Skanör-Falsterbo och Atlantis

Myten om Atlantis känner vi alla till, hur ett land försvinner i vågorna som straff för att ha vredgat gudarna. Idag frodas myten om att Skanör-Falsterbo skall slukas av vågorna som straff för att vi inte böjer på nacken inför klimathotet.

”SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren.”

Vellinge kommun skall maj avgöra om man skall bygga en mur som skall omgärda bebyggelsen och skydda dem från framtida havsnivåhöjning. Den stora striden verkar dock inte vara om detta är hål-i-huvudet eller inte, utan om muren skall löpa innanför eller utanför golfbanan. Golfspelarna, vilka är många, tycker att kommunen skall spendera dubbelt så mycket pengar på en mur närmare stranden så att de fortfarande kan spela golf under en översvämning. Tänkvärt naturligtvis men man kanske skall komma ihåg att golfbanorna ligger där de ligger eftersom det var mark som ingen kunde göra så mycket med mer än att ha som kohagar, de låg för lågt redan för hundra år sedan.

Vellinge kommun har för att sälja in muren låtit Sweco göra en reklamfilm som visar murens sträckning runt näset. Den är gjord enligt konstens alla regler när man vill få någonting som är tre meter högt att smälta in i landskapet. Trevliga flygbilder som visar muren från höjd eller sekvenser uppifrån muren men aldrig från en meters höjd där man sittande i en solstol får horisonten att försvinna bakom en mur.

Hur ligger det då till med Skanör-Falsterbo, kommer samhället likt Atlantis slukas av vågorna som straff för vår underlåtenhet att sopsortera papper och glas? Ingemar hade redan för flera år sedan ett inlägg som mycket bra beskriver situationen på näset. Lena Krantz hade också ett inlägg om vattenståndet i Blekinge, en plats om vi skall titta på även idag.

Jag tänkte komplettera med några kartor och en sammanställning av de havsnivåsiffror som SMHI:s Öppna data tillhandahåller.

Den katastrofala havsnivåhöjningen

För att se hur snabbt den katastrofala havsnivåhöjningen ser ut kan vi börja med att titta på de mätningar som finns från Skanörs hamn sedan början på 90-talet.  SMHI har timvisa värden som vi omvandlar till dygns-,  månads- och årsmedelvärden.  Det finns timvärden som saknas men jag har gjort det enkelt för mig och accepterat ett dygnsmedel om det finns mer än 12 mätvärden (för Skanör saknas då ca 70 dagar), ett månadsmedel om det finns mer än 20 dygnsmedel och ett årsmedeltal om det finns mer än 10 månadsmedel.  Grafen nedan visar även för varje år den högsta respektive lägsta uppmätta nivån.

skanörSom synes är det inte så uppenbart att havsytan höjs men detta är iofs en mycket kort serie. Vi kan dock notera att havsytan i Skanör ligger någon decimeter ovanför nollnivån enligt RH2000 som är rikets höjdsystem. Själva nollnivån i riket bestäms konstigt nog av vattennivån i Amsterdam (Normaal Amsterdam Peil) men det skulle kräva ett helt separat inlägg om vi skulle beskriva hur det hänger ihop.

Vi kan också konstatera att de högsta och lägsta nivåerna slår på ca +/- 150 cm. Då skall man tänka på att detta en momentan mätning under en timme. Hade vi data för våghöjden så får skulle vi få lägga ytterligare en meter på dessa värden. Våghöjden är dock inte något som hotar bebyggelsen på näset (mer än badhytterna) eftersom husen ligger en bra bit ifrån stranden. Även om havsnivån stiger så att ängarna ligger under vatten så kommer inte vågorna vara speciellt höga när de når fram.

Den fruktansvärda globala havsnivåhöjningen skulle under de nästan 30 åren som grafen visar uppgå till några centimeter, inte någonting som vi skulle kunna detektera med de data vi har för Skanör. Vi måste ta till längre serier för att ta reda på hur det verkligen ligger till.

Vi tar hjälp av ett fort

Utanför Karlskrona så ligger Kungsholms fort vilket kan ge oss lite bättre data. Vi har där en av Sveriges längsta vattennivåserier och den står på en klippa så vi behöver inte oroa oss över att marken har sjunkit. Serien lär vara en rätt så säker källa till hur mycket havsnivån har förändrats under tid. I diagrammet nedan har jag för att bättre kunna jämför de två serierna dragit bort deras medelvärden, båda serierna är alltså relativt den egna nollnivån.

karlskrona1Havet utanför Skanör tycks variera mer än vad Hanöbukten gör men det har kanske med läget att göra där Skanör ligger mer oskyddat. Dock så inte heller i denna graf ser vi någon oroväckande havsnivåhöjning. Vi tar därför en titt på hela serien från Kungsholms fort, då har vi kanske en chans.

karlskrona2Hmm, det var ju inte så skräckinjagande, den hotande havsnivåhöjningen ser ut som ett darrigt streck kring nollan. Vi får göra som vi brukar göra och förlora perspektiv på vad vi arbetar med, vi struntar i högst och lägsta värdena och tittar bara på ett glidande medelvärde.

karlskrona4 Titta inte på den grå linjen i bakgrunden, den kommer bara påminna dig om de årliga förändringarna är mycket större än de förändringar vi kan se om vi har tar ett medelvärde under 30 år. Det är mycket oroväckande att havsnivån tycka ha skjutit i höjden sedan 60-talet (titta inte på kurvan före 1950), helt klart ett bevis för att vi har vredgat gudarna och nu bara kan invänta Poseidons bestraffning.

