Det avfärdade klimathotet

COP26 – The Madness of crowds

Vi har just upplevt COP26, ännu ett utbrott av nutidens ”Extraordinary popular delusions and the Madness of crowds”, som Charles Mackay beskrev för snart två hundra år sedan. Blobben, Vetenskapen och Verkligheten – Klimatupplysningen ¤¤¤ Detta utbrott av dårskap och villfarelser har sina rötter i The Rockefellers/FNs ambitioner om makt och kontroll, vilket ledde till   →