IPCC skruvar upp

IPCCs karta

Vi på Klimatupplysningen kommer säkert att få anledning att återkomma till den nya sammanfattning av det klimatvetenskapliga nuläget. Här har jag valt att titta på den mening i varje SPM (Summary for Policymakers) som så att säga sammanfattar sammanfattningen. Alltså i en mening visar IPCCs bedömning av det klimatvetenskapliga nuläget.

AR1 (FAR) 1990

These increases will enhance the greenhouse effect, resulting on average in an additional warming of the Earth’s surface

Dessa ökningar kommer att öka växthuseffekten, vilket i genomsnitt leder till ytterligare uppvärmning av jordens yta

 

AR2 (SAR) 1995

The balance of evidence suggests that there is a discernible human influence on global climate.

Bevisen tyder på att det finns ett märkbart mänskligt inflytande på det globala klimatet.

 

AR3 (TAR) 2001

There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities.

Det finns nya och starkare bevis för att det mesta av den uppvärmning som observerats under de senaste 50 åren kan hänföras till mänsklig verksamhet.

 

AR4 2007

Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.

Det mesta av den observerade ökningen av den globala medeltemperaturen sedan mitten av 1900-talet beror mycket troligt på den observerade ökningen av antropogena växthusgaskoncentrationer.

 

AR5 2013

It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.

Det är extremt troligt att mänskligt inflytande har varit den dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.

 

AR6 2021

It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.

Det är entydigt att mänskligt inflytande har värmt atmosfären, hav och land.

Det har alltså gått ifrån att antropogena utsläpp av växthusgaser har något slags inflytande på klimatet till att de är den enda orsaken till uppvärmningen. Naturliga förändringar och intern variabilitet tycks ha försvunnit helt på vägen. Man kan naturligtvis invända med att de har blivit säkrare och säkrare men det går inte heller ihop med dem som påstår att forskarna har varit helt säkra på att klimatförändringarna är människans fel i 30 år nu.

Kartan ni ser längst upp kommer från en ny sida hos IPCC där man själv kan fylla i vilket scenario och vilka variabler man vill titta på, en interaktiv Atlas. Jag valde så långt fram i tiden man kan välja samt ett medelscenario och modellerad havsnivåhöjning. Det dyker ju upp en del larm om ex Stockholm och Mälaren lite då och då. SVT skriver exempelvis:

”Luckorna är en del i arbetet med att klimatsäkra vattentäkten i Stockholmsområdet för lång tid framåt. Vid nästa sekelskifte kan havsnivån i Stockholmsområdet vara 50 centimeter högre.”

Riktigt var uppgiften om 50 cm högre havsnivå kommer ifrån vet jag inte men det ser inte ut som att den kommer från IPCC i alla fall.

Det kan ju inte vara så att man litar på IPCCs förutsägelser bara ibland från politiska håll.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joppe

  Snälla upplys en okunnig! Jag förstår väder. Jag förstår också ”makro väder” (hyfsat) och hur t ex norra halvklotet kan vara varmare/kallare än normalt under långa perioder (decennier). Det jag inte förstår är hur det globala snittet kan variera – hur den globala medeltemperaturen kan variera? Om nu inte solens aktivitet påverkar klimatet (som AGW alarmisterna hävdar) hur kan då medeltemperaturen variera? Hur kan den samlade värmeenergin fluktuera?

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Lena! Smart grepp att jämföra just denna meningarnas mening från 1990 till idag.
  Så som jag läser sista meningen säger den ungefär vad vi alla säger koldioxiden bidrar till en viss uppvärmning. Javisst, men med hur mycket är nog mest skrivet i stjärnorna, särskilt den närmsta.

 3. Gunnar Juliusson

  Tack för detta.
  Om man lusläser så tycks det som om AR3 – AR5 i sina slutmeningar anger att det mesta av uppvärmningen sedan 1950 beror på mänsklig aktivitet, medan AR6 har tagit bort kvantifieringen och bara anger att det är säkert att någon uppvärmning beror på människan, vilket väl synes rimligt, om än inte säkert mätbart. Men jag förmodar att man uttrycker sig mer bestämt om humant orsakad klimatkris tidigare i sammanfattningen.

  Såg nu att Ann LH hade samma kommentar.

