Tidigare variationer i klimatet också globala?

Norra och södra halvklotet
 
 Det unika med vår värmeperiod
Studier av klimatet har visat att det unika med vår värmeperiod är att både norra och södra halvklotet värms upp samtidigt. Men nu visar en ny forskarrapport att värmen steg även under förra värmeperioden också på södra halvklotet.
Den nya rapporten har titeln ”An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula” och är publicerad i Earth and Planetary Science Letters.
Ur abstract:
We are able to establish the zone of ikaite formation within shallow sediments, based on porewater chemical and isotopic data. Having constrained the depth of ikaite formation and δ18O of ikaite crystals and hydration waters, we are able to infer local changes in fjord δ18O versus time during the late Holocene. This ikaite record qualitatively supports that both the Medieval Warm Period and Little Ice Age extended to the Antarctic Peninsula.


Det är ett forskarteam under ledning av Zunli Lu från Syracuse University som har studerat ett ovanligt mineral som bland annat finns i Antarktis. I kristallerna lagras information om vilken temperatur det var på platsen när mineralet bildades.  
Forskarna har tagit upp borrkärnor från sedimentära lager som har avsatts under de senaste 2000 åren. De var speciellt intresserade av den kalla perioden för 300-500 år sedan (Lilla istiden) och från värmeperioden före den (Medeltida värmeperioden). Det visade sig att det finns tydliga spår av de bägge perioderna i borrkärnorna. Det betyder att tidigare variationer i klimatet förmodligen också var globala, precis som nu. 
En person som har studerat just om tidigare värmeperioder har varit globala är Svante Björck. Hans studie om  förhållandet mellan halvkloten har bland annat SVT rapporterat om.
”Så länge vi inte hittar några bevis – för att tidigare klimatförändringar har lett till en samtidig uppvärmning av båda halvkloten – måste vi se dagens globala uppvärmning som ett undantag. Och att detta främst drivs av människans påverkan på jordens kolcykel”  sa Svante Björck då. 
Eftersom SVT är fritt och oberoende och dessutom har som uppdrag att rapportera opartiskt och sakligt kommer vi förhoppningsvis att inom en snar framtid få ta del av de rön som den nya studien har kommit fram till.
 
Uppdatering 2012-04-02
Ändrade rubriken till en fråga och underrubriken till en mer passande för vad inlägget handlar om (från Inget unikt…till Det unika).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Tisell

  Eftersom SVT är fritt och oberoende och dessutom har som uppdrag att rapportera opartiskt och sakligt kommer vi förhoppningsvis att inom en snar framtid få ta del av de rön som den nya studien har kommit fram till.
  Ironi, förmodar jag! 

 2. Thomas

  Har Lena månne funderat på hur stor andel av alla vetenskapliga artiklar som publiceras som uppmärksammas av SVT?

 3. Thomas
  Det är ju inte längre opartiskt om man rapporterar om en studie men inte om en annan som handlar om samma sak.
  Har Thomas månne funderat på hur många vetenskapliga artiklar som publicerats om tidigare variationer i klimatet från södra halklotet?
  😉

 4. L

  Thomas, de vetenskapliga artiklar som innehåller klimathotet missar varken SVT eller SR, tvärtom nöter man nästan ut dom…

 5. Pelle L

  Thomas #2
   
  Nu skojar du väl igen?
  Det är ju just att SVT systematiskt undviker att publicera någon artikel som inte följer CAGW som Lena ”ironiserar” över.

 6. Pelle L

  Suck, trean på bollen. Men det behöver nog nötas in!

 7. Thomas

  Lena #3 ”Det är ju inte längre opartiskt om man rapporterar om en studie men inte om en annan som handlar om samma sak.”
   
  Det är inte så att man plötsligt för för sig att publicera allt som skrivs i ett visst litet fackområde utan man tar en artikel här och en där. Sen hjälpte det nog att Björcks artikel var publicerad av en svensk, mer opartiskt än att svensk forskning anses ha högre allmänintresse är inte SVT. Som med de där antarktiska gråsuggorna på TV igår. Där var det tvärtom så att det var en rapport om att de verkar mer anpassningsbara till en varmare värld än vi trott. Hur passar det in i din bild av SVT som partiskt?
   
