Mer koldioxid- bra eller dåligt?

Det här avsnittet kommer handla om hur mycket vi egentligen kan höja halten av koldioxid i atmosfären på lång sikt och hur mycket vi teoretiskt kan pressa upp halten på kort sikt. Frågan är intressant eftersom många ser det som enormt viktigt att samhället bir fossilfritt så fort det bara går. Är det då en smart strategi att försöka minska halten av koldioxid i atmosfären eller är det bara ett led i den politiska klimatcirkusen? För att vidga perspektivet har jag delat upp problematiken kring koldioxiden i tre frågor. Därefter kommer jag in på hur mycket det ens är möjligt att höja koldioxidhalten till nivåer som är optimala för produktion av världens viktigaste baslivsmedel.

Den första frågan handlar om hur mycket temperaturen påverkas av mer koldioxid i atmosfären. Att det finns en påverkan är de flesta överens om men oklart med hur mycket. Det här har jag pratat om tidigare och ödslar inte mer tid på i det här avsnittet.

En helt annan fråga, fråga två, är om det är bra eller dåligt med en högre global medeltemperatur (som till viss del skulle kunna bero på mer koldioxid i atmosfären) och en tredje fråga är om det är bra eller dåligt med mer koldioxid i atmosfären. I media idag pratar man om koldioxid som en förorening och bara utgår ifrån att det leder till en icke önskvärd temperaturökning. Man pratar sällan om fördelarna eller om vilken halt koldioxid i atmosfären som är att föredra.

Hur som helst är det viktigt att hålla isär de här tre frågor. Annars riskerar vi att dra den förhastade slutsatsen att koldioxid i sig är någonting negativt och att det därför bara finns en lösning.

Politikerna vill ställa om, bygga ett nytt samhälle och energisystem på klimatreligiösa grunder, inte på vetenskapliga. Experterna är överens om att jordens strålningsbalans påverkas av växthusgaser i atmosfären. Man avser framförallt vattenånga som ju är den helt dominerande växthusgasen men också till viss del koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon.

Det är viktigt att känna till i dessa sammanhang att den uppvärmning som hittills inträffat på de flesta håll är avsevärt mindre än klimatets slumpmässiga och oförutsägbara variationer.

Koldioxidens främsta uppgift i atmosfären är att ge näring till växter och möjliggöra fotosyntesen. Ur växternas perspektiv gäller normalt Ju mer desto bättre. Sen kan man alltid diskutera vilken halt som är optimal och om det faktiskt går att uppnå den optimala halten ens med lite hjälp av oss människor. Jag pratar mer om detta i nästa avsnitt där jag kommer att visa i detalj hur media förvränger verkligheten.

Sammanfattningsvis kan man säga att på lång sikt kan vi räkna med max 299 ppm koldioxid i atmosfären och på kort sikt någonstans i intervallet 600-800 ppm.

Tillförseln kommer inte att kunna fortsätta för evigt eftersom tillgången till fossila bränslen är begränsad.

 

Varför får vi inte hela bilden?

I det här avsnittet ska jag ge exempel på metoder som media och myndigheter använder sig av för att vilseleda människor och få dem att tro på en fabricerad klimatkris. När det gäller klimatrapporteringen så får man sällan en fullständig bild.

Jag kan kort konstatera att våra beslutsfattare och media bestämt sig för att mer koldioxid i atmosfären är någonting farligt och negativt. Politiker och media väljer i alla lägen väljer att ensidigt köra fram ovetenskaplig skrämselpropaganda.

Kanske står vårt enda hopp till barnen. Vi vuxna måste alla bidra till att ge dem ett större perspektiv. På så sätt kan vi också ge dem hopp om framtiden. Det finns en del att vara rädd för men det handlar definitivt inte om klimatet, i vart fall inte så länge det går åt rätt håll och blir långsamt varmare. Perspektiven måste vidgas och inte förenklas för att passa in i politikens nya klimatreligion.