Nota bene II

Uppdaterar 2020-05-04 Här måste jag erkänna att jag gjorde fel. De data som finns att hämta ner från SMHI är inte relativt RH2000 (även om det står så) utan apparenta nivåer. Serien för Kungsholms fort som jag har titta på är alltså justerad för landhöjningen. Det skulle betyda att vi har en apparent havsnivå som varierat +/- 2 cm sedan mätningarnas början och då hållit jämna steg med landhöjningen.

Hur ser det ut på näset

Näset växer – det är väl den kortaste beskrivningen som man kan ge.  Det finns ingen mätbar havsnivåhöjning och även Skåne trycks upp genom landhöjningen. I södra Skåne så kanske förändringen är så lite som någon millimeter per år men även en millimeter här och där gör att landytan sakteliga höjs.

Om vi går tillbaks till vikingatiden eller till Skanörs glansdagar under medeltiden, så låg markytan kanske en meter under den nuvarande nivån.  Man kan inte arbeta på Vellinge kommun och vara omedveten om att Skanör-Falsterbo reser sig ur havet; om man inte förstår vad jag syftar på så kan man titta på denna länkar till Googles flygbilder över området:

Vi behöver dock inte gå så lång tillbaks i tiden utan kan ta en titt på generalstabens kartor från 1860-talet. Jag måste här ge en eloge till Lantmäteriet som är ett föredöme när det gäller att göra material tillgängligt. De kart som jag kommer visa har jag fått från deras digitala karttjänster som till stora delar tillhandahålls utan kostnad. Bilderna som jag har visar här är nedskalade kopior, originalen är högupplösta bilder.

Den första kartan vi skall titta på är från 1860-talet och visar det då tynande samhällena Skanör och Falsterbo. Om du besökt området så säger du nog nu oj – det var som; för er andra skall vi ta och peka på några saker som förändrats.

Skanör 1860
Skanör-Falsterbo 1860

Vi kan börja med den lilla ögrupp som heter Måkläppen strax söder om Falsterbo. På den tiden en lite sandrevel som stack upp några kilometer ut i vattnet. Denna ögrupp är som vi snart skall se idag hopvuxen med Falsterbos södra udde.

Vi ser även Flommen, området mellan Falsterbos by och den yttre sandreveln, detta område hyser idag två golfbanor. Fyren ligger idag en bra bit ifrån stranden och går vi upp mot Skanörs hamn så ser vi att dagens hamn inte ens var påtänkt.

Skanör 1910
Skanör 1910

I kartan ovan från 1910 ser vi hur den nuvarande hamnen anlagts ute på en sandrevel som inte ens var utmärkt 1860.  Med en liten båt skulle man nog fortfarande kunna ta sig in till Skanörs borg som ligger inte långt ifrån kyrkan. I bilden kartan från 1965 nedan så lär ingen ta sig med båt in

Skanörs hamn 1968
Skanörs hamn 1968

Nere vid Falsterbo ser vi att den första golfklubben redan är permanent placerad ute på udden. Det som 1860 var ett sammanhängande vattenområde är nu uppdelat på flera dammar och Flommens golfklubb har faktiskt redan 30 år på nacken även om den inte är inritad här. Falsterbo fyr har fortfarande kontakt med vattnet och Måkläppen har ännu inte vuxit fast i Nabben.

Falsterbo 1968
Falsterbo 1968

Om vi tar en titt på hur det ser ut idag så kan vi en titt på flygfotot nedan som nog inte är så gammalt. Måkläppen kan man sedan länge promenera till och från fyren (2:6) får man ta i med en driver om man skall slå en boll i havet.

Måkläppen

Den mest talande bilden på hur näset växer hittar jag ironiskt nog på Vellinge kommuns hemsida som beskriver den hotande havsnivåhöjningen.

Vår tids Atlantis

Det är väldigt konstigt hur idéer får spridning även när allt vi ser talar för motsatsen. Likt de antika grekerna så har vi dock en svaghet för historier där syndigt leverne bestraffas av gudarna.Vi vill gärna att det finns någon rättvisa i världen och om inte människor kan sopsortera glas och plast måste vi få vårt straff. Då som nu vänder vi oss till gudarna.

