Ny kanske omvälvande forskning om koldioxiden

CO2 MaunaLoa Last12months previous12monthsGrowthRateSince1958

Judit Curry uppmärksammar på sin blogg mycket intressanta forskningsresultat av klimatprofessorn Murray Salby om att naturliga koldioxidemissioner är minst lika betydande för koldioxidhaltens utveckling som människans koldioxidutsläpp.

Judit Curry har lyssnat på audioupptagningen av ett föredrag av Salby. Den kan vara svår att följa då man inte kan se bilderna. Men det är väl värt att i audioupptagningen av Murray Salbys föredrag lyssna på hans avslutande sammanfattning vid 28:15 – 32:10 minuter. Hans slutanmärkningar om hur vetenskap bör och inte bör bedrivas är mycket hörvärda.

Salby framhåller att hans resultat är nya och att de inte fanns när IPCC:s senaste rapport utarbetades. Därför bygger IPCC:s bedömningar liksom klimatmodellernas beräkningar på den felaktiga grunden att koldioxidhaltens utveckling domineras av de mänskliga utsläppen. Men så är enligt Salby inte alls fallet och möjligheten att förutse och kontrollera vad framtida koldioxidhalt kommer att bli, och därmed att förutse och påverka framtida klimat, är inte stora.

För att få ett smakprov på hur Murray Salby har kommit fram till dessa omvälvande slutsatser kan vi titta på figuren ovan (från climate4you) som visar ändringshastigheten av koldioxidhalten i ppmv/år. Salby framhåller att när temperaturen minskade drastiskt på grund av vulkanutbrottet Mount Pinatubo år 1992 – 93 så minskade denna hastighet drastiskt. Likaså ökade denna hastighet drastiskt på grund av den starka El Ninon 1998. Dessa variationer i koldioxidändringens hastighet är helt oberoende av människans koldioxidutsläpp.

Salby har också mycket intressanta resultat om isotopargumentet, att utvecklingen i förhållandet mellan kol-12 och kol-13 i atmosfären visar på att den ökade koldioxidhalten är antropogen. Han menar att man inte kan dra den slutsatsen då även naturliga källor påverkar detta förhållande  Det skall bli intressant att få se de diagram som han visar om detta i sitt föredrag.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar

  Nej, nej, nej – lyssna inte på sådana här kritiska rapporter från koldioxidforskare!
  Enligt klimatforskningsinstitutet Cicero http://www.cicero.uio.no/home/index_e.aspx så minskar vi inte alls koldioxidutsläppen, meddelar Susanna B i SvD idag:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/import-doljer-co2-utslapp_6371804.svd

 2. Johan M

  Om man är troende så är detta bara mer ved på brasan.
  Som första lag på stentavlan –  Ökad koldioxid ger ökad värme.
  Om den ökade värmen bidrar naturligt bidrar till ökad koldioxidkoncentration så kommer det att förstärka effekten av den ökade värmen som då kommer att öka koldioxidkoncentrationen ännu mer som kommer att öka värmen rent katastrofalt….  vad var det jag sa! Hjääääälp!
   
  Att få en troende att sluta tro är inte lätt – tro mig 🙂

 3. Johan M

  Ingemar #1
  Det sorgliga i Susannas rapportering är den helt okritiska synen på vad ett ”forskningsinstitut” har för avsikter. Om man läser på Ciceros egen beskrivning av institutet så finner man:
   
  ”Climate change is one of the greatest threats facing us today. CICERO’s mission is to provide reliable and comprehensive knowledge about all aspects of the climate change problem.”
   
  Hur tror man att ett institut som har som första postulat att klimatförändring är ett problem någonsin kommer att komma fram till att det inte är ett problem? Har Ciceron någonsin lyckats rekrytera någon som har en skeptisk hållning? Vilken forskare som anser att klimatförändringarna inte är ett problem vill jobba på Ciceron?

 4. Thomas

  ”Jag såg en hänvisning till ”The Global Carbon Cycle” av David Archer. Archer brukar skriva lättfattligt och det är tänkt so en introduktion, så den kanske kan vara nyttig för de här som vill lära sig något om ämnet.

 5. Stickan no1

  Susanna B har missat det mest elementera i sin artikel.
  Att Sverige exportera varor för mer än man importerar.
  Jämför CO2 mätning med temperaturmätningar. Är det någon som skulle tycka det var OK att mäta temperaturen på ett (1) ställe i världen?
  Och att använda detta enda värde som sanning?
  Se på denna länk om CO2 nivåer i atmosfären
  http://www.nasa.gov/images/content/200431main_rs_image_feature_833_946x710.jpg
  PDO kan alltså ha en påverkan på CO2 mätningar.
   

