COP26 – The Madness of crowds

extraordinary popular delusions

Vi har just upplevt COP26, ännu ett utbrott av nutidens ”Extraordinary popular delusions and the Madness of crowds”, som Charles Mackay beskrev för snart två hundra år sedan.

Blobben, Vetenskapen och Verkligheten – Klimatupplysningen

¤¤¤

Detta utbrott av dårskap och villfarelser har sina rötter i The Rockefellers/FNs ambitioner om makt och kontroll, vilket ledde till FNs första miljökonferens i Rio 1992 där UNFCCC, klimatkonventionen, spikades.

FN bedriver historiens största bedrägeri – anthropocene

De diffusa begreppen Global Warming (GW) och klimathotet vilar tungt på UNFCCCs/IPCCs klimatmodeller och slagordet ”science is settled. En jämförelse mellan modellernas spretande ”spagettikvast” och diagrammet, som visar resultatet från mätningar av atmosfärens temperatur (gröna diagrammet) borde idag åstadkomma ett och annat höjt ögonbryn.

COP26

Is Science settled?

¤¤¤

När det drog ihop sig till COP26 laddade både Heartlandsinstitutet, TWTW och GWPF för att möta upp med vetenskapligt förankrade argument och perspektiv i frågan.

Heartlandinstitutet bjöd oss på sin 14:e internationella konferens ICCC14 med ett femtiotal anföranden, där främst panel 2A – The IPCC and the Scientific Method är av intresse för oss på KU:

Panel 2A: Science Track, Singer Room – The IPCC and the Scientific Method – 14th International Conference on Climate Change (heartland.org)

De som föreläste och diskuterade där var:

SEPPs President Ken Haapala: Physical evidence and the Scientific method.

Professor David Legates: The IPCC and Climate models.

Professor Howard Hayden: Follow the Science: Wouldn´t it be nice if the IPCC would do so?

SEPPs Tom Sheahen med Getting it Right: Scientifically, “success” means “agreement with measurement”.

¤¤¤

TWTWs Ken Haapala följde snabbt upp, redovisade och resonerade i

TWTW 11-13-21.pdf (sepp.org), (sid 1 – 6).

Haapala beskriver där utvecklingen av den vetenskapliga metoden, det vill säga processen för att upptäcka och korrigera felaktigheter i en hypotes och därmed få möjlighet att steg för steg kunna utveckla och fördjupa vetenskapliga frågor. Han landar snart i Wijngaarden&Happer´s senaste rapporter, “Dependenc of Earth´s Thermal Radiation on five Most Abundent Greenhouse Gases”.

Wijngaarden&Happer´s (W&H) analyser bygger på data och beräkningar kring spektroskopiska parametrar som finns samlade i databasen HITRAN och är tillgängliga för alla klimatforskare.

Ett flertal forskningsgrupper arbetar med att utveckla sina klimatmodeller, till exempel NASA-GISS. De använder samma databas, men utgår från både felaktiga och ofullständiga antagande och dessutom jämför de sina resultat med andra klimatmodeller, dvs de validerar inte mot oberoende källor i linje med vad den vetenskapliga metoden kräver. Det kan förklara den skillnad i trovärdigheten mellan klimatmodellerna och den beskrivning av verkligheten som W&H utvecklat.

CO2coalition 1

CO2 påverkar allt mindre vid halter över 100 ppm

Wijngaarden&Happer´s beräkning av temperaturen i nuvarande atmosfär överensstämmer väl med de data från mätningar i atmosfären sedan 1979, som utförts med hjälp av satelliter, (se första grafen). Deras analys bekräftats på så sätt vetenskapligt. Det medför att de tryggt kan beräkna hur förändrade halter av växthusgaserna skulle kunna påverka atmosfärens temperatur. Grafen ger besked.

Planck Schwarzschild 2048x1152 1

 

Vattenånga är den dominerande växthusgasen och ökar inte märkbart med en varmare planet och en ökning av CO2 påverkar allt mindre vid halter över 100 ppm. Trots det bidrar CO2 idag med 20 – 25 % av den totala växthuseffekten, fördröjning av utstrålningen till rymden. Om man kunde ta bort all CO2 från atmosfären, (grön kurva), skulle utstrålningen från atmosfären öka markant och kraftigt kyla jorden, en dubblering av halten innebär däremot en ytterst liten temperaturökning, (röd kurva). Detta förklarar varför man kan påstå att CO2 är en viktig växthusgas, men att den med nutidens atmosfär inte markant kan påverka dess temperatur. Med nuvarande halter av vattenånga och CO2 är övriga växthusgasers O3, N2O och CHpåverkan på den globala temperaturen obetydlig. Vad växthusgaserna beträffar så kan de inte förorsaka någon oroande uppvärmning och det antropogena klimathotet är därmed vetenskapligt avfärdat.

Så snart insikten om innehållet i denna rapport får genomslag i hela samhället borde luften snabbt gå ur klimathotsbubblan. Vid det laget borde dessutom nämnas att W. Happer var President Trumps rådgivare och med stor sannolikhet behjälplig när Trump blev hånad för att han såg till att USA lämnade Parisöverenskommelsen.

Något Nobelpris i fysik till Wijngaarden&Happer för att de på vetenskaplig grund har löst problemet med ”vårt största och allvarligaste antropogena hot” lär nog inte utdelas av de nu regerande och beslutande potentaterna på KVA, årets pris gick istället till IPCCs politiskt godkända och uppbackade klimatmodeller med följande motivering: ”för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning”.

¤¤¤

GWPFs bidrag inför COP26 var både kontinuerlig uppdatering av vad media hade att förtälja och två intressanta rapporter. Den ena avslöjade eko-fundamentalisternas roll för den utveckling, som har lett till den pågående katastrofala gröna omställningen samtidigt som den gynnar Kinas utveckling, den andra avslöjade de många villfarelser, fysikaliska och andra, som klimathotspolitiken grundas på samtidigt som den gav en vägledning till hur väst ska kunna vända på nuvarande utveckling.

Eco-fundamentalismen – en närande soppa för Kinas utvecklingskvarnar – Klimatupplysningen

https://klimatupplysningen.se/ohyran-i-rosen/

¤¤¤

COP 26 bidrog till att W&H´s epokgörande arbete lyftes fram. Det avslöjade ytterligare en villfarelse, klimathotet. Klimathotspolitiken utarmar och hotar västländernas ekonomi och säkerhet. Wijngaarden&Happer har gett oss möjlighet att från ett nytt vetenskapligt perspektiv kunna debattera kring denna villfarelse och hela klimatfrågan.

¤¤¤

Men, hur kan man i ord förklara Wijngaarden&Happer´s beskrivning av klimatet och växthuseffekten, med deras förklaring till varför det inte föreligger något antropogent klimathot, så att den kan förstås av eleverna i grundskolan – och deras lärare – och därmed bli en del av allmänbildningen?

Ann Löfving-Henriksson

 

Länk:

Med Happers egna ord

https://klimatupplysningen.se/william-happer-om-vaxthusgasernas-fysik/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack Ann! Hur gammal är du egentligen? Din hjärna är kristallklar. 🙂
  Du sammanfattar den historiska gången mot ett religiöst tänkande som nu genomsyrar hela miljö och klimat-tänkets tillbedjan.
  Oklart bara vem Guden är.

  Jah kom att tänka på vad prof.Richard Dawkins säger om religion. (Många bra och nyttiga tankar, men förväxla det inte med sanning.)

  Förväxla inte heller prästerskap med godhet. Jag såg nyss Påven i en hyllande folkmassa där en liten flicka som höll hans hand och inte ville släppa den. En plötsligt elak Påve slog den lilla flickan på handen och fräste något mot henne. Hur Påven kunde ta sig därifrån till fots är märkligt med glorian runt fotknölarna.
  Tack igen Ann för en kristallklar beskrivning av hur ”Folkmassans Galenskap” har kunnat växa sig så stark.
  Det är tydligt samma fenomen som att religion kan urarta till Folkmassans Galenskap.

  Bra jobbat!

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Bim, hjärnan var nog inte riktigt kristallklar när jag publicerade inlägget. Nu hoppas jag att det ser bättre ut.

 3. Ivar Andersson

  OT Från verkligheten
  Elpriset i norr 20 öre/kWh och i söder 230 öre/kWh.
  Elförbrukning 21467 kW redan i november.
  Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft: 45, 31 och 16%

 4. Sören G

  Just nu går det en serie i SVT om galenskaperna i Knutby. En liten isolerad grupp kan drabbas av galenskap, men om galenskapen kommer närmare makten kan en hel nation drabbas eller hela världssamfundet.
  När det gäller klimatvetenskapen handlar det om okunnighet hos den stora massan inkl. politiker och journalister och om oärliga och karriärsugna vetenskapsmän.

