Hansen skriver till Obama

Brittiska The Guardian rapporterar att James Hansen (och hans hustru Anniek) sänt ett brev till USA:s blivande president Barack Obama. I detta brev varnar de för att de planerade klimatpolitiska åtgärderna, dvs. handel med utsläppsrätter, inte står i paritet till omfattningen av klimathotet. Att satsa på utsläppshandel är enligt Hansen ett meningslöst slöseri med pengar.
I stället rekommenderar James Hansen följande:

En utfasning av de kolkraftverk (som han kallar ”dödsfabriker”) som inte har ett system för att fånga upp CO2.

Införande av en kolskatt (på själva råvaran kol) som sedan sprids ut över alla skattebetalare. Ju mer kol och kolbaserade produkter/tjänster man använder desto mer kostar det.

Utveckling av fjärde generations kärnkraftverk.

Av ovanstående stöder jag helhjärtat det tredje förslaget. Naturligtvis finns det också ett värde i att miljöanpassa kolkraften. En kolskatt ser jag däremot som något som kommer att slå hårdast mot de fattigaste. De rika kommer ändå att ha råd att betala för sin kolanvändning. Vad Obama anser får vi reda på om tidigast tre veckor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UnoK

  Har inte The Guardian gått i samma fälla som vi gjorde för några månader sen, när vi trodde att James Hansen skrivit brev: det visade sig vara några listiga studenter som lanserade sina idéer.
  Jag tycker argumenten verkar snarlika och jag ser inga kommentarer till detta eventuella brev i amerikansk press.

 2. tty

  Verkar inte troligt. Brevet finns på Hansens netsite:
  http://www.columbia.edu/~jeh1/

 3. UnoK

  tty:
  Tack och Oj! – där finns ju också det brev jag trodde var en studentbluff (från november 2008).
  Snart räknas väl även Hansen in bland avfällingarna…

 4. Thomas

  Beskrivningen av kolkraftverk som ”dödsfabriker” tycker jag är rimlig oberoende av om man tror på AGW eller inte. Först har du en destruktiv kolbrytning, sen luftföroreningar från förbränningen, och till sist en giftig aska som ofta hanteras slarvigt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_coal_sludge_spill
  (Någon som sett något om den lilla olyckan i svensk press?)

 5. Gunnar Littmarck

  I den frågan ingår jag en ohelig allians med Thomas mot Maggie.
  Hata de som eldar kol, trots att de har som danskar, tyskar, japaner, australier, amerikaner och polacker, både råd och kunskap, till alternativ.
  Omoraliska skitstövlar är vad de ansvariga där är.
  Om inte förlorande intressen lyckas stoppa TMSR ännu en gång, finns snart ”småverk” på 1GWe som kan massproduceras och leverera så trygg och billig elkraft att kolmaffian, äntligen blir arbetslös.
  Det var minsann en snirklig omväg den gode Margret Thatser tog.

 6. Iven

  Så roligt att konstatera denna enighet i kolkraftsfrågan!
  Gunnar, du glömde väl inte  Sveriges stora brunkolkraft-engagemang i Tyskland, där också den kontroversiella skövlingen av kulturbygden ingår. Fastän det är åter igen politikerna i det landet, som envisas med att förbjuda det enda realistiska energialternativet….

 7. Mats

  Sverige borde också satsa på att bygga nya kärnkraftsverk, vad jag förstår har vi inga egna fyndigheter av Torium eller? – vilka nya reaktorer planeras i Europa och vilken teknik används?, tex Frankrike och Finland.
  Det behövs tillgång till el energi till rätt pris för att vår konkurrenskraft och välfärdssamhälle ska klara sig – vi i Sverige kan hantera säkerheten runt dessa nya reaktorer ooch de borde byggas i anslutning till våra befintliga kärnkraftverk.
  Någon stor aktör inom energisektorn borde gå före och ansöka om tillstånd så att hela maskineriet drar igång – detta kommer i slutändan att hamna på Regeringens bord när det gäller tillstånd etc – först behövs kalkyler som visar på samhällsnytta, säkerhet och finansiering samt ett Riksdagsbeslut – en fossil utfasning ger stora fördelar för Sverige och många nya jobb.
  Detta kan ev bli en valfråga 2010.

 8. tty

  Att ersätta 75% av USA:s kraftverk kommer att ta lång, lång tid, vad som än görs. Jag tror inte att de flesta här i Sverige har klart för sig hur stor del av världens elektricitet som produceras i kolkraftverk. Kolkraftverk är faktiskt det normala, Sverige och Frankrike är nästan de enda undantagen.
  I och för sig förstår jag Hansens tankar. Att ge de smarta gossarna i finansvärlden fler miljarder att lattja med är nog politiskt ogenomförbart i USA ett antal år framåt (Lehman Brothers tillhörde de flitigaste lobbarna för handel med utsläppsrätter). Problemet med en hög kolskatt, även om pengarna går tillbaka till skattebetalarna, är att om den inte omfattar hela Världen (inklusive Kina och Indien) så flyttar bara utsläppen (och jobben).  Enda tänkbara alternativet är nog en *mycket*’storskalig satsning på kärnkraft, men även det kommer att ta flera årtionden, eftersom kärnkraftsindustrin på de flesta håll har avvecklats.