Om trettio år kommer golfklubbarna söka bidrag för att deras vattenhinder har förvandlats till diken och de måste pumpa upp vatten för att de skall vara något hinder att tala om. De som då sitter i sin trädgård och ser solen gå ner bakom en två meter hög mur undrar nog vad det var som hände.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Johan för ditt inlägg. Det du beskriver är en så absurd verklighet som omedelbart för tankarna till Cervantes bok från 1600-talet där han beskriver Don Quijote och hur han förgäves går till en utsiktslös strid mot väderkvarnarna. Inget nytt under solen alltså och väderkvarnarna är ju numera vindkraftverk. Skämt åsido, Ingemar, kan inte ni klimatrealister som bor i regionen nära Skanör/Falsterbo bilda en liten, faktabaserad kärntrupp som begär audiens hos de i kommunen som är ansvariga för dårskapet och lägga de fakta Johan redovisar på bordet inför kommunansvariga? Och det är det någonting som dokumenterar den fullständiga, kommunala galenskapen så är det väl att bygga en mur NU när verkligheten visar att den inte behövs? Som om det inte i Coronans skugga finns andra, verkliga problem att lösa som kommer att kräva enorma ekonomiska insatser? Om de ansvariga fortfarande tror på SMHI:s värsta hotbildsscenario så kan man kanske övertyga dem (=alarmisterna) att vänta med att bygga muren till dess att man i verkligheten (Om 50 år?) kan konstatera att den behövs. Verkligheten är väldigt ofta det bästa argumentet för oss klimatrealister.
  VERKLIGHETEN, VERKLIGHETEN!

 2. Kristian Fredriksson

  När det gäller havsnivåalarmismen slår ingen klimatalarmismens fader James Hansen. Den enda som förmodligen är mer korkad är Stiernstedt som i SvD skrev att Stockholms skärgård kommer att ligga under vatten 2100. Det hade en ekolog som forskade ute på öarna berättat för henne. Hon var klimatexpert på SvD under något år innan hon fick sluta. Helt okunnig om naturvetenskap och landhöjning bör man givetvis inte få ansvaret för en så viktig journalistisk uppgift som klimatet. Det verkade SvD så småningom förstå. Därefter tror jag hon dök upp i Di eller möjligen Affärsvärlden som klimatexpert. Man slutar aldrig att förvånas över dumheten.

  https://www.sealevel.info/hansen1988.pdf

  http://hero.epa.gov/index.cfm/reference/download/reference_id/758876

 3. Ulf

  Snacka om miljöförstöring. Hur vore det med ett inlägg i lokaltidningen eller i något forum som hjälper stackarna som får sina fastigheter fördärvade?
  I sammanhanget känns det relevant att påminna om doggerland och vad som hände med det. Också om den enorma landhöjning som pågått framförallt längre upp i Sverige efter istiden eftersom isen tyngt ner jordskorpan tidigare.
  Påminner mig också om någon bok jag läste om Sveriges mest meningslösa sevärdheter, glömt titeln. Den kommer säkert platsa där i framtiden och ge många goda skratt. Antagligen också i boken om Sveriges märkligaste sevärdheter.

 4. Ulf

  Svar 3

  Jo boken heter trista sevärdheter av Johan Tell. Man får där också en viss inblick i kommunpolitikers ”tänk”.

 5. Evert Andersson

  Tack Johan! Alltid intressant att ta del av dina texter. Grymt imponerad av din arbetskapacitet när det gäller att samla fakta och presentera dem på ett så begripligt sätt. Ofta också med ett stänk av humor. Skulle vara värt en betydligt större spridning bland alla de, som inte tycker som vi.

 6. Håkan

  Mätningen i närliggande Klagshamn har en trend på endast 0,3 mm/år.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?stnid=050-051

 7. Jan Lindblom

  Vellinge kommun borde lägga dessa pengar på något nyttigt såsom hemtjänst eller något annat till kommuninnevånarnas förnöjelse i stället för att slänga pengarna i ”sjön”.

 8. Anders

  Är inte detta murprojekt mest ett sätt för kommun och fastighetsägare att kunna sälja mer tomtmark? Som försäkringsbolag vågar försäkra? Obs, bara en gissning.

 9. Lasse

  Tack Johan för denna genomgång.
  Det som hotar all bebyggelse utmed havet år inte havsnivåhöjningen.
  Om den ens finns i Sverige. Klagshamns serie ovan visar inte direkt på någon höjning.
  Däremot har SMHI en egen redovisning där de funnit en ökning:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.133604.1523542217!/image/KarW_Klagshamn.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/KarW_Klagshamn.png
  Tidigare var de dessutom säkra på att de fann en acceleration i dessa siffror, något jag ifrågasatte.
  Ser inte den skrivningen längre! (De trodde sig finna denna efter år 2000, lite väl nära då Öresundsbron 2 km uppströms byggdes) Men jag har lovats att få se en acceleration av en av oceanograferna-den kommer att komma!
  För att förstå min aversion mot SMHIs falska siffror så skall ni se de kajer som vi har i min kommun-med stegar ner till båtarna!
  Det finns ingen acceleration i södra Östersjön: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  Det finns hot kallade stormfloder och detta har tidigare drabbat kusten: Backafloden 1872 som exempel.
  Då kan havet stiga flera meter. (3 meter!) Därför är det dumt att bygga in schakt till djupa konstruktioner(Öresundståget i Malmö Hamn) utan möjlighet att stänga till under några timmar då högvattnet varar!

