Emissionskontroll – en konfliktrisk

Vad skulle efffekten bli av ett FN-beslut om global kontroll för att begränsa utsläppen av växthusgaser?

TCS’are  tror inte att det kommer att ske – och önskar det inte heller. Likväl kan det vara lärorikt med ett tankeexperiment.

Ett sådant beslut kommer inte att tas utan en samtidig överenskommelse om verifikation. Det publiceras visserligen  siffror på hur mycket koldioxid som emitteras genom fossilförbrukning i olika länder. I många länder är koldioxid redan skattebelagd. Denna beskattning är då i huvudsak en nationell angelägenhet. Kyotoavtalet är/var endast en mjuk förövning i mellanstatligt självplågeri. I ett läge med kännbar internationell kvotering, blir dessa siffror  glödheta potatisar och beskyllningar om fusk med statistiken kommer att hagla i Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen.

Jag vet inte om det skulle vara tekniskt/ekonomiskt möjligt att bygga ett system av IR-spanande satelliter som samtidigt mäter CO2-utsläppen från alla länder. Även om ett sådant fanns på plats skulle det inte lösa problemet, eftersom eldning av biobränslen är undantagen kvoteringsreglerna. Det är en separat stollighet att CO2, som kommer från vedeldning inte räknas i de begränsningar man förhandlar om.

Kan någon föreställa sig en grupp FN-inspektörer som reser runt bland Kinas kolkraftverk för att kontrollera om där förekommer eldning med ”svart kol” uppsmugglat ur en annan gruva än den rapporterade? Irakkriget föregicks som bekant av att FN-inspektörer fick, inte fick, sedan fick osv tillträde till misstänkta kärnkraftverk. Då är ändå radioaktivitet betydligt lättare att mäta än koldioxidflöden. Med detta i tankarna är det ännu mer hårresande att IPCC och Al Gore fick Nobels fredspris.  Det gav i sin tur en kraftig kick till propagandan för en global kvotering av fossilförbrukning.

——–

Jag vill minnas att någon av de ledande  ”Tällbergarna” i höstas anförde att vi måste ha en beredskap för att vidtaga sanktioner mot CO2-syndare. Det påminde om Martin Ljungs  replik i Pippi på de sju haven: ”Hördu Blod-Svente – det där hårdare medlen kan vi inte ta till dom meddesamma”.

Det har ofta konstaterats att det tandlösa Koytoavtalet  inte lett till någon minskad förbrukning av fossila bränslen. Det har däremot medfört globalt omfattande ekonomiska bedrägerier och korruption. Tanken på det elände ett internationellt avtal med bett, skulle medföra i form av konflikter och förtryck är i sanning skrämmande.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Idén om att globalt kontrollera utsläpp av CO2 är helt befängd. Jag kan inte förstå hur ens någorlunda förnuftiga människor kan tro att sådant skulle kunna fungera. Och att tro att det skulle fungera med någon sorts ”böter” om man inte följer uppsatta mål.
  Det är så verklighetsfrämmande, korkat och orealistiskt att endast människor som antingen är tämligen obegåvade eller också ser framför sig en totalitär världsregering som sitter på absoluta maktmedel för att genomföra detta.  Oavsett vilket av ovanstående alternativ som gäller så är det mycket OBEHAGLIGT!
  Jag vill inte ha en värld styrd av en totalitär regering oavsett om den är befolkad obegåvat eller begåvat folk. MAKTDELNING GÄLLER!
  Och att maktdelning gäller förutsätter att det i högsta instans INTE finns en typ av världsregering! Det alternativet är FULLSTÄNDIGT uteslutet. Det första steget är att vi har suveräna stater. Nästa steg är att vi har stater som har en konstitution som föreskriver maktdelning. Och maktdelning innebär att de ingående kontrahenterna har KOLL på varandra!!
  Dammit!

 2. En avgörande anledning till att så stora grupper svenskar går på dessa dumheter är att vi inte på flera decennier har haft en vettig debatt om Den Goda Viljans negativa, eller rent destruktiva sidor. Detta trots den hyllade Ingmar Bergman som då och då visade samvetskval inför den goda viljans kontraproduktiva effekter.

