Om klimathotet som sekulär, statlig religion

Numera är de flesta av oss inte religiösa, utan rationella, logiska, sekulära människor, gudbevars! Men ändå behöver, och vill vi människor alltid tro på något. Trons kraft är stor. Den är en del av vår psykologi. Utan att tro på något är det svårt att leva.

Statstro

Vi tror inte på Gud, men vi tror på Vetenskapen, i detta fall filtrerad och tolkad av IPCC. Deras påståenden om vådan med växthusgaser har till och med upphöjts till lagstiftad, officiell klimattro i Sverige och många andra länder. Staten och den kristna kyrkan är sedan länge skilda åt, men nu har vi i stället fått denna klimattro som ett officiellt påbud.

Ett juridiskt regelverk – och nitiska myndigheter – gör vad de kan för att minska utsläppen av växthusgaser [1]. Man tror att det är så man kan stoppa den globala uppvärmningen, trots att Sveriges andel bara är en fjuttig promille av utsläppen totalt.

Statliga massmedia, politiker, forskare och organisations-Sverige är fullt ut mobiliserade i klimatkampen. Den beskrivs som en ödesfråga, det handlar om mänsklighetens överlevnad. Vi har fått en klimathotstroende stat.

Modelltro

Det är slående med de religiösa föreställningar och övertoner som ofta används i klimatfrågan. Koldioxiden har gjorts till ondskan själv, trots att den egentligen är livets gas. Menigheten skräms upp med att undergången närmar sig, med hänvisning till modellerna från IPCC. Om modellerade (=påhittade) klimattrösklar (tipping points) aktiveras kan det snabbt gå åt – helvetet.

Modellerna tillbes som heliga sakrament, politikerna tror på dem, media tror på dem. IPCC med dess följe av politiker och journalister liknar verkligen en klimatkyrka, ja ett helt klimatpåvedöme. Med alla sina prelater och kardinaler, som uttolkar tecknen i skyn och tillber De Heliga Modellernas output av olika påhittade scenarior.

Apokalyps, snart!

Domedagstänkandet är utbrett. Ja, snart kommer den (nog), apokalypsen! Vi har ständigt bara 10 år eller möjligen 20 år på oss att rädda världen. (Spelar dock i praktiken inte så stor roll hur många år det är, eftersom den ändå alltid skjuts upp.)

Domedagsprofetior har funnits i alla tider, men det är bara de aktuella scenario-profetiorna från IPCC som tas på största allvar – alla tidigare utlysta domedagar skrattar vi hånfullt åt, de var ju bara fantasier! Men inte denna gången, nu blir det apokalyps på riktigt, försäkrar oss klimatöversteprästerna.

Så har vi de rena profeterna! Så här skrev två prelater i Kyrkans tidning: Vi påstår att Greta Thunberg bär ett budskap från Gud. Samma budskap som biskopar och påvar bär, med samma övertygelse /…/. Profeterna talar om för oss att vi syndare skall förgöras. Vi ska straffas för våra resor, vår konsumtion, vårt köttätande, våra ständiga klimatbrott. Syndafloden (=havshöjningen) kommer!

Är det inte en tipping point vi har nu i Indien/Pakistan/Långtbortistan, så säg?
Är det nu den kommer, ’klimatkometen’? [2]
Apokalyps, nu?!

Den utlovade kommande undergången är ingen slump. Vi kommer att straffas därför att vi påstås leva ”fel”, våra förfäder och vi själva begår hela tiden onda gärningar helt enkelt genom att leva våra vanliga liv. Vår skuld är en gemensam arvsynd, vårt straff är utmätt som en rättmätig och gemensam undergång. Klimatkampen är en strid mellan gott och ont.

Ingen religion utan hopp om frälsning

Men klimatkyrkan vore ingen kyrka om den inte också gav oss hopp. I den heliga klimatskriften ”AR6” (nya klimat-testamentet från IPCC), finns det fyra scenarier. Flera av dem leder till apokalypsen, men ett scenario verkar enligt IPCC kunna rädda oss [3]. IPCC vare tack och lov, halleluja!