  L #4 ”de vetenskapliga artiklar som innehåller klimathotet missar varken SVT eller SR,”
   
  Uppenbarligen har du inte minsta aning om hur mycket som publiceras i vetenskaplig press. SVT tar bara upp en liten bråkdel av alla artiklar vare sig de stödjer eller går emot AGW. Nu är ju andelen  som går emot AGW försvinnande litet så det är inte så konstigt att de inte heller får stort utrymme i media.
   
  Det verkar rentav som AGW kritiska artiklar blivit än färre eller fått än sämre kvalitet, annars tycker man Peter Stilbs inte skulle behövt dra upp den där artikeln av Abdussamatov utan hittat något som inte var fullt så uppenbart kass.

 8. HenrikM

  Jag håller med Thomas om gråsuggorna. Det var ju fantastiskt att det kom med i SVT. Men även fast man i princip försökte ta ihjäl gråsuggorna med snabba temperaturförändringar och samtidigt kraftigt ändra PH-värdet så dog inte en gråsugga. Det var bra gjort av SVT. Dessutom bra av forskarna.
  Samtidigt kan man ju undra hur forskare tänker. Enligt de svenska forskarna så var det svårt att nå ut med budskapet då det motsäger hypoteser. Hur kan det vara så? Här gör man ett vettigt expriment som verkar fullständigt kullkasta en hypotes. Om man inte direkt kastar den dåliga hypotesen i papperskorgen så finns ju bara en sak att göra och det är att göra samma expriment och se om man når samma eller ett motstridigt resultat. Men största sannolikhet kommer ett likadant expriment komma fram till samma slutsats (det är ju inte direkt att försöka mäta nåt som går fortare/lika fort som ljuset… ).
  Samtidigt så andas trots allt svt-programmet hur hemskt det blir när det blir varmt. Det kommer påverka eko-systemet etc… Men här var ju faktiskt resultatet att det just inte påverkade (men det böjdes till att man inte längre vet hur det blir… en för mig obegriblig konsekvens av resultatet som beskrevs, så om resultatet hade bekräftat hypotesen så kan man därefter med exakthet säga hur det kommer bli i framtiden.. eller???). 

 9. Peter F

   Thomas #7
  ”Nu är ju andelen som går emot AGW försvinnande litet så det är inte så konstigt att de inte heller får stort utrymme i media”.
  Och din källa är ?   ”Försvinnande liten” måste defenieras. En promille, en procent eller inte ens mätbart !

 10. L

  Thomas, om det nu publiceras så ofantliga mängder klimathots-artiklar, hur kommer det sig att MSM bara snappar upp en bråkdel och ännu ingen som bevisar koldioxidhypotesen..?

 11. Thomas

  Henrik #8 Den svenska forskaren var part i målet och SVT hade inte letat reda på några andra och hört vad de hade att säga om saken. En uppenbar komplikation är att djur kan överleva mycket mer i en skyddad miljö utan predatorer än ute i det vilda. Parasiter, sjukdomar, rovdjur, födosök, allt ställer krav på hur robust ett djur måste vara för att överleva i en naturlig miljö. En studie i en vattentank i ett laboratorium ger bara en liten pusselbit.
   
  För att ytterligare komplicera bilden så påverkas både födan och predatorerna själva av förändrade förhållanden så att försöka förutse hur ett ekosystem påverkas av förändrade förhållanden är i det närmaste omöjligt. Börjar t ex organismer bättre anpassade till den högre vattentemperaturen flytta in kan den där gråsuggan lätt bli utkonkurrerad.

 12. Thomas

  Peter #9 Du kan alltid läsa den här artikeln:
  http://www.ametsoc.org/atmospolicy/documents/Chapter4.pdf
   
  Annars kan du prova att bläddra runt i innehållsförteckningarna till några av de större tidskrifterna i ämnet och dra dina egna slutsatser.

