Huvudvärk

Jag har i livets hårda skola nyligen lärt mig att det som verkar vara migrän som aldrig går över kanske inte är migrän. Det kan vara inflammation i blodkärl i huvudet, en inflammation som påverkar ögonmuskler.

Nåväl, jag är botad nu och det gäller att trappa ned medicineringen tillräckligt långsamt för att inte få problem med det.

Huvudvärk går det också att få av de klimathotsreligiösas envisa förnekande av fakta och vetenskap. Dessutom förnekar de fakta och vetenskap för att kunna fortsätta vara rädda för ett hot som verkligen inte är allvarligt och akut, och kanske inte finns alls. För mig är det en psykologisk gåta, men så har jag heller ingen utbildning alls inom psykologi.

En bubbla av extrem värme har parkerat sig över delar av västra USA och Kanada. Vilket för de klimathotsreligiösa är det ett bevis för att klimatkatastrofen står för dörren. Som alltid när det handlar om någon typ av extremväder som inte är extrem kyla. För extrem kyla passar inte in i de klimathotsreligiösas världsbild, så de ignorerar den.

USA har antagligen det mest välskötta nätet av väderstationer i världen. Inte perfekt, vilket ett projekt lett av Anthony Watts visade, men tillräckligt bra för att vi ska kunna lita på väderrekorden där. Exempelvis har NOAA en lista över högsta temperaturerna uppmätta i de olika delstaterna. En lista där nästan alla rekorden är gamla och få av dem från de senaste årtiondena. Mitt intryck är att 1930-talet dominerar. Alltså det årtionde som är känt för ”dust bowl”, en lång period av extrem värme och torka i många av USA:s delstater, och även delar av Kanada.

Den bilden bekräftas av det Annual Heat Wave Index in the United States som går att hitta på OurWorldInData. Det har varit en liten ökning de senaste årtiondena, men värmeböljorna i USA är inte i närheten av vad de var under ”dust bowl”-åren.

Den globala uppvärmningen påstås ofta ha varit 1-1,2 °C sedan slutet av 1800-talet. Egentligen lite mer för vinterdygn, där sådana förekommer, och mindre för varma dagar, men låt oss ignorera det. Om det då någonstans är 10-20 °C varmare än normalt, så kan ju den globala uppvärmningen bara förklara en bråkdel av den extra värmen. Ändå försöker de klimathotsreligiösa skylla (nästan?) hela avvikelsen från det normala på global uppvärmning. En global uppvärmning som de naturligtvis hävdar orsakas (nästan?) helt av växthusgasutsläpp. Det går helt enkelt inte ihop, men religioner går aldrig ihop, logiskt och förnuftsmässigt.

Nej, växthusgasutsläpp orsakar inte värmeböljor. Möjligen gör de värmeböljorna lite varmare.

För att gå längre tillbaka i tiden än slutet av 1800-talet, när det gäller väder, behövs i de flesta delar av världen andra data än direkta mätdata. För mätdata finns inte. Det handlar om vad på engelska kallas proxies och vi på svenska kan kalla indikatorer. Exempelvis temperaturindikatorer.

En studie som använde sådana data för att få fram sommartemperaturer i Klippiga Bergen publicerades 2012. Den använder data från träd, faktiskt samma art av tall som låg bakom nästan hela ”bladet” på den ”hockeyklubba” till rekonstruktion som Michael Mann och två forskare till gjorde (ö)känd. Det handlar om den tallart som på engelska heter Bristlecone Pine och på latin Pinus longaeva. Kanske heter den Metusalemtall på svenska? Eller är det bara namnet på ett ovanligt långlivat exemplar? Gamla kan dessa tallar i alla fall bli, flera tusen år.

Det vanliga när det gäller att uppskatta forna temperaturer ur data från träd, är att använda årsringarna, som påverkas av sommarvädret. Just den här studien använde dock syreisotopers förhållanden och jämförde med två andra metoder. Det viktiga diagrammet i artikeln är detta:

grl29418 fig 0003

Data från syreisotoperna, årsringarnas tillväxt och årsringarnas densitet ger lite olika resultat. Framför allt har årsringarnas tillväxt ett max, runt 1950, som ingen av de andra två har. Den dataserien har ändå en nedgång därefter och visar inte på att extremt höga temperaturer skulle ha blivit väldigt vanliga de senaste årtiondena.

Enligt syreisotoperna, var flera somrar varmare i Klippiga Bergen i början av 1700-talet än somrar i slutet av 1900-talet. Medan somrarna i modern tid inte har avvikit från det normala och vanliga.

