Klimatpanelens rapport är ett ovetenskapligt hafsverk

AR6

I måndags kom den första publiceringen av FNs klimatpanels rapporter. Än så länge är enbart Summary for Policymakers (SPM) klar men den stora rapporten är också tillgänglig, om än under revidering och anpassning till SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ .

Jag skall här ta upp några av de kommentarer som kommit från sådana som är insatta i ämnet och som, till skillnad från våra vanliga media, granskat rapporten (AR6) med ett kritiskt öga.

Clintel clintel.org  var snabbast ut men var väl förberedda att ha diskuterat två viktiga antaganden med sina över 900 forskare: nämligen dels det faktum att AR 6 lutar sig tungt på ett par s.k. ”utsläppsscenarior”, dels att de använder sig av den senaste utformningen av klimatmodeller, CMIP6. Läs mer https://clintel.org/statement-clintel-new-ipcc-report-provides-little-objective-basis-for-policymaking/ . Kommentaren finns också översatt till norska https://www.klimarealistene.com/2021/08/09/ny-ipcc-rapport-gir-lite-objektivt-grunnlag-for-politikkutforming/ Ett brev till IPCCs ledning, till forskare samt till politiska ledare finns här https://klimatupplysningen.se/officiellt-ipcc-modellerna-visar-for-hog-uppvarmning/

Problemet med att använda sig av utsläpps-scenarier RCP8.5, samt den nya RCP7.0 är att båda scenarierna räknar med enorma utsläpp som är helt orealistiska. De är ”worst case” scenarios, men är enbart framtagna i rent forskningssyfte. Det finns ingen chans att de skulle kunna förverkligas och bedöms av alla seriösa klimatforskare som omöjliga i praktiken. Inte desto mindre har de använts om och om igen, bl.a. av vår egen SMHI, för att skrämma vettet ur folk. Läs mer https://klimatupplysningen.se/skandalen-om-rcp8-5-darfor-ar-katastroflarmen-fel/

Problemet med att använda sig av de nya klimatmodellerna, CMIP6, är att de visar för hög uppvärmning. När man kör dem mot historiska data så klarar de inte av att simulera de observerade temperaturerna. De stämmer heller inte med ballong- och satellitdata för hög höjd i tropikerna. Allt tyder på att dessa modeller lagt för stor vikt vid koldioxiden som den huvudsakliga drivkraften för jordens temperatur. Tongivande modellerare är medvetna om bristerna men beklagar att de inte hunnit anpassa sina modeller till verkligheten. Läs mer här https://klimatupplysningen.se/varfor-klimatmodellerna-visar-fel/ här https://klimatupplysningen.se/smhi-medger-att-de-spatt-hog-uppvarmning/  och här https://klimatupplysningen.se/ipcc-forskarna-erkanner-att-deras-modeller-visar-for-hog-uppvarmning/ .

Särskilt klimathistorikerna borde slita sitt hår:

I AR6 har man helt sonika avskaffat medeltidsvärmen (igen!), värmen under romartiden, Maunder minimum och andra naturligt orsakade klimatvariationer före modern tid. Grönland kan knappast ha varit koloniserad av vikingar i hundratals år. Så, antingen ljuger historikerna eller också så ljuger IPCC.

Man påstår också att det är varmare idag än under temperatur-optimum under Holocene 6500 år sedan. Att den arktiska havsisen aldrig varit så låg som nu på 170 år, ja, kanske på 1000 år. Glaciärerna har aldrig varit så nedsmälta på 2000 år. Havens PH-värde har inte varit så lågt på 2 miljoner år.

Det hela verkar vara ett sammelsurium av klimathistoriska spekulationer. Men man har väl haft god hjälp av de nya, CO2-överkänsliga modellerna CMIP6 när man kört sina simuleringar för historiskt klimat.

extremvader varme

Allt går åt helvete. Extremvädren blir värre och värre. Isen på Grönland smälter. Civilisationens sista chans.

Rubrikerna om vad IPCC säger har blivit värre och värre. Men läser man vad som står i rapporten så säger de inte riktigt det som media förmedlar. Här är några twitterkommentarer från Robert Pielke Jr https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/ , en av världens främsta expert på extremväder samt en av IPCCs granskare av denna rapport.

Han börjar med att notera att rapporten inte vill tillskriva några scenarier för utsläppen en trolighetsgrad. De säger sig vara helt ”neutrala”. Det är förvånande med tanke på att de värsta scenarierna är helt osannolika. Här är en tabell som visar hur många gånger AR6 hänvisar till respektive scenario.

scenario AR6

Lägg märke till att man hänvisar till RCP8.5 och RCP7.0 i över hälften av omnämnandena (53%), trots att alla klimatforskare vet att dessa scenarier är orimliga. Inte minst Pielke själv har bidragit i vetenskapliga artiklar till kritiken.