 9. Vad jag inte förstår är hur Hansen kan påstå att en kolskatt är ”rättvis”, dvs. att den drabbar främst dem som utnyttjar kolbaserade varor och tjänster.
  Han skriver följande:
  ”A carbon tax is honest, clear and effective. It will increase energy prices, but low and middle income people, especially, will find ways to reduce carbon emissions so as to come out ahead.”
  Om nu en överväldigande majoritet av USA:s energiförbrukning kommer från kolkraftverk, hur ska då rimligen en låginkomsttagare kunna välja bort kolkraften, annat än genom att sluta värma upp sin bostad?
  Jag kanske inte fattar logiken, men för mig skulle en kolskatt bara vara effektiv och rättvis om det fanns tillräckligt med ”kolfria” alternativ.

 10. Thomas och Gunnar: Det är lätt för er att ”hata” kol när ni båda sitter i länder som inte är kolberoende. Vad tror ni att reaktionen blir i ekonomier där större delen av energin kommer just från kolkraften. Fortsätt gärna hata kolet men kom med en konstruktiv lösning i stället.

 11. Gunnar Littmarck

  tty
  Läs mer på http://www.torium.se
  studera patent, ritningar, IAEA srapport från 2005, m.m.
  Du ska se att snart är trygga billiga enheter om 1GWe ute på marknaden.
  Det ända svenska politiker ska bidra med är:
  1.  gå med i de internationella forskningssammarbete som finns.
  2. signalera att även kärnkraft ska få gröna certifikat om de uppfyller ex. högt ställda  miljö, säkerhet och långsiktighets krav.
  3. Bevilja omedelbart tillräckliga resurser för de mest intresserade på Chalmers.
  Därefter ska det öronmärkas medel till alla lämpliga högskolor, för att projektera mindre flytande toriumverk, som efter godkänd grundkonstruktion, ska beställas av SIDA.
  Problemet är kanske att öppen konkurrens innebär att inga verk byggs i Sverige…Jag måste tänka mer på hur svensk, av skatter och reglering förstörd industri, ska få ett litet tidsförsprång.
  Tillgång på Torium är inte på något vis ett problem, lika vanligt som bly.
  Hela uran industrin, kolindustrin, vapenplutonium intressenter, kommer såklart att motarbeta.
  Detta är nog anledningen till att Obama, trotts att de haft en lyckat reaktor i drift och med de resultaten redan på 70:talet utarbetade alla konstruktioner för ett 1GWe TMSR Breeder verk, inte satsar på Thorium.
  Det är fel att kalla detta för en teknik som tar 30år, ty det har varit klart i 30 år…
  Millitären lyckades få Nixon, Ford och till sist Jimmy Carter att lägga ner ett projekt som visserligen ger säker billig elkraft, men inte vapenplutonium.
  Våra verk, fick vi från amerkansk kärnvapenutveckling, därför de drivs av uran.
  Ryssarna har haft samma motiv:
  Just Tjernobyl konstrueradess med avsikt att maximera vapen plutoniumet.
  Millitären vill ha bomber och de betalar forskningen, sen blev det som det blev.
  Läs lite och du kommer snart inse att TMSR kan byggas nu.
  Finland har fått ett förslag att deras 6:te ska bli en TMSR med färdigställande om 5 år.

 12. Gunnar: Jättebra, skriv detta till Obama också.

 13. Labbibia

  I dagens DN finns ett upprop om att det är dags att vi i Sverige börjar ta tag i framtidens energiförsörjning. Om vår industri ska kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden, så är det hög tid att börja agera.  Som vettiga alternativ anges kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Man kan skriva på uppropet på:
  http://www.krafttag.nu

 14. Labbibia: Kan man få välja vilket man föredrar?

 15. Gunnar Littmarck

  Maggie.
  Alla industriländer som eldar kol kunde ersatt dem för länge sedan med toriumverk…
  Det finns ett känslomässigt motstånd i länder som Danmark och Tyskland, helt o.k. om de vill elda kol, me se då för fan till att minst rökgasrena… Fast då det redan före kostar dubbelt mot ny fissionskraft blir det knappast billigare om svavlet inte får spy ut tillsammans med alla dödande partiklar, till den omvärld, som inte får några förtjänster med den mentalalåsningen.
  Kan du Maggie, försvara att Tyskaland och Danmark satsat enorma pengar på verkningslös såkallad miljövennlig energipolitik, men inte ens en bråkdel på att rökgasrena sina kolkraftverk?
  Jänkarna Japsen och Austalierna är precis lika hycklande och värdelösa i detta sammanhang.
  Kolindustrin har många vänner, skulle de avstå från sina utsläpp, blev alla alternativ billigare.
  Sverige har för övrigt eldat som fan in till nyligen.
  Det som ska bekämpas är känslomässigt kotstånd mot modern, trygg, snäll, framåtriktad, fissionskraft.
  Död åt de som eldar kol, om de skulle överlevt utan att göra det, då hamnar även Polen i den hatgruppen.