 3. Thomas

  Låt oss för skojs skull postulera att IPCC har rätt och att CO2-utsläppen ger precis så skadliga effekter som förutses. Vad tycker ni då man skall göra? Har ni någon bra lösning själva?

 4. Mats.
  Eller att inse att den ståndpunkt som ”The Founding Fathers” i USA hade när de bildade den Amerikanska konstitutionen var mycket klok. Insikten var att de förstod att politiker strävade mot makt och att det gällde att skydda medborgarna från missbruk av makten. Flera av dem erkände tom att de själva hade dessa maktambitioner och att det gällde att skydda medborgarna from dem själva. Nu har väl dessa principer urvattnats en del och det är därför ”Teaparty” rörelsen slåss så hårt för att komma tillbaks till de ursprungliga ideerna i den amerikanska konstitutuionen och bort från ”Big Government”

 5. OT!
  Vacker fysik!!!
  http://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16940&pageid=icb.page80863&pageContentId=icb.pagecontent341734&state=maximize&view=view.do&viewParam_name=indepth.html#a_icb_pagecontent341734

 6. Där är vi helt eniga Ingvar. Vi skulle behöva en Teapartyrörelse i Sverige också. Men vi har ju ingen riktig konstitiuton att falla tillbaks på, inga grundlagsfäder som proklamerat filosofiska grundvalar för den konstitution de skapat. Inte heller har vi någon författningsdomstol.

 7. Mats
  Yepp
  Och därmed ingen reell maktdelning mellan fler parter som håller koll på varandra.
  Den svenska modellen har som en sorts förutsättning att regeringen är  god och vill vårt bästa i alla lägen
  Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser

 8. Staffan D.

  Mark Lynas kastade gräddpaj på Bjørn Lomborg 2001.  Han ändrade sig dock!  Nu gillar han kärnkraft!   Och genetiskt modifierade växter!  Fattigdom för oss alla löser inte världens problem!  Och spermierna tar inte slut!  Vi måste inte bli färre, eller rentav dö ut!  —  The God Species heter hans bok, och recensionen står i Reason.com.
  http://reason.com/archives/2011/07/19/an-environmentalist-joins-the

 9. Håkan Sjögren

  Thomas # 3 : Det bästa vi kan göra är att postulera att IPCC har fel, för det har de ju. Mvh, Håkan

 10. Staffan D.

  ”Det är svårt att profetera, särskilt om framtiden:  Chimpanser som kastar pil är bättre än ’experter'”.  Reason recenserar ”Future Babble:  Why Expert Predictions Are Next to Worthless” av Dan Gardner.   1985 gjorde man en test:  300 politik-specialister skulle förutsäga hur det gick för olika länder.  65% rosiga profetior — 15% blev sanna.  70% dystra profetior — 12% blev sanna.  — ”Räven vet många ting;  igelkotten vet en enda stor sak”, sade en gammal grek.  Igelkotten har en stor förklaring:  libertarianism, marxism, miljötänkande osv.  Men ’rävarna’ är bättre på att spå framtiden.  Sedan 1970 har ’gröne’ igelkotten Paul Ehrlich förutspått miljökatastrof.  Vi skulle dö av svält… Ja minsann.
  http://reason.com/archives/2011/07/01/its-hard-to-make-predictions-e

 11. Staffan D.

  ”Åsikterna om klimat-förändring styrs av värderingar, inte av kunskap”.  Ronald Baily skriver i Reason 12/7.  De som tror att klimat-skeptiker vet mindre om vetenskap, misstar sig.  Läs själv!
  –  För egen del tycker jag det är roligt att se hur de klimat-troende resonerar.  Visar jag att temperaturen i Uppsala på 1730-talet var i precis samma spår som nu på 2000-talet, både i januari och i juli, och får svaret ”ja men vi talar inte om temperatur, vi talar om klimat” — då blir jag glad…  Och svarar att ”visst, nu går det åt h-e”…
  –  Reason-artikeln om värderingar:
  http://reason.com/archives/2011/07/12/scientific-literacy-climate-ch

 12. Thomas #3

  Eftersom jag själv föreslagit ett tankeexperiment måste jag acceptera ditt som ett sådant. I varje fall eftersom du skriver att det är ”för skojs skull”. Tidigare inlägg från dig har gjort detsamma på stort allvar.

