Strax framför publiceringsfronten

Fig pubfront1
Roy Spencer har ett inlägg på sin  blogg (länk) från 18/7. Det handlar om ett ännu inte publicerat arbetet angående temperaturprofilen i havet ner till 2000 m djup och dess utveckling 1955-2010. Detta är i sin tur en kritik eller kommentar till ett nyligen publicerat arbete av Levitus m fl*. Levitus och hans medförfattare beräknar den totala värmeökningen i haven under denna tid med hjälp av gamla och nya data, delvis korrigerade och t o m uteslutna ARGO-resultat. De sammanfattar sina slutsatser:
Ökningen i värmeinnehållet ner till 2000 m i världens oceaner utgör 90% av den globala ökningen sedan 1955, och motsvarar en instrålning på 0.39 Wm-2 oceanyta och en medeluppvärmning på 0.09ºC. Denna uppvärmningshastighet motsvarar 0.27 Wm-2 för hela jordens yta. Värmeinnehållet i världens oceaner ner till 700 m motsvarar en instrålning på 0.27 W per m2 oceanyta och en medeluppvärmning av volymen på 0.18ºC.
Roy Spencer har tagit fasta på dessa siffervärden och gjort en 1-dimensionell beräkning på temperaturutvecklingen med de parametrar (1) drivkrafter, (2) återkopplingar (klimatkänslighet), and (3) diffusion i havet (vertikal blandning) som styr uppvärmningsförloppet. Han har sökt reproducera Levitus globala medelvärden för oceanernas temperaturtrender sedan 1955. I denna 1-dimensionella modell, i motsats till IPCC’s tredimensionella, skall energin bevaras. Spencer använder liknande ingångsvärden för växthusgaser och aerosoler – mänskliga liksom vulkaniska – som de nyutvvecklade CMPI-modellerna. Trots denna anpasning till IPCC’s metodik blir slutresulatet att modellerna inte förmår beskriva den uppmätta utvecklingen.
Spencer sände en kort version av sitt arbete till Geophysical Research Letters eftersom det är en kommentar till Levitus et al arbete som publicerats i denna tidskrift. Förvånande nog returnerades det omedelbart, dvs utan refereegranskning, med beskedet att innehållet inte var relevant för GRL. Spencer har nu skickat en ny version till Journal of Geophysical Research och därifrån har ännu inget besked kommit. Spencer påminner om historien när en redaktör för Journal Remote Sensing fick avgå efter publicerandet av ett av hans tidigare arbeten. Beskedet om huruvida arbetet är accepterat eller ej är alltså inte bara spännande för Roy Spencer.
*S. Levitus, et al (2012), World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010, Geophysical Research Letters.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Från Spencers blogg: ”Now we shall see whether it is possible for JGR to provide an unbiased peer review. If our paper is rejected there as well, we might post the paper here so anyone can judge for themselves whether the study has merit.”
   
  Jag måste säga att min respekt för Spencer blir allt lägre.

 2. bom

  Men Mann och Briffa är Dina idoler?

 3. Ingemar Nordin

  Skall man förstå resultatet som så att en reproduktion av de observerade siffervärdena antingen kräver ett brott mot energins bevarande (som i IPCCs modeller), eller att man introducerar ”internal forcings” (med lägre klimatkänslighet) i modellen?

  Spencer säger i kommentarerna:

  no matter whether PDO causes ENSO or vice versa, the point is that there are natural variations in them both on multi-decadal time scales. This then has an influence on global temperatures through non-feedback processes (what we have termed “internal radiative forcing”). Our new paper shows that this internal radiative forcing is necessary to explain the observations.

 4. Thomas #1

  Vad menar du – helt obegripligt? Om JGR inte publicerar, skulle det då vara fel att lägga ut manuskriptet på bloggen? Tyvärr måste vi numera befara att artiklar förvägras publikation av andra skäl än vetenskapliga. Då är det bra att bloggosfären existerar.

  Det finns f ö en omfattande diskussion på Spencers egen om blogg om den sammanfattning han redan givit där.

  Ingemar #3

  Mycket bra sammanfattat. Det förfaller vara motsägelser inbyggda i modellerna om Levitus resultat är riktiga.

  /C-G

   

 5. Thomas

  Ribbing #4 Jag gillar inte den där typen av gnäll där man rentav innan man fått artikeln granskad i preventivt syfte går ut och säger att om den blir refuserad måste det beror på dålig granskning, inte på att artikeln inte håller måttet.
   
  Det är klart han får lägga ut artikeln på bloggen. Om Spencer har så dåligt förtroende för peer reviewsystemet är kanske lika bra att han håller sig till det. (han har gjort det förr när han skrivit något måste insett skulle få svårt att klara fackgranskning).
   
  Vill man vara elak och tolka hans inlägg på samma sätt som använts på Climategatebreven kan man även se det som ett utpressningsförsök där han försöker tvinga JGR att publicera artikeln för att slippa officiellt utpekas som inkompetent. Alla vet ju vid det här laget hur sådant här sprids från blogg till blogg och till ett antal kolumnister i större tidskrifter.

 6. Adolf Goreing

  #5 Kan i viss mån faktiskt hålla med Thomaa här. Det var en mycket onödig kommentar från Spencers sida. Det är ju alltid så att man får skriftliga kommentarer från sina ”peers” på sitt alster. Eftersom nu Spencer skickat in igen så har han väl korrigerat enl. dessa. Skulle han ändå bli refuserad på ett osakligt sätt så kan han ju publicera ”peer” kommentarerna på bloggen tillsammans med artikeln för en allmän bedömning. Men kom ihåg, det är ingen rättighet att bli publicerad. Alla alster jag har skickat in inom mitt område har valsat fram och tillbaka säkert 3-4 ggr innan godkännande. Det är alltså inget konstigt eller uppseendeväckande att inte bli publicerad omedelbart. Sedan är jag medveten om ”gate keepers” som blockerar artiklar som alltför bjärt går emot ”the cause”. Tycker inte att det är tydligt i detta fall – ännu så länge.