 16. Labbibia

  Maggie:
  Njae……men det är väl underförstått vilken energikälla som avses? Vattenkraften kan inte byggas ut så mycket mer, möjligen effektiviseras. Vindkraften kommer väl aldrig att bli  kommersiellt gångbar. Återstår kärnkraften. Och varför då inte Thoriumbaserad, som Gunnar propagerar så engagerat för.

 17. Thomas

  Maggie, jag diskuterade en gång tilläggsisolering med en amerikan. Han tyckte att även om det i hans hus skulle återbetala sig på mindre än 10 år så var det ingen idé för han visste inte om han skulle bo kvar om 10 år, och han antog, kanske korrekt, att han inte skulle kunna få ut mer för huset bara för att det hade lägre driftskostnader. Det finns *mycket* i USA att göra för att spara energi, och det är det Hansen tänker på när han i punkt 4 talar om building codes.
  Sen har USA också det intressanta systemet med ”grandfathering” där gamla skitiga kolkraftverk kan köra vidare år efter år med i princip samma regler som när de byggdes. Nya regler gäller bara för nya kraftverk och därför byggs få sådana, bättre att laga och lappa på de gamla.
  Inte för att jag är emot kärnkraft, men det närmast fanatiska stöd den får från folk som Gunnar gör mig misstänksam. så bra är den inte, kostnaden för ny kärnkraft är i paritet med den för vindkraft, (titta på hur det har gått i Finland!) och skall man sen börja med toriumreaktorer krävs en generation test innan man kan börja med någon storskalig utbyggnad.

 18. tty

  Thomas
  Kärnkraft är reglerbar, det är inte vindkraft. Och Gunnar Littmarck, problemet är inte att konstruera kärnkraftverk, problemet är att en helt ny kärnkraftindustri måste byggas upp för att tillverka dem, och dessutom att vi har lyckats få till ett så sagolikt tilltrasslat juridiskt system att det i princip är omöjligt att bygga nya kraftverk av något slag (liksom i USA). Titta bara på järnvägstunneln genom Stockholm som alla är helt ense är bra och nödvändig, men där det juridiskt trasslet pågått i ett årtionde, så att man nu måste börja bygga trots att ett antal processer fortfarande pågår och kanske stoppar projektet längre fram.
   

 19. Gunnar Littmarck

  Jag anser att Thomas har fel.
  Läs mer.
  Jag röstade på linje 3 jag är inte fanatisk.
  Däremot är thorium det enda som har förutsättning att konkurrera ut obeskattad orenad kolkraft.
  Texas startade ett nytt orenat obeskattat kolkraftverk i höstas…
  Vill ni så kan Sverige vara med och bygga, en gång var ASEAatom världsledande på reaktorteknik.
  Det som är närmast en storskalig tillverkning tycks konstigt nog bli Fransmännen, trots att Indien hållit på längre, de har ju i många årtionden blandat in Th232 i sitt bränsle.
  Vindkraft kan aldrig konkurrera, ty energilagringen blir för dyr.
  Inte ens när de kompletta privat verken (de som inte kräver bygglov) som kommer komma till en totalkostnad av 10.000:-/Kw har en chans.
  De kommer däremot tillsammans med ex. nanosolars tunnfilmceller, då de säljs till privatpersoner för 10.000:-/kW, finnas på de flesta garage och ladda elbilar och batterilager.
  Gå in här:
  http://www.nanosolar.com/articles.htm
  Se deras tillverkningsvideo… de har 25års effektgaranti och startade stordrift hösten 2007, efter många års forskning och utveckling.
  Nyligen fick de in 300M$ till ökad produktionskapacitet, de har de nästa 12månaders produktion såld, till ett pris inemot 2$/W men har helatiden påstått att de går med vinst vid ,95$/W
  TMSR kan komma, enligt vissa ner till 4öre kWh vid 6%rta och 20 års avskrivning. Exkl mark och anslutningsledningskostnad.
  Ingen annan nyproducerad elkraft kan ens drömma om att leverera stabilt året runt till under 10Öre kWh.
  Bara läs vad IAEA skrev 2005
  http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1450_web.pdf
  Om ni inte orkar alla sidor skumma, och kom med frågor.
  Ni ska speciellt jämföra storlek och enkelhet med uranreaktorer, inte konstigt om de kommer upp i knappt 30öre kWh i västvärlds nyproduktion.
  Det är dessutom itressant att studera  det 1GWe verk amerikanska presidenter såg till att inte byggas på 70:talet, då var de redan klara med allt, efter 25 års erfarenhet av Thoriumverk.
  Thoriumverk som inte är en breeder kan byggas omdelbart bums, men då ändå den metala proccesen ska ha sin gång, kan ju några år till utveckling och information av almänhet bli Sveriges start på en ny fissions tid.
  Det finns ett smart patent som ni kan läsa om på … vardå¨?
  http://www.torium.se …. såklart
  Läs där minst en gång i veckan, och framtidsångest byts mot hopp och förtröstan, det är just vad västvärldens människor behöver nu.

