Blobben, Vetenskapen och Verkligheten

Trump green mob

A shadow falls on the green Blob (Josh)

Inför presidentvalet i USA 2016 dök den osannolike presidentkandidaten Donald Trump upp. Han utmanade västs politiska och mediala makt, Blobben. Finge Trump råda skulle han ta nya revolutionerande tag framför allt inom USAs energipolitik. Klimathotet lanserade han som en bluff och han ämnade se till att USA skulle dra sig ur Parisöverenskommelsen från COP 15, gärna även UNFCCC och kanske på sikt till och med FN. Han utlovade en helt ny typ av Change, en utvecklingsvänlig förändring.

Blobben kunde inte i sin vildaste fantasi tro att en person med de ambitionerna skulle kunna vinna valet och bli USAs nye president. Men hej vad de bedrog sig. Mitt under COP 16 i Marrakech 7-18 november, stod det klart att makten missat vad den tysta massan av USAs befolkning önskade och under valnatten föll skuggan tungt över Blobben.

Nu tre år in på Donald Trumps presidenttid har han visat att han menade allvar och har dundrat på efter bästa förmåga. Sommaren 2017 meddelade han att det var dags är fullfölja ett av de viktigaste vallöftena, det vill säga att frigöra USA från UNFCCCs grepp. Processen rullar nu på för att slutföras den 4:e november 2020. Om inte … .

Trots, eller kanske på grund av, stora framgångar på mycket väsentliga områden för USAs och även västvärldens bästa är oppositionen från Blobben nu än mer högljudd än tidigare. Framgångarna gäller ”The Trump Boom” d.v.s att ekonomin har blivit allt starkare samtidigt som arbetslösheten har minskat i USA, men än viktigare för oss alla är nog att han stått upp mot Kina.

Det massiva motståndet mot Trump, hans idéer och framgång kommer inte minst från västs samlade MSM och kampen gäller ytterst en Rockefeller-FN-styrd ”global demokrati” eller fortsatt suveräna stater i väst.

¤¤¤

Blobben skriker nu allt mer desperat ut det klimathot, som är tänkt att skrämma in oss under UNFCCC och FN och det nyligen skapade begreppet klimatnödläge deklareras i tid och otid. Den 1 december utlyste EU-parlamentet detta nödläge efter en omröstning bland byråkraterna. Byråkraterna! Vad begreppet innebär och vilken vetenskap det vilar på är ännu högst oklart.

Fria klimatforskare och andra professionella, med både åsikter och insikter grundade på en bred och djup omvärldsanalys, har gått samman i ett gemensamt upprop mot Blobben. Med väl underbyggda argument hävdar de att vi varken befinner oss i eller hotas av något klimatnödläge grund av ökad antropogen CO2-halt i atmosfären. Länk 3 och särskilt:

https://clintel.org/wp-content/uploads/2019/12/WCD-A4versionMADRIDscience.pdf

COP 25, årets propaganda- och tiggarkonferens under UNFCCC, kunde efter vissa bekymmer gå av stapeln i Madrid. Med anledning av detta mastodontmöte beskriver Lars Bern uttömmande både vad striden handlar om och om dess vetenskapliga bedrägeri (länk 4). FNs generalsekreterare António Guterres levererade under mötet den ena vetenskapliga lögnen efter den andra t.ex. att klimatrelaterade katastrofer blir allt dödligare. Några protester mot dessa har varken hörts från svenska politiker eller medier och det är likartade lögner, som Greta hänvisar till när hon hävdar att vi ska lyssna till vetenskapen.

¤¤¤

Parallellt med FNs välbesökta konferens hölls i Madrid ett betydligt mindre uppmärksammat evenemang med stöd av Heartland Institute, Climate Reality Forum.

Bland talarna fanns den tyska skolflickan Naomi Seibt, som med imponerande mognad berättade om de aktiva vägval, som gjort henne till klimathotsskeptiker (länk 5) och

William Happer gav oss ännu en liten pärla, en innehållsrik betraktelse på temat There is no Climate Emergency (länk 6):

Happer säger inledningsvis att vi ödslar bort vår tid genom att tala om ett obefintligt klimatnödläge. Förr eller senare kommer tillräckligt många att inse falskheten i denna bisarra miljökult, detta religiösa korståg. Likt alla populära villfarelser kommer även den här att kollapsa eftersom Naturen inte samarbetar. Han tillägger att han hoppas få leva till dess att klimatfrågan åter präglas av sunt förnuft.

Happer rekommenderar läsning av den skotske journalisten Charles MacKays klassiker ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” från 1841. Om den reviderades och gavs ut 2100 skulle ett av de nya kapitlen handla om villfarelsen kring klimatfrågan, eftersom dagens klimathysteri är ett exempel på extraordinärt allmänt vanvett. Happer går vidare till föroreningar.

Antropogena föroreningar ska självklart reduceras, men ansträngningar att definiera koldioxid som en farlig förorening är vilseledande och djupt ondskefull. Med vilken besynnerlig logik kan koldioxid, som är en del av våra liv på samma sätt som vatten och syre, betraktas om en förorening? Det är huvudlöst och med risk för konsekvenser i storleksordning av folkmord.

Förnybara energikällor är knappast några favoriter hos Happer. Han menar att de utgör motsatsen till vad Robin Hood stod för, de rövar från de fattiga och ger till de rika och han påminner om fabeln med räven, som inte var så smart som han själv trodde. Räven fastnade i en fälla och svansen klipptes av (fossila bränslen). För att inte bli bortgjord inför andra och klokare rävar började han argumentera för att svansar nu var passé och att alla rävar borde följa hans exempel och skära av dem. Fabeln är att jämföra med de länder, som gjort stora investeringar i förnybara energikällor och kräver att andra ska följa deras exempel.

Sedan kan Happer inte motstå frestelsen att ta med lite ”vetenskap” kring det icke existerande klimatnödläget.

http://1ggye33lc4653z56mp34pl6t-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/12/Madrid-Happer.pdf

Länken ovan går till utskrift av talet med ett intressant diagram från en ny publikation (länk 7) om metan, koldioxid och klimat.

Diagrammet visar utstrålningen från en jord med transparent, genomskinlig atmosfär (Planks svartkropps spektra). I den lägger han in Schwarzschild intensity, som visar utstrålningen från jorden med dagens atmosfär och innehåll av växthusgaser. Sedan lägger han in den beräknade utstrålningen om ALL koldioxid togs bort från atmosfären. Ökad utstrålning och lägre temperatur. Till sist kommer det mest intressanta tillägget.

Vad skulle en fördubbling från dagens 400 ppm av koldioxid till 800 ppm kunna innebära?

Skillnaden är knappt möjligt att upptäcka. Utstrålningen skulle minska med 3 W/m2. Med nuvarande ökning av CO2-halten i atmosfären med 2,3 ppm/år skulle det ta upp emot två hundra år att nå denna fördubbling. Happer påpekar att det är på grund av denna eventuella fördubbling som klimatfanatikerna håller på att utarma världen.

För att ge ytterligare bredd och djup övergår han sedan till att visa atmosfärens beräknade CO2-halter för de senaste 5-600 årmiljonerna. Han påpekar att de flesta växter är anpassade till mycket högre CO2-halter än dagens, vilket förklarar varför växtligheten i stort lider av CO2-svält. Det förklarar även den pågående, för många överraskande och för Blobben svårsmälta Global Greening.