När vegetationszonerna flyttar sig idag blåser man upp det som en katastrof av stort format. Det finns en mycket kunnig person som heter Leif Kullman som är expert på fjällvärldens flora. Hans studier visar att trädgränsen har en bit kvar att klättra uppför fjällbranterna innan den når samma höjd som under medeltiden. Referensen är: http://www.kullmantreeline.com/text1_1.html

En annan intressant referens till Leif Kullman är: “Early Holocene presence of beaver (Castor fiber L.) in the Scandes sustains warmer-than-present conditions and a patchily treed and rich mountainscape”, International Journal of Research in Geography (IJRG), Vol, 7, Issue 1, 2021, pp 01 – 08

Oavsett i vilken utsträckning och takt vi fortsätter att använda oss av fossila bränslen kommer vi inom något eller några få århundraden att närma oss en jämviktsnivå lägre än 300 ppm. Och dom som oroar sig över hypotesen att ökade koldioxidhalter leder till ökade globala temperaturer kan trösta sig med att, om så är fallet, så kommer även temperaturerna att falla till 1920-talets nivåer när koldioxidhalten närmar sig jämviktsförhållandena.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Delvis OT,

  Såg ett program om konspirationsteoretiker och månlandningen. Programmet gick ut på att hitta logiska förklaringar på påståenden ifrån de som förnekar månlandningen.
  Eftersom i princip klimathotarna behandlar oss som inte tror på klimathotet på sätt som man behandlar konspirationsteoretiker, så borde man rimligen kunna locka media att göra ett liknande reportage om klimathotskritiker.
  Frågan är förstås om de sänder det någorlunda ocensurerat nör de inser vem som har argumenten på sin sida.

  I övrigt har DN ett fantasifullt reportage om muren i Falsterbo.

 2. T Back

  Lomborg skriver i SvD idag. Han är bra när det gäller kostnaderna för klimatpolitiken men han gillar inte koldioxid.
  ”Att lägga tusentals miljarder på enorma, hastigt genomförda utsläppsminskningar är en ohållbar, ineffektiv och västvärldscentrerad lösning. Vi borde istället göra de gröna alternativen billigare än de fossila, skriver Bjørn Lomborg.”
  https://www.svd.se/kostsam-vag-till-det-fossilfria-samhallet

 3. Jonas

  Tack för en bra presentation.

  Det är ju tragiskt att våra politiker är med och skrämmer upp barn/ungdomar för en kommande påhittad katastrof. Personligen förstår jag inte hur vuxna människor kan ägna sig åt detta. Jag tycker det är oetiskt.

  En liten kommentar på innehållet – det som utlöste massutvandringen från Sverige på artonhundratalet var en extremt varm och torr sommar (1868). Den orsakade missväxt och svält i Södra Sverige.

  Referens – Svälten av Magnus Vesterbro.

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  # 2 T. Back, problemet med Bj. Lomborg är att han medvetet eller omedvetet vägrar att ta till sig den del av bilden som W. Happer, Singer, Lindzen, GWPF m.fl. bjuder på.

 5. Lasse

  Klimatfrågan är komplicerad.
  Konsekvenserna kan bli enorma.
  Kan vi inte få ha det som vi har det idag men utan alla utsläpp. Tycks vara målsättningen.
  Det är så mycket som kan ändras -säger forskarna.
  Idag om nedbrytning av marklagret på vetenskapsradion.
  Vill vi veta mer om detta får vi satsa en slant på fortsatt forskning-detta eftersom det är avgörande för framtida klimat. Eller är det ett sätt att få medel för att få fortsätta forska?Här syns resultaten:
  https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

 6. T Back

  #4 Ann
  Håller helt med dig, men det är kanske tyvärr skälet till att SvD kan publicera hans inlägg ibland.

 7. Sven M Nilsson

  #2
  Bjørn Lomborg är ekonom! Om han skulle kritisera CO2-religionen så skulle hans trovärdighet ifrågasättas. När han skriver ”Vi borde istället göra de gröna alternativen billigare än de fossila” så slipper han kopplas i hop med CO2-frågan så att ingen kan beskylla honom för klimatförnekare och han hade inte fått in ett enda av de många inläggenhan haft i exv. SVD

 8. Håkan Bergman

  Sven M Nilsson #7
  Jo jag tror Lomborg gör rätt som fokuserar på det han har kompetens inom. Nån måste ju bemöta det här gänget:
  https://www.klimatpolitiskaradet.se/radets-medlemmar/
  DN har en artikel om deras rapport som släpps idag och man blir mörkrädd när man läser.
  https://www.dn.se/sverige/experter-staten-maste-lana-mer-for-att-satsa-pa-klimatet/
  Här gäller det att skuldsätta framtida generationer fort som attan, nog är det synd om barnen och barnbarnen.

 9. Björn

  Koldioxid eller inte koldioxid, det är frågan. Oavsett, framtidens odlingar kommer att ske i stora växthus med kontrollerade miljöer, där koldioxiden intar en viktig del av fotosyntesen. Där räcker det inte med 400 ppm, utan kanske något över 1000 ppm.