 6. Ville

  Jag blir mörkrädd av folk som skriver sms när de kör bil, att blunda för att förbränning av kolväten bildar koldioxid är ungefär lika skrämmande.
  har ni någonsin skissat en enkel tvålagers energibalans i en atmosfär? Har ni förstått hur otroligt viktig den extra uppvärmningen av jorden som ”växthuseffekten” bidrar med? Har ni förstått att den största växthusgasen är vattenånga? har ni förstått att det är feedback processer från gaser som inte kan kondensera i ”normal” temperatur som avgör mängden vattenånga? Koldioxid är den överlägset största av dessa gaser, men andra är förstås med och påverkar. En liten förändring i halterna av en av dessa gaser kommer onekligen att leda till förändring av kondenserande gaser. 
  Även om ingen vet exakt vilka värden man skall adressera de olika gaserna och feedbackprocesserna så kan man göra kvalificerade uppskattningar, en av fysikers viktigaste förmåga, och med dagens datorer ganska lätt dra slutsatser av hur klimatet faktiskt svänger pga förändringar i bla koncentrationer av koldioxid. 

  Jag frågar er skeptiker om ni någonsin tittat på våra grannplaneter venus eller mars? Det finns fler planeter än jorden och fysiken är densamma på dessa.
   
  Frågan är inte och har aldrig varit om koldioxid påverkar växthuseffekten. Om vi nu ställer oss tvekande till att ökningen av koldioxidhalterna i atmosfären kommer från människan, ja vad väljer vi att göra då? Ta det säkra före det osäkra, eller fortsätta skriva sms medan vi glatt kör vår bil? 

 7. Ivh

  Johan M #2
   
  Att din klimatreligiösa tro är att användningen av fossila bränslen varken påverkar CO2-halten i atmosfären eller globala temperaturen är ju uppenbart.
   
  Min uppfattning om hypotesen, att det enbart är värmen som ökat CO2-halten i atmosfären, är att det är skitsnack. För om det hade varit så borde CO2-halten i atmosfären minskat åren efter 1998 då det var några år som blev lite svalare.

 8. Lena Krantz

  Mycket intressant!

  Dessutom har jag konstaterat samma sak själv för ett par år sedan. Vem som helst kan enkelt få fram detta resultat i excel. Tar man sedan och jämför med människans utsläpp av CO2 finns det ingen sådan korrelation.

  Däremot har CO2 stigit sedan man började mätningarna, dvs även när temperaturen har gått ner, så det går inte att bortse från människans bidrag som jag ser det.

  Det bör vara en kombination med andra ord.

 9. Jan-Erik S.

  Fred Goldberg vurmar ju för att det är ”Henrys lag” som styr dvs värmen kommer först vilket i sin tur ”drar med sig” CO2-halten, inte tvärtom.
  Stämmer inte den hypotesen?

 10. Pehr Björnbom

  Ivh #6,
   
  Jag uppfattar inte Salbys hypotes som att enbart värmen påverkar koldioxidhalten. Som jag förstått av ljudinspelningen så menar han att det finns flera naturliga faktorer som påverkar koldioxidhaltens naturliga variation. En av dem är temperaturen som kraftigt påverkar hastigheten för hur koldioxiden tas upp av eller avges av atmosfären från eller till andra delar av klimatsystemet.
   
  Just i samband med El Nino 1998 så ser vi en mycket stark ökning av koldioxidhalten när temperaturen har gått upp. När temperaturen därefter starkt gått ned ser vi en mycket stark minskning av ökningen av koldioxidhalten.
   

 11. Ingemar Nordin

  Att temperaturen drar med sig CO2 är ganska tydligt från diagrammet ovan. Frågan är snarare de långsiktiga effekterna och vad som orsakar dem.
  Vi kan i alla fall konstatera följande. 1) Om Salby har rätt i att det är naturliga orsaker bakom CO2-haltens stegring snarare än människans utsläpp, så är det – vilket han också konstaterar själv – ganska meningslöst att föra en koldioxidsänkande politik. Detta gäller även om det skulle vara så att koldioxid driver temperaturen 2) Om Salby dessutom har rätt i att det är temperaturen (driven av naturliga orsaker) som driver koldioxidhalten, så är inte bara politiken uppåt väggarna. Även den officiella klimatvetenskapen i IPCCs regi är uppåt väggarna fel.
  Det må vara hur det vill med detta, men Salby är en respekterad klimatforskare och hans teorier bör tas på allvar. Att Susanna B väljer att skriva om en rätt ointressant rapport från Cicero (vilka verkar ha ungefär samma roll som SEI i Sverige, dvs man producerar en rad alarmistiska rapporter) i stället för om Salbys ganska omtumlande och helt grundläggande artikel är ju ganska skandalöst tycker jag. Salbys arbete har ju diskuterats i flera dagar nu, både på AGW-sidan och på skeptikersidan. Hur gör vetenskapsjounalisterna sitt urval av vad de skall skriva om? Borde de inte prioritera de intressantaste forskningsrönen?