De enda fakta som de klimathotsreligiösa accepterar är väl de som visar att världen har blivit varmare de senaste 150-200 åren? Dessa fakta hävdar de, direkt eller indirekt, bevisar att det är växthusgasutsläpp som ligger bakom och att klimatkatastrofen står för dörren. Ingetdera av det är sant. Vad som ligger bakom den globala uppvärmningen är inte fastställt och temperaturdata ger ingen som helst antydan till att klimatet skulle stå inför en katastrof. En enstaka värmebölja är inte ett bevis för klimatförändringar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Tack Lars! Här är ytterligare läsning om användandet av Bristelcone Pine för att skapa hockeyklubbe-grafen:

  http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/11/new-paper-finds-bristlecone-pines-used.html?m=1

  Off topic: Idag är dagen då EU släpper sitt klimatpaket. Där bland annat svenskt skogsbruk vajjar på en skör tråd. Håll i hatten!

 2. Lennart Bengtsson

  Det svenska journalist-och politikersamhället är dominerat av kommunister eller vänster som de numera kallar sig. För dessa ingår lögnen som ett medvetet medel i den politiska propagandan. Nu behöver man inte ljuga direkt utan löser detta istället genom ett systematisk utelämnande av information som inte stöder deras politiska uppfattningar. Det är inte sällan mer effektivt än den rena lögnen. Att inte berätta om vad som händer på Kuba just nu hör dit. När det gäller väder så är det extra lätt då extremt väder ständigt inträffar vilket det alltid har gjort. Vill min inpränta att vädret blir varmare berättar man bara om värmerekord och inte om motsatsen. Samma sak om kraftiga regn, torka, översvämningar eller skogsbränder. Nu är dock svenska befolkningen redan 100 % hjärntvättat varför ytterligare katastrofinformationer alltmer förlorar sin effekt. Det uppstår ett så kallat mättningsproblem.
  Jag kan bara hoppas att svenska folket njuter av det behagliga sommarvädret och stänger ute SVT och SR. Jag kan varmt och som omväxling rekommendera SwebbTV:S utmärkta sommarprogram.

 3. JonasW

  Är inte heller psykolog, men jag tror att Mark Twain´s ord har viss relevans för klimataktivisternas beteende

  ”Det är lättare att lura folk
  än att övertyga dem om att de blivit lurade.”

  Det skulle nog vara fruktansvärt jobbigt för väldigt många att erkänna att klimathotet är överdrivet. Alltså kommer de fortsätta att se ”tecken” på den annalkande undergång.

  Fast det vore väldigt tillfredsställande om SVT gjorde ett inslag där de berättade att de ljugit ihop det mesta av sina klimatreportage.

 4. #2 Lennart
  tror att du har fel. Känner en massa vänsterfolk och tror att det är viljan till att göra gott och ett dåligt samvete över sitt extravaganta liv som är drivkrafterna. Nån medveten lögn tror jag inte finns. Nu avskyr jag spekulationer över andras inre liv men i alla fall. Det är ju rätt avgörande för hur vi bör förmedla vår syn i klimatfrågan. Är det till skurkar eller är det till idealister med dåligt samvete? Tack Lars K för ditt outtröttliga arbete.

 5. Lars Cornell

  #2 Lennart och #4 Eilif
  Jag anser att ni båda har rätt.

  Hur uppstår sådan falskhet? I det godas namn? Onda människor är onda därför att de är blint övertygade om att deras gärningar har ett gott syfte. Godheten och ondskan är i maskopi. / Folkbladet

  I krig blir sanningen det första offret.
  Kriget står mellan globalism med kommandoekonomi dvs kommunism (*)
  och demokrati med marknadsekonomi.

  (*) Stalin, Hitler, Maos Kina, N.Korea mm.

 6. Sten Kaijser

  Lennart och Eilif,

  ni påminner mig om något som jag sagt många gånger — om jag också skrivit det vet jag inte, men så här brukar jag säga

  ”allt som sägs om …. (välj valfri grupp av människor)
  är sant, men det gäller inte om så många som den som uttalar det gärna föreställer sig”

  eller med andra ord — alla som har åsikter har rätt

 7. Lars Cornell

  #6 Sten.
  Min åsikt är att du har fel. Har jag rätt i det?

 8. Ivar Andersson

  Svenskarna i allmänhet har mer sunt förnuft än politikerna och placerar miljö/klimat på 5:e plats. Sjukvården, lag och ordning, invandring/integration samt skola och utbildning är viktigare än miljö/klimat.
  https://novus.se/novus-svensk-valjaropinion/valjarforstaelse/viktigaste-politiska-fragan/viktigaste-politiska-fragan-april-2021/

 9. Erik A.

  #2, #4, m.fl.

  Här kan tilläggas att det ofta handlar om att man inte utvecklat sin förmåga att tänka självständigt och i stället för att granska kritiskt hemfaller åt att tro på vad andra, mer eller mindre auktoriteter, säger. FN/IPCC är en sådan auktoritet som bara inte kan motsägas.