 5. stig morling

  Bästa vänner i edra svar finner jag tyvärr samma ytlighet om ”religion” som i alarmisternas propaganda, läs på vad synnerligen eftertänksamma personer skrivit om de förfärande despotierna och den masshysteri som dessa – fascister, nazister och kommunister – profiterade på! Läs gärna ”från 30-talet” och ”50talet” vad exempelvis Alf Ahlberg skrev i ”Tankelivets frigörelse” eller ”Humanismen”. Därtill Eric Hoffers bok ”The True Believer” som kom ut 1951. Alf tog upp frågan – från den spanske filosofen Gasset y Ortega – om vad som kom att kallas ”Massmänniskan”, och som alltid är beredd att ”Följa Ledaren!” Elgest håller jag tillfullo med om att problemet med hur makten alltid tycks korrumpera till missbruk. Nyligen togs upp på SvT utan någon som helst kritisk journalisttanke yppades, att havsnivån skall höjas med 8 m inom 100 år. Stockholm (!) måste då ha ”skyddsvallar”. En enkel fråga hur mycket vatten går åt att höja världshaven med 8 m? Havens yta täcker 71 % av jordens yta! Räkna ut vilken vattenmängd som krävs! Under tiden får väl de sanna vårdarna av vår miljö lugna sig: Problemet med kalkbrottet på Gotland kommer inom en rimlig framtid vara ur världen, och Slite
  en del av det större Östersjöhavets botten! Skyddsvallar måste anlägga vid nuvarande utlopp för samtliga älvar och övriga vattendrag, samt förses med rejäla pumpstationer. Ni kan ju själva bedöma för närmaste vattendrag vilket politiskt storprojekt som blir aktuellt!/salve

 6. Karl Erik R

  #3 Ivar Andersson

  För första gången denna vinter hade vi minusgrader i hela landet. I norra Norrland ganska många minusgrader. Därav den plötsligt ökade förbrukningen. Extrapolera detta till minus 10 i södra Sverige och minus 30 i stora delar av Norrland. Tror vi skulle må bra av ytterligare lite global uppvärmning.

 7. Bengt Abelsson

  HC Andersen beskrev hela förloppet väl i ”Kejsarens nya kläder”.
  Bedragarnas pitch var att alla som inte ”såg” var inkompetenta och skulle således bli av med jobbet – exakt samma som idag.

 8. Sören G

  Judith Curry har skrivit om diskussionerna kring solens inverkan.
  https://judithcurry.com/2021/11/21/solar-variations-controversy/#more-28047

 9. Johan, Uppsala

  ”Ohjälpsam klimatoro” – ett nytt begrepp som definieras som en oro som gör att man kan känna sig handlingsförlamad, rådlös eller uppgiven inför den stora klimatutmaningen.

  Ett nystartat forskningsinitiativ på Karolinska Institutet handlar om att öka förståelsen av ohjälpsam klimatoro. Första steget är att genomföra en undersökning (där du kan delta, se länk nedan). I nästa steg planerar KI att utveckla ett psykologiskt stöd för personer som önskar hantera sin klimatoro bättre.

  Saxat från undersökningen:
  ”Många människor är bekymrade för vårt klimat. Negativa känslor kan uppstå när vi genom nyheter, media eller direkta egna erfarenheter kommer i kontakt med klimatförändringarna och deras påverkan på miljön. Vanliga känslomässiga reaktioner på klimatförändringarna kan vara allt från oro, ångest, frustration och ilska till sorg och nedstämdhet.”

  Jag undrar vad de menar med ”egna erfarenheter”? Att det regnade mycket någon dag nyligen? Eller att det var väldigt varmt på stranden i somras? Eller att man blivit skrämd av klimatrapporteringen på SVT?

  https://survey.ki.se/Survey/28109

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 ”Ohjälpsam klimatoro” kan enkelt avhjälpas
  dels genom att sprida information om koldioxidens ringa betydelse för det globala klimatets förändring, genom diagram från CO2Coalition och genom att visa på ickesambandet mellan CO2 och Global temperatur historiskt sett
  dels genom Happer&Wijngaarden’s analys och resultat.

 11. Christian H

  #Johan, Uppsala

  Jag har nu besvarat den tendensiösa och enfaldiga undersökningen från KI. De flesta frågorna besvarades med ”inte alls”, så det gick fort. Sista frågan var hur man kunde hjälpa de som drabbats av klimatångest, där kunde man också ge egna synpunkter. Jag skrev så här:
  ”Få de ”drabbade” att inse att klimatoro endast är en en vanföreställning som inte har någon som helst verklighetsförankring. Orsaken till detta är den utbredda masspsykos som skapats av de styrande inom den ekonomiska eliten, FN, EMU, EU, Big Tech, Big Pharma, bankerna, de stora mediehusen, okunniga politiker m.fl”.

 12. Stefan Eriksson

  #11 Christian
  Då ångesten bottnar i vanföreställningar relaterat till klimatet, är väl en psykolog den bäst skickade att försöka mildra symptomen.
  Jag besvarade frågorna också, snart gjort.

 13. Björn

  Sören G [8]; Intressant och värt att haka på!

 14. Björn

  Om jag tolkar rätt här så innebär koldioxidens påverkan på temperaturen, att den utgör 25% av all annan påverkan. Resterande effekt av GHG´s är då i huvudsak vattenånga. Vidare, att en ökning av antropogen CO2 har minimal effekt på absorption av IR.

 15. Lars Kamél

  KVA:s nuvarande ordförande ledde tidigare Vetenskap och Folkbildning. En organisation, som trots sitt namn, inte alls ägnar sig åt folkbildning eller åt att försvara vetenskapen. Tvärtom handlar det om att smeta epitet ”pseudovetenskap” på allt som styrelsen ogillar. Medan organisationen vägrar att kalla tron på en klimatkris för pseudovetenskap.
  Jag vet, för jag försökte medan jag fortfarande var medlem.
  Det var länge sedan, då klimathotstron fortfarande ”bara” var en pseudovetenskap, som till exempel ignorerade allt som talade emot den och vid tester gjorde bara ett sådant urval av data att testet skulle stödja teorin, medan alla tillgängliga data talade emot. Bägge är typiska tecken på pseudovetenskap.
  Numera är klimathotstron en religion, med profeter, löfte om ett kommande paradis (den fossilfria världen), hot om helvete (en överhettad värld fylld av extremväder) och dogmer som absolut inte får ifrågasätta utan att det kommer anklagelser om ”förnekelse”.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 14 Björn, ja jag har uppfattat det så, 20-25 % av den totala växthuseffekten. Kolla gärna vad Haapala skriver i länken till TWTW. Men, som grafen från CO2coalition visar effekten är störst vid de första 100 PPM.
  Sheahens föreläsning är också klargörande.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Lars Kamel, stort tack för Din upplysande kommentar med självupplevd information.
  Mycket värdefullt!

 18. johannes

  ”Ohjälpsam oro” infinner sig regelbundet när skattsedeln dimper ned.

 19. Michael E

  #14 Om jag tolkar det hela rätt så i den förra vetenskapliga rapporten från IPCC, AR5, antogs att denna varians under perioden endast varit 0,05 W/m2 och därför kunde negligeras. Som jämförelse antogs koldioxiden bidragit med ett nettotillskott om 2,29 W/m2 under samma period. I den nya rapporten från IPCC, AR6, så används ett TSI-intervall från 0,7 till 2,7 W/m2 för perioden från Maunderminimat (1645-1715) till nutid, där då den övre gränsen skulle kunna förklara hela den postindustriella uppvärmningen.

 20. Michael E

  Mitt inlägg nr 19 ska hänvisa till Sören G’s inlägg nr 8 och inte nr 14.

 21. Magma

  Tack Ann för en insiktsfull historisk tillbakablick i kombination med hoppfulla glimtar i kontrast till IPCC’s alarmism.
  Även jag har plöjt igenom enkäten, men som sagt av tidigare skribenter – det gick snabbt i vänsterfilen.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Mikael o # 8 o 14 Sören G, under Heartlands konferens höll Willie Soon en genomgång om ev. samband mellan solaktiviteten och jordens väder. Han citerade en rysk fysiker som påpekade att om hypotesen om ett samband stämmer blir det extra kämpigt för meteorologerna som nu inför sina väderprognoser måste starta med kolla prognoserna för förändringar i solaktiviteten.

 23. Matsa

  Kul att se att det i USA finns tidningar som vågar se nyktert på klimatfrågan (några veckor gammal artikel):
  https://nypost.com/2021/10/30/glasgow-idiocy-climate-change-isnt-remotely-the-worlds-no-1-problem/

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Magma o # 1 Bim trevligt att ni uttrycker uppskattning för historiska tillbakablickar. Det har länge varit så att jag inte får ordning på samband förrän jag fått en ”tidsaxel” att haka upp olika händelser på – och det blir bara värre med åren …

 25. Ann Löfving-Henriksson

  Till alla!
  Frågan sist i inlägget är intressant. Min dröm är att på något sätt hitta ett litet Faktablad som beskriver W&Happers resultat på ett enkelt och korrekt sätt så att vetgiriga elever i tidiga tonår kan förstå och undra över varför vi måste minska på co2-utsläppen.
  Alla synpunkter är välkomna.