 13. HenrikM

  Thomas #11
  Jo men… Man stressade ju gråsuggorna våldsamt i förhållande till hur det skulle kunna gå till i naturen. I verkligen ökar ju inte temperaturen på timmar/dagar/månader med flera grader… Sen var ju försöket endast hur hjärtat skulle reagera med temperatur och PH-värdes ändringar, och det antar jag dom lyckades med.
  Sen förstår jag inte hur gråsuggorna överlevde. De delade ju i alla fall en mer eller mindre på mitten… De må vara fantastiska överlevare.
  Man kan ju dra en analogi med isbjörnan som vissa verkar tro ska dö inom en snar framtid. Om man funderar lite mer på det och inser att ishavet tidigare varit isfritt under de 100 000 år som isbjörnen funnits så inser man att livet är helt enkelt är svårt att slå ut. Det verkar som forskare helt enkelt överdriver hur lätt arter slås ut. Man kan undra vad det beror på?

 14. Thomas # 7
  Det var väldigt vad du var insatt i hur SVT:s vetenskapsredaktion jobbar. Nej, jag tror inte det och kanske vet jag mer eftersom jag ändå har jobbat på Lokalradion i tio år. Visserligen inget redaktionellt men vi fick många möjligheter att vara med i olika sammanhang.
  Visst spelar det roll att det var en svensk för allmänintresset men de har inte i uppdrag att sälja, de har i uppdrag att vara sakliga och opartiska. Förresten kan de ju fortfarande komma med nyheten.
  Men jag håller inte med dig om att det inte är något märkvärdigt i om de inte tar upp det. Det klart att det är viktigt att följa upp något man har rapporterat om speciellt när det kommer så lite forskning vad gäller just den här biten. Sist men inte minst rapporterar de så sällan om positiva klimatnyhter så just för att väga upp andra program är det extra viktigt.  
  Vad gäller gråsuggorna som jag inte tittade på så handlade väl inte diskussionen om AGW utan om deras förmåga att anpassa sig till ett varmare klimat?
         

 15. HenrikM

  Lena #14
  Gråsugge-programmet borde trumpetat ut stort att det är inte så farligt som vi trott. Hypotes/hypoteser var fel. Livet fortsätter även fast det blir många grader varmare. Istället andades programmet i alla fall… det går nog åt fanders. Fast nu vet vi inte lika säkert på vilket sätt. Innan detta expriment så måste man vetat hur/när/var det skulle gå käpp rätt åt pipan…

 16. Thomas

  Lena #14 ”Vad gäller gråsuggorna som jag inte tittade på så handlade väl inte diskussionen om AGW utan om deras förmåga att anpassa sig till ett varmare klimat?”
   
  Dvs den handlade om C:et i vad som här brukar kallas CAGW. Ditt inlägg handlade heller inte om AGW utan om en studie om hur historiskt klimat sett ut, och varken du eller jag lär ha förmåga att avgöra hur signifikant denna studie är.

 17. Thomas

  HenrikM #13 Gråsuggorna stressades, men det var ingen där beredd att käka upp dem när de var försvagade av stress. Man sa att man skulle lägga tillbaka dem efter studien. Jag undrar om någon kollade sen hur bra de överlevde.

 18. wannabe ekosof

  Thomas #11 ”För att ytterligare komplicera bilden så påverkas både födan och predatorerna själva av förändrade förhållanden så att försöka förutse hur ett ekosystem påverkas av förändrade förhållanden är i det närmaste omöjligt. Börjar t ex organismer bättre anpassade till den högre vattentemperaturen flytta in kan den där gråsuggan lätt bli utkonkurrerad.”
  Nog är det då en tusans tur att effekten av koldioxid är så ”strait fårvard”, både då man följer upp och spår klimat- eller ekologiska förändringar. Tänk hur kompliserat allt vore om vi inte hade konsensus på koldioxideffekten.
     

 19. Ingemar Nordin

  Det finns en överväldigande mängd data och artiklar som klart visar att medeltidsvärmen inte var lokal:

  http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

 20. Thomas # 16
  Nu förstår jag inte hur du menar? Svante Björck menade ju att bristen på bevis på att RWP och MWP var globala innebär att vi skall se dagens uppvärmning som ett undantag, en uppvärmning orsakad av människan. Det är väl AGW om något?