Bland tidigare villfarelser tar Happer upp den sovjetiske agronomen Trofim Lysenko (verksam 1930-1964), som hävdade att det där med gener var en illvillig myt påhittad av folkets fiende. Vidare ansåg han att förvärvade egenskaper kan gå i arv. Lysenko hade full uppbackning av sin politiska ledning.

Happer påminner sedan om att ”vetenskaplig konsensus” ofta är felaktig. Alfred Wegeners (1880-1930) hypotes om kontinentaldriften till exempel väckte bittert motstånd från dåvarande konsensusuppfattning ända fram till 1960t. 1928 organiserade amerikanska geologer till och med en särskild konferens för att göra Wegener och hans hypoteser till åtlöje. Wegener omkom 1930 på den grönländska inlandsisen och det dröjde till 1960t innan hans hypotes fick genomslag (se länk 6)

¤¤¤

I SEPPs veckobrev 2019-12-21 kan man läsa att Happers, Lindzens och Shavivs beräkningar på klimatkänsligheten från olika utgångspunkt hamnar på i stort sett samma låga värde, S runt 1, men högst 1,5, vilket borde innebära en grads temperaturökning på grund av ökad CO2-halt om knappt två hundra år. (Länk 8 och 9)

¤¤¤

Blobben i väst har, på samma sätt som Lysenko hade, full uppbackning av sin politiska ledning. Denna gång är den politiska ledningen ingen mindre än FN/EU. Med stöd av konsensusvetenskap och strypning av det fria ordet i västs MSM, strider de globalistiska krafterna under UNFCCC för att öka FNs makt.

Trump med flera har politiskt och medialt tunga motståndare och ”problemet med honom – utifrån ett socialistiskt, globalistiskt perspektiv – är att han inte är helt normal (citat okänd)”. Men, vad är problemet med västs media och dess journalister, som utan vetenskapligt stöd lallar med Blobben och dessutom stryper det fria ordet?

Som en tröst i galenskapen sänder den ständigt Rationelle Optimisten Matt Ridley (med stöd av Josh) en välkommen hälsning från verkligheten till oss alla:

http://www.thegwpf.com/matt-ridley-weve-just-had-the-best-decade-in-human-history-seriously/

 

Kampen, mellan den numera rejält kantstötta och möjligen sprickfärdiga Blobben å ena sidan och Vetenskapen och Verkligheten å den andra, blir spännande att följa under 2020.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar för den med tid och läslust:

Länk 1 och 2, hur gick tankarna då? Tre år gamla KU-inlägg angående presidentkandidaten Trump:

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2016/11/20/donald-trump-och-det-republikanska-partiprogrammet/

Länk 2 https://www.klimatupplysningen.se/2016/12/26/trumptider

Länk 3 https://clintel.org/

Länk 4 https://anthropocene.live/2019/12/25/fn-bedriver-historiens-storsta-bedrageri/

Länk 5 Naomi Seibt https://www.youtube.com/watch?v=v8dXpe1Pp6Q&feature=emb_title

Länk 6 William Happer https://www.youtube.com/watch?v=j8KxVQFoyT0&feature=emb_title

Länk 7 Vill man se hela W. Happer´s och W. A. van Wijngaarden´s nyss publicerade rapport om metan, koldioxid och klimat finns den här:

http://co2coalition.org/2019/11/26/methane-and-climate/

och diskuteras här: http://www.sepp.org/twtwfiles/2019/TWTW%2012-14-19.pdf

Länk 8 Samtidigt som Happer & W. A. van Wijngaarden publicerade sin rapport om metan, koldioxid och klimat kom R. Lindzen med assistans från Roy Spencer med:

http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2019/12/Lindzen_On-Climate-Sensitivity.pdf

Länk 9 Lindzens rapport mm diskuterades i SEPPs veckobrev:

http://www.sepp.org/twtwfiles/2019/TWTW%2012-21-19.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann! Detta kallar jag raka rör, laddat med kunskap, fakta och tusen mil från flummet i FN, EU, Greta, och Påven.
  Du är en Stjärna.
  Detta borde skickas till den självutnämnda klimatpsykdoktorn Martin Hultman. Han hade fått en kunskapschock som hade tystat honom för gått.
  Och tack för alla relevanta länkar, dom skall jag ägna mig åt i dag.
  Åter igen, kanonbra!

 2. Kjell Lindmark

  Tack Ann LH för en briljant sammanställning. Nu är det bara att beta av länk för länk i lugn och ro. Trots all klimatnödspropaganda finns det trots allt hopp. Alarmisternas allt mer högljudda tal tyder på att deras kollaps inte är långt borta och de vet om det.

 3. Lasse

  Tack Ann för denna.
  En stjärna som leder oss till stallet där vi överlämnar guld, rökelse och myrra.
  Myrra är biologist material , kåda, som sprider angenäma dofter när det brinner.
  Ett tecken för att det då fanns kungamakare som tidigt valde ut sin kandidat.
  Eller också var det propaganda som skapades för att få en lämplig företrädare att framstå som gudomligt utsänd och värd att följa.
  Tänk vilka sagoberättare det fanns då!

 4. Bim

  Lasse #3
  Angående raka rör.
  Förstår inte vad Du menar.

 5. Lasse

  #4 Bim
  Kungamakare väljer ut en person som de exponerar och hyllar för att få fram sina egna åsikter.
  Det har skett i närtid och i vår närhet och de har lyckats väl.
  Presidenter, Påven och statsministrar står i kö för att hedra den utvalde.
  FNs generaldirektör ser henne, för det är en ung tjej, som ungdomens företrädare och framtida hopp.
  Detta eftersom hans värld håller på att förgås i klimatkatastrofer, vilket inte var helt sant, tvärt om, helt osant!
  David Attenburg 80+ hyllar henne eftersom hans film om isbjörnarna fick henne att bli desperat.
  Isbjörnsfilmen var väl inte helt sann den heller, men desperationen har bestått.
  Sagan har väl ett lyckligt slut kan man hoppas?

 6. Bim

  Tack Lasse!
  Ante mig att du menade så. Men det går att vända på steken, därför blev jag tveksam. Tack för klargörandet, röret blev rakt. 😀

 7. Ingemar Nordin

  Tack Ann LH! Vi lever i spännande tider. Spricker Blobben under 2020? Låt oss åtminstone hoppas att vanvettet inte sprider sig mer. Sjukan har redan kostat oss miljarder.

 8. Rolf Mellberg

  Tack Ann, utmärkt!

  Bara en detalj, Svenska Wikipedia menar att Alfred Wegener släppte sin teori redan 1912. Först 16 år senare såg reaktionära krafter sig nödgade att försöka ”debunka” honom.

 9. jensen

  En bekant till mig berättade att hon i skolan för 60 år sedan hävdat att Sydamerika hade hört ihop med Afrika, för det såg man.
  Lärarens kommentar hade varit : Va inte dum.

 10. Ann lh

  # 28 Rolf M. Bra med läsare som läser och ser. Den vilseledande uppgiften är nu borta. Tack.

 11. Ann lh

  Angående Wegener och hans hypoteser, så ägnade jag några terminer åt geovetenskap/naturgeografi på universitetet i Stockholm i början av 1970-talet. Just då fick W.´s idéer lyftas fram och vi fick det första numret av FoF, som på allvar tog upp detta ”nya” som litet tillägg till tentamenslitteraturen. Under kommande år kunde man läsa mycket om W. och hur oerhört illa han tog vid sig av allt motstånd han mötte från sina kollegor. Hans försvinnande har också diskuterats mycket. Den öppna debatten kunde vara vingklippt av konsensus och grupptänkande och ställde till stor skada redan då.