Numera är det människan som bestämmer sitt eget öde. Vi ber inte längre till Gud om syndernas förlåtelse. Vi ber till våra politiker, våra makthavare. Och de hör bön! Vi har fått klimatpolitiken, vi har fått energipolitiken. De påstår övermodigt att de kan reglera klimatet.

Men det finns ett par villkor: för att vi ska få förlåtelse och frälsning och räddas undan apokalypsen måste vi förneka vårt välstånd, vår skapelse. Ja, och så får vi också betala notan. Dyrt! “Självplågeri”, sa en känd partiledare. Men späkning är ju en del av religionsutövningen.

Ja, och så ytterligare en liten komplikation: De gröna scenariorna SSP1 lär kräva någon variant av hårdgrönt, eko-socialistiskt samhälle för att kunna genomföras i praktiken. Samhället måste byggas om i klimathots-religionens namn.

Nu ska tiondet betalas

Hur ska vi då föras in på den rätta vägen, till ett scenario som påstås rädda oss? Jo, vi måste förstås vara starka i klimathots-tron, men framför allt måste vi betala. Det är kollekt och tionden av alla de slag, klimatskatter, reduktionsplikt, etc.

Den kanske viktigaste frågan för kyrkomötet Cop27 är att u-länderna ska få 100 miljarder dollar per år av oss i den rika världen. Ett avlatsbrev som skattebetalarna får fota.

Ja, nu rullar notorna in och vi får betala allt mer till klimatkyrkan för att vi svårt har syndat med mycken konsumtion och god levnadsstandard. En del av tiondet för våra klimatsynder ser du exempelvis på din elräkning eller i kassan på macken.

Falsk lära för en falsk kyrka?

Men tänk om alarmistkyrkan är byggd på falska förutsättningar? Tänk …

… om modellerna är felkonstruerade eftersom de är rena cirkelbevis, tillkomna för att bevisa en given, men falsk förutsättning, nämligen att växthusgaserna orsakar all uppvärmning? [4]

… om koldioxiden inte har den stora klimateffekt som IPCC gissar på? Empirin, historiska klimatdata, visar de facto något helt annat än modellernas scenario-fantasier [5, 6].

… om kolsänkorna är större än IPCC hittills trott, vilket enligt ny forskning skulle innebära att koldioxiden är ett betydligt mindre hot? [7, 8]

… om modellerna därmed bara är ett glaspärlespel som vi ska akta oss för att ta på alltför stort allvar? [9]

… om hypotesen om naturliga variationers roll i klimatförändringen i stället visar sig vara korrekt? Att det är solen som via UV-strålningens stora volatilitet triggar naturliga variationer i atmosfären och havsströmmarna vilka tillsammans driver en stor del av den långa klimatförändring vi ser ända sedan mitten av 1800-talet? [4, 10]

Tänk om klimat-apokalypsen aldrig kommer, för den var bara en feltänkt hypotes?

De brukar nämligen aldrig komma, varken domedagar eller apokalypser.

solen och vi

Referenser

[1] 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagens (2017:720) två centrala paragrafer om växthusgaser är §2 och §3.

[2] Kometen kommer, Tove Janssons andra bok om Mumintrollen, 1946

[3] IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
Den goda, gröna vägen i form av scenariot SSP1–1.9, kan enligt IPCC:s modeller uppnå Netto Noll 2050. Scenariot SSP1–2.5 uppnår Netto Noll först 2075.

[4] Climate of the Past, Present and Future: A scientific debate, 2022, 2nd ed., Javier Vinós.
På samma tema finns också en artikelserie i sex delar publicerad på Judith Currys blog. Här är länk till del 5:
https://judithcurry.com/2022/08/28/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-v-a-role-for-the-sun-in-climate-change/

[5] Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, Wijngaarden & Happer, 2020. https://arxiv.org/abs/2006.03098

[6] Vad händer med klimatet?, L. Bengtsson, 2019, särskilt kap. 6, 7 och 10

[7] Revised estimates of ocean-atmosphere CO2 flux are consistent with ocean carbon inventory, Watson och 7 medförfattare, Nature 2020
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18203-3