 12. Lena Krantz

  Pehr Björnbom #9

  Dessutom är det så att utsläppen 1998 var något lägre än 1997 kunde jag konstatera när jag tittade på dessa förhållanden.

  Samstämmigheten ÄR faktiskt i det närmaste total mellan CO2:s stigningstakt och temperaturen.

 13. Johan M

  Ivh #2
  Min uppfattning är 1/ människans påverkan på klimatet är överdriven 2/ farorna med ett varmare klimat är överdrivna.  Det finns betydligt större problem som mänskligheten står inför, många är miljöproblem som idag inte får de resurser som behövs eftersom all kraft läggs på koldioxidhotet – sorgligt.

 14. Ivh

  Pehr Björnbom #10
   
  Klimatforskarna som anser att den långsiktiga uppvärmningen i huvudsak beror på användningen av fossila bränslen delar den uppfattiningen att det finns naturliga variationer som påverkar både CO2-halt och global temperatur. Men de naturliga variationerna förklarar inte den långsiktiga uppgången i CO2-halt och temperatur som vi har haft.
   
   

 15. Pehr Björnbom

  Ingemar #10,
   
  …Susanna B väljer att skriva om en rätt ointressant rapport från Cicero (vilka verkar ha ungefär samma roll som SEI i Sverige, dvs man producerar en rad alarmistiska rapporter) i stället för om Salbys ganska omtumlande och helt grundläggande artikel ….
   
  Detta är ett av alla de uttryck som dogmatismen inom klimatvetenskap och klimatpolitik tar sig. Kunskapsutvecklingen inom klimatrelaterad teknik och vetenskap har låst sig på grund av att ingenjörer och forskare är bakbundna av att de inte kan gå emot det dogmatiska tänkande som genomdrivits genom det förmenta konsensusargumentet.
   
  Vi kan se detta bland annat på SEI:s hemsida:
  http://sei-international.org/
   
  SEI anger sin huvuduppgift:
  Bridging science and policy since 1989
   
  Detta är en väldigt grannlaga uppgift. Om deras verksamhet skulle leda till att politiken kommer att påverka den vetenskapliga metoden inom forskningen så har man misslyckats och undergräver det vetenskapliga arbetet.
   
  I fråga om klimatet skriver man:
   
  Reducing climate risks
  Emissions of greenhouse gases are built into our economic systems. Our research shows the benefits of a low carbon future and describes how we get there through mitigating and adapting to climate change.
   
  Här ser jag tydliga tecken på dogmatiskt tänkande. Det framställs som redan givet att en framtid av lågkoltyp är fördelaktig. Men låg klimatkänslighet innebär att detta inte skulle vara sant och klimatkänslighetens storlek är ett område där klimatforskarna har stora meningsskiljaktigheter.
   
  Likadant kan man tydligen säga om de mänskliga koldioxidutsläppen. Hur stor påverkan dessa har på koldioxidhalten i atmosfären jämfört med de naturliga koldioxidflödena till atmosfären är inte säkert utrett och uppenbarligen finns även där stora meningsskiljaktigheter bland klimatforskarna.
   
  Så vad är bäst? Skall vi låsa oss till några dogmer och utforma klimatpolitiken efter detta? Eller skall vi låta den vetenskapliga kunskapen om vad som påverkar klimatet utvecklas fritt. Skall vi låta vetenskapen utvecklas fritt om hur stor klimatkänsligheten är och om hur mycket mänskliga utsläpp betyder jämfört med naturliga och så vidare, och låta klimatpolitiken anpassas efter denna kunskaps utveckling? Är inte detta bättre?
   

 16. Ivh

  Ingemar Nordin #11
   
  Du brukar föraktfullt använda ordet ”koldioxidhypotesen” trots att det gjorts otaliga experiment om att koldioxid fungerar som en växthusgas. Detta är däremot verkligen hypoteser, för att CO2-halten borde ha sjunkit 1999 och 2000 om globala temperaturhöjningen är huvudorsaken till ökad CO2-halt.
   