 12. Grännabo

  Årets upplaga av Grännarevyn häcklade Miljöpartiet våldsamt i flera nummer. I en refräng sjöngs att politikerna trodde att folk inte fattat alls – men att folket förstått att allt (klimathysterin) är en vals. Applådåskor och skrattsalvor i hela salongen. Det var första gången jag upplevde detta i ett så stort offentligt rum. OK – liten scen med 2-300 i publiken. Men väldigt uppfriskande och lovande.

 13. Sören G

  Och här försöker man torgföra ännu mer trams. De som ska åtalas är si fall miljöaktivisterna som inte tillåtit röjning, röjningsbränning etc.
  https://www.etc.se/ledare/det-heter-inte-klimatforandringar-det-heter-miljomord?fbclid=IwAR0jU2p4ymxYBSG8-r5lmpGC2KJRAMBLasuVq-T0UHKVBjGy6rCxqVmB92I

 14. sibbe

  Bravourös, Ann!
  Trump trampar på , på hans sätt. När Bin Laden dödades i Pakistan där Obama gav klartecken, tyckte många det var bra, fast det var illegalt. När nu Trump gjorde samma, med en som var mycket värre ( en som kan jämföras med SS generalen Goebbels, men om han verkligen hade makten i Iran med hin onde själv, Hitler) gillade de flesta att det var illa.
  Nu har der Spiegel som andra tyska medier beslutat ett inför något slags registrering, vilket väl antagligen gör att många av dem som kritiserar klimatkyrkan inte längre våga göra det.
  Men nog håller klimatfronton på att svikta:
  Tyskland har beslutat ett urvattnat klimatpaket. Tyngdpunkt: nån gång på 30-talet. Upp med bensin och dieselskatter. Samma gjorde finska regeringen. Som ju egentligen föll på grund av oklarheter kring regeringsprogrammet, majoriteten av regeringen tolkade programmet så, att skogsavverkningen, särskilt kalhyggen skulle betydligt minska, helst upphöra.
  Rinne gick, en ursnygg ung energisk kvinna kom in, begeistrat mottagen av gubbväldet i Brüssel…
  Och ingen talar längre om att skogen i Finland skulle fredas… så, vad blev? Höjning av oljeprodukternas skatter. Snart.
  Likadan i Österrike. Trots nya gröna i regeringen. Nyvalda schweiziska regering fortsätter med sina 7 minister inkl. statsminister, nämner klimat hotet men gör ingenting.
  medan flerparten av EU staterna har fler ministrar i sina regeringar än de har uppgifter för. Nå, ja, ser man på kommissionen, 27 stycken som får 20000 € i månaden obeskattat och som får när de slutar OMEDELBART pension på minst 2/3 av lönen.
  hur många har ni i svenska regeringen? Räcker 27?
  Frågar man medierna, som gärna jagar korruption nån annanstans: No Comment…
  Nu gick jag bort från temat.
  nå, ja, alla vet vi att Brexit blev av. Och att lilla Storbritannien inte längre har råd med klimatåtgärder som de har beslutat om. UK har ju varit den som gick framför alla andra. Slut nu?
  Klimat. Personligen inbillar jag mig att allt fortsätter, men gula västarna både reella och inbillade vållar nog problem. Största delen av klimatkampen pågår nog i Europa. USA klarar sig genom minskningen av CO2 tack vare gasen. Exakt detta försöker också Merkel et al i Europa införa i Tyskland. Med Putins hjälp…
  Fler och fler partier kommer att profilera sig på klimatfrågan, och relativisera den.
  På politiskt nivå betyder det att man visserligen kan tolerera Greta att predika mot flygandet.
  MEN sen se till att SAS, Finnair eller Lufthansa inte går i konkurs… Annars så kan man mista sina (arbets) riksdagsplatser…

 15. foliehatt

  @ Sören G, #13,
  ETC är ju en skön historia. En koncern av olika tidskriftspublicerande företag, uppspaltade så att maximalt utgivningsbidrag kan erhållas – samt nära på världsrekord i seriella konkurser. Johan Ehrenberg hör till gruppen människor som lever mycket långt ifrån det som de predikar offentligen.
  Dessutom – så socialistisk tidskriften är…. – om man följer länken du lade upp så meddelar ETC att man måste acceptera 160+ kakor för att få se materialet. minst 75% av dessa var marknadsföringskakor.

  Hyckleri?

 16. Ulf

  Trump är inte dum det står nu helt klart. Däremot saknas det tydligen intelligens i media Sverige. Irans ledarskikt är i full panik. De hade liksom räknat med att offra fotsoldaterna och folket i krig mot USA men så drabbar det dem själva och då är det inte lika festligt längre.
  Ett genialiskt drag av Trump som får slut på dessa ständiga angrepp. För nu är de rädda på allvar vapnen är riktade mot dem själva. Allt de vågade var några få spridda raketer långt ifrån amerikanarna. Men i Sverige skriker media på tredje världskriget och att Trump är en dåre. Det finns ingen ände på hur korkade våra journalister är vare sig det är klimat eller något annat. Mycket bra agerat av Trump.

 17. Ann lh

  S 16 Ulf, jag har ända sedan jag började intressera mej för fenomenet T. uppfattat att han har oerhört mycket mer att på fötterna än det han säger och att han dessutom gärna uttrycker sig lite taffligt för att förvilla och reta sina motståndare.

 18. PelleB

  Intressant text men väldigt lik MSM sätt att bygga upp stories. Kanske inläggsförfattaren
  kunde förklara vad någon eller några (vilka ?) Rockefellers har med framtidens demokrati att göra,
  Får en något otrevlig känsla när ett familjenamn med många medlemmar används i sådana här
  texter, En förklaring vore kanske på sin plats? Vilka Rockefellers och på vilket sätt undergräver hen eller
  de det?

 19. Ann lh

  # 18 Pelle B.
  The Rockefellers har varit uppe här på bloggen ett flertal gånger och under en lång rad år. Det beror på att vi efter hand har tagit till oss av vad Jacob Nordangård funnit i sin forskning. Om du söker på Nordangård eller Rockefeller i sökrutan högst upp på sidan här får Du troligen flera napp.
  Jacobs senaste bok heter Rockefeller – en klimatsmart historia. För att få svar på Dina frågor kan Du börja med att läsa här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/24/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

 20. Gunnar Widén

  Citat ur inlägget:
  ”Blobben i väst har, på samma sätt som Lysenko hade, full uppbackning av sin politiska ledning. Denna gång är den politiska ledningen ingen mindre än FN/EU. Med stöd av konsensusvetenskap och strypning av det fria ordet i västs MSM, strider de globalistiska krafterna under UNFCCC för att öka FNs makt.”

  Sådan konspiratorisk smörja!
  Mitt sista besök på denna hemsida.

 21. Johan Montelius

  #20 Gunnar Widén

  ”Mitt sista besök på denna hemsida.”

  Tror jag inte, du är för nyfiken.

 22. Henrik

  #16 Trodde att denna webplats skulle handla om klimat.
  Men om det nu kan handla om allt möjligt så vill jag bara påminna att Trump står bakom kol. Och koleldning är den stora dräparen av alla energislag med hundratusentals för tidigt döda varje år med utsläpp innehållandes kolväten och tungmetaller. Detta kan vi rimligen inte tycka vara bra.