 4. Lars M

  Den senaste formuleringen är ju inte särskilt uppseendeväckande och väldigt otydlig. Att mänsklig verksamhet har ett inflytande är ju klart, men hur mycket?

 5. Lasse

  Tack Lena
  Läsning utan bilder är svårt.
  Lånar denna från gårdagen:
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1800/to:2021/normalise/plot/esrl-co2/from:1800/to:2021/normalise

  Denna temperaturserie har granskats med CO2 hypotesen:
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/14/170-years-of-earth-surface-temperature-data-show-no-evidence-of-significant-warming/

  Det verkar som om det finns annat som påverkar!
  Solen kanske?

 6. Simon

  Kan ju vara alltifrån att någon målat om sitt hus och därigenom råkat påverka jordens albedo till den ökade växtligheten. 🙂

  Att kvantifiering saknas är faktiskt väldigt intressant. Därigenom blir ju hela sammanfattningen meningslös. Hur man får detta till att vi har 10 år på oss är uppseendeväckande minst sagt.

 7. Daniel Wiklund

  Dessa människor, vad kan dom inte ställa till med. Vi måste rädda oss från oss själva. Vi har en tjock lagbok som försöker få oss att hålla oss på rätt sida av lagen. Inte det enklaste. Fängelserna är överfulla. Det var enklare under nödåren. Då menade prästerna att Guds hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. IPCC säger egentligen samma sak. Människorna syndar, vi kör bensinbilar, vi flyger, vi äter kött med mera. Upphör vi inte med det väntar helvetet bakom hörnet. Inte ens FN och IPCC eller Miljöpartiet kommer att skonas. Även om jag misstänker att även personer knutna till FN och IPCC och MP syndar. I bibeln finns också levnadsregler. I Matteus står det om att välja den smala vägen (cykelvägen) som leder till Gud och inte den breda vägen ( bilvägen) som bara leder till fördärv. Halleluja sjunger IPCC-s kör.

 8. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Så har den av upplevd och dokumenterad verklighet motbevisade gamla hockeyklubban kommit till heders igen – med en missvisande skala, för säkerhets skull! Michael Mann reser sig likt fågeln Fenix ur ruinerna av sitt raserade tankebygge.

 9. Lennart Svanberg

  Är medlem i ett nystartat parti och där har jag tagit debatten om klimatpolitiken utifrån det jag till stor del har lärt mig här på bloggen. Glädjande är att majoriteten av människorna i debatten håller med om att allt har gått överstyr och ifrågasättandet av alarmismen uppskattas. Även om vägen känns oändligt lång till att sanningen ska segra så gläds jag åt respekten våra åsikter har börjat få och som vanligt handlar det om att nå ut till alla dem som egentligen inte orkar, vill eller har möjlighet att själv sätta sig in i frågan.

 10. pa

  De har blivit säkrare på att bli säkrare ju mer förankrad lögnen blivit. IPCC är ett dårhus.

 11. Lars Thorén

  Även om mer energisnål och avancerad teknik produceras minskar inte energiåtgången eftersom allt fler människor som använder fler prylar och transporter ökar. Koldioxidutsläppen är summan av varje enskild persons liv. Detta minskar inte. Därför finns det inte en chans att reducera utsläppen av så kallade växthusgaser utan att också rminska antalet människor på planeten. Alternativet är att riva ned det samhälle vi har idag, införa global planekonomi och stoppa den ekonomiska tillväxten. Då backar vi in i ett nytt medeltidssamhälle…
  Det är väl det klimathotarna förespråkar, med Greta och Johan och Anders W och Per B m fl som frontfigurer.

  Så här kan man se det istället. Den globala uppvärmningen och koldioxid är en positiv utveckling. Biomassan på jorden ökar och kallare delar i världen värms upp en smula. Klimatet landar på en ny, varmare och för människan en behagligare nivå. Odlingsarealerna ökar väsentligt vilket reducerar behovet av befolkningsminskning. Ett humanistiskt synsätt.

 12. Dan

  Miljöfanatikerna anser såvitt jag kan se att människan utgör en slags invasiv art här på jorden och att jorden skulle klara sig bättre utan oss.
  Det må vara hursomhelst med det, faktum är att ingen av oss har bett om att födas här, och vår rätt att vara här ligger i att de partiklar våra kroppar är uppbyggda av var med när jorden blev till för 4 miljarder år sedan.
  Dessutom, en vacker dag kommer dessa våra partiklar att återgå till jordens massa.
  Miljöpartiet, dra åt h-e.