[8] Global Carbon Budget 2021, Friedlingstein och 94 medförfattare, Earth System Science Data 2022, https://doi.org/10.5194/essd-14-1917-2022

[9] Glaspärlespelet, Herman Hesse, 1943

[10] Termination of Solar Cycles and Correlated Tropospheric Variability, Leamon, 2021, https://doi.org/10.1029/2020EA001223

Gabriel Oxenstierna
Mina artiklar här på KU

I morgon kommer en ordlista med klimatreligiösa begrepp.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för ett mycket tänkvärt och upplysande inlägg. Klimatreligionens värsta fiende är VERKLIGHETEN. Den är ju alltid närvarande och kommer alltid ikapp de falska profetiorna. Verkligheten inkluderar ju också historisk verklighet. Den visar att alla de ”klimatkatastrofer” för vilka idag profeterna i klimatkyrkan anger utsläppen av fossil CO2 som enda orsak, upprepat har inträffat bakåt i historien och då garanterat utan påverkan av fossil CO2. I verkligheten inkluderas nuvarande värmnigstrend 0,14 gr C/decennium, den som nu tagit paus i 8 år, trots den kontinuerligt ökande atmosfärshalten av CO2. Klimatprofeterna blir tysta när man ber om förklaringar på allt detta. De troende i klimatkyrkan lider generellt av total brist på sinne för proportioner. Om vi så fortsätter att spendera pengar på helt meningslösa omställningsprojekt där klimateffekten (IPCC-matte) blir någon tiotusendels grad om 80 år till kostnader av 20.000 miljarder kr, så ska vi ändå genomföra projekten för att få och nå den image av godhet som är självplågeriets eftertraktade belöning. De förstår inte sklinnaden mellan Sveriges andel av de globala utsläppen på ca 1 promille och Kinas på drygt 30%, 300 ggr mer. Beteendet finns ju redan fomulerat i en välkänd metafor. Man silar mygg men sväljer kameler.

 2. Jonas

  Tack Gabriel!

  Ja, det har helt klart blivit en tro för 2000-talets västerländska människor, som mer och mer tappat verklighetsförankring att känna sig delaktiga i.

 3. Bim

  Frågan är väl om politikerna verkligen tror?
  En sak är i alla fall säker, de vet inte.
  Så de borde inte få vara politiker när de inte bryr sig om verkligheten.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Gabriel, glöm inte Jacob Nordangårds ”Rockefeller – en klimatsmart historia” och hans än mer omskakande, ”Den globala statskuppen”.

 5. Peter Stilbs

  Klockrent!

 6. elias

  en suverän jämförelse, Tack

 7. Magma

  Jag är helt övertygad om att andelen reellt troende på klimathotsreligionen är liten i det västerländska ledarskiktet.
  Den enda av de svenska politikerna som jag uppfattar som reellt troende är Per Bovlund, han ser faktiskt rädd ut när han pratar klimat …
  Flertalet av våra politiker och stora delar av näringslivet verkar förr använda religionen för egna syften – mer makt eller större inkomster.
  Ett typexempel på en sådan politiker är John Kerry som trots att han är Bidéns högra hand och USA’s klimatöverstepräst så lägger han närmare $ 12 000 000 på en bostad i direkt anslutning till havet vid ”Martha’s Vineyard” …
  Lägger man en så ansenlig summa på sitt boende i ett låglänt område i direkt anslutning till havet så tycks man i vart fall inte tro på att havsnivån stiger ….

 8. Bim

  Nu när SD har inflytande på riktigt så Borde han satsa stenhårt på att ingen svensk eller annan är så ekonomiskt utslagen att de tvingas ligga ute och inte har ett hem att gå till. Det är inga stora investeringar i motsatts till att kriga mot CO2.
  Om SD skulle lyckas utrota tiggeriet och hemlösheten i Sverige gärna med hjälp av pengar som slängs bort på galna klimatprojekt, plus de projekt han redan tänker åtgärda, så hade han nog fått egen majoritet i nästa val.
  Alltså: Energin, klimatlögnerna, fattigdomen. hemlösheten, kriminaliteten, vettig flyktingpolitik, och inte minst säkra åsiktsfriheten i Public Servis och i de fria medierna.
  Med andra ord riktig demokrati i Sverige, ett stort steg i den riktningen har han redan åstadkommit.
  Detta är inga svindyra åtgärder de betalar sig själva.
  Lycka till Jimmie.

