Slottet i Stockholm översvämmat!

slottet

SVT rapporterade nyligen att Stockholms slott kan komma att översvämmas redan 2100. Ja, om den globala temperaturen skulle öka med ytterligare cirka 1,9 grader från idag fram till 2100 får vi se fram emot att borggården kommer att stå under vatten (sammanlagd temperaturhöjning: från dagens +1,1 +1,9 = 3,0 grader, jämfört med mitten av 1800-talet).

Även Göteborg får sin del av SVT-sleven: Domkyrkan översvämmad. Men inte bara kyrkor utan även moskéer drabbas: Önationer som det islamska Maldiverna skulle kunna slukas helt påstår SVT. Vilket demonstreras med att den stora moskén i Malé skulle stå helt under vatten. Bönemattorna skulle få ersättas med guppande gummimadrasser! Fakta är dock att Maldiverna vuxit i yta de senaste 40 åren, se artikel och forskning. Ingen av de öar som är befolkade har minskat i yta (tabell 2, sid 14), tvärtom har över hälften av dem ökat i yta.

Men stämmer det verkligen att Borggården och Stockholms slott skulle kunna hamna under Östersjöns vatten redan till 2100?

Stockholm har en landhöjning på drygt 4 mm per år. Havsytan har därför sänkts de senaste hundra åren (även om havet globalt sett har stigit med några få mm per år under tiden har detta tagits ut av landhöjningen, så att vi netto fått en sänkning av havsytan vid Slottet). Havsytans sänkning har varit cirka 3,8 mm/år. Se diagram:

havsniva sthlm

Hur snabbt behöver havsytan höjas till 2100 för att nå Borggården (6,5 meter)? Jo, från dagens minskning på nästan 4 mm/år till en ökning på hela 82 mm/år.

Det skulle alltså krävas ett dramatiskt trendbrott till höjning, i stället för sänkning, samt en minst sagt rejäl acceleration i havshöjningen för att vattnet skulle nå borggården. Men syns något tecken till trendbrott eller acceleration i figuren? Nej, naturligtvis inte, havsytan fortsätter att sjunka i jämn takt. NOAA, som sammanställer dessa data, skriver att: ”… the absolute global sea level rise is believed to be 1.7-1.8 millimeters/year.”

Forskningen som påståendet om ett översvämmat slott bygger på är i sig otillförlitlig. Man baserar sig helt på det scenario med ohämmade utsläpp (RCP-8.5), som IPCC numera har övergivit i sin senaste rapport (AR6). Detta scenario är nämligen i sig överspelat av dels utvecklingen för förnybar energi, dels de åtaganden som gjorts att minska utsläppen av växthusgaser. Detta väljer forskarna att strunta i (trots att deras forskning är helt nypublicerad, i slutet av oktober).

Svensk statlig TV ägnar sig åt ren propaganda om havshöjningens effekter. Den bakomliggande informationen är sakligt sett felaktig. Man bryr sig inte om att granska så pass enkla fakta som att faktiskt ta reda på hur havsytan höjs vid olika platser. Se vidare artiklar på Klimatupplysningen, t ex här, här, här.

Jag har nu anmält inslaget på SVT till Granskningsnämnden för radio och TV för grav osaklighet.

Jag uppmanar fler att göra det. Vi måste få ett slut på att statliga media används som rena propagandaorgan för en falsk beskrivning av klimatförändringar. ”Lyssna på vetenskapen”, säger Greta. Men inkludera då också all den vetenskap som utmanar hypotesen om de digra effekterna av växthusgaser. Alltför mycket om klimatet är ännu okänt för att våra massmedia ska tillåtas helt bortse från alternativa hypoteser och förklaringsmodeller.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi, samt med en fil.kand i kemi och miljövetenskap.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Vem är förvånad, när verkligheten av en grovt misshandlad energiförsörjning börjar komma ifatt de politiker och politiska mediamegafoner som sedan länge bortsett från naturlagarna så måste de så klart hitta någonting annat att få de klimatreligiösa massorna att fokusera på.
  Att det budskapet är lika mycket distanserat från verklighet och naturlagar är en helt annat sak – det viktigaste är att det är spådom om framtiden så att det inte går att kontrollera med de sinnen som människan utrustats med.
  Jag väntar intensivt på den dag när någon framtida klartänkt riksdagsmajoritet vågar ifrågasätta SVT’s nuvarande politisering.