I media blir vi matade med att det finns en säker koppling mellan extremväder och den globala uppvärmningen. I rapporten låter det emellertid lite annorlunda. Pielke refererar och kommenterar:

“Kapitel 8 om översvämningar: ‘bedömningen av observerade trender i storleken på avrinning, strömning och översvämningar är fortfarande utmanande på grund av signalens rumsliga heterogenitet och flera drivkrafter’

Samma som i AR5. Har det blivit fler översvämningar? Data visar inte det”

varma dagar AR6

Fler varma dagar och färre kalla dagar och nätter? Jo, det är troligt. Åtminstone på flera håll där man har bedömt minst en ”medium confidence”.

skyfall AR6

Fler skyfall? Jo, de har troligen ökat (minst medium confidence). På flera håll. Men också minskat på andra håll. – Samma bedömning som i AR5.

Fler torkor? Nja, där är trovärdigheten ganska låg. Men där är också mänsklig hantering av skog och mark en påverkansfaktor. Både upp och ned. Svårbedömt.

Fler tropiska cykloner? Detta kommenterar Pielke så här:

“Att upptäcka trender i tropiska cykloner är fortfarande svårt, samma som i AR5. Det kan finnas trender, men vi kan inte upptäcka dem (Jag älskar detta påstående, om vi inte kan upptäcka det, så kan det inte vara särskilt signifikant!)”

Pielke påpekar också att IPCC inte säger något om cykloner som kommit in över land. De har också körsbärsplockat bland alla artiklar om tropiska cykloner och utelämnat sådana som pekar på en fallande trend.

Pielke går också igenom vinterstormar, åska, tornados, hagel, extrema vindar (minskande) och skogsbränder. Kontentan är i stort sett att AR6 säger ungefär samma sak som AR5 från 2013. Dvs. mest gissningar om framtiden. Samtidigt bör vi påpeka att antalet dödsoffer för klimatrelaterade naturkatastrofer minskat drastiskt under 1900-2020:

klimatrelaterade dodsfall

Det finns naturligtvis mycket mer att diskutera i denna digra rapport. Men jag tror inte att det blir så mycket intressantare än så här. Mitt intryck är att det inte hänt så mycket nytt, trots medias svarta krigsrubriker. Och många av de rubrikerna verkar helt enkelt bero på att journalister och beslutsfattande politiker inte läst rapporten eller ens den 41 sidor långa SPM.

Det nya är egentligen modellgenerationen CMIP6 som insatta forskare själva anser överdriva uppvärmningen och koldioxidens roll, men att man inte hunnit med att göra dem mer verklighetsnära. Samma sak med utsläppsscenarierna RCP8.5 och RCP7.0. Varför ens använda dem i en rapport som gör anspråk på att vara vetenskaplig?

I övrigt har man använt resultaten från den föregående rapporten med sina vanliga körsbärsplockningar etc. Det hela ger intryck av att vara ett hafsverk där man inte har särskilt mycket nya data att komma med, där man använder utdömda scenarier och där man inte hunnit att få fram klimatmodeller som stämmer med verkligheten. Alltmedan det vetenskapliga innehållet har tunnats ut så har retoriken skärpts.

Ingemar Nordin

Här är några ytterligare några granskningar och kommentarer som vi inte får höra talas om i radio och TV:

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/08/09/ipcc-report-is-code-red-for-humanity/

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/08/10/the-ipcc-summary-for-policymakers/

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/08/11/understanding-the-sea-level-rise-scare/

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/08/10/ipcc-report-not-a-proper-scientific-document/

https://notrickszone.com/2021/08/11/ipcc-ar6-focusses-on-absurd-fairy-tale-scenarios-ignores-hundreds-of-publications-major-factors

https://wattsupwiththat.com/2021/08/11/un-eye-p-p-sea-level/

https://judithcurry.com/2021/08/09/ipcc-ar6-wg1-discussion-thread/

https://wattsupwiththat.com/2021/08/11/ipcc-enters-into-thin-air-german-scientists-ipcc-in-a-hopeless-situationstained-scientists/

2021-08-12 Ericson om Medias missförstånd: https://www.ericsoniubbhult.se/

McIntyre om hockeykurvan: https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  Den här sammanställningen blir en fast punkt att ta skydd i när hela klimathotshavet stormar.