  Dessutom är ju klimatet ett oerhört komplext icke-linjärt och kaotiskt system som inte ens de mest kunniga experterna kan göra säkra förutsägelser kring. Frågan är ju därför helt öppen för att bli en trosfråga, för de som inte har egen kunskap, särskilt när jordens eventuella undergång är inblandad.

  Sen handlar det inte bara om vänsterorienterade personer utan minst lika mycket om en liberal inställning. Att hela tiden vara duktig och i framkant. Tillåtande mot det mesta och utan förmåga till nyanserad urskiljning och gränssättning.

 10. Roland Salomonsson

  Korrekt att det ligger en värmebubbla väster om Klippiga Bergen.
  Men varför nämner du inte att samtidigt ligger det en ”köldbubbla” öster om Klippiga Bergen, som breder ut sig från Hudson Bay ned till Texas. I flera av de nordliga delstaterna har det t ex varit sommarsnö flera gånger.

  Bönderna i området är allvarligt oroade, då värme i o f s påverkar skördar, medan kylan minskar skördarna så att konkurser hotar. Indirekt hotar svällt.

  Kollar man världsmarknadspriserna på råvara till livsmedel, så notera att dessa är UPP 40%. Hur gick det f ö med den Européiska grönsaksskörden efter vårkylan? Bättre indikator på att jorden f n är under avkylning kan inte hittas. Det vill till att Sverige lagrar den livsmedel som produceras i landet och importerar mesta möjligt så länge något finns internationellt att köpa till rimligt pris.

 11. Evert+Andersson

  SVT Morgonstudion idag 14/7 cirka 20 minuter in i programmet.
  https://www.svtplay.se/video/31624838/morgonstudion/morgonstudion-14-juli-06-00-2?position=1531&id=8rLbW3r

  Jag drar mig lite för att vidare befordra galenskapen. När Per Bolund, Svante Axelsson och flera i den kategorin med väldigt lågt förtroende hos medborgarna utgjuter sig över klimatkrisen rycker nog många på axlarna. Hans Dahlgren EU-minister har nog i alla fall lite större förtroende bland många och uppträder med en tyngd som ger respekt. Desto allvarligare när han är så tvärsäker och samtidigt är helt ute och cyklar.

  En ljusglimt i det eländiga inslaget var ändå att båda reportrarna ville veta hur det påverkar vanligt folk i vardagen. Och han kom inte undan med att planeten blir beboelig i framtiden utan fick krypa fram med att det blir dyrare att köpa ’koldioxidtunga’ saker framöver.

  Det är där brytpunkten kommer tror jag. När medelsvenssons plånbok dräneras med klimatet som förklaring.

  Ni hajar väl fast varken medelsvensson eller plånböcker knappt finns längre.

 12. Sten Kaijser

  Lars Cornell #7

  naturligtvis har du rätt

  (och jag också : )

 13. tty

  Nu gällde den aktuella undersökningen inte Great Basin Bristlecone Pinus longaeva utan den närbesläktade Rocky Mountain Bristlecone Pinus aristata som bara blir ca 2500 år gammal, vilket ju är vackert så. Den är oftast betydligt mindre knotig och förvriden än de två andra bristlecone-arterna, vilket är en fördel vid årsringsstudier. De två andra arterna är nämligen kända för att kunna ge helt olika resultat beroende på var man borrar (vilket ju i och för sig kanske inte är någon nackdel för Mann och hans gelikar).

  Den är förresten inte helt ovanlig som prydnadsträd i USA, men på låglandslokaler blir den sällan särskilt gammal p g a rotröta.

 14. Björn

  Det är omöjligt att CO2 orsakar de värmeböljor som nu under sommarhalvåret finns lokalt på flera ställen här på vårt norra halvklot. Adiabatisk uppvärmning handlar om luftvolymer under tryck eller kompression. Redan varm luft komprimeras och blir varmare på grund av adiabatisk uppvärmning, vars fenomen kan förklaras med allmänna gaslagarna. Men det återstår att förklara orsakerna till högtrycksförändringarna och parkerade delar av jetströmmarna över de drabbade områdena. Men glöm CO2!

 15. Jan

  #11 Evert+Andersson

  Per Bolund, Svante Axelsson med flera i den kategorin har fritt tillträde till SVT med motiveringen att det råder konsensus att människan påverkar klimatet. Utan att behöva fundera över hur mycket människan påverkar klimatet ger man då fritt tillträde till de värsta domedagspredikanterna utan att fundera den vetenskapliga konsensusen för deras vildaste spekulationer.

 16. tty

  ”Enligt syreisotoperna, var flera somrar varmare i Klippiga Bergen i början av 1700-talet än somrar i slutet av 1900-talet.”