 2. Såg också rubrikerna och man tar sig för pannan.

  Här är ytterligare en profet som gärna sprider rädsla för att behålla jobbet (klimathandläggare vid Länstyrelsen i Västmanland)

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/ett-scenario-lat-malaren-bli-en-havsvik-igen

  Det enda han har rätt i är att vi kommer börja tänka på att bygga fördämningar ute i skärgården. Dessa kommer dock inte att byggas för att hålla havet ute utan för att hålla Mälaren inne:

  https://liteperspektiv.blogspot.com/2015/07/slussar-vid-vaxholm.html

 3. foliehatt

  Svt:s bilder kommer tydligen från organisationen Climate central ”An independent organization of leading scientists and journalists researching and reporting the facts about our changing climate and its impact on the public.”

  De påstår att de följer de vetenskapliga rapporter som publiceras om klimatförändringar, samt bedriver egen sådan forskning OCH informerar allmänheten om detta.

  Detta är i mina ögon inte så oskyldigt som det låter. Jag skulle klassa dem som vilken politiskt-, eller på annat sätt färgad tankesmedja som helst – med en klar dagordning att driva vissa frågor, i viss riktning.

  Svt skulle aldrig missa att klart framhålla att material från t.ex. Timbro, Katalys, Oikos, Civitas, eller Planka.nu, etc utgör partsinlagor. Men gäller det klimat så har Svt stora blinda fläckar i sitt synfält.

 4. Jag undrar verkligen varifrån bilden med vatten fram till Logårdstrappan kommer. Tittar man på Lantmäteriets kartor så befinner den sig 9m över vattenytan i dag.

  https://minkarta.lantmateriet.se/

  Jag undrar om inte någon har varit lite väl kreativ här.

 5. Jonas

  Stort tack Gabriel för striden mot propagandan!

 6. Lasse

  Det skulle kräva en acceleration av havsnivåförändringarna något många letat efter men ingen lyckats finna.
  Eller också krävs det att slottet rasar ut i Saltsjön.
  Den ständigt sjunkande Saltsjön har gjort det senare mest troligt.
  Gamla stan ligger på Stockholmsåsen och fyllningar/skräp som kan sjunka när de syresätts över havsnivån.
  Regeringen vilar på en svag grund något som även riksdagshuset gör 😉

 7. Lasse

  https://notrickszone.com/2021/11/18/sea-level-alarmism-unravels-as-earths-coastlines-are-observed-expanding-since-1984/

  Tydligen är forskare inne på området och finner annat än alarmen: Stränderna ökar tack vare accumulation av massor i större utsträckning än motsatsen, erosion.
  Människan har kanske ett finger med i spelet.

 8. Anders

  Är det inte ett större problem att de som granskat artikeln åt Environmental Research Letters släppt igenom detta val av RCP-missbruk?

 9. Kaj+Wahlberg

  Svensk Public Service styrs idag av av okunniga journalister, som bara publicerar det som överensstämmer med deras politiska uppfattningar. All annan information förträngs, vilket är det samma som att ljuga. Det är därför dags att lägga ned Public Service och låta människor bilda sig egen uppfattning utifrån massmedia med olika partisympatier.

 10. tty

  Det kan vara värt att kolla vad som skulle krävas för att åstadkomma en havsnivåhöjning på 6,5-9 meter i Stockholm.

  Först kan vi konstatera att en eventuell avsmältning av grönlandsisen får praktiskt taget ingen effekt alls p g a egengravitationseffekten (helt bortsett från att den omöjligt kan smälta på 100 år, grönlandsisen kan av topografiska skäl inte kalva ut)

  Den termosteriska effekten är också minimal i Östersjön.

  I princip måste alltså allt vattnet komma från Antarktis, men inte ens en total kollaps av isen i Västantarktis ger mer än 3-4 meters höjning, och kan dessutom inte heller ske på 100 år.

  Alltså måste det mesta vattnet komma från Östantarktis, ett område där temperaturen aldrig stiger över noll grader och där isen snarare växer än krymper.

 11. Jag såg intervjun. Ett problem som fördes fram var att höjden på Östersjöns vattenyta skulle hamna över Mälarens vilket skulle innebära att Mälaren skulle få bräckt vatten, men där hade mannen från Länsstyrelsen en enkel lösning , man höjer helt enkelt Mälaren. Ingen följdfråga på det från SVT, problemet löst.

 12. Tack Gabriel. Bra.
  Man häpnar varje dag numera när journalister inte bara är okunniga utan saknar yrkesheder eller åtminstone en vilja att ägna sig åt journalistiska principer. Är de så obotligt korkade som de låter, eller tror de att allmänheten är befriade från egen tankeverksamhet? Att producera dylikt är ju en förnedrande och avslöjande verksamhet för dem själva. Obegripligt.

