SMHI medger att de spått för hög uppvärmning

dator

I en intressant artikel har SMHI kommit fram till att deras nya fina datormodeller uppvisar en alltför hög uppvärmning i framtida scenarios. Tidigare har de gått ut vitt och brett om att de minsann ingår i ett världsomspännade modellprogram, CMIP6, och att allt kommer att bli så mycket varmare än vad man tidigare har trott. Media har körat i vanlig ordning. Men nu medger de att deras fina modeller inte riktigt stämmer.

På en av deras hemsidor skriver de bl.a.:

Hösten 2019 presenterade SMHI Rossby Centre de första beräkningarna för framtida klimat i världen gjorda med den nya versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. Resultaten visade att uppvärmningen sker snabbare än i tidigare beräkningar, men orsaken till detta var inte helt klarlagd. En ny studie bidrar nu med nya insikter.

En ny version av den globala klimatmodellen EC Earth lanserades i december 2018. Det skedde efter år av samarbete mellan forskare på SMHIs Rossby Centre och flera internationella samarbetspartners. .. Beräkningarna är en del av det stora klimatmodelleringsprojektet CMIP6, där omkring femtio olika klimatmodeller används. Beräkningarna baseras på de nya scenarier som är utvecklade för CMIP6. Dessa scenarier består av antaganden om framtida socioekonomisk utveckling och mängden växthusgaser i atmosfären, och utgör det bästa kunskapsläget som finns idag.

I likhet med andra klimatmodeller inom CMIP6, så visar den nya versionen av EC-Earth en högre klimatkänslighet jämfört med tidigare version.

Men den ökade känsligheten är bara en del av orsaken, visar en ny studie från Klaus Wyser och kollegorna på Rossby Centre

– I vår studie visar vi att förändringar i växhusgaskoncentrationer från CMIP5 till CMIP6 bidrar väsentligt till den större uppvärmningen till slutet av seklet, förklarar Klaus Wyser. Det förklarar mer än hälften av den extra uppvärmningen i beräkningarna med EC-Earth.

– De nya klimatberäkningarna som kommer från EC-Earth och andra modeller inom CMIP6 ger viktig ny information om klimatförändringen. Men de bör användas i kombination med annan information, som tidigare studier och studier som försöker begränsa osäkerheten i klimatprojektioner med observationer. Det är först då det finns underlag för att utveckla relevanta begränsnings- och anpassningsstrategier som omfattar hela bredden av möjliga utvecklingar.

I abstracten i själva artikeln står det: Many climate modeling groups attribute the stronger warming in the CMIP6 projections to the higher climate sensitivity of the new generation of climate models, but here we demonstrate that also changes in the forcing datasets can play an important role, in particular the prescribed concentrations of greenhouse gases (GHG) that are used to force the models…. For the new SSP5-8.5 and SSP2-4.5 scenarios we find that 50% or more of the temperature increase from CMIP5 to CMIP6 at the end of the century is due to changes in the prescribed GHG concentrations.

Dvs, om jag fattar det hela rätt så har de nya modellerna inte bara överdrivit klimatkänslighet (jämfört med tidigare modeller) utan man har också överdrivit ingångsvärdena för växthusgaskoncentrationen i atmosfären.

Så kan det gå. Varför skall vi lita på SMHI nästa gång de kommer med alarmistiska resultat de fått i sina modeller. Hur skulle det vara att kolla med verkligheten ibland?

Uppdatering: I kommentarerna nedan så håller inte alla med mig om att SMHI pudlat. Och det är naturligtvis riktigt att de inte säger det rakt ut men jag läser deras publicerade artikel som åtminstone en halv pudel när de skriver:

”Therefore, the communication of CMIP6 results to the impact, mitigation and adaptation communities has to be carefully formulated, taking into account the role of the updated GHG concentrations when interpreting the warmer climate projections for the 21st century.”

I mina öron låter det åtminstone som en halv pudel. Deras modeller stämmer bara under två osannolika förutsättningar: 1. Att modellerna ger en mycket hög klimatkänslighet, och 2. en utsläppstakt som ligger ÖVER RCP8.5.

the effective radiative forcing (ERF) is reduced by 1.4 W/m2 when the GHG concentrations from SSP5-8.5 (used in CMIP6) are replaced by the GHG concentrations from RCP8.5 (used in CMIP5

Dvs, när de ersätter den höga utsläppstakt som de har i sina modeller med den utsläppstakt som modellen RCP8.5 förutsätter, så får de en lägre effektiv forcing. Jag kan inte förstå annat än att deras nya modeller antar en extremt hög utsläppstakt. Redan RCP8.5 betraktas ju som mycket osannolik, så då måste deras antagande om utsläppstakten vara ännu mer osannolik.