   

 17. Pehr Björnbom

  Ivh #14,
   
  Men de naturliga variationerna förklarar inte den långsiktiga uppgången i CO2-halt och temperatur som vi har haft.
   
  Rent logiskt kan man tänka sig att den långsiktiga uppgången i temperaturen kan vara en huvudorsak till den långsiktiga uppgången i koldioxidhalt. Dvs. temperaturuppgången är naturlig och har drivit på en naturlig uppgång i koldioxidhalten. Jämför Lena Krantz kommentar #12.
   
  En sådan förklaring måste antagligen förutsätta att klimatkänsligheten är mycket låg så att den ökade koldioxidhalten inte påverkar temperaturen. Om klimatkänsligheten är mer än en grad så är det möjligt att förklara hela temperaturuppgången med effekten av ökad koldioxidhalt (beroende på hur stor effekt av mänskliga aerosoler som man inför i beräkningen).
   
  Uppenbarligen har vi här ett intrikat problem där hur stor del som är naturlig uppgång i temperatur och koldioxidhalt på ett mycket komplicerat sätt hänger samman med hur stor klimatkänsligheten är och hur stor andel av de mänskliga koldioxidutsläppen är jämfört med den naturliga nettotillförseln till atmosfären.
   

 18. Ivh

  Johan M #13
   
  Tack för dit svar.
   
  Du har en slags klimatreligiös tro. Du tror att klimatforskarnas resultat om hur användningen av fossilt påverkar bränsle påverkar klimatet är överdriven.
   
  Vad tror du att uppvärmningen på 0,7 grader under 1900-talet berodde på?

 19. Pär Green

  Ivh # 18
  Du har en slags klimatreligiös tro.
  Då är ni 2 som tror!
   

 20. Pehr Björnbom

  Ivh #18,
   
  klimatforskarnas resultat om hur användningen av fossilt påverkar bränsle påverkar klimatet är överdriven
   
  Det är fel inställning att tala om forskarnas resultat som överdrivna. Klimatforskarnas vetenskapliga resultat ger inte en entydig bild. Osäkerheterna är stora och det finns meningsskiljaktigheter bland klimatforsarna om i hur stor grad användningen av fossilt bränsle påverkar klimatet.
   

 21. Lena Krantz

  Länk till mitt påstående att de antropogena utsläppen av CO2 var lägre 1998 än 1997 kommer här:

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/

 22. Peter Stilbs

  Ivh 18. klimatforskarna i IPPCs tappning tror att 0.2 grader av de 0.7 är antrpogen/via koldioxid. I 2007 års rapport, alltså.

  Var tror Du de andra 0.5 kommer ifrån ?

 23. #16

  Du menar säkert CO2-hot-hypotesen?

  Den klarade inte det vetenskapliga kravet på att blöi en hypotes… många tycks tro att det är en vetenskaplig teori…

  Kravet för hypotes är:

  En grupp drar en slutsats med en öppen databas som grund..

  Andra oberoende grupper granskar samma öppna databas och drar samma slutsats..

  Allt kritiseras maximalt vetenskapligt och en oberoende grupp granskar resultaten..

  Om hypotesen håller för det går den vidare till en vetenskaplig teori…

  Nebulosahypotesen höll på att bli teori på så vis…

  men då 1998 två oberoende grupper observerade att vårt universum expanderar accelererande. föll det..

  Nu på senare år har även planeter som roterar åt motsatt håll mot dess sol observerats…

  Så synd, jag gillade nebolosahypotesen, men det är numer inte ens en hypotes. liksom CO2-hotet— 

  Vill du kan jag utveckla på ett strålningsfysikt vetenskapligt plan…

  TTPP håller med mig,,, hans halmstrå är just att det nu som gubben ur lådan ska dyka upp…

  TIPPING POINTS…

  Ha en bra dag. själv ska jag paddla i en för mig ny sjö… med min 12kg Senit… Gubben får inte bli för fet…. 52cm i bredd utvändigt..  🙂  

 24. Christopher E

  Ivh #18;

  Ja, inte beror mer än en bråkdel av de 0,7° på utsläpp i alla fall. Mer än hälften av denna temperaturökning ägde rum när utsläppen var obetydliga.

  Att räkna in även det naturliga värmebidraget under 1900-talet är väl den mest utbredda missuppfattningen i detta sammanhang.

 25. #24

  Jag misstänker att många CO2-hot-profitörer kommer framhålla att areosoler kompenserat för CO2-halt-ökningen, sedan de första satellitmätningarna..