 13. Mats Enqvist

  Tack för denna pedagogiska tidslinje.
  Det kan noteras att AR6 tonar ner det antropogena bidraget jämfört med AR5 (även om det nu är ”unequivocal” i stället för ”extremely likely”). Även AR3 och AR4 utpekar bidraget som dominerande medan AR 6 inte hävdar detta.
  Kanske IPCC sansat sig en aning. Massmedia, politiker och aktivister har det definitivt inte.
  De inlägg som för en tid sedan förutspådde att ”extremväder” skulle bli klimatalarmismens nya tema hade 100% rätt!!

 14. Maggan

  Jag har läst i utländsk press att IPPC nu förutspår att Sydeuropa kommer att bli obeboeligt inom en snar framtid. Enorma naturbränder, ökenspridning till följd av uppvärmning. Nordeuropa å sin sida kommer att få svalare och regnigare klimat med ständigt återkommande översvämningar!
  Detta scenario skiljer sig från Al Gore’s spådomar om att Nordeuropa skulle få typ nuvarande medelhavsklimat.
  Har någon som lusläst rapporten som kan bekräfta detta?

 15. Adepten

  #5 Lasse
  Bra länk till ”wattsupwiththat” som bekräftar bilden att det inte otvetydigt är endast människan som orsakar den globala uppvärmningen 🙂 Problemet är att IPCC inte har några referenser till forskare som anges på den sajten.
  Sen kan jag bara konstatera att IPCC med AR6 har skruvat upp människans skuld till den globala klimatförändringen. Därför sympatiserar jag med din åsikt om att det är solen som är orsak till den globala uppvärmningen.

 16. Sigge

  #14 Maggan

  Man skall inte lita på vad andra refererar om IPCC-rapporten. Det är bättre att läsa rapporten själv eller sammanfattningen som de själva skrivit.

  Många som är kritiska mot IPCC överdriver det IPCC framför för att kunna vara kritiska mot IPCC.

  Klimatet i Sydeuropa kommer inte att bli obeboligt men det kommer att bli mer likt det som är i Nordafrika, så lite kärvare blir förutsättningarna för att leva där.

  I Nordeuropa kommer klimatet att bli varmare. Nederbörden kommer också att öka. Men klimatet kommer inte att bli så mycket fuktigare för att det varmare klimatet gör att marken torkar upp snabbare efter regnvädret.

  Ständigt återkommande översvämningar är också en överdrift. Att det är ökad risk för översvämningar betyder inte att det är ständigt återkommande.

 17. Bim

  De glömde det viktigaste.

  Det är extremt troligt att vi ljuger skjortan av mänskligheten….

 18. Ivar Andersson

  Havsnivåhöjningen har ökat från 1.7 till 3.7 mm/år enligt SPM A.1.7. Vilken katastrof 🙂
  Figure SPM1. Vänstra delen visar hockeyklubban. Ingen varm period sen Jesu födelse vilket inte stämmer med historieskrivningen. Högra delen visar uppvärmning på 1940-talet som jag aldrig hört talas om.
  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

 19. I de stora dagstidningarna, i radio och TV är man överlyckliga över IPCCs rapport. Det mesta är rena fantasierna förstås, men jag antar att våra journalister bara läser press-releaser och resten hittar de på själva med tama ”forskare” som för fram skräckversioner.

 20. Daniel Wiklund

  # 16 Sigge Man behöver inte överdriva det IPCC framför för att vara kritisk. Kary Mullis skrev för snart 25 år sen att IPCC var ”Internationella byråkratdjävlar”. Det stämmer ännu mer nu. IPCC kan läggas ner. Klimatet kommer inte att förändras för att IPCC läggs ner. Men folk kommer att få bättre samveten. IPCC har bidragit till att ge folk dåligt samvete. Nu påminns man ju varje dag att man bidrar till att jorden går under om man tex kör bensinbilar eller åker flyg.