 7. Slabadang

  Thomas!
  Ett bevisat litet korrumperat reservat ockuperat av klimathotsnickedockor som kallas ”peer review” går inte att lita på ur något avseende. Du talar om att din repekt för Spencer faller och blandar ihop det med att han kritiskt med hög kvalité granskar den hype du vill skydda.
  Nätets förmåga att kritiskt granska artiklar är överlägsen och kommer tvunget formaliseras och struktureras som en utökad del av peer review liknande ett remissförfarande. Kombinationen av en sluten och öppen del av granskningen kommer höja även kvaliten på den slutna och även kvalitèn på det arbete ich slutsatser som skall publiceras. Det betyder i sin tur att färre artiklar kommer publiceras och det äör de lågkvaliutativa som får stryka på foten
  En resurs vetenskapen kommer tvingas att anpassa sig till. samtidig så är det ett sätt att öka tilliten och spridandet av kunskap från det som publiceras.
  För lågkvalitativ forskning så blir det ett hot och motsatsen för den kvalitativa. Första etablerade tiskrift som har förståndet att använda nätet som en andra remissrunda innan publiktion kommer bli den nya ”högst ansedda” tidskriften och jag påstår att de arbeten som passerat tex Climateaudit håller en högre kvalitet än de som inte. Gergis Mann Steig Forster mfl mfl klarar inte den högre nivån av granskning utan sina nickedockor till hjälp.
  Så ta nu tillfället i akt Thomas och granska slutsatserna data och metoder istället för att försöka angripa budbäraren.

 8. Slabadang

  Alf Goreng!
  Observera att invändningen var ”inte relevant” och utan refereegranskning och inget annat. En gatekeeper som skötte sin uppgift helt enkelt! När du kan förklara varför spencers arbete inte anses som ”relevant” så får du gärna formulera det.

 9. Slabadang

  ha ha ha ! Som ett brev på posten med anledning av mitt svar till Thomas!
  En bättre analys av de problem tidskrifterna skapar än min finns på  WUWT idag!
  http://wattsupwiththat.com/2012/07/24/scientific-peer-review-and-publishing-taking-a-turn-for-the-better/#more-68094

 10. Peter Stilbs

  Ett svar/kommentar på/till en annan artikel måste ju nödvändigtvis vara ”relevant för tidskriften” – och ska inte studsa utan refereegranskning.
  Mygel – Inget annat. 
  Sådant förekommer i alla vetenskapsgrenar, tyvärr – men verkar vara vanligare inom ”klimatsvängen” tycks det.
  Själv upplevde jag speciellt en skandalös behandling av en artikel år 1996 – där jag sökte rätta ett flagrant försök till ”omskrivning av historien” – men artikelförfattaren var med i ”Board of Editors” och gammal kompis med Huvudredaktören för nämnda tidskrift.
  Jag tröttnade efter ett par månaders tramsbehandling (innan den var avvisad) och sände den till en helt annan tidskrift, där den genast accepterades. 
  Jag nyttjade här möjligheten att be att ”historieomskrivaren” inte skulle nyttjas som referee och motiverade varför (och tror inte han var det heller – men det är bara en rekommendation till Editorn – som kan göra hur han/hon vill i alla fall).             

 11. Slabadang

  En profetia:
  I can tell you this, I’m aware of movements on several fronts along these lines, it is not a matter of if, but when. It seems inevitable to me that traditional journals will eventually go the way of the dodo.
  När tidskrifterna får blodet att koka även inom vetenskapen så har de få polare kvar!

 12. Slabadang

  Peter S!
  Vilka förslag till strukturella förbättringar ser du?

 13. Thomas
  Och ClimateGate mailen visade ju hur väl peer-review fungerar inom klimatsvängen. 
  Att bara kunna hävda sådant med tanke på all dynga som släppts igenom, och hur svårt kvalitetsarbeten som inte bejakar dyngan har …
  .. kräver antingen långtgående villfarelse och rent självbedrägeri och/eller väl utvecklade ormoljeförsäljar-talanger.    

 14. Staffan

  Först på DN.se nu om katastrofen på Grönland:   ”Plötslig ökning av isens smältning.  På bara fyra dagar i juli skedde en dramatisk ökning av issmältningen på ön. Vad som orsakade den är ännu ett mysterium.” Och ”Gigantiskt isberg lossnade. Från grönländsk glaciär”.
  Kul!  Än en gång får jag bevisat att jag gjorde rätt som – av princip – slutade med alla stockholmstidningar.  (Jo, jag skummar SvD på biblioteket.  Sparar tid!  Och pengar!)
  SMHI har lagt ut temperaturer för Uppsala (Botan) 1722 – 2011 på nätet;  en siffra per dag.
  På 1760-talet hade juli i snitt 18,1º, från 16,2º (1765) till 20,8º (1764).
  På 1850-talet var juli-snittet 17,5º, från 15,4º (1856) till 20,4º (1855).
  På 1940-talet var juli-snittet 17,1º, från 15,1º (1942) till 19,2º (1941).
  På 2000-talet (10 år) var snittet 17,8º, från 15,4º (2000) till 19,9º (2003).
  PS.  Det var kallt på 1960-t (15,4º) och 1970-t (15,9º) !   Den som var med då minns att man talade om de ryska atombombsproven…
  PS2.  Uppsala hade 5.105 invånare år 1800.   22.818 år 1900.  Och 150.000 i tätorten idag.

 15. Slabadang

  Ingemar , N CG Ribbing!
  Jag har nu läst Spencers post och kommentarer. Spencers iakttagelse om de naturliga variationernas självklara existens saknas i Levitus är av arten Duuuuuh!
  vad jag drar för slutsats är att vi har en liten isolerad nomenklatura som ägnar sig åt extremt fritt (partiskt) spekulerande inom ett klimatområde få beträder utom de själva och där de kan sätta upp egna regler för tolkningar oc slutsatser. Vi har några få tillräckligt kompetenta skeptiker som synar dessa IPCC herrars område, de hjälper oss att upptäcka en häpnadsväckande arrogans även inför elementa. Klart som fasen att redaktören får LPskivor under armarna när han läser Spencers välgrundade teori när han är medveten om Levitus!
  Murry Salbys artikel är nu förhalad långt bortom  löjlighetsgränsen och varfrö publiceringen tar över ett år har inte ett skit med slutsatserna, data eller metod att göra. Att han bevisar att IPCCs beskrivning av kolcyklen inte går ihop i någon ände är vad som gör att det tar tid. Med påståendet om att när vi inte ens kontrollerar CO2 nivån i atmosfären så kan vi inte heller kontrollera klimatet så har han kastat in en handgranat direkt  in i IPCCs ledningscentral och det uppkomna kaoset har inte lagt sig ännu.