  Men det finns seriösa klimatforskare som inte går emot CO2-hotet , men likväl redovisar andra effekter… Gustavsson på Stockholms universitet är en sådan…

  Hans medverkan i studien som påstår att det bruna molnet gav hälften av ökningen, måste varit politiskt inkorrekt, d.v.s. seriös…

  Samma de tillbakahållna studierna som visar att klarare atmosfär över framför allt lägre breddgrader gav hela 90:talets ökning…

  Nu ökar vi utvinningen av jordskorpanskolväten maximalt… dubblar vart 20:de år…. och det ökar… tills modern ny kärnkraft hinner ikapp…

  Jag tror inte det tar mer än 15 år för teknikutvecklingen i de länder som inte har regimer som lägger medborgarnas resurser på ett kraftigt luftslag mot CO2-hotet, kommer priskonkurrera ut dagens fossilkolenergisystem (undantaget naturgas som jordskorpan läcker som ett såll, även CO2-hot-profitörer borde gilla att vi förbränner naturgas… i stället för att den läcker som i alla tider..)

   

 26. Ingemar Nordin

  Ivh #16,
  … CO2-halten borde ha sjunkit 1999 och 2000 om globala temperaturhöjningen är huvudorsaken till ökad CO2-halt.
   
  Såvitt jag kan se från grafen ovan så är det precis det som händer.
   
  När jag skriver om ”CO2-hypotesen” så är det förstås fråga om den gängse hypotesen som finns i IPCC rapport och berör vad man menar händer med klimatet, inte vad man gjort på olika laboratorier.

 27. Lena Krantz

  Ingemar #26

  Nej, det är inte vad som händer. Grafen visar ökningstakten, dvs hur mycket koldioxidhalten har ökat jämfört med föregående år. Ett litet år innebär bara att ökningstakten är liten men den finns där ändå.

 28. Ingemar Nordin

  Lena #27,

  OK, ökningstakten minskar från drygt 3 till 0,75 när temperaturen minskar. Det finns således en viss ökning som kvarstår. Men som Pehr #10 påpekar så menar inte  Salby att temperaturökningar skulle vara den enda naturliga drivkraften för CO2. Samtidigt illustrera grafen att temperaturen har ett ganska stort inflytande på CO2-produktionen.

 29. Lena Krantz

  Ingemar #28

  Absolut är det så. Temperaturen har ett klart genomslag vad gäller ökningstakten av CO2 i atmosfären. Sorry, jag tror att jag missförstod vad du menade tidigare helt enkelt!

  😉

 30. Ingemar Nordin

  Lena #29,

  Nej, det är mitt fel. Jag borde ha uttryckt mig tydligare. En intressant sak med Ole Humlums graf är också att CO2-ökningen tycks ha avtagit och planat ut sedan 2002 – under en tid då produktionen av CO2 borde ha accelererat enligt tidigare beräkningar. 

 31. Pehr Björnbom

  Ingemar #30,
   
  Denna utplaning av koldioxidökningen tycker jag också är intressant. Enligt teorin att upptagning av koldioxid i havet blir allt sämre ju mer som upptas (på grund av minskat pH) borde redan en konstant tillförsel leda till ökad ökningshastighet. Men trots att tillförseln till och med ökar så ser man ingen sådan ökning av hur mycket koldioxidhalten ökar i ppmv/år.
   
  Ingenting av det man kan läsa om teorier för koldioxiden i IPCC:s rapport verkar stämma med vad som faktiskt observeras.
   

 32. Johan M

  Ivh #18
   
  ”Vad tror du att uppvärmningen på 0,7 grader under 1900-talet berodde på?”
  Till största delen samma orsaker som temperatur förändringarna under 1800-talet, 1700-talet, 1600-talet osv. Hur dessa mekanismer fungerar vet jag inte och jag tror inte heller någon har en klar förståelse över mekanismerna bakom klimatförändringar. Jag är också osäker på den globala medeltemperaturen under senare delen av 1800-talet och skulle inte med någon större säkerhet kunna hävda att ökningen varit exakt 0.7 grader. Det som slår en om man ser till historiska klimatförändringar är att dessa är mycket stora i jämförelse med de förändringar vi sett under de senaste hundra åren. Att en mänsklig faktor då skulle vara av avgörande betydelse för vår framtid anser jag vara överdrivet.
  Att ett varmare klimat skulle vara negativt håller jag inte heller med om. Det finns många fördelar med ett varmare klimat (för att inte tala om fördelarna med högre koldioxihalt). Här finns ju utrymme för tycke och smak men jag tror att fördelarna överväger. Att utmåla en varmare värld som någonting som till varje pris skall undvikas är i mina ögon en överdrift.
  Man kan ju alltid säga att ”det är väl bäst att vara på den säkra sidan” och det stämmer ofta men om det kostar så är det inte så säker. Ta ett konkret exempel, elkonsumenter har via elcertificat under 2010 betalat flera miljarder. Vad skulle vi inte kunna göra för till exempel Östersjön för dessa pengar, eller varför inte ge dem till UNICEF. Var gör dessa miljarder bäst nytta – är de bäst spenderade på att minska våra utsläpp av koldioxid?  Vi kan diskutera 0.7 grader hit och dit men medan vi gör det så bränner vi pengar, pengar som jag är övertygad kan komma till bättre användning.

