AGW-signaturen saknas

Dr David Evans i Australien tror inte längre på AGW. Han var tidigare rådgivare åt Rudd-administationen i klimatfrågor och på den tiden ansåg han att det fanns ganska goda bevis för att våra koldioxidutsläpp ledde till global uppvärmning. Nu menar han dock att AGW-idén bör skrotas.
I en artikel för australiensiska ABC skriver han att AGW-hypotesen är felaktig därför att signaturen för AGW saknas.

The signature of an increased greenhouse effect consists of two features: a hotspot about 10 km up in the atmosphere over the tropics, and a combination of broad stratospheric cooling and broad tropospheric warming. The signature of ozone depletion consists just of the second feature. These signatures are theoretically derived by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and are integral to our understanding of how the atmosphere works. [1]

We have been observing temperatures in the atmosphere for decades using radiosondes – weather balloons with thermometers that radio back the temperature as the balloon ascends through the atmosphere. The radiosonde measurements for 1979-1999 show broad stratospheric cooling and broad tropospheric warming, but they show no tropical hotspot. Not even a small one. [2]

[1] The IPCC published several signatures in IPCC Assessment Report 4, 2007, Chapter 9, Figure 9.1, page 675: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Ch09.pdf

[2] The US CCSP published the observed changes in atmospheric temperatures for 1979 � 1999 in part E of Figure 5.7 on page 116 in 2006: http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap1-1/finalreport/sap1-1-final-chap5.pdf

Läs hela artikeln här.
(Tips: Ove L)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lejuene

  Detta har varit känt sedan länge och borde sänka eller åtminstone starkt ifrågasätta AGW-hypotesen.
  Den mest underhålland bortförklaringen stod Dr. Bojs i DN för, i AGW-bilagan på nätet för en tid sedan. Hon menade att, visst avsaknaden av CO2-signaturen är en försvårande omständighet för AGW, men nu hade man funnit skälet till att CO2-signaturen saknas, nämligen att satelliternas inte befann sig på den höjd som de borde, därmed blev mätresultaten ”felaktiga”.
  Menar Dr. Bojs på fullt allvar att NASA m.fl. inte vet var deras satelliter befinner sig?

 2. Iven

  Ajabaja, nu är ytterligare en AGW-kättare ute på de hala isarna. Ska bli intressant att se, vad AGW-dogmatikerna ska gräva fram för att misskreditera hans person och kompetens…   

 3. Lejeune: Enligt Evans upptäckte man att CO2-signaturen saknades först 2007. Om denna upptäckt inte kommuniceras via media är det inte konstigt att få känner till den ett år senare.
  Givetvis har många försökt förklara avsaknaden av signaturen i tropikerna med att vi inte lyckats mäta temperaturen rätt och tyckt att vi i stället borde mäta vindhastigheten och räkna fram temperaturen ur denna. Men om mätningar av vindhastigheten gav det bästa måttet på temperatur, varför använder vi inte vindmätare i stället för termometrar? Hmm…

 4. Anders L.

  ”CO2-signaturen” är inte typisk enbart för CO2-uppvärmningen, utan har också förutspåtts av modellerna som ett resultat av ökad solinstrålning. Däremot förutspår CO2-modellen en unik avkylning av stratosfären, och denna har man kunnat bekräfta i mätningar. Man har alltså hittat den ena CO2-signaturen men inte den andra.
  Kontroversen kring den saknade ”hot-spoten” lär fortsätta, och det ska bli spännande att följa vad forskarna kommer fram till.

 5. Anders L.

  Om man är intresserad av riktigt tekniska artiklar runt problemet med den tropiska ”hot-spoten” kan man alltid läsa den här artikeln på RealClimate. Om inte annat finns där en karta där man ser hur många mätstationer det verkligen finns i tropikerna jämfört med i-världen. (Hint: det är inte många 🙂   … ) 

 6. Thomas

  Lejeune, ”Menar Dr. Bojs på fullt allvar att NASA m.fl. inte vet var deras satelliter befinner sig?”
  Vet du inte att det var exakt det problemet Spencer&Christy råkade ut för när de skulle räkna ut temperatur från sina satellitdata? Jag är säker på att hade de frågat rätt person på NASA hade de fått svar, men nu missade de det. Om Bojs har rätt i att det är ett liknande fel som spökar igen vet jag inte.
  Varför kallas det en ”C02-signatur” när det är en effekt som borde finnas där oberoende av källa till uppvärmningen? Kan någon sen säga vad som är fel med den metod att mäta temperaturen indirekt via vindhastigheter som används?

