Vad vill Extinction rebellion (XR) egentligen?

XR

(Eget foto)

Extinction rebellion (XR) vill framstå som en rörelse som vill stärka demokratin och inte försvaga den. Detta skulle gå till så att man slumpmässigt väljer ut en grupp människor som får till uppgift att ge råd till de demokratiskt valda. Varför det skulle bli mer demokrati av det har jag svårt att förstå. Det finns ju redan idag parlamentariska utredningar och statliga kommissioner som har den uppgiften. Är det alltså bättre om en grupp slumpmässigt utvalda ger råd än om en grupp experter gör det?

Nu har det dessutom läckt ut ett dokument som var menat för internt bruk inom XR. Adam Cwejman på Göteborgs-Posten har fångat upp händelsen som även finns beskriven i The Spectator.

Dokumentet är författat av Rupert Read, som är en av XRs talespersoner i England, där han ger uttryck för att Coronaspridningen är ”en enorm möjlighet för XR” och det är viktigt att inte låta ”krisen gå till spillo”.

Om vården bryter samman kan många av de som behöver medicinsk hjälp inte få det och en del eller många kommer att dö.
”But there is a bright side, he insists, because the virus will also test the ‘vulnerable, just-in-time systems’ of trade. This, in turn, ‘might set off cascading breakdown effects, given how interconnected we have allowed our global system to become, how fragile and un-resilient many of our systems are, and how close to the edge some of them are already. Corona might lead indirectly to partial or complete collapses, especially in more vulnerable countries.”

”Men det finns en ljus sida, insisterar han, eftersom viruset också kommer att testa de” sårbara, just-in-time-systemen ”av handeln. Detta i sin tur” kan sätta igång eskalerande nedbrytningseffekter, med tanke på hur sammankopplade vi har tillåtit vårt globala system att bli, hur ömtåligt och oelastiskt många av våra system är och hur nära kanten några av dem redan är. Corona kan leda indirekt till delvis eller fullständig kollaps, särskilt i mer sårbara länder. ” (Googles och min översättning)

Rupert Reads tanke är att rörelsen ska visa sin goda sida under Coronakrisen men så fort den börjar avta och människor vill börja shoppa och flyga igen ska de försöka stoppa det genom både ord och aktioner. ”Låt oss inte hoppa från askan av Corona in i den klimatapokalyptiska elden”, är budskapet.

Jaha, då vet vi det. När Coronakrisen till slut klingar av står XR beredda att gå till anfall mot det rådande systemet med marknadsekonomi och global handel.  Eller som Adam Cwejman skriver:

”Den linje XR företräder i förhållande till klimatfrågan är i grunden pessimistisk och destruktiv. De upplever att vårt samhällssystem, med marknadsekonomi och global handel, är problemet. Det går inte, vilket är en inställning de delar med kommunister, att reformera systemet – då själva fundamentet anses ruttet.”

Själv vill jag gå ett steg längre och menar att det är att byta samhällssystem som är det viktiga för rörelser som XR, inte klimatet. Klimatet är bara ett medel som man använder för att skrämma upp människor och på så vis nå det egentliga målet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lena
  Kritiken mot global handel således.
  De senaste åren har visat att med den globala handeln förmår världen bekämpa fattigdomen bättre än något samhälle baserat på totalitär och sluten ekonomi. Kina är visserligen totalitärt men helt beroende av omvärlden. Framförallt för energitillförseln.
  En global rörelse som skall motverka globala rörelser!

  OT nyss i P1om Mosaic. Polarstern skall flyttas för att kunna byta besättning. Inte ett ord om förra gången då isbrytare knappast kunde ta sig fram för bytet. Tur att de drivit halvvägs till Svalbard, en bedrift de inte trodde sig kunna utföra! https://follow.mosaic-expedition.org/

 2. Kjell Lindmark

  De påstår själva att de vill stärka demokratin samtidigt som de använder utomparlamentariska och antidemokratiska metoder. Vi såg i höstas när XR stoppade och hindrade tunnelbanetåg i London när vanliga resenärer gav sig på dessa XR-anhängare och slet ner dem från tågens tak. Vi kommer att få se mer av den varan i framtiden om vanligt folk tar bladet från munnen och själva angriper dessa antidemokrater.