 33. Anders L

  Humlums diagram visar alltså tydligt att inte bara CO2-halten ökar, utan att även ökningstakten av CO2-ökningen trendmässigt stiger. Det är ju intressant. Positiv återkoppling, eller?

 34. Christopher E

  Anders L;

  Absolut ingen positiv återkoppling, tvärtom. Utsläppstakten har ju ökat ännu fortare, så det vi ser i diagrammet är en ökad upptagning.

  Det är tvärt emot vad AGW-retorikerna hävdar ska hända. Enligt dem accelererar ju uppvärmningen av haven (även om inga instrument visar det) och därmed skulle ju upptagningstskten minska.

 35. Validering

  AGW teorin är motbevisad genom uteslutningsmetoden!

  Beviset finns i den graf Björnbom klistrat in i artikeln. 1- 3åriga tidsperioder  bevisar att det saknas en minst en okänd (forcing) som måste skapa temperaturförändringarna. AGW teorin om CO2s beräknade temperaturpåverkan motbevisas i de kortare mätperioderna.

  Vad många förbisett är en mycket central och enkel slutsats
  som Salby indirekt bevisar.Det blir det slutgiltiga beviset på att hela CAGW teorin är falsk. Utifrån den säkra observationen att temperaturen styr CO2 halten kan den ökade mänskliga tillförseln av CO2 endast utgöra sin uppvärmande andel utifrån den varierande totala mängd co2 utgör och inte bara den som finns i atmisfären.Till temperaturförändringar (2-3/ 390 ppm) måste . Detta bevisas genom att den totala andelen co2 stiger och även minskar med temperaturens svängningar. Från 1998 fram till idag står temperaturen stilla trots en ökning av co2 med 2-3 ppm/år.

  Haven innehåller ca 37.000 Gt lan och biomassa sa 5000 Gt atmosfären ca 790 Gt och det änskliga bidraget av CO2  ca 8 Gt. Med vetsskapen om Alsbys enkla bevis att temperaturen driver co2 nivåer, så blir att söka svaren på tempökningen genom att fokusera på tillskottet av de mänskliga 8 Gt till och med rent löjligt.

  Jag har alldeles för sent intresserat mig för klimatfrågan och inser snabbt att det är en skandal hur klimatvetenskapen hanterat och kommunicerat sina slutsatser.
  Jag har mycket svårt att förstå hur FN och EU klarar av att hålla masken trots att de måste vara väl medvetna om hur illa underbyggt hela klimathotet är.

  Det måste finnas något mycket sjukt i botten på hela klimatrörelsen som de inte vill flagga med. Jag häpnar inför hur rent fräcka och medvetna de är jag gillar inte att använda ordet men måste ändå säga sina medvetna rena lögner om tex havsnivåerna. 

 36. Slabadang

  En del profetior slår in!

  Mailväxling mellan Spencer och kollega..

  http://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-95123

 37. Validering #35
  >Det måste finnas något mycket sjukt i botten på hela klimatrörelsen som de inte vill flagga med
  Jodå det finns politiker i FN/EU som tom har sagt att det inte handlar om klimatet utan om en omfördelning av resurser. Tyvärr hittar jag inte länken

 38. Ann L-H

  Ingvar # 37 – ett ex
  Margot Wallström i The Independent, 19 Mars, 2000:
   
  ”Kyoto is not about whether scientists agree, it is about economy, about leveling the playing field for big businesses worldwide.”
   

 39. Ann L-H #38
  Sedan blev det en ohelig allians mellan big business,  ”Malthusianer” i vid bemärkelse och den våta drömmen om en världsregering.

