Dansk folkeparti

Norrmän är värst

Våra grannar i väst tycks vara riktiga värstingar när det kommer till klimatfrågan. En av fem norrmän tror inte att klimatförändringarna drivs av människan.   →

Alternativt klimatmöte

Som signaturen Rosenhane så riktigt påpekar har Dansk folkeparti med Pia Kjærsgaard i spetsen beslutat att arrangera ett skeptikermöte parallellt med den stora klimatkonferensen   →