Fagerström kontra Naturvårdsverket

Lars Westermark, chef för Naturvårdsverkets Klimatpolicyenhet, öppnade det nya året med en debattartikel om klimatet, som publicerades i ett antal svenska lokaltidningar. Temat var fortsatt högtryck i klimatfrågan. Antagligen är Westermark orolig för att klimathotet ska hamna i skymundan av finanskrisen, varslen och oron för ekonomin. Därför dundrar han på med att: ”Ny forskning under 2008 visar att klimatfrågan sannolikt är ännu allvarligare än vad vi tidigare trott.”
Jonny Fagerström är som vanligt på alerten. Han har spårat upp alla de tidningar där Westermarks artikel publicerats och skickat en replik. Idag publicerades den i Norran.
Jonny Fagerström menar att Westermarks artikel gränsar till ren desinformation. ”Det förmenta högtrycket som han talar om består huvudsakligen av en ökad granskning av klimatalarmismens värsta avarter”, skriver han och fortsätter:

”Alla de profetior som FN:s klimatpanel och Al Gore gjort under det gångna året har kommit på skam. Förutsägelser om att 2008 skulle bli det varmaste året på 150 år slog fel. De mediala ankorna om att Nordpolen skulle bli isfritt under sommaren var långt ifrån sanningen. Lars Westermark talar också tyst om att jordens medeltemperatur faktiskt inte ökat på tio år trots att koldioxidutsläppen ökat kraftigt. I stället kan en minskning av temperaturen under nämnda period noteras.

Koldioxidhypotesens ”termiska fingeravtryck”, som enligt teorierna ska finnas åtta–tio kilometer upp i troposfären saknas också. Det är den seriösa forskningen överens om. Myten om ökenutbredningen har även den kullkastats, i detta fall av svenska forskare. Tyska och kinesiska forskare har också vederlagt myten om att betande kor utgör ett klimatproblem.

Lars Westermark hyllar också några av de värsta avarterna i klimathysterin, nämligen att människor luras att ta ”klimathänsyn” vid förlossningar och anhörigas begravningar. Han tycks okritiskt ha anammat alla myter kring klimatfrågan.

Nej, låt oss i stället hoppas att den kritiska granskningen av klimatfrågan fortsätter under 2009 och att de länder inom EU som börjat ifrågasätta hysterin – Polen, Italien Tyskland med flera – lyckas förhindra fler kostsamma, onödiga och i vissa fall rent miljöskadliga klimatåtgärder och klimatavtal.

Jag tror och hoppas att Barack Obama, USA:s nya president, tvingas till en mer pragmatisk hållning i klimatfrågan nu när finanskrisen ställer situationen på sin spets.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Desinformationen är inte bara ren utan även medveten och systematisk.
  Tege

 2. L

  Företag som (numera nästan dagligen) gör reklam för att deras produkter motverkar klimatförändringar borde enligt Marknadsföringslagens 6:e paragraf kunna ställas inför Marknadsdomstolen, där dom i så fall måste bevisa sina påståenden. Dags att anmäla några stycken..? 😉
  ”Straffbelagda förfaranden
  6 § Näringsidkare som vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan
  nyttighet uppsåtligen använder vilseledande framställning, vilken avser
  hans egen eller annans näringsverksamhet och är ägnad att påverka
  efterfrågan på nyttigheten, dömes till böter eller fängelse i högst ett
  år.”

 3. Peter

  Bara benämningen ”Naturvårdsverkets Klimatpolicyenhet” får mig att rysa…

 4. Anders L

  Tege: 
  ”Desinformationen är inte bara ren utan även medveten och systematisk.”
  Utan tvekan. Särskilt i artiklar som Jonny Fagerströms. 
  Den intressantaste meningen i Westermarks artikel tyckte jag personligen var ”Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med nio procent mellan 1990 och 2007, trots en ekonomisk tillväxt på 48 procent under samma period.” Skeptiker brukar ju alltid hävda att klimatvänlighet orskar ekonomisk kräftgång. Det finns nog anledning att vara skeptisk mot skeptikernas ekonomiska hypoteser.

 5. Christopher E

  Anders L:
  Visst hade en viss nedgång inom riket av koldioxidutsläpp under perioden du nämner, delvis på grund av biobränsleuppvärmning och effektivisering av bostäder, men… det spelar ingen roll.
  Tillväxten hade vi, konsumtionen ökade . Tillverkningsföretag flyttade utomlands, och importen ökade kolossalt, särskilt från Asien. Undrar om inte elimporten ökade också, med två kärnkraftsnedläggningar under perioden? Så din (Westermarks) ”glädjesiffra” fås fram  genom att bara se på utsläppen inom riket. I själva verket har utsläppen flyttat någon annanstans.
  Så i det stora hela gäller fortfarande; tillväxt = CO2-utsläpp. Vi vet alla vad tex Kinas utsläpp gjort 1990-2007. Sverige och andra nationer har del i de utsläppen. Uppskattningen jag sett är att Sveriges utsläpp egentligen är dubbelt så stora om importen tas med.
  Klimatvänlighet är nästan utan undantag fråga om att göra saker på ett mindre effektivt och dyrare sätt. Till ström från vindkraft får flera gånger kostnaden mot den ström ”ersättes”. Etanol (ett skämt numera). Någon ska betala (vi), köpkraften minskar och ekonomin skadas.
  Westermark ljuger bara för att försvara sitt jobb i propagandaenheten.

 6. L

  Anders L, tror du att det går lika lätt att göra om samma trick från vår nuvarande nivå?

 7. Hasse

  Enl. Lars Westerberg Chef för Naturvårdsverkets klimatpolicyenhet;Utsläppen från den svenska konsumtionen skulle, i likhet med andra industriländers, behöva halveras till cirka fem ton 2020, och pressas ned till två ton per person 2050, för att klara de globala utsläppsreduktioner som krävs.Vuxen person andas ut 3/4 ton /år!