 2. Simon

  Ja jättebra sammanställning!
  Blir mycket användbart i diskussioner med vettskrämda bekantskaper.

 3. pekke

  Att man ger ut SPM, politiserade åsiktsrapporten, före den vetenskapliga rapporten säger allt.

  Det handlar enbart om politik/ideologi än vetenskap.

 4. Pingback

  […] Nordin2021-08-13 KlimatvetenskapAR6ClintelPielke Jr2 […]

 5. Ulf

  Hur är det möjligt att använda 7 år för en rapport och producera ett hafsverk?

  Vad jag såg så konstaterade Pielke lite ironiskt, att varken han eller hans kolleger var överhuvudtaget inte citerade i rapporten.

  Vore intressant att höra Lennart Bengtssons intryck av rapporten efter att han studerat den.

 6. Lennart Bengtsson

  Ett inlägg väl värt att läsa. Intresset för dess rapporter bland sakkunniga läsare blir allt mindre. Det mesta har varit känt de senaste 30 åren och inget nytt har tillkommit. Media vill kanske ha rapporterna trots att de varken förstår innehållet eller orkar läsa igenom de 3000+ sidorna.

  Nu gäller det göra något förnuftigt bortom plastpåseavgifter, vegetarisk mat och transporter med trampcyklar. Bland dessa symbolåtgärder har man ännu inte tagit upp köttkonsumtionen hos landets alla sällskapsdjur som är av samma omfattning som turistflyget men det kommer säkert.
  Ett viktig åtgärd för svenskt vidkommande är att se till att inte helt förstöra landets energiförsörjning vilket MP är i färd med att göra. Detta sker samtidigt som man gör allt för att kraftigt öka elanvändningen. Man kan inte ens addera. Så illa är det.
  Jag kommer med en rapport men är upptagen med annat nu

 7. Sören+G

  Vetenskapsradion hade ett inlägg om ”marin värmebölja” d.v.s. att vattnet i Östersjön är ovanligt varmt efter den varma sommaren. Det är dåligt för fiskarna menar de.
  ”Det beror på våra utsläpp av växthusgaser” kommenterades det med. Som om det var en självklarhet och väl dokumenterad vetenskap. Att det skulle ha berott på att solen har lyst under en längre tid fanns tydligen bland förklaringsmodellerna.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Man riskerar att drunkna i rapporter från olika håll. Nu på morgonen har jag njutit av Ericson i Ubbhults insiktsfulla sågning av media och Clintels korta, effektiva sågning av klimatmodellerna.
  Det finns som Ingemar visade en uppsjö av vetenskapligt grundad kritik mot IPCC/SMP här i väst och frågan är om inte medierna snart måste medge att de är och har varit miljö- och klimataktivisternas okritiska megafon och med katastrofala konsekvenser redan och än värre kan det bli – om våra politiker inte reagerar NU.

 9. Ulf

  Svar 6

  På över 30 år, längre har jag inte koll, har vattnet inte varit så här klart hos oss i Stockholmsskärgård. Inte en massa slemtång utan bara blåstång. Tillstymmelse till algblomning under ett par dgr men inte mer.
  Kanske man istället borde leta efter förklaring till detta?

 10. mattias

  #6 Det är ju tveksamt om årets sommar varit onormalt varm överhuvudaget: https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/arstidsmedeltemperatur-avvikelse/sommar

 11. L

  Har full förståelse för att folk är rädda. Med tanke på de värmerekord och stora bränder i Sydeuropa. När politiker går ut och skrämmer vettet ur medborgarna hur ska då en vanlig människa kunna vara annat en rädd. Då hjälper det inte att man försöker prata och förklara för tilliten är fortfarande stor för SMHI och politikerna. Det är först när vetenskapen får vara med i msm. och förklara som det kan lugna ner sig och samtalet får en mer bredd för möjligheterna . Det går aldrig övertyga rädda människor.