 23. Ingemar Nordin

  Gunnar Widén #20,

  Det är ingen konspiration. Var har du fått det ifrån? FN är mycket öppen med vad de har velat och vill. Läs exempelvis deras Agenda 2030

  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  Det är mycket floskler, men mot slutet som handlar om kostnader och genomförande så är det helt klart att en enorm makt skall hamna inom FNs organ för kontroll och fördelning av finansiella medel.

  Om du är intresserad av historien bakom FN som pådrivande kraft för klimathotet så kan jag rekommendera Bernie Levins bok:

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/09/den-politiska-eliten-och-det-grona-hotet-mot-demokrati-och-frihet/

 24. sibbe

  En insändare till Yle, och och på tyska till olika webbtidningar som inte gillades:

  Vad beror avogheten mot Trump på ?Att han inte tror på klimathumbug?

  OM Yle tillåter en replik, så kommer den här:
  Trump är liksom sina föregångare Bush och Obama enbart ansvarigt för sin Kongress.
  Bush bedrog kongressen genom att påstå att Saddam Hussein hade atomvapen. Han bedrog också UN som gav honom rätt att anfalla Irak på grund a detta.
  Fakta? Ja, Fakta.
  Vidare: Varför anföll Bush Irak? Ju, för han påstod att Al Kaida var ansvarig för attacken mot WT centern 2001. Därför hittade Bush på att Irak hade atomvapen, som både US kongressen och UN ville tro på. Och nej, CIA visste nog att Saddam inte hade atomvapen, men de blev inte tillfrågat.
  Nå, ingenting undgår CIA, de lyckades hitta Bin Laden, som låg bakom attacken mot WT center. Lokaliserade honom och dödade honom, i ett främmande land utan att ha tillstånd varken av UN eller Pakistan. Det var ett minst lika stort människorättsbrott som det som Trump nyligen gjorde.
  Låt mig förklara det här: de som gjorde attentatet mot Hitler var mördare. Den som gjorde attentatet mot Bobrikov, Schaumann var hjälte?
  -Finska hjälten Schaumann sköt ryska generalguvernör Bobrikov 1904.
  Att Trump gav tillstånd att döda en person som kan jämföras med nazisternas ledare, bör nog ses på det här sättet. Soleimani var Führer för Irans revolutionsgardet, i princip de som styr landet med religiöst hjälp. Så säger alla medier, från NYT till WP till Spiegel eller NZT. Och som Yle borde veta om, ifall man vill vara objektiv. En mördare som slaktade sitt eget folk för inte så länge sen.

 25. Fredrik S

  Henrik #22

  Dödligheten för kol handlar ju till stor del av bristfällig rening.

  Förbränning av tex biomassa är inte bra heller av den anledningen. 3 miljarder människor använder öppen eld och ohälsosam förbränning för matlagning och värme. Över 4 miljoner årligen dör av denna förbränning. Varför är luften på framförallt hösten i New Delhi dödlig?

  En miljard saknar tillgång till el.

  Det är väl inte heller bra?

 26. Ulf

  Svar 18, 20

  Jag tycker inte man ska göra det här så komplicerat eftersom det är ganska enkelt. Det krävs inga böcker för detta utan bara några meningar ifrån verkligheten. Rockefeller foundation tycks besatta av behovet att kontrollera människan, mest skada har de gjort genom att driva frågan om befolkningsbegränsningar. Detta ledde till det enorm kvinnounderskott som nu finns i Asien där 170 miljoner kvinnor saknas. Se dokument utifrån på SVT om de saknade kvinnorna. Naturligtvis har de i många år varit drivande i klimatfrågan enligt samma logik att människan förstör världen och måste begränsas. Ingen konspiration de driver helt enkelt den politik och de ideer de tror på. Jag råkar då anse att de är fullständigt ute och cyklar, men det är en annan sak. För övrigt något Hans Rosling också ansåg som representerade en helt annan människosyn som tilltalar mig betydligt mer, dessutom hade han rätt.

  Vad gäller FN så finns det mycket väldokumenterad forskning inom organisationsteorin, riktig forskning i motsats till klimatgissningarna, som visar att den här typen av organisationer naturligt strävar efter mer makt inget konstigt med det heller. Inte heller det är någon konspiration. Det behöver inte ens vara så att FN som organisation söker mer makt i sig utan det blir summan av att så många karriärister inom organisationen söker mer makt personligen, men som sagt teorierna är väldokumenterade. Därför blir det som det blir med t ex svensken som slog larm om missförhållanden och våldtäkterna angående FN trupperna, makt ska skyddas karriärer skyddas. Ni kan själv säkert tänka er att de byråkrater som drivit klimatfrågan har gjort en strålande karriär, hittills.

 27. Sören G

  #26 Ulf
  Bra!

 28. Sören G

  #26 Ulf
  Bra!

 29. Björn

  Henrik [22]; Den här bloggen handlar både om energi- och klimatfrågor. Kolet må man tycka vad man vill om, men hur många miljoner hade dött om inte kolet hade funnits för uppvärmning?

 30. Ulf

  Svar 22

  Jag trodde Trump var för gas och olja och att USAs kraftiga ökning av gas och olja också kraftigt minskat användningen av kol. Därför har USA kraftigt minskat CO2 utsläppen de senaste 15 åren. Jag kan ha fel men du angav inte någon källa för att Trump satsar på kol. Du kanske menade Kina som ska bygga tusentals kolkraftverk?

 31. PK

  På tal om Blobb har jag efter idogt googlande knäckt var de 97% kommer ifrån. Hör och häpna…. det är andelen miljöpartister på SR och Svt. Nya miljöprogrammet kommer att heta ”Isbjörnen”.

 32. Ingemar Nordin

  Det sista jag vill är att det bara skall finnas utrymme för EN åsikt om klimatet, om energin eller om politiken (och Trump). De flesta som skriver här är skeptiska, och då är det förstås helt OK att vara skeptisk till olika teorier om klimatet och att ha olika åsikter om klimat- och energipolitiken. Det är inte vi som står för en järnhård polarisering i debatten, utan tvärt om vill vi kunna diskutera sakerna fritt utan att bli uthängda som ”klimatförnekare” eller ”högerpopulister”.

  Den klimatvetenskapliga diskussionen innehåller ett helt SPEKTRUM av olika åsikter, även om storstadsmedia och många politiker inte vet om det, eller inte vill höra talas om det. Har man bara vettiga argument så är man välkommen att testa sina idéer här! 🙂

 33. Ulf

  Svar 22
  Vi får nog se Trumps retorik vad gäller kol som ett sätt att försöka leverera till sina väljare alternativt försöka värva röster. Gas är dock så sanslöst billigt i USA nu att kolets återkomst åtminstone just nu är utesluten. Det där vet Trump så kolsnacket torde bara vara ett sätt att säga att han är på sina väljares sida. Kolkraftverk efter kolkraftverk stängs nu ner.
  https://www.google.se/amp/s/phys.org/news/2019-05-coal-power-trump.amp

 34. PK

  #32 Bra talat! Ofta är det de grupper i samhället som utåt säger sig stå för icke-diskriminering som diskriminerar mest. Gillar att KR står över den politiska ankdammen. Uteslutning har aldrig varit en effektiv metod i demokratiska länder. Tror denna tid med en klassificering av klimatskeptiker har nått vägs ände. Vi kommer se tillbaka på uttryckssätten med förvåning och undra hur människor ser på andra människor. Ser väldigt många likheter med Goldings ”Flugornas herre”. Kanske tur vi inte bor på en ö.

