Lars Westermark

Fagerström kontra Naturvårdsverket

Lars Westermark, chef för Naturvårdsverkets Klimatpolicyenhet, öppnade det nya året med en debattartikel om klimatet, som publicerades i ett antal svenska lokaltidningar. Temat var fortsatt högtryck i klimatfrågan. Antagligen är Westermark orolig för att klimathotet ska hamna i skymundan av finanskrisen, varslen och oron för ekonomin. Därför dundrar han på med att: ”Ny forskning under   →