 26. Paul Håkansson

  OT

  ”UN-Backed Banker Alliance Announces “Green” Plan to Transform the Global Financial System

  The most powerful private financial interests in the world, under the cover of COP26, have developed a plan to transform the global financial system by fusing with institutions like the World Bank and using them to further erode national sovereignty in the developing world.”

  https://unlimitedhangout.com/2021/11/investigative-reports/un-backed-banker-alliance-announces-green-plan-to-transform-the-global-financial-system/

  Nu ser vi hur maktövertagandet ska ske. Vilka galningar, har dom inte lärt sig att marxism inte fungerar.

 27. Ann Löfving-Henriksson

  # 26 Paul H. – Tack för artikeln, hydran eller blobben jobbar enträget på.
  Bidens och storfinansens klimatsändebud J. Kerry styr och ställer och Magdalena Andersson dansar med.
  Hon, vår blivande statsminister har lite överraskande deklarerat att ” klimatet” ligger högt på hennes lista. Kanske inte så överraskande när hon innehar en toppost i IMF. Återigen, vad stort sker sker tyst, en liten titt på nätet under IMF och Magdalena Andersson ger besked.
  Arma framtid!

 28. Nordnytt hade nyss ett reportage om att skogsbruket måste ställa om. Pga klimatförändringarna, vad annars. Och omställningen ska vara grön. Hållbart och grön omställning är orden för dagen. På fotbollsplanen och hockeyrinken håller dom också på med omställning. Har man gröna dräkter så är omställningen grön. Det som förut hette kontringar. Anfall är bästa försvar. Även inom politiken.

 29. Sören G

  Hörde på radion att några företagschefer ville ha högre skatt på koldioxid.
  I annat sammanhang påstod någon att klimathotet var akut.
  En inringare till ring P1 trodde att vi får många klimatflyktingar från öar som sjunker och från Afrika där det kommer att bli för varmt att bo.
  Hur motarbetar man sådana uppfattningar när medierna hela tiden påstår att allt ont beror på klimatförändringarna som påstås bero på våra utsläpp av koldioxid?

 30. Ann, vi befinner oss i något som bäst kan beskrivas som ett religionskrig. Satsen ”Krigets första offer är sanningen” gäller i hög grad. Journalister förmedlar falsk information som skrämmer allmänheten. Alestig, Bjerström m.fl. Det finns skeptiker som kommer med galna ofysikaliska teorier som dom sprider på Internet.

  Du ställer Happer mot Manabe, men du har nog inte läst särskilt noga i W&H´s utmärkta, pedagogiskt klara arbete. Slutsatserna som dras i W&H är att resultatet dom fått fram överensstämmer med Manabe&Wetherald 1967 vilket i sin tur bygger på Manabe & Strickler 1964.

  Tabell 5 i W&H visar klimatkänslighet. Med oförändrad luftfuktighet 1,4 grader – exakt samma som Manabe kom fram till för drygt 50 år sedan. Med konstant relativ luftfuktighet 2,2 grader mot Manabes 2,0 grader. Nobelpriset gick till rätt person!

  Manabe motiverar varför konstant relativ luftfuktighet är ett rimligt antagande, men i dag finns mätningar som jag tror visar att relativa luftfuktigheten minskat något och att den absoluta luftfuktigheten stigit kraftigt. Hur det är med den saken är rimligen välkänt för aktiva forskare på området. Jag skulle tro att W&H med hjälp av moderna datorer har ett mer korrekt värde, men korrigerat för att den relativa luftfuktigheten avtagit lite tycker jag vi kan utgå från att klimatkänsligheten är 2,0 grader med förändringen i luftfuktighet inkluderad.

  Du skriver: ”Men, hur kan man i ord förklara Wijngaarden&Happer´s beskrivning av klimatet och växthuseffekten, med deras förklaring till varför det inte föreligger något antropogent klimathot ?” Svaret är att det kan man inte! Det finns många definitioner på klimatkänslighet som handlar om hur utsläppen gått till och ifall man inväntat jämvikt i klimatsystemet. MEN den primära effekten av en fördubbling av CO2 inklusive inverkan av ökad luftfuktighet är 2,0 grader. Skeptiker som kommer fram till mycket lägre siffror gör fel. (Det finns dessvärre ganska många sådana skeptiker.)

  CO2-halten har ökat med en faktor roten ur två sedan förindustriell tid. Från 278 till 393 ppm (år 2013) och då blir den direkta effekten på temperaturen hälften av 2,0 grader – och det stämmer ju fint med observationerna år 2013. MEN – skulle utsläppen sluta tvärt i morgon skulle säkert temperaturen fortsätta att stiga. I dag är ju jorden inte alls i termisk jämvikt. Solen tillför mer energi än vad som strålar ut och temperaturen stiger. Detta fortsätter ett bra tag efter att utsläppen upphört. Hur länge har jag ingen aning om – men gissningar om det är inbyggda i klimatmodellerna. Sedan är havet inte alls i termisk jämvikt med atmosfären. Någonstans har jag sett att havet värmts 0,3 grader sedan förindustriell tid. Hur lång tid det skulle ta att nå jämvikt – och vad det egentligen skulle innebära är svårt att veta. Här finns utrymme för vilda spekulationer. Om polarisarna smälter (Rockström) kan man tänka sig att djupvattnet blir varmare. Då handlar det nog om tiotusentals år.

  Skall vi försöka gissa ECS (equilibrium climate sensitivity) får vi tänka oss att mänskligheten justerar CO2-utsläppen så att atmosfärens CO2-halt blir konstant. (Rent tankeexperiment där vi förutsätter att inga andra fenomen påverkar klimatet.) Efter väldigt många år skulle klimatet ha stabiliserat sig och någon jämviktsnivå på CO2-utsläpp skulle ha etablerats. Beroende på vilken CO2-halt man valt skulle världen se olika ut. Detta är vad man är så oense om. Happer den ena extremen, Rockström den andra. Dom är INTE oense om den primära effekten av en fördubbling av CO2. Att ge skolbarnen ett litet häfte (faktablad räcker inte) som förklarar hur man kommer fram till 2,0 grader löser inga problem. Att förklara hur det kommer sig att Happer och Rockström kommer till så olika slutsatser låter sig inte förklaras. Det är därför vi befinner oss i ett religionskrig.

  Baserat på den direkta effektens 2,0 grader säger Happer helt utan bevis: ”Grundläggande vetenskap visar att ökande mängder av CO2, N2O och CH4 inte kommer att orsaka någon ’klimatkris’. Detta är ännu ett exempel på en ’extraordinär folklig illusion och massornas galenskap’ i den sorgliga historien av mänsklig girighet efter pengar och makt, dumhet och feghet.”

  På samma grund, 2,0 grader för en fördubbling, kommer Rockström till att världens undergång är nära. ”Hot House Earth” med isfria polarområden och kanske 10 grader högre global medeltemperatur. Han målar upp skräckscenarier med diverse tipping points.

  För egen del är jag övertygad om att jordens klimatsystem är oerhört trögt. Temperaturen stiger linjärt sedan cirka 1970 med 0,14 grader per decennium och kommer att fortsätta med det ytterligare några decennier oavsett vad mänskligheten försöker göra åt det. Jag tror inte att världen skulle må väl om alla fattiga länder skulle göra som Korea och snabbt bygga upp ett välstånd baserat på billig olja och kol. Då skulle alla fossilfyndigheter ta slut rätt fort. Risken med det framgår av denna video: https://www.youtube.com/watch?v=81Zb0pJa3Hg Betänk vad som visas 17:40 i videon. Kalkavlagringarna på botten av djuphavet löstes upp av det försurade havet.