 35. Benny N.

  Vad får gemene man sig till livs i MSM en söndagkväll i Svedala? Inte Happer kloka ord i vart fall. Men väl Gert Wingårds i Husdrömmar. Denna välutbildade och begåvade arkitekt förmedlar ett starkt budskap till hundratusentals tittare: ”Träet lagrar kol och det är ju koldioxiden vi vill få bort från jorden!
  Hur stor är avgrunden i klimatkunskap mellan t ex Happer och svensk välutbildad medelklass?
  https://vimeo.com/383148801

 36. Fredrik S

  Ingemar Nordin #32

  Ja, bra. Högt i tak är vägen att gå.

  Vad gäller energifrågan ska det bli intressant att vart det leder framöver. Speciellt då kolet som står för den största delen av utsläppen i elproduktionen. Detta när framförallt Afrika och Asien blir allt energihungrigare.

  Om utsläppen ska minska snabbt globalt måste ju kolet ersättas och politiker, byråkrater och experter är väl uppe nästan dygnet runt nu och jobbar på lösningar, inte bara i väst, får vi anta?

 37. PK

  #32 på tal om rätten att ha olika åsikter. Staffan Heimersons röst saknas i debatten idag. Här är en klassisk artikel i Heimerson-anda bärande journalismens grundtanke – alla har rätt att ha en åsikt. Hade aldrig släppts in i svensk media idag. Läs och njut!

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/3jq9Bq/klimatpanelen-ar-full-av-alarmister

 38. Lasse

  På tal om höga tonlägen och svaga argument.
  Reykjavik har i tysthet återfått sin värme på 1940 talet.
  Konspirationsteorier bekräftades: https://realclimatescience.com/2020/01/new-video-nasa-confirms-their-own-conspiracy-theory
  Fast dagens värme är tveksam. Asfalten tränger på!

 39. Ivar Andersson

  #22 Henrik
  Kina satsar på kol och är inte rädda för koldioxid men har problem med luftföroreningar
  1) Kina öppnar 17 nya kolgruvor
  https://detgodasamhallet.com/2019/10/30/kina-oppnar-17-nya-kolgruvor/
  2) Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/
  3) Kinesernas krig mot smogen som påbörjades 2014 har enligt tidningsuppgifter ( science & arts MEGA v.46 ) hittills resulterarat i en minskning av totala mängden utsläpp från kraftverken med 65 % av svaveldixid, 60 % kvävedioxid och 72 % av partikelutsläpp. https://www.klimatupplysningen.se/2019/12/07/oppen-trad-320/#comments

 40. elias

  https://www.friatider.se/180-pyromaner-bakom-branderna-i-australien

  Över hälften av bränderna i Australien är anlagda. 183 personer är gripna av polisen.

 41. Anders Hansson

  Jag har nyligen blivit intresserad av klimatfrågan och det är intressant att läsa denna blogg med många välskrivna och detaljerade analyser. Ni som publicerar på bloggen driver ju tesen att vi utan risk för framtida klimatproblem kan fortsätta att använda fossila bränslen som idag.

  Norge ska börja borra i en ny fyndighet som rymmer lika mycket olja som en virtuell bassäng lika stor som Stockholms kommun med över 11 meter höga väggar. Att mänskligheten de senaste decennierna förbränt enorma mängder fossila bränslen är ju utom rimligt tvivel. Att det ökat mängden koldioxid i atmosfären är också utan tvivel.

  Koldioxid är en växthusgas. Växthusgaser kan öka temperaturen. Den absoluta majoriteten av klimatforskarna menar att den temperaturökning vi får vid oförändrad användning av fossila bränslen riskerar att påverka jorden och människan ytterst negativt. En lång rad observationer från jorden är förenliga med forskarnas förutsägelser. På denna blogg har ni tagit fasta på enstaka observationer som ni menar INTE stödjer forskarnas hypotes. Men samtidigt blundar ni för majoriteten av observationer som stödjer forskarnas förutsägelser.

  Ni bedömer sannolikheten för att forskarna har fel som hög, men är den noll? Och om den inte är noll, tycker ni ändå att vi ska chansa?

  Låt säga att forskarna ändå har fel. Fossila bränslen kommer ändå att ta slut en dag, vi måste hitta alternativ till dem någon gång. Även om olja, gas och kol inte skulle orsaka någon uppvärmning alls orsakar de sjukdomar, miljöförstöring och krig. Makten över energin centraliseras till ett fåtal mäktiga aktörer. Nu börjar det bli billigare med energi från sol, vind och vatten än från kol. Med sol, vind, vatten decentraliseras kontrollen över energin. Bilföretagen ger oss snart fossilfria alternativ med bättre prestanda och ekonomi än de som körs på fossila bränslen. Vi kommer att kunna ladda vår elbil med solenergi från det egna taket. Den nya tekniken kommer att skapa nya jobb och företag. Se bara på svenska Northvolt som kommer att ta fram batterier till bilindustrin.

  Är detta ett momentum som ni tycker att vi ska bromsa?

 42. Guy

  En tanke om dom australiska bränderna, och andra med. Hur stora är utsläppen jämfört med andra utsläpp? Med tanke på Nya Zeelands nedsotade glaciärer och ryktem om himmelens färg påminner situationen om Pinotubos utbrott, kanske i miniformat. Kan man skylla på att det är fråga om förnybar biomassa? Det tar i alla fall ganska länge innan skogen växer upp igen. Har någon räknat på verkan av utsläppen? Syns dom i koldioxidkurvan eller är dom för små för det?

 43. Ivar Andersson

  #41 Anders Hansson
  ”Nu börjar det bli billigare med energi från sol, vind och vatten än från kol.”
  När subventionerna till sol, vind och elbilar tas bort tror jag på ditt påstående. Eftersom sol, vind och elbilar behöver subventioner så tvivlar jag på att kol, olja och gas är uträknade.

 44. Argus

  @#41 Anders,

  det var mycket, och jag kan inte ’svara’ på allt i ditt inlägg.
  Men låt mig i alla fall ta upp några saker som starka indikationer på att det inte står rätt till i Main Stream Media (MSM).

  *Varför förekommer aldrig någon debatt (i MSM)? Vi får veta att 97% av forskarkåren står bakom…. tja, typ att > hälften av de senaste 100 årens uppvärmning är orsakad av CO2. De som kollar på tex Cooks et al (2013) förstår att den artikeln är en partsinlaga.

  *Vind kan knappast konkurrera med fossil/kärnkraft(?). Varför behövs då subventioner? Sol ska vi inte prata om.

  *Energiförsörjning är fundamentalt för alla samhällen. Stryps fossil energi kommer samhället kollapsa. Hur skulle vind, sol och vatten kunna ersätta detta? Biltillverkare? Har elbilar sanktionerats av politiker, vill naturligtvis företagsledarna hänga på den ’goda’ saken. Och så får man sälja ny teknologi. Knappast till nytta för personer med transportbehov. Jo, riktigt välbetalda individer kommer nog ha råd.

  Så här kan man hålla på. (Andra personer har annorlunda synpunkter.) Det som är slående är att i princip allt som framförs genom MSM är alarmistiskt och komplett renons på avvikande åsikter. Inte friskt.

  I botten på hela denna *fråga* finns ändå ett stråk av sanning: CO2 växelverkar med ’ljus’ vid ett par våglängder…… och hela – vad heter det – paradigmet är byggt på det. Emellertid, dagens massiva propaganda förutsätter en hypotetisk och gigantisk extrapolering som mycket få data hittills ger stöd för.