 9. TorbjörnR

  Fantastiskt Gabriel👍 Så bra skrivet och så sant i världen 2022. Tyvärr är vi nog alla ”sjuka” på denna blogg enligt denna monolog från Sky news.

  https://youtu.be/vsafxsxY-fU

  Det finns några kanaler som försöker göra sitt jobb!
  Skulle vilja rekommendera Gösta Petterssons bok ”Falskt alarm…” också i din referenslitteratur!

 10. Adepten

  Den politiska kampen om makten och vilken syn på verkligheten som gäller när det gäller klimatförändringar. Läsning för den som har starka nerver och tålamod 🙂
  ”Är IPCC:s sammanfattningar politisk propaganda?”
  https://mathsnilsson.se/2022/09/17/ar-ipccs-sammanfattningar-politisk-propaganda/

  Läs även denna krönika av Per Gudmundson som kortfattat och humoristiskt synliggör formateringen av hjärnan från tidig ålder.
  https://www.svd.se/a/5B6rRe/per-gudmundson-har-lar-sig-barnen-logner-fran-forsta-klass

 11. Ivar Andersson

  Det finns hopp. Moderaterna vinnare i skolvalet. Moderaterna blir största parti 27%, följt av Sverigedemokraterna 21%, när Sveriges elever säger sitt i skolvalet 2022. Miljöpartiet tappar stort och landar på 4.7%.
  Eleverna är inte imponerade varken av Greta och hennes följare eller av MP.
  https://www.gp.se/nyheter/sverige/moderaterna-vinnare-i-skolvalet-1.80894308

 12. Lasse

  Tack för denna högmässotext.
  Tron är drivande för de troende och förnekare är deras fiende.
  Även om förnekelsen gäller att risken för undergång är överdriven.
  Boten som de troende vill att vi skall göra har synats och befunnits vara svår speciellt om den onde i öster inte samarbetar längre.

  Vi som är lite skeptiska eller optimistiska kan le åt dessa charlataner, än så länge i alla fall.
  Le och betala 😉

 13. Så bra söndagsläsning! Jag har lagt upp texten på min blogg. Den som inte godtar Oxenstiernas resonemang saknar förmåga till kritiskt tänk. Eller har – med andra ord – fångats av politiker och mediers förklaringar om att alternativa tankar är tabu.

 14. Mitt i prick Gabriel!

  Undertecknad är och har alltid varit ateist, en absolut sådan. Däremot, med anledning av dagens sekulära religioner, har jag ändrat uppfattning om de traditionella religionerna. Numera menar jag att det är bättre med en mild väletablerad religion som omfattas av de flesta i ett land än sekulära sådana. De senare kan leda till vilka galenskaper som helst, medan en sedan länge etablerad religion inte kan vara alltför radikal därför att då hade den inte kunnat bestå. Undantaget är islam.

  Här en länk om hur det gick till när xhosafolket nästan dog ut på grund av en ung flickas uppenbarelse.

  https://www.frihetsportalen.se/2019/07/xhosa-greta/

 15. Gabriel Oxenstierna

  13
  Tack Torsten!

 16. Evert+Andersson

  Jag tillåter mig att svära i klimatkyrkan. Jävla bra skrivet Gabriel! (Förlåt mig den synden)

 17. Björn

  När man ser på bilden, relationerna i storlek mellan solen och jorden, så påminner det också om relationerna i den intellektuella kapaciteten att förstå vår utsatthet och litenhet i universum. Ja, man skulle kunna sätta ett likhetstecken mellan tron på modellerna och religionens dogmatiskt fasthållande vid gudstron. Modellerna och gudstron är okränkbara och därmed är de icke rättrogna villebråd. Men historien har visat att dogmatism till slut besegras av tänkandets och kunskapens evolution. Det nästan religiösa modelltänkandet är ett intellektets förkvävande och samtidigt ett förkvävande av utveckling. Den okända framtiden finns inte i dessa modeller, den finns endast i ett moln av fritt tänkande.