 20. Gunnar Littmarck

  tty
  Ska vi finna oss i att regelverk, hämmar välfärd och miljö?
  Kan du tänka dig vilket ramaskri det blev om det fanns regelverk som förbjöd skatter och avgifter på biltrafik?
  Eller om livsmedelsverket (borde såsom de flesta andra läggas ner) kom med så tunga regler tillsammans med kemikalieinspektionen och hälsovårdsverket (borde också läggas ner) att ingen ”eko” mat kan odlas?
  Såklart borde inte kontraproduktiva regelverk, förlama utvecklingen.
  Nu har ju även centerextremisterna svängt, så tiden är nog mogen för att starta med forskningsmedel och informationskampanj.
  Jag vill bara fokusera på lösningar inte låsningar.

 21. Gunnar Littmarck

  Thomas #17
  Jag bodde i en Sportstuga till den ättling till Studebakers grundare, som drev Elisabethvilles största industri (en karroseriverksad, där utryckningsfordon blev till).
  Stan (byn) var så liten så han har en sportstuga till besökare, kjempe trevlig.
  Var dag kom en den pensionerade fadern för ett snack.
  Marken var snötäckt och det var som en normal mellansvensk vinter.
  Under en öl och biljard seans, (det lokala bryggeriet, levererade 25l/ tunnor som kopplades in på tappkranen i biljardrummet) gnällde jag för den värme som strålade ut genom enkla 4m.m. glas.
  Amerikanen ansåg att jag var snål och började yra om att det var nyttigt med frisk luft.
  Numer har den amerikanske byggtekniken utvecklats och i många fall gått om oss.
  De har den effektivaste och billigaste isoleringen, numer.
  Vi svenskar har så lätt att leva på gamla lagrar och meriter..
  Det duger ingen vart att en gång varit bland de bästa.
  Avslutningsvis vill jag påminna om att amerikaner är
  Population Clocks
  U.S. 305,544,766
  World 6,751,392,977
  15:29 GMT (EST+5) Jan 03, 2009
  och allt mer heterogen befolkning än européer.
  I usa mobbas inte de avvikande, jag reagerar ofta på att de är så många excentriska kufar, mångfalden i åsikter och den avsevärt större individuelle friheten, leder dock till, bl.a. det förkrossande övertag de har på naturvetenskapliga nobellpris och grundforskning.
  Om Thomas Anders L och andra som oroas av hur fossilfri energi ska kunna konkurrera ut kolkraft,  inte orkar läsa allt på, allas vår älsklingssida.
  http://www.torium.se
  kan du väl lyssna på föreläsningen jag rekomenderade tidigare?
  Den är helt underbar och tar bara en knapp timme.
  Ni kan ju som jag gjorde första gången, tag den i jobbarlurarna så ni kan vara produktiva samtidigt.
  http://www.youtube.com/watch?v=AHs2Ugxo7-8
  googletechtalks rekomenderas, där finner alla föreläsningar som utvecklar och berikar.

 22. Christopher E

  Labbibia:
  Jag gillar kärnkraft, men skulle aldrig sätta mitt namn på ett upprop som inkluderar vindkraft. Mitt hat mot vindkraften är sådant att Hansens, Thomas mfl. ovilja mot kolkraft är en stilla fläkt vid jämförelse. Jag är en hårsmån ifrån nattliga räder med dynamitgubbar, och har fått en större förståelse för maktlöshet kan driva fram utomparlamentariska aktioner. (Om jag verkligen planerade det skulle jag dock inte skriva det här…) Jag gissar att många av vindkraftens vänner inte behövt se älskade landskap och skönhet fördärvade och förfulade av dessa meningslösa, skattesubventionerade missfoster.
  Kol har inget egenvärde i sig själv, kärnkraft är betydligt bättre av flera skäl, men för världen i helhet är kol den enda billiga och möjliga energikällan än så länge. Det finns inget som i praktiken kan konkurrera än så länge, och absolut inget politiker kan göra åt saken. Så det är mycket snack ändå, politiker och überalamister kommer och går, men kolet kommer att grävas upp och brännas likväl. Liksom oljan.
  Thomas: Inte bara i USA. Jag resonerade delvis precis som din amerikan vid mitt pågående husbygge. Solvärmt vatten, energiglas och frånluftvärmepump betalar sig inte inom rimlig tid och knappast i andrahandsvärdet, så jag struntade i dessa. Däremot var bra isolering och jordvärme prisvärt, så det blev det. Ännu hårdare byggregler skulle bara göra husen dyrare, så att färre skulle ha råd att bygga, men så är det ju med miljöskatter, de slår mest mot dem med sämre betalningsförmåga.
  I ett läge med bolånekris i USA blir säkert Obama jättepopulär om han fördyrar boendet ytterligare med politiska diktat, utöver politiskt höjda energipriser. Det enda sättet att kringgå detta är att lura folket så att de inte förstår vad de betalar, som i Sverige, där medelsvensson inte har en aning om att de betalar dyrt för vindsnurror och utsläppsrätter via elräkningen. Tänk vad det skulle göra för opinionen om dessa kostnader kom som en specificerad engångsbetalning i december istället…

 23. Labbibia

  Christopher E :
  Nej, jag är ju inte heller nån beundrare av vindsnurror direkt. Dock tror jag nog att dynamitgubbarna får vara8)
  Vad jag tycker är positivt med uppropet jag refererade till, är ju att man försöker få tummen ur ändan på politikerna, framförallt när det gäller möjligheten att forska på/ börja projektera för ny kärnkraft.

