Sverigedemokraterna

Elsa Widding om elkrisen

Riks: Veckans gäst är energiexperten Elsa Widding som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna. Elsa Widding

Varför jag väljer politiken

Om överklagandet av SVT:s aktuelltsändning Om energipolitiken Om det politiska engagemanget Om politikernas ansvar i klimatfrågan Elsa Widding

Varför jag väljer att gå in i politiken

  Det har under flera år bedrivits en politik i Sverige som bygger på en önskan att ställa om ett av världens bästa och stabilaste energisystem till någonting annat – betydligt sämre. Flera partier i Sverige ser Tysklands energiomställning, med en massiv utbyggnad av vindkraft och nedstängning av fungerande kärnkraft, som en förebild och enda   →

Sd gör upp med "gå före"-retoriken

Josef Fransson (sd) i riksdagen: ”Svensk klimat- och energipolitik har under senare år präglats av ogenomtänkta panikåtgärder som är rena återvändsgränder – åtgärder som kostar åtskilliga miljarder att genomföra, men där den signifikanta miljö- eller klimatnyttan är högst tveksam. Snarare har man skapat fler problem än man löst. Några sådana exempel är den så kallade   →

SD beredda delta i en bred energiöverenskommelse om kärnkraften

SD går från klarhet till klarhet. Många är de som har en tro att vi i dag ska kunna ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi med stort fokus på vindkraft. Detta låter sig dock inte göras. Kärnkraften behövs och nu finns möjligheter till en bred energiuppgörelse, skriver Josef Fransson (SD) i dagens Göteborgsposten  

Sverigedemokraterna tar ställning mot vindkraften

Riksdagsman Josef Fransson (sd) talade i veckan som gick i Riksdagen om vindkraften. Fransson tar upp aktuella lokala frågor som vindkraftsproblematiken i Örserum i Östergötland men diskuterar också vindkraftens miljö- och bullerproblematik, samt också fallande fastighetsvärden och människors problem med att komma till tals med beslutsfattarna i dessa frågor. Fransson menar att (sd) ”ser de   →

Norrmän är värst

Våra grannar i väst tycks vara riktiga värstingar när det kommer till klimatfrågan. En av fem norrmän tror inte att klimatförändringarna drivs av människan. Allt enligt en undersökning presenterad i Dagbladet.no. 45 procent av norrmännen anser att klimatförändringar beror både på naturliga faktorer och människans aktiviteter. Svenskar toppar AGW-ligan, tätt följda av finnar. Vi är   →