  Mänskligheten måste sluta att missbruka våra värdefulla fossilresurser, men paniken är obefogad. Vi kan redan se att scenariot RCP8.5 som var referensscenariot i AR5 inte alls gäller längre. Nu gäller SSP4-2.5 som går mot 2,7 grader år 2100. Nästa klimatmöte kommer rimligen att konstatera att 1,5-gradersmålet inte kommer att uppnås, men att så mycket som 2,7 grader inte ser troligt ut längre. Klimatmodellerna är inte orimliga, men allt talar för att summan av alla återkopplingar ger en för hög inverkan av CO2. Rätt mycket för hög. IPCC anger 2,5 till 4 grader med ”best estimate” 3 grader. Då gäller det ECS, jämvikten efter hundratals år. På kort sikt, några få decennier är klimatkänsligheten ungefär 2,0 grader: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wea.3400

  I situationer av osäkerhet gäller det att inte gripas av panik. Greta, som tror att hon vet, tycker tvärt om. Det vore bra om världens ledare ägnade lite mer intresse åt andra globala problem. Mer välstånd i världen bromsar befolkningstillväxten och långsiktigt vore det bra. Inte bara bra för människorna som skulle få välståndet – utan också för klimatet och miljön i stort. Skulle det så småningom visa sig att temperaturerna långt in i framtiden ser ut att bli för höga kommer en värld som satsat på välstånd att vara bättre förberedd för att göra något åt saken. Redan nu görs experiment med att fånga CO2 direkt ur luften. Det är en åtgärd i panik, men på längre sikt tycker jag det verkar rimligt att använda CCS vid energiproduktion från biobränsle om det skulle visa sig lämpligt. Det skulle innebära extremt god rökgasrening och en långsamt avtagande CO2-halt. Även diverse industriprocesser som cementframställning verkar rimligare CO2-källor för CCS än att ta CO2 direkt ur luften.

 31. jax

  Apropå ”madness”
  https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/02/28/irrational-nuclear-fear-puts-sweden-in-danger-of-succumbing-to-stupidity/?sh=e76f3c7334f5
  Om Svensk energigalenskap!
  Citat: ” Um…members of the Swedish coalition-government, led by Sweden’s Green Party, people who get a Pavlovian gag reflex just thinking of nuclear. They want to prematurely close their entire nuclear fleet, and replace the 2 trillion kWhs with renewables and natural gas.

  Their almost complete lack of the technical, environmental and operational knowledge of each of these energy sources might be understandable if it weren’t Sweden. This country has an extremely good grasp of all these issues, so it must be willful ignorance, for which we should be less forgiving.”

 32. jax

  #21 jag själv
  Även om MP inte leder regeringen, så är det ju tydligt att de leder den i energifrågor.

 33. Håkan Bergman

  jax #32
  Är det nån som vet vem som leder regeringen eller har lett den? Har vi ens en regering? Säga vad man vill om Göran Persson men det var aldrig nån tvekan om vem som var bossen, sånt uppskattas faktiskt av många, man vill ha nån att ställa till svars. Bäst vi frågar ”Annie Lööf”.

 34. #30 Leif Åsbrink, jo, så kan det nog vara och så kan det nog bli. Ole Humlum har en uppgift om havstemperaturökning, +0.07 grader för volymen över 1900 m sen 2004. Så säg en halv grad till framöver är inte orimligt. Nu håller jag för öppet att global trivseltemperatur kanske kan ligga runt +2.5 grader (+ 1.3 grader över dagens) och att global trivsel co2 halt kan ligga minst dubbelt upp mot dagens (och dit kommer vi knappast). Får se hur många som är med på CCS då bilden klarnat och strandnära anpassningar gjorts.

 35. Lars Cornell

  #30 Leif Åsbrink

  Haven är som en basisk vätska i ett basiskt kärl. 80% av biologiskt liv finns i haven.

  Jag vet inte om ditt påstående om att djuphavens kalk löses upp är riktigt. Antag att det är sanning. Då blir frågan vart det tar vägen. Min åsikt är att det kommer till nytta i ythavens fotosyntes där det återbildas till kalk. Det sker inte bara i skal och skelett som sjöstjärnor, sjöborrar och koraller utan i nästan alla biologisk former som tex plankton, kalkflagellaterna, mangrove och sjögräs. Man kan sammanfatta med att den koldioxid som sugs upp av haven (angiven av IPCC till 30%) efter en lång kedja av processer bildar nya ytnära kalkformationer som efter tusentals år bli kalk som vi använder till att tillverka cement, kalka våra leråkrar och mycket annat. Och så är cirkeln sluten.

  Jag uppfattar det så att du tar miste i mängdförhållanden.

  Det underförstått felaktiga i dina påståenden är att koldioxid skulle hindra kalkbildande processer. Det är tvärt om. Koldioxiden med hjälp av fotosyntes bildar nya kalkavlagringar.

  Du skriver om klimakänsligheten för CO2 och jag vet inte var du hämtar uppgifterna? I IPCC-AR5 år 2013 angavs medianvärdet till TCR=1,6°
  http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf sid 4.
  IPCC AR6 år 2022 avviker inte mycket från det.
  https://klimatupplysningen.se/ole-humlums-manadsbrev/

  Rockström har väl sagt både 7 och 8 grader om jag minns rätt.

  Kan det vara så att du utgår från FN dokumentet SPM? Det är i så fall inte vetenskap utan FNs propaganda.

  ”IPCC anger 2,5 till 4 grader med ”best estimate” 3 grader. Då gäller det ECS.” och förmodligen inte AR6 utan SPM. Det ligger så långt i framtiden att mycket annat kommer att hända på den tiden. ECS kommer därför aldrig att bli verklighet. Det bara förvirrar att använda ECS. Använd TCS med 100 år horisont i stället. Och utgå för guds skull inte från SPM utan från AR5 år 2013 och AR6 år 2022.

  Relaterat Åsbrink #30
  https://klimatupplysningen.se/klimatalarmism-och-masspsykos/

 36. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg från 2020-11-13 Peter Stilbs:
  https://klimatupplysningen.se/vilken-effekt-pa-stralningsbalansen-har-egentligen-haltforandringar-for-de-viktigaste-atmosfariska-vaxthusgaserna/

 37. #35 Lars Cornell

  Beträffande djuphavens kalk visas det på angivet ställe i videon jag länkade till. Videosekvensen med borrkärnor visar på ett slående sätt att något dramatiskt hände. I resten av videon visas hur flora och fauna ändrades vilket naturligtvis är viktigare.

  Du har helt missuppfattat vad jag försökt säga med mitt inlägg:
  1) Det finns vetenskapligt stöd för påståendet att världen skulle gått mot en (för många) katastrofal utveckling ifall mänskligheten fortsätter öka fossilförbränningen exponentiellt ända tills fossilresurserna tagit slut.

  2) Det finns ingen anledning att befara att CO2-utsläppen kommer att öka så som man trodde enligt AR5 där RCP8.5 allmänt tolkades som den framtid vi hade att se fram emot och som skulle leda till att fossilresurserna rätt snart skulle vara slut. Att scenariot redan då inte var realistiskt utan snarare ett testscenario för att jämföra klimatmodellernas egenskaper fattade inte t.ex. SMHI. En mycket stor andel av alla vetenskapliga skrifter om framtidens klimat bygger på RCP8.5.

  3) Det scenario som enligt AR6 verkar troligast, SSP2-5.4, leder inte till någon katastrof (enligt IPCC) Det ser ut att leda till 2,7 grader år 2100 enligt vad man läser i tidningarna – dvs 0,7 grader för högt enligt parisavtalet. I verkligheten 0,5 grader eftersom temperaturskalan ändrats mellan AR5 och AR6 genom att temperaturen 1880 justerats ner.

  4) Eftersom utvecklingen bort från RCP8.5 varit lyckosam så är CO2-utsläppen inte längre det viktigaste problemet för världens politiker. Det finns andra problem som är viktigare.

  5) Klimatet är extremt trögt. Panik är helt obefogat. Om världen fortsätter att bli 0,14 grader varmare per decennium ytterligare några decennier kommer vi att ha mycket bättre beslutsunderlag och negativa utsläpp kan då beslutas och gradvis införas på ett rimligt sätt om det skulle visa sig vara befogat. För egen del tror jag inte det. Problemet som alarmisterna är så bekymrade över är dom långsiktiga konsekvenserna. Långt efter år 2100 då haven kommit ikapp. Alltså beroende av värdet på ECS som vi inte kan veta så mycket om i dag.

  Du läser in ett underförstått påstående om konsekvensen av att kalkavlagringar lösts upp. Det är fel. Uppenbart levde livet vidare på planeten – men mycket stora förändringar blev det. Jag ville visa på ett mycket påtagligt bevis för att CO2 hade ökat så våldsamt som påstås i videon. Alla som orkar titta på hela videon blir rimligen övertygade om att en förbränning av samtliga kända fossilreserver på kort tid skulle få dramatiska konsekvenser för klimatet. Det gigantiska, naturliga utsläppet av motsvarande storlek av organiskt kol som skedde för 56 miljoner år sedan skedde visserligen på en planet som saknade polarisar så det var en helt annan planet – men då steg temperaturen mellan 4 och 8 grader. Man tror att utsläppet skedde under en period av några tusen år, kanske mindre men det tog cirka 200000 år för temperaturen att återgå till normalt som då var nästan två grader högre än dagens temperaturer.