  Om de vill få gehör för sina idéer så för de väl göra en politisk karriär som alla andra ”samhällsförbättrare” och söka stöd för sina ståndpunkter istället för att göra livet surt för resten av folket. Men de är väl så pass kloka att de inser att en politisk karriär med XR-fanan inte skulle ge några röster därav deras gatuprotester.

 3. latoba

  Bra Lena CR är en otäck rörelse som måste avslöjas på alla sätt.

 4. Dan

  Men här hemma är det högerxtremister och pensionärer på facebook som är de stora samhällshoten.

  Förresten undrar jag om alla dessa revolutionärer missat att de ursprungliga upprorsmakarna alltid, förr eller senare, rensas ut. Oftast med ett skott i nacken.
  Dvs de rödklädda figurerna på bilden och kanske Rupert Read själv lär inte bli gamla i det nya paradiset.

 5. Lasse

  Climate rebellion så mycket 2019
  Idag är en verklig folkrörelse igång:
  https://www.wsj.com/articles/do-lockdowns-save-many-lives-is-most-places-the-data-say-no-11587930911

 6. jax

  DN hjälper till med att skrämmas:
  ”I reportageserien Samhällsbärarna berättar sjuksköterskor, läkare, hemtjänstpersonal, volontärer, smittosanerare och militärer om sin vardag mitt i en kris som saknar motstycke i historien.”

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/samhallsbararna/

  En kris som saknar motstycke i historien? Undrar när historien börjar på DN? Det måste väl i alla fall vara efter andra världskriget! Det innebär väl iofs att man anser att den också är värre än den påstådda klimatkrisen. Hur som helst hjälper de till att bana vägen för sådana som XR med sina svepande överdrifter både när det gäller Corona och klimat.

 7. Bra Lena!

  På Öppen Tråd 20/03/08 kommenterade #Ulf 28#: ”På klimatupplysningen diskuteras nästan alltid den naturvetenskapliga sidan av klimathotandet. Jag menar dock att klimathotet har ingenting med naturvetenskap att göra och utvecklingen av hotandet kommer aldrig att handla om naturvetenskap. Det handlar om psykologi, politik och religion.”

  Varför bränner vi då så mycket krut på något som är verkningslöst, om syftet med Klimatupplysningen är att stoppa klimatpolitikens skadeverkan? Man kan naturligtvis tänka sig bloggen som en samlingsplats för genuint intresserade av klimatets fysik. Hur många sådana finns det i landet? Säkerligen långt färre än de som är amatörastronomer, arkeologiintresserade eller frimärkssamlare.

  Så länge vi tror att klimat-och miljöalarmister verkligen oroar sig för klimat och miljö är vi grundlurade. Målet är att krossa kapitalismen, i vid mening, men från lite olika utgångspunkter.

  Min käpphäst är att påpeka att för cirka tre år sedan gick franska MSM samstämmigt från att förklara att människans koldioxidutsläpp måste minska och hur, till att ständigt upprepa att ”vi måste radikalt ändra vår livsstil för att rädda planeten” (politiker använder lika ofta ”ni” som ”vi”). Ett nytt uttryck hörs nu dagligen i samma MSM, skapa en ”Monde Nouveau”; ytterligare en utopi på samma tema som ska frälsa mänskligheten.

  Förra seklet utmärktes av utopier. Ska vi än igen ignorera utoperna som verklighetsfrämmande knasbollar eller tro att de och dess följeslagare menar allvar?
  https://www.lemondenouveau.fr/anglais/

 8. lite OT men kanske inte ändå. Såg just detta på WUWT;
  https://wattsupwiththat.com/2020/04/30/mann-elected-to-national-academy-of-sciences/

 9. Håkan

  #7 Lars

  Striden går väl ut på att rädda den krympade rest av upplysningsarvet som trots allt finns kvar.