  Det finns sakkunniga och övertygande inlägg i diskussionen som visar att vidtagandet av åtgärder mot torka/översvämmningar etc är billigare och effektivare än att avstå från fossilanvändning som IPCC rekommenderar.

  Jag är medveten om att Sternrapporten presenterat motsatt slutsats, men det beror på att han använt använt en orimligt låg ränta.

   

  Och observera att ”billigare” inte är fråga om snålhet. Det handlar om resurser för att rädda människoliv. Lomborg, som inte är klimatskeptiker, har gjort ett räkneexempel på att några få års kostnader för klimatforskning, skulle räcka för att ge alla i Afrika tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

 13. Bengt Abelsson

  Från Matts Bergmark: ”Farligt att förtära, inandas och beröra”:Prisma 1970
  (På den tiden benämndes CO2 som kolsyra)
  ”Vad kolsyran beträffar måste man föra på civilisationens pluskonto att atmosfärens halt härav ökar. Kolet gör mer nytta när det befinner sig i atmosfären, förenat med syre till kolsyra, än när det ligger bundet djupt i jorden i form av antracit och olja. I form av kolsyra kommer det till direkt nytta för växtligheten och därigenom också indirekt för de levande varelserna på jorden. Den yppiga växtlighet och det varmare klimatet som härskat på i tidigare skeden av jordens historia kan nämligen återföras på att atmosfärens halt av kolsyra var betydligt högre än nu. … Under 1900-talets fyra första decennier ansåg sig meteorologerna faktiskt kunna konstatera en pågående temperaturstegring. Detta tolkades som att samhällsröken kanske vore kapabel att hindra uppkomsten av en ny istid.” 
  IPCC har knappast rätt om temperaturstegringen, men när det gäller konsekvenser och kostnader har man verkligen varit ensidiga – Richard Tol !
  Allt negativt har hissats, de positiva verkningarna dissats.

 14. Maths

  @ Bengt Abelsson 13

  I min labb-handbok från ungefär samma tidpunkt kan man läsa att ”vid spill skölj av huden med bensen”
  Idag vet man att bensen är carcinogent och denna rekommendation finns inte längre… men man kanske inte ska ta in ny kunskap?

 15. Bengt Abelsson

  Din labb-handbok vet jag intet om – men Matts B skriver varnande och hemskt om bensen: ”Giftigast av dem alla är bensen…”
   

 16. Bengt Abelsson

  Maths, frågan var egentligen vad det hemska är med ett varmare klimat – eller har invandrarna till Florida, Arizona och Californien från North Dakota, Wyoming och Kansas helt fel? Halmgubben bensen har gjort sitt nu.

 17. Ingemar

  C-G #12,
  Lomborg utgår från att IPCC har rätt. Hela hans forskningsprojekt går ut på att få fram lösningar på detta och inget av alternativen sätter Kyoto-avtal eller cap-and-trade lösningar med internationell kontroll högst. Jag håller helt med dig att hela IPCC-konceptet (om jag får kalla det så) är dömt att misslyckas. Skulle man få för sig att försöka ändå, som exempelvis Schellnhuber föreslår, så skulle det leda till mycket stora krigsrisker.

 18. Karin

  Skulle man få för sig att försöka ändå, som exempelvis Schellnhuber föreslår, så skulle det leda till mycket stora krigsrisker
   
  Så nimt för FN att sedan komma till räddning och plocka upp bitarna!
  ”Order out of Chaos”.

 19. Ingemar

  En illavarslande nyhet är att FNs säkerhetsråd nu betraktar ”Climate Change” som en krigsrisk. Detta är en klar upptrappning av politiseringen av hela frågan eftersom det öppnar möjligheten att använda sanktionsvapnet mot länder som inte tror på AGW.
   
  http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14229237