 40. Hittade länken
  Climate policy has almost nothing to do anymore with environmental protection, says the German economist and IPCC official Ottmar Edenhofer. The next world climate summit in Cancun is actually an economy summit during which the distribution of the world’s resources will be negotiated.

  http://thegwpf.org/the-climate-record/1877-ipcc-official-climate-policy-is-redistributing-the-worlds-wealth.html

 41. Holmfrid

  Enligt Lena K   Ekonomifakta skall Sverige inom 9 år öka förn energi från 40 till 50%.  Det förutsätter att all olja till bostäder och industri upphör,  att 50 % av bilparken är laddhybrider  och att vindkraften växer dramatiskt i Sverige.
  50% av bilparken förutsätter att alla nya bilar fr o m i år är laddhybrider eftersom bilparkens livslängd är minst 20 år.  EU´s krav på Sverige är groteska då vi ligger 400% bättre till än genomsnittet i EU.  Vi straffas för att vi varit duktiga hittills.  När EU kollapsat får vi satsa på Skandinavisk Union med Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island med stora tillgångar i Arktis. 

 42. Ann L-H

  Ingvar # 40 – I den debatt som Slabadang hänvisar till i # 36 finns bland de senaste kommentarerna (över 700!) hänvisning till en kortfattad vägbeskrivning till en tänkbar rot som bidragit till att ge den livskraftiga globala klimatpolitiken näring:
  http://dl.dropbox.com/u/10640850/20110722_Climategate_Roots.pdf
   

 43. Stickan no1

  Ingvar E & Ann L-H;
  I en del länder kan man inte få in mer inkomstskatt  då befolkningen helt enkelt inte vill/kan betala mer skatt. Eller att länder har en stor ”informell” läs svart, sektor. Exempelvis Spanien, Grekland Italien  och USA.
  För de ländernas politiker är CO2-skatt en våt dröm för att lösa sina egna budgetproblem. En skatt som tas ut på stora företag, dvs den kommer in, och att de ”bara” följer internationella åtaganden. Samtidigt var opinionen i många länder för klimatåtgärder. Det var ett politiskt drömscenario. 
  Så vänder opinionen. Och tillfället att få en ny skattebas försvinner.
  Är det en slump att PIGS länderna och USA:s ekonomiska problem förvärras desto osannolikare en global CO2 -skatt är?

 44. Ann L-H

  Stickan no 1 #41 – när diskussionen om koldioxidskatt startade i mitten av 1980-t  var den allmänna opinionen för klimatåtgärder nära nog noll.
  Gro H. Brundtland och andra involverade i ”hennes” kommission däremot såg en möjlighet att öka respektive stats inkomster, diskussionen startade -85 i Norge, Ingvar Carlssons vetenskaplige rådgivare Bert Bolin hakade på här i landet. 24 mars -88 har B.B. en artikel i DN om koldioxidskatt. Senare samma år beslöts att skatten skulle införas jan. -90. 
  Opinionen hade då knappast hör talas om klimathotet, IPCC bildades ju -88.
  1989 kom beslutet om att införa skatten i Norge och förslag i EU om  koldioxidskatt.
  Först i och med Riokonferens -92 började klimatfrågan spridas till ”opinionen”. 

 45. Håkan Sjögren

  Ivh # 16 : Du skriver att det gjorts ”otaliga experiment om att koldioxiden fungerar som en växthusgas”. Skulle Du inte kunna beskriva ett enda? Enligt min klara uppfattning finns det över huvud taget inga ”växthusgaser”. Mvh, Håkan.

 46. Lena Krantz

  Jo Nova skriver lättläst och lättfattligt om dessa nya rön som dessutom verkar komma från flera olika håll.

  http://joannenova.com.au/2011/08/blockbuster-planetary-temperature-controls-co2-levels-not-humans/#more-16345

 47. Ingemar Nordin

  Lena Krantz #46,

  Stort tack för den länken! Mycket läsvärt eftersom den också tar upp liknande tankegångar som förekommit tidigare. Det här har tydligen legat och grott ett tag bland många klimatforskare. Och på ett sätt är ju det jämförelsevis lilla CO2-utsläpp som människan tillför i CO2-kretsloppet (3-5%) en indikation på att man bör vara försiktig med vilka slutsatser man drar om det antropogena. Också det faktum att det inte finns någon mätbart större koncentration CO2 i de industrialiserade länderna, samt att de största koncentrationerna finner man i sydostasien och Afrikas och Sydamerikas tropikbälte är ju intressant så det förslår.

  Det som främst talar emot Salbys teori är isborrkärnorna. Om temperaturen driver CO2, så borde det vara högre CO2-halt för 130 000 år sedan. Salby ifrågasätter dock detta.

  Alla sitter nu och väntar på att uppsatsen skall publiceras. Det här är jättespännande, tycker jag, eftersom det strider mot vad jag sjäv har trott och tagit för givet hittills, nämligen att människan står för nettotillskottet av CO2 sedan industrialismens började.