 24. Natrix

  När jag först läste uppropet från Krafttag tänkte jag att det måste jag skriva under. När jag sedan såg att de är positiva till vindkraft och att de omotiverat blandar in klimatet i sin argumentation så fick det vara för min del.
  Angående kostnad för olika kraftslag så kan man läsa här: http://www.vattenfall.se/annual-reports/vf_se/2006/filter.asp?filename=page_013.html

 25. Björn

  Först och främst: Gott nytt år på er alla bloggare!
  Det var en mycket inressant reflektion om amerikaner som Gunnar Littmarck gjorde:
  ”I usa mobbas inte de avvikande, jag reagerar ofta på att de är så många excentriska kufar, mångfalden i åsikter och den avsevärt större individuelle friheten, leder dock till, bl.a. det förkrossande övertag de har på naturvetenskapliga nobellpris och grundforskning”.
  Ett intryck som jag har fått  när man passerar en flygplats i USA, är att det finns så mycket personal med något handikapp, men man ser att de trotts sitt handikapp har en tydlig funktion. Det var sannolikt inte dessa kufar som Gunnar tänkte på, men jag förstår vad han menar.
  Amerikanerna har en oproblematisk inställning till arbetslivet vilket är grunden till deras välfärd och de har också ett väl fungerande system på nästan alla områden, därför tror jag att det inte spelar någon roll vad vi i Europa eller övriga världen tycker beträffande klimat och energifrågor. Har man bestämt sig för någonting då blir det så.

 26. Gunnar Littmarck

  Vad har hänt med den bästa bloggen?
  Min kommentar nr. 19 väntar på godkännande…qe?
  Inte för att jag inbillar mig att mina kommentarer spelar någon roll, men om de ska godkännas, blir det som ”de som aldrig arbetats, allt annat än klimatblogg”
  Det är såklart ofta irriterande med oss som kommenterar samtidigt som vi, lyssnar på föredrag och fixar hårdvara.
  Ska man tvingas tänka på det fingrarna presterar, blir det ju så lätt manupilativt.

 27. Gun  L.
  Du har kanske en alldeles för mångkunnig och samkunnig förmåga och intelligens  för att en dator och en i övrigt intressant blogg ska hänga med i alla dina svängar.

 28. … Gunnar L.
  fingrarna kanske jobbar snabbare än hjärnan,
  och därför har vi inga nya kärnkraftverk i garderoberna.

 29. Christopher E

  Natrix #23:
  Mycket talande diagram i länken. Och bra sammanställning av fördelar- och nackdelar för olika energislag.
  Eftersom vindkraftens vänner även vill ersätta befintlig kärnkraft med vindsnurror är det ju ändå värre; då talar vi inte om dubbel kostnad, utan om fyrdubbel! Allt betalt av oss medborgare.

 30. Christopher E

  Labbibia: Nej, jag är nog för feg för dynamitgubbar… även om det vore välgärning.
  Fast å andra sidan; anti-kol-terrorister i England har ju Hansen som rycker in över Atlanten och försvarar ”skapelsen” och därmed på något märkligt vis får dem frikända i domstol.
  Kanske något vänlig lobbyist med de rätta kontakterna rycker in och försvarar mig när 150-meterstornen faller som käglor…? Nähä, inte det, nej, livet är orättvist när man inte är politiskt korrekt.
  Nej, dags att lugna ner mig med min absoluta favoritfilm. (Inte jag denna gången…)

 31. Hasse

  Glöm inte diskussionens urprung.  AGW finns den? Kan man lita på alla betalda s.k experter från IPCC, trots att sunt förnuft talar för att jorden inte kan sammanliknas med ett enkelt växthus gjort av glas!

 32. Thomas

  Hasse, IPCC betalar inte några experter, och ingen seriös person påstår att växthuseffekten fungerar på exakt samma sätt som ett växthus, även om slutresultatet blir liknande.

 33. Lars C

  Christoffer E
  Jag blir bara så trött på debatten om vindkraftens vara eller icke vara. Om man nu av olika orsaker vill fasa ut fossilbränslen så varför inte låta alternativen konkurera på lika villkor. Lägg skatt på fossilerna tills dess att de av egen kraft blir olönsamma, de blir det så småningom. Ta bort all skatt på alternativen och subventionera inte något. Låt sol, vind, vatten och kärnkraft gammal som ny konkurera på marknadsmässiga grunder.
  Ska det vara så svårt? Att göra det självklara.