Om de således skall ”carefully communicate” vad deras modeller säger om framtidens resultat så bör de säga ungefär så här: ”Våra modeller som förutspår en katastrofal uppvärmning till slutet av seklet bygger på två förutsättningar som den samlade forskningen (inklusive IPCC AR5) betraktar som extremt osannolik.” Men jag har inte hört eller sett ett knyst om detta när modellerna presenterades. Istället sades de förmedla den senaste forskningen och att vetenskapen är enig (igen).

Modeller bör alltid relateras till verkligheten och det vetenskapliga läget inte enbart mot andra modeller när de skall kommuniceras till allmänheten via media.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse Forss

  Ur artikeln:
  ” I vår studie visar vi att förändringar i växhusgaskoncentrationer från CMIP5 till CMIP6 bidrar väsentligt till den större uppvärmningen till slutet av seklet, förklarar Klaus Wyser. Det förklarar mer än hälften av den extra uppvärmningen i beräkningarna med EC-Earth.”

  Varför kollar man inte verkligheten? Enligt WMO har temperaturen stigit med 1,1 grade C sedan industrialiseringen. Men det hade den gjort redan på 1930-talet. På de senaste 80 åren har det alltså inte blivit varmare. Och då har 90 procent av alla växthusgaser släppts ut. Liksom tidigare temperaturväxlingar har koldioxiden inte haft någon som helst betydelse.

 2. Peter Stilbs

  Det är värre än man trott. Rossby måste rotera i sin grav.

 3. Thorleif

  Efterlängtad info Ingemar,

  Sanningen ska göra dem fria!

  Här en annan organisation som inte förstår när de verkligen är skyldiga att alarmera!
  https://www.svd.se/tjanstefel-av-eus-smittskyddsmyndighet/i/senaste

  Läs t.ex EUobservers artikel i länken innan den övergår till betalvägg. Men vi har annars verkligheten klar i stora drag.

  En ren karriärorganisation som nu omedelbart bör läggas ner. Tyvärr sitter det inte riktiga folknära och med sunt förnuft-förmåga i ansvariga positioner som kommer att ta dessa beslut eftersom de är av samma skrot och korn, dvs opportunister.

  Deras budget, läs löner, är dryga 600 MSek vilket utgör drygt 2 MSek per anställd. Inom privata försäljningsorganisationer såg man förr 1 MSek/anställd som normalt, dvs inom prestanda-organisationer med aktieägare och krav på lönsamhet. Här pratar vi hög kompetens och mycket höga löner med skattemedel. En oerhört inkompetent organisation.

 4. Evert Andersson

  Det är ju goda nyheter att det inte är så illa som tidigare meddelats. Det borde väl rimligen vara minst lika intressant att förmedla som att de tidigare kom fram till att det värre än tidigare trott. Vakna kära media.

 5. Adepten

  #Ingemar Nordin
  Var hittar man ingångsvärdena för temperaturdata och växthusgaskoncentrationen i atmosfären som de använder sig av?

 6. ”The calculations are part of the large climate modeling project CMIP6, where around fifty different climate models are used. The calculations are based on the new scenarios developed for CMIP6. These scenarios consist of assumptions about future socio-economic development and the amount of greenhouse gases in the atmosphere, and constitute the best state of knowledge available today.”

  From which spring the following observations:
  1. Why are 50 different climate models used? Which one is the right one, if any? Averaging erroneous results does not give a correct result.
  2. Scenarios consist of assumptions = fortune telling ”Fortune telling is difficult, especially when it is about the future.”
  3. Best state of knowledge today…by whose source/definition?

 7. Ingemar Nordin

  Adepten #5,

  All min info är hämtad från SMHI. Du får skriva och fråga dem var de hämtat sina data. En del står i deras artikel.

 8. Benny

  SMHI kan ju inte ens tala om vilket väder och temperaturer som varit i landet dagen innan. Ett exempel, så läste jag att Gladhammar enligt SMHI var varmast häromdagen med 12.3 grader vilket ju inte alls var sant eftersom Växjö hade 14 grader den dagen…Man blir bara trött på SMHI som propagandamakare som i stället för att koncentrera sig på väderprognoser sprider en massa politiserad dynga!