  Framförallt på 1750-talet. Intressant nog gäller det detsamma för Lappland. En stor del av de gamla träden nära trädgränsen grodde på 1750-talet:

  https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00382-007-0358-2/MediaObjects/382_2007_358_Fig11_HTML.gif?as=webp

 17. Evert Andersson

  #15 Jan
  Det är det jag menar. Och det är allvarligare när en troligen mer respekterad politiker sitter där och är tvärsäker.

 18. Folk som mestadels huserar på kultursidorna verkar vara oemottagliga för fakta och tycks helt känslodrivna när det gäller klimatet.Till dem vill jag rekommendera Vredens druvor av John Steinbeck som handlar om värmen och torkan i delar av USA på trettiotalet. En av de böcker som gjorde att han fick Nobelpriset i litteratur. Då behöver dom inte ta ställning till fakta som dom tydligen inte kan tillgodogöra sig utan bli medveten om att det har varit varmt även tidigare. Verifierat av en nobelpristagare och det borde väl vara godkänt i dom kretsarna.

 19. Håkan Bergman

  Eskil F. #18
  Visserligen från East of Eden, men Steinbeck också.
  ”“During the dry years, the people forgot about the rich years, and when the wet years returned, they lost all memory of the dry years. It was always that way.””

 20. Hörde på 11-nyheterna när en tjänsteman på SMHI jämförde klimatet under 60 år med en väderhändelse i norra Sverige. Grattis till löneförhöjningen var min spontana reaktion.

 21. tty

  #19

  ”and when the wet years returned, they lost all memory of the dry years”

  Jag håller inte riktigt med. Jag har varit en hel del i Mellanvästern och när man talar om ”the Great Drought” där, så är det alltid 1930-talet det gäller. Det har verkligen etsat sig fast i folkminnet.

  En annan intressant detalj. Dagens väderläge med värme och torka i västra USA och kyla öster om Klippiga Bergen stämmer exakt med hur vädret var i mitten av 1800-talet i ”Lilla Istidens” slutskede:

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/98/4/1520-0493_1970_098_0259_tcotmc_2_3_co_2.xml?tab_body=pdf

 22. Rolf Mellberg

  Bra Lars, men jag lutar nog åt att vi fått en ökad frekvens av ”extremväder” vad gäller låsta väderlägen. (Sommaren 2018 är ett bra exempel av många)
  För 13 månader sen presenterades forskning om detta och man la då INTE skulden på CO2!!! Man ”vågade” heller inte säga ett knyst huruvida ”Grand Solar Minimum” kan spöka, fegt!!!
  https://www.carbonbrief.org/jet-stream-is-climate-change-causing-more-blocking-weather-events

 23. Björn

  Rolf Mellberg [22]; Det är ju intressant att se att de AGW-troende inte kan förneka jetströmmarnas existens och dessas blockeringar som medför stagnerade väderförhållanden. Men fortfarande är det ingen som ifrågasätter AGW som orsak till vad det än är som sker med de atmosfäriska förändringarna. I länken som du angav, finns ett signifikant stycke som jag citerar här:

  The reason for the increase in size is down to expected changes in different characteristics of the jet stream, explains co-author Dr Pedram Hassanzadeh from Rice University in the US. He tells Carbon Brief:

  “Specifically, we found that the speed of the jet stream’s winds, the latitude of the jet and the width of the jet determine the size of the blocking events. All these three characteristics of the jet streams are known to change as the climate warms.”

 24. Sören+G

  Enligt vad som flera gånger nämnts här är det nätterna och vintrarna som blivit mindre kalla. D.v.s. det har inte blivit varmare, bara mindre kallt.
  Värmerekorden för Sverige, 38 grader, inträffade 1933 och 1947. Början av 40-talet var det svåra isvintrar i Östersjön och som jag minns även 1956, 1963, 1966, 1970, 1979. 1985 och 1987 var det rekordkallt med mycket snö. Det blåste också mycket då fast det var 15 grader kallt.
  Värmerekord på sommaren och köldrekord på vintern behöver tydligen inte utesluta varandra. Ett stabilt högtryck på sommaren ger värme och på vintern kyla.
  Det kunde säkert vara rekordvarmnt vissa somrar under Lilla istiden.
  Klimatalarmisterna vill tydligen ha ett kallt klimat. Ska vi betala koldioxidskatt för att Östersjön inte ska vara isfri på vintern?

 25. Sigge

  När det gäller proxydata som trädårsringar så finns det fler orsaker än temperaturen som gör att de varierar. Det är inte säkert att en lång varm växtsäsong gör att ett träd växer rekordsnabbt det året. Är det en torr sommar kan vattenbrist hämma trädens tillväxt. Därför är det en väldigt stor risk att dra slutsatser från proxydata om man har väldigt litet underlag.