  Beträffande klimatkänsligheten: Den direkta effekten av en fördubbling av CO2 som går att räkna fram så som W&H har gjort är 2,0 grader när man tar hänsyn till hur luftfuktigheten påverkats. Detta kommer ur grundläggande fysik och påverkas inte av moln eftersom strålningen från CO2 sker från höjd ovan molnen. TCS är en annan sak. Den innehåller feedback från moln och eftersom den är lägre än 2,0 grader kan man dra slutsatsen att klimatmodellerna har en negativ feedback från moln inbyggd.

  Detta: ”IPCC anger 2,5 till 4 grader med ’best estimate’ 3 grader. ” är vad Wikipedia anger just nu. Alltså dagens propaganda som är grunden till alarmisternas klimatångest. Dom läser 4 grader och då tror dom tipping points oåterkalleligt kommer att passeras.

  På kort sikt är klimatkänsligheten med nuvarande ökningstakt av koldioxid 2,0 grader om man ansätter att hela temperaturökningen sedan 1880 beror på antropogena utsläpp och att tillväxttakten av CO2 i atmosfären varit konstant. Vi har haft en halv fördubbling, roten ur två, och det har givit en grad. Ytterligare en halv fördubbling i samma takt skulle då ge en grad till. Detta är inte TCS, det är ett approximativt värde härlett ur observationer.

  Mitt inlägg var i polemik mot Anns tanke att förståelse för W&Hs arbete skulle kunna bota klimatångesten i samhället. Problemet är mycket svårare än så. ECS är ett teoretiskt begrepp. Det är ESC som skapar ångest. Du kallar det ”FNs propaganda.” Att uttrycka sig så tycker jag är att försvåra möjligheten att få alarmister att inse att ECS är teori som handlar om mycket långa tider och att mänskligheten kommer att ha mycket gott om tid på sig att vidta lämpliga åtgärder långt innan det är för sent. Åtminstone om vi inte totalförstör våra samhällen med vansinnig politik.

  ECS är inte något från FN. Det är uttryck för koncensus inom den gren av klimatforskningen som sysslar med klimatmodeller. Den stora osäkerheten som IPCC anger är uttryck för att det finns väldigt lite experimentella resultat att jämföra med. Att sedan FN-chefen kommer dragande med ”code red” för klimatet är en skandal. Det har han inte stöd för ens i SPM.

 38. Lars Cornell

  Leif #37. Nu förstår jag dig bättre och vi är i stort eniga.

  ”Vi har haft en halv fördubbling, roten ur två, och det har givit en grad. Ytterligare en halv fördubbling i samma takt skulle då ge en grad till.”
  Ja, ungefär så.
  Men sedan ökar det inte mer. Vid någonstans mellan 600 och 800 ppm infaller en ny jämvikt i koldioxidhalten om vi fortsätter att elda på som nu.

  De 1200 ppm som finns med i en del skrämselsagor kan inte inträffa. De fysiska möjligheterna saknas.

 39. #38 Lars Cornell

  Har du någon referens till att en ny jämvikt infaller mellan 600 och 800 ppm? Enligt W&H ger en fördubbling 400 till 800 ppm en forcing på 3,0 W/m2 medan en halvering till 200 ppm ger -3,0 W/m2. I strålningsfysiken förväntas således ingen förändring under 1200 ppm.

  Någonstans kanske effekten vänder eller försvagas. Vi vet att dom starkaste linjerna i spektrum verkar kylande i stratosfären. Med ökad CO2-halt blir det fler linjer som emitterar från stratosfären och därför blir kylande. Samtidigt blir det andra, svagare linjer som kommer att stråla från högre höjd i troposfären och bli värmande. Jag skulle tro att en beräkning enligt W&H med ett antal ytterligare fördubblingar inte skulle ge 3,0 W varje gång.

 40. #38 och 39,
  här har framförts väldigt olika uppfattningar. Ingen som för mig har varit övertygande. Borde vara hemmaplan för W&H. Spännande om nån har nån vass referens t ex till det ”logaritmiska sambandet”. Eller är sambandet fortfarande rätt linjärt?

 41. Magnus Cederlöf

  Leif Åsbrink #37:
  Det Wijngaarden&Happer har åstadkommit är att de lyckats räkna fram en strålningsprofil som till synes verkar överensstämma med mätningar från satellit för några platser på jorden i molnfri himmel. Det krävs oerhört mycket mer forskning innan man kan säga att man med denna beräkning skulle kunna beräkna klimatkänsligheten. Atmosfären är mycket sällan i den balans som W&H har räknat på. Hela tiden pågår antingen en uppvärmning eller avkylning genom solens upp och nedgång under dygnet. När de kan räkna fram denna strålningsmässigt då har de iallafall kommit en bit på väg till att kunna räkna ut klimatkänsligheten.

 42. #41 Magnus Cederlöf
  Javisst – det var ju huvudpoängen med mitt inlägg. Resultatet från W&H räcker absolut inte – men det har större giltighet än du antyder. Dom finner att den direkta effekten av en fördubbling är 3,0 W/m2.

  Den förändring i strålningsbalansen dom funnit hänger ihop med förhållandena på mycket hög höjd där temperaturen inte varierar under dygnet. Se figur 2 här: https://www.arl.noaa.gov/wp_arl/wp-content/uploads/documents/JournalPDFs/SeidelFreeWang.JGR2005.pdf På den höjd som strålningen från CO2 kommer ifrån är det så kallt att det inte finns moln eller ens nämvärt med vattenånga så den forcing W&H räknat fram kan man nog tro på. Vad det sedan leder till för klimatkänslighet är en annan sak. W&H får fram 1,4 grader och i vilken utsträckning det skulle påverkas av dygnsvariationer vet jag inte – men jag tror obetydligt eller inte alls. Nästa steg, att ta hänsyn till hur luftfuktigheten påverkar vilken temperatur en forcing på 3W/M2 leder till är rimligen mycket mer osäkert. Jag gissade i mitt första inlägg 2,0 grader, men det kan ju vara lite fel.

  Dessa 2,0 grader är INTE klimatkänsligheten. Det finns moln och dom har mycket stor betydelse. Sedan är det ECS som är det viktiga i klimatdebatten och då skall förändringar som förändrade vegetationszoner räknas med. Skulle t.ex. Sahara bli savann minskar jordens albedo en aning men det skulle ta lång tid. Om hela jorden blir betydligt grönare på grund av både ändrat nederbördsmönster och mer CO2 kanske albedo minskar betydligt. Då skulle forcingen öka och dom långsamma fenomenen långsamt förstärkas. Sådant gissar man om i klimatmodeller och kommer fram till varierande resultat. Dom som gissar mest extremt kommer fram till förfärliga resultat om några hundra år. Dom som inte tror på modellerna men tror att det var mycket varmare för 6000 år sedan när Sahara var savann och hade världens största innanhav tror inte att den obetydliga ettekt som W&H funnit kommer att ha nämvärd betydelse för jordens klimat.

  Klimatet om hundra år och ännu längre in i framtiden är en fråga om tro. Vad vi vet är att temperaturen just nu stiger sakta sett över decennier. Att det i viss mån beror på de 3W/m2 som W&H räknat fram tror jag väldigt många anser. I hur hög grad är uppenbarligen inte känt. IPCC anser 100%, men med det menas naturligtvis inte exakt 100%. Även IPCC vet att en viss naturlig variation förekommer och att den inte har upphört så jag tror man skulle kunna säga att IPCC anser att CO2-utsläppen står för 100±25 % av de observerade 0,14 grader per dekad som UAH uppmätt sedan 1979. Utan mänskliga utsläpp hade det ju kunnat fortsätta att bli kallare efter lilla istiden kan dom tycka.

  Som jag ser det är den stora frågan om det är motiverat att handla i panik. Min bestämda åsikt är att så är det inte. Andra problem är viktigare. Viktigt är också att försöka få de två trosriktningarna om klimatets framtid att närma sig varandra, åtminstone lite grann.

 43. Magnus Cederlöf

  Leif Åsbrink #42
  Det handlar alltså om 3.0 W/m2 internt inom atmosfären. Det är inte en externt tillförd effekt utan bara en omfördelning av effekten inom atmosfären. För att kunna räkna ut hur detta skulle påverka temperaturen på jordytan måste man förstå hur de övriga luftlagren påverkas av denna förändrade effekt. Övriga luftlager kommer naturligtvis också att få en förändrad både ut och instrålning.

  Du skriver: ”MEN den primära effekten av en fördubbling av CO2 inklusive inverkan av ökad luftfuktighet är 2,0 grader. Skeptiker som kommer fram till mycket lägre siffror gör fel. ”

  Hur kan du kunna säga något sådant när inte ens några sådana beräkningar finns bortsett för ett specialfall? Jag anser att dina siffror om klimatkänslighet är rena spekulationer utan riktigt vetenskapligt stöd.

