Kolets ansikten

Fig 19
Detta inlägg kommer inte att behandla något klimatvetenskapligt problem, utan jag ägnar det istället åt konstigheter till vilka de senaste decenniernas klimatvetenskap är medskyldig.  Bilden ovan finns på en EU-hemsida (länk) där man beskriver en fråga för EU-parlamentet:“ I december 2010 upphör de nu gällande reglerna för statsstöd till kolgruvor. Ekonomiutskottet föreslår att tidsfristen för när reglerna ska upphöra blir den 31 december 2018, fyra år senare än kommissionens förslag, för att minska de negativa sociala konsekvenserna av sådana nedläggningar“.
Det handlar om att ett antal kolgruvor i Europa, i vilka kolet inte kan brytas till en kostnad som motsvarar inköpspriset från andra, större och modernare kolgruvor. För att rädda regional sysselsättning är man i EU-parlamentet därför beredd att subventionera inom ramen för EU’s stödprogram. Till detta första ”kolansikte” kan man inte påstå att klimatvetenskapen bidragit i nämnvärd utsträckning. Det påminner dock om att Bert Bolin anlitades av Margret Thatcher för att med  klimatvetenskapen som vapen ge argument för nedläggning av olönsamma brittiska kolgruvor. Möjligheten till EU-stöd fanns inte på den tiden – i varje fall inte till England. Det var från denna syssla som Bert Bolin sedan rekryterades till FN, och IPCC bildades med Bolin som förste ordförande.
Nästa ”kolansikte” är aningen likt James Hansens. Betrakta detta 1:asidesexempel från Observer den 15 februari 2009:

“Coal-fired power stations are death factories. Close them

The government is expected to give the go-ahead to the coal-burning Kingsnorth power plant. Here, one of the world’s foremost climate experts launches an excoriating attack on Britain’s long love affair with the most polluting fossil fuel of all

 • James Hansen “

Denne James Hansen gick ut med dramatiska uttalanden om att tåg som transporterade kol, liksom kraftverk och fabriker som eldade med detta, rätteligen kan jämföras med nazisternas dödståg respektive koncentrationsläger. Han beklagade visserligen senare att dessa påhopp kränkte individer inom gruvnäringen, men vidhöll sin alarmistiska uppfattning i “sak”. Han var inte ensam om sin uppfattning, men utifrån sin ledande position inom NASA och som författare till ett antal vetenskapliga artiklar inom klimatvetenskapen fick hans uttalanden mycket stor uppmärksamhet.feature03
Det 3:e kolansiktet dyker upp på internet. En finansfirma, “Charles Stratton” (länk) vill sälja ‘carbon credits’. Jag har klart för mig att det inte är frågan om att förmå mig att köpa kol, men blir nyfiken och klickar  till mer information. Bl a följande upplysningar avsedda att vara lockande:Kolmarknaden har vuxit exponentiellt sedan 2005 och är nu värd $185 miljarder.
Varför kolkrediter?
Kolkrediter är en lukrativ och blomstrande marknad. Den förväntas omfatta häpnadsväckande $2 trillion inom fem år – mer än råoljan. Denna SIPP–godkända marknad kommer att bli världens största största varumarknad, och skulle kunna bli den största marknaden överhuvud. Kolkrediter och kolmarknad är komponenter i nationella och internationella försök att reducera tillväxten av av växthusgaskoncentrationen (GHGs). ….