 26. sibbe

  Allt är relativt.
  Även nuvarande värmeböljan här på andra sidan Östersjön. Man har satt en gräns för tropisk värme 1961 till 25 °C, .
  Nu hade vi en situation för ett antal år, där värmen dröjde sig kvar i flera veckor.
  Då köpte jag en inomhus-air-condition-maskin, som var ganska bra, men högljudd.
  Den hamnade ut i lidret. Jag tycker om att greja med ett och annat, skruvade bort framdelen av apparaten grejade på apparaten en” ett rör” system, som jag kunde ansluta till ett(125 mm) rör som jag drog in genom ytterväggen till mitt ”kontor” eller gästrum när det behövs. Har svår att förklara detta, är långtifrån ingenjör, men
  systemet fungerar. Apparaten står utanför mitt fonster…

  Nu sitter jag, när yttertempen är nästan 33 °C framför datorn, och min kära hustru kommer nu och då in för att svalka sig i mitt rum, här är tempen angenäma 22 °C.
  Medierna säljer förstås värmen som den globala uppvärmningen här . Förstås.
  Na, ja nu skall vi i Europa minska på CO2. Mest helst i Sverige och i Finland, där vi har sammanlagt ett par promille utsläpp. Men vi har ju skog här uppe, som borde fredas inför roffgiriga kapitalistiska bolag, som ger välbetalda arbetsplatser för 10 tusentals jobbare. Skogen skall fredas, inget träd skall fällas längre, gallringen, som här i Finland ännu är gang und gebe bör inte fortsätta. Inget kalhygge ( som här i Finland skyddar för övergripande bränder, såsom i Sverige och framförallt i USA.
  Gud, vad vi fick skratta, då Trump pratade om att ”kratta” skogen” – även här i Finland, som tillämpar detta… Om Kalifornien och Oregon ”krattade” sina skogar, vore skogsbränder lättare att bekämpa. – Förklara det för en grön- göling?
  För den som kan tyska det här från min WhatsApp:

  : Hallo Carita Jörg.. ich finde Jörg das Wetter ist viel viel extremer geworden .. und das hat mit der Erwärmung/Klima zu tun ..und mit den vielen vielen Umweltgiften ..zuviel für die Natur..Menschen..Tiere.. natürlich hatten wir auch früher im Winter mal viel Schnee und klirrende Kälte.. aber wir hatten die Winterzeit und auch Sommereit.. nicht wie heute 10* und mehr unterschiedliche Temperaturen von einem auf den anderen Tag 🙈🙀..ja darüber sollte sich Gedanken machen ..warum ist das wohl 🤔 aber dafür ist es schon zu spät.. warum schmelzen die Eisberge 🤔🤔 auch so eine Frage.. die vielen schlimmen Krankheiten/die Allergien u.u. meine Meinung ist.. wir Menschen sind schon lange daran ..uns selbst zu vernichten😱..manchmal denke ich ..wie müssen unsere E…
  Jag försökte förklara allt att det var nonsens. Men, då TV, Radio och andra medier …
  Nå, ja, republikaner i USA inför ID-kontroll för alla som röstar i valen, vilket vi inte gillar här i finska TV/Radio. Fastän vi har samma system.

 27. Lars Kamel

  Jag har inte begripit att det finns fler arter av Bristlecone-tallar.
  Jag har visst läst diagrammet slarvigt. Det är ju strax efter 1750, och inte strax efter 1700, som somrarna ofta var varma i Klippiga Bergen.

 28. Vi hade 32 här inne i metropolen Ängelholm (skratta inte! 🙂 ) men ute vid havet var det 28.

  Klart i varmaste laget för en svensk. Man orkar inte göra annat än att sitta stilla i skuggan och hoppas på en eller annan fläkt som drar förbi. Jag tänker på alla som bor i länder med nästan ständiga temperaturer som får oss nordbor att klaga.

  Vem och var uppfanns egentligen AC:n? Det är enkel fysik men borde vara värt ett nobelpris.

 29. L

  Jaha då var det dax. Dieselmotor som var klimatsmart enligt förra regeringen ska tydligen bort från marknaden enl EU. Svårt för en vanlig Svensson anpassa sig i dyra investeringar.

 30. JonasW

  #28 Ingemar

  Håller med. Men Baltzar von Platen fick i alla fall Polhemspriset. Alltid nåt !

  Kylskåp och kylaggregat är ju samma princip.
  Just nu går min AC på max. Fantastisk uppfinning !