 9. Adepten

  #7 Ingemar Nordin
  Ja nu ligger min förvirring på en högre nivå sedan jag hämtat detta. Om det ska vara rätt spår återstår att se.
  https://www.geosci-model-dev.net/12/1443/2019/
  https://www.geosci-model-dev.net/12/989/2019/
  Men med dessa utläggningar kan man dupera vem som helst som inte är mycket insatt i modellerna.

 10. Ivar Andersson

  ”Beräkningarna är en del av det stora klimatmodelleringsprojektet CMIP6, där omkring femtio olika klimatmodeller används.” Varför behövs 50 olika klimatmodeller? Vad är det man inte vet utan gissar trots att science is settled? Detta påminner om fyllehunden som letade under gatlyktan när han tappat sin dörrnyckel trots att han inte tappat den där: det är bara koldioxiden som påverkar klimatet eftersom klimatmodellerna inte kan ge någon annan förklaring.

 11. Ingemar Nordin

  Adepten #9,

  ”Ja nu ligger min förvirring på en högre nivå sedan jag hämtat detta.”

  Enligt min erfarenhet så består SMHIs erkännande av att de haft fel till häften av en massa självskryt och resten av en teknisk jargong som är svår att penetrera. Men det garanterar i alla fall att ingen klimatjournalist riktigt begriper vad det handlar om och således inte skriver något om det.

 12. Lars Cornell

  #5 #6 #7 #11, Tack Ingemar för viktig information.
  De länkar som givits är för svåra för mig att följa och för arbetsamma. Jag hoppas att någon kan analysera och göra en sammanfattning.

  Egentligen var det ingen överraskning. Om IPCC-AR5 är ’vetenskapen’ som majoriteten av världens vetenskapsmän ställer sig bakom och som även har stöd i Klimatupplysningen.se, clintel.org mfl tunga organisationer så undrar man vem man skall tro på, SMHI eller vetenskapen?

  SMHI visar på sina sidor en temperaturuppgång till 2100 på ca 3.5 grader medan ’vetenskapen’ anser att ca en grad varmare kommer det mest sannolikt att bli.

  Länstyrelsen i Kalmar säger 5.25 grader till år 2100. Men där nere i obygden kan man intre begära att vetenskapen finns.

  Länstyrelsen i Kalmar utgår från övre percentil av RCP8.5
  Sannolikheten för extremen RCP8.5 är 3%.
  Sannolikheten för övre pertil som Länstyrelsen utgår från är 5%.
  Sammanlagda sannolikheten för en meter höjning är således 0,03 * 0,05 = 0,0015 dvs 0,15% att det inträffar.

  Med den utgångspunkten anser de att havshöjningen vid smålandskusten kommer att bli en meter. ’Vetenskapen’ säger 0,4 meter i de stora haven. Men då måste vi beakta att Östersjön stiger mycket mindre än haven av flera skäl.

  RCP 8.5

  Forskaren Judith Curry har studerat RCP8.5 ”A closer look at scenario RCP8.5 … assumes a nightmarish world even before climate impacts.”
  Hon konstaterar att olyckligtvis beskrivs RCP8.5 som ett grundscenario, en framtid om vi inte agerar.
  De är en förvrängning som används för att beskriva fruktansvärda framtidsvisioner.
  https://judithcurry.com/2015/12/13/a-closer-look-at-scenario-rcp8-5/
  Sällan nämns det att scenariet är extremt osannolikt och förutsätter att all energi kommer från fossila
  källor och att förbrukningen kommer att öka med 3-5 gånger. Sol-, vind- och kärnkraft existerar ej.

  På vissa websidor använder SMHI RCP8.5 som default vilket ger Sveriges folk och politiker fullständigt felaktiga signaler.
  Under åren har klimatforskare hunnit använda den felaktiga hypotesen i mer än 2 000 vetenskapliga avhandlingar.
  Missbruket av RCP8.5 har påtalats i Nature, av BBC och NyTeknik,
  https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3
  ”Emissions – the ‘business as usual’ story is misleading”
  https://www.nyteknik.se/miljo/ifragasatt-klimatscenario-har-anvants-i-tusentals-studier-6986171
  https://www.friatider.se/klimatforskare-spred-overdrivet-varstascenario

  Det är trevligt att krafter på SMHI vaknar, om det nu var ett uppvaknande från datorernas inre och långt från den verklighet vi medborgare lever i.