 13. I en debatt i SR igår diskuterade en panel journalismens uppdrag, hur det kom sig att klimatfrågan var så ”polariserad” och en del annat. Alla verkade rörande eniga om att public service inte hade någon del i polariseringen utan att det mesta berodde på faktaresistens och konspirationsteorier i sociala media.

  Noll självinsikt alltså. Och ändå hade man börjat programmet med att citera en program om klimatet där det påstods att Grönlands avsmältning accelererar snabbare än någonsin. Det illustrerades med ett isberg som plumsade i vattnet. De fattar inte att sådana påståenden lätt kan kollas upp av lyssnarna och att Grönlandsisens avsmältning inte alls accelererar utan tvärt om legat stilla i flera år och t.o.m. växer i år.

  Så när fakta motbevisar påståenden från SVT så handlar det om en ”polarisering” när felet påpekas i sociala media eller bloggar. Bedrövligt!

 14. Tack Gabriel, jag uppskattar särskilt ditt ”Alltför mycket om klimatet är ännu okänt för att våra massmedia ska tillåtas helt bortse från alternativa hypoteser och förklaringsmodeller.”. Och tty redovisar här på sitt oefterhärmliga sätt i #10 det vi har att förhålla oss till. Så här långt.

 15. Björn

  Det behöver röjas upp inom SVT från klimataktivister. Inser man inte att om borggården på Stockholms slott skulle ligga under vatten, då skulle stora delar av Stockholm också göra det. SVT behöver redovisa specifikt vilka de forskare är, som de slentrianmässigt hänvisar till i fråga om havshöjningen. Påståendet beträffande borggården på Stockholms slott är ju helt absurt!

 16. Lasse

  OT
  Ännu ett avbrott i elströmmen:
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wO9M9n/nytt-stromavbrott-i-stockholm

  Det häger inte samman med gårdagens.
  Men två gånger!
  Är det ett tecken på den spridande inkompetensen?
  Även om det inte drabbar slottet så kan det drabba Kungen på Drottningholm!

 17. Lars Cornell

  Till SVT
  korr@svt.se,
  Journalist Karin.Fallenius@svt.se,
  Ansvarig utgivare Charlotta.Friborg@svt.se,

  Re
  ”Se forskarnas scenarier – så kan de kända platserna se ut efter uppvärmningen”
  https://www.svt.se/nyheter/se-forskarnas-scenarier-sa-kommer-de-kanda-platserna-se-ut-efter-uppvarmningen

  Artikeln skapar ett antal frågor som jag och många begär att få besvarade.

  1 Källa

  Som källa anges Climate Central
  https://www.climatecentral.org
  Varför har man valt just den källan i stället för de vetenskapliga källorna IPCC-AR5 och AR6?

  När vi söker finner vi mycket information om hur de arbetar och vem de är men nästan ingen information om resultatet.

  Var finns det underlag om havshöjning som SVT utgår från i sina bilder från bla Stockholms Slott?
  https://klimatupplysningen.se/slottet-i-stockholm-oversvammat/

  2 Källkritisk granskning

  ”Bilderna är baserade på granskad klimatforskning om de långsiktiga förändringarna av havsnivåer i olika stadier av uppvärmning.”

  Vem har granskat och hur ser den granskningsrapporten ut?

  Varför stämmer inte det som SVT visar överens med IPCC-AR5 och IPCC-AR6 om det är granskat?

  IPCC AR6 anger som mest sannolikt en havshöjning på 0,4 – 0,75 m i förhållande till medelvärdet för 1995-2014. Observera att det gäller djuphaven. För kuster och grunda hav som tex Östersjön är värdena betydligt mindre.
  SMHI har vid något tillfälle angivit siffran 1,7 mm/år för Östersjön.

  Med kompensation för landhöjning blir det för Stockholm en havssänkning på ca 280 mm fram till år 2100.

  För att Borggården skall översvämmas behövs en havshöjning på minst 80 mm/år.
  Vad har SVT för underlag att göra ett sådant påstående som så dramatiskt skiljer sig från IPCC-AR6?

  Lars Cornell, Klimatekonom
  vit@tjust.com

 18. SatSapiente

  #11 E Fredrikson mfl
  Vad de sk journalisterna helt bortser ifrån är att den landhöjning som sker även påverkar Mälaren som sas ”ligger på land”. Stiger det land som Mälaren ligger på med drygt 4 mm/år så följer Mälaren med. Iofs är väl landhöjningen något mindre i söder, så vattnet i Mälaren kommer att ”tippa över” åt söder, fast minimalt.

 19. pekke

  SVT = Fake News !

  Antingen ljuger de för glatta livet !

  Eller så är det så enkelt att de begriper ingenting på SVT nyheter !?

  Tyvärr så är det nog båda delarna…

 20. Lars-Eric Bjerke

  SVT har nu gjort en kvarts pudel om inslaget på sin hemsida och det gäller landhöjningen. Dock inte vad gäller de effekter tty tar upp i #10.

 21. Lars-Eric Bjerke

  Termosteriska havsnivåförändringar, som tty har informerat om, finns beskrivna av EU-Copernicus. Temisk expansion är viktig eftersom den numera står för kanske hälften av havsnivåhöjningen

  https://marine-copernicus-eu.translate.goog/node/361?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=nui,sc

  Storleken av förändringarna finns angivna på en karta.

  https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-monitoring-indicators/global-trend-map-thermosteric-sea-level

  SMHI verkar dock vara av annan åsikt än Copernicus projektet.

 22. #17
  Okunskapen i SVT:s inslag var så monumental så det skulle ta en halv dag att reda ut allt.

 23. Staffan Lindström

  2
  Tror att det viktiga var herr klimathandläggare Enanders skor, märke Dolomite… Strålande och subtil produktplacering…SVT 😉

  20 Laddade ner klippet 1a gången 17/11 2a gången nyss, nu med text i övre kanten: ”Landhöjning och landsänkning är inte med i beräkningarna”… ”Climate central” låter ju lika förtroendeingivande som ”Wetterzentrale”….

  För övrigt använde Nyamko Sabuni ordet klimatkris
  i sitt inledningstal vid Liberalernas landsmöte i Linköping… Kan vi klimatkrisa fram en storstilad satsning på kärnkraft så får vi väl bli lite jesuitiska….

 24. miksch

  Jag roade mig med att ladda ner data från NOAA (varifrån du hämtat grafen över vattenståndet, Gabriel) för Stockholms vattenståndsmätare (https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-141). När man väl fått in data i Excel är det enkelt (tror jag) att ta fram olika trender och kurvor.
  Om jag gjort rätt så har Excel räknat ut att trenden för perioden 1889 till 2018 (120 år) blir -3,772x, dvs. samma värde som NOAA anger i sin graf, 3,77 mm/år.
  Sen är det en smal sak att be Excel beräkna trendlinjen för perioden 1989 till 2018, dvs. de senaste 30 åren. Skulle det finnas en accelererande havsnivå-höjning borde denna trendlinje anta ett annat värde som är större än -3,772. Men Excel säger att värdet för denna trendlinje är -3,7716 (en siffra mer men som avrundat ger samma värde).
  Såvitt jag förstå kan man inte detektera någon accelererande nivåförändring under de 120 år som man mätt vattenståndet i Stockholm.

 25. stig morling

  Apropos SvTSveriges radios förhållningssätt får vi åberopa en gammal medarbetare: Ulf Peder Olrog, och hans visor: ”Allting går att sälja med mördande reklam” en god sammanfattning av de utsända budskapen i etern,dessutombör insändas till ansvariga redaktörer hela visan ”På en liten smutsig bakgård i de saligas kvarter”, gärna tolkad av Sven Bertil Taube, samt den fascinerande ”Syföreningsboggie” framsjungen av Jejja Sundström! Nu finns ju en uppenbar risk för att humor och ironi inte ingår i SvT:s allmänbildningskrav, så det kan ju bil att ”kasta pärlor för svin”!/salve

 26. Lasse

  SVT är bara förmedlare av denna sörja.
  ”Climate central är en oberoende organisation som består av forskare och journalister som på olika sätt rapporterar om klimatförändringar.

  Under klimatmötet COP26 presenterade de bilder som illustrerar de förändringar vi står inför. Bilderna är baserade på granskad klimatforskning om de långsiktiga förändringarna av havsnivåer i olika stadier av uppvärmning.”

  Ett av Erika Bjerströms och Erik Kjellströms(SMHI RCP 8,5) alster?

  Bevare oss när kyrkan kommer med sina forskares rapporter-Gå på vatten!

  #24 +- 😉

 27. Sören G

  I P1 i morse handlade det om att det varit för varmt på äldreboendena under värmeböljan i somras och att det borde finnas ACN eller fläktar. Sen menade man att värmeböljor kommer att li allt vanligare i framtiden, och då menar man förstås att ökad uppvärmning genom ökad koldioxidhalt leder till fler värmeböljor.
  Jag ifrågasätter om uppvärmning genom ökad växthuseffekt leder till fler värmeböljor.
  Värmeböljor beror på ökad solinstrålning d.v.s. genom ett längre högtrycksläge. Inga värmeböljor utan solsken.
  Statistiken tycks visa att värmerekorden i de flesta fall slogs under 1900-talets förra hälft. Men möjligen har nätterna blivit mindre kalla.
  Har det blivit mer solsken så har ju temperaturökningen kommit sig av just solen, d.v.s. naturlig klimatvariation.

