koldioxidutsläpp

Kolcykeln – en trähjuling

Låt mig inleda med en påminnelse. Idag tisdagen den 7:e maj, är det dags för det andra evenemanget i Hållplats Klimatet på restaurang Hållplatsen Strandbodgatan 5 i Uppsala. Kl 18.30 talar Fil Dr Jacob Nordangård om “Ekonomiska och politiska krafter bakom klimatfrågan”. Jacob har nyligen disputerat på  en uppmärksammad avhandling Ordo AB Chao vid Linköpings   →

Telge Energi en klimatskrämmare

En av våra besökare har påtalat den överspända klimatskildringen på hemsidan för Telge Energi (länk). I likhet med andra elpoducenter vill man sälja elkraft, och det är förståeligt och ursäktligt att man vill reklamera för sin produkt. Speciellt satsar man på att få kunder med egna solceller på taket, och ge dessa ett förmånligt avtal   →

Kyoto – släng dig i väggen!

Från US Energy Information Administration meddelas att koldioxidproduktionen i USA nu har minskat till under 1992 års nivå under första kvartalet 2012 då efterfrågan på energi är som störst. Detta utan att USA skrivit på något Kyotoavtal, eller att staten har infört någon grön kommandoekonomi. Konstigt, eller hur? När alla klimatexperter hävdar att det krävs   →

Kolets ansikten

Detta inlägg kommer inte att behandla något klimatvetenskapligt problem, utan jag ägnar det istället åt konstigheter till vilka de senaste decenniernas klimatvetenskap är medskyldig.  Bilden ovan finns på en EU-hemsida (länk) där man beskriver en fråga för EU-parlamentet:“ I december 2010 upphör de nu gällande reglerna för statsstöd till kolgruvor. Ekonomiutskottet föreslår att tidsfristen för   →

Ny kanske omvälvande forskning om koldioxiden

Judit Curry uppmärksammar på sin blogg mycket intressanta forskningsresultat av klimatprofessorn Murray Salby om att naturliga koldioxidemissioner är minst lika betydande för koldioxidhaltens utveckling som människans koldioxidutsläpp. Judit Curry har lyssnat på audioupptagningen av ett föredrag av Salby. Den kan vara svår att följa då man inte kan se bilderna. Men det är väl värt   →

Jorden blir grönare

Från World Climate report En ny studie i Scienceexpress (tidskriften Science pre-paper-publikation) genom Yude Pan från US Forest Service med kollegor konstaterar att kolsänkorna i form av bla jordens skogar över hela världen har expanderat och tar upp allt mer koldioxid från jordens atmosfär. Nettot för kolsänkor i världens skogar ökar alltså istället för minskar.   →

Emissionskontroll – en konfliktrisk

Vad skulle efffekten bli av ett FN-beslut om global kontroll för att begränsa utsläppen av växthusgaser? TCS’are  tror inte att det kommer att ske – och önskar det inte heller. Likväl kan det vara lärorikt med ett tankeexperiment. Ett sådant beslut kommer inte att tas utan en samtidig överenskommelse om verifikation. Det publiceras visserligen  siffror på   →

Global uppvärmning på de anklagades bänk

Ett mycket intressant rättsfall kommer snart att bedömas i USA:s Högsta domstol. Åtta stater, varav Californien och NYC är två, har stämt de sex företag som tillsammans står för en fjärdedel av den amerikanska elindustrins utsläpp av CO2. Målet är att kunna tvinga dessa företag att begränsa sina utsläpp trots att det inte finns någon   →

Gillar du inte etanol, tanka 98 oktan

Från och med 1 maj försvinner vanlig 95-oktanig bensin. Den ersätts av något som heter E10 som är bensin med tio procent etanol (mot tidigare 5 procent). Förbrukningen i bensinbilar väntas öka, men utsläppen av koldioxid blir i stället lägre. 98-oktanig bensin kommer även i fortsättningen att innehålla fem procent etanol, så alla som inte   →

"Nu testas miljömoralen."

Nu testas miljömoralen, skriver Helsingborgs Dagblad och avser Sveriges kvarvarande utsläppsrätters öde. Det är nämligen så att under perioden 1990-2009 har våra koldioxidutsläpp minskat med 17 procent. Det i sin tur innebär att vi har en hel del utsläppsrätter över. Frågan är naturligtvis: vad gör vi med dem? Ska vi sälja till ett annat land   →