 13. Ingemar Nordin

  Lars C #12,

  SMHI använder både den osannolika RCP8.5 och sina egna nya modeller när de far land och rike kring för att förvilla kommungubbarna. Det är rena skojeriet! Nu erkänner de åtminstone att deras egna modeller visar för hög uppvärmning jämfört med tidigare modeller. Bäst vore förstås om de testade mot verkligheten (verkliga temperaturdata och verkliga havshöjningar i Sverige historiskt) istället för mot modeller – men det är väl för mycket begärt.

  Så, ställ dem mot väggen om och när de kommer på besök i er kommun!

 14. Fredrik

  De säger inte alls att de nya modellerna visar en ”alltför hög uppvärmning”, det verkar ni ha missförstått. Deras artikel handlar snarare om vilka orsakerna är till att CMIP6 ger en högre uppvärmning än de tidigare CMIP5. Deras slutsats är att det till stor del beror på uppdaterade utsläppsscenarier, utöver den något högre klimatkänsligheten. Det framgår även av den länkade SMHI-sidan.
  Sedan kan man säkert ha synpunkter på modellerna och utsläppsscenarierna, men det är en annan fråga.

 15. Ingemar Nordin

  Fredrik #14.

  Men det är ju precis vad jag säger. Modellerna visar på en för hög uppvärmning jämfört med CMIP5. Under flera år har de dessutom gått ut med meddelandet till pressen att deras nya modeller visar att det blir mycket varmare än vad de tidigare trott. Har du problem med den formuleringen?

 16. Jan

  Skall bli intressant att se hur exempelvis Expressens klimatredaktion kommer att behandla SMHIs artikel.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/expressen-klimat-detta-ar-redaktionen/

  Tystnad eller bortförklaringar?

 17. Fredrik S

  Jan #16

  De håller nog säkerligen på för närvarande , alla fyra på redaktionen, att penetrera artiklar och rapporter i ämnet för att bilda sig en klar uppfattning.

 18. Fredrik

  Ingemar #15: i inledningen till ditt inlägg får jag intrycket att SMHI skulle gjort någon form av pudel där de erkänner tidigare misstag. Men så är det ju inte utan deras artikel visar ju bara på två orsaker till att CMIP6 spår en varmare framtid än CMIP5. Du skriver också att de medger att deras modell inte stämmer och att den överdrivit både klimatkänslighet och utsläppsscenarierjmf med cmip5. Men de säger inte att det är fel eller överdrivet, utan konstaterar bara att båda dessa faktorer bidrar till varför CMIP6 ger högre framtida temperaturer. Så varför menar du mfl som kommenterat här att smhi medger att de larmatför mycket innan pga felaktigheter?

 19. Daniel Wiklund

  Här i norr finns paradiset för dom som räds för lite värme. Just nu vräker snön ner, har så gjort sen i går morse. Det är gott om snö här i Luleå, och isen på älven är nästan en meter tjock. Vädret verkar inte bry sig så mycket om vad SMHI säger.

 20. Jag delar Fredriks tolkning av SMHI:s rapport.

 21. Lasse

  Olika modeller ger olika resultat.
  Olika modellgenerationer ger olika resultat.
  CIMP: https://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip6
  CIMP6 kommer att innehålla solens påverkan-solar forcing: https://www.geosci-model-dev.net/10/2247/2017/

  CIMP6 kommer inte att innehålla molnbildning gissar jag. Så denna utveckling i Sverige ger samma inflöde under de 40 år som instrålningen påverkats av färre moln :
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  De ser solen som en konstant källa men med små variationer ovan molnen.
  Vi solälskare får nöja oss med denna dagliga uppdatering:
  https://www.youtube.com/channel/UCTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

 22. Daniel Wiklund

  Det verkar vara många som lägger ner mycket tid på att göra modeller, och att studera modeller hur vädret ska bli. Ibland tränger verkligheten på. Just nu måste jag tyvärr ägna tid åt att skotta blöt snö, roligare saker finns det att göra. Hade det varit några grader varmare så hade det regnat. Jag har sen i juli kört 10 mil med bilen, cyklat ca 500 mil. Kanske därför värmen uteblivit.

 23. Lars Cornell

  #21 ”De ser solen som en konstant källa men med små variationer ovan molnen.”
  Jag har läst att energin från solen är rätt konstant. Men frekvenserna ändras och det har betydelse.
  Dessutom ändras partikelstrålningen och det har tror betydelse för molnbildning och klimatet.

 24. Jan

  # 17 Fredrik S

  Kollade klimatredaktionens utbildningsbakgrund på LinkedIn. Hittade samtliga förutom en. Förutom journalistutbildningar var det språk, litteratur, kulturvetenskap, kvinnor och ledarskap, teater, historia, konst, statskunskap och ekonomi. Det gick dock inte gick att hitta något som andades naturvetenskap eller teknik vilket kan tyckas vara märkligt med tanke på att de utgör Expressens Klimatredaktion.

 25. Björn-Ola J

  Artikel angående RCP8.5 i Ny Teknik
  https://www.nyteknik.se/miljo/ifragasatt-klimatscenario-har-anvants-i-tusentals-studier-6986171

 26. Robert Norling

  SMHI får nog skruva lite till på sina datamodeller för vädret om 80 år.

  ”Haven absorberar dubbelt så mycket koldioxid som vi trott”

  https://www.nyteknik.se/miljo/haven-absorberar-dubbelt-sa-mycket-koldioxid-som-vi-trott-6993327

 27. Ingemar Nordin

  Fredrik #18,

  OK. Det är en möjlig tolkning. Men de säger också ” Therefore, the communication of CMIP6 results to the impact, mitigation and adaptation communities has to be carefully formulated, taking into account the role of the updated GHG concentrations when interpreting the warmer climate projections for the 21st century.”

  I mina öron låter det åtminstone som en halv pudel. Deras modeller stämmer bara under två osannolika förutsättningar: 1. Att modellerna ger en mycket hög klimatkänslighet, och 2. en utsläppstakt som ligger ÖVER RCP8.5.

  ”the effective radiative forcing (ERF) is reduced by 1.4 W/m2 when the GHG concentrations from SSP5-8.5 (used in CMIP6) are replaced by the GHG concentrations from RCP8.5 (used in CMIP5”

  Dvs, när de ersätter den höga utsläppstakt som de har i sina modeller med den utsläppstakt som modellen RCP8.5 förutsätter, så får de en lägre effektiv forcing. Jag kan inte förstå annat än att deras nya modeller antar en extremt hög utsläppstakt. Redan RCP8.5 betraktas ju som mycket osannolik, så då måste deras antagande om utsläppstakten vara ännu mer osannolik.

  Om de således skall ”carefully communicate” vad deras modeller säger om framtidens resultat så bör de säga ungefär så här: ”Våra modeller som förutspår en katastrofal uppvärmning till slutet av seklet bygger på två förutsättningar som den samlade forskningen (inklusive IPCC AR5) betraktar som extremt osannolik.” Men jag har inte hört eller sett ett knyst om detta när modellerna presenterades. Istället sades de förmedla den senaste forskningen och att vetenskapen är enig (igen).

 28. Anders

  Att SMHI blivit en helpolitisk institution visas av att en kommunikatör tillåts uttrycka följande Al-Gore-drapa när deras modelanalys (f ö obegripligt hur detta kallas forskning) ska presenteras: ”Dessa resultat kan ha en stor betydelse för beslut, eftersom de planerade åtgärderna för klimatanpassning kan vara otillräckliga och det kan finnas behov av att skärpa de befintliga målen för utsläppsminskningar, säger Helena Martins, forskningskommunikatör på Rossby Centre.”
  Hujedamej! Luktar flätad infiltratör…

 29. Fredrik

  Ingemar #27: jag håller med om det mesta som du säger. Min kommentar gäller bara vad de säger, och inte säger, i artikeln och den länkade sidan i ditt inlägg. De visar även för de andra scenarierna (utöver RCP8.5) att skillnaden mellan SSP och RCP utgör en betydande del i att CMIP6 ger högre temp (se tabell 2). Vilket scenarie SMHI sedan använder/använt i sin kommunikation vet jag inget om.
  Att modellerna sedan inte håller för att prognostisera framtida temperaturer (vilket jag håller med om att de inte gör) är en annan fråga, men inget som de diskuterar i nämnda artikel.