  Slutklämmen blir besk. Personligen tror jag inte att den hysteri vi betraktar i dagsläget är sprungen ur välvilja med medmänniskor. Jag tror mycket, mycket snarare på att det är ett maktprojekt. Tyvärr.

 45. Ingemar Nordin

  Anders H #41,

  ”På denna blogg har ni tagit fasta på enstaka observationer som ni menar INTE stödjer forskarnas hypotes. Men samtidigt blundar ni för majoriteten av observationer som stödjer forskarnas förutsägelser. ”

  Det finns en grundläggande logisk asymmetri mellan bekräftelse och falsifikation. Jag har skrivit om det flera gånger, bl.a. här https://www.klimatupplysningen.se/2019/02/05/klimathotet-ar-ovetenskapligt-del-ii/

  För att ta ett exempel. Alarmisterna säger att ”med ökad koldioxid i atmosfären så får vi fler extremväder. Exempelvis blir det fler och starkare orkaner med den globala uppvärmningen”. Och så pekar man på en eller annan orkan som är stor och kraftig och som förstör många hus och människor måste fly. Bekräftelse av hypotesen?

  Men om vi då pekar på vetenskaplig statistik som klart och tydligt visar att det inte finns någon trend mot ökad frekvens eller intensitet av orkaner med stigande global uppvärmning, så faller ju alarmisternas påstående, eller hur? På samma sätt går det att visa att vi inte fått fler skyfall och översvämningar på jorden än tidigare, inte fler extremt varma dagar, inte fler torrperioder och värmeböljor osv.

  Så vi blundar inte för något. Däremot framhäver vi att korrelation inte bevisar ett orsaksamband, medan däremot motstridande observationer falsifierar en hypotes om ett orsakssamband.

 46. Fredrik S

  Anders Hansson #41

  Om jag ska skaffa elbil vill jag ladda den på natten.

  Gruvbranschen är väl samvetslös om någon?

 47. Ann lh

  # Anders Hansson.
  För min del har jag varit intresserad av klimat(hots)frågan i mer än tjugo år. Den är stor och komplicerad och det har varit svårt att komma till roten med den. För mej har det utkristalliserats i
  1. Vem/vilka driver frågan och det svaret finns det idag rejält med litteratur kring. Jag anser mej ha på fötterna när jag skriver att det är FN via UNFCCC.
  2. Eftersom CO2 anses vara den stora syndabocken, den antropogena drivkraft som eventuellt kan åstadkomma ovälkommen uppvärmning på jorden, bör man ta sig en funderare kring om det kan stämma.
  Flera forskare med djupgående insikter i ämnen som kan ge svar kring detta har ägnat decennier åt att söka avgöra hur stor atmosfärens känslighet för CO2 är. Från olika håll har de kommit fram till att denna känslighet tidigare överskattats rejält.
  I mitt inlägg hänvisar jag till W. Happers tal i Madrid. Det finns en länk där som visar talet i utskrift och med ett oerhört intressant diagram.
  Kika på det och fundera över om det överhuvud taget finns någon grund till klimathotet.
  / Ann L-H

 48. Ann lh

  # 26 Ulf!
  Ditt inlägg kom 22:32. Vid den tiden hade jag slocknat för dagen. Vill bara nu i efterskott tacka för mycket välkommen kommentar!

 49. latoba

  Tack alla ni som har svarat Anders Hansson. Suveränt bra.

 50. Lasse

  #41 Anders Hansson
  Den Norska fyndighet som du talar om heter Johan Sverdrup och är drift sedan oktober 2019.
  Den ger över 300 000 fat olja per dag.
  Förbrukningen i världen är idag ca 95 miljoner fat per dag.
  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

  Du har rätt i att vi behöver en framtida ersättare till oljan. Den har gjort världen så mycket bättre på de hundra år som den har varit tillgänglig. Men vi har säkert hundra år till på oss att utveckla ersättningen utan att aktivt avveckla oljan.
  Att leta efter negativa konsekvenser av fossila energianvändningen har vi alarmister som gör, vi har fullt sjå att värja oss från alla hypotetiska katastrofscenarier.

 51. Mats Kälvemark

  #41 Anders Hansson
  #43, 44, 45 och 47 har redan bemött dig och visat att du är fel ute.
  Ingen klimatrealist påstår något annat än att vi har en pågående uppvärmning men vi påstår att den främst drivs av naturliga orsaker. Bara till en mindre del av fossilt koldioxid. De åsikter du företräder representerar en märklig historielöshet. Ni hävdar stark korrelation mellan ökande koldioxidhalt och den pågående uppvärmningnen. Men korrelation är inte lika med kausalitet. Med något mått mätt finns en stark korrelation mellan att du blir ett år äldre varje år och koldioxidhalten, som också ökar varje år. Men ingen tror jag beskyller ditt åldrande för att vara det som driver uppvärmningen? Likaså gör er historielöshet att ni helt har tappat perspektivet på att det har varit lika varmt eller varmare förr. Närmast liggande i tiden är värmeperioden under 1930-40-talet. Väldigt många av nu gällande värmerekord är från denna period, exemplevis i Sverige och USA. Samma gäller observationer från denna tid om isläget i Arktis och smältande glaciärer, exempelvis dokumenterat av professor Hans W:son Ahlmann i länkarna nedan:

  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n67

  Och allt detta innan fossilt koldioxid kan ha haft någon påverkan
  Ytterligare bevis för klimatalarmisternas spridning av falska fakta gäller havsnivåökningar, som redan till sekleskiftet spås uppgå till mer än en meter. Verkligheten är att takten mycket väldokumenterat är ca 1,8 – 2,0 mm/år eller ca 16 cm fram till sekelskiftet. Helt hanterbart utan problem. Jämför med Nederländerna där en trejedel av landets yta sedan sekel ligger under havsnivå. Flygplatsen Schipol ligger 4 meter under havsnivå.

 52. Ulf

  Svar 41 Anders Hansson

  Jag är ekonom och började studera denna fråga för att jag vet att stora planekonomiska omställningar ofta slutar i elände eller t o m katastrof. En snabb omställning av energisystemet har därför potential att menligt inverka på vårt välstånd. Vi ser redan i Sverige stora problem med energiförsörjning där företag inte kunnat bygga ut pga elbrist. Värre blir med den plan regeringen lagt nu där klimatfrågan lägger sig som en blöt filt över landet. Det kommer att kosta mycket sjukvård, omsorg och skola helt utan någon nytta somhelst.
  Nåväl när jag sedan började sätta mig in i klimatfrågan så upptäckte jag lögner och fusk som utöver allt annat jag upplevt och jag har upplevt mycket inom finansbranschen.

  Det värsta är att vem som helst som gått ut högstadiet kan avslöja frapperande fusk. T ex är utsagan om 97 procent av forskarna ett fuskande på löjligt låg nivå. Även tramset om extremväder är också grov misshandel av statistik.
  Så mitt förslag är att orden forskarna säger, forskningen säger, bannlyses i debatten och att alla börjar använda källhänvisning. Vilken rapport vilken forskare och vad säger då denne?

  Att hela den här historien får fortgå är för att vi tyvärr har en inkompetent journalistkår.

  Det man kan trösta sig med är att det är hyggligt rika länder inom EU som vill ställa om till planekonomi. Vi kommer bli rejält fattigare. Men de som drabbats värst är de fattigare länderna och som tur är så tror de inte på spöket.