 34. Gunnar L: Anledningen till att enstaka kommentarer ”fastnar” är att de innehåller många länkar och systemet tolkar då inlägget som spam. Det är tyvärr inte alltid jag finns på plats för att genast avspamma de kommentarer som fastnat. Ber om överseende och en aning tålamod. 🙂

 35. Erik Nyström

  Lars C, Energi varken kan eller bör behandlas som en produkt som vilken annan för marknaden. Kraftverk kan inte byggas hur som helst utan hänsyn till påverkan på omgivningen eller politik om man vill. Tänker främst på vattenkraftverk med deras dammar, men det gäller väl kärnkraft i samma grad. Är det ens möjligt att bygga annat än vindkraftverik i Sverige?

 36. Lars C

  Erik Nyström
  ”Är det ens möjligt att bygga annat än vindkraftverik i Sverige?”
  Det hoppas jag verkligen. Om inte så riskerart vi att bli ett uland med industrier som snurrar  2 dar i veckan om vi har tur. Inte alls om vi har otur.
  Konkurens på lika villkor exkluderar inte vedertagen tillståndsprövning enligt gällande miljölagar för alla energislag. Det där med politik är just det som vi måste bort ifrån.  Psykologiska låsningar och tankefällor, överepresentation av högljudda minoriteter mm.
  Verklighetens ångvält blir tung.

 37. Lars C

  Tillägg till förra inlägget.
  Freånvaron av politik bör gälla inom segmentet ny energi, givetvis inte generellt. Ingen vet vilka lösningar som blir bäst. Här måste marknaden få prova sig fram utan pekpinnar av mindre genomtänkt slag.

 38. Gunnar Littmarck

  Maggie tackar för informationen.
  Erik Nyström:
  Jag tycker du ska läsa en del på:
  http://www.eneryfromthorium.com
  Den finska regeringen har fått ett förslag till sin 6:te reaktor.
  En TMSR kan stå klar om 5 år, till en kostnad under hälften mot den franska som snart är klar.
  Trots att det blir den första stora 1,5GWe breeder anläggningen kommer den vad jag kan se kunna leverera elkraft långt under 20 örekWh kanske runt 10öre, snart byggs de i stora tal, vad ska du med vindkraft till då elkraft kostar 4öre kWh?
  Fördelarna är:
  98-99% av bränslet förbrukas, mot dagens 3%.
  Avfallet blir extremt små m¨ngder, som bara behöver slutförvaras 300 år.
  De har en överlägsen säkerhet med självreglering som totalhindrar alla former av ”skenande” drift eller härdsmälta.
  De kan inte användas för vapenmaterial.
  De är genom sin enkelhet och kompakthet, helt överlägsna ekonomiskt.
  Vidare användning för Thorium är ju som alla som läst på lite, eller lyssnat på föreläsningen jag hänvisar till, som små maskiner.
  Så små som 100kW.
  Allt från lastbilar, lastmaskiner, småbåtar, till lastfartyg, är lönsamt att driva med LFTR. se ex. här:
  http://www.energyfromthorium.com/pdf/
  Frågan är vad de som satsar på subventionerad vindkraft ska få kapital att riva dem från?
  Eller kan ni konkurrera med 4örekWh och en dygnet runt året runt produktion?
  Svenska folket vill som alla andra folk, ha trygg billig miljövänlig fissionskraft.
  Jag ska försöka beskiva tekniskt så att alla fattar hur det fungerar, så får ni själva tänka, återkommer.
  Till er som ligger i startgroppar för vindkraft (kanske som banker eller investerare)
  Hold your horses,
  or lose…

 39. Iven

  Gunnar L.
  Din första hänvisning till ”eneryfrothorium” tycks sakna ett g.
  Först när jag infogade g:et kom jag fram. (Andra hänvisningen med PDF innehåller g:et)
  Det stora engagemanget i LFTR  från din sida och det svala intresset i Sverige (Thomas är t.o.m. misstänksam p.g.a. din iver) kan möjligen förklaras av att Norge har mycket stora fyndigheter av Thorium i Telemarken. I Sverige har man nog inte ens brydd sig att kolla sina fyndigheter? I vilket fall som helst borde det vara intressant att fokusera på den tekniken i stället för kontroversiella vindkraftverk. 

 40. Iven

  ”eneryfromthorium”  var ordet som saknade g:et,
  min felskrivning saknade dessutom m:et. sorry

 41. Iven

  Thomas # 32
  ”IPCC betalar inte några experter” skriver du.
  Mycket intressant och något som en del skeptiker också påstår.
  Det är nog mest byråkrater och rättroende forskare som sammanställer ”consensus-rapporterna” inom ramen för IPCC:s policy-ramar, som betalas av IPCC…. 

 42. Lars C

  Gunnar Littmark
  Out of record. Jag minns inte i vilken tråd vi diskuteradse superisolering. Såg du den här? Vad tror du?
  http://www.thermogaia.se/index.cmsx

 43. Thomas

  Iven, det är inget kontroversiellt jag sa. IPCC-rapporten skrivs i stort sett helt och hållet av frivilliga forskare från runt om i världen. Det är ett obetalt hederuppdrag.