Genom att vi tillhandahålla kolkrediter till mycket gynnsamt pris, kan kunder hos Charles Stratton – både individer och företag – deltaga i marknaden utan att hindras av höga priser eller transaktionskostnader. (min övers)
(Carbon will become the currency of the new world) – Bloomberg”
Det är som sagt inte fråga om att sälja kol. Det gäller utsläppsrättigheter för den koldioxid som bildas när kol eldas upp. Varje utsläppsrättighet avser en miljon ton koldoxid. Den som har köpt en sådan kan sälja den t ex till ett kraftverk som behöver den för att få producera elkraft. Kostnaden hamnar i slutändan på kundens elräkning.
Ett annant finansföretag, ECO Global Markets nyttjar reklamfrasen ” We pride ourselves on working with our clients to measure their carbon footprint, lower their impact on the environment and offset their emissions to become carbon neutral.”
Jag gör att försök att förstå lite mer av denna moderna klokskap och läser om ’Carbon credit’ på Wikipedia. Där finns många sidor och hänvisningar. Bl a ett kapitel med en introduktion till miljöekonomi (”environmental economy”), som är den teoretiska grunden för utsläppsrättigheter och deras prissättning. ”Market failure” är en beteckning på t ex miljöskador, som inte belastar användaren av en allmän tillgång. Den bekante ekonomen Nordhaus anser  att priset på CO2-utsläpp 2010 bör vara 30 $/ton och höjas med inflationen.
Det finns olika fall av kolkrediter.  Exemplet ovan med kolkraftverket är den rent kommersiella typen. Det finns också personliga och frivilliga penningströmmar för i princip samma ändamål. Vissa flygbolag erbjuder  sina resenärer att klimatkompensera sin flygresa med en tilläggsavgift. Dessa pengar är avsedda för inköp av kolkrediter i den utsträckning de inflyter. Observera den viktiga skillnaden mot den dagsaktuella EU-frågan att göra det obligatoriskt för alla flygbolag som flyger i Europa att köpa kolkrediter i full utsträckning.
De pengar som på detta vis insamlas är avsedda för åtgärder att  minska de globala utsläppen av växthusgaser. Teknikexport till utvecklingsländer för att bygga upp fossilfri energiproduktion är ett favoriserat område. Det framgår av Wikipedia att EU och Världsbanken på detta visa styr stora penningflöde. Alltså detta EU, som enligt ovan subventionerar omodern gruvdrift för att transportera kolet till jordytan, gör också insatser för detta kol skall bli liggande och inte eldas upp! Någon mer som som tänker på trädabidrag?
Wikipedia nämner också att arrangemangen – föga förvånande – har medfört brottsligt utnyttande. Både projekt som ändå skulle ha utförts, och framför allt regelrätta cyberstölder: “On 19 January 2011, the EU emissions spot market for pollution permits was closed after computer hackers stole 28 to 30 million euros ($41.12 million) worth of emissions allowances from the national registries of several European countries within a few day time period.
Det förs också ett resonemang om nationell beskattning vs internationella kolkrediter. I det först fallet finns risken att nationell egoism leder till missbruk, och i det senare fallet “some would argue that carbon trading is based around creating a lucrative artificial market, and, handled by free market enterprises as it is, carbon trading is not necessarily a focused or easily regulated solution.”
Det är många tvära svängar i ovanstående beskrivning, men jag undrar om det verkligen är mitt fel? Det snarare något i den byråkratiska verkligheten som snor mellan fingrarna när man försöker greppa den. Det som jag dessutom inte kan förstå är hur dessa kolkrediter fortfarande fortfarande kan ha ett värde när det efter Durban och Rio blivit klart att något Kyoto II inte finns vid horisonten? Att enstaka miljöentusiaster kan luras, det förstår jag, men att stora företag i dagens läge kan föreställa sig att dessa kolkrediter kan stiga i värde – det ligger bortom min analysförmåga.
Det som jag emellertid har förstått är hur liten del av klimatpolitiken som är naturvetenskap. Ett 100-200 % nedjustering av klimatkänsligheten det går att fixa med en serie publikationer från rätt forskningsavdelningar. Däremot, tänk på antalet skrivbord som måste rensas från klimatförordningar, kreditansökningar och klimatPowerPoints, innan förnuftet får en chans.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Den krassa verkligheten går på tvärs mot den gröna ideologin. Att göra kolet till en fiende får reella konsekvenser. Jobb försvinner. Handel med utsläppsrätter kollapsar trots ihärdig propaganda. En irrationell grön politik med religiösa undertoner bestraffas av verkligheten och man tvingas ta till plåster som går emot ideologin. Logiskt
   

 2. Ulf L

  Subventionerna av stenkolsindustrin i Tyskland har pågått sedan 60-talet för att behålla arbetsplatser. Idag (2010) subventioneras 25 000 tyska stenkolarbetare med 2 miljarder Euro, dvs 80 000 euro/arbetsplats. Det kostar 160 Euro att ta upp ett ton stenkolsekvivalenter, marknadspris är 85. Allt enlikt vikipedia.
  Har man väl börjat subventioner tycks det hart när omöjligt att sluta.  

 3. Björn

  Där vatten- och kärnkraft inte finns, är gas- och kolkraft en nödvändighet. Det finns inga andra energibärare som är tillräckliga för tätbefolkade områden och megastäder. Moderna samhällen kräver kontinuerlig tillförsel av energi dygnet runt. Det borde därför ligga i de grönas intresse att stöda utvecklingen av kärnkraften för att på så sätt nå sina mål med minskad CO2-emission.

 4. bom

  De gröna tänker inte som andra. De verkar inte kunna hålla focus tillräckligt länge. Ganska snart slirar de in på cykel- och skosubventionsspåret. Nu när vi alla skall ut och cykla hur blir det då med dubbdäcksförbudet på Hornsgatan? Jag kan inte tänka mig att cykla i december-januari utan rejäla dubbdäck på cykeln.
  Jag föreslog igår lagstiftning mot Lodalens grönsakspropaganda. Efter att ha hört Dagens Eko ångrar jag det bittert. På åttiotalet fick vi tydligen en religiös lag som förbjuder oss att disponera vår aska hur som helst (om vi inte är budister eller hinduister!). Nu har en dispens givits i ett fall från denna idiotlag. En avliden 21-åring får skicka hälften av sin aska till USA. Nu vill jag inte ha fler lagar utan en redig lagrensning. Bort med alla klåfingerlagar och några till. Jag kan väl i så fall överse med Lodalens ambitioner att styra mitt leverne och min död (bara inte ge makt till det skarnet! Hårda utslagstester av alla politiker igen tack!).

 5. Peter F

  P1 hade nyss ett inslag om att Japan drar igång kärnkraften igen. Först fick herr Kåberger oemotsagd mässa sina välkända argument som kokade ner till att kärnkraften inte har en framtid i världen. Sedan debatterade folkpartisten Friborg och Romson. Debatten slutade i ett mindre kaos. Skönt dock höra Friborg  framföra synpunkter som annars inte förekommer i radio och TV.

 6. bom

  Anonym23 juli 2012 13:26
  Ett exempel på en svensk professor som hade väldigt hög svansföring, och en massa fel, i kritiken mot rökningens farlighet och nu är kritisk mot klimatforskare som är Ingemar Nordin. Det som utmärker hans agerande är grova personangrepp.
  Detta inlägg är hämtat hos bloggen Narrskeppet. Tidigare angriper skrivaren generaliserande emeriti-professorer som ”misslyckats” med sin forskning under sin aktiva tid. Det är inte lätt att vara alarmist nu för tiden!
   

 7. Janne

  #5 Lyssnade precis och man får väl säga att Flyborg gick segrande ur debatten, saklig och påläst.

 8. OT.
  Har Östersjön blivit varmare?
  http://mobile.reuters.com/article/idUSL6E8IJIB520120722?irpc=932
  —-
  LONDON, July 22 (Reuters) – Manmade climate change is the main driver behind the unexpected emergence of a group of bacteria in northern Europe which can cause gastroenteritis, new research by a group of international experts shows.
  The paper, published in the journal Nature Climate Change on Sunday, provided some of the first firm evidence that the warming patterns of the Baltic Sea have coincided with the emergence of Vibrio infections in northern Europe.

 9. Jan-ErikS.

  5 & 7:
  Flyborg var fullständigt lysande.
  Synd bara att hon inte hann utveckla sitt resonemang till 100%.  

 10. pekke

  OT.
  Sommarens stora klimathot-nyhet har ju varit värmeböljan i USA, men i en annan del av världen så har man andra problem.
   
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/renkalvar-dor-i-sommarkylan

 11. Peter F

  pekke #10
  Mera här
  http://iceagenow.info/

 12. Ingemar Nordin

  EU älskar tydligen att bedriva en självmotsägande och kontraproduktiv politik. Undrar om det har med storleken att göra? Fenomenet verkar vara mer framträdande ju större politisk enhet det handlar om.

  Ett vanligt argument för en större centralmakt är ju annars att detta skall möjliggöra samordning och ett helhetsgrepp. Det verkar bli tvärt om i praktiken.

 13. pekke

  Peter F #11
  Jo. den bloggen är duktig på att ta upp de kalla nyheterna i världen.
   
  Ingvar E #8
  Tyvärr hittar jag bara de här 2 länkarna på SMHI.
  Nuvarande yttemp:
  http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer/havstemp_tab.htm
   
  Om ytvattentemp i Östersjön, i Augusti brukar den kunna komma upp i 20C, tyvärr inga medelvärden som redovisas.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ytvattentemperatur-i-havet-1.6001

 14. Ingemar #12

  Ja just det. Jag försöker verkligen motverka tendenser till politikerförakt, men jag är tycker att det är fantastiskt. Att samma politiska organisation först satsar skattemedel för att subventionera utvinnandet av kol och sedan inför ”styrmedel” (=skatt) för att minska kolanvändningen.  Det borde finnas logikspärrar mot detta.

  Det lär finnas värmesystem i moderna kontorshus som tillåter att man samtidigt värmer via elementen och kyler med luftkonditioneringen. 

  C-G

 15. Hans H

  @Björn #3…du sätter fingret på kärnpunkten ,moderna samhällen och megastäder, att denna form av ”modernitet” var viktig för 100 år sedan i industrialismens begynnelse ,samt att vi har fötts in i och vant oss vid tillståndet,gör ju inte att detta med nödvändighet är modernt i framtiden. En storstad gör problematik av det oproblematiska, all mat måste släpas in dit,alla sopor och träck släpas ut,tungmetallansamlingar från miltals av hängrännor och rör blir ett problem t.o.m. kemikaledamm från en miljon skosulor som slits var dag på samma geografispka område ger effekter.Ett centraliserat liv ger svåra centraliserade problem,oavsett kraftkälla borde man nog lyfta blicken och se vilken slags struktur vill vi försörja med energ och till vad ?

 16. pekke

  Angående energiproduktion så fanns det en länk till bloggen Miljöfara under artikel om cancerfall i Fukushima med den här bilden över energiflödena mellan Tyskland och Sverige som visar att vi köpte el för bara nåt år sedan men numera säljer till Tyskland.
  Bra för oss men mindre bra för tyskarna.
  http://www.miljofara.se/wp-content/uploads/2012/05/Baltic-Cable-maj-2010-maj-2012.jpg
   
  Den som kör etanolbil får räkna med ökande priser p.g.a. att priset på spotmarknaden har gått upp med 20 % !
  E85 kommer antagligen närma sig 95 oktan vilket minskar lönsamheten med att köra på enbart E85, de får nog börja blanda igen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5203959

 17. Man bör också hålla isär fenomenen ’politikerförakt’ respektive ’politikförakt’, och jag menar dessutom att ’ringaktning’ är ett mer adekvat begrepp.
  Det är väldigt svårt att högakta (eller iaf inte ringakta) en verksamhet som är så usel på att leverera det den säger att den skall åstadkomma, samtidigt som den är ofattbart dyr både jämfört med de uppsatta påstådda målen, men långt värre jfrt vad som faktiskt levereras, och dessutom med otroligt stort intern ineffektivitet, läckage, missbruk, snylteri till ren nepotism och korrumption på insidan.
  Varför det blir så? Jag tror att svaret är förhållandevis enkelt: För att det går! För att varje del, varje organisation, indivi osv verksam inom systemet försöker göra det bästa av just sin del. Den andra delen av svaret är att pengarna strömmar till utifrån, inte är ens egna, och då blir det helt rationellt att försöka komma över så mycket som möjligt för egen del. Annars hamnar de ju bara i någon annan del av byråkratin. Det är samma skäl till att ’verkligen göra jobbet ordentligt, effektivt, och hålla nere kostnaderna’ är precis motsatsen till en framgångsstrategi innanför murarna.
   

 18. Christopher E

  OT:
  Lyssnade lite på P1 i morse och hörde en del intressant och klimatrelaterat:
  1. Isbjörnen äldre än tidigare förmodanden. Hoppsan, hela 4-5 miljoner år… dödar ju en del argument om de inte är anpa´ssade även för varma klimat som framförts här ibland. Tydligen helt normalt att blanda sig med brunbjörn ibland också, så där rök ännu ett hot-omen.
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=5204261
  2. Majsbrist i USA höjer etanolpriset, även i Sverige. I ett läge med för lite majs, en viktig basföda, är det än mer stötande att mängder av den tillåts bli fordonsbränsle och därmed driva upp priset ytterligare.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5203959
       

 19. Ingemar #12
  Det är inte kontraproduktivt sett ur EU:s maktanspråk och det är ju det som är huvudmålet. Makt. Give a little, take a lot. Om priset för att få med Merkel på en grön (makt-)agenda (har ju fungerat) är att subventionera kolbrytning så betalar man det.

 20. Slabadang

  Ingemar N!
  Du ställer en alldeles för sällsynt fråga/teori! Att upptäcka alla rent idiotiska målkonflikter där högerhand uppenbartr inte har en aning om vad vänster sysslar med har allt för många exempel.
  Den funktionella makten och kontrollen har definitivt sina gränser för omfattningen av vad den skall styra där EUs alla problem är ett bevis på detta.
  Dessutom blir beteendet frn de som har makten allt mer militant då diversifieringen är mycket komplext sammansatt och det behövs ingen större analys än att göra direkta jämförelser från vardagen för att förstå problemet allt i från det lilla till det stora.
  Politiker och byråkrater försöker därför förenkla och generalisera och fattar beslut enligt ”one size have to fit all” med alla de tokiga konsekvenser vi nu ser där rocken antingen släpar i marken eller slutar vid naveln på de som lda under dem.
  Förenklingn leder till både inneffektivitet och kontraproduktivitet och vi skall inte glömma en mycket viktig orsak til varför Sovjet klappade ihop var just denna oförmåga och ovilja att managera hela sovjetunionen rent administrativt och funktionellt. Trots eller snarare på grund av obegränsad makt så klappade funktionaliten ihop och det blev köer och svartmarknad som fick inträda i dess ställe.
  ’Så inte har EU funderat i dessa banor utan läser orsak och verkan baklänges där misslyckanden ses som ett bevis på att det behövs mer centralmakt istället för vad som med EUROsystemets och handeln medutsläppsrätters sammanbrott är ett bevis på det omvända. Det blir helt enkelt för stort och komplext och därför en  dysfunktionellt regid styrning och utveckling som konsekvens.
  Decentralisering av makten är att fördela makten rätt och göra den både mer kompetent relevant flexibel och ansvarsfull. Hela EU har klappat ihop på grund av sin egen inkompetens och maktgalenhet i en giftig blandning livsfarlig för hela Europas framtid och stabilitet. Precis tvärtom mot de uttalade målsättningarna. Med unioners historiska facit så kam vi väl bara säga ”vad var de de sa” (eftersom jag själv var så korkad att jag röstatde för).!och bara hålla tummarna att det inte slutar med krig eller kravaller.
  Att minimera samarbetet till fri handel och fri rörlighet vore att fokusera på vad som till 99% skapar fred utan behov av annan gemensamt beslutad politik och istället agera som ett råd och forum för bra ideer om bra funktioner, vilka sprider sig av sig själva utan direktiv och tvång och kan samtidigt anpassas efter respektive länders unika förutsättningar och behov.
  Det är ingen fråga om EUROsamarbetet kommer att kollapsa. Det har redan kollapsat och Vaclav Klaus beskriver genom sin åtgärdsplan för Europa en sanning om EU alla bör ta till sig.
  http://www.klaus.cz/clanky/3139
  Hans historiska tal i EU!
  http://www.youtube.com/watch?v=ljAANHPkrAE
  En intressant insiderapport om reaktionerna efter talet av Nigel farage.
  Hans Gert Göttering parlamentets ordförande försöker trycka ned Klaus och vilket arrogant rent koarsle denna úppblåste idiot Göttering är.
  http://www.youtube.com/watch?v=7KjNJPSEImU&feature=related

 21. Fortsättning
  Sedan är det ju så att EU inte är en enhetlig institution. Det finns maktstrider inom EU. Jag minns att jag klagade på att IBM var så inkonsekvent i vissa avseenden när jag jobbade där tills någon påpekade att det fanns motstridiga och konkurrerande enheter/personer
   

 22. Ingemar Nordin

  Slabadang & Ingvar E,

  Jag kan tänka mig att även om det finns konkurrerande åsikter och agender inom EU-apparaten så bildar man ändå en gemensam front utåt. Man överser med varandras misstag och dumheter, eller talar inte högt om dem utan sluter leden inför kritik ”utifrån”, dvs från stora delar av det europeiska folket.

