Josef Fransson

SD tar ställning i klimatfrågan – när följer andra efter?

I gårdagens riksdagsdebatt tog SD upp hädiska tankar om klimatet. I  dagens DN kastar sig några av de andra partierna över SD. Matilda Ernkrans (S), vars parti i samband med debatten kom med nya förslag som ligger nära Miljöpartiet i klimatpolitiken, sade efteråt: – Han placerar sig på yttersta, yttersta högerkanten. Jaha, politikerna har gjort en   →

Sd gör upp med "gå före"-retoriken

Josef Fransson (sd) i riksdagen: ”Svensk klimat- och energipolitik har under senare år präglats av ogenomtänkta panikåtgärder som är rena återvändsgränder – åtgärder som kostar åtskilliga miljarder att genomföra, men där den signifikanta miljö- eller klimatnyttan är högst tveksam. Snarare har man skapat fler problem än man löst. Några sådana exempel är den så kallade   →

SD beredda delta i en bred energiöverenskommelse om kärnkraften

SD går från klarhet till klarhet. Många är de som har en tro att vi i dag ska kunna ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi med stort fokus på vindkraft. Detta låter sig dock inte göras. Kärnkraften behövs och nu finns möjligheter till en bred energiuppgörelse, skriver Josef Fransson (SD) i dagens Göteborgsposten  

Sverigedemokraterna tar ställning mot vindkraften

Riksdagsman Josef Fransson (sd) talade i veckan som gick i Riksdagen om vindkraften. Fransson tar upp aktuella lokala frågor som vindkraftsproblematiken i Örserum i Östergötland men diskuterar också vindkraftens miljö- och bullerproblematik, samt också fallande fastighetsvärden och människors problem med att komma till tals med beslutsfattarna i dessa frågor. Fransson menar att (sd) ”ser de   →