 44. Iven

  Thomas
  Kontroversiellt? knappast. Men: 
  Inte vet jag, inte vet du, ingen som vet … (eller vet du?)
  hur tjänstemännen på IPCC och folket i chapter 9 var avlönade, för att tro att ett så omfattande arbete skulle vara ideologiskt och gratis presterat är väl, lindrigt sagt, blåögt. Vad  vi vet och möjligen kan undra över, är varför Hadley Centre hade 10 av 53 autorer, lilla United Kingdom 20, stora China och stora Brasielien bara varsin autor vid sammanställningen av rapporten. Representanter från 12 länder deltog. Hur många länder sysslar med klimatforskning:  12, 50, 100, 170? Inte vet jag.  Men hela världen berörs av IPCC:s rapporten.

 45. Thomas

  Iven, om du menar att de officiella uppgifterna är en lögn får du nog se till att presentera bevis på att det skett betalningar under bordet. Du kanske inte förstår hur forskare arbetar, men det anses höra till jobbet att man granskar artiklar, hjälper till med konferenser etc utan någon speciell lön för detta.

 46. Erik Nyström

  Jag vet mycket väl att Finland planerar för nya reaktorer och tycker att Sverige borde göra det också. Jag har ingen större tilltro till vindkraftverk. Men frågan kvarstår, vad får man egentligen lov att bygga?  Korkade småskaliga vattenkraftverk som förstör vattendragen där de byggs, enstaka kraftvärmeverk, subventionerade vindsnurror. Är det ens lönt att ha en avreglerad elmarknad?
  Förresten, det vore intressant att veta hur länge ett vindkraftverk behöver stå och snurra  för att energimässigt betala igen vad det kostade att bygga det. Dvs. den energin som krävdes för att tillverka stålet, betongen, kopparn, aluminiumet och vad de nu är byggda av.

 47. Iven

  Thomas
  Eftersom jag inte har sett några officiella uppgifter om att forskarna utfört ett rent ideologiska arbete för IPCC, har jag naturligtvis inte heller haft minsta tanke på att några ersättningar kunde ha betalats ”under bordet”.  Är det som du säger, tycker jag synd om dom. Vad sjutton ska dom leva på då? De personer i min familjoch bland mina vänner, som har anknytning till någon form av forskning, får räkna med att söka anslag till sin forskning. Trodde att klimatforskare betalas av sina uppdragsgivare, i det här fallet IPCC (Chapter 9). Har läst i olika sammanhang, att IPCC arbetar med en budget på flera miljarder. Undrar vart dom pengarna tar vägen, när folk arbetar ideellt åt dom. Eller är sådana uppgifter också osanna?

 48. Gunnar Littmarck

  Lars C #42
  Principen är korrekt, men det inger inte något förtroende då de visar att de inte kan skillnaden på energi och effekt:
  http://www.thermogaia.se/referenser/fritidshusroslagen.cmsx
  Se texten under diagrammet:
  Annars har irkameror blivit så billiga att jag tror jag ska utföra en test under året.
  Jag har stora krav på utvändig färg,  på puts använder jag helst både silicat puts och färg.
  Jag målar nog en mindre viktig Leca vägg och mäter samt kollar hållbarhet.
  Förut lånade kommuner ut ir kameror.
  Tänk vad enkelt det hade varit för tillverkaren att under övervakning av ex. villaägarföreningen, måla en del av en vägg i ett rum och så med irkamera visa skillnaden som borde synas tydligt om effekten är i närheten av det påstådda.
  När inte så enkla tester är med, blir jag misstänksam.
  Dessutom är utomhusfärg, något som kan förstöra fasaden, det är inget vi leker med, mins alla som band in fukten med plastfärger, så ruttnade allt.
  Inomhusfärg är synnerligen viktig vad gäller bl.a.  gasavgivelse, för hälsa och komfort.
  Fy jag låter lika negativ som Thomas.
  Åter till min populärförklaring av TMSR..
  Iven:
  Thorium som upptäcktes av en svensk som gav grundämnet namn efter vår asagud, är så vanligt och billigt att Norges förekosmt inte gynnar dem märkbart.
  Efter att usa 1976, (med två suceesfulla testverk och komplett konstruktion av sitt 1GWe) inte byggde de verk som inte kunde ge bombmaterial, grävde de ner sitt Thorium, för att slippa lagerkostnader.
  Thorium används nästan inte utom som små tillsatser i vissa legeringar.
  Det är mest amerikaner som jobbar idiellt med Thoriuminformation, drivna av dagens klimathotdebatt.
  I Stockholm har en norrman ett kontor, men här i Norge har jag inte fått någon som helst information.
  Vår statsminister PelleJens beslutade hösten 2007 att de inte ville investera i information eller utveckling av Thoriumverk.
  De satsar allt på co2lagring, vilket tycks bli svindyrt om det någonsin blir förverkligat, samt inköp av regnskog.
  Att pumpa ner co2 i oljereservoarer har länge använts, men att bygga gaskraftverk med co2 deponi, låter lika korkat som Vattenfalls projekt i Tyskland.
  Det blir skoj med TMSR ty då kommer även kemister att vara delaktiga i miljövännlig och billig elkraft och syntetdrivmedel produktion.
  Saltet som används som energibärare har sedan länge använts av kemiindustrin i liknande temperaturområden, så pumpar, rörkvalitet, ventiler m.m. är sedan länge utprovat.
  Men då det gäller kärnkraftverk så kommer nya regelverk och kravspecifikationer att utarbetas, så en stor kostnad och tidsåtgång med det första verket kommer nog att ligga där.
  Avfallet efter klyvningen pumpas bort som gas och kondenseras, därvid skiljer många användbara ämnen helt utan radioaktivitet ut sig, den lilla mängd som ska förvaras i 300år skiljs ut till 100% där.
  Smart att kontinuerligt föra bort radioaktiva restprodukter, icke sant..
  Jag tänker låta mina beskrivningar bli granskade, så det kommer att ta några dagar.
  Min vision är att jag kan förklara så alla som vill kan förstå, sen blir det så enkelt för politiker att peka ut framtiden.