  Sen en annan fråga varför tror alla att elbilen är miljövänlig? Ett exempel
  En Tesla innehåller 80 kilo koppar och en vanlig bil 20 kilo. Då kan jag förstå att gruvbolagen blir glada. Dock icke svenska gruvbolag eftersom den här regeringen legat på tillståndsprövningarna i flera år. Den här regeringen tycker tydligen att kopparn ska brytas i länder som Sydafrika där arbetarna dör som flugor. Tycker du Anders Hansson att detta är bra för människor och miljö så har vi väl olika åsikter. Alternativt har du inte satt dig in i frågan vilket iofs är i princip omöjligt om man bara lyssnat på svensk media.

 53. J T

  #41 Anders
  ”Men samtidigt blundar ni för majoriteten av observationer som stödjer forskarnas förutsägelser.”

  Detta är en allvarlig anklagelse men väldigt svepande formulerat.
  Kan du vara specifik. Vilka observationer och vilka verifierade förutsägelser blundas det för på denna sida? Vilka är de tydligaste exemplen på detta blundade enligt dig?

 54. J T

  #41 Anders
  ”Men samtidigt blundar ni för majoriteten av observationer som stödjer forskarnas förutsägelser.”

  Detta är en allvarlig anklagelse men väldigt svepande formulerat.
  Kan du vara specifik. Vilka observationer och vilka verifierade förutsägelser blundas det för på denna sida? Vilka är de tydligaste exemplen på detta blundande enligt dig?

 55. PeterN

  #41 Anders Hansson
  *Jag kommenterar din text här.

  Jag har nyligen blivit intresserad av klimatfrågan och det är intressant att läsa denna blogg med många välskrivna och detaljerade analyser.
  *Jag själv har följt bloggen ca ett år. Jag har varit skeptisk sen 2008 och väntat på en mer sansad och vetenskaplig approach, vilket ännu inte har hänt i Sverige och EU (förutom i de gamla östländerna).

  Ni som publicerar på bloggen driver ju tesen att vi utan risk för framtida klimatproblem kan fortsätta att använda fossila bränslen som idag.
  *Jag håller inte riktigt med om den formuleringen. Snarare tesen att riskerna med att abrupt sluta använda fossila bränslen vida överskrider riskerna med att fortsätta använda fossila bränslen. De stora problemen med fossila bränslen är miljöproblemen, den tekniska utvecklingen har kommit långt med att hantera miljöpåverkan men mycket återstår att göra. Sen bör även de positiva effekterna med användningen av fossila bränslen räknas in i riskkalkylen.

  Norge ska börja borra i en ny fyndighet som rymmer lika mycket olja som en virtuell bassäng lika stor som Stockholms kommun med över 11 meter höga väggar. Att mänskligheten de senaste decennierna förbränt enorma mängder fossila bränslen är ju utom rimligt tvivel. Att det ökat mängden koldioxid i atmosfären är också utan tvivel.
  *Korrekt.

  Koldioxid är en växthusgas. Växthusgaser kan öka temperaturen. Den absoluta majoriteten av klimatforskarna menar att den temperaturökning vi får vid oförändrad användning av fossila bränslen riskerar att påverka jorden och människan ytterst negativt.
  *Här har vi ett problem, hur vet du att ”Den absoluta majoriteten av klimatforskarna” bedömer det som ”ytterst negativt”?

  En lång rad observationer från jorden är förenliga med forskarnas förutsägelser. På denna blogg har ni tagit fasta på enstaka observationer som ni menar INTE stödjer forskarnas hypotes. Men samtidigt blundar ni för majoriteten av observationer som stödjer forskarnas förutsägelser.
  *Kan du ge exempel och referenser som visar på att ditt påstående är sant? Och från vetenskapsteorin vet vi att det inte spelar någon roll hur många observationer som stödjer en hypotes om det finns en observation som falsifierar den.

  Ni bedömer sannolikheten för att forskarna har fel som hög, men är den noll? Och om den inte är noll, tycker ni ändå att vi ska chansa?
  *Se resonemanget om riskkalkylen ovan.

  Låt säga att forskarna ändå har fel.
  *Vilka forskare? Fel i vilka bedömningar/prognoser.

  Fossila bränslen kommer ändå att ta slut en dag, vi måste hitta alternativ till dem någon gång.
  *Korrekt, även om de fossila bränslena igentligan aldrig kommer att ”ta slut”, de blir bara svårare och dyrare att få tag på.

  Även om olja, gas och kol inte skulle orsaka någon uppvärmning alls orsakar de sjukdomar, miljöförstöring och krig.
  *Snarare att det är resurser som folk krigar om och använder på miljövidriga och hälsovådliga sätt, det är inte fossila bränslen som i sig är orsaken.

  Makten över energin centraliseras till ett fåtal mäktiga aktörer.
  *Intressant fråga. Läs gärna Jacob Nordangårs bok ”Rockefeller en klimatsmart historia”.

  Nu börjar det bli billigare med energi från sol, vind och vatten än från kol.
  *Om det är billigare med sol och vind, varför stiger då elpriserna i exempelvis Tyskland som satsat mest av alla på sol och vind.

  Med sol, vind, vatten decentraliseras kontrollen över energin.
  *Stämmer det? I små och lokala anläggningar kan det säkert stämma. Men i större infrastruktursammanhang?

  Bilföretagen ger oss snart fossilfria alternativ med bättre prestanda och ekonomi än de som körs på fossila bränslen.
  *Batterier är tunga och dyra så det är svårt att nå bättre livcykelekonomi. Vätgas kan vara ett alternativ men vi har ingen infrastruktur i sikte förutom lokalt.

  Vi kommer att kunna ladda vår elbil med solenergi från det egna taket.
  *Problemet i Sverige är att det är väldigt många dagar utan sol under ett år. Och sen har vi nätterna.

  Den nya tekniken kommer att skapa nya jobb och företag. Se bara på svenska Northvolt som kommer att ta fram batterier till bilindustrin.
  *Korrekt.

  Är detta ett momentum som ni tycker att vi ska bromsa?
  *Vad är alternativkostnaden? Vad skulle vi kunna göra och uppnå med samma insatser?

 56. Ulf

  Tillägg 52

  Angående fattigare länder. Tron på koldioxidens skada verkar vara låg utanför EU. Hade tron varit hög hade skadorna kunnat resulterar i kraftigt bromsad tillväxt precis som inom EU, men i fattigare länder innebär det massdöd eftersom resurserna redan är små. Inom EU kommer betydligt färre människor att dö i onödan pga detta planekonomiska experiment men det sänker tillväxten och mindre pengar till sjukvård och omsorg.
  Planekonomi låter alltid bra på pappret men i verkligheten fungerar det alltid dåligt. De som förespråkar det förstår inte hur en samhällsekonomi fungerar.

 57. Ulf

  Svar 48 Ann, tack så mycket.

 58. jax

  Nu måste vi sluta flyga till Thailand enligt Kristoffer Ahlström på DN. Detta eftersom det inte blev en vit jul på södermalm. Här kan man snacka om korrelation mellan CO2 och vita jular. Eller det kan man inte, om man inte nöjer sig med ett ett-års perspektiv.
  Läste också kommentarer på DN:s fb-inlägg om bränderna i Australien. De kommenterande tyckte att DN skulle lyssna på forskarna. Artikeln baserades på skogsbrandsexperten Anders Granströms uttalanden. Detta visar att det tydligen bara är vissa forskare man ska lyssna på. Dessutom hävde någon ur sig att stormarna i Australien blivit 100 ggr vanligare. Det låter ju sannolikt.