 10. Glenn S. Översjö-Strand

  Från Grönköping meddelar Fä, Häst och Folkhälsokombinationsmyndigheten att den s.k. flockimmunitetsprincipen står fast, dvs de som inte uppnår immunitet får skylla sig själva.
  Flockimmunitet är en uråldrig metod att hantera smittspridning framhålls det; senast den användes i stor skala var i bekäpandet av digerdöden.
  Statsimmunohen frkn Lindra Nöödh påminner oss om att ingen fick denna sjukdom två gånger, vilket även i grannlandet Sverige ses som en framgång för immunitetsprincipen enligt massmedia där.
  -Men det är ju osäkert om man kan bli immun mot sjukdomen även om man haft den, inflikar reportern kanske lite näsvist?
  -Att inte bli immun är osolidariskt och nästan gränsande till rasism, framhåller frkn Nöödh och drar sig tillbaka, lätt hostande på det klimatsmarta sätt som blivit modernt i Stockholm.

 11. #Håkan 9#

  Ja, i vid mening, men hur? Det verkar som människan har någon slags religiös gen vars program gör sig hört på märkliga sätt. Att upplysning om klimatets fysik skulle ändra allmänhetens syn på klimatalarmismen är ett önsketänkande, medan hela den mediala apparten predikar motsatsen.

  För alarmisterna finns också den gamla och vitt spridda tanken att bygga på, att människor har det för bra och därigenom i biblisk mening syndar.

 12. Ingemar Nordin

  Lars #12,

  Du kanske skulle starta en mot-religion, eller någon skrikande, revolterande, strejkande, saboterande domedagssekt istället. 🙂

  KU fortsätter under tiden med det som vi och 1000-tals läsare tycker är intressantare, bl.a klimatets fysik. Sakliga argument går det inte att få för mycket av, även om inte alla läser eller förstår dem.

 13. Anders T

  Är inte ett stort problem att många drömmer sig tillbaka till något som aldrig funnits, utom för rika? Man har tittat på Alla barn i Bullerbyn och Emil i Lönneberga och tror det har funnits i verkligheten. Sedan kan (borde) man fråga sig hur det kommer sig att man i den rika världen stänger ned samhället för den här pandemin, men aldrig gjort det mer än väldigt lokalt förr. Sannolikt beror det på att vi har ekonomiska resurser som vi aldrig haft förr, vilket innebär att vi kan avlöna folk som blivit av med sina jobb på ett sätt som aldrig tidigare. Är det inte på samma sätt med klimatfrågan? Vi har, hittills, haft råd att slänga bort massor med miljarder som bevisligen inte gjort någon nytta att tala om för att lösa ”klimathotet”.
  Men både när det gäller corona och klimatet ”glömmer” man de fattiga i världen. Några nya vedspisar ska göra dem glada och tacksamma eller så tycker man att eftersom de inte har vett att låta bli att skaffa så många ungar så får de skylla sig själva. Klimatalarmisternas argument är, att de fattiga kommer drabbas hårdast av klimatförändringen och därför ska de vara tacksamma för våra uppoffringar.
  Jag har hårddragit naturligtvis men tror att det är ekonomin, fattigdomen och rättvisan vi måste utgå från i debatten. Och försöka få folk att förstå att bästa hjälpen till fattiga länder är att köpa deras varor. Kläder, jordbruksprodukter och turism är nog det bästa, de kräver mycket folk varav många är kvinnor.
  Tycker B. Lomborg kombinerarar bra.

  OBS räknar absolut inte in prostitution i samband med turism i kvinnoyrken, inte i pojkars heller.

 14. Lasse

  #12 o 13
  Styrkan med denna och andra skeptiska bloggar är hur naturvetenskapliga klimatfrågor kan ventileras öppet och oftast på en hög nivå. Har man naturvetenskapen rätt så räcker det långt.
  Det gäller inte att få rätt-det räcker med att ha rätt 😉
  Den bärande kritiken mot alla klimatalarmister är att den värld vi har bygger på det de vill ta bort-fossila råvaror. Utan dem kan vi inte behålla vårt välstånd och öka det så fler kan ta del av det.