 10. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6-8 T. Back, S. Nilsson o H. Bergman, med tanke på att han sannolikt vet att han tar ställning i det uttalandet, hade det naturligtvis varit enklare att bara stryka det.

 11. Lasse

  #8
  Klimatpolitiska rådet skulle granska politikernas insatser.
  De verkar ha missat målet och tror att de skall styra dem.
  Men de verkar vara nöjda med en sak-allmänhetens krismedvetenhet.
  Saknar helt naturvetenskapligt innehåll!
  https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2021/03/klimatpolitiskaradetrapport2021.pdf

 12. jax

  #1 Ulf
  Angående DN-artikeln. Kan bara säga jösses. Ola Kalén SMHI:s expert säger där att man bör ta höjd för de värsta scenarierna då möjligheten att dessa överskrids är stor. Hur kan han vara expert? De värsta scenarierna är ju i princip omöjliga att uppnå. Dessutom hävdas i artikeln att den havsnivåhöjning som varit mer eller mindre konstant de senaste hundra åren är ett resultat av ”klimatkrisen”! Vilket oerhört trams.

 13. pa

  #12

  Precis, naturlagarna tillåter inte den fantasi som alarmister målar upp. Tyvärr är IQ-nivån så låg hos alarmistiska beslutsfattare att det inte når fram.

 14. jax

  #12 forts.
  I nedanstående länk finns ett diagram på medelvattennivåhöjningen sedan 1886. Det är svårt att urskilja någon ”klimatkris”-effekt där. Trots att man hävdar det i texten.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat/framtida-vattenstand-langs-sveriges-kust-1.133483

 15. Lennart Svanberg

  Muren föll, socialismen var död.. Trodde vi. Socialisterna tog istället klimatet som förevändning och bygger nu sin fantasivärld med regleringar och skatter..

 16. Ulf

  Svar 12 Jax,

  DN är en förunderlig tidning. Det är snart bara agenda journalistik som gäller. Fakta har man slängt ut fullständigt.
  Varenda klimatreportage är absurt, men det gäller mycket annat också.

  Känns som samma krafter som körde Svd i botten har tagit över DN.
  Svd har återhämtat sig efter att ha blivit av med ett antal pellejönsar. Nu på DN.

 17. Lasse

  #14 Jax
  Den sidan innehåller en intressant graf!
  Klagshamn uppvisar ökande havsnivåer, vilket är tydligt om man ser på linjen.
  Men delar man upp den i två olika perioder före och efter 2000 så är det två olika stabila tidsserier man ser.
  Vad hände kring år 2000 vid Klagshamn som kan påverka vattenståndet?
  Ledtråd-Fråga Olof Johansson (C)

 18. pekke

  Havsnivå Skanör 1992-2020:
  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/2108.php

  Större diagram: https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/2108_high.png

  Grannen Klagshamn 1929-2020:
  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/330.php

  Större diagram: https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/330_high.png

  Skyddsvallen kommer nog bli en dyr och onödig historia.

  Det har väl även konstaterats här på KU att Skanör-Falsterbo landyta ökat senaste århundradena !?

 19. Sören+G

  #12 jax
  ”Dessutom hävdas i artikeln att den havsnivåhöjning som varit mer eller mindre konstant de senaste hundra åren är ett resultat av ”klimatkrisen”! ”
  Det har totalt slått slint i huvet på folk när man kallar klimatförbättringen sedan Lilla Istiden för en kris.
  Det är Orwellskt språkbruk, ”krig är fred”, och svart är vitt. Där ser man vad proganda och hjärntvätt kan åstadkomma.

 20. Magnus

  Bra och pedagogisk genomgång av Elsa. Det gav svar på en del funderingar.
  Apropå havsnivåhöjning. Alarmister tar till knep för att hålla igång hotbilden. Det planeras och byggs murar i södra Sverige som får mycket publicitet trots att det omöjligt kan vara akut. Det finns andra problem som ligger närmare i tid att ta itu med. Murarna hinner de bygga senare, det handlar ju inte om en tsunami.
  Verkligheten är inte så spektakulär så istället blir murbyggen en bekräftelse på hotet. En märklig omvänd bevisföring. Som att folk som går omkring med foliehatt skulle tas som bekräftelse på att strålning från mobilmaster är skadlig.
  Dom på kommunen som vill bygga får jobbet delvis för att de tror på klimathotet. För dom som rapporterar gäller samma sak. Så hur ska man kunna vänta sig nåt annat.

 21. foliehatt

  Magnus, #20
  foliehattar är bra. Så är det bara.