 21. Bjarne Bisballe

  Sekseren er mindre alarmerede end femmeren

 22. Björn

  Joppe [1]; Utan att inkludera solen i din frågeställning är det enligt min mening också omöjligt att besvara frågan. Den enda faktor som tillför energi är solen, vad annars? Inflödet av energi är ingen konstant, utan högst variabel från timme till timme. En del av den elektromagnetiska vågen som når jordatmosfären, blir spektralt filtrerad innan den når jordytan. Det mesta av energin i UV tas upp av de yttre lagren inkluderande stratosfären. Denna variabla energi över tid är klimatforskarnas elefant i rummet, därför att detta komplex av energi, är i det närmsta fysikaliskt ännu okänt.

  Klimatforskarnas drivande faktor av klimatsystemet är s.k GHGs, alltså växthusgaser. Men så enkelt är inte klimatsystemet att den går att behandla som något enbart internt. Jordens atmosfär är helt öppet mot rymden och kan därför inte behandlas som något isolerat. Det finns ännu mycket att förstå innan man kan någorlunda säkert säga varför den globala temperaturen varierar från månad till månad. Men utan att inkludera solen är besvarandet meningslöst.

 23. V i har nyligen tagit del av UAH:s mätning av temperaturen för juli, vilken var 0,2 grader C över snittet för de senaste 30 år. Det utgör i min värld allt annat än en alarmerande uppvärmning. Verkligheten gör att IPCC:s profetior kommer på skam.

 24. Bäckström

  Voila!
  Äntligen en rejäl hockeyklubba som får Mann själv att bli avundsjuk!

  Läs Steve McIntyres kommentarer:
  https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/

 25. Uppgifterna om ”om 50 cm högre havsnivå” i Stockholms-området vid nästa sekelskifte verkar vara helt bort i tok. Enligt Lantmäteriet har vi en stabil landhöjning där på cirka 5 mm/år. Räknar vi med den årliga globala havsnivåhöjningen om cirka 2 mm/år blir landhöjningen netto cirka 3 mm/år.
  Det innebär att havsnivån istället bör vara 30 cm lägre strax efter nästa sekelskifte.

 26. pa

  #16

  Väderlekstjänster klarar inte av att tillförlitligt förutsäga väder 2 timmar i förväg. Varför skulle någon överhuvudtaget kunna förutsäga klimat om 10 år. Hypoteserna är fel och instrumenten för grovhuggna. Det här området är på stenåldern jämfört med verkligt vetenskapliga områden som tillämpad fysik eller kemi.
  De som dyrkar IPCC tillhör en sekt i klass med jordenplattsällskapet.

 27. Håkan Bergman

  Orkar man inte läsa allt så har ubbhultarn idag 12/8 en bra sammanfattning av dom värsta vantolkningarna av rapporten.

  https://www.ericsoniubbhult.se/

 28. En annan

  Problemet är väl snarare att vi har en journalistkår, som förutom att vara helt obildade inom matte/fysik/kemi agerar som nyttiga idioter åt främmande makt! Att låta filosofer uttala sig om klimatet…där går väl gränsen,…Expressen la ner sin kvinnogenushittepåsäljaskittillläsarnaredaktion för ett tag sedan! Skönt, nu kan dom rädda kvinnorna ägna sig åt det dom är bra på; smink, lyxfester, heminredning, kärleksproblem, you name it…
  Frågan återstår, varför gör journalisterna detta?
  Jens Ganman menar att journalisterna är aktivister, okey, men i vilket syfte?
  Någon talar om för chefredaktörerna vad som ska skrivas, helt ok vad gäller privat press, men i PS…NONONO!
  Dagens journalister är bara nyttiga idioter, de vettiga klev av, och kliver av i takt med att dårarnas paradis framträder!

 29. Simon

  #27 Håkan
  Han pekar här på en öm punkt som alarmisterna verkligen inte vill diskutera:

  ”Att IPCC förespråkar mer kärnkraft som en lösning för att minska utsläppen kommenteras av få journalister, troligen för att dessa klimatskribenter står Miljöpartiet nära. Och vad Miljöpartiet tycker om kärnkraft vet vi. Men både IPCC och andra FN-organ har tydligt pekat ut en ökad satsning på kärnkraft som en viktig klimatåtgärd. Det märkliga är att media och klimatalarmister lyssnar på allt annat som IPCC mfl skriver, och gärna kryddar det lite extra – men inte just det som sägs om kärnkraftens viktiga roll.”

