Dansk folkeparti

Norrmän är värst

Våra grannar i väst tycks vara riktiga värstingar när det kommer till klimatfrågan. En av fem norrmän tror inte att klimatförändringarna drivs av människan. Allt enligt en undersökning presenterad i Dagbladet.no. 45 procent av norrmännen anser att klimatförändringar beror både på naturliga faktorer och människans aktiviteter. Svenskar toppar AGW-ligan, tätt följda av finnar. Vi är   →

Alternativt klimatmöte

Som signaturen Rosenhane så riktigt påpekar har Dansk folkeparti med Pia Kjærsgaard i spetsen beslutat att arrangera ett skeptikermöte parallellt med den stora klimatkonferensen i Köpenhamn. ”Vi är inga jublande fans till regeringens stora klimatkonferens”, säger Pia Kjærsgaard. ”Det är bättre att använda alla dessa pengar till att förhindra klimatets skadeverkningar än att anta resolutioner   →