 49. Thomas

  Iven, ”ideologiskt” och ”ideellt” är inte samma sak! Forskarna som skriver IPCC:s rapport har för det mesta tjänster på universitet eller forskningscentra som betalar deras lön, men i det jobbet ingår som sagt olika typer av arbete. Någon fast arbetstid finns för det mesta inte så om de gör det på ”övertid” eller om annat arbete blir lidande kan man inte säga.
  Det där med att IPCC skulle ha en budget på flera miljarder är rent nys. De har en trust fund som satts upp med frivilliga medel från olika regeringar som betalar en liten fast stab och organisation av möten, resekostnader för folk från utvecklingsländer etc.

 50. Lars C

  Gunnar Littmark!
  Tror bara att de glömde ett (h) i Wh.
  Jag tänkte testa på innertaket, det är ett trätak som går över hela stugan. Inomhus så kan det ju inte skada även om färgen är bomtät och det är den ju inte, porerna ska ju öppna vid 50% relativ fuktighet. Det finns ingen plastfilm var sig i väggar eller tak bara papp i väggen.
  Om taket blir bra så kanske vi stryker ytterväggarna invändigt också. De ska ändå målas om precis som taket. Det får bli i höst så kanske man får veta mer om färgen.

 51. Christopher E

  Lars C:
  #33. Håller med dig, en mild variant att bli av med ”alternativ” energi är naturligtvis att låta energislag konkurrera på lika villkor (inga skatter och subventioner). Med den metoden blir inte ett enda vindkraftverk byggt mer någonstans… (Jag låtsas att jag inte läste det där om skatt på fossila bränslen, det är knappast ”lika villkor”).
  Apropå den andra debatttråden här… 2500 forskare eller så (uppgiften varierar) ställer oavlönat upp för att bidra till stora rapporter för att rädda världen utan ett spår av egenintresse… mina ögon rörs till tårar av detta 🙂 .
  I själva verket en struntdebatt. Klimatforskningens anslag med alla sina avarter har mångdubblats till osannolika mångmiljardbelopp den senaste tiden. Att arbeten refereras i den ideologiskt tunga politiska IPCC-rapporten är naturligtvis en fjäder i hatten för individer och berörda institutioner, vilket påverkar hur alla dessa miljarder fördelas. Vilka pengar som redovisas i IPCC:s bokföring är ovidkommande, det handlar ändå om att slåss om finansiering.
  Man ska inte glömma att IPPC är den enda delen av IPCC som på allvar riskerar att arbetslösa och ett historiskt skämt om de har fel. 
  (Ur svensk ordbok, upplagan från 2019: ”Att göra en klimatpanel”; talesätt fr.o.m. ca 2013; komma med felaktiga gissningar mot bättre vetande; skapa hysteri; opåkallad och skadlig varning; av oförstånd eller manipulation.) 😉
  Karriärchanserna är säkrare inom FN:s bekämpning av krig, svält, fattigdom och ohälsa. Tyvärr, får man väl säga, för till skillnad från klimatet är detta problem som verkligen skulle behöva lösas.

 52. Iven

  Thomas # 49
  Tack för ditt svar och påpekande att ideologiskt var fel använt i sammanhanget. Ideellt är relevant. Sorry. Uppgiften om de höga beloppen i samband med IPCC:s verksamhet har poppat upp vid olika tillfällen i klimatrelaterade artiklar  och debattinlägg, dels som kostnad för en eventuell omställning dels som kostnad för  IPCC:s verksamhet. Svårt att kontrollera, eftersom IPCC:s budget inte är offentlig handling.
  Att all FN-verksamhet  financieras av de 192 medlemsstaterna och i klimatforskarnas fall av deras resp. arbetsgivare motsäger påståendet om att arbetet för IPCC utförs ideellt.
  Förlåt, att en något skämtsam reflektion på #32 blev så här långrandig. Det var inte min mening att störa den för övrigt mest seriösa debatten i denna tråd.

 53. Thomas

  Iven, många av de websidor du träffar på har endast vid enstaka tillfällen och av en slump något gemensamt med verkligheten.

 54. Iven

  Thomas
  Truth is always strange, stranger than fiction (Byron)…
  Datamodellbaserade klimat-hypoteser är ”fiction” .
  Många av dessa har endast vid enstaka tillfällen och av en slump något gemensamt med verkligheten.