 30. Maggan

  #16 Sigge
  Jag tror inte på AR6.
  Är däremot däremot intresserad av att känna till deras fantasier. Sydeuropa mer som Nordafrika? Det är redan så sedan länge om man jämför Marocko och norra Algeriet med Andalusien och Sicilien tex. Märklig prognos att det skulle bli så stor skillnad mellan Paris och Madrid? Jag har bestämt läst att Nordeuropa skulle drabbas av svalare klimat och mer nederbörd samtidigt som Spanien och Italien går mot Saharaöknen. Fullständigt orimligt scenario när det under bronsåldern inte var på det viset (som var minst +2C mot idag) Kan någon som läst hela rapporten hänvisa till var detta, står att utläsa?

 31. Ivar Andersson

  #28 En annan
  PS och MSM är beroende av statens bidrag och biter inte den hand som bidrar med pengar. Journalisterna är rädda om sina jobb.

 32. Lennart Svanberg

  #26 – Exakt!

 33. Lasse

  Solen skiner från molnfri sky:
  https://notrickszone.com/2021/08/11/ipcc-ar6-focusses-on-absurd-fairy-tale-scenarios-ignores-hundreds-of-publications-major-factors/

  Allt fler timmar!

 34. Håkan Bergman

  Lasse #33
  ”A.3.3 Decreases in global land monsoon precipitation17 from the 1950s to the 1980s are partly attributed to
  human-caused Northern Hemisphere aerosol emissions, but increases since then have resulted from rising
  GHG concentrations and decadal to multi-decadal internal variability (medium confidence). Over South Asia,
  East Asia and West Africa increases in monsoon precipitation due to warming from GHG emissions were
  counteracted by decreases in monsoon precipitation due to cooling from human-caused aerosol emissions
  over the 20th century (high confidence). Increases in West African monsoon precipitation since the 1980s are
  partly due to the growing influence of GHGs and reductions in the cooling effect of human-caused aerosol
  emissions over Europe and North America (medium confidence).
  {2.3, 3.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, Box 8.1, Box 8.2, 10.6, Box TS.13}”

  reductions in the cooling effect är det nya heta, vi får ge dom några år innan dom klarar av ångesten av att skriva att det blir varmare.

 35. Torbjörn

  Det mest alarmerande med IPCC:s rapport är hur de raderat ut historiska temperaturförändringar och försöker lura människor att det inte varit så här varmt på över 100000år.

  Historien berättar en annan historia där både Romartiden och Medeltiden var varmare, men där görs försök att bortförklara med att de bara var regionala.

  Men både Romartiden och Medeltiden pågick under så lång tid att det skulle vara omöjligt att vara regionala värmeöar, utan värmen skulle spridas över hela jorden.

  När det gäller mätningar av temperaturen finns det fortfarande inga pålitliga data, de som finns är kraftigt manipulerade för att passa koldioxidhalten.

  Det kommer att bli svårt för dem att förklara varför temperaturen sjunker trots ökande halt koldioxid.

  De underskattar de naturliga faktorer som albedoförändringar, som för övrigt är en större påverkansfaktor än CO2, samt den låga solaktivitet som påverkar jetströmmen som i sin tur skapar värmeböljor och kallare väder om vart annat med extrema väderfenomen som följd.

  Den ”Globala Temperaturen” sjunker sedan några år tillbaka, vilket syns på den ökade havsisen i både Arktis och Antarktis, det syns på Grönlands inlandsis, det syns på de köldrekord som registreras runtom på jorden och det syns på missväxten som kommer att bli ett stort problem om temperaturen fortsätter sjunka son Zharkova förutspår.

  Till och med Kebnekaises glacier växte under förra året, även om SU försökte få det att låta som om den hade minskat ytterligare.

  Vilka vetenskapsmän kan vi lita på?

 36. Bert+Nilsson

  # 14 Maggan.

  Att sydeuropa skulle bli mer likt nordafrika är väl bara det gamla ökenutbredningsnarrativet som lever vidare?

 37. AG

  I AR6, så har man – äntligen – erkänt att skräckscenariot RCP8.5 är orealistiskt. I så fall varför refererar man till och ändå använder scenariot över 700 ggr i WG1 som om detta erkännande inte gjordes? Och, varför använder sig svenska myndigheter som SMHI av detta skräpscenario?