  Vaclav Klaus är i mångas EU-parlamentarikers och -byråkraters ögon en förrädare. Han borde hålla tyst, och inte föra fram sin kritik så öppet.

 23. Thomas

  Christopher #18 Du kan väl dra upp de där inslagen nästa gång det blir diskussion här om censurerade, miljötalibanskontrollerade statliga media…

 24. Christopher E

  Thomas #23
  Fast jag ser inte att SR i detta fall förstod implikationerna av isbjörnsnyheten.
  Ej heller drogs majsdiskussionen ut till något annat än etanolpriset.
  Så varför dessa rätt neutrala inslag skulle motsäga att vi normalt matas med en vinklad bild i media förstår jag inte.   

 25. Slabadang

  Lyssnade just på Flyborg Vs Romson!
  Flyborg satte femettorna på staketpinnarna så långt tiden medgav. Romson avslöjade sig med falska påståenden och obefintliga samband och vanbeskrivning av utvecklingen och förutsättningarna för energiproduktionen. Den eviga cykeltur miljömupparna är ute på vad gäller ”subventioner av kärnkraften är patetisk.
  Flyborg avslöjade Kårberger som ägodel till Romson och miljöpartiet.:)
  Där fäsvann ”professorstiteln” bakom MPstämpeln wuschhhhh!
  Mest förväntat var journalistens otroligt ledande och partiska formuleringar. En ren skam och pinsmursäkt för det MP kidnappade SR.
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650

 26. Slabadang

  EUdiktaturen visar sitt sanna ansikte!!
  Vi lever i en ren skendemokrati och beviset kommer i EUROkrisens spår. Bakom lyckta dörrar föreslår den Europeiska självutnamnda krisregeringen en ”einschluss” av alla stater till den Europeiska federala  av icke folkvalda kommissionärer styrda politbyrå.
  Det har inte uppmärksammats storheten och innehållet i det dokument som lades fram på EU-toppmötet i slutet av juni och vilka stora förändringar som kommer att krävas. Dokumentet är skrivet på ett sätt som om det handlar om att stadga upp valutasamarbetet, men i praktiken handlar det om att helt enkelt ta steg mot en politisk union och ett federalt Europa.
  http://www.dn.se/ekonomi/vagen-kan-leda-till-ett-federalt-europa
  Hur många har förstått att vi inte längre lever i en demokrati? Den ”chockterapi” Naomi klein beskriver exploateras nu av de som skapat krisen för att skaffa sig ännu mer makt. Vilket nations folk är intresserade av att ingå i denna federala stat? 

 27. Ingemar Nordin

  Nu när klimathysterin är på väg att kollapsa så kom ju eurokrisen som en gudagåva till centralisterna i Bryssel. Jag är bara förvånad att Merkel, både när det gäller energifrågan och eurokrisen, är så … hm …undfallande. Hon skulle kunna diktera villkoren, och få stöd från massor med stater som tröttnat både på det ena och det andra. Istället är det byråkraterna och den politiska klassen i EU som för taktpinnen. Märkligt. Vad har hon att vinna på detta?

 28. Slabadang

  ingemar N!
  Tysklands soliditet är en ren myt!!Jag skulle inte vilja byta kläder med Merkel. Jag tror inte tyskarna har ett ”worst case scenario” utan inser allt mer att alla alternativ redan är ”worst case scenarios” och en viktig fråga är hur mycket av de skulder som Italien Spanien Grekland  Portugal Slovenien och säkert även fler länder som inte kommer klarar av är fodringar som ligger i tyska banker.
  Risken är stor att Tyskland redan är i putten och har inget annat alternativ än att försöka skjuta problemen framför sig. Med en egen statskuld runt 80% har Merkel inte så stort eget handlingsutrymme som man kan tro.
   Att hålla masken är nog den strategi hon väljer?
  Det jagas kunder för MTN arbitrage (bankskuldväxlar) just nu på högvarv. Där storbankerna med hjälp av speciellt inbjudna förmögna kunder skapar en gråzon för bankerna att ta lån från sina centralbanker som aldrig är tänkta att betalas tillbaka. Bankerna använder alltså kundernas pengar för att täcka egna likviditetsbehov då bankerna inte får handla med sina egna pengar fungerar kunderna som språngbräda åt banken och får ett generöst tack för hjälpen.
  Detta är ett enormt stortbank/storkunds intern system med mycket liten insyn i en form av dubbel bokföring av bankernas tillgångar och kapital.
  De biljoner som i veckan rapporterades finnas i skatteparadis kan mycket väl vara bankernas egenlånade pengar genom MTNs och inte kundernas. Tystnar kritiken och skriverierna om det så kan du se det som en indikation på att jag har rätt! 