 16. Slabadang

  Staffan!
  Det måste väl betyda att Uppsala har trehundraårigt väder mendan  den svinkalla och tvärsemot modellerna dyblöta Juni är klimat… fast tvärtom … eller hur var det nu igen ? Kan du reda ut begreppen åt mig kanske? 🙂

 17. Ingemar Nordin

  Thomas #5,

  Jag gillar inte den där typen av gnäll där man rentav innan man fått artikeln granskad i preventivt syfte går ut och säger att om den blir refuserad måste det beror på dålig granskning, inte på att artikeln inte håller måttet.

  Du läser Spencer som en viss potentat läser bibeln. Sett i sin kontext så gäller hans farhågor att man skall förkasta artikeln utan peer-review. Det är väl inte för mycket begärt att åtminstone få sina alster hederligt granskade, särskilt när det är en kommentar på tidigare publicerade artiklar?

  Men du kanske tycker att inga skeptiska artiklar ens är värda att granska seriöst?

 18. Peter Stilbs

  Slabadang #12 – det är väl rätt OK som det är. Bra om man återgår till tidigare (årtionden sedan) praxis att kräva publicerad källkod för dataprogram och ingångsparametrar för simuleringar, och långtidslagring i tidskriftens regi av ingående ”observationer” – utan pålagda ”korrigeringar”. 
    

 19. Tomas igen
  Om bakfoten igen! Spencer har inte ”gnällt” i förhand på den sakliga granskning vi alla hoppas att JGR skall prestera. Däremot finns det anledning att uttrycka häpnad över att en kommentar till en artikel (Levitus) i GRL inte anses relevant för samma tidskrift!
  /C-G

 20. Slabadang

  Peter S!
  Och kompletterat med en sista runda på nätet innan officiell pub licering/registrering?

 21. Holmfrid

  #14   Staffan  –  om Grönlandsisen
  Noterade i dag en kommentar från forskningsgruppen som är verksam på Grönland med is mätningar,  att uppgiften fråm NASA  (i DN) är nys. Uppgiften baseras på felaktiga tolkningar av satellitbilder enligt BBC  World i dag kl 09.

 22. Thomas

  Jonas N #13 Är du ute och virrar med Climategate igen. Skall ni aldrig få nog av förvillandet kring dessa? Eller du kanske, till skillnad från alla andra, kan ge några hållbara bevis för att sådan ”gatekeeping” förekommit. Allt jag sett är gnäll från en eller annan forskare som inte omedelbart fått sin artikel publicerad.
   
  Ingemar #17 ”Men du kanske tycker att inga skeptiska artiklar ens är värda att granska seriöst?”
   
  Och det skriver du efter att du anklagat mig för att läsa Spencer som en viss potentat läser bibeln. Hur vore det om du inte läser mig som fan läser bibeln?
   
  Ribbing #19 Eftersom varken du eller jag sett vad Spencer skrev kan ingen av oss bedöma hur relevant det var.

 23. Thomas, är du mer än bara lite bakom? Det är ju bara att läsa innantill. Eller läsa vad somliga fått publicerat. Eller vad för kommentarer andra har fått som skickat in. Eller i många fall hur folk har samarbetat, skickat opublicerade manuskript till andra, bett dom att göra ner. I en del fall har vi ju detaljerad information. Ledsen gosse, din bästa strategi är nog numera att blunda, hålla för öronen, och utropa ’Nej Nej Nej, Tor dom inte!’
  Så länge du är i förnekelse Thomas kommer även du bara att vara ett skämt. Jag noterar att du alltmer närmar dig Gunbos hållning och endast söker leta olika auktoritetsskäl varför man borde tro på en sak eller inte ens läsa eller överväga andra (pga av långa resonemang varför man borde slippa). Och dina inlägg här är gnälligt bjäbb om oftast irrelevanta detaljer eller ngn lite fluglort du kan peka på för att slippa hantera verkligheten.
  Hur känns det egentligen Thomas? Du har under ett halvt decennium nu bara fått retirera. Nästan inget går din väg numera, och i stort sett allt skeptiska personer (såsom jag) har invänt mot din sk konsensus, eller ’etablerade forskningsläget’ har vi haft och fått rätt om. Sakta och en sak i taget. Saker som du mfl tvärsäkert försökt avfärda som totalt nys tidigare. 
  Jag förstår att du har det jobbigt. Och jag kan tyvärr inte ställa några tröstpoäng eller lättnader i utsikt åt dig framöver. Under ett halvt decennium har klimahotet erroderat på alla fronter, och dess tidigare galjonsfigurer blivit rena partyskämet. Och insikten sprider sig även överallt … 
  Tror du att någon verkligen bryr sig om vad du hävdar är ’allt du har sett’? Du vågar ju inte ta i ngt alls längre, flyr varje relevant diskussion eller fråga. Och postar mest bara gnäll där du ofta anklagar andra för sånt du själv ständigt håller på med
  Och inte ens då brukar du få det rätt speciellt ofta …. som här tex. Men vresigheten och frustrationen är förstås förståeliga rent mänskligt.
  Slabadang brukar inte skräda orden om vad han anser om dig. Ibland tar han i och påstår saker som nog måste ses som ren spekulation.
  Men jag kan ju på känt IPCC-manér iaf säga om samma fråga (dig):
  Ja, vi har sökt och försökt alla möjliga andra upptänkliga förklaringar, men ingen av dem kan förklara Thomas beteende. Bara om vi lägger till ’närmast fanatisk aktivism’ kan vi få våra modeller att konsistent beskriva observationerna i modern tid. Och detta stöds av och är konsistent med mängder av andra och helt oberoende observationer.

 24. Thomas

  Jonas N #23 Du ägnar ett stycke åt insinuationer utan fakta om kontroll av tidskrifter och åtta stycken åt rena ad hominem. Haft en dålig dag?

 25. Daniel F.

  Och hur många stycken ägnar du åt sakfrågor nuförtiden, Thomas?

 26. Labbibia

  Yhomas
  När du skriver ”fram med bevisen då”, så låter du som en person som mycket väl vet att han är skyldig, men han hoppas att bevisningen inte är tillräcklig.
  Egentligen är det helt fantastiskt. Du vägrar inse in vad varje normabegåvad människa kan läsa sig till i Climategate-mejlen. Förmodligen någon slags förnekelsereaktion från din sida? Andra alarmister och även klimatforskare har ju insett vad det handlat om, och krävt reformering av hela arbetssättet hos IPCC. Men inte du, Thomas. Du behåller skygglapparna på. Tragiskt. 