  ”Chapter 4- page 16: ” The high-end scenarios RCP8.5 or SSP5-8.5 have recently been argued to be implausible to unfold (e.g., (Hausfather and Peters, 2020); see Chapter 3 of the AR6 WGIII). However, where relevant we show results for SSP5-8.5, for example to enable backwards compatibility with AR5, for comparison between emission-driven and concentration-driven simulations, and because there is greater data availability of daily output for SSP5-8.5”

 38. Maggan

  #36
  Ökenutbredningsnarrativet hittades på av Al Gore 2006 och i verkligheten har planetens öknar minskat de senaste åren.
  Inga klimatflyktingar har flyttat från Medelhavet till Norden (utom av rent yrkesmässiga skäl) däremot har ovanligt många svenskar skaffat fritidsboende eller flyttat till Medelhavet de senaste åren.
  Men eftersom nordeuropeer gärna skulle se ett varmare klimat likt Medelhavet på hemmaplan så vill man nu skrämmas med att de kommer få långa regniga somrar istället.
  Lite väl genomskinligt?

 39. Zeke

  # 28 En annan

  Du har uppenbarligen aldrig hört talas om Alex Epstein, briljant filosof och författare till boken ”The moral case for fossil fuels”. Han tvekar heller inte att ge vittnesmål inför US Senate:

  https://www.youtube.com/watch?v=R5KoYJ64vjA&t=2s

  Och man kan konstatera att det är positivt att Expressen (om nu någon bryr sig om dessa kvällsblaskor) lagt ned sin PK genus-redaktion och sedan stanna där. Att fylla på med kvinnonedlåtande kommentarer är däremot onödigt för att uttrycka sig milt.

 40. tty

  Ny klimatlögn i den högre skolan från SR/Vetenskapsradion:

  ”Klimatpanelen vill inte ”utesluta” en händelse med låg sannolikhet och stor osäkerhet: att isberg i västra Antarktis börjar smälta loss, vilket kan leda till en höjning av havet på upp till femton meter.”

  Detta trots att en total kollaps av västantarktisisen bara skulle höja havsnivån med drygt 3 meter. Vilket t o m AR6 medger (sid 9-71).

  Den bisarra terminologin ”isberg … börjar smälta loss” visar f ö att vetenskapsradion inte har en susning om vad det rör sig om.

 41. tty

  #14/36

  Varmare klimat innebär inte på något sätt att det automatiskt blir torrare i Medelhavsområdet, snarare tvärtom.

  Under den förra mellanistiden, då Medelhavet var ca 3 grader varmare än nu, ökade sötvatteninflödet till Medelhavet så mycket att det blev stabil stratifiering och syrefria bottnar i Östra och Centrala Medelhavet.

  Detsamma hände, men i mindre skala även under den varmaste delen av den här interglacialen (”Sapropel S1”, 6800-9000 år sedan):

  https://www.academia.edu/28144399/Palaeoclimate_and_the_formation_of_sapropel_S1_inferences_from_Late_Quaternary_lacustrine_and_marine_sequences_in_the_central_Mediterranean_region

  Förresten litet märkligt att detta inte tagits i bruk som skräckscenario, men det beror nog på att det inte rimligen går att snika ihop med ökad torka.

 42. Sigge

  #30 Maggan

  Det är inte alls säkert det står i AR6 att Nordeuropa skall bli kallare och blötare. Jag tycker du ska läsa AR6 själv och inte tro på vad diverse kufar påstår vad som står där.

  Du har fel om hur varmt det var på bronsåldern. Det var ungefär en halv grad varmare än förindustriell tid, d v s ungefär som det var på 80- eller 90-talet.

 43. Daniel Wiklund

  # 42 Sigge Kan jag få namnen på ” diverse kufar”. Är det Rockström du avser, eller Per B, eller Per H.

 44. tty

  ”Det var ungefär en halv grad varmare än förindustriell tid, d v s ungefär som det var på 80- eller 90-talet.”

  I så fall var det kallare under bronsåldern än det var under medeltiden då temperaturen var ca 0,7 grader varmare än 2000-2010

  https://www.landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.201542/34

 45. tty

  #28

  ”Någon talar om för chefredaktörerna vad som ska skrivas, helt ok vad gäller privat press, men i PS…NONONO!”

  Googla ”Covering Climate Now”.

  SR/SVT har tidigare öppet stått som medlemmar, men gör det inte nu längre.