 59. jax

  #58 jax
  Kan tilläga att Anders Granström är universitetslektor på SLU och anses vara Sveriges främste expert på skogsbränder. Han sågades trots det och uppmanades att lyssna på forskarna. De åberopade forskarna visste minsann hur det låg till så att skylla på eukalyptusträdens brandbenägenhet gillades inte av kommentatorerna!

 60. Rolf Mellberg

  O.T.

  Många anser att IPCC har grovt underskattat solens och ”rymd-vädrets” inverkan på väder och klimat. T ex att den nuvarande lugna solen är orsaken till en svag polar vortex som i sin tur ger ”stora stabila bågar” i jet-strömmarna. Detta orasakade troligen vår heta sommar 2018, svåra vinterförhållanden i USA förra året och den senaste uppmärksammade torkan och hettan i Australien. Jag är benägen att hålla med om dessa troliga samband.

  Vill du veta mer om detta så kommer här en film av Ben Davison, och fler filmer kan du finna på
  suspicious0bservers.com

  https://www.youtube.com/watch?v=fLzXKxjFfao

 61. Rolf Mellberg

  Oj,

  I förra kommentaren skulle det stå
  https://suspicious0bservers.org/

  Alltså .org i slutet inte .com

 62. jensen

  Rolf 61
  Tack så mycket för länken Hur mycket som helst att läsa, höra och försöka begripa.
  Solens ytterst komplicerade mekanismer att påverka jordens klimat.
  Det mest pinsamma är att gentemot detta, att Solens effekt av IPCC bedömes som en konstant!! , utan större betydelse för klimatförändringar.
  Av IPCC bedömes solens, av IPCC okända, effekter i stället vara antropogena.
  Något mer totalsnurrigt kan man knappast tänka sig.

 63. Rolf Mellberg

  #61 Jensen

  Tack för den responsen!

  Jo mycket tyder på att Main Stream Climatology (med IPCC i spesten) er ett extremt exempel på vetenskapligt kotteri (slutet, inkrökt, inskrängt sällskap).

  Men låt mig lägga till att det handlar inte bara om klimat utan minst lika mycket om väder…

  Rymd-väder som har inverkan på atmosfärsväder, d.v.s vissa ganska snabba fenomen.

  T ex att rymdväder (kanske mest solvinden genom particklar och magnetfält) kan ge upphov till tropiska cykloner. Eller att den magnetiska sydpolen just nu är ”ute på rymmen” i riktning mot Tasmanien vilket kanske suger ner partiklar från solvinden och skapar extremt väder i Australisens närhet?

  Kanske lite spekulativt men kul att borra i.

  Så man kan förstå att Gutterres fick panik i Madrid om denna guldkalv riskerar att slinka dom ur händerna. Och att Johan ”Refaaat” Rockström och diagnosbarnet ses som räddare i nöden.

 64. PK

  # 41 Anders

  Som så ofta påpekas här finns det en skillnad mellan energi och effekt. Energislagen bestående av sol och vind är intermittent kraft, dvs när det varken blåser eller solen skiner finns det ingen energi som produceras. Då vi trots allt måste ha el den mest energikrävande vintertimmen då varken sol- eller vindkraft bidrar till elproduktionen måste vi ha en effektreserv som klarar att producera el för just den stunden. (25600 MW ett normalår = 42 kärnkraftsreaktorer á 600 MW) I det resonemanget blir all installerad eleffekt som inte behövs den timmen teoretiskt en fast kostnad som tillkommer för energisystemets funktion. Ur det perspektivet är verkligen inte sol- och vindkraft kostnadseffektivt. Tvärtom, ju mer av installerad effekt av intermittent kraft ju högre kostnad för hela energisystemet.

  Men då inte ens vice ordf i Näringsutskottet hänger med i det resonemanget klarar inte många politiker av det. Här beskriver Helene Hellmark Knutsson sin fullständiga okunskap. Ja hon lär väl knappast ha skrivit artikeln, men väl godkänt publiceringen.

  https://www.di.se/debatt/eldebatten-praglas-av-falsk-alarmism/

 65. Henrik

  25 Fredrik, du har ju helt rätt. Fossilt kol är antagligen t o m bättre än ved. Men det gör inte kol kanonbra eller Trump till ett helgon.

 66. Henrik

  29 Björn, det går ju vända det på två håll ja men rimligen så dör det så många av kolföroreningar att kolets fördelar till stor del äts upp av dess nackdelar. Fortfarande gäller att kolet dödar hundratusentals. Dessa kan räddas om vi byter till kärnkraft

 67. Henrik

  Ulf 30, olja och gas är självfallet bättre än kol. Men det eller att ta död på en galning, gör varken Trump eller USA till något helgon. Man får vara medveten om att USA i mer en ett halvsekel gjorde mycket konstiga saker i regionen som att tex stödja Saddam eller föregångarna till al Qaida i Afghanistan. ”Skrek” verkligen svensk media om tredje världskriget och att Trump är en dåre?

 68. Henrik

  Ulf 33, ja det gynnade säkert honom. Att gas ersätter kol är ett framsteg ja. Fast det borde förstås varit kärnkraft istället. Och där gör Trump nytta när han stödjer kärnkraftsforskning.
  Inget är helt svart eller vitt, vare sig det gäller Trump, MSM eller kol.

 69. Henrik

  Ivar 39, undantaget priset så är det väl inget med koleldning som bli bättre för att det är i Kina nä. Men det skrev jag inte heller.
  Koleldning är dödligt world wide för att klargöra. Och då tänker jag inte på CO2. Utan på tungmetaller, kolväten. Samt även på partiklar och NOx som du skrev.

 70. Rolf Mellberg

  Efterssom kärnkraft diskuteras här vill jag delge er en film.

  Den fantakstiske ”evangelisten” Kirk Sorensen berättar om att en totalt ny typ av kärnkraft finns bakom hörnet. Det bästa med klimatpaniken är att denna nya kränkraft kan få ett genombrott.

  https://www.youtube.com/watch?v=kybenSq0KPo&t=284s

 71. Ulf

  Svar 67

  USA och politiken i området kräver en smärre uppsats som vi kanske ska lämna därhän. Världen såg annorlunda ut då. För övrigt gick Trump till val på att förändra den politiken.
  När man i media skriver att världen väntar på tredjevärldskriget och att Trump är en dåre utan någon som helst underbyggnad, ja då ser inte jag framför mig en lugn och sansad analytiker/reporter utan snarare en halvt hysterisk typ som pratar mycket, forcerat och högt ja skriker. Men det kanske bara är jag som får den bilden på näthinnan.
  Gas eller kärnkraft. Stora fördelen med gas är att den är otroligt billig i USA. Skulle det varit kolet och kärnkraften som konkurrerat istället för gasen hade antagligen långt många fler kolkraftverk stått kvar. Är man rädd för CO2 men för övrigt rationell borde man omfamna gas som ett medellångt alternativ.

 72. Henrik

  71. Om du menar att lämna politiken i området därhän så håller jag med. Men kommentar 16 gjorde inte det.
  Världskrig skrevs det flera gånger ja – men det är inte bara rubriken i artiklar som räknas.
  Omfamna – tja, tänker man dödlighet så är kol 50 ggr värre än gas. Samtidigt är gas 100 ggr dödligare än kärnkraft. Men i faktiska tal så gör man mycket större nytta om man går från kol till gas jämfört med från gas till kärnkraft.
  Talar man om ”buffