 st, fortfarande en omöjlig kombination med 6 st kvarvarande kärnkraftverk i Sverige. Vi behöver el (effekt) till annat än laddning av lastbilar. Och lastbilar måste kunna köras även om det är mörkt (sol-el) och vindstilla (vindkraft).
  Eldrift av fordon är en tänkbar lösning där det är korta sträckor, låg fart, liten last, få backar, få effektiva körtimmar per dygn, precis som tty skriver i #75, men inte för lastbilar i fjärrtrafik.

 87. Lars-Eric Bjerke

  #86 SatSapente
  ”Nu talade jag om effekt kW, du talar om energi kWh, du gör samma misstag som de flesta av våra politiker.”

  Jag gjorde ett överslag av det osannolika fallet att all vägtrafik i Sverige skulle elektrifieras. Man får då en blandning av laddning av batterier främst på natten och direktförbrulkning av el vid körning med strömavtagare, som främst sker på dagen. Jag skulle gissa att förbrukningen blir hyfsat spridd över dygnet. Enligt mitt överslag krävs ungefär 3 kärnkraftblock vardera med en effekt av 1200 MW.

 88. Ivar Andersson

  #75 LEB
  Hur många vindkraftverk som behövs för att generera 28 TWh går att räkna ut. Men hur många vindkraftverk som behövs för att generera effekten som behövs för att driva alla elfordon är en besvärlig uppgift. Men som vanligt med vindkraft får efterfrågan på el anpassas till produktionen med bortkoppling av förbrukare.

 89. Mats Kälvemark

  #87 Lars-Eric
  Hur många nya kärnkraftverk behövs för att driva alla bilar med förbränningsmotor?
  De tunnelseende som driver elbilshypen utsätts aldrig för några krav på att redovisa omställningskostnader, exempelvis för att bygga elnät och pålitlig eleffekt i alla delar av landet. De bortser helt från den aspekten, de är nämligen helt likgiltiga för kostnader och saknar sinne för proportioner och genomförbarhet.

 90. Lars-Eric Bjerke

  #89 Mats Kälvemark,

  Överslagsmässigt krävs det importerad olja för ca 35 miljarder kr per år (75$/fat) jämfört med med inhemsk producerad el för 6 miljarder kronor från Ringhals kärnkraftverk (produktionskostnad 20 öre/kWh).

 91. Daniel

  # 90 Lars-Eric B Om det nu är som du skriver, varför lägger regeringen, med miljöpartiet i spetsen, ner kärnkraften.

 92. SatSapiente

  #87 L-E Bjerke
  Med dina 3 kärnkraftblock á 1200 MW kan man med tidigare exempel på laddsträckor på 20 km, en hastighet på 80 km/h och en tillförd energimängd per lastbil på 100 kWh, så räcker effekten till att ladda 8000 lastbilar under färd samtidigt. I Sverige finns c:a 85 000 tunga lastbilar i trafik. Alltså c:a 9% kan laddas samtidigt om alla vore eldrivna.
  Mycket av lastbilstrafiken sker nattetid och tidiga morgnar, för att godset ska vara framme när godsterminalerna öppnar. Detta gör att tillgänglig effekt för laddsträckor får konkurrens med efterfrågad effekt för laddning av ”vanliga” elbilar nattetid.
  Sverige har ett nästan 3-dubblat prognostiserat elbehov (energi) framöver. Om samtidigt effektbehovet ska tillgodoses med effekt ”on demand” så går inte detta med intermittent elproduktion.
  Innan det ens är tänkbart att drömma om helelektrifierad fordonstrafik måste produktionskapaciteten skapas och den teknik som finns att lösa detta är kärnkraft.

 93. Mats Kälvemark

  #90 Lars-Eric
  Kul att du kan skoja så! Vi har redan idag effektbrist, så du kommer inte så långt med Ringhals när allt ska bli drivas med el. Fordon, serverhallar, LKAB, Hybrit, H2 Green Steel, you name it. Och allt drivet av en enfaldig och meningslös jakt på CO2. Stäng Sverige så betyder det två tusendels grader till år 2100. Inte mätbart men oerhört korkat.
  Uppskattad kostnad för Sverige 20000 miljarder kr till år 2100

 94. Lars-Eric Bjerke

  #92 SatSapiente,

  Den totala körsträckan år 2020 för samtliga tunga lastbilar i Sverige var 412 miljoner mil och bränsleförbrukningen 4 l/mil i genomsnitt. Energiinnehållet för diesel är 10 kWh/l. Energiförbrukningen under året var alltså 16,5 TWh. Jag uppskattar att en ellastbil är ca 2,5 ggr energieffektivare än en dieseldriven. Alltså skulle en eldriven flotta årligen kräva 6,6 TWh d.v.s. ca 0,7 kärnkraftverk.
  Däremot håller jag med dig om att det vore bra om man använde kärnkraft till detta gärna gen 3+ såsom AP 1000, Hualong One eller VVER 1200.

 95. Lars-Eric Bjerke

  #93 Mats Kälvemark

  Jag har i mina kommentarer precis som du ditt inlägg diskuterat elektrifiering av dagens fordonsflotta. Det är naturligtvis så att om man vill använda mera el till andra verksamheter måste man skaffa mer elproduktionskapacitet, gärna kärnkraft gen 3+ enligt mig. Med det var inte detta ditt inlägg handlade om.
  Jag förstår inte på vilket sätt du menar att jag skojar i de beräkningar jag har redovisat.

 96. Daniel

  # 95 Lars-Eric B Du svarar inte på min fråga om vad du anser om att regeringen med MP i spetsen lägger ner kärnkraftverk.

 97. Lars-Eric Bjerke

  SatSapiente och Mats Kälvemark

  Jag vill gärna göra en annan jämförelse vad gäller energibehov för elfordon. Norges elproduktion är ca 150 TWh per år d.v.s. bara något mindre än Sveriges. De har 350 000 elbilar i trafik. Dessa förbrukade ca 0,5 % av elproduktionen. Om vi skulle öka antalet bilar till 5 miljoner borde de förbruka 15 ggr så mycket el d.v.s. 7,5 % av elproduktionen eller 11 TWh alltså bra mycket mindre än de 28 TWh jag hade i min överslagsräkning i #75. Nu har ju Norge förstås inte elektrifierat sina tyngre transporter, så min beräkning var kanske inte så jättmycket i överkant.

  https://www.dagensps.se/motor/elbilar/sa-har-mycket-strom-anvander-norges-elbilar/

 98. Daniel

  # 95 Lars-Eric B. När Ringhals 1 togs ur bruk nyårsafton 2020 skålade den mlijöpartistiske riksdagsmannen Lorentz Tovatt för att fira att kärnkraftverket stängdes. Tycker du att det var klokt agerat av Lorentz T.

 99. Daniel

  Norge har ju råd med både det ena och det andra. Fonden för avkastningen av intäkterna för olja och gas var tidigare i år 11000 miljarder norska kronor. Ibland är det bra med fossila bränslen. Det dåliga samvetet över vinsterna på olja och gas verkar vara en drivkraft för att elektrifiera trafiken. Sverige har vad jag förstår ingen sån fond. Märkligt att Norge klarar sig bra utan att vara med i EU. Förstår att EU sneglar avundsjukt på Norge, dom skulle ju kunna bidra med många miljarder till EU-s kassa.

 100. SatSapiente

  #94 L-E Bjerke
  ”Den totala körsträckan år 2020 för samtliga tunga lastbilar i Sverige var 412 miljoner mil och bränsleförbrukningen 4 l/mil i genomsnitt. Energiinnehållet för diesel är 10 kWh/l. Energiförbrukningen under året var alltså 16,5 TWh. Jag uppskattar att en ellastbil är ca 2,5 ggr energieffektivare än en dieseldriven. Alltså skulle en eldriven flotta årligen kräva 6,6 TWh d.v.s. ca 0,7 kärnkraftverk.”
  Nu blandar du bort korten igen. Det är fullt möjligt att energin för att driva en eldriven flotta enligt din beräkning är korrekt. Men det är effekten för att ladda denna flotta som inte finns. Bilarna måste laddas med hög effekt på de föreslagna relativt korta laddsträckorna eftersom det av ekonomiska och resursmässiga skäl inte går att göra dessa sträckor långa nog att ladda med betydligt lägre effekt.
  Har man 2 mils laddsträckor och kör 80 km/h har man 15 minuters laddtid, gör man laddsträckorna 4 mil har man 30 minuter på sig att ladda osv.
  Med obegränsade resurser kan man bygga kontinuerliga ”laddsträckor” ex.vis Stockholm-Malmö (en i varje riktning) och då sjunker effektbehovet till strax över vad som krävs för att framdriva fordonet och då skulle din beräkning ovan vara korrekt. Men är en helt annan lösning, en ”trådbusslösning”.
  Nu lever vi i ett land där resurserna inte är obegränsade och därför är en föreslagen storskalig elektrifiering av tung lastbilstrafik inte realistisk.
  Jag sätter härmed streck i diskussionen och tackar för din argumentation (även om jag inte håller med).

 101. Sigge

  SatSappiente #100

  Till tung lastbil räknas alla lastfordon som är över 3,5 ton. De allra flesta fordonen är mindre fordon för lokala transporter. Jag skulle snarare anta att medelförbrukningen för det som är tunga lastbilar är 2 l mil eller kanske något däröver.

  För lastbilar i landskörning så delar jag din uppfattning att eldrift är ungefär 2,5 ggr energieffektivare än dieseldrift. Men för fordon i stadstrafik så är nog eldrift ungefär 4 ggr så effektivt som dieseldrift.

  Jag har läst någonstans att om all vägtrafik i Sverige skulle vara eldriven så skulle elförbrukningen vara ungefär 17 TWh varav 11 TWh för personbilar.

 102. SatSapiente

  #101 Sigge
  ”Om all vägtrafik i Sverige skulle vara eldriven så skulle elförbrukningen vara ungefär 17 TWh”.
  Sluta att jämföra energibehovet med effektbehovet!
  Återigen, det är inte energibehovet (TWh) för att ladda elbilar som är problemet. För yrkestrafik och vid långresor kan man inte acceptera långa stillestånd för att ladda långsamt, man måste snabbladda när behovet uppstår och det kräver höga effekter. Redan idag skryter vissa biltillverkare med laddbarhet på 250 kW. Ett kärnkraftverk på 1200 MW skulle då räcka till för att ladda 4800 sådana bilar samtidigt men ingen annan elförbrukning. Lägger man sen till laddsträckor för lastbilar som kräver ännu högre effekter, så inser man att ekvationen går inte ihop.
  Det finns egentligen tre olika ”lösningar”:
  1. Bygg ut effektkapaciteten enormt (kärnkraft och elnät)
  2. Inför ett storskaligt batteribytessystem för elfordon. Detta gör att batterierna kan laddas långsamt och att effektbehovet minskar dramatiskt. Som en bonus påverkar detta batterilivslängden positivt.
  3. Förbjud snabbladdning med höga effekter (utopiskt). Enda vägen runt detta problem är att nästan dubblera fordonsflottan, hälften på laddning, hälften i drift.

  1 och 2 (och även 3) är en enorm utmaning ekonomiskt och resursmässigt.
  3 innebär i praktiken döden för nästan alla elbilar.

 103. Hälften av all tung trafik verkar ha ”PL”, ”LIT”, ”B”, ”BY”, ”CZ” etc som ursprung. Hur skall de göra?

 104. Effekt och energi: Om hela fordonsflottan tryckte pelle i botten samtidigt, hur många vindsnurror blir det?

 105. Lars-Eric Bjerke

  #101 Sigge

  Jag tog min uppgift om genomsnittlig bränsleförbrukning från denna VTI rapport
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675202/FULLTEXT01.pdf
  Den anger siffran 4,3 l/mil. Rapporten är från 1999 men bränsleförbrukningen per bil har minskat sedan dess.

 106. Daniel

  # 105 Lars-Eric B. Min Honda tar ca 0,90 l per mil. Jag har inte dåligt samvete för att jag kör på bensin. Snart har Miljöpartiet satt stopp för den möjligheten. Men så länge det är möjligt så kör jag på bensin. Även om det snart blir skottpengar på dom som kör bil på bensin. I miljöpartiets värld så hade det varit bättre om man kunde köra på kokain. MP har en mycket liberal syn på droger.

 107. SatSapiente

  #103, 104 johannes
  Utsikten att Europas länder skulle komma överens om ett gemensamt system för laddning under färd av ellastbilar de närmsta 20 åren är nästan obefintlig.
  Svaret på din fråga i 103 blir då troligen att de kommer att fortsätta att köra på diesel och då konkurrera ut eventuella ellastbilar.
  Svaret på frågan ”Hur många vindsnurror behövs om hela fordonsflottan trycker pelle i botten”, är inga alls så länge som vi pratar om batteribilar. Problemet uppstår först när dessa sen samtidigt ska snabbladdas eftersom tillgänglig effekt (i kW) inte räcker till, se #102.
  Har man gasat på friskt får man nog nöja sig med långsam normalladdning (mer än 10 tim).

 108. 107 på 103 , Japp julafton för hela östlastbilsflottan.
  104 var ett skämt. Någon gång måste man bryta av allvaret så det inte gräver ned sig i sina egna siffror och resonemang.

  Kliver man upp lite i höjd så syns hela ellastbilshysterin med dess omöjligheter.
  Långt vägnät, Alla måste vara utrustade, höga effekter, stor materialåtgång, tekniska svårigheter i ett land med hetta och snö osv.

  Det enda realistiska med elfordon är om alla har likadana
  laddpaket som enkelt kunde bytas ut på stationerna. En lastbil tar då kanske flera paket och en SUV 2-3 st.

  Ett byte får ske tre-fyra ggr så ofta som en tankning vilket kräver rejäla ”tappar” med stora bakgårdar och logistik. Behövs det typ 0,2 batteripaket extra per bil? Det är egentligen få som kör längre än 35 mil på en dag.
  Kan fordonsindustrin enas?
  Ett byte borde gå snabbare än en tankning, in över en grop, robot plockar bort paketet och trycker dit ett nyladdat och iväg.

  Kostar elen 3 inhemska miljarder och oljeimporten 35 exportmiljarder årligen finns det kanske något att göra med skillnaden. Att blåsa Mellanösterndiktaturerna skulle också kännas gött. Oljan för med sig konflikter med 100 000 tals dödsfall.

  Men ändrar det klimatet? NEJ