 21. Thomas, du är ju fantastisk. Expert till och med på gråsuggor. Finns det något du inte kan?

 22. Christopher E

  Det väsentliga här är väl inte gråsuggor eller SVT utan att Lilla Istiden och Medeltida klimatoptimum var globala? Något som många AGW-kramare, inklusive Thomas, tidigare frenetiskt förnekat. Men nu är tydligen gråsuggor viktigare…
  Antarktisstudien må vara ny, men resultatet är dock bara en bekräftelse av vad som redan är känt för oss inte läser selektivt. Som Ingemar påpekar finns det redan massvis med studier som visar att variationerna var globala.
   
  Och det förstår ni väl att gråsuggor som under 300 miljoner år överlevt klimatförändringar av extrem natur, asteroidnedslag mm, låter sig utrotas av någon grad varmare fördelat på ett sekel… jajamänsan…  😉

 23. Daniel F.

  Mikael #21,
   
  En klok man sade en gång: ”Vore jag bara ödmjuk skulle jag vara perfekt!
   
  Var det du, Thomas? 😉

 24. Christopher E #22
  Visst är det så, det viktiga är att man nu har en ytterligare pusselbit, dvs ytterligare ett slags proxy att använda för klimatrekonstruktioner.
  Att detta nya proxy går stick i stäv mot den tidigare uppfattningen är såklart ännu mer intressant!
  😀
        

 25. Börje S.

  #13, #17
  Att stressa gråsuggor e änte juste!
  Gu, va de va synn om gråsuggorna. Ja har anmält jurplågeriet till jurskyddsnemden, så nu ska di få jädrans jurplågare. Ja har anmält isbjörnarana åsså, för dom äter sälar. Ja, ja har ju anmält sälarna me, för dom äter stackars oskyldia fisskar. Ja åsså har ja anmält fisskarna för dom äter små oskyldia fisskar. Å valarna för dom äter räkor, å räkorna har ja åsså anmält för dom äter fisskägg å plankton. Ja tror f-n i mej att ja anmälor planktonen mä, för dom äter nog åsså nån som de e synn om.

 26. Slabadang

  Qeensland !!! 🙂
  Läs och njut. De stoppar investeringar i de gröna idiotierna och löser upp ”gröna fonder”.
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/newman_orders_blighs_husband_to_slash_his_green_waste/

 27. Börje S.

  Jag tror ALLA (utom ni och jag [nja…vid närmare eftertanke har jag förstås mina dubier om er också])!
  För över era eventuella försäkringar i TryggHansa till något bolag (om det finns något kvar) som inte hoppat på klimatidiotin! Se själva:
  http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/pdf/2012/Om%20trygghansa/Världens%20chans%20-%20en%20rapport%20från%20Trygg-Hansa_webbversion.pdf 

 28. John Silver

  On topic fråga:
  Någon som vet vad värmetiden före den romerska värmetiden kallas?
  den Kivikska värmetiden?

 29. John Silver #28
  Den Minoiska

 30. Bim

  Mikael (@Klarsynt) # 21
  Ja, dra rätt slutsatser. 

 31. L

  Börje S, Trygg Hansas undersökning och broschyr visar hur fundamentalt okunniga dom själva är. Ingenting annat.

 32. wannabe ekosof

  Inte CO2 utan kosmisk strålning och/eller O3 som styr, kanske…
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000867

 33. Thomas

  Här ett uttalande från författaren till artikeln:
  “It is unfortunate that my research, “An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula,” recently published in Earth and Planetary Science Letters, has been misrepresented by a number of media outlets. 
  Several of these media articles assert that our study claims the entire Earth heated up during medieval times without human CO2 emissions.  We clearly state in our paper that we studied one site at the Antarctic Peninsula. The results should not be extrapolated to make assumptions about climate conditions across the entire globe. Other statements, such as the study “throws doubt on orthodoxies around global warming,” completely misrepresent our conclusions. Our study does not question the well-established anthropogenic warming trend.”
   
  http://asnews.syr.edu/newsevents_2012/releases/ikaite_crystals_climate_STATEMENT.html

 34. Thomas # 33
  Jaha?
  Författaren är väl rädd att få sina forskningsanslag indragna.
  För uttalandet ”well-established anthropogenic warming trend” är ju snömos.
  Eller kan du visa mig motsatsen Thomas?