 31. Roland Salomonsson

  #24
  Rätt kul! Jag läste för ett par år sedan om inledningen till Lilla Istiden. Ungefär då utdelades till samtliga församlingars kyrkoherdar en bok de skulle föra befolkningsanteckningar i. Emellertid var det i flera årtionden oklart hur folkbokföringen skulle se ut, så prästerna gjorde som de lärt sig under Romersk Katolicismen. De noterade sådant de ansåg märkligt i församlingen, bl a om väder, vind, svällt, torka etc.
  Av denna anledning vet vi således att vädret i slutet av 1600-talet var mycket instabilt. Det kunde i någon region vara 1 m snö under juli-augusti. Något annat år kunde det vara sommartemperaturer under januari-februari i en annan region. Och detta rullade. I regel kom våren sent, medan hösten kom tidigt. Vintrarna var i regel kalla och snörika, Tåget över Bälten var ingen engångstillfälle. Postjakterna över Bottenviken resp Östersjön byttes ibland mot ”postslädar”. Somrarna snarare extremt heta, men korta. Östersjön blommade så svårt att farvattnen blev stinkande sörja där sjömän vägrade mönstra på för en resa. Det speciella för Lilla Istiden var dock att det ofta rådde svällt p g a felslagna skördar. Svällt var faktiskt en av anledningarna till att staten kunde rekrytera nya soldater till krigen. Familjerna garanterades livsmedel under soldatens bortavaro. Men det blev ju katastrof för familjen om soldaten dog i kriget. Någonstans finns en bok, kanske en uppsats/avhandling, om vad jag nämnt ovan, men ni får söka själv.

 32. Håkan Bergman

  Ingemar N. #28
  Jag är ingen älskare av ”extrem” värme men har egentligen inga större problem med den, man får anpassa sig helt enkelt. Född och uppvuxen i Jämtland som jag är blev jag rejält förvånad när jag bosatte mig här i Stockholm och första vintern upptäckte att folk i dunjackor var betydligt vanligare här än hemma i Jämtland. Och visst man ser fler i shorts idag, men om det ska tas som ett tecken på global uppvärmning är tveksamt, folk passar på och lever lite slappare idag, jag menar vem kan protestera mot sedernas förfall när planeten är på väg att gå under. Varför är det så svårt att förstå att ett sätt att hantera t.ex. kyla är att helt enkelt äta mer, och rätt, då kan man knalla runt i jeansjacka, t-shirt och träskor även om det är minus tio och lägre. Vi är väl den sista biten av Europa som befolkades och tänk att det blev den kanske bästa delen av Europa att bo i och nu har vi blivit hyperkänsliga för lite vädervariationer?

 33. Lars Thorén

  #30
  På 60-talet var det en stor nyhet, i bland annat Expressen att Baltsar von Platen bidrog till att uppfinna värmeväxeln. Det vill säga att omvandla värmeenergi till kyla. Sensationellt på sin tid. Men idag verkar det suspekt på olika sätt. Elkonsumtion börar bli straffbart numera verkar det…

 34. Mario

  Von Platen och Carl Munters uppfann absorptionskylmaskinen utan rörliga delar (dvs utan kylkompressor). Tillfört arbete för att driva runt arbetsmediet är istället värme. Har man tillgång till gratis spillvärme, ju högre temperatur desto bättre, kan man få kylmaskiner med väldigt låga driftskostnader och minskad elförbrukning.

  Mer och kylskåpets historia här :
  https://www.kylskåp.net/kylskapets-historia

 35. I mina yngre dar nördade jag ner mig i Guiness rekordbok under vissa perioder. Det som gjorde stort intryck på mig var de väderrekord som sattes i USA. Temperaturfall från minus 20 till plus 20 på en halvtimma är vad jag kan plocka ur minnet men det var många rekord som verkade helt osannolika för en yngling präglad av de mytomspunna 40-talsvintrarna.

 36. Ivar Andersson

  #25 Sigge
  Har du informerat Michael Mann om att det en väldigt stor risk att dra slutsatser från proxydata om man har väldigt litet underlag? 🙂

 37. Bert+Nilsson

  #25,36
  Man gallrar ju skog för att få bättre tillväxt, större årsringar. Väldigt gamla träd har överlevt flera stormfällningar runtom, som har rensat bort konkurrerande träd från tid till annan så nog är det på sin plats att tolka årsringar med försiktighet.

 38. tty

  #35

  ”Temperaturfall från minus 20 till plus 20 på en halvtimma är vad jag kan plocka ur minnet men det var många rekord som verkade helt osannolika ”

  Jag har faktiskt varit med om något liknande, just i Mellanvästern. Jag hade stannat på en liten väg i Minnesota för att gå in i skogen och kissa. När jag gick in i skogen var det 25 grader, när jag kom ut var det 5. Natten efter var det frost.

  Sådant kan hända just i Mellanvästern eftersom det är det enda stället i Världen där en obruten slätt sträcker sig från ett tropiskt hav till Norra Ishavet. Tropiska och arktiska luftmassor kan därför kollidera med varandra. Resultat: groteska temperaturomslag, otroliga åskväder, dito hagelstormar, tornados, isstormar, enorma snömängder, översvämningar.