 27. Thomas, allt som står i första stycket är fakta, går att kontrollera hur lätt som helst, och har observerats och påtalats av massor, dokumenterat utan minsta tvivel .. 
  Att du har har beröringsskräck med verkligheten, och specifikt denna är också väldokumenterat. Jag kan inte hitta ngt ord för att beskriva vad du försökt med ang ClimateGate varenda gång det kommit upp, annat än  ren och skär förnekelse.
  Och iom att det varit så varenda gång då någon gjort sig besväret att ge dig info, förklara eller länka mm … finner jag det totalt ointressant att göra ngt annat än att skriva dig på näsan att du snackar strunt, och (ifall du nu verkligen tror det du skriver!?) har utvecklat fullfjädrad förnekelse. Den psykologiska termen för fenoment.
  Men du flyr ju även allt annat, och numera mest håller på med halmgubbar och självmål. En dålig dag? Nja, ett halvt decennium iaf … och som sagt inga vidare framtidsutsikter heller.     

 28. Thomas

  Labbibia&Jonas Som vanligt har ni inga fakta att komma med vilket ni ersätter med att höja rösten. Allt ni har är länkar som den Labbibia kom till senast från en konspirationsteoretiker som inte heller hade några fakta. Ni försöker koka soppa på en spik utan några hjälpsamma bybor som fyller på med grönsaker!
   
  Vilka har varit inblandade? Vilka artiklar har stoppats? Hur har det gått till? Inget sådant konkret har ni utan bara insinuationer.
  Men så har det alltid varit bland konspirationsteoretiker. Fakta är inte så viktiga.

 29. Pehr Björnbom

  Thomas #1,
  När skall du sluta upp med att tala illa om etablerade klimatforskare?
   

 30. Labbibia

  Thomas
  Jag länkade till  fysikern  Costella:s tolkning av breven.
  Du är ju också fysiker….. som du så nogsamt påpekade vid det tillfället.
  Är du med andra ord också  en ”konspirationsteoretiker” då?
  Ditt sätt att resonera är ju inte riktigt kristallklart här….
  Och vad i hela friden menar du med ”bevis”? De finns ju mitt framför ögonen på dig. I Climategatebreven. Vad vill du ha för att det ska räknas som bevis för dig?
  Hela världsen, utom du tydligen Thomas, har insett vad det handlar om, och så har de agerat efter den kunskapen……

 31. Thomas

  Pehr #29 Är inte att tala illa om etablerade klimatforskare hela ändamålet med denna blogg? Felet jag gör är att jag talar illa om *fel* klimatforskare. Du själv och andra här föredrar Mann, Jonas Hansen m fl som måltavlor. För att anknyta till Climategate har ju du lyckats få det till att Jonas fälldes och Wegman friades i respektive utredning när sanningen var precis den motsatta.
   
  Labbibia #30 ”Hela världsen, utom du tydligen Thomas, har insett vad det handlar om, och så har de agerat efter den kunskapen”
   
  Verkligen? Så det är därför alla utredningar om Climategate till er stora besvikelse lett till att de inblandade friats? Men visst ja, de ansvariga för de där utredningarna är ju med i konspirationen så de räknas inte…
   
  Om du har bevis, var är de? Ge ETT ENDA exempel på en artikel som stoppats genom skumraskaffärer av något ”team”! Du har hela deras brevväxling, nog måste du kunna hitta mer än de småspikar du lyckats prestera hittills.

 32. Labbibia

  Thomas
  nej tyvärr, jag har inte hela deras brevväxling. Men det spelar inte så stor roll.
  Hur svårt kan det vara Thomas? Varenda ”klimatmöte” efter att Climategate-mejlen kom ut har varit rena katastrofen. Tvärstopp! Ingen vill längre åta sig någontin, ja förutom politikerna/byråkraterna i  ”bror-duktig-Sverige” då förstås.
  Varför kan du inte inse faktum? ClimateGate-mejlen drog ner brallorna på hela den korrumperade ”klimatforskar-eliten”. ALLA utom du tydligen, inser vad det handlar om. Det är inte mitt problem, snarare ditt.

 33. Pehr Björnbom

  Thomas #31,
   
  Ändamålet med denna blogg framgår här där det står:
   
  Bloggen The Climate Scam startades för fyra år sedan av Maggie Thauersköld Crusell. Från och med den 1 juli 2011 övergår The Climate Scam i Stockholmsinitiativets ägo och blir dess officiella kanal. Maggie kommer fortfarande att skriva inlägg på TCS, dock bara i egenskap av gästförfattare.
   
  Vår ambition är att erbjuda en plattform där alla åsikter inom klimatdebatten kan mötas. Vi som skriver på The Climate Scam anser att det s.k. klimathotet är överdrivet, och sällar oss därmed till kategorin ”skeptiker”. Vi välkomnar dock andra åsikter och en sansad debatt som för oss alla framåt.
   
  Eftersom du själv brukar kritisera andra som uttrycker sig respektlöst om etablerade klimatforskare så tyckte jag att det var på plats att påpeka när du själv gör dig skyldig till detta. När andr agerar som du gjorde i detta fall brukar du själv tala om dubbelmora,
   

 34. Pehr Björnbom

  När andra agerar som du gjorde i detta fall brukar du själv tala om dubbelmoral.

 35. Pehr Björnbom

  Thomas #31,
   
  Det är vidare skillnad på att å ena sida kritisera en forskares arbete och ifrågasätta om forskarens ifråga resultat är riktiga eller ej och å andra sidan uttala att man inte respekterar forskaren i fråga.
   
  Om du vill kritisera vissa resultat som Roy Spencer kommit fram till är detta naturligtvis helt i sin ordning, men att säga att du inte respekterar honom är en annan sak.
   
  Spencers arbete tillsammans Christy och Braswell för att mäta den globala temperaturen med satelliter är för övrigt allmänt väl respekterat och accepterat. Detta borde väl vara känt för dig.
   

 36. Thomas

  Pehr #35 Istället för att kritisera mig för att jag kritiserar Spencer, vad anser du om det stycke jag citerade? Tycker du det är ett passande sätt för en forskare att skriva?