  Idag kan man inte ens simulera de vertikala temperaturprofilerna korrekt. Hur ska man då kunna beräkna hur jordytan påverkas av en omfördelning av den interna strålningen?

  Du hänvisar dessutom till att satellit-mätningar av temperaturen stämmer hyfsat med beräknade temperaturer. Då bortser du helt ifrån att ungefär samma temperaturökning sågs vid början av 1900-talet utan några signifikanta utsläpp av CO2. Att bara titta på en period som råkar stämma brukar jag kalla bekräftelse-forskning.

 44. Ann Löfving-Henriksson

  # 41 Tack Magnus!

 45. #37,38,39,41,42,43. Jag tror att vi flesta här har uppfattningen att det är långt bort innan klimatvetenskapen har grepp om TCR och ECS. Men osäkerheten gäller åt båda hållen. Så den antropogena andelen av 1.2 grader är inte säg 20 – 100 %. Den är snarare 20 -200 %. TTY hade för inte länge sen en mycket bra redovisning av några av de grundläggande svårigheterna. Fem- sex hundra ord om jag minns rätt. Världsrekord. Kan nån hjälpa att hitta den?

 46. #43 Magnus Cederlöf

  1) 3,0W/m2 är den minskning av strålningen ut mot rymdens 3K som sker vid en momentan fördubbling av atmosfärens CO2-halt. Är du överens med mig om att detta teoretiska resultat är vetenskapligt korrekt och att osäkerheten inte är särskilt stor. Orsaken till att osäkerheten är liten är att fenomenen av betydelse sker på mycket hög höjd vilket betyder att antaganden om marktemperatur och temperatur i lägre luftlager inte påverkar differensen på grund av ändrad CO2 trots att marknära temperaturer har betydande inverkan på den totala strålningen.

  2) Minskad strålning med 3W kan inte bestå. Strålning på andra våglängder måste öka till den nivå där balans mellan ingående solenergi är lika med utgående infraröd energi. Medelvärdesbildat över hela jordklotet och under lång tid. Det är en mycket liten störning så den temperaturhöjning som krävs kommer snabbt att fördela sig nästan på samma sätt som före fördubblingen av CO2. Med denna ansats kan man räkna ut att temperaturökningen blir ungefär 1,4 grader.

  3) Över molnfria områden är det rimligt att anta att relativa luftfuktigheten håller sig nära konstant. Vore hela jorden molnftri skulle effekten av en fördubbling bli cirka 2,0 grader.

  Slutsatserna man kan dra av de tre punkterna ovan är inte särskilt långtgående. Moln har mycket stor betydelse på ett mycket komplicerat sätt. Värdet för TCR är osäkert men antagligen betydligt lägre än 2,0 grader. Resultatet från W&H är mycket betydelsefullt för klimatmodellerare. Just den aspekten av strålningsbalansen kan dom inte fiffla med, men dessa 3W/m2 är inte något som kan tänkas förklara klimatfrågan ”så att den kan förstås av eleverna i grundskolan – och deras lärare – och därmed bli en del av allmänbildningen”

  Jag hävdar med bestämdhet: ”Skeptiker som kommer fram till mycket lägre siffror gör fel.” Det finns väldigt många exempel på det. D.v.s. skeptiker som påstår sig räkna ut precis samma sak som W&H räknar ut. Alltså inverkan av en fördubbling av CO2, allt annat oförändrat. Läs till exempel detta: http://article.ijaos.org/pdf/10.11648.j.ijaos.20210502.12.pdf Det är fullständigt galet. Dessutom refererar dom fel till W&H genom att påstå detta: ”More recent work, however, suggests ECS values of less than 1 deg C (Harde-2017) [3] (Wijngaardenand Happer 2020) [4].” Detta är helt galet. Referens 4 är den skrift där W&H kommer fram till 2,2 grader i fallet helt oförändrad relativ luftfuktighet i molnfri atmosfär. ECS eller equilibrium climate sensitivity förekommer inte i W&H. Tidskriften ”International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences” påstår att artiklarna är granskade peer-review, men en normal granskare (som dom var på den tiden när jag själv var aktiv forskare) skulle ha kollat referenserna på en så betydelsefull och kontroversiell punkt vilket uppenbarligen inte skett. Nätet är fullt med artiklar som räknar ut den direkta inverkan av CO2 på olika alldeles felaktiga sätt. Att sedan tro att man räknat ut ECS är sanslöst. ECS kan inte räknas ut. Man kan bara räkna ut vad ECS skulle kunna tänkas bli ifall en avsevärd uppsättning av gissningar om framtiden skulle visa sig slå in.

  Du skriver: ”Jag anser att dina siffror om klimatkänslighet är rena spekulationer utan riktigt vetenskapligt stöd.” Jag tror du har svårigheter att läsa innantill därför att du har förutfattade meningar om vad du tror att jag står för. Jag skriver tydligt: ”Dessa 2,0 grader är INTE klimatkänsligheten….” Läs gärna en gång till.

  Detta påstående: ”Idag kan man inte ens simulera de vertikala temperaturprofilerna korrekt.” håller jag fullständigt med om.

  Men detta uppfattar jag som en missuppfattning från din sida: ”Hur ska man då kunna beräkna hur jordytan påverkas av en omfördelning av den interna strålningen?” Vanlig störningsräkning. 3W är en mycket liten störning som primärt ökar temperaturen i övre troposfären. (och sänker lite i stratosfären.) I första ordningen blir temperaturfördelningen globalt förändrad lika mycket överallt. Högre ordningens termer ändrar fördelningen lite grann även i molnfri atmosfär. Igen: Det man beräknar är INTE klimatkänsligheten utan den primära effekten av CO2-fördubbling. Det man INTE beräknar är förändringar i molnighet och albedo. För ECS räknar man med långsamma fenomen som minskade glaciärer, varmare hav, grönare mark och säkert en massa saker som jag inte har en aning om. Det är ECS som skrämmer alarmisterna.

  Du skriver: ”Du hänvisar dessutom till att satellit-mätningar av temperaturen stämmer hyfsat med beräknade temperaturer.” Du läser som fan läser Bibeln. Detta skrev jag: ”jag tror man skulle kunna säga att IPCC anser att CO2-utsläppen står för 100±25 % av de observerade 0,14 grader per dekad som UAH uppmätt sedan 1979.” Tycker du att detta mitt påstående om vad jag tror IPCC och deras ”konsensus” innebär är fel? På vilket sätt i så fall?

  Min åsikt är att UAH visat en linjär tillväxt i temperaturen så länge att bästa gissningen är att samma trend kommer att fortsätta ett eller annat decennium till oavsett vad orsaken är och vad människorna gör. Därav följer åsikten att det inte är någon panik med att minska CO2-utsläppen snabbare (och dyrare) än vad som redan sker. Jag tror min åsikt har bättre vetenskapligt stöd än Gretas ”vi måste minska utsläppen mycket snabbare.” I varje fall tycker jag mig finna stöd för min åsikt i AR6.

 47. Magnus Cederlöf

  Leif Åsbrink #46:
  1) Ja det är vad de har räknat fram. Detta är ett, som du säger, ett momentant värde som inte kan bestå.
  2) Du menar att Stefan-Boltzmanns lag måste gälla och då ger 3W/m2 1.4 grader? Det är en helt meningslös siffra eftersom du inte vet vad som ändrar sig för övrigt.
  3) Detta är ytterligare ett antagande som vetenskapligt måste verifieras.
  Jag anser fortfarande att det finns så mycket antaganden och spekulationer i dina siffror att det inte går att dra några som helst slutsatser. Men jag håller med om att det inte är någon panik

 48. #46 0ch #47,

  Ursäkta att jag sticker in i denna intressanta diskussion om vad W&H egentligen säger. Vi har ju en permanent sida där bl.a. deras korta redogörelse finns med och är översatt https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Energioverforing-via-Stralning-1.pdf

  Jag citerar: ”Den representativa minskningen av
  termisk strålning från klar himmel till rymden vid en fördubbling av
  koldioxidkoncentrationer, 3 Wm-2, är en viktig siffra att komma ihåg. Andra
  viktiga siffror är det genomsnittliga solflödet, 1360 Wm-2, eller förändringen i
  detta flöde från sommar till vinter, 91 Wm2. Om 3 Wm-2 låter litet i jämförelse
  är det verkligen mycket litet. Det krävs stora ansträngningar för att koka ihop
  ett ”vetenskapligt” argument där 3 Wm-2 är värt att oroa sig för”.

  En sak som jag tror att många har missförstått är att W&H aktar sig noga för att försöka uttrycka vad dessa 3 Wm-2 med en molnfri himmel betyder i grader på jordytan räknat eller klimatkänslighet. Som påpekats i diskussionen ovan så är det ett stort antal andra faktorer som kommer till i det komplexa klimatsystemet.