 28. En annan

  Säg så här nästa gång du träffar någon som refererar till SVT eller SR; Va, lyssnar du på uppfostringsmedia, det va som fan!
  Jag har gjort just det och sett en sekundsnabb haktappning.
  För det spelar egentligen ingen roll längre vad deras inslag handlar om, dessa journalister är så långt från sanningsökande man någonsin kan vara, ett slags amöba som susar runt i sin hybris utan ett uns av konsekvenstänkande med tanke på deras genomslagskraft i samhället. Egentligen är dom parasiter, samhällsfarliga individer enligt min gamla SOLDi F

 29. Rossmore

  Slottet översvämmat och många andra bort-i-tok stolligheter kan väl ändå inte benämnas som något annat än vulgär klimatporr!

  Detta otyg bör påtalas mycket, brett och ofta,

  https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2019/09/26/its-time-to-get-real-about-the-extreme-scenario-used-to-generate-climate-porn/?sh=3e5ec4b54af0

 30. Torbjörn

  #7 Lasse
  Stränder blir större och haven blir högre.
  Jorden expanderar helt enkelt, inte med mycket, men den expanderar.

 31. Ivar Andersson

  Accelerationen i klimatlarm finns i verkligheten i motsats till alla andra påstådda accelerationer. Nu väntar jag på att andra världskriget berodde på klimatförändringarna i början på det tjugonde århundradet.

 32. JonasW

  Är det inte lite märkligt att vår neutrala och oberoende Public Service presenterar rena falsarierna?

  Personligen är jag en vän av ett statsfinansierat media, som levererar saklig information.
  Tyvärr verkar vi fått en aktivistgrupp som leder verksamheten.

  I mina ögon är den enda möjligheten i dagsläget att man lägger ner SVT/SR.

 33. Lars Cornell

  #31 I.A.
  Nej, inte så. Men det finns ett samband eftersom det är samma art av hysteri, häxprocesser och propaganda.

 34. Sören G

  På Kulturnyheterna i SVT1 presenterade man det nya datorspelet Battlefield 2042. Den utspelar sig i framtiden och enligt spelupplägget har klimaförändringarna nu satt in på allvar varför ständiga sandstormar försvårar sikten.
  Reportern påstod samtidigt att spelet är högst aktuellt då vi redan nu har flera miljoner klimatflyktingar.

 35. Simon

  #34 Sören
  Ständiga sandstormar som ger dålig sikt låter som en ursäkt för att slippa besväret och kostnaderna med att rendera bra grafik 🙂

  Ungefär som att på bilbesiktningen skylla trasiga torkarblad på att rutan är så dålig så man ändå inte ser ett smack. Lär garanterat bli ombesiktning

 36. Rossmore

  Mer om katastrofala översvämningar i MSM som inte riktigt stämmer:

  ”The data may be surprising to the reader because the mainstream media — like the Sky News journalist — regularly claim that extreme weather events increased in this period because of anthropogenic carbon dioxide emissions. But the reality is completely different.”

  https://wattsupwiththat.com/2021/11/17/the-facts-reporters-exploit-normal-weather-to-fan-climate-fear/

  ”We recommend applying a healthy dose of skepticism to assertions of climate-induced weather events.”

  Amen.

 37. stig morling

  Ojdå, några frågor blev visst inte ställda av SvT!
  1. Hur mycket vatten går det åt för att höja alla världshav, ja de som täcker 70 % av jordens yta med 6 – 8 m?
  2. Det kan ju vara bra att minnas att isens ”skrymdensitet” är ca 0,8ton/m3, medan sötvatten vid +4 oC är ca 1,0 ton/m3.
  3. Men kära nån, det räcker ju inte med dammar i Stockholms skärgård, eller vid Göta älvs utlopp! Vår goda professor i Vattenbyggnad, salig i åminnelse, Erling Reinius lärde oss bland annat ”man kan aldrig lura vatten”!
  4. Vi får väl skrota såväl Stockholms hamnar söm övriga hamnar längs våra kuster.
  5. Hur skall vi göra med Enköping, Västerås, Eskilstuna, me flera? Skall vi ha jättelika pumpstationer placerade vid alla vattendrag som mynnar i Östersjön eller Västerhavet?