 18. Thorsten Bergqvist

  Tack, tack!
  Hur får vi de trosvissa att börja tänka?
  Verkar dock vara de sista dödsryckningarna och ansträningarna som försiggår SRoch SVT !

  Hoppas nya regeringen vidtar riktiga åtgärder och beordrar statliga organisationer att revidera sina åtaganden.

 19. Göran S

  Apropå religion så har den nu nått FN
  Sök själv på Our Global Agenda så hamnar du på FN sida.
  Detta är ett extrakt av de viktigaste punktetna från Agenda 2030 som Guiterres & Co vill införa som ett snabbspår.
  De politiker som skriver under på detta kan jämföras med Qvissling i Norge till stöd för globalisterna.
  Man förbinder sig bl.a. till (som jag uppfattat det):
  -Bindande koppling till 1,5C målet och netto noll till 2050 med svåra och hårda åtgärder för medlemsländerna som konsekvens
  -Digitala id (pass) alla skall med
  -WHO får överstatlighet att införa drakoniska åtgärder och nerstängningar
  -Tvingande vaccinationer?
  -Digitalisering och övervakning
  -Robotisering
  -Övervakning och AI
  -Förändrad ekonomisk styrning
  Stefan Löfven är projektledare för ett delavsnitt (sociala området)
  Uppsnabbning av vissa delområden till 2024-25
  för genomförande
  Läs själva på FN:s sidor
  Det är WEF som driver på i och med avtalet 2019 med FN för den nya världen för de superrika och multinationella företagen. Medelklassens företagare blir ett minne blott när globalföretagen tar över.
  The Great Reset pågår redan i sina första steg,
  läs vidare (Amazon). Klimathotet påhittat (av Romklubben 1991). Rockefellers starke man Maurice Strong var ordförande på Riokonferensen 1992 med klimatagendans start (eg. 1972).
  Den är till för att skrämma folk till eftergifter från sin standard och levnadsvillkor ihop med andra åtgärder.
  Vad kan vi göra?

 20. Daniel Wiklund

  Tack för ett mycket intressant inlägg. Får mig att tänka på Kary Mullis som i sin bok ”Kemist utan skyddsdräkt” skriver ”Vad hände på åttiotalet. Var det någon som övertygade oss om att vi själva plötsligt blivit gudar för att de flesta religioner mist sin charm. Att vi nu var världens herrar och väktare av status quo. Att exakt de klimatförhållanden som händelsevis råder på jorden idag, på det heliga 1900-talet, Klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över hela jorden, ska råda för alltid, i evigheters evighet. Just nu har vi alla de bästa arterna. Inga ska gå under och inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det miljövårdverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över.” Detta skrev PCR-uppfinnaren för snart 25 år sen.

 21. Göran S

  Our common agenda grafen gick inte att länka in

 22. UWB

  Det var nog ingen slump att MP hade som slogan
  ALLA SKA MED (I KLIMATOMSTÄLLNINGEN)

  Lyckligtvis ser inte ”Generation Greta” ha uppfattat budskapet riktat till dem. Adam Cwejman sammanfattar det bra

  https://www.gp.se/ledare/generation-greta-finns-bara-p%C3%A5-kultursidorna-1.80901697

 23. Simon

  Tack Gabriel för ett alldeles utmärkt inlägg. Ser fram emot morgondagens utlovade ordlista.

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # 19 Göran S., det var just detta jag tänkte på när jag tidigare i tråden skrev ”glöm inte Jacob Nordangård …”. Tack!

 25. Tack för välskrivet inlägg.

  Hur gör man för att vinna över en destruktiv religion?

  Det finns väl i princip två svar på den frågan. 1. att motbevisa guds existens och 2. att bekämpa det destruktiva.