 37. Thomas, din förnekelse av vad som framkommit i ClimateGate mailen är närmast parodisk. Du har aldrig vågat ta i ngt av det som framkommit där. Bara sturigt förnekande.
  Allt du (numera) kommer med är appeller till diverse auktoriteter. Här försöker du få det till att peer-review är den avgörande standarden. Och hoppas att Spencer skall få problem. Samma beklämmande skadeglädje visar du ofta när riktig forskning i frågan har det kämpigt.
  Och det du hejar på brukar hålla god Gore-klass. Och ifall det är publicerat i Nature, då är det fantastiskt sannt, eller hur!?  
  Kommentaren modererad  

 38. Thomas

  Pehr Jag kan f.ö notera hur ensidig du som vanligt är i din kritik om personangrepp. Det är aldrig man ser dig säga något om de ständiga påhoppen på forskare som Mann eller Hansen, det är bara när din favorit Spencer kritisers som du hoppar upp som gubben i lådan och klagar på dålig debatton.

 39. Pehr Björnbom

  Den artikel av, förmodar jag, Spencer och Braswell som det här är fråga om verkar mycket intressant. Jag läste Spencers blogginlägg och till skillnad från C-G kan jag inte se att han kritiserar Levitus med fleras resultat.
   
  I själva verket bygger deras arbete på Levitus resultat och enligt Spencer visar de att en modellering av klimatet med den enkla energibalansmodellen bäst stämmer med Levitus med fleras resultat om man antar att klimatkänsligheten är låg.
   
  Jag ser verkligen fram mot att läsa denna artikel.
   

 40. Staffan

  ”Ny plan för att rädda jorden”, fyller Corren sid 1, 4 och 5 med idag.  Klimatet…
  – Är det så farligt?  14º trodde man i går om nästa torsdag, men nu säger Yr.no 17º.  Det fryser vi inte ihjäl av.
  – Jasså, vi måste kyla ner jorden, menade redaktörn?  Det blir uppemot 25º i veckan, svalare se’n.  Har ni inte air con på ÖC?
  – Vi skulle kunna ”måla alla världens hustak vita”, säger ÖC, ”för att reflektera solens strålar.”  Jahadu.  Är pappa i måleribranschen?
  – Kommen så långt i denna lilla kvällsfundering slår det mig plötsligt att det ju är rötmånad!  Javisst.  Kalvar med två huvuden, zeppelinarna tar snart över godstransporterna, hela kriget mot UBL – ”korståget”, sade DN försmädligt leende mot Bush – var fullkomligt onödigt…
  – Jovisst.  Och nu måste vi bygga konstgjorda vulkaner för att få bukt med värmen;  +2º på Summit, eller vad det var. –  Visst, sörru.  Vi får väl mata dem med gammalt tidningspapper…

 41. Pehr Björnbom

  Thomas #38,
   
  Det är väl ingenting konstigt med det. Mann och Hansen är aktivister inom klimatvetenskapen och därför är det din roll i klimatdebatten, inte min, att försvara deras arbete.
   
  Min roll är att kritisera dessa aktivisters arbeten och att framhålla de arbeten som deras meningsmotståndare inom klimatvetenskapen såsom Spencer och Lindzen kommer fram till.
   
  Någon ordning måste det ju finnas även inom klimatdebatten 🙂
   

 42. Pehr Björnbom

  Thomas #37 och #36,
   
  Mitt svar #38 var på #37.
   
  Angående frågan i #36 om det var ett passande sätt av Spencer att uttrycka sig så måste väl detta ses i sitt kulturella sammanhang. Spencer skriver nog i första hand för en publik i USA.
   
  Han antyder att en namngiven vetenskaplig tidskrift skulle kunna ha problem att hitta reviewers som inte är jäviga. Inte särskilt upphetsande enligt min mening jämfört med när vissa andra i klimatdebatten drämmer till med att namngivna meningsmotståndare är ohederliga, inkompetenta och köpta av diverse olika intressen 😉
   
  Har du läst Michael Manns bok förresten?
   

 43. jamae

  Thomas #38
  Hur kan du rättfärdiga och acceptera Mann med den historik som finns runt MBH98
  medveten länk till felaktiga data vid förfrågan från McIntyre avsaknad av arkiverat data,, ej redovisning av den källkod och metodik samt statiskt tvivelaktig hantering och korrigering av källdata detta är för mig ingen vetenskap utan bedrägeri

 44. ThomasJ

  MOD! Vänligen ange orsak till att sign. Jonas Ns kommentar #37 är ’modererad’.
  Tack på förhand!
  Mvh/TJ

 45. Thomas #22 och 36

  Vad menar du att vi inte har sett? Det handlar inte om Spencers båda manus, utan att det första refuserades utan granskning med en stollig motivering.

  Sedan talar han om att han sänt ett mer utförligt manus till JGR och hoppas att det blir granskat på ett juste sätt.

  Jag svarar återigen på den fråga du nu upprepat till Pehr: Jag ser alls inget anmärkningsvärt i hans formulering, dvs det du citerade, i det andra fallet.

   Till Pehr vill jag förtydliga att jag har inte heller läst in någon direkt kritik av Levitus arbete. Det är som du säger, Spencer har tagit till sig hans resultat och visar att de antingen leder till en låg klimatkänslighet eller också att klimatmodellerna – även de nyaste trumfkorten – är tvivelaktiga.

  Däremot är jag själv aningen tveksam om Levitus resultat verkligen kommer att hålla. Det gick så fort och var så intensivt önskat –  detta med den systematiska och långvariga uppvärmningen av världshaven – att man kan bli misstänksam. De första ARGO-resultaten hann man publicera och säga att de visade att världshaven hade svalnat av. Sedan kom det snart korrektioner – eller är det ”homogenisering” det heter numera?

  Jag vill dock betona aningen tveksam ovan, jag har inte läst på tillräckligt för att ha starka skäl mot Levitus resultat. Därför tycker jag precis som Pehr att Spencers arbete är angeläget.

 46. Thomas

  Pehr #42 Du är alltid villig att ursäkta Spencer med ”kulturella sammanhang”, varför ger du inte mig samma favör? Jag skriver trots allt på denna blogg där betydligt värre personangrepp på forskare är kutym utan att du någonsin reagerar. Jag tror att du tänkte dig #41 som ironi, men tyvärr är det precis så du agerar.
   