  Ex Rebeller som vill rasera rådande ordning får vackert finna sig att de flesta gillar den.
  Det går väl inte så illa ändå? https://ourworldindata.org/life-expectancy

 15. Lars i Huddinge

  Läspeakademiens ordbok i Grönköping definierar
  ”KLIMATSKEPTIKER som en person som inte tror på morgondagens väder förrän det är här”
  Det ställer jag upp på. Borde kanske kungöra detta även för alarmisterna.
  Skulle man kunna definiera en alarmist som en person som tror att klimatet inte kan ändras utan mänsklig påverkan? eller……..?

 16. Ulf

  Den här typen av människohatande organisationer har alltid funnits. Man får trösta sig att det var mycket värre på 1970 talet och det omsattes i praktiken, exempelvis röda khmererna.
  I övrigt får vi vara tacksamma mot denna rörelsen, eftersom den antagligen skapar tusenfaldigt fler klimathotsskeptiker än vad vi klimathotsskeptiker någonsin kommer att göra.

 17. Anders T

  #14
  Håller med dig helt i sak frågan. Problemet är att många tror, och politiker utnyttjar det, att vi kan ha det lika bra även om vi snabbt slutar att nyttja fossila bränslen. Dessutom verkar många tro att vi kan ha minst samma offentliga sektor. Det verkar finnas en tro att offentliga sektorn kan finansiera offentliga sektorn via sina egna skatteinbetalningar.

 18. Bert Nilsson

  Klimatreligionens uppgift är att ge svar på det man inte vet. Det är alla religioners uppgift. Vad är regnbågen? Åskan? Svaret på frågan om vadan och varthän. I urtiden lärde man sig att inte äta trikinsmittade grisar för då dog man, men efter några generationer utan att äta grisar frågade någon uppkäftig yngling varför, och det hade man glömt så då fanns inget annat svar än att det har gud sagt.
  Slutsatsen är att det är viktigt att den här bloggen håller den vetenskapliga kunskapen levande och inte hemfaller åt några teologiska övningar.

 19. tty

  #18

  Så enkelt är det nog inte. Trikiner är ovanliga i tropiska och subtropiska områden men betydligt vanligare i tempererade trakter, alltså precis tvärtom mot de områden där fläsk är tabu.

 20. #12 Ingemar Nordin#

  Märkligt svar, snudd på personangrepp. Inget problem, om min syn på klimatalarmismen avviker från Klimatupplysningens policy, har jag ingen som helst svårigheter att avstå från att kommentera.

 21. Fredrik S

  Tack Lena.

  Jag läste ER på FB en gång där skrev om åtgärder att för att klara hålla den våldsamma upphettningen av jorden under kontroll.

  Jag drog slutsatsen att vi inte kan bo kvar här utan skrev att de får samla in så mycket pengar de kan räkna till och sponsra Elon’s rymdraket till Mars.

  Fick noll likes.

  Nu är det lätt att skämta om dem men det sitter många med inflytande i media och smyg-hejar på dem tror jag.

 22. pekke

  tur #19
  Grejen med börsjätte i vissa religioner är nog att fläskkött härsknade lättare än andra köttyper i varmare klimat plus det att grisar älskar att rulla runt i lera och äter allt möjligt,även människor, de ansågs inte vara rena som andra kattdjur.

 23. pekke

  #22
  ” börsjätte ” ???
  Gud vad jag avskyr mobilerna stavning !!

 24. Gunnar Strandell

  Anders T #17
  Väl skrivet!
  Det bedrägliga ligger I att man kallar det cirkulär ekonomi och då låter det vacker och högst intellektuellt.
  Men eftersom solen även lyser över den offentliga sektorn finns ju en teoretisk möjlighet att det hela kan gå ihop så länge solen slipper ingå i det cirkulära. Men då får de nog ändra sin inställning till solpaneler från understöd till beskattning. ;- )

 25. Eilif Hensvold

  #12 Ingemar
  Häller helt med dig. Små utflykter till annat men sen tillbaka:

 26. Fredrik S

  Lars Mellblom, Ingemar Nordin

  Inför likes på inlägg så får statistiken tala.