  Men det väsentliga som W&H för fram är att den lilla strålningsförändring som en fördubbling av CO2 (från 1800-talet, eller från idag) innebär är näst intill försumbart jämfört med de stora flöden som planeten är utsatt för. Därför kan man inte (längre) tillskriva CO2 någon större roll för jordens uppvärmning.

  Jag vet inte om deras artikel har tagit sig igenom grindvakterna i de vetenskapliga tidskrifterna, men det de har gjort är nog rätt så ovedersägligt. En del av det de gjort stämmer bra med den nye nobelpristagaren i fysik, Mannabe.

 49. Ann Löfving-Henriksson

  # 48 med flera.
  Klimarealistene i Norge resonerade kring årets Nobelpris i fysik på det här sättet:
  https://www.klimarealistene.com/2021/10/09/en-politisk-nobelpris-ogsa-i-fysikk/

 50. Ann Löfving-Henriksson

  # 30 o.f. kommentarer Leif Åsbrink, Du skriver att jag ställer Happer mot Manabe. Det var väl inte riktigt så jag uttryckte mej.
  Till pudelns kärna:
  Jag ställde klimatmodellerna mot Happer&W´s resultat. Båda vilar så vitt jag kan förstå i grunden på Manabes med fleras arbete. Många av de antaganden som är inbakade i klimatmodellerna anses både felaktiga och ofullständiga, vilket kan förklara spagettikvasten. I vilken utsträckning årets nobelpristagare kan ställas till ansvar för det vet jag inte, men KVA uttryckte sig som om klimatmodellerna kunde användas för ”tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning”, kanske inte vad Manabe blir stolt över att sammanknippas med.
  Happer&W´s arbete, som stämmer väl med data från fyra decenniers mätningar, kan däremot slå undan benen på det som hela klimatdebatten i grunden handlar om, vilken påverkan ökad halt av vattenånga och CO2 i atmosfären har och det borde man kunna förklara för allmänheten utan särskilt djupgående förklaring.

 51. #47 Magnus Cederlöf

  2) Nej, 1,4 grader kommer från tabell 5 i W&H. Se mitt inlägg #30. Exakt hur dom kommit fram till det vet jag inte, men det är inte med Stefan-Boltzmanns lag. Tabellen jämför med Manabe som kommit fram till samma resultat.

  Om CO2-halten momentant fördubblas kommer strålningen runt 667 cm-1 att momentant komma från högre höjd i atmosfären. Det ger ett högre eller lägre energiflöde ut mot rymden vid en viss våglängd beroende på hur temperaturen ändrats på grund av höjdskillnaden. Clive Best har en figur som ger en idé om hur det fungerar: https://twitter.com/clivehbest/status/1048849962669428736

  En stor del av strålningen kommer från tropopausen och inom det området spelar en fördubbling av CO2 ingen roll. Temperaturen är ungefär konstant – och i W&H är den ansatt att vara helt konstant. Se sista figuren här: https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Energioverforing-via-Stralning-1.pdf Den centrala delen där röd och svart kurva sammanfaller kommer från tropopausen. Skillnaden mellan röd och svart kurva är störst där temperaturen är obetydligt högre d.v.s. strax under tropopausen. Röd kurva ligger under svart, det strålar mindre. Vid den centrala toppen ligger röd kurva över svart. Den kommer från stratosfären där temperaturen stiger med höjden.

  Kurvorna ger inte hela sanningen. Spektra är mycket mer komplicerade, den smala toppen från stratosfären är ett stort antal mycket smala linjer: https://scienceofdoom.files.wordpress.com/2011/03/rte-lbl-200mb-216k-1meter-667-669.png Här finns både kylande och värmande spektrallinjer. (Betydligt smalare på ännu högre höjd, tror jag.)

  Momentan fördubbling sänker enligt ovan energiflödet från atmosfären ut mot rymden. Momentant (tankeexperiment) stiger temperaturen i övre troposfären. Laps rate påverkas inte av detta, tämligen snart har atmosfären kommit i termodynamisk jämvikt igen och då har temperaturen stigit lika mycket överallt. Det leder till att alla växthusgaser strålar lite mer och när strålningen ökat med 3W/m2 är atmosfären i jämvikt igen. Lite strålning kommer direkt från marken som ju också blivit varmare i detta tankeexperiment.

  3) Verkligheten, där uppvärmningen inte alls fördelar sig likformigt över jorden och där molnbildning och annat har stor betydelse uttalar sig inte W&H om i den skrift som jag hela tiden refererar till. Ansatsen att relativa luftfuktigheten skall vara oförändrad stämmer inte med experiment, men såvitt jag minns är minskningen av relativa luftfuktigheten rätt liten vilket innebär att den absoluta luftfuktigheten ökat påtagligt. Det är den absoluta luftfuktigheten som är avgörande för strålningsbalansen.

  Du skriver: ”Jag anser fortfarande att det finns så mycket antaganden och spekulationer i dina siffror att det inte går att dra några som helst slutsatser.” Det tycker jag inte är ett rimligt påstående. Att säga ”några som helst” när du menar att man inte kan dra några slutsatser om jordens klimat år 2100 eller något liknande. Du skulle kunna specifiera vad du anser att man inte kan dra slutsatser om och då skulle jag nog hålla med om det mesta.

  Happer själv drar slutsatser angående effekten av 3W/m2. Han säger i Stephen Wilks översättning här på KU: ”Det är mycket svårt att övertyga människor med teknisk sunt förnuft att sådana små förändringar kommer att få några skadliga konsekvenser.” Tycker du inte att detta är en slutsats man kan dra?

  En annan slutsats är att dom som bygger klimatmodeller i W&Hs arbete har indata som dom inte kan fiffla särskilt mycket med. Dom får hålla sig till moln och aerosoler och vad dom nu kan hitta på, men här finns i alla fall en fast punkt som bekräftar Manabes resultat.

 52. Sten Kaijser

  Hej Leif,

  det är många som hävdar att en stor andel av uppvärmningen sker där det är kallt och när det är kallt. Om det stämmer finns det väl ännu mindre anledning att vara rätt för den förutsedda uppvärmningen. Har du någon uppfattning om detta stämmer?

 53. Ann Löfving-Henriksson

  # 50 Leif Åsbrink, kommentar på detta?

 54. #48 Ingemar Nordin

  Jag tycker det är trist att Happer argumenterar ohederligt alldeles i onödan: ”Andra viktiga siffror är det genomsnittliga solflödet, 1360 Wm-2, eller förändringen i detta flöde från sommar till vinter, 91 Wm2. Om 3 Wm-2 låter litet i jämförelse är det verkligen mycket litet.”

  3W/m2 är genomsnittet för hela jordklotet. Det skall inte jämföras med flödet när solen står i zenith, utan med det genomsnittliga globala flödet. Argumentet skulle således vara: ”Andra viktiga siffror är det genomsnittliga solflödet, 340 W/m2, eller förändringen i detta flöde från sommar till vinter, 23 W/m2. Om 3 W/m2 låter litet i jämförelse är det verkligen mycket litet.” Att jämföra ”äpplen med päron” som Happer gjort lämnar öppet för alarmisterna att avvisa personen som ohederlig/oseriös alldeles i onödan.

  Det är alltså en ändring med knappt 1%. Temperaturen är i genomsnitt 288K. Den fåkunnige kan tycka att 1% i effekt borde ge 1% höger temperatur, dvs nästan 3 grader. Om man tror att strålningen är proportionell mot fjärde potensen av temperaturen tror man att temperaturen ökar med 1,0 grader. Det ligger inte så långt från de 1,4 grader som W&H och tidigare Manabe räknat ut.

  W&H refereras inte i AR6, men Manabe har ju fått samma resultat och han citeras flitigt. Jag tror inte Happers argument på något sätt påverkar den som läst AR6 för att se vad som kan tänkas hända i framtiden. Klimatmodellerna har ju den icke omdiskuterade direkta effekten på 1,4 grader som ingångsvärde. Alarmisterna lyssnar på vad andra berättat och tror att det står i AR6 att en irreversibel katastrof kommer att inträffa om inte CO2-utsläppen upphör inom några få år.

  Att klimatmodellerna med mycket stor sannolikhet ger för höga temperaturer på lång sikt finns det goda skäl att tro även om man accepterar förutsättningen att all uppvärmning sedan 1850 är antropogen. Tror man att en viss del är återhämtning från lilla istiden får man anledning att korrigera modellresultaten nedåt i proportion.

  Du skriver: ”Men det väsentliga som W&H för fram är att den lilla strålningsförändring som en fördubbling av CO2 (från 1800-talet, eller från idag) innebär är näst intill försumbart jämfört med de stora flöden som planeten är utsatt för. Därför kan man inte (längre) tillskriva CO2 någon större roll för jordens uppvärmning.” Detta kan jag absolut inte hålla med om. IPCC har denna ”lilla strålningsförändring” som grund för påståendet att uppvärmningen sedan 1880 är förorsakad av människan. (Dom räknar ju med övriga utsläpp också.) Den som tror på FN-chefens ”code red” får ingen anledning att ändra uppfattning av att Happer bekräftat Manabes resultat.