 12. Robert Norling

  Nedan SMHI:s uppmätta temperaturrekord för vårt land.
  Som synes nedan är det 46-120 år sedan som svenska rekorden sattes.
  Juni
  38,0° Målilla den 29 juni 1947 (Götaland)
  35,3° Bromma den 30 juni 1947 (Svealand)
  36,4° Gävle den 30 juni 1947 (Norrland)
  Juli
  36,0° Borås den 20 juli 1901 (Götaland)
  38,0° Ultuna den 9 juli 1933 (Svealand)
  36,9° Harads den 17 juli 1945 (Norrland)
  Augusti
  36,8° Holma den 9 augusti 1975 (Götaland)
  36,0° Örebro den 7 augusti 1975 och Sala den 6 augusti 1975 (Svealand)
  34,6° Fränsta-Emnäs den 16 augusti 1947 (Norrland)
  Lite kuriosa om tidigare uppmätta Svenska rekordtemperaturer som då var högst uppmätta i vårt land.
  1811 36,0 Stockholm
  1927 36,8 Jokkmokk, som då var gällande svenskt rekord men
  slaget av Harads 1945 med 36.9 som blev
  Norrlands rekord.
  1930 37,5 Kölfors V. Götaland.
  Nu för tiden är vi inte ens i närheten av dem.
  Men vad säger verkligheten – den du och jag kan kolla – den berättar att inget speciellt har hänt, annat än att det blivit lite mindre varmt när det är varmt.
  Nedan en sammanställning över 2000 talets högsta temperaturer i Sverige.
  2000-2017
  Måndagen den 4 augusti 2014 uppmätte SMHI 35,1° vid Falun-Lugnet. Det är den högsta temperaturen som uppmätts i Sverige det här århundradet (2000-talet).
  Problemet med Falun-Lugnet är bara att: ”Temperaturmätaren vid Lugnets skidstadion i Falun. Mätaren står kanske lite instängt mellan byggnader och parkeringsplatser, men det gäller även en del andra stationer i tätorter.” Orden är SMHI:s och man får verkligen hålla med, nästan gjort för att få höga temperaturer, man kan fråga sig hur många stationer som är högst olämpliga. Se bild nedan.
  Några exempel på höga temperaturnoteringar den 4 augusti
  • Örebro 33,7°
  • Uppsala 33,3°
  • Västerås 33°
  • Visby 32,9°
  • Gävle 32,6°
  • Sveg 30,2°
  2018
  Den soliga sommaren 2018 var den högsta svenska temperaturen i Mariestad, Västergötland med 34,7° den 8 augusti.
  2019
  Årets varmaste temperatur uppmättes i Markusvinsa i Norrbotten den 26 juli med hela 34,8 grader.
  2020
  Sommarens (hittills) högsta temperatur blev 34,0° och uppmättes vid Skellefteå flygplats i Västerbotten den 25 juni. Varmt var det i Lund i Skåne den 9 augusti med 33,3°
  2021
  Den allra varmaste perioden i juni inföll i mitten av månaden. Då hade Målilla i Småland med 34,6°.

 13. Lasse

  Tack Ingemar
  Extremväder är det nya klimathotet.
  En stabil varmluftsbubbla förklaras det i SVD idag.
  Som värms av solen och där luftens fuktighet är låg.
  Ständigt denna sol och uteblivna moln.
  Vad skall vi göra åt det?

 14. Benny

  Robert Norling, ja det är intressant med dessa ”rekordtemperaturer” men det är oftast orsakade av en lokal slump där mätstationen befinner sig. I Växjö t ex befinner sig mätaren på en åker strax utanför större bebyggelse och 2018 visade den på ca 34 grader (om jag inte minns fel) men hade de mätt temperaturen i city hade väl SMHI gått i spinn då min bil i ”klipplandskapet”, som ju moderna städer är, visade 38 grader…Nu vet jag att den visar ca 1 grad för mycket så 37 grader inne i själva staden är nog sannolik för den dagen. Och jag lovar det kändes ungefär som man var vid Medelhavet en varm sommardag där! I Målilla som ju inte är en stad har man faktiskt samma fenomen som den jag beskriver i Växjö men där är det naturen som ger samma effekt på temperaturen.

 15. Ivar Andersson

  ”Han börjar med att notera att rapporten inte vill tillskriva några scenarier för utsläppen en trolighetsgrad.”
  Klar som korvspad att man inte vill tillskriva några scenarier för utsläppen en trolighetsgrad för då skulle IPCC behöva förklara varför man använder scenarier som aldrig kommer att inträffa och utan dessa scenarier skulle klimathotet reduceras till en tummetott.

 16. Peter Svensson

  Kanske har jag fel, men jag börjar ana en viss tillnyktring i debatten. Alarmister och aktivister inom massmedia håller förvisso på som vanligt och skruvar upp skrämselpropagandan ännu mer. Men det verkar som att alltfler forskare, politiker och debattörer ifrågasätter bilden som vi får levererad av massmedia, för att istället undersöka vad vetenskapen faktiskt säger.