  Den första vägen har visat sig vara svår. Jag menar, vilka bevis mot guds existens har varit framgångsrika? Visst, man kan peka på alla de miljardtals gånger som folk har bett till Gud i en besvärlig situation utan att bli bönhörda. Folk har i århundraden valt att tro i alla fall. Det är väl som Gabriel säger att människan till sin natur vill tro på något, oavsett vad. Kättare brukar brännas på bål för några hundra år sedan.

  Den andra vägen har fungerat bättre, åtminstone i Väst. Religionen styr inte längre i våra samhällen, annat än möjligen på helgdagar och bara för en del. Religionen är inte längre fundamentalistisk och totalitär. Samtidig har dess destruktiva egenskaper såsom kyrkoplikt, förföljelse av kättare, religionskrig etc. försvunnit.

  Min förhoppning är att energikrisen kommer att dra ut huggtänderna från klimatreligionen. Folk kommer fortfarande att vilja tro på Berättelsen, men den faller tyst och stilla in i bakgrunden …

 26. Göran S

  #19 Göran S
  Rättelse: Our Common Agenda skall det stå
  inte det som står (Global).

  #4 Ann
  Skillnaden är nu att ”skiten” har nått ända till FN.
  Vi måste sätta på fläkten så att det märks.
  Jakobs bok är bra.

 27. Ann Löfving-Henriksson

  Sååå lägligt!
  Dagens Klotet illustrerar dagens inlägg om vår statliga, EU, FN – religion väl.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/klimatkrisen-kunde-medierna-ha-berattat-en-battre-story-for-att-vacka-varlden-tidigare

 28. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Som 16-åring var jag 1959 på språksommar i Tyskland. Då spådde en förvirrad läkare (?) i Italien en stor syndaflod en viss dag i juli, vilket skrämde folk på många håll. Jag tyckte nog att det lät svårsmält men fann inga lugnande besked i media.

  Han samlade likt en sektledare oroligt folk och drog med dem till alps, medförande badkar och andra möjliga flytetyg. Som vi nu vet, hände inget. När dagen var slut infann sig ordningsmakten och gav orosstiftaren fri kost och logi.

  Så kan det gå. Får dagens alarmister också straff när deras bubblor till sist brister i kontakt med Verkligheten?

 29. Fredrik S

  Tack, Gabriel, mycket bra!

  Som framtiden ser ut nu så påminner det religiösa inslaget om Jobs bok från gamla testementet, om vi bara lider tillräckligt mycket kommer Gud till slut till hjälp.

  Jag tycker iofs Stephen Kings variant är snäppet bättre:

  “When his life was ruined, his family killed, his farm destroyed, Job knelt down on the ground and yelled up to the heavens, ”Why god? Why me?” and the thundering voice of God answered, There’s just something about you that pisses me off.”

  -Stephen King, Storm of the Century.

 30. Lars W

  Tege
  Du skulle stannat hemma sommaren 1959
  den varmaste hittills. 🤗

 31. Lennart Svanberg

  Mycket bra och välformulerat. Det positiva är att ’folk’ har sedan ett par år vaknat upp och ifrågasätter alltifrån vindmöllor till klimataktivister som stoppar trafiken. Smekmånaden för klimatreligiösa är över och nu när krig, inflation och skenande elpriser är resultatet av ’att alla ska med’ börjar många tröttna på ’tjatet’ om vädret.

  Högerns maktövertagande och Annie Lööfs avgång kan vara tecknet på att det värsta är bakom oss. Med Elsa Widding nu bland dom som styr i Sverige ser jag betydligt ljusare på Sveriges framtid. Kanske, kanske, kan vi blicka tillbaka på år 2022 som året då äntligen dom värsta avarterna av klimatreligionen tappade sitt grepp om Svensson.

 32. Lars Kamél

  Vetenskapen är en metod som berättar hur vi ska få mer kunskaper om världen! De olika delarna av metoden har ändrats ganska lite de senaste 400 åren. Däremot ändras vad vetenskapen har kommit fram till då och då, ibland mycket under kort tid.
  Tro på vetenskapen är alltså att tro på metoden, inte att tro på några enskilda resultat, för de kan ändras. Tro på enskilda resultat och att de aldrig kan ändras, är en religiös tro och inte en tro på vetenskap.
  Bland annat har vetenskapen kommit fram till att det är synnerligen osannolikt att växthusgasutsläpp orsakar några katastrofala klimatförändringar.