  Den amerikanska mellanvästern har troligen det våldsammaste vädret i Världen. Ta en titt på denna t ex (jag har varit med om värre, just i Kansas):

  https://www.youtube.com/watch?v=v2W1bHSJK_Q

 39. tty

  #37

  Att använda årsringar som temperaturproxies är mycket vanskligt. Det kan fungera på platser nära trädgränsen, där det sällan eller aldrig är vattenbrist, som t ex Abisko, där trädringarna faktiskt ganska bra matchar försommartemperaturen, men som sagt bränder, stormfällningar och insektsangrepp komplicerar bilden även där. Den metod som användes i den citerade artikeln, syreisotopmätningar på enskilda årsringar är troligen betydligt bättre. Ett problem där är dock om grundvattnet omsätts långsamt så kan tidigare års väder också påverka.

 40. #38
  September 2013 bilade vi kust-kust i USA . I Nevada hamnade vi mellan en snöstorm från norr och en tromb som kom från söder. Vi hade koll på väderleksrapporten så vi hann slinka undan men vädret bet oss i svansen.

 41. Sigge

  #36 Ivar Andersson
  #37 Bert Nilsson
  #39 tty

  Michel Mann och hans kollega hävdade att proxydata från litet antal träd eller lokalt över ett begränsat område var osäkra. Om man hade andra poxydata kunde det vara ett komplement.

  Ett exempel i Östra Svealand är att många träd i naturreservat hade ganska hög tillväxt i slutet på 50-talet fram till början på 60-talet och under 70-talet. Förklaringen har ingenting med klimatet att göra. Det var storm 1954 och 1969 som fälld många träd.

 42. Adepten

  #37 Bert+Nilsson
  Ju bredare årsringar ju sämre byggnadsvirke sa min farfar som var snickare. Det skall vara långsamt växande och får inte stå i en sluttning för då blir det tjurvirke 🙂

  #39 tty
  Masspektroskopi av trädringsmaterial kan identifiera extrema partikelhändelser genom att mäta förändringar av kol-14-koncentrationen i varje årsring.
  Extrema partikelhändelser som har inträffat är 5410 f.Kr., 660 f.Kr., 774–775 e.Kr. och 992–993 e.Kr. och för ungefär 13 000 år sedan.
  Om man samkörde masspektroskopi trädringsdata med andra proxydata kanske man kan se någon korrelation mellan klimatförändringar och kosmiska extrema partikelstrålningshändelser.
  Vet du något om detta?

 43. tty

  Och på Grönland fortsätter ”extremvädret”, dock helt utan mediebevakning. Nu har halva smältsäsongen passerat och tji issmältning….

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20210714.png

 44. tty

  #40

  Ja, det är bäst att ha koll på väderläget. Jag råkade ut för något liknande 2008 när jag senast var i Arizona. Vi var på väg upp mot Grand Canyon när jag tyckte att vädret började verka knepigt och föreslog att vi skulle vända och åka mot Tucson istället. Det var tur vi vände då vi gjorde för det var precis att vi lyckades ta oss över Mogollon Rim och ned i låglandet innan snön gjorde vägarna oframkomliga. Men vi fick den rätt exklusiva upplevelsen att göra Main Street och Boot Hill i Tombstone i snöglopp. Roliga foton blev det också.

 45. Torbjörn

  tty, Lennart Bengtsson m.fl.
  Nu när vi diskuterar temperaturer och proxies osv, hur är det egentligen med temperaturen under Holocen?
  Det har kommit ny forskning som hävdar att temperaturen var lägre och att den steg pga CO2, allt för att passa historien.
  När man läser olika rapporter så har temperaturen varit högre än dagens temperatur både under MWP och RWP, (högre trädgräns mm) men vem kan man lita på?

 46. tty

  #45

  Temperaturen var högst i början av Holocen för 8-10000 år sedan och har sedan dess sjunkit långsamt, med kortare något varmare avbrott, det senaste under MWP (och sedan ca 1860). Det finns i stort sett hur mycket data som helst som visar detta, man kan ju t ex se på nordliga reliktförekomster och subfossil av värmekrävande arter, subfossila stubbar långt ovanför/norr om trädgränsen, strandvallar och drivved på kuster där det aldrig är isfritt idag, valskelett dito, stenåldersbosättningar i områden där ingen lever numera (t ex Nysibiriska öarna, Wrangels land), isotoper i mängder av iskärnor och ett helt gäng temperaturproxies som Alkenon, TEX86 och GDGT (alla tillförlitligare än årsringar).

  Om någon försöker trolla bort det kan det egentligen bara vara medvetet forskningsfusk.