  SVT med ”journalisten” Erika Bjerström och ”experten” Johan Rockström som frontfigurer tillhör de som ljuger och vinklar mest och hårdast. Men det fungerar inte att ljuga hela tiden – till slut blir man påkommen. Jag tror faktiskt det finns journalister även inom SVT som ser lögnerna, men eftersom ledningen har satt agendan om minst ett klimatalarmistiskt inslag i varje sändning är det förstås svårt att som enskild anställd säga emot. Anställningstryggheten som man får i ett statligt mediebolag är värt betydligt mer än det journalistiska uppdraget.

  Det positiva är att det finns alltfler trovärdiga alternativa mediekanaler som når ut bland folk. Och det är där jag upplever att tillnyktringen sker. SVT gör sig mer och mer irrelevanta ju längre man håller fast vid lögnerna. Varför skall jag lita på SVT i andra frågor när jag ser hur de ljuger i klimatfrågan?

 17. Lennart B #6,

  Tack Lennart. Jag har naturligtvis inte på långa vägar hunnit läsa hela den stora rapporten. Och det KAN finnas saker av intresse där. Men oavsett så är du mer än välkommen med ett inlägg om AR6.

 18. Gunnar Juliusson

  Sören #7.
  Man anger att Östersjön varit varmare än tidigare, men tidigare observationer sträcker sig bara tillbaks till 2005. Dessutom rör det sig vad jag förstod om Ålands skärgård som är ovanligt grund, där även småbåtar måste följa farled mitt på fjärdarna. Jag kan tänka mig att stabil pålandsvind under sommarvärme ger högre vattentemperatur än frånlandsvind. Men vad gör man inte för att få lite uppmärksamhet efter AR6 och före COP26.

 19. Bim

  Jättebra och viktigt inlägg, Ingemar.
  Man får nog börja att jämföra vad media säger med verklighetens statistik. Verkligheten har ju lite svårt för att ljuga.,
  Vad IPCC säger börjar bli irrelevant.
  Kan de inte dementera vad pressen och de grovt överdrivna sammanfattningarna, som mestadels görs av Greenpeace personal, så finns ingen anledning att lita på den vetenskapliga delen av IPCC heller.

  IPCC kan ju knappast missa vad det är för skrämselpropaganda som pumpas ut i deras namn. Normalt är ju alla rädda om sitt varumärke. Men IPCC struntar totalt i sitt vetenskapliga rykte. Så det finns ingen anledning att bry sig om vad de säger över huvudtaget. Dom är inte att lita på. Det är pengar som räknas något annat verkar de inte ha tid med.

 20. Bim #19,

  Den här rapporten lägger som sagt större vikt vid retoriken än vid det vetenskapliga innehållet. Det är förändringar ”unprecedented” i tusentals år, ”irreversibelt”, ”stora framsteg” i rapporten, och att vi måste ställa om helt för att nå 1,5 graders målet etc.

  Detta står i IPCCs pressrelease, vilket förmodligen är det enda som journalisterna som hastigt ögnat igenom.

  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_en.pdf

  Alltså tre nivåer: 1 Själva rapporten, 2 SPM, samt 3 pressrelease + diverse citat från ”experter” om vad som står. Det är därför det blir så mycket fel och vantolkningar i media.

 21. Jan

  Det enda vi kan vara säkra på är att massmedia fram till valet 2022 kommer vara fylld med helvetetsskildringar över vilket öde som kommer att drabba mänskligheten om Sverige inte rar en ledande roll i snabbavveklandet av fossila bränslen.

 22. Simon

  #21 Jan
  Det absurda är att det är där vi hamnar om MP och alarmisterna får fortsätta ”rädda” klimatet.

  Man får snart lagra upp stearinljus och införskaffa vedspis. Kanske lika bra att sluta andas också.

 23. Lars Cornell

  #22 Simon
  Tyvärr Simon. Stearin till belysning och ved till uppvärmning är bristvaror. De kommer inte på långa vägar att räcka till på en jord med 8 miljarder människor och är dessutom mycket miljökrävande.

  #21 Jan
  Inte all massmedia, det finns goda undantag och SvD är ett av dem. Jag prenumererar numera på SvD i stället för som tidigare DN.

  #19 Bim
  Ingemar gör en bra strukturering i #20
  När realismen nu finns även i Riksdagen börjar man se ljuset i fjärran. Jag hoppas att fjärran finns nära vid nästa val.
  https://petterssonsblogg.se/2021/08/13/lat-dig-inte-luras-av-medias-beskrivning-av-ipccs-rapport/

  ”Vi består numera av en yrkeskår av ynkryggar, förklädda till journalister.”
  /Janne Josefsson

 24. Simon

  #23 Lars
  Du har en poäng där. Samla lysmaskar och lägga upp ett lager granbark kanske? Risken är väl då att man i stället blir ansatt av miljö och klimatpolisen och åker dit för djurplågeri och skogsförstörelse i stället. Var tog mitt älskade Sverige egentligen vägen?

  Skämt åsido…det finns nog ett ljus i fjärran ändå. Det tycker jag mig också se. Det är nog så dags då nu i elfte timmen.

 25. Christian H

  #22

  EU vill förbjuda vedeldning, så det går ej. Se: https://theworldnews.net/se-news/eu-forbjuder-vedeldning
  Jag citerar från länken:
  ”Vedeldning har länge varit en nagel i ögat på makteliten inom EU, inte minst eftersom den som eldar med ved inte är beroende av makthavare och fungerande samhällssystem.”
  En annan anledning är att vedhuggning är en typisk manlig syssla. Detsamma gäller grillning och att snickra på hus. Företeelser som borde utföras av experter enligt EU. Stolligheterna och kontrollbehovet tycks ha nått nya, oanadade höjder!

 26. Pingback

  […] https://klimatupplysningen.se/klimatpanelens-rapport-ar-ett-ovetenskapligt-hafsverk/ […]

 27. Solbacken

  #6
  Intressant att höra din notering av Stockholms skärgårds ovanligt fina vatten i år. Vi har gjort samma iakttagelse av vattnet i Roxen, en grund sjö i Östergötland som brukar bli alldeles ogenomskinlig av gröna alger långa perioder på sommaren. I sommar har vattnet varit inbjudande varje gång vi gått för att bada eller vattna hunden. Konstigt nog har samma fenomen varit synligt i vår trädgårdsdamm där vi har ca 15 guldfiskar som enda vattenrenare. Förklara detta den som kan!

 28. Bim

  Ingemar 20
  Jag har läst in mig , här på KU, Per Welanders intressanta genomgång hur arbetet går till och vilka människor som sköter vad inom IPCC. Baserat på Donna Laframboises genomarbetade reportage. Det vandrar ju neråt i hierarkierna. Från tusentals vetenskapares rapporter tills att den första gallringen sker och några tusentals sidor skickas vidare neråt, och rapporten tunnas ut allt mer. Sista stadiet är ju rena alarmistiska amatörer som författar.
  Det är ju en systematiskt politisering innan det hamnar på politikernas bord.

  Vad jag reagerar mot är att IPCC vet mycket väl hur alarmistisk rapporten till politikerna är och hur den används i politiken. De borde dementera och förklara hur galet det används.
  Men det visar ju tydligt att IPCC inte har ett smack med vetenskap att göra. Det är ett politiskt propagandaorgan.
  Ingen kritik mot ditt inlägg, Det är både bra och viktigt.

 29. Adepten

  IPCC jämför alla dagens klimatförsämringar med år 1850-1900, som berör atmosfären, havet, kryosfären, biosfären och land. t.ex. extrem hetta (inklusive värmeböljor), extrem nederbörd, torka, förändrade landmonsunutfällningar, reträtt av glaciärer, minskade arktiska havsisområdet, stigande medelhavsnivåer, tropiska cykloner.

  Det tycks som om IPCC anser att 1850-1900 talet var en optimal tid för människan, CO2 var 280 ppm klimat och vädret var lagom! Min föreställning är att vi då befann oss i ett jordbrukssamhälle med svåra umbäranden för de många och populationen på planeten var bara ca 1,5 miljarder. Är det den långsiktigt hållbara lösningen som IPCC inte skriver ut, att minska populationen till max 1 miljard individer för att leva ett ”normalt” liv?

  När jag läst IPCC AR6 hittar jag ord som medeltro, högt förtroende, medel konfidens, hög konfidens. Vad står dessa ord för och hur är deras ”valör” definierade som?
  Slutligen Table SPM.2: Helt obegriplig för mig! Kan någon översätta vad den vill säga?

 30. Karl Eider

  #28

  Målet att vi ska bli ”fossilfria”, innebär att runt 80% av den energitillgång vi har idag, försvinner. Konsekvenserna av detta kommer bli extremt dramatiska. Utan energi, ingen mat, ingen välfärd. Man kan nog räkna med att stora delar av jorden befolkning kommer stryka med.

  Så ja, populationen kommer minska drastiskt. Tror dock att protesterna kommer bli så stora innan det, att det aldrig kommer ske. Dessutom är det bara västvärlden som håller på att utsätta sig själv för detta destruktiva beteende.