  Bred dialog kan vara bra, och som hållbar svensk 2020 ingår det ju att tänka mångkulturellt. Bland mycket annat.

 27. Ingemar Nordin

  Lars M #20,

  Om jag skrivit något som sårade dig så ber jag om ursäkt.

  Jag vill bara slå ett slag även för en diskussion om klimatfysiken. Alla kanske inte gillar det, och vi vet ju att det inte omvänder vare sig sekterna eller en allmänheten som enbart läser och hör MSM. Men jag tror att det är viktigt.

 28. Ulf

  I huvudsak läser jag bloggen för att förstå hur klimatet verkligen utvecklar sig. Jag har den konstiga och sällsynta egenheten att jag är otroligt intresserad av verkligheten och inte vad jag vill att verkligheten skall vara. En egenskap som gjort mig illa omtyckt av personer som varit beredda att ta till vilka medel somhelst för att nå sina mål med sina karriärer. Eftersom egna naturvetenskapliga studier upphörde efter gymnasiet så är detta ett bra ställe att inhämta kunskap. Samtidigt handlar detta ämne, ute i samhället, väldigt mycket om religion och inte minst detta blogginlägg, för denna tokrörelse har förstås inget alls med vetenskap att göra. Men om jag inte missminner mig så var det några av dess medlemmar som stoppade tunnelbanan i London. Övriga commuters spöade upp en av dem och jag blev där rätt övertygad om att denna rörelse inte gynnar klimathotare utan tvärtom får normala människor att tänka till.

 29. jensen

  Dagens inlägg rör sig egentligen om kvasipolitik, och därav har ju mot-kommentarer ett visst berättigande.
  Men huvuddelen av skriverierna här borde naturligtvis handla om vetenskap, strålningsfysik,energipolitik, energibalans , klimatperspektiv, klimathistorik m.m. men även sunt förnuft, olika observationsfakta m.m.

  Mina tankar går till ” Hypotesen”. Varför anföres från alarmisterna endast CO2´s effekt i form av ”växthuseffekt samtidigt som CO2´s effekt i form av ” bromsning” av solens IR, dvs. kylning bortses från.
  Man tycks inte skilja på delar av brutto respektive netto.
  Varför blandar Trenberth medvetet bedrägligt samman nettostrålning och bruttostrålning i sin balansräkning på ett för hypotesens falskt gynnsamt sätt.
  Sunt förnuft: Hur kan backradiation utgöra flöde om 333 W/m2 och samtidigt ange solens flöde till jorden om 161 W/m2
  Och varför påtalas ej att backradiations IR endast påverkar havsytan i bråkdelar av översta mm, och då i form av avdunstning som har kylande effekt.
  Och hur kan mänsklighetes tillförsel om 4 % av den till atmosfärens tillförda CO2 ha någon större betydelse för växthuseffekten?
  Och hur kan beräkningar av förhållandena på Venus, Mars, Månen och även ytterligare månar stämma så överens med jordens förhållanden , om man beräknar enligt Massa/Gravitations -principen?
  Varför skulle inte denna hypotes vara troligare än alarmisternas?
  Varför strider CO2-hypotesens mot Termodynamikens andra lag?
  Sunt förnuft undrar verkligen om inte Nordangård har kommit sanningen på spåren.
  D.V.S. Globalisternas Deep State- aktivism mot Upplysningsrealisterna.

 30. Fredrik S

  jensen #29

  Håller med om inriktningen.

  Men ibland kan det vara bra att tex visa för oroade var deras klimatkompensation hamnar och nyttan med det istället för att diskutera förbrukning av resurser för transport mellan A och B och alla parametrar.

  Folk vaknar när de känner sig lurade och missledda, speciellt när det gäller pengar.

 31. Fredrik S

  Lars Mellblom #7

  Hur är det med klimatdiskussionen i Frankrike just nu förresten? Här hemma får vi ju knappt knappt höra något om vad som sker i utanför gränserna utöver Corona, förutom lite om Trump och USA-valet.

  Frankrike är ju ändå en stormakt inom EU och Macron verkade ju vara en klimatfrälst politiker fram till sportloven åtminstone.

  Vore intressant att höra lite om hur diskussionerna går, åtminstone inom vår värdsdels gemenskap.

 32. mattias

  OT. Hur tänker ni göra nu med era sopppåsar i plast? Enligt expert på IKEM om folk börjar köpa importerade fossilplastpåsar på rullar (istället för plastpåsar återvunna antar jag som vi hittills gjort för att bära hem varorna) kommer koldioxutsläppen öka med 40%. Ingen liten ökning, direkt. Och sopor kommer vi hur som helst att generera.

 33. Fredrik S

  mattias #32

  Ja, det känns svårlöst och vem vill vara hemskt och undvika både skatt och bidra till ökade utsläpp?

  Och de smutsiga tvättbara som folk bär omkring på känns sådär.

  Hur många plastpåsar från ICA etc hamnar i naturen i Sverige varje år?

 34. Ulf

  Svar 32

  Jag kommer använda slasksäckar istället för plastkassar. Gör det redan. De är inte lika hållbara så det går åt betydligt fler. Att transportera mat i gamla genomskitiga virusindränkta tygkassar eller liknande kommer aldrig hända för min del. Folk som har sånt ber jag hålla coronaavstånd även i icke coronatider.
  Kommer det bättre och smidigare papperspåsar till vettiga priser, kan jag tänka mig att gå över till det. Använda slaskpåsar används sedan till slaskpåsar om det inte gått hål på dem, vilket händer rätt ofta. Då blir de sopor. Om det är idioter som bestämmer så får man anpassa sig till det. Mitt stora problem är att komma ihåg slaskpåsarna men det går ju att köpa fler i butiken. Måste hitta ett sätt att komma ihåg dem när jag ska handla. Helt klart det stora problemet.
  Tillverkarna borde göra extra super hållbara. Extra finns redan.

 35. Bert Nilsson

  #19 tty. Det där med trikiner var förstås en förenklad framställning utan anspråk på vetenskaplighet. Människosläktet har i alla tider vetat vad som är tjänligt och inte. Själv brukar jag framhålla att man kan gott äta fläsk så länge man inte bär med sig en spetsig pinne, som ju också är föreskrivet I Moseböcerna. Avsikten är att man ska kunna gräva ner sin avföring vid behov.
  Prästerna var den tidens FMH. De visste hur det skulle vara men inte varför. Då måste det vara något som Gud hade sagt. Själv har jag inte någon uppfattning om trikiners utbredning för 3000 år sedan.

 36. Bert Nilsson

  Äsch, FHM skulle det vara.

 37. #12 och 27 Ingemar Nordin#

  Det ska mycket mer till för att jag ska bli sårad efter snart 50 år som utlandssvensk i tre länder. Argumentera du för din åsikt så talar jag för min.

  ”Du kanske skulle starta en mot-religion, eller någon skrikande, revolterande, strejkande, saboterande domedagssekt istället.”

  Som varande en av de franska Gula Västarna vore väl dubbelarbete?. Jag vill hävda att de Gula Västarna, och tidigare de Röda Mössorna (https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnets_Rouges), har varit oändligt mycket mer framgångsrika i att skjuta ett skarpt skott under bogen på klimatalarmisternas förverkligande av det fossilfria samhället i Europa, än all idag tillgänglig klimatvetenskap. Och inte av den anledning som den som följer MSM kan förledas att tro. Det verkligt viktiga som kom fram av manifestationerna runt årsskiftet 2018-2019, var att medelkassen utanför storstäderna visade att den har en gräns för hur hårt den kan pressas ekonomiskt och samtidigt hånfullt föraktas av makten. Gå långt över gränsen och allt kan hända. Vi utgör trots allt nästan 2/3 av befolkningen.

  Som alla på KU vet, skulle en övergång till ett så kallat fossilfritt samhälle leda till en sänkt levnadsstandard utan like. Vi har nu facit på hur den franska medelklassen reagerar när deras privatekonomi glider från att just gå ihop, till att gå back med 50 eller 100 euro per månad.

  Som sagt, medelklassens reaktion på sin försämrade ekonomi, med stöd av runt 90% av invånarna i la France Périphérique och 70-75% i landet som helhet, skrämde regeringen till den grad att en helikopter gick på tomgång i flera dagar på Élyséepalatset gård, för att snabbt kunna evakuera Macron till en bunker utanför Paris. Ingen europeisk regering kan ha undgått att dra slutsatser därav.

  Ämnet Gula Västar är kanske OT, men jag vill ändå klargöra ett par saker som nog undanhållits av svenska media. En manifestation i en storstad kan något förenklat beskrivas så här. Via sociala media kommer äkta Gula Västar överens om att manifestera på en viss plats i staden vid en viss tidpunkt. I Frankrike finns sedan länge ”casseurs”, huliganer som har som hobby att slåss med polisen och att vandalisera egendom ( https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uFeSJyDq9vg ). Vid varje större demonstration blandar dessa sig med demonstranterna. Huliganerna iförda gula västar blandar sig med de Gula Västarna och börjar sina härjningar med åverkan och att bränna fordon. Journalisterna filmar casseurerna och när polisen ger sig på de Gula Västarna, medan huliganerna kan fortsätta att vandalisera. I samband med de Gula Västarnas tillkomst har en ny och växande grupp dykt upp, Black Block. Det är en anarkistiska extremvänster som agerar som les casseurs, men ändå våldsammare. Även dessa får i stort sett fritt fram av polisen. Senare på natten kommer ”ungdomar” från förorterna in för att plundra butiker i spåren av våldsamheterna. Om polisen avhåller sig från att ge sig på casseurerna och Black Block, gäller det i än högre grad de plundrade ”ungdomarna”. Vilka dessa är kan läsarna här säkert räkna ut. Invånarna i städernas förorter ingår över huvud taget inte i de Gula Västarn. MSM skildrar sedan förloppet som om de Gula Västarna var de som stod för skadegörelsen och våldet.

  Det finns mycket, mycket mer att säga om de Gula Västarna, men då blir kommentaren orimligt lång.

  Avslutningsvis, för de som vet mer än undertecknad om svenska Bensinupproret, kan det vara intressant att jämföra resultatet av den hovsamma svenska protesten med vad de franska Gula Västarna uppnått genom en helt annan taktik. Kan man gissa att de som här på KU förordar det vetenskapliga innehållet över det politiska sympatiserar med Bensinupproret, men inte med de Gula Västarna?

 38. Ulf

  Man tänker att detta är en absurd rörelse och sedan råkar man få syn på Björn Wimans krönika i DN där paralleller dras till förintelsen. Denna absurda vansinnes skrivelsen visar vidden av hur utbredd klimathoteriet verkligen är. Vilken absurd rappakalja.
  https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-en-coronakris-om-aret-i-tio-ar-det-ar-vad-som-vantar/

  Skiten går inte att läsa man får skumma dessa idiotier på ett par minuter det är vad man nätt och jämt orkar.

 39. Fredrik S

  Ulf #38

  För en gångs skull skönt att en artikel är låst.

  Har Wiman slutat som tågvärd förresten eller var det bara på glassiga resor till Venedig som drevs på energi från självbelåtenhet från DN-folket?

 40. Ingemar Nordin

  Lars M #37,

  KU kan knappast skapa ett gula västar-uppror. Det saknar vi helt kompetens för. Så det får bli vetenskap eller inget för vår del.

  Apropå Bensin-upproret så har vi haft vissa kontakter. Svagheten i sådana här rörelser är ju att de omedelbart mosas av motståndarna, och även vanliga medborgare, som ställer frågan: ”Jamen, den globala uppvärmningen då? Som ju orsakas av att ni kör bil.” – Ridå, debatten över. Bensinupproret har inget att sätta emot därför att de inte vill sätta sig in i den klimatvetenskapliga frågan.

  Nej, det här klimathotandet måste dras upp med rötterna i IPCC, Rockström, SMHI, osv. Dvs med vetenskapliga motargument som håller ända ner.

  Då hoppas jag mer på vindkraftsmotståndarna som verkar vara väl insatta i det energipolitiska, inklusive teknik, ekonomi, och juridik.