 7. CO2-signaturen är inte typisk enbart för CO2-uppvärmningen, utan har också förutspåtts av modellerna som ett resultat av ökad solinstrålning.
  Och så börjar historieförvanskningen…
  Utdrag ur IPCC AR4, kap. 9 sid 702:
  Models and observations also both show warming in the lower part of the atmosphere (the troposphere) and cooling higher up in the stratosphere. This is another ‘fingerprint’ of change that reveals the effect of human influence on the climate.
  Enligt IPCC är den största delen av uppvärmningen antropogen, alltså måste enligt dessa hotspoten vara orsakad av växthusgaser och inte någon hypotetisk ökad solinstrålning.
  Utöver detta kan vi konstatera att den avkylningstrenden för stratosfären sedan 1978 enligt satellitmätningar ligger på mellan ca 0-0.2 grader per årtionde och utan egentliga förändringar sedan ca 1993 – med andra ord en på sin höjd ytterst vek ”signatur”.
  RC försöker återigen förvilla och styra bort fokus från problemet med klimatmodellerna genom irrelevanta spekulationer. Och tyvärr så fortsätter vissa här att rapa upp RC-material helt okritiskt.

 8. Thomas

  Recon, du kommer med ett citat ur IPCC:s rapport. Både uppvärmningen i troposfären och avkylningen i stratosfären är observerad så vad var egentligen din poäng? Den ”hotspot” som talas om här i tråden är något annat som inte tas upp i ditt citat.
  Poängen är alltså att vi har en observerad uppvärmning i tropikerna. Den fuktadiabatiska temperaturgradienten minskar vid ökad temperatur och därför borde då temperaturen stiga snabbare högre i troposfären *oberoende* av uppvärmningsmekanism. Därför är det ett mysterium att den inte tyckts göra det, men ett som nu tycks i alla fall någorlunda löst genom att man kommit på ett fiffigt sätt att mäta denna temperaturgradient med större noggranhet.
  Recon borde vara lite mer försiktig mer att uttala sig om ämnen han inte vet något om. Kan man inte ens citera rätt paragraf får man problem med trovärdigheten.

 9. Thomas

  maggie, ”Men om mätningar av vindhastigheten gav det bästa måttet på temperatur, varför använder vi inte vindmätare i stället för termometrar? Hmm…”
  Om mikrovågor gav bästa måttet på temperatur, varför använder vi inte mikrovågsdetektorer istället för termometrar? Hmm…

 10. Thomas

  Av maggies inlägg kan man få intrycket att det var frånvaron av denna ”signatur” som fick Evans att byta sida. så är dock inte fallet. Redan i början av 2007 skrev han om varför han inte trodde på AGW, då utan att ta upp denna hotspot:
  http://mises.org/story/2571

 11. Charles Battig

  Thomas,
  The ”greenhouse signature” nomenclature is embedded in the IPCC and they use it throughout.
  The IPCC reports contain their own GCM results of separating out other sources of global warming.  There you can see in living color  the plots of atmospheric temperature vs. altitude to over 28km vs. latitude from 90N to 90S for the following forcings; Solar, Volcanic, Ozone, Sulfate, and Greenhouse (including CO2).  Only the plot for Greenhouse gas shows the ”hot spot” at the +/- 10km altitude centered on the equator; therefore the term fingerprint.  Send your question to them.
  If I chose not to believe my usual medical thermometer, I wonder what my next patient would say to me if I were to instead insert an anemometer into him in an attempt to get the temperature reading I wanted?   It might work on those expelling lots of hot air.