 10. Karl Eider

  Svt fortsätter larma om ökande avsmältning på Grönland och Antarktis. Havet stiger är budskapet.

  Nasa har mätt åt klimatforskarna.

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/16-ar-av-smaltande-is-pa-gronland-och-antarktis

 11. Per I

  Det känns väldigt märkligt att satsa såna resurser på nåt som de tror kan hända i framtiden. Ingenting har hänt som påkallar åtgärder. Det är gott om tid om det behövs åtgärder. De pratar om 30 års eller 100 årsstormen som kan komma. Men säg då att det handlar om det och inte havsnivåhöjningar. Tittar man på kartorna så är det tydligt att halvön stigit ur havet och det har gjort det möjligt att bygga där. Och säkerligen fortsätter stiga. Jag ser såna här åtgärder som ett sätt att hålla liv i teorin om klimathotet. SVT får möjlighet att hjärntvätta tittarna genom att göra reportage om tilltaget. Man är väl konspiratoriskt lagd efter all fake news från ”betrodda kanaler”. De har ändå inte ryggen fri för de borde ställa relevanta frågor.

 12. Ulf

  Såvitt jag förstår fortsätter landhöjningen även i Skåne. Ju högre upp man kommer i landet ju högre landhöjning. Stockholm ca 5 mm om året.
  https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-hart-drabbas-malmo-nar-havsnivan-stiger/

 13. Eilif Hensvold

  Tack Johan, det är sånt här vi behöver förmedla! Folk tycker inte om att bli lurade, inte alls. Roligt och lättläst trots massor av siffror. Jag är ännu inte helt återställd efter att plågat mig genom Michael Moore. Som kommunikatör slår du slår honom med hästlängder.

 14. Per I

  #9 Lasse
  Det handlar alltid om kommande höjningar och accelererande helst.

 15. Ivar Andersson

  Tack Johan för denna genomgång.
  SMHI använder IPCCs klimatmodeller för att beskriva klimathotet och bryr sig inte om verkligheten. Sunt förnuft är en bristvara.

 16. Gunnar

  Eftersom flockidioti sedan länge är uppnådd i sveriges samlade journalistkår
  kommer denna utmärkta genomgång tyvärr inte nå ut till så många i allmänheten.
  Jag tycker det är så tragiskt.

 17. Lasse

  #14 Per I
  Ja det handlar alltid om något framtida hot som vi kan skydda oss mot genom att vara proaktiv.
  Hittade denna beskrivning av hur de kommer fram till framtida nivåer:
  https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/hoga-havsnivaer?l=null#stationid=30488

  Accelerationen eller avsaknaden av den är intressant att följa.
  Enligt experterna (tty?) så ger en antagen avsmältning på Grönland snarast en minskad havsnivå här.

 18. Roland Salomonsson

  En kul grej!
  Nollpunkten i Holland? På samma breddgrad i East Anglia håller f n Doggerland på att återuppstå. I S England, så ligger numera den hamn/vik där Wilhelm Bastarden landsteg typ 2 km in i land. Vad jag förstått är det numera landhöjning i Hollands ”nollpunkt”. Kan ju förklara en del konstigheter med Skanör/Falsterbo´s mätdata för landhöjning?
  Notera att landhöjningens hastighet i East Anglia verkar vara ungefär densamma som vid tiden för att landet sjönk fram till ca 7000 fkr.

 19. Ingemar Nordin

  Tack Johan, väldigt bra genomgång!

  Som ni ser från Lenas kommunikation med SMHI så har de använt IPCCs klimatmodell RCP 8.5. Den modellen är utdömd av IPCCs själv såsom varande ytterst osannolik, och de varna för att använda den för prognoser. SMHI har tydligen inte läst det finstilta i sin bibel.

  Nu har ju SMHI även utvecklat egna modeller som predicerar än värre uppvärmning, så nu kan de åka omkring och skrämma kommunerna i Skåne ännu mer.

  https://www.klimatupplysningen.se/2020/04/12/smhi-medger-att-de-spatt-hog-uppvarmning/

  Helt sanslöst!

 20. Henric

  Tack Johan, det är väl ganska tydligt att folk tar till sig känslomässiga budskap snarare än fakta. Eller vränger fakta så den passar till redan fastställd verklighetsbild. Meningen var väl att vetenskapen skulle hantera den problematiken men det går väl sådär..
  Okunskap är en källa till glädje brukar vi säga på jobbet, eller ju mer man vet desto mer dumhet får man uppleva. Hur gör du för att hantera all dumhet som du får se när du fördjupar dig i dessa ämnen?

 21. Henric

  För övrigt så kan senaste Vetenskapens värld rekommenderas för den som vill se dumheter. Jag har svårt att se problemen med en havshöjning på 20 m under 2000 år..