 31. Lena Krantz

  Ny studie med bland annat Ole Humlum som författare.
  https://medium.com/@ceres-science/how-much-has-the-sun-influenced-northern-hemisphere-temperature-trends-an-ongoing-debate-121c5b1f2825

 32. Maggan

  #13 L
  Hmm detta med temperatur rekord i Sydeuropa tål att ifrågasättas.
  Har ett starkt minne från nyhetsprogram i svensk TV för många år sedan där man visade videoklipp från Aten i Augusti med folk som badade i fontäner och tempen var rekord ca +50C!!! Årets sk rekord ligger under detta men eftersom svenskar tror att all temp som överstiger +30 är extremt så är det lätt att övertyga.
  För övrigt får Spanien nu i dagarna sommarens första egentliga värmebölja som kommer att vara 3-6 dagar beroende på ort mm. Inga rekord har uppmätts ännu denna sommar där.
  Minnet är kort hos alarmister.

 33. Torbjörn

  #30 Maggan
  Det är nog inget fel på minnet hos alarmisterna, snarare fel på datormodellerna där data förvanskas.
  NOAA försöker få oss att tro att juli 2021 var den varmaste som uppmätts, jag har inte dubbelkollat, men både 2016 och 2019 borde ha varit varmare. Någon här som vet?

  Hur ser det ut i AR6 med solinstålning och albedoförändringen? Jag har bara skummat lite men inte hittat något.

  En annan sak, vilken temperatur var det 1850-1900?

 34. OT: Ingrid Vesterlund har begått ett gravt brott: Inte bara har hon kallat AR6 för propaganda och Fake News. Hon har också förolämpat hela medieeliten för samma sak. SAMT gått emot partilinjen inom Centerpartiet.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/luleapolitiker-avgar-efter-utspel-kallade-fn-s-klimatrapport-for-fake-news

  Nu gör hon en ”nedstigning till skeptikernas helvete” https://klimatupplysningen.se/en-nedstigning-till-skeptikernas-helvete/

  Vi får hoppas att hon kan hämta sig från denna iskyla från det offentliga Sverige. Hon är välkommen att beblanda sig med oss andra utstötta här på KU och berätta om vad drivit henne att säga en sanning, så där utan vidare.

 35. jensen

  28
  Finns ingen statistisk grund för deras definitioner.
  Är egentligen mest baserade på gissningar, ev. politiska röstningar.
  Under en ” diskussion” kom man fram till en värdering. Kom fram med en hög värdering.
  En inflytelse grupp ansåg att det kunde bedömas som en för hög värdering, och fick gehör att sänka troligheten flera steg.
  Kommentar: Detta är min personliga uppfattning, men baseras på ett otal högst trovärdiga kritiska rapporter och slutsatser.
  Skulle verkligen vara intressant att studera en statistisk ” översättning ” innefattande marginaler av IPCC`s ” skala”.

 36. Torbjörn

  #32 Ingemar
  Har ni någon kontakt med Johan Berglund, som deltagit i detta arbete

  http://www.raa-journal.org/docs/papers_accepted/2020-0449.pdf

  Skulle vara kul att höra hans synpunkter på AR6

 37. Håkan Bergman

  Torbjörn #31
  UAH Juli 2021 0.20, 2019 0.25, 2016 0.26

 38. Erik

  #23 Lars

  Tycker du -handen på hjärtat- att SvD har en balanserad rapportering?

  Deras alarmistiska rapportering ligger inte långt efter DN/Public Service (vilket inte säger lite)
  Här är listan med artiklar:
  https://www.svd.se/om/klimathotet

 39. Jonas

  Angående juli temp enligt Copernicus ERA5:

  ”Globally, July 2021 was:

  0.33°C warmer than the 1991-2020 average for July
  very similar in temperature to July 2020, making the two years the joint third warmest Julys on record
  cooler by only 0.07°C than July 2019
  cooler by only 0.03°C than July 2016.”

  Japanska JRA-55 kom fram till att årets juli var 3:e varmaste.

  Från Ryan Maue:

  ”July 2021 global temperature anomaly from JRA-55 reanalysis +0.26°C compared to 1991-2020 climatology.

  Ranking probably tied for 3rd warmest with 2020, behind 2016 and 2019 by 0.1°C.”