 33. Paul Håkansson

  Tron börjar lakas ut iaf inom politiken. Elsa Widding fick överlägset MEST kryss, förutom partiledarna, av alla som kom in i riksdagen ca 10 000. Jessica Stegrud 3e mest ca 6000. Detta visar klart folkviljan om en helt annan klimat- och energipolitik. Detta kan inte övriga borgerliga partier ignorera.

  Så stort GRATTIS Elsa och lycka till. Jag tror du har allas vårt stöd härinne.

 34. johannes

  Oroväckande att kolsänkan havet visat sig vara så effektiv.
  Det innebär att vi inte kan påverka och förlänga livet på jorden med att gräva upp och elda gammal kompost.
  Den rikiga apokalypsen kommer då bara om några miljoner år.
  Vulknerna lär inte öka med hur det ser ut med den framtida kontinentaldriften närmsta miljoner år.
  Återstår att genmanipulera om alla c3 växter till c4 så kan vi köpa oss lite mer tid.

 35. Gabriel Oxenstierna

  14 Lars
  ”Här en länk om hur det gick till när xhosafolket nästan dog ut på grund av en ung flickas uppenbarelse.
  https://www.frihetsportalen.se/2019/07/xhosa-greta/

  Fascinerande läsning, tack Lars.

  Håller med om dina tankar om religion som ’kitt’ i ett samhälle.
  Dilemmat med klimathots-tron att få något större folkligt genomslag är att det i huvudsak är en negativ lära. Man ska försaka en massa saker för att få i stort sett ingenting.
  Det är väl därför vi ser hur svårt det är att få gehör för klimatpolitiken när den ska betalas med en massa fördyringar.

 36. Gabriel Oxenstierna

  25 Ingemar
  ”Hur gör man för att vinna över en destruktiv religion?
  Det finns väl i princip två svar på den frågan. 1. att motbevisa guds existens och 2. att bekämpa det destruktiva.”

  Finns flera sätt, även att införa ’religionsfrihet’. Klimathots-tron har gjorts till statlig tro, lagstiftad politik. Vi som inte bekänner oss till den rätta läran får knappt komma till tals utan kanselleras eller förtrycks, särskilt de som är i karriären. Staten och media satsar allt på IPCC-läran. Men det kan räcka med att något större parti börjar bestrida detta i sin officiella politik (ex.vis om Elsa W. får gehör inom SD) för att detta ska börja förändras. Finns ju goda analogier till andra frågor där samhällsdebatten helt ändrat riktning, ex.vis massinvandring och gängkriminalitet. Vi skulle alltså kunna få en mer nyanserad diskussion, politik och mediabild om klimatfrågan.

  Min tro är att det kommer att komma fram alltmer tydliga empiriska bevis på att de modellerade scenariorna är byggda på en felaktig grundförutsättning, nämligen växthusgasernas allenarådande roll i klimatförändringen. Det kommer att ta 1-2 solcykler till (10-20 år) till innan vi vet med större säkerhet.

 37. Björn

  Gabriel Oxenstierna [36]; Sannolikt behöver vi inte vänta så länge som 10-20 år för att få ett svar på om en annan möjlig aktör i konkurrens med AGW, kan ha en betydligt större drivande påverkan på den globala temperaturen. Redan ca 2026 förväntas innevarande solcykel 25 ha nått sitt maximum. Därefter pågår en nedtrappning av solaktiviteten mot ett minimum ca 2030. Det som vidare är talande, är att flera konsekutiva solcykler med låg amplitud, inte har inträffat sedan Dalton minimum och de tre cyklerna 12-13-14 mellan ca 1880 och 1910.