 22. Ingemar Nordin

  Mats K #1,

  ”Skämt åsido, Ingemar, kan inte ni klimatrealister som bor i regionen nära Skanör/Falsterbo bilda en liten, faktabaserad kärntrupp som begär audiens hos de i kommunen som är ansvariga för dårskapen och lägga de fakta Johan redovisar på bordet inför kommunansvariga?”

  Jag skulle gärna skicka en länk till Johans inlägg (samt till de två länkar som han länkar till) till Vellinge kommun. Tillsammans med några korta ord om vad det handlar om. Men jag har ingen aning om vem som jobbar med detta ärende i kommunen. Det är viktigt att det hamnar i rätta och relevanta händer, annars åker det bara i papperskorgen.

  Någon som vet?

  Om jag får någon reaktion så kör jag gärna dit och hälsar på.

 23. Roland Salomonsson

  En annan grej ang SVT FEJK faktaprogram.

  Bilden visar var det smälter is några månader sommartid. Inget nämns om att samtidigt tillkommer det metervis med snö. F ö sker smältningen till stor del just av denna snö. Dessa 3 månader förekommer dagtemperatur nära 0 (noll), men fortfarande inte natt-temperatur på plus. Vad som skapar smältning är således direkt solstrålning mot isformationer i lämplig vinkel mot solens strålning – OM SOLEN KAN TRÄNGA IGENOM MOLNEN. Resten av årets 9 månader är både dag- och natttemperatur -15 eller lägre. Någon som förstår hur det då kan smälta?

  Senast i ett TV-program av National Geographic (sänt i Vetenskapens Värld) så visade man en FEJK modell av isarnas uppförande. Samarbete med NASA, alltså en av generatorerna av s k Climate Gate! – när graferna tillverkades – idag är de förbjudna av Trump administration. Man använde honung och modellera med på en platt tallrik. De nämnde inte att utanför tallrikens kant (Nanuttakk-ringen) borde ligga omfattande relativt isfria områden. Isarna ligger i en ”skål”. Emellertid blir skalan på modellen fel, vilket inte nämns. På bredaste stället är Grönland ca 127 mil brett, och från Nanuttakk-ring till nästa så är det minst 105 mil. Regionvis är isen ned till 1800 m under havet (genomsnitt ca 1000 m) samt ca 2000 m hög. Totalt 2500-3800 m tjock is. Högsta berg är ca 3700 m högt. Nanuttakker sticker också upp här ock där ur isarna.

  I EN SKALMODELL INNEBÄR DETTA ATT I EN CA 1 M (1000 MM)
  LÅNG MODELL, SKULLE IS UNDER HAVSNIVÅ BLI CA 1 MM OCH ÖVER HAVSNIVÅ CA 2 MM! Knappt mätbart faktiskt. I verkligheten.

  Tillsammans med filmbilder av smältvatten från enstaka sommardag försöker sedan propagandamakarna övertyga tittarna om att Grönlands isar håller på att försvinna. Var är bilderna från samma område tagna i Januari?

 24. Fredrik S

  Tack Johan för detta inlägg!

  Liksom hos Mats Kälvemark i #1 går mina tankar osökt till Cervantes. Undrar om de får läsa Don Quijote i skolan idag, förresten?

  Som Eilif H. skriver i #13, folk gillar inte att bli lurade.

  Läser att de föreslås använda överskottsmassor från schacktarbeten i kommunen. Mycket grävande där?

  Det är bäst de dränerar hela muren ordentligt också annars får de en sjö därinne vid ev översvämning. De räknar ju tydligen själva med ökade nederbördsmängder i framtiden (färre bruna gräsmattor i Skåne i alla fall) så bortledning av ökat grundvatten måste ske. Detta och och överspolning kommer nog leda till ombyggnad av dagvattensystem med dammar, diken, slussar, fördämningar och pumpstationer.

  Dyrt med golf.

 25. Johan Montelius

  #24 Fredrik S

  Du pekar på det som är ett större problem på näset, översvämning vid skyfall. De borde lägga pengarna på att dränera och se till så att avrinningen fungerar. Vid skyfallet 2014 fick Höllviken 145 mm under 6 timmar! Då vill man definitivt inte ha en vall som stänger in vattnet.

  https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/04/48_article_4764.pdf

 26. Lasse Forss

  Nyligen larmades det om 25 och ända upp till 50 meters höjning av havsytan. Om vi inte bekämpar koldioxidutsläppen. Och trots att Stockholm har en landhöjning på 4 mm per år så varnar SMHI för att 3000 öar i skärgården kommer att dränkas. ”Ledartröjan” har dock Jakobstad i Finland som för räddningstjänstens räkning tillverkat översvämningskartor på 2, 3, 4, upp till 10 meter. Jakobstad har 9 mm landhöjning. Jag berättade om Jakobstad för en person på SMHI:s kundtjänst. Hennes svar var: ”oj då, då använder sig Jakobstad av EU-direktivet. Det gör inte vi”. Det är alltså EU-direktiv som tagit över forskningen.

 27. Johan Montelius

  #20 Henric

  jag har med åren lärt mig att ta det med en klackspark – hade man blivit frustrerad över alla snurrigheter så skulle man inte ha så roligt. En anledning till att jag tar relativt lätt på saken är att inte tror människors knasiga påhitt har ökat genom århundraden. Trots all galenskap så går dock utveckling framåt så i det långa loppet kanske det inte betyder så mycket. Istället för att bli frustrerad så kan man som amerikanarna ta fram popcorn, sätta sig i soffan och betrakta hur cirkusen fortsätter 🙂

 28. Håkan Bergman

  Roland S. #23
  Ändå lever vi i ett land där avsmältningen borde ses som en välsignelse.

  http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi?area=SE2

  Bottenhavet och Bottenviken tar emot 130 km³ vatten per år, under vårfloden mestadels smältvatten, blir i genomsnitt runt 4000 m³ per sekund om jag räknat rätt. Och det upprepas, med smärre variationer, år efter år.

  Vårfloden har just kommit igång i elområde 2.

  http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi?area=SE2

  Som vanligt bara att tacka och ta emot.

 29. Adepten

  #8 Anders och #13 Eilif Hensvold
  Instämmer helt med vad Ni skriver.
  Dessutom avsmältningen av inlandsisen medförde att en stor mängd smältvatten frigjordes. Dessa vattenmassor bidrog till en kraftigt förhöjd strandlinje. Jordskorpan var också nedtyngd av inlandsisen och reste sig långsamt efter det att trycket från isen avtog. I sydvästra Skåne låg högsta marina kustlinjen omkring 45 meter över havet för ca 13 500 år sedan.
  Googlade detta från https://peterkrabbe.wordpress.com/2013/04/28/falsterbonasets-historia-del-1-skanors-fodelse-for-1000-ar-sedan/
  Han har även skrivit en del om klimatets orsaker som jag håller med om. Se https://peterkrabbe.wordpress.com/category/klimat/.
  Det han har skrivit om andra företeelser i Världen ter sig mer svårsmälta för mig.

 30. Fredrik S

  Håkan Bergman #28

  Ja, precis men många verkar ju hoppas på medeltemperaturerna ska minska och glaciärerna växa för att känna sig lugnare.

 31. jensen

  Jag påminner om Peter Krabbes eminenta insikter angående Skanörs hamn och havshöjning.

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/10/25/ar-havsnivaerna-ett-problem-i-skanors-hamn/

  Sålunda fotografisk historia under 4 generationer gentemot Vice Statsministerns förmåga att titta ut på gräsmattans bruna fläckar och avgöra klimatets hotande framfart.

 32. Peter Stilbs

  Excellent inlägg, Johan. Vilka tomtar det är på SVT’s Vetenskapsredaktion!

  Lokalt i Sverige är det f.d. chefshydrologen på SMHI, Sten Bergström. som borde rullas i tjära och fjäder. Han åkte land och rike runt och predikade för kommuner och landsting om framtida scenarier i kustnära regioner.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/26/ett-mote-med-sten-bergstrom/

  http://vgregion.media.fnf.nu/18/regionfullmaktige_18_september_2012/13

 33. tty

  Nu är kanske en mur runt bebyggelsen i Skanör inte någon helt felaktig idé. Inte p g a den obefintliga havsnivåhöjningen utan för att Skanör-Falsterbo faktiskt till stora delar ligger så lågt att det kommer att dränkas av ett extremt högvatten, likt det som hände t ex i november 1872. Då klarade sig de då pyttesmå ”städerna” ändå hyfsat eftersom de låg på de enda två små kullarna på halvön (gissa varför?). Idag skulle en motsvarande storm dränka nästan all bebyggelse (se bild 6 och 7 här):

  https://www.researchgate.net/publication/321033614_Historiska_stormhandelser_som_underlag_vid_riskanalys_Studie_av_oversvamningarna_1872_och_1904_langs_Skanes_syd_-_och_ostkust

  Vad som krävs är det rätta väderläget under några dagar följt av ett extremt lågtryck och storm. Då kan havsnivån bli upp till 2,5 m över det normala, jämfört med det ”officiella” rekordet 1,5 m 2017:

  Däremot är ju idén att valla in golfbanorna absurd. Att lägga miljarder på att möjliggöra golfspel ett par dagar per åhundrade då det dessutom kommer att vara minst storm och troligen orkan verkar inte så smart.

 34. Håkan Bergman

  tty #33
  Gofbanor är redan förberedda för dränering, hålen finns redan bara rördragningen som behövs.

 35. Ingemar Nordin

  tty #33

  Visst, en storm av 1872 vore förödande. Men som alltid är riskbedömningar en fråga om avvägning mellan sannolikheter och kostnader. Det var alltså 150 år sedan den stormen (den senare 1904 var betydligt mindre). På 150 år så har alltså Skanör vuxit och fått fler skyddande sandrevlar. Data tyder också på att med en ökad uppvärmning så har vi fått mildare stormar.

  Dessa extremt sällsynta naturkatastrofer skall alltså vägas mot kostnaderna för översvämmade hem – golfbanan går nog att restaurera rätt kvickt – som i sin tur skall vägas mot kostnaden (+andra förstörda naturvärden) för att bygga en tre meter hög mur. Jag skulle vilja säga att det mesta väger för att låta bli muren!

 36. tty

  En intressant faktor i sammanhanget är att det tydligen var betydligt vanligare med svåra stormar och kustöversvämningar under ”lilla istiden”.

  Man behöver bara tänka på ”Grote Mandrenke” 1362 som utplånade hela städer, förvandlade insjön Ijselmeer till havsviken Zuyderzee och skapade Jadebukten i Tyskland. Stora stormfloder inträffade även 1421, 1446, 1570, 1634 och 1703, men sedan dess har de varit fåtaliga, den senaste var 1953 och i Östersjön har det inte varit någon sedan 1904.

 37. Johan Montelius

  #33 tty

  Jag arbetar på en uppföljning där jag tittar på ”Bakafloden” 1872, översvämningen 1904 och nu senast januari 2017. Backafloden var en extrem som de inte ens räknar med i sina 200-års händelser. De beräkningar jag sett är rätt förnuftiga i alla lägen men sen smyger det in en parameter på som är på +98 cm. Det är vad de räknar med att den globala havsnivån höjs som mest. Tar man bort dessa 98cm så kommer allt i en helt annan dager.

 38. Ulf

  Man kanske kan lyfta klubbhuset och lägga under en stor flytbrygga istället? Borde bara kosta några miljoner.
  I övrigt verkar vår färd mot varmare klimat minska risken för översvämningar så pass att muren inte verkar väldigt nödvändig.
  För övrigt var det väldigt vanligt med översvämningar i källaren för de som bodde i t ex Klagshamn förr i tiden. Tror man införde förbud på att bygga hus med källare. Vet ej hur vanligt det är nu.
  Men är detta ett uppdrag för kommunen? Är det inte en sak mellan villaägare och försäkringsbolag?
  Frågan är hur kalkylen ser ut? Vad kostar muren och vad kostar det att reparera husen vid översvämning?

 39. Mats Kälvemark

  # 22 Ingemar
  Föreslår kontakt med Vellinge kommun (tel 040 – 425000) och fråga efter den som är ansvarig för skydd mot höga havsnivåer.
  Hemsida https://www.vellinge.se/
  Mer info:
  https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/aktuella-byggprojekt/trafik-och-infrastruktur/skydd-mot-hoga-havsnivaer/

 40. Johan Montelius

  #38 Ulf

  Jag har inte hittat några siffror på vad muren skulle kunna kosta. Det kanske är som vanligt – inga kostnader är för höga om det kommer skydda oss från klimathotet 🙂

 41. Per I

  Även om de använder sig av RCP2,6 så finns det gott om tid att bygga en mur. Det är inget avancerat projekt. Först måste väl en havsnivåhöjning märkas åtminstone. Och börjar det dra iväg med 6 mm/år så kanske det kan vara aktuellt då. Hur många såna områden finns runt Sverige förresten? Många dyrköpta hus kommer alltså få utsikten förstörd.

 42. Johan Montelius

  #38 Ulf

  … och, för den som tänker Skanör-Falsterbo – det drabbar ingen fattig så är ju idén naturligtvis att det skall gå på statskassan 🙂

 43. Tack JM, alltid spännande att läsa om hur expertisen rättar in sig i ledet och fjärmar sig från verkligheten allt eftersom PK- läget kräver det. Jag ser fram emot hur man skall bortförklara hela debaclet när vinden vänt och det blir modernt med hotande istider igen. Kanske på riktigt dessutom. Förhoppningsvis har många av de värsta vetenskapsförvrängarna ansett det lämpligt att dra sig tillbaka och nya kommer såklart att ansluta till kakburken. Man hoppas att man något lärt, men det ser inte sannolikt ut. Det blir väl IP som regerar kan man gissa? (istidspartiet?)

 44. Lars Kamél

  Sydsvenskan har haft åtminstone en artikel om att Falsterbonäset växer, och inte är på väg att slukas av stigande hav: https://www.sydsvenskan.se/2015-08-23/stranderna-pa-naset-ar-bredare-an-nagonsin
  Hur tänker egentligen de som spår att haven kommer att stiga med flera meter till 2100? Tänker de alls? För att den spådomen ska slå in, behövs flera gånger snabbare havsnivåhöjning än den senaste istiden tog slut, och det fanns stora mängder inlandsis att smälta bort. Inlandsis som dessutom befann sig längre bort från polerna än dagens stora istäcken på Grönland och Antarktis. Det behövs en rejäl, och ganska osannolik, acceleration av havsnivåhöjningen för att ens nå ytterligare en halv meter (jämfört med nu) till 2100.