 35. Thomas #33
  Nästan lite kul, de blev dödsförskräckta över uppmärksamheten. Jag kunde ha skrivit det jag vet, dvs detta är naturligtvis inte det enda beviset på att även södra halvklotet har samma naturliga variationer som norra. Saken är ju den att exempelvis Fredrik Charpentier Ljungqvist menar att vissa proxydata tyder på detta men han anser att vi har för få proxy från södra halvklotet för att kunna dra någon säker slutsats. Då är ju varje ytterligare proxy av mycket stort värde. 
  http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/likartadetemperaturforandringaroverhelanorrahalvklotetdesenaste1200aren.5.1256a3ba135153b875d6c9.html

 36. Thomas

  Lena&Labbibia #34 Rätt typiskt hur ni försöker nedvärdera vad huvudförfattaren själv säger med hänvisning till att han skulle känna sig hotad rentav dödsförskräckt. Det är så konspirationsteoretiker resonerar: allt som inte stämmer med deras världsbild måste bortförklaras som att antingen är den berörda med i konspirationen eller också är han för skrämd av den för att våga säga vad han egentligen anser.

 37. Thomas # 36
  Du är rolig du.
  Så fort du får slut på argument drar du fram kortet ”konspirationsteoretiker” ur rockärmen……
  Vi VET ju genom ClimateGate att gänget i ”hockeyteamet” aktivt försökt stoppa för dem misshagliga vetenskapliga artiklar. Vi VET, genom bl a ”warmlist” att om man bara i någon bisats kör en drapa om ”Global Uppvärmning” i ett vetenskapligt arbete, så trillar det in nya friska forskningspengar. Vi VET t o m att man försökt få editorer avsatta från vissa vetenskapliga tidsskrifter……Och vi VET även att de som varit skeptiska till CO2-hypotesen och sökt forskningspengar blivit utan….Det har inte ett smack att göra med några konspiratoner, det är verkligheten som den sett ut de senaste 10-20 åren.
  Och det vet nog även den som gjorde det vetenskapliga arbetet du citerade…..
  Det är fakta Thomas, hur jobbigt det än måste vara för dig att erkänna det.

 38. L

  Däremot vet vi inte vem som finansierar Thomas bevakning av TCS..?

 39. Thomas

  Labbibia #37 ”Vi VET ju genom ClimateGate att gänget i ”hockeyteamet” aktivt försökt stoppa för dem misshagliga vetenskapliga artiklar.”
   
  Nej, det vet vi inte. Somliga av er inbillar er det. Allt vi vet är att ett par forskare skickat ilskna brev sinsemellan där de i de Freitasaffären skyllde på helt fel person. Var hittar du dina bevis eftersom du VET hur de försökt stoppa artiklar och försökt få editorer avsatta? Vad exakt är det de gjort, rent konkret? Det är det ni konspirationsteoretiker aldrig kan svara på, ni bara VET ändå att så måste det vara.
   
  ”Och vi VET även att de som varit skeptiska till CO2-hypotesen och sökt forskningspengar blivit utan”
   
  Jag åtar mig att gå längre än så och säga att i stort sett varenda forskare i vilket ämne som helst sökt pengar och blivit utan. De flesta ansökningar får aldrig några pengar, men de flesta forskare går inte ut och gnäller offentligt för det.
   
  L #38 Ingen finansierar mig, även om ni konspirationsteoretiker förutsätter att jag måste vara del i någon stor, hemlig organisation. Däremot kan man ju undra över dig och Labbibia. Vad har ni för hemligheter som gör att ni måste posta under pseudonym? Vad döljer ni?

 40. Thomas # 39
  Nej du.
  Det är ju bara att läsa innantill ur Climategate-mejlen. Klarar du inte av det?
  Varför jag skriver under ”nick” har jag förklarat minst tre ggr här på bloggen. Jag tänker inte göra det en gång till. Hänger du inte med, Thomas?

 41. Thomas

  Labbibia #40 som vanligt får man bara höra ”Läs själv” aldrig några konkreta bevis. Kan du inte beskriva hur dessa konspiratörer gått tillväga för att få editorer sparkade och styr kontrollen över forskningsanslag. Hur många är de? Vilka är de? Frågorna hopar sig.
   