 29. Slabadang

  Den globala uppvärmningen!
  Från DN:
  Enligt Jörgen Jonsson, ordförande i Svenska samernas riksförbund, har det varit en ovanligt sen, kall och besvärlig vår och försommar i fjällvärlden i år.
  – Jag har inte varit med om en så extremt sen vår i mannaminne, så det är nog fler samebyar som drabbats.
  Bojs kanske kallar in Rummukainen som får nicka instämmande med att även detta stämmer med vad klimatmodellerna beräknat?

 30. Staffan

  Om nu EU ska tas upp här – Vi har det bra i Sverige, jämfört med andra länder.  Vår BNP per capita ökade mest inom ”gamla EU” (EU 15) år 2011, och 2005-2010 var bara Luxemburg före.  (Wikipedia)
  ”Den som är satt i skuld är icke fri”, nämligen.  (Vårt problem är de privata skulderna…)
  Vår statsskuld var 32% av BNP i början av 2012.  Siffror 2011 (Wiki):
  Tyskland 82%,  UK 83%,  Frankrike 86%,  Italien 120%,  Grekland 160%
  (Och USA 103%;  för första gången över 100% sedan 1947)
  Det blir dyrt framöver, för barnen i de där länderna.
  Eller tror man på tomten?  Tomten Krugman, kanske?

 31. Sot från eldning av kol och även trä förmodar jag,från Asiatiska
  delen driver in mot Grönland,mycket sot verkar finnas utspritt.
  Annars har nedsmältningar av is där ett intervall var 150år av
  nedsmältning,detta enligt Goddards glaciologer.(finns på Watt’s up).
  ALI.K.

 32. Slabadang

  Staffan!
  Sen skall man sätta den statliga sektorns förmögenhet/skuld kontra de privata. Mångs länder har fattiga stater men rika medborgare och tvärtom. Jag har siffror nånstans och italien är ett exempel på motsatsen till Sverige.

 33. Klimat vetenskapen måste breddas denna utläggning gör den
  Norska klimat forskare,dessa omnämns av Pielke forskargrupp
  på dess blogg.
  Man menar att större förståelse av den naturliga klimatväxlingarna och faktorer från Solen ännu är okända.
  Detta måste man veta mer om för att finna någon del av människans påverkan av klimatsystemet.
  Klimat vetenskapen rör alltså på sig framåt.
  Beträffande Grönlands isen visar sattelit analyser från Goddard
  att de smältnings intervall är 150 årigt uppepande ungefärligt.
  ALI.K.

 34. Peter F

  Den här bloggen hittar verkligen allt som handlar om kyla.
  http://iceagenow.info/2012/07/sweden-newborn-reindeer-calves-frozen-death/

 35. tty

  Slabadang #29
  Enligt SMHI har sommaren ännu inte kommit till fjällvärlden:
  http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/arstidskarta
  Den 1 augusti övergår ”vårväder” (dygnsmedeltemperatur <10 grader) definitionsmässigt till ”höstväder” så blir det inte en värmebölja i fjällen de närmaste dagarna så blir det ingen sommar där 2012.

 36. bom

  #35
  Nej, nej, nej lyssna inte på dom för alla är ju överens om att allt blir varmare – mycket varmare och det är redan för sent och värre än man trodde!
  😉

 37. Peter F

  OT
  Jaha då var vi där igen. En naturlig händelse som får en rubrik som skrämmer.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dramatisk-issmaltning-pa-gronland_7370466.svd
  http://www.yr.no/sted/Grønland/Annet/Grønland/langtidsvarsel.html