  För övrigt är mönstret detsamma under alla mellanistidersedan de långa glacialcyklerna började för ca 800 000 år sedan. En tidig topp och sedan långsamt sjunkande temperaturer. Koldioxidhalten följer efter med en viss fördröjning, något årtusende när det blir varmare men mycket mer när temperaturen sjunker.

  Jag tänker inte ge mig på att ge referenser, för jag skulle kunna sitta hela natten och göra det, utan nöjer mig med att hänvisa till Leif Kullmans forskning:

  https://www.umu.se/personal/leif-kullman/

  ,

 47. tty

  PS Apropå vad man skall lita på, så kan ju de egna ögonen vara ett alternativ. Det behövs inte några djupa kunskaper i kvartärgeologi för att t ex besöka några norrländska sydberg med isolerade reliktförekomster av värmekrävande arter. Hur kom de dit om det inte har varit varmare än nu?

  Eller du kanske kan besöka utgrävningarna i Dags Mosse vid Tåkern. De hittade nyligen ett skal av kärrsköldpadda från tidig Holocen där, och det finns åtskilliga andra i svenska museer. Idag finns de närmaste strax norr om Berlin.

 48. Torbjörn

  #46-47
  Jag har en ganska god uppfattning om vad jag ska tro på, men när forskning publiseras i Nature har alarmisterna ett klart övertag i diskussionen.

  Jag har bara skummat lite på ytan när det gäller Kullman, men att Holocen inklusive RWP och MWP har varit varmare än dagens temperaturer borde inte förvåna någon forskare.

  Likväl görs det försök att påvisa att temperaturen inte var så hög då och att den inte var global utan bara lokal.

  När man ställer frågan om en lokal värme kan finnas i årtionden och århundraden utan att påverka resten av jordklotet brukar det bli tyst

  Diskuterade med en herre på Twitter som hänvisade till NCEI

  https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data

  samt forskning av Kaufmann et al

  https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7

  som även gjort en databas

  https://www.nature.com/articles/s41597-020-0445-3

  När jag googlade lite hittade jag denna från Bova et al
  https://www.nature.com/articles/s41586-020-03155-x

  samt denna från Neukom et al

  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2.epdf?referrer_access_token=THCCxEAruogpFxpHRPy_XtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OFAuvUf3smNPgQh_x6w3tkX-JXRoLf0zBLgBVwxe-KoifRXttIDrQhrrp5_VtNZW2aWM2B673VXec5tmT2AV5TfK-obK6R4EwVqorcNs0p3XR7sKS4MgC2Am9TtwfB8mtEFAlGvQAa-_oYCqo5YZTToEiJ_j61ob5j4HErGyOxjvR75bAi757urHvgwod94zo_2C8MvUfestzBGlbANXH-Jzf6egF51vDMA56DXq0C9TgCyLUv3HGtJDL9F5oK7ruYiusMUUcBb3jqvhR7LtQi&tracking_referrer=www.theguardian.com

  Det ser ut som de försöker skriva om historien och skylla koldioxiden för uppvärmningen (som jag anser de fått om bakfoten, koldioxidhalten är en funktion av havstemperaturen)

  Är dagens forskning trovärdig?

  Såg även en artikel skriven av forskare från Max Planck, men minns inte vad de kom fram till, tänkte att LB hade hört något om den

 49. Ulf

  Oavsett om det vi nu bevittnar bara beror på helt vanliga och naturliga väderfenomen (enligt detta forums gängse uppfattning) så går i alla fall mina tankar till alla nu drabbade (utan förbehåll såsom nationalitet, politisk åskådning, utbildning, ålder, kön och skostorlek).

 50. tty

  #48

  Jag är mycket skeptisk till undersökningar som bygger på ”databaser” vars innehåll och kvalitet man inte kan kontrollera.

  En av de artiklar som först fick mig att dra öronen åt mig beträffande modern klimatforskning är denna:

  https://courses.seas.harvard.edu/climate/seminars/pdfs/Kopp2009b%20Probabilistic%20assessment%20of%20sea%20level%20during%20the%20Last%20Interglacial.pdf

  Den är för övrigt mycket flitigt citerad. Av en slump råkade jag känna till en rätt stor del av ”databasen”, och det jag visste fick mig att kolla upp resten. Nästan hälften är skräpdata eller näst intill. Att något sådant kunde publiceras i Nature fick mig att inse att något var allvarligt fel.

 51. Torbjörn

  #50
  Den börjar iaf med att det varit varmare historiskt, vilket en del försöker tona ner.

  När ska andra vetenskapsmän ifrågasätta resultaten, eller produceras det så många rapporter att ingen hinner läsa?

  Att databaser innehåller skräpdata är inte förvånande, det som förvånar mig är att så många försvarar den undermåliga forskningen.

  Tyvärr tror jag att det kommer att bli ännu värre med ytterligare historierevision och nya ”bevis” för koldioxidens skadliga påverkan på allt.