 12. Lejuene

  Sedan när är det OK att hänvisa till IPCCs utsagor som absolut sanning, möjligtvis om man tror att en blandning av sanningar, halvsanningar, överdrifter och skräckscenarios är i linje med ”vetenskap och beprövad erfarenheter”. Annars bör man förhålla sig skeptisk, det är i alla fall min ödmjuka uppfattning!
  Man behöver inre vara klimatforskare som Al Gore, för att känna tveksamhet inför vissa TV-meterologers tvärsäkra uttalnde om att klimatet kommer att bli livsfarligt!

 13. Thomas, citatet från IPCC:s dokument beskriver exakt den hotspot som diskuteras, alternativet är att den beskrivning som dom ger i citatet inte är konsistent med modellernas förutsägelse om temperaturskiktningen i atmosfären. Ex. över polerna råder ju omvänt förhållande med en hotspot vid markytan. Så vad exakt yrar du om när du säger att jag inte citerar rätt paragraf  (9.4.4.4 Differential Temperature Trends)?
  Poängen är alltså att vi har en observerad uppvärmning i tropikerna.
  Poängen är att du inte har någon poäng vilket har demonstrerats om och om igen och senast av Douglass/Christy som fann en minimal trend på 0.062°C/årtionde efter att man korrigerat trenden för El Nino, El Chichon och Pinatubo.
  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0581.pdf
  Inte konstigt att du måste falla tillbaka på undermåliga vindmodeller som totalt ignorerar direkta mätvärden. Ungefär som pajasarna som justerade sjunkhastigheten på ARGO-flötena i en modell och då fick till en uppvärmning.
  Den fuktadiabatiska temperaturgradienten minskar vid ökad temperatur
  Denna förklaring fungerar endast om man gör misstaget att simplifiera genom att bortse från förekomsten av konvektiva moln och sedan felaktigt gör antagandet att energiutbytet i atmosfären endast går åt ett håll – uppåt.

  Om mikrovågor gav bästa måttet på temperatur, varför använder vi inte mikrovågsdetektorer istället för termometrar? Hmm…

  Undrar vad MSU-satelliterna använder, hmm…

 14. Thomas

  Recon, jag försåt faktiskt inte vad du dillar om med ditt citat. Det beskriver inte vad som diskuteras här utan en effekt som tydligt observerats.
  Vad gäller Douglass&Christys papper tycker jag vi amatörer kan hålla oss till vad som publicerats i den vetenskapliga litteraturen snarare än att gå till arxiv. Där får man i alla fall en grovsållning via reviewprocessen.
  ”Undrar vad MSU-satelliterna använder, hmm…”
  Det var ju precis det som var min poäng! Maggie m fl accepterar utan att blinka en indirekt metod att försöka härleda temperaturen i olika atmosfärslager från mottagen mikråvågsstrålning i rymden men förlöjligar en annan indirekt metod för att mäta samma sak.
  Charles, i IPCC figur 9.1 visas det aktuella fingerprint och det finns där både för sol- och växthusgasforcing. Låt inte lura dig av att eftersom den totala effekten av ändringar i solen är mindre så ser färgändringarna inte lika dramatiska ut, de är likafullt större på ca 8 km höjd precos som för CO2. För den direkta forcing från aerosoler ser vi samma sak fast med omvänt tecken: avkylning vid marken och en större avkylning på högre höjd.

 15. Discovery Channel just nu.
  Brukar se den kanalen ibland för att det är kul med underhållningsprogram som handlar om bilrenoveringar och återanvändning av skrot för diverse skojiga tävlingar.
  Nu handlar det om linser som ska skickas upp i rymden för att rädda klimatet.

 16. Jaha. Ytterligare ett exempel på hur man kan spendera massor av pengar på att försöka ändra klimatet. Och några tjänar stora pengar på det medan andra förlorar ännu mer.
  Nu har jag sett det roliga programmet.  Trodde jag….  men det fortsätter….