 42. Thomas # 41
  Ja, frågorna hopar sig, Thomas. Varför har du mer och mer gått i från att debattera sakfrågor, för att i allt högre grad istället svamla om ”konspirationer”? Hur kan det komma sig att du kan sitta och debattera dagarna i ända här på TCS? Får du betalt för detta av någon? I såfall av vem eller vilken organisation? Är du arbetslös? Eller stjäl du din arbetsgivares tid?
  Frågor, frågor, frågor……..
  Vi har varit igenom de aktuella Climategate-mejlen här på TCS åtskilliga gånger. Att du tydligen inte klarar av att läsa innantill är ju faktiskt inte mitt problem.

 43. Thomas

  Labbibia #42 att du inte klarar av att komma med att ens försöka bevisa dina anklagelser säger allt som behöver sägas.
   

 44. L

  Thomas, att använda pseudonym betyder inte att man har något att dölja. Däremot kan man få obehag av att inte alltid vara politiskt korrekt…
  Att du skulle tillhöra någon stor hemlig organisation tror jag inte, men eftersom du tillbringar all din vakna tid till att kommentera på internet så är det klart att många undrar hur du får ihop till mat och brännvin?

 45. Thomas # 43
  Jodå, det kan jag, som du mycket väl känner till, men det tänker jag inte göra. Den som eventuellt är intresserad kan ju söka på……eller förresten, jag ska ändå posta en länk. Varsågod Thomas!
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/climategate_analysis.pdf

 46. Thomas

  Labbibia #45 att posta ett 182 sidor långt dokument från en lobbygrupp är detsamma som att inte svara.

 47. Thomas # 46
  Enligt dig, visst serru.
   Men nu råkar det ju vara så att du inte har någon slags monopol på att bedöma vad som är relevant eller ej.
  Surt va?

 48. Peter Stilbs

  Thomas #46 – jag har bett Dig åtskilliga gånger att läsa detta dokument.

 49. Thomas, lägg ägg ..
  Alla (här) vet att du är totalt ointresserad av vare sig seriös forskning eller att få fram bästa kunskap om hur klimat, atmosfär mm fungerar och beter sig.
  Den som efter att ha läst CG1&2 mailen fortfarande tror att verksamheten som framkommer och diskuteras däri handlar om att få fram bästa möjliga kunskap och förståelse visar därmed bara att denna är lika aktivistisk och ointresserad av hur det ligger till … 
  Precis som om inte IPCC vore en lobbygrupp, precis som om Pachauris främsta intresse vore att öka kunskapen om vad som påverkar och styr klimatet  ..

 50. Thomas

  Peter #48 jag är fullt medveten om att du inte heller lyckats motivera dina anklagelser utan hänvisar till några långa dokument i vilka man förväntas kunna hitta Sanningen om man bara läser tillräckligt noga.  Jag har läst en hel del, och allt som framkommit är att vad ni ägnar er åt att koka soppa på en spik. En del verklighet och hundra delar insinuationer och spekulationer. När ni sen får mothugg av en forskare som von Storch, ja då är det bara bevis på att konspirationen lyckats klämma åt honom också och tvinga honom att rätta sig i ledet.

 51. Thomas

  Jonas #49 Glad påsk på dig också.

 52. Thomas # stup-i-ett
  Nåväl, till skillnad från dig har jag åtminstone svarat. Att mitt svar inte passade dig var ju inte helt oväntat. Nu väntar jag med spänning på svar på de frågor jag ställde dig i mitt # 42
  Betald aktivist? Arbetslös? För lite att göra på jobbet?……är du fågel eller fisk, Thomas?

 53. Som Labbibia påpekade … det blir allt sämre med ’argumenten’, och allt mer uppenbart att de inte ens försöker vara sådana längre .. 
  Gläd dig åt verklighetem, Thomas. Eller gnissla tänder över att den ständigt och alltmer visar att skeptikerna hade rätt inställning till det hela, och ofta rätt i sak också.

 54. Åke N

  Thomas. Det här med att hänvisa till ett långt intetsägande dokument är ju en taktik du brukar tillämpa. Dokumentet är nytt för mig men absolut inte intetsägande. Jag förstår att du inte vill läsa det. Det kan störa din syn på ”saken”, vilket kanske vore en katastrof för dig.