 40. Daniel Wiklund

  Text-tv förnekar sig inte. Varje dag, ibland flera ggr varje dag, rapporter om den ”hemska” värmen. Varmaste julimånaden som uppmätts på jorden. (Varför inte hela universum, eller tillhör inte jorden universum) Oroväckande säger Rickard Spinrad, NOAA föreståndaren, och kopplar rekordet till klimatförändringar. Vilken sensation, klimatförändringar OJOJ!!!! Nobelpris väntar. I det här fallet är en förstaplats sämsta placeringen, säger Spinrad. Är det tillåtet Rickard S att känna glädje över det fantastiska vädret vi haft i Luleå dom senaste dagarna, sol och värme. Jag är så f-t less på alla rapporter om att jorden håller på att brinna upp. Nu visar sig den stora kometen varje dag, den krumelurar så att NOAA fått solsting. Kan inte alla domedagspredikanter bara slappna av och ta sig ett svalkande bad. Himlen ramlar inte ner.

 41. Robert Norling

  Man kan ju fråga sig vilken global temperatur som har passerat den varmaste temperaturen under Holocen. Vem, var, hur, när har den mätts. Är det på samma tvivelaktiga sätt som SMHI mäter inne i stadskärnorna, flygplatser eller…
  Enligt NOAA -satelliter så har ju i stort ingenting hänt på över 20 år.

 42. jensen

  40
  Svar: Isborrkärnor.
  I Skanderna fanns inga glaciärer förrän framåt 4000-5000 år sedan.
  Som idag helt observerbart finner man tidigare havsnivålinjer betydligt högre än idag, dvs. betydligt varmare.
  Historiken talar likaså entydigt. Denna suddar klimatscientologerna bort frenetiskt.

  http://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2018/07/waves-and-tides.pdf

 43. Anders

  Om Ni tröttnat på DN och SvD kanske den nya tidningen Epoch Times Sverige kan vara värd att testa?

  Tips från senaste E-Edition kommer nedan. Jag hoppas länken är öppen.

  Klicka på länken för att se artikeln

  VÄDER Enligt rapporter blir det både varmare och kallare på jorden
  https://epochtimessverige-swe-app.newsmemory.com/?publink=048644a3d_1345e9f

 44. En av de första meningarna i Ingemars utmärkta sammanställning: ”Än så länge är enbart Summary for Policymakers (SPM) klar men den stora rapporten är också tillgänglig, om än under revidering och anpassning till SPM.” är talande för IPCC:s brist på vetenskaplig stringens. Nu anpassar man alltså underlaget till sammanfattningen i stället för tvärtom, vilket borde vara det rimliga.

 45. Lars Kamél

  En sak som de klimathotsreligiösa knappast kommer att märka med rapporten, är att den INTE hävdar att det pågår en klimatkris! Uttrycket ”climate crisis” förekommer bara en gång, och då för att meddela att medierna har börjat att använda uttrycket. Ingenstans står det att ”climate crisis” pågår.

 46. Andreas

  Hej,
  Tack för intresant analys.

  Jag har en fråga. Enligt uppgift tas rapportens sammanfattning fram genom att alla länder (som vill) får sitta med och nagelfara texten, i princip rad för rad.

  Alla ska vara överens.

  Ett sånt förfarande, om det är korrekt, innebär att texten väl inte skulle klara en granskning om ett akademiska och vetenskapligt arbetssätt.

  I min värld är det ett rent politiskt arbetssätt, där konsensus mellan länder är mycket viktigare än fakta och vetenskapliga resultat.
  Mvh
  Andreas

 47. Adepten

  Skannat igenom IPCC_AR6_WGI_Full_Report. Finns en stor mängd referenser på forskningsresultat på orsaker som påverkar klimatet. Det som förvånade mig var Solens ”obefintliga” inverkan på klimatet, referenser lyser med sin frånvaro 😉 Forskningen inom det området verkar inte ha påverkat de som sammanfattat alla forskningsresultat. Något att fundera över vad det beror på.

  #45 Lars Kamél
  Håller med dig att ingenstans står det att en “climate crisis” pågår. Endast MMS påstår det.

 48. Adepten

  #31 Lena Krantz
  Tyvärr finns ingen av dessa personer till den hänvisade studien om ”Hur mycket har solen påverkat temperaturtrenderna på norra halvklotet” angivna som referenser i IPCC_AR6_WGI_Full_Report. Vilket bevisar att IPCC körsbärsplockar sina referenser till att överensstämma med agendan om att det är antropogena växthusgaser som är orsaken till klimatförändringarna.
  Kan inte hitta en enda klimatskeptisk forskare som finns som referens i IPCC_AR6_WGI_Full_Report! Men jag känner inte heller till alla som är klimatskeptiska 😉