 17. Suck! Äntligen slut.
  Undrar hur den svagt växande vinterisen i Arktis ska påverka klimatdebatten i år. Är det vi människor som åstadkommer det, eller sker det ändå?
  De äckliga konflikterna i Mellanöstern dödar och skadar nog fler än vad klimatet gör just nu. Men där hjälper inget miljövänligt cyklande, miljöbilar eller handlande med utsläppsrätter.

 18. tty

  Bäste Tomas.
  Alla temperaturmätningsmetoder är indirekta (eller har du för vana att sätta dig med en linjal och ett stoppur och mäta hur fort molekylerna rör sig?). Dock förefaller det mig betydligt mindre indirekt att mäta den termiska mikrovågsstrålningen som molekyler sänder än att räkna ut temperaturer ur vindskjuvning även om det teoretiskt sett är möjligt. Den enda anledningen att någon kommer på att använda en så bakvänd metod är att (mera) direkta och oberoende temperaturmätningar från radiosonder och satelliter ger samma (men ”fel”) resultat. 
  Apropå att även t ex solen skulle kunna ge upphov till en ”hot-spot” i troposfären i över tropikerna så kan det vara värt att märka att det diagram som visas på på RC förutsätter en ökad solstrålning om 2 %, d v s ungefär så mycket som solstrålningen ökar på 200 miljoner år. Inget direkt överhängande klimathot där alltså.

 19. tty

  Om det är någon som har lust att själv kolla Thomas påstående 20:53 ovan så finns de aktuella bilderna i:
  http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Ch09.pdf
  Det är bild 9.1a (soluppvärmning) och 9.1b (växthusgaser) upptill till vänster på sid 675.

 20. Magnus A

  Evans jobbade inte under Rudds regering, som tillträdde efter valen i november 2007 (”på den tiden”), samt beskriver sin uppgift i energidepartementet ( t ex i The Australian-artikeln nedan) bildligt talata som en av flera ”raketforkare” som alltså tveksamt kan kallas rådgivare i regeringen.
  http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24036736-7583,00.html
  http://clipmarks.com/clipmark/16497955-D3F4-4840-9BC6-4D26A0BC3601

 21. Magnus A

  Uffeb. Solen reflekterande skärmar eller järnoxid i haven är exempel på ingenjörskonst inom ramen för idén att vi med CO2 mixtrar med klimatet. Det torde vara en del i det som ska hålla idén att vi genom CO2 påverkar klimatet vid liv.
   
  Det höjs ju ibland krav på ökade anslag till klimatforskning (även från ”skeptiker”), men med tanke på fattigas möjlighet att klara mat och hälsa (under ett alltid varierande klimat) tycker jag snarare att man borde minska anslagen till klimatforskning. Jag anser inte att prioriteringen i dag är att klimatforskning får för lite pengar. Den forskning som finns är tillräcklig för att kasta IPCC:s hypotes i soptunnan.

 22. Thomas

  Magnus, du kan inte tänka dig att det finns andra skäl än AGW att vilja förstå väder och klimat?

 23. Charles Battig

  Thomas,
  The several color graphs on page 675 of the IPCC 4th report are the computer model results when they inputed their own data/paramatisations/guesses into their models attempting to seperate out the  projected effect on global temperature of the several forcings chosen for study.  Figure F is the composite result including all  the forcings they had arbitrarily selected.   Only figure C, that of greenhouse gases alone, contains the same red/hot spot temperature distribution as the composite figure.  I do not think I am being fooled by their process nor what thay claim to show.  The IPCC has defined the fingerprint hot spot via these models.  If the real world data does not confirm it , some prefer to find fault in the real world data, rather than in the model constructs or in  the arbitrary data points selected  ( or omitted) as  computer inputs.
  Did you note on page 805 of the IPCC report their disclaimer?  ”  The set of available models may share fundamatal inadequacies, the effects of which cannot be quantified”.  In plainer English; the  20 or so computer models we use for all this stuff have possible errors (of omission or inclusion) and we don’t have the foggiest idea  of how big or how small or of what sign the errors are in our results/projections.  We  hope that no one reads this and that the public and media continue to use our computer output as predictions or forecasts, although we very carefully only call them projections.