 55. Thomas

  Labbibia #52 att komma med insinuanta personliga frågor när man själv inte ens vågar gå ut med sitt namn är bara oförskämt.

 56. Så nu har Thomas lyckats att igen få alla att snacka om kringsaker. Eller det ”alla” som startar det. Orkar inte kolla

 57. Thomas # 55
  Jag bryr mig inte om VEM du är, det som är intressant i sammanhanget är VAD du är.
  Jag skulle ju kunnat kalla mig  exempelvis Erik Persson här på TCS. Du skulle ju ändå inte veta om det var ett ”nick” eller mitt riktiga namn. Eller hur Thomas?
  Som sagt, VAD är du?

 58. Åke N

  Ingvar #56. Ja, ett erkännande skall Thomas ha, han är bra på att få folk att snacka om bisaker.

 59. L

  Åke N #58, det är väl det han får betalt för…

 60. Thomas

  Om man nu tar en titt tillbaka på hur tråden spårade ur kom jag med ett citat av författaren till den aktuella artikeln där han konstaterade att den rapporterats felaktigt i pressen (och här på TCS). Detta försökte då Labbibia och Lena förklara bort med att författaren måste varit hotad eller dödsförskräckt av okända konspiratörer för att skriva något sådant. Att han bara var irriterad över felaktig rapportering hade varit alldeles för enkelt.
   
  Som ”bevis” försökte sen Labbibia dra upp CliamateGate och vad han ansåg sig veta om denna. Över 20 inlägg senare har dock fortfarande vare sig han eller någon annan kunnat komma med några bevis vare sig för den anklagelsen eller den om att Zunli Lu skulle skrämts att skriva sin kommentar.
   
  Så det är väl närmast Labbibia och Lena, speciellt Labbibia som följde upp, man får gratulera för att lett diskussionen på sidospår så att ingen skall behöva ta ställning till Zunli Lus uttalande. Istället skall nu tydligen handla om vem jag är vad det nu har med saken att göra.
   
   
   

 61. Thomas # 60
  Hahaha…..funny guy!
  Du KAN alltså inte läsa innantill!
  Så här skrev jag i mitt # 34:
  Författaren är väl rädd att få sina forskningsanslag indragna.”
  Inte en stavelse om hot eller liknande.

 62. Thomas # En gång till:
  Inte ”VEM” utan ”VAD” du är…..Det är det intressanta. Inte konstigt att du inte hittar någonting märkligt med ClimateGate-mejlen. Du läser ju lite som det passar dig.

 63. Åke N

  Thomas #33. Uppvärmningen för ca 1000 år sen fanns ej eller var lokal över Nordatlanten (tag vilket alternativ du vill). Zunli Lus rapport säger att den (tillsammans med åtskilliga andra) också ägde rum på södra halvklotet. Ytterligare en knäck i hockeyklubban, som egentligen redan är i spillror.

 64. Bengt Abelsson

  Men visst används iskärnor från både norr och söder för att ge en approximation av global temperatur – vad är skillnaden?

 65. Thomas
  Jag har varit rätt tydlig med att jag inte gillar konspirationsteorier så jag undanber mig att du anklagar mig för att ägna mig åt sådant i fortsättningen, tack!
  Vad gäller ordet ”dödsförskräckt” så var det verkligen inte bokstavligt, dvs att han skulle vara rädd för sitt liv. Mer av karaktären ”Oj, det här var inte bra, nu kan ju folk tro att jag är en klimatskeptiker, det måste jag genast dementera”.

 66. Thomas

  Lena #65 jag får väl medge att Labbibias kommentar  var värre, men tillsammans blev de helt enkelt för mycket. Att du menar att det skulle vara så hemskt att misstänkas vara ”klimatskeptiker” visar i alla fall att du är medveten om var forskarsamhällets stora majoritet står i frågan. 
   
  Labbibia lyckas åter undvika att säga något vettigt. Istället hakar han upp sig på ordval om ”rädd” konstra ”hotad” eller ”vem” kontra ”vad”. Vad är egentligen Labbibia för något? En halvtaskigt konstruerad AI?

 67. Pehr Björnbom

  Jag undrar vad studien som Lena skriver om verkligen säger.
   