 45. Ulf

  Johan Montelius

  Vellingekommun har ju bra med deg så det både räcker och blir över. Sedan finns det säkert statsbidrag ifrån Lövin till i stort sett alla tokprojekt i klimatets namn. Annat var det när Öresundsbron skulle byggas, antagligen det enda för staten nationalekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekt på många år. Men det tog massor av år till beslut och det satt hårt inne. Muren kan säkert också finansieras med tullar. Varje gång man ska ner till stranden så tas det avgift. Och naturligtvis tull när man ska tillbaka till huset igen, precis som när man har fräckheten att vilja åka utanför tullarna och handla. Inte minst golfarna lär få betala mycket. Detta är dock inget jämfört med vad det kostar att gå 18 hål på ljunghusens golfbana om man har svårt att slå rakt. Golfbollar är dyrt.

 46. Per I

  #45 Ulf
  Hehe det kostar nog multum att gå en runda utan bollarna. Apropå bron så måste den gå i förlust nu också. Trafiken måste ha upphört.

 47. Ulf

  Svar 46
  Ja vad går inte med förlust nu? Projektet är unikt i Sverige, det höll budgeten och går med ordentlig vinst. Säkert även i år. Man borde förstås sänka priset för överfart för att öka den nationalekonomiska vinsten men det är man för sniken för.
  Ombyggnaden av slussen lär också hålla budgeten eftersom det inte finns någon. Byggarna går på löpande räkning för det var för svårt att budgetera. Vilken sanslös fåntratt till beställare. I övrigt ser alla projekt ut som Karolinska i Sverige men man rapporterar inte lika mycket om dem.

 48. Lasse

  #37 Johan Montelius
  Ser fram emot en genomgång av dessa extrema vattenstånd.
  Jag gissar att de är sällsynta och inte har föranlett någon skada på senaste århundradet.
  Ändå envisas försäkringsbolagen att varna för att de vägrar försäkra för detta.
  Per Holmgren , numera EU, var länge rådgivare till dessa bolag (Länsförsäkringar?)
  Det är väl just för dessa händelser vi har valt att dela kostnaderna via försäkringslösningar.
  Att friskriva sig för dessa gör bolagen mindre attraktiva.
  Per Holmgren riskerar att göra EU mer sårbart i framtiden!

 49. Lasse

  Lite ekonomi i #46 o #47
  Golf går bra i coronatider-ett uppswing råder 😉
  Öresundsbron går sen länge med vinst eftersom räntan är låg.
  Nedsläckningen runt om i världen hade givit helt andra kostnader om inte vi hade haft låga räntor.
  Tiden som en investering inte utnyttjas är olika kostsamt beroende på ränteläget.
  Med minusränta lönar det sig att investera utan intäkter om objektet inte degraderas. Eller åt det hållet i alla fall!

 50. Sören G

  Läser rubriker som ”Det låga oljepriset är en chans för grön omställning” och liknande. Hur tänker man?Vind- och solenergi kan väl inte bli billigare för att oljan är billig.

 51. Johan Montelius

  #48 Lasse
  Tack, uppföljning kommer redan på torsdag med mer siffror på vad som gick snett. De extrema översvämningarna är som du säger mycket sällsynta och det vet SMHI – problemet är att de lägger på en global havsnivåhöjning som är rena fantasin.

  Veckan därpå skall jag titta lite på hur en sån här process drivs och hur det kan gå så långt som det gör utan att någon säger stop.

 52. Ulf

  Svar 49
  Bron har länge gått med vinst även innan extrema räntor. Man kan också argumentera för att den går med vinst av andra orsaker t ex för höga avgifter. Efter lång tid så tog faktiskt Ingves sitt förnuft till fånga och upphörde med minusränta så det slipper vi numera.

 53. Mats

  Tog mig för att försöka se de två ”reklamfilmerna ” för kommande murbygget som Vellinge Kommun har på sin hemsida (länkade i artikeln)
  Som Johan M beskrev var dessa filmer minst sagt svårtittade. Förutom det glättiga ”stylade” utseendet, blev det avbrott hela tiden pga vad jag antar är för hög bildkvalitet/för låg komprimering av datan.

  Jag tog mig för att mejla kommunen om dessa filmers ”sebarhet”, och föreslog dem att helt enkelt göra filmerna med valbar kvalitet så de kan ses av vem som helst, även de med inte helt ny och högpresterande dator. Själv har jag iaf snabbt internet och kan se även hyggligt högupplösta filmer på t.ex. Youtube utan krångel. Men dessa gick inte att se utan strul.

  Antar att konsultfirmans folk lever i en helt egen värld där alla har en Mac Pro eller liknande och då är ju sådant som här beskrivs aldrig något problem…

  Kan *alla* se dessa uppenbart förskönande filmsnuttar kanske fler också kan bibringas, och inse, idiotin i det hela.

 54. Thomas Grunden

  I Falsterbo kanalen har man antecknat vattenståndet på båda sidor om slussen var 4 timme sedan 1942.
  Medelvattenytan har mellan 1942 till 1999 höjts med 0.5mm/år medan normalhögvatten höjts med 4.7mm år. Jag har inte tillgång till mätvärden efter 1999 men det går säkert att få fram.

 55. Håkan Bergman

  Mats #53
  Filerna går att tanka ner, tar tid – slö server, sen går dom att se även på måttlig hårdvara, om man står ut med ”musiken”, nåja ljudet går att dra ner.