 55. #49 Ann Löfving-Henriksson

  Klimarealistene skriver så här: ”Vanndampmengden går faktisk ned i viktige atmosfærelag siste 60 år. Dagens mer presise enkeltberegninger viser en effekt ved CO2-dobling på ca. 1 C som reduseres til ca. 0.5 C ved bl.a. mindre vanndamp, skyeffekter mm. De øvrige drivhusgassene har liten betydning.”

  Detta verkar skumt. Relativfuktigheten har gått ner lite – men såvitt jag förstått inte så mycket att den absoluta luftfuktigheten gått ner. Jag skulle gärna vilja veta varifrån uppgiften om 0,5 grader kommer.

 56. Leif Å #54,

  ” IPCC har denna ”lilla strålningsförändring” som grund för påståendet att uppvärmningen sedan 1880 är förorsakad av människan.”

  Ingen seriös klimatforskare som läst H&W (eller, för den delen Manabe) kan ta ett sådant påstående på allvar. 3 W/m2 är och förblir en marginell sak i sammanhanget. Därtill handlar det om 70 år utan någon mätbar tillförsel av CO2 i atmosfären.

 57. #50 och #53 Ann Löfving-Henriksson

  Du skrev så här: ”Något Nobelpris i fysik till Wijngaarden&Happer för att de på vetenskaplig grund har löst problemet med ’vårt största och allvarligaste antropogena hot’ lär nog inte utdelas av de nu regerande och beslutande potentaterna på KVA,” Jag kanske övertolkade vad du skrev…

  Tyvärr kan jag alls inte instämma i detta: ”Happer&W´s arbete, som stämmer väl med data från fyra decenniers mätningar, kan däremot slå undan benen på det som hela klimatdebatten i grunden handlar om, vilken påverkan ökad halt av vattenånga och CO2 i atmosfären har och det borde man kunna förklara för allmänheten utan särskilt djupgående förklaring.”

  Samma resultat kom Manabe till 1967 så det är inget nytt. Jag kan inte tro att man kan förklara för allmänheten att Manabes gamla resultat, som klimatmodellerna bygger på, innebär att det är fel på modellerna.

  Jag tror det vore mycket klokare att godta att AR6 är bästa i dag tillgängliga vetenskapliga kunskap i klimatfrågan och fokusera på att:

  1) Berätta vad som faktiskt står i AR6 (det är ingen panik)

  2) Berätta att ”bästa i dag tillgängliga” inte alls innebär att det är fråga om några fastställda sanningar och att det som står i AR6 innefattar mycket stora osäkerheter och att den framtid som syntes så hotfull i förra rapporten inte längre är trolig alls. Snarare helt utesluten. Dessutom pågår forskning och det finns redan åtskilliga trovärdiga rapporter som visar att modellerna överdriver temperaturens beroende av växthusgasutsläppen.

  3) Berätta om klimathistorien. Med bilder! Vad man hittat under de glaciärer som nu håller på att dra sig tillbaka och att man hittar bevis på betydligt högre temperaturer i glaciärer över hela jorden. När det var varmare förut under de senaste 10000 åren hände inget dramatiskt. Ingen tipping point på grund av att permafrosten smälte. Rimligen finns det goda bevis på att permafrosten har smält tidigare under vår interglacial.

  4) Berätta om positiv utveckling som t.ex. detta: https://issuu.com/etndigi/docs/etn2109ld/20 Två amerikaner startar lönsamt bolag i Uganda. http://villageenergy.com Rätt mängd solel där den behövs. Billigaste utvecklingen är inte längre nödvändigtvis kolkraft. Framöver kan man förvänta sig en betydligt svagare tillväxt i fossilel än vad IPCCs scenarier visar. Det finns goda skäl att tro att antalet företag av den här typen kommer att öka snabbt i soliga delar av världen – och det utan gigantiska transfereringar av bidrag från den industrialiserade världen.

  Synd att Hans Rosling inte lever längre. Jag tror att han hade kunnat förmedla optimism beträffande klimatet som komplement till sin stora insats för att dämpa den allmänna pessimismen om utvecklingen i världen.

 58. #52 Sten Kaijser

  Ja! Både mätningar och klimatmodeller visar att temperaturökningarna är ojämnt fördelade. Visas t.ex. i Approved Version Summary for Policymakers IPCC AR6 WGI SPM-21 (sidan 22 av 3949) här: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

  Hur uppvärmningen fördelar sig över året vet jag inte.

 59. Ann Löfving-Henriksson

  Leif Å, hur Du miss- eller övertolkat eller ej är det onödigt att gå in på. Min tanke var att med några ”enkla” grafer kunna resonera kring att CO2-utsläpp inte utgör någon fara för våra barn och barnbarn. Det är ju detta som är Happers stora förtjänst.

 60. #59 Ann Löfving-Henriksson

  Om man försöker övertyga folk om att så lite som 3W/m2 inte har någon betydelse med hjälp av enkla grafer måste man vara oärlig. T.ex. som Happer jämföra med 1360 W/m2 från solen – eller bara påstå 3W/m2 är väldigt lite.

  Problemet är ju att IPCC utgått från dessa 3W/m2 när dom räknat fram en kommande klimatkatastrof med scenariot RCP8.5. Jag tror inte beräkningen är alldeles galen. Det är RCP8.5 som är alldeles galet.

  För 56 miljoner år sedan hände något som ser ut ungefär som RCP8.5 men man vet inte vad det var. Ett gigantiskt frigörande av kol från växter enligt C12/C13 förhållandet. Förmodligen fossilerade växter. Se mitt inlägg #30 och videon jag länkat till där.

  Jag vill absolut inte påstå att IPCC räknar rätt. Det hävdar dom inte själva heller (osäkerhetsmarginalerna dom anger är mycket stora) men att på kort tid bränna samtliga fossilreserver skulle kunna få rätt otrevliga konsekvenser på lång sikt. Att bara säga 3W/m2 är så lite att några fördubblingar inte kommer att spela någon som helst roll duger inte. Det går inte att dämpa folks klimatångest på det sättet.

  Man kan däremot med fog säga att utsläppen nu och dom närmaste decennierna inte ökar i en alarmerande takt. Scenariot världen just nu ser ut att följa, SSP2-4.5 kommer inte att leda till några stora problem före år 2100. Det som förmedlas av MSM om att katastrofen redan är här är fake news.

  IPCC hävdar att skyfall och torka blivit 1,3 respektive 1,8 gånger vanligare sedan 1880 men jag har svårt att tro att världens bönder längtar tillbaka till 1880 års kortare växtsäsonger och mediokra tillväxt på grund av låg koldioxidhalt. Om IPCCs bedömningar är korrekta går världen en bit till i samma riktning utan att någonting dramatiskt kommer att hända. I alla fall enligt AR6 – och det kommer nog att vara bra i det stora hela.

  Det experimenteras med ”negativa utsläpp” på olika ställen. Experiment är nog bra, men att satsa på sådant i stor skala i dagsläget tycker jag är oansvarigt. Kineserna lägger ner gamla kolkraftverk med dålig verkningsgrad och bygger nya med mycket bättre verkningsgrad i avvaktan på bättre alternativ. Kanske toriumreaktorer? Stålverk i Sydafrika tar vara på spillvärmen med stirlingmotorer och reducerar CO2-utsläpp avsevärt genom att inte behöva kol för elproduktionen. Det finns säkert massor av vettig utveckling i världen där rimliga investeringar både ger lägre kostnader i framtiden och lägre CO2-utsläpp. Problemet att få tag på investeringskapital borde vara lösbart eftersom det handlar om långsiktigt lönsamma investeringar förutsatt en måttlig ränta på investerat kapital.

  Ifall man halvvägs mot 2100 skulle finna att världen skulle må bättre av reducerad CO2-halt på lång sikt kommer man att kunna implementera CCS i avsevärd skala. Om 30 år kommer världen att se annorlunda ut – hur vet i alla fall inte jag. Jag skulle gissa att domedagens snara ankomst på grund av CO2 inte längre kommer att vara ångestskapande. Klimatet är trögt och man kommer då att ha mycket bättre kunskap om alternativ till fossilbränslen och hur stor inverkan CO2 faktiskt har. Sociologer kommer att försöka förstå vad det var som hände när rörelser som Extinction Rebellion uppstod.

 61. Ann Löfving-Henriksson

  # 60 Leif Å., har Du något av värde att komma med får Du samla ihop Dina tankar så att man kan följa dem och sedan vända Dej till redaktionen här och höra om Du kan få publicera dem i ett inlägg som gästskribent.