  Skall man se det som att MWP bara uppträdde på Grönland och på Antarktiska halvön. Ett område på norra halvklotet alltså och ett liknande område på södra halvklotet? Men varför uppträdde denna period på två områden på så långt avstånd från varandra utan att uppträda i områden däremellan?
   
  Kan man verkligen från detta resultat utesluta att MWP var global? Finns det verkligen något bevis för att MWP inte var global?
   

 68. Pehr Björnbom

  Jag läste nu på webben att det finns flera andra studier som har funnit MWP på södra halvklotet, här , här och här. Så MWP har alltså konstaterats i Sydamerika, på Nya Zeeland, i södra Afrika och i Västra Antarktis.
   
  Som sagt, är det inte mot denna bakgrund lite riskabelt att utesluta att MWP var global?
   

 69. Thomas # 66
  Jaha, så nu slår du ihop olika kommentarer och värderar dem ihop? Ja det var ju i alla fall något nytt.
  Om en forskare är rädd för att sticka ut borde det väl snarare oroa dig.
   
   

 70. Thomas

  Lena #69 ”Om en forskare är rädd för att sticka ut borde det väl snarare oroa dig”
   
  Men det finns ju inga som helst bevis för att så är fallet. Det är bara du och Labbibia som spekulerar.

 71. Thomas, innan CG1&2 fanns det ju heller inga som helst bevis på allt smutsigt spel som försiggick bakom kulisserna. Bara aningar och märkliga sammanträffanden och konstiga publiceringar resp refuseringar inkl tiderna det tog .. 
  Här vet vi ju iaf att  Zunli Lu har gjort mycket märkliga uttalanden som inte på ngt sätt berör hans arbete. Om det är befogat, om han inbillar sig, eller om journalister har manövrerat fram dessa vet vi inte. Men visst är det märkligt .. 
  Däremot är ditt sätt att spela fågelholk inte det minsta märkligt. Vi väntar oss inget annat av dig 

 72. Pehr Björnbom

  Jag föreslår hypotesen att Zunli Lu fick kalla fötter när han såg rubriken över Daily Mails artikel. Daily Mail går ju mycket längre än till att säga att MWP var global med slutsatser som forskarna helt säkert inte har skrivit i artikeln:
   
  Is this finally proof we’re NOT causing global warming? The whole of the Earth heated up in medieval times without human CO2 emissions, says new study
  Evidence was found in a rare mineral that records global temperatures
  Warming was global and NOT limited to Europe
  Throws doubt on orthodoxies around ’global warming’
   
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2120512/Global-warming-Earth-heated-medieval-times-human-CO2-emissions.html#ixzz1qXWLN1ts

 73. Pehr Björnbom # 72
  En mycket bra hypotes i mina ögon och inte så märklig heller. Det är ju att dra lite väl långtgående slutsatser, dvs långt utanför vad studien verkligen säger att påstå att vår värmeperiod inte skulle vara påverkad av människans utsläpp av CO2.  

 74. Holmfrid

  Konstaterar att UI  29/3  skriver under rubrik ”Förvirrat om klimatet”  att denna artikel inte alls visar att  medeltidsvärmen fanns över hela jorden.  UI´s analys (Lars Karlsson) verkar mer förvirrad än rubriken.  Dock framkommer i inläggen en ref. från ett arbete om klimatutvecklingen från Sydamerika, Sydafrika som överväldigande visar på värmeperiod även därstädes.  UI´s uppfattning blir mycket bräcklig efter detta.

 75. Slabadang

  Lena K!
  I vems knä bör bevisbördan läggas? Rubriken är en logisk fråga/slutsats som stämmer väl överens med artiklens slutsats i sitt förhållande till det av IPCC aparta påståendet om att MWP endast var regional under flera hundra år.
  Det aparta påståendet helt skilt ifrån vad ”det vetenskapliga läget” faktiskt är vilket Soon och Baulinas visade med sin ammanställning. IPCC ljuger och ägnar sig åt medveten klimathistorisk revision för att anpassa historien till hypotesen och för konstruera stöd för alla alarmistiska och ”oöverträffade” både hittan och dittan i klimatet. Zunli Lu levererade en pusselbit till och vill inte ta ansvar för dess betydelse för tolkningen av helheten vilket inte heller är hans ambition.