 46. En annan #28,

  ”Att låta filosofer uttala sig om klimatet…där går väl gränsen,”

  Problemet är inte filosofi som sådan – Newton var t.ex. professor i naturfilosofi. Nej, problemet är att de filosofer som får skriva i DN och på andra ställen (och som får forskningsbidrag) är okunniga om klimatvetenskapen. Särskilt gäller detta moralfilosofer. De filosoferar tyvärr ofta om saker som de har mycket lite faktakunskap om.

 47. Lars Cornell

  ”Moralfilosofer”
  Ordet KULTUR kommer från latinets Cultura som betyder odling.
  Det kan beskrivas som – odla, vårda, dyrka och vörda.

  Det är ett bestämt, traditionellt och upprepat sätt att arbeta och uppföra sig. Det är vårt språk, våra traditioner och vårt sätt att leva, med gemensamma erfarenheter och värderingar.

  Låt din tanke gå vidare på egna vägar.

 48. Maggan

  #42 Sigge
  Det är bevisat sedan länge av socialantropologer, arkeologer , biologer mfl att under bronsåldern i Sverige hade tex Mälardalen ungefär samma klimat som dagens Normandie. Det skiljer flera grader i årsmedeltemperatur mellan Stockholm och Paris. Uppvärmningen av klimatet som skedde då föranledde en stor migration från kontinenten till Sverige eftersom levnadsförhållanden förbättrades avsevärt.
  Under den påföljande järnåldern skedde en markant nedkylning av klimatet osv.
  Klimatet har skiftat betydligt periodvis i historien.
  Jag vill oxå framhålla att de scenarier jag läst om hämtade från ansedd internationell dagspress och inga kufar.
  Vad bygger du dina påståenden på?

 49. Hans H.

  #18 Gunnar Juliusson

  Du ”killgissar” faktiskt en hel del i ditt svar #7 Sören Nybergs funderingar.

  Jag har mycket lång seglingserfarenhet av skärgårdsområdet mellan stora ön Åland och finska fastlandet. Ålands och Åbolands skärgård, som sammantaget kallas Skärgårdshavet. Ca. tre gånger så stort som Sverigers största skärgård, Stockholms skärgård.

  Området har två mycket stora havsfjärdar, Skiftet och Delet, och gränsen mellan Åland och Åboland går mitt i dessa. Marinbiologiska forskningsstationen Husö ligger i NV kanten av Skiftet, men rätt lång bit skärgård in till egentliga ön Åland.

  Platsen är vald med omsorg vid dessa stora havsfjärdar med stor genomströmning av vatten. Grundare än Ålands hav är det, men inte alls kan det kallas grunt för det.

  Det fanns förr regler som sa att utländska fartyg, små som stora skulle hålla sig mitt i farlederna och bara uppsöka områden utanför vid sökandet av natthamn. Borttaget sedan länge. Var svårt att kryssa med såna bestämmelser…

  En anledning bakom var att detta enorma skärgårdsområde förr var dåligt sjömätt utanför farlederna. Och dessa var ofta begränsade av enslinjer, stora tavlor ”i rad” synliga på mycket långt håll Det fanns inga djupkurvor utanför, ofta också bara enstaka djupsiffror. Ibland var det helt vita områden – sextiotalet – där inte ens alla skär ovan ytan stod med. Lite spnnande var det gena genom sådana områden då man skulle ”återknyta” till en fungerande kartbild av var man var exakt…

  Min uppfattning är att djupen kring Husö inte väsentligt skiljer sig från Stockholms eller Göteborgs skärgårdar.

  Vid en varm sommar med lite vind och mycket solsken värms till slut ytvattnet upp rejält trots nära kontakten med det verkliga öppna havet. Jag har själv sommaren 1969 badat längst ut i Stockholms skärgård i 23-24 gradigt vatten – vilket inte hör till det vanliga! Och jag har upplevt 12 grader i Skiftets vatten strax utanför Husö i slutet av juli….brrr.

  Forskaren har dåligt perspektiv och hänvisar till en alldeles för kort mätperiod. Och svarar på vad han tror reportern vill höra! Lite ovanligt höga temperaturer handlar det dock om! Men tvivlar på att fisken tar skada, den flyttar sig lätt tror jag-k

  Frånlandsvind är annars en sak som alla vid en längre kuststräcka mot öppet hav är bekant med. Södra Öland och 12 grader i badvattnet i mitten av denna sommar…brrr.

  Hälsningar från en marint överintresserad