  Om man nu följer den globala temperaturen enligt UAH, så kan man skönja en trolig trend nedåt i denna temperatur. Detta innebär att man inte samtidigt kan hävda en global uppvärmning, om den globala temperaturen kommer att visa motsatsen.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 38. # Gabriel Oxenstierna 35 #

  Det är värt att notera att trots att 3/4 av Xhosafolket dog på grund av Nongqawuses profetier så ”skapade denna sammansmältning av Xhosa och kristna profetior en apokalyptisk tradition som överlevde förstörelsen av boskap och förblev mäktig långt in på 1900-talet”, enligt historikern JB Peires.

  Så det finns nog anledning att tro att även en kall vinter med långa elavbrott inte är tillräckligt för att krossa ekoreligionen. Tvärtom, för ledande gröna ideologer är fattiga människor som lider umbärande ett mål i sig, viktigare än omsorgen av naturen. Dagens Contrepoints har en intressant artikel därom. Några citat:

  ”Miljökritiker drivs inte så mycket av önskan om miljöskydd som av det återkommande hatet mot konsumtionssamhället”.

  ”… filosofen Ivan Illich. En politisk ekologisk snubbe som förordar ’glädjefulla åtstramningar’. Utarmning anses vara mer önskvärd än en högre levnadsstandard i ett liberalt samhälle – även om det innebär att de fattigaste svälter.”

  ”För det första är en viss falang av miljöpartister allt mer ärliga om sina avsikter. Om extremisterna uttalar sin önskan att leda vägen till ett utarmat samhälle, har detta förtjänsten att lyfta den hycklande slöjan av den officiella oro för skyddet av naturen.”

  https://www.contrepoints.org/2022/09/19/438961-les-ecologistes-contre-le-pouvoir-dachat

 39. #32 Lars Kamél

  Du skriver: ”Bland annat har vetenskapen kommit fram till att det är synnerligen osannolikt att växthusgasutsläpp orsakar några katastrofala klimatförändringar.”

  Det är för generellt. Behöver specificeras bättre: ”Bland annat har vetenskapen kommit fram till att det är synnerligen osannolikt att växthusgasutsläpp på de nivåer, som nu är aktuella orsakar några katastrofala klimatförändringar under överskådlig tid (flera decennier.) Inte heller växthusgasutsläpp på de nivåer som verkar troliga i framtiden kan förväntas förorsaka några katastrofala klimatförändringar.”

  Vetenskapen vet inte hur framtiden blir. Man får stå ut med en viss osäkerhet….

  Skulle utsläppen öka mycket kraftigt av svavelhexafluorid och diverse halogenerade kolväten blir bilden en annan – men det är ju inte aktuellt. Men möjligt är det.

 40. Gabriel Oxenstierna

  #38 Lars
  ”för ledande gröna ideologer är fattiga människor som lider umbärande ett mål i sig, viktigare än omsorgen av naturen.”

  Johan Rockström är ett mycket bra exempel på detta. I intervju i AB säger han ”Men du tycker det skulle vara bra med ytterligare ökningar av både bränsle- och energipriser?
  – Man ska inte se det som något negativt, snarare som något nödvändigt i en omställning. ”

  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/wOkbV4/rockstrom-sjalvklart-att-diesel-och-bensin-maste-oka

 41. TorbjörnR

  # 40 Gabriel

  Som jag sagt förut: ” Rockström är Sveriges farligaste man”.

  Och han får fri tillgång till PS och Aftonbladet, Expressen och DN!!

 42. Folke Liden

  Ytterligare en nödvändighet för att klimatet ska kunna ”räddas” är att en världsregering, administrerad av FN, bildas.
  Guds ställföreträdare på jorden blir i så fall Guterres – som sådan lät han i sitt senaste tal om bl a att världen brinner.

  I Jerusalem, oljeberget, står en man med en åsna och väntar på människosonens återkomst.
  Kanske borde mannen omlokalisera till flygplatsen och där kontrollera de som kommer med first class!?
  Om inte människosonen kanske åsnan i alla fall dyker upp.

 43. Björn Jacobsen

  Precis som alla religioner har klimatreligionen ett syfte,
  nämligen att generera makt och rikedom åt översteprästerna.
  Detta har man verkligen lyckats med.
  Om pengarna enligt Parisavtalet betalas ut kommer
  antalet anonyma nummerkonton i diverse skatteparadis
  att öka lavinartat.