 22. Magnus

  Haha tänkte inte på det.)

 23. Lasse

  #20 Magnus
  Tossevallen som den borde heta är inte motiverad på grund av havsnivåhöjningen.
  Däremot så är den motiverad av en stormflod som inträffade för 149 år sen.
  Sen dess har värdet på husen ökat och behovet av skydd likaså. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stormfloden_1872

 24. Rolf Mellberg

  Angående Klimatpolitiska rådet (och andra med höga ambitioner)

  Kanske är det bästa sättet att argumentera oppositionellt mot att Sverige går ”all in” medan många andra länder (garanterat) kommer ta saken mer lätt att…

  Bilda föreningen: ”Lämna Landet”

  En förening med syfte att hjälpa Sverige att klara sitt mycket högt ställt mål att reducera CO2-utsläpp genom att stimulera och underlätta för emigration. Att verka för bildandet av ”svenska utvandrargrupper” som slår sig ner i andra länder där framtidsutsikterna bedöms mer fördelaktiga och där lokala svensk/skandinavisk-etniska gemenskaper kan bildas och underlätta tillvaron.

  Balkan är en trevlig del av Europa där jag har rätt stor erfarenhet och som gränsar till tre hav och uppvisar en mycket varierad natur för aktiviteter alla årstider.

  Man har i denna del av Europa många andra värre problem än ökad halt CO2.

 25. Stig Carlson

  Co2 är den enda gas i atmosfären som kan beskattas, därför har den blivit oumbärlig för politiker! Säg den politiker som vill avhända sig en sån inkomstkälla! Allt under förevändningen att det gagnar klimatet!

 26. Bengt Alme

  Behövs det inte ett klimatvetenskapligt råd??

 27. Magnus

  Lasse 23
  En sån storm kommer förr eller senare. Det är mycket mer sannolikt än havsnivåhöjningen. Skyller de på havsnivåhöjningar för att slippa bekosta muren själva? Men bor man lågt vid kusten blir det svårt hindra vattnet. En så hög mur förstör utsikten. Det är nog bara att acceptera eller flytta.

 28. Magnus #27,

  Är det ens lönt att försäkra sig mot 100-års stormar. Hur många hus klarar av att stå i 100 år?

 29. Lennart Svanberg

  Kom att tänka på Maginot-linjen som byggdes för några hundra miljarder för att försvara Frankrike från Tyskland. Det tog tyska generaler två dagar att passera runt den istället för att försöka ta sig igenom den. Är det någon tänkande människa som på allvar tror att ett antal kommunpolitiker kan bygga bättre murar 🤣?

 30. Daniel Wiklund

  Apropå koldioxid. Nyss i nordnytt ett inslag om stora industrisatsningar som Luleå gått miste om, Hybrit, North Volt och stålverket i Boden. Ordet grönt är på modet nu, grön el, grön omställning, grönt stål, snart blir snön grön. Reportern sa att dessa stora industrisatsningar skulle förverkligas i en ”koldioxidfri värld”. Det skulle vara nåt det. Vad ska vi med koldioxid till, vi har ju miljöpartiet.

 31. Magnus

  Ingemar #28
  Det är det långa perspektivet när det gäller havsnivåhöjningar som är märkligt. Varför så bråttom med en mur? Det har inte märkts av nån havsnivåhöjning så det handlar om vad man tror sig veta om framtiden. Det har skrivits om Skanör Falsterbo på KU.
  https://klimatupplysningen.se/skanor-falsterbo-och-atlantis/

 32. Håkan Bergman

  Magnus #31
  Klart att det är bråttom, det lär dröja tills nästa gång politikerna strör pengar omkring sig som dom kommer att göra dom närmaste åren. Om 10 år är allt för sent när vi står där med kraschade gröna projekt som inte ger nån avkastning och skulderna går över skorstenen.

 33. pa

  #31
  Då får man verkligen hoppas att samtliga ansvariga blir återbetalningsskyldiga alt. får skaka galler som alla andra bedragare.

 34. pa

  #31 skulle vart #32

 35. Enough

  Tack Elsa, för denna och alla tidigare genomgångar!!!

  En sak dock, det lät på dig som om det mesta av höjningen av CO2 i atm. berodde på mänsklig aktivitet ( förbränning av kol). Om jag förstått det hela rätt, är Henry’s lag en nyckelspelare i hur mycket CO2 det finns i atm. över tid.

  Min fråga blir: är det inte så att världshaven haft en liten uppvärmning de senaste 60 åren, som därmed gett en högre CO2 halt i atm. ( Henry’s lag)?

  10.000 kronorsfrågan, som ingen nu levande kan svara på, blir hur stor andel av den ökande CO2 halten som är mänsklig påverkan….

 36. jensen

  En annan viktig fråga är lag time för Henry´s lag.
  30 år ???, 100 år??, 500 år ?, 1 000 år
  En sommar ????? / enligt f.d. klimat ministern.
  En antydan kan vara 4,2 k-event, med ca 200 års duration.
  Att enbart använda en kort del av en sinusliknande kurva för klimat-förändring ter sig löjeväckande, när det i stället krävs ett flertal för att få uppfattning om trendförändring.

 37. Tege+Tornvall

  300 ppm är ju oroande magert för växtlighet och grödor. För odling i växthus tillämpas 800-1.200 ppm. Perioder med rikare växt- och djurliv än nu har varit flera grader varmare och haft flerfalt högre CO2-halter. Kimathysterin är störande historielös! Knäckfråga att räkna på: hur mycket minskar växtlighet och skördar med 300 ppm?

 38. Tege+Tornvall

  T Back: Lomborg är nog så illa tvungen att utgå från AGW-tesen som han sitter. Det gör nära nog alla ekonomer från Stern och Nordhaus till Hassler & Co i hans klimatråd. De måste ju ha något att räkna på. De känner igen sig i modellernas värld – bekvämt skiljd från Verkligheten.

 39. Sören+G

  Alarmisternas argument är att koldioxidhalten inte har ökat så snabbt som nu tidigare. Det i sig skulle alltså utgöra ett klimathot. Men det viktiga i sammanhanget är ju om temperaturen har stigit ovanligt snabbt. Man skiljer alltså inte på ökningen av koldioxidhalten och temperaturökning vilkas samband inte alls är så starkt. Det man oroar sig för ju temperaturökningen. Att koldioxidökningen bara är gynnsam för växtligheten är man totalt okunnig om.

 40. Richard

  #28 Ingemar Nordin
  Om hundraårsstormen kommer i morgon hade det varit bra med försäkring, om det dröjer 250 år så var försäkringen slöseri.

 41. Rune

  Den antropogena andelen av totala årliga CO2 emissioner är 4,3%. Detta enligt IPCC.

  IPCC och de glada klimatmodellerarna menar att upphållstiden för antropogent CO2 är 100-1000-tals år medan den för naturligt CO2 är ~5 år. Detta är ett stort misstag. Varför skulle uppehållstiderna vara olika?

  Om likvärdighetsprincipen gäller, dvs. uppehållstiderna är lika så innebär det att det är den naturliga netto emissionen av CO2 som gjort att CO2 halten ökat det senaste århundradet.
  Därav följer att det är den globala temperaturökningen (eller mer exakt, matematiskt sett integralen av den) som driver den ökade naturliga netto emissionen av CO2. Det totala antropogena bidraget är ca 15% av ökningen sedan 1850.

  Dessutom är opaciteten närmast mättad map CO2.

  https://klimatinsikt.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning/

 42. Staffan Redén

  En fråga. Är det inte så att CO2 halten i atmosfären alltid har varierat Vad är det isåfall som driver denna naturliga variation? Följs den naturliga variationen av en varistion i temperaturen eller är det så att en variation av temperaturen följs av en variation i CO2 halten

 43. Rune

  #42
  Jo den har alltid varierat men IPCC menar att den varit konstant innan industrialiseringen och att utan antropogena utsläpp skulle CO2 halten vara oförändrad.

  Det är temperaturen som driver den naturliga netto emissionen (emission-absorption) och den är ca 20x större än den antropogena netto emissionen. Se min länk ovan där detta förklaras i detalj med vetenskapliga referenser.

 44. Staffan Redén #42

  historiskt har temperaturen alltid gått före. Alarmisterna hävdar att ”nu” är första gången i historien som koldioxiden går före. De flesta klimatrealister accepterar att ökningen av koldioxid i atmosfären åtminstone delvis beror på mänskliga aktiviteter, och att detta kan leda till en viss uppvärming.

  Sedan skiljer sig uppfattningarna om vad detta innebär. Jag hävdar att eftersom uppvärmningen huvudsakligen inneburit mindre kallt där det är kallt, mildare vintrar och nätter.

 45. Per Lidström

  Hej!
  Jag har ingen kommentar men väl en fråga.
  Är det tekniskt möjligt att fånga in koldioxid och ”slutförvara” eller omvandla gasen i sådan omfattning att man kan sänka co2-halten i luften till låt oss säga 200 ppm?