 48. Ingemar Nordin

  Förtydligande #47,

  Salby ifrågasätter isborrkärnorna som proxies för CO2-halten, skall det vara.

 49. Ivh

  Håkan Sjögren #45
   
  För att svara på vad en växthusgas är så har jag tagit hjälp av Wikipedias som har en enkel beskrivning:
   
  Gaserna i jordens atmosfär är relativt genomskinliga för ljuset från solen. Mycket av solljuset når därför ända ned till jordytan, där en del av det absorberas. Den energi som jordytan därigenom tar emot återutsänds mot rymden som infraröd värmestrålning, långvågigare än solljuset och osynlig för ögat. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas och syrgas, är praktiskt taget genomskinliga även för sådan strålning.
  Växthusgaserna, som inte är helt genomskinliga för den infraröda strålningen, fångar upp det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De skickar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt. En betydande del av den värmestrålning som sänds ut från jordytan kommer på så sätt i retur.

 50. Håkan Sjögren

  Ivh # 49 : Ja, solstrålningen går nästan obehindrad ner i backen, eftersom mer än 99 % av atmosfären är genomskinlig för solstrålningen. Den uppvärmda jordytan avgae sedan IR- eller värmestrålning. Koldioxiden kan absorbera strålning i smala våglängdsband och högst 5 % av värmestrålningen riskerar att absorberas av koldioxidmolekyler, som sedan omedelbart strålar ut den.Säg att halva strålningsmängden återvänder till jordytan. Molekylen har inte blivit varmare av den kortvariga påhälsningen och kan därför inte värma upp omgivande gaser i luften och jordytan blir inte varmare av att ha fått tillbaka hälften av 5 % av den utstrålade värmen. För att en gas skall kunnaallas ”växthusgas kräver jag att den skall kunna höja värmen åtminstone någonstans. I # 45 bad jag om exempel på experiment, som kan påvisa några ”växthusgaseffekter hos koldioxiden och Du talar om vad Wikipedia påstår. Det duger inte. Mvh, Håkan.

 51. Håkan Sjögren

  Ivh # 49 : fortsättning på # 50 : I # 50 diskuterade jag enbert ”växthusgasen” koldioxid. Alla så kallade växthusgaser fungerar på i stort sätt sett på samma sätt, men koldioxiden drar med sig stora mängder miljarder av skattebetalarnas och konsumenternas pengar, som kastas i sjön eller upp iluften utan att kunna påverka klimatet för fem öre. H2O,N2O CH4 räknas till så kallade ”växthusgaser”. Gemensamt för dessa är dels att de förekommer i försummbara halter i atmosfären, dels att de genom att absorbera värmestrålning startar vibrationer i molekylerna, som får pulserande elektriska dipoler att genast sände ut strålningen. Dessa molekyler räknas inte i AGW-sammanhang eftersom de inte riktigt kan beskyllas människorna. Summan på texten är att det inte finns några ”växthusgaser” och ingen av dem beroende ”växthuseffekt”
  Mvh, Håkan..

 52. Pehr Björnbom

   
  Min uppfattning om koldioxiden som så kallad växthusgas är i korthet följande. Jag är ganska säker på att den delas av andra skribenter här på TCS.
   
  Koldioxidmolekyler kan ta upp kvantum av värmestrålning som rörelseenergi i form av ökade vibrationer i molekylen. I de flesta fall avger koldioxiden denna ökade rörelseenergi genom kollisioner med andra molekyler i luften. Detta ger en uppvärmning av luften.
   
  Processen går också åt andra hållet och ger då en kylning av luften. Genom kollisioner med andra molekyler kan koldioxiden öka sin vibrationsenergi motsvarande ett kvantum infraröd strålning. Koldioxiden strålar därefter ut ett kvantum sådan energi och om koldioxidmolekylen befinner sig tillräckligt högt upp i troposfären kan detta kvantum skickas direkt ut i världsrymden.
   
  De kvantum som inte går ut i världsrymden kan till exempel tas upp av en annan koldioxidmolekyl i atmosfären, absorberas av en vattendroppe i ett moln eller absorberas av mark eller vatten om koldioxidmolekylen inte är för långt upp i atmosfären.
   
  Håkans uppfattning skiljer sig från detta främst genom att han anser att koldioxiden visserligen kan ta upp och avge kvanta av infraröd energi men att denna energi inte kan överföras eller tas upp från luften via kollisioner. Alltså kan enligt Håkan luften vare sig värmas genom växthusgasers absorption av infraröd strålning eller kylas genom att växthusgaser avger sådan strålning.