  Ribbing #45 Spencers manuskript granskades av en editor, och sådana gör en grovsållning av vad som kan tänkas vara relevant.
  Visst har hans strategi dock vissa poänger. Blir artikeln accepterad kan det användas som ”bevis” för att han har rätt och blir den refuserad har han grundat för åsikten att det bara beror på partisk granskning och att han i alla fall har rätt. Ungefär som Pehr har  argumenterat för att om en artikel han gillar citerats många gånger är det bevis för att den är relevant och därför korrekt och om den citerats få gånger är det bevis för att ingen hittat fel i den och den därför är korrekt. Systemtippning är effektivt om läsarna inte uppmärksammar den.

 47. Slabadang

  Thomas!
  Kritik skall vara befogad och motiverad. Dina gubbar är avslöjade som manipulatörer och klimathistoriskaförfalskare det utgör en helt annan nivå till berfogad inte bara kritik utan samtidigt ett djupt förakt. Gubbar som hade allt serverat på guldfat plundrade det på allt där fanns och stoppade fatet innanför rocken när de skulle checka ut.
  Att du leker teatralisk martyr å deras vägnar är en akt vi nu sedan länge tröttnat på och kan texten och alla gester utantill.Bristen på självkritik självsanering och ärlighet bekräftar den sjukdomsbild vi redan tagit del av bpde i climategate 1 och 2 mailen samt genom hickeyklubbor och totalt ovetenskapligt alarmistiskt  babbel.
  Förtroendetr för ”the team” och IPCC är bortblåst och det är inte kritiken från skeptiker som förstört det , de har de lyckats lysande med helt på egen hand.
  Med en knäckt hockeyklubba och utan några ens indicier på förstärkningseffekter… vad finns kvar att jiddra om? Klimathotsvetenskpen är STENDÖD! Läs mina läppar… STENDÖD!!

 48. Pehr Björnbom

  Thomas #46,
   
  Att försöka förstå är inte detsamma som att ursäkta. Men om nu Spencer skriver på ett sätt som är helt gångbart i den kultur inom vilken han agerar varför skall man då behöva ursäkta honom?
   
  För övrigt så har jag jämfört Mann och Spencer i fråga om att uttrycka sig ”opassande” eftersom jag läst böcker av båda. Gissa till vems favör denna jämförelse utföll?
   
  Jag kan inte se annat än att jag gett dig favören när det varit gränsfall att inte moderera dig ett flertal gånger när jag varit moderator. Men det tänkte du naturligtvis inte på.
   
  Angående #41 så var den inte menad som ironi. Jag uppfattar att du har tagit på dig en bestämd roll som meningsmotståndare här på TCS. Jag har påtagit mig rollen som skribent enligt ändamålet med den här bloggen. Jag tycker att detta är en bra ordning, därav Hermanssontravestin.

 49. Thomas

  Pehr #48 jag vill hävda att det inte är kutym bland forskare att skriva som Spencer gjort, även om det kanske är det som bloggare eller styrelsemedlem i Marshallinsitutet.
   
  När det gäller moderering kan du sen titta på slumpvis inlägg av Slabadang…
   
  ”Jag har påtagit mig rollen som skribent enligt ändamålet med den här bloggen.”
   
  Du har tidigare hävdat dig vara emot polarisering. Så skönt att du äntligen öppet erkänner det som redan från början stått klart, att det bara var spel för galleriet. Du tillhör ”the team” som stenhårt försvarar de på egna sidan och fördömer de andra.

 50. Pehr Björnbom

  Thomas #49,
   
  Min roll som skribent bestäms alltså av följande stycke i länken Om oss:
   
  Vår ambition är att erbjuda en plattform där alla åsikter inom klimatdebatten kan mötas. Vi som skriver på The Climate Scam anser att det s.k. klimathotet är överdrivet, och sällar oss därmed till kategorin ”skeptiker”. Vi välkomnar dock andra åsikter och en sansad debatt som för oss alla framåt.
   
  Jag följer alltså linjen att klimathotet är överdrivet i mina skriverier. Det är orimligt anser jag att på den grunden påstå att jag förespråkar ”polarisering”.
   
  Vad man skulle kunna säga är att jag agerar som en försvarsadvokat för den klimatforskning som bedrivs av till exempel Spencer, Lindzen med flera. Det finns naturligtvis motsättningar inom klimatvetenskapen i frågor som klimatkänslighetens storlek, naturliga variationer kontra mänsklig påverkan etc. men jag förespråkar inte att dessa motsättningar skall förstärkas. Tvärtom skulle jag välkomna om Spencer, Lindzen, Christy, Curry med flera med sin inriktning skulle kunna komma bättre överens med Trenberth, Santer, Mann, Hegerl med flera med sin inriktning och att debatten mellan dessa etablerade klimatforskare därigenom kunde föras på ett mindre uppskruvat vis.

 51. Thomas

  Pehr #50 Din roll som du beskrev den ovan är ”att kritisera dessa aktivisters arbeten och att framhålla de arbeten som deras meningsmotståndare inom klimatvetenskapen såsom Spencer och Lindzen kommer fram till.” Du kan inte ens kalla dem forskare utan för dig är större delen av världens klimatforskare ”aktivister”, samtidigt kritiserar du mig när jag uttrycker bristande förtroende för en aktivist som Spencer. Det är just polarisering det handlar om, även om du alltid försöker framstå som lite finare än andra i det avseendet.

 52. Thomas

  Pehr igen. När du säger att du agerar försvarsadvokat säger du att du ser som din roll att alltid hitta allt som pekar till dessa herrars fördel och förringa allt som talar mot dem. Den typen av ”lawyers science” är totalt i motsats till vad vetenskap skall handla om som är att objektivt försöka hitta sanningen.

 53. Gunnar Strandell

  Thomas #52
  ”Den typen av ”lawyers science” är totalt i motsats till vad vetenskap skall handla om som är att objektivt försöka hitta sanningen.”
  Bra formulering, men jag frågar mig hur du lyckas tillämpa den på klimatforkningen utan att haja till efter MBH98 och dess efterspel eller efter Climategate 1 och 2.
  Jag tycker att det är osnyggt att gång på gång vara så petnoga med vad skeptiker skriver när du inte sätter ribban särskilt högt när det gäller referenser till Skeptical Science, Desmogblog eller Deep Climate.
  För mig är det självklart att blotta närvaron av skeptiker innebär en polarisering. Och det har i många fall lett mänskligheten framåt.

 54. ”totalt i motsats till vad vetenskap skall handla om som är att objektivt försöka hitta sanningen”
  säger alltså Thomas, efter att med frenes och i samma tråd velat hävda att ClimateGate-avslöjandena är helt normalt beteende inom sådan vetenskap och skulle befrämja ovanstående syfte ….
  Jag vet inte hur många ggr Thomas skjutit mot eget mål, och tom då måste han ’fuska’ med fakta.
  Pehr (om Trenberth, Santer, Mann, Hegerl med flera):
  ”dessa etablerade klimatforskare”
  Thomas (med poserande indignation):
  ”Du kan inte ens kalla dem forskare”
  följt kort därpå av:
  ”en aktivist som Spencer”
  Jag upprepar:
  ”vetenskap skall handla om .. att objektivt försöka hitta sanningen”
  Och vad har Thomas då hållit på med här (och överallt annars) det senaste halva decenniet? Objektivt försökt hitta sanningen? Han som knappt nånsin vågar beröra sakfrågorna …
  Det vill sig bara inte för Thomas. Han har under många år försökt få det till att ett vetenskapligt arbetes riktighet avgörs enbart av publicering och var, att detta är kriteriet för när dess resultat skall (måste?) accepteras som giltiga och riktiga. Och är förstås (likt många av de överiga aktivisterna) livrädd för att där skall publiceras studier, vars resultat iaf delvis emotsäger redan publicerarde uttolkningar av ’sanningen’. För då går ju hans begreppsvärld sönder. Tidigare har han försökt undkomma denna uppenbara självmotsägelsen genom att hävda sådana spörsmål avgöras av journalens ’finhet’. Men ifall andra arbeten än (de hittills gängse) simplistiska modell/CO2 förklaringar börjar dyka upp där sådant förstås borde ha varit legio hela tiden, då rasar alltså ytterligare en av dogmatismens försvarsmur.
  Det är klart att Thomas innerligt, ack så innerligt, hoppas på att Spencers manus får det riktigt jobbigt och till slut blir refuserat. Vad som står i där, vilka frågor som behandlas, varför de är relevanta att ställa och undersöka. Vad svaren på dem skulle kunna betyda. Allt sådant är inte underordnat för Thomas, utan totalt irrelevant. Hans enda förhoppning är att inget som stör bilden (tron) skall få komma ut, kunna läsas av en bredare publik och värderas för dess innehåll …
  Precis som ’informationsministeriet’ i Sovjet är bilden man kan visa upp för allmämnheten eller omgivningen allt. Kartan är det enda som är viktigt, terrängen måste förnekas till varje pris. Eller omformas med bulldozers när det det blir för uppenbart …
  ”… objektivt försöka hitta sanningen”
  Pyttsan! Vilket fullstsändigt och patetiskt skämt!
     
     
    

 55. Thomas #46

  För 4:e gången! Det var bisarrt av GRL’s redaktör att påstå att Spencers första version inte var relevant för tidskriften – när den nu var en kommentar till Levitus arbete som publicerats just i GRL.

  /C-G

   

 56. Pehr Björnbom

  Thomas #51,
   
  Benämningen aktivist används av klimatforskare i klimatdebatten för att beteckna forskare som överdriver klimathotet. Jag har hämtat benämningen från den framstående klimatforskaren professor Cliff Mass blogginlägg Extreme Silliness. Så var det med det!

 57. Thomas

  Ribbing #55 Och jag upprepar att eftersom du inte läst Spencers kommentar kan du inte avgöra hur relevant den var eller om den till sitt innehåll passade som kommentar.

 58. Pehr Björnbom

  Thomas #52,
   
  Jag skrev i min kommentar #50 att jag agerar som en försvarsadvokat för den klimatforskning som bedrivs av till exempel Spencer, Lindzen med flera. Detta gäller min roll som skribent här på bloggen.
   
  Det gäller alltså inte att jag agerar som försvarsadvokat för dessa herrar. Jag har ingenting med dem som personer att göra. Jag argumenterar för forskningsresultat som visar på låg klimatkänslighet till exempel, och påvisar observationer och tolkningar som tyder på att denna är låg. Jag argumenterar för att man skall uppmärksamma uppvärmningspausen och fundera över vad denna kan betyda etc.
   
  Jag kan inte se annat än att det är så man vetenskapligt sett bör driva en klimatkeptisk blogg, nämligen att ifrågasätta den vetenskap som påstås stödja ett mer eller mindre uppskruvat klimathot.
   
  Har du något bättre förslag, Thomas?
   

 59. Pehr Björnbom

  Jonas N #54,
   
  Tack för följande skarpsynta obsertion:
   
  Jag vet inte hur många ggr Thomas skjutit mot eget mål, och tom då måste han ‘fuska’ med fakta.
   
  Pehr (om Trenberth, Santer, Mann, Hegerl med flera):
   
  dessa etablerade klimatforskare”
   
  Thomas (med poserande indignation):
   
  Du kan inte ens kalla dem forskare”
   
  följt kort därpå av:
   
  en aktivist som Spencer”
   
  Dina analyser av Thomas retoriska begivenheter är verkligen lärorika.
   

 60. Thomas

  Pehr #56 Ungefär som sättet du hittade termen ”meta ad hominem” då? Du hittar någon som använder en term på ett sätt du gillar, och omedelbart blir det etablerat språkbruk. Nu använder Cliff i och för sig inte ”aktivist” på det sätt du beskriver i den bloggposten, men det är en bagatell i sammanhanget. Däremot talar han om ”förnekare”, så om han är auktoritet i frågan om lämpligt språkbruk är frågan om ”förnekare” är acceptabelt språkbruk eller inte avgjord.
   
  Jag tyckte Jonas inlägg som vanligt var för löjligt att kommentera, men tydligen inte. Mitt tal om ”Du kan inte ens kalla dem forskare” refererade till ditt inlägg #41 och min användning av ”aktivist” om Spencer var ett uppenbart (dock ej för Jonas, naturligtvis)  citat från dig.
   
  Skall man göra den typen av inkonsekvensanalys är mer rimligt att fundera på hur du först anklagar mig för att ”tala illa om etablerade klimatforskare” (det var en och allt jag sa att jag, personligen inte hade mycket till respekt för honom) för att sedan snabbt övergå till att kalla större delen av världens klimatforskare för aktivister.

 61. Pehr Björnbom

  Thomas #60,
   
  Jo, du vet alltid bäst du 😉
   
  Dina resonemang är inte så lätta att få grepp om så jag har bara några detaljer att komma med.
   
  Meta ad hominem är en vetenskapligt definierad term så den kan man helt enkelt använda enligt definitionen. Huvudsyftet med ett sådan ad hominemargument är att få stopp på i vetenskapen otillåtna ad hominemargument som används i en diskussion. Därför är meta ad hominemargument tillåtna.
   
  Jag har bara vad jag kan se konstaterat att Mann och Hansen är aktivister i #41. Att dessa två herrar överdriver klimathotet ovanligt mycket och på olika sätt framgår av deras böcker som jag har läst. Jag har därför en god grund för att de kan kallas för aktivister i den mening som Cliff Mass ger ordet.
   
  I #41 påpekar jag att Mann, Hansen, Lindzen och Spencer är klimatforskare genom att framhålla att de är inom klimatvetenskapen tvärtemot vad alltså påstår:
   
  Mann och Hansen är aktivister inom klimatvetenskapen …
  :
  deras meningsmotståndare inom klimatvetenskapen såsom Spencer och Lindzen …
   
  Spencer är inte aktivist, han överdriver inte klimathotet och vill inte ha restriktioner på koldioxidutsläpp. Han är motsatsen till aktivist, alltså passivist. Så var det med den saken!
   
  Du borde nog ta Jonas kritik på allvar. Där har du en hel del att lära 😉
   

 62. Thomas #57

  Menar du nu någon annan kommentar än den du citerade, och som jag givetvis har läst?

  /C-G

 63. Pehr Björnbom

  tvärtemot vad du alltså påstår skulle det vara

 64. Det vill sig bara inte för dig, Thomas. Du skriver:
  ”Mitt tal om ”Du kan inte ens kalla dem forskare” refererade till ditt inlägg #41”   
  Men ditt inlägg (#51) där citatet är taget från inleds just med:
  ”Pehr #50 [ .. ] Du kan inte ens kalla dem forskare”
  Men det  var just vad Pehr gjorde i #50.
  Ja Thomas, visst är det ’löjligt’ när folk faktiskt läser och håller koll. Du kanske borde ägna dig mer åt sådant. Du har skrivit fasligt mycket om Spencer gemom årem, mest om ’kreationsim’ och här nu om ’dina känslor’ inför honom. Men jag kan inte påminna mig att du någonsin tagit upp ngt substantiellt eller kritiserat ngt i sak. Jag skulle bli förvånad om du ens nånsin försökt förstå vad han faktiskt gör.
  Däremot har du eko:at en del av den larviga kritik och bjäbbet om satellitavdrift, teckenfel i en korrigeringsterm, och hur UHA-datasetet har utvecklats genom åren. Och att Dessler inte riktigt ville hantera tidsförloppet, utan menade om man blundar för det, då stämmer hans beräkningar. Men alltid bara negativt. Trots att du alltså inte ens vet vad han gör …
  Vem tror du bryr sig det allra minsta om ifall du säger att du inte ’har respekt’? Din rädsla för att klimatforskning som ifrågasätter ’skriften’ skall publiceras och få mer uppmärksamhet tyder ju faktiskt på motsatsen …   

 65. Bäckström

  Och här är senaste nytt från DN:s vetenskapssidor, saxat direkt från The Guardian.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/allt-snabbare-issmaltning-beror-pa-manniskan
  Jäsp.
  70% beror på människan, AMO kan endast räknas till 30%. (PDO utlämnas tydligen av okänd anledning?)
  Fråga:
  Hur bra satellitbilder hade man 1940?
  Hur i hela hel****et kan man veta hur isutbredningen var vid förra värmetoppen? (1930-40-talet) och genom dessa ”proxies” jämföra med dagens satellitmätningar och dra sådan slutsatser?
   

 66. Thomas

  Ribbing #62 Jag menade kommentaren Spencer skickade in till GRL. Har du läst den?
   
  Pehr #61 Termen ”Meta ad hominem” förekommer vad jag vet bara i *en* vetenskaplig artikel, den är inte något etablerat språkbruk, bara något du tagit till dig för att få en ursäkt att komma med ad hominems samtidigt som du klagar så fort någon annan gör det (I alla fall om han gör det mot någon av dina favoriter, annars struntar du ju helt i dem hur grova de än är).
   
  Om du sen vill leka med ord och kalla Spencer för ”passivist” snarare än ”aktivist” när han underdriver AGW får du väl göra det.

 67. Patrik

  Thomas>> Vet du vad ”relevant” betyder?

 68. Gunbo

  Bäckström #65,
  ”Hur i hela hel****et kan man veta hur isutbredningen var vid förra värmetoppen? (1930-40-talet) och genom dessa ”proxies” jämföra med dagens satellitmätningar och dra sådan slutsatser?”
  Här kan du se DMI:s gamla kartor över isutbredningen i Arktis från 1893. (Det finns inga kartor över utbredninngen i september, tyvärr. Man får kolla augusti-kartorna). De är naturligtvis inte lika detaljerade och pålitliga som satellitbilder men ger ändå en uppfattning om isutbredningen under 30-talet. 1938 verkar ha varit en vändpunkt då isen började växa till sig igen. Tyvärr saknas kartor från början av 40-talet p g a kriget. Men Nordostpassagen var öppen och trafikerades några år under kriget.
  http://brunnur.vedur.is/pub/trausti/Iskort/Jpg/

 69. Thomas #66

  Nu är du krånglig. Det du från början har kritiserat var Spencers kommentar på bloggen som vi båda läst.

  Hans GRL-artikel har ingen av oss läst – men den skulle givetvis ha refereegranskats – och den kan inte gärna ha varit utanför tidskriftens ämnesområde eftersom den var en kommentar till en tidigare artikel i samma tidskrift.

   

  C-G

 70. Pehr Björnbom

  Thomas #66,
   
  Artikeln är ju ett peer-reviewat vetenskapligt arbete och du avfärdar dess resultat om meta ad hominemargument bara därför att du vill slippa undan kritik för dina personangrepp. Men så lätt går det inte, Thomas 🙂
   

 71. Slabadang

  Bra bilder för att förstå frackingens möjligheter!
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/porten-till-helvetet-skapades-av-manniskan

 72. Thomas

  Ribbing #69 D har alltså inte läst kommentaren Spencer skickade till GRL, men likafullt så är du helt övertygad om att den var så relevant att en editor inte själv kunde avgöra att den inte var intressant för publicering. Sorry, men sådant köper jag inte! 
   
  Pehr #70 Ditt tal om meta ad hominmen har tvärtom handlat om att *du* vill kunna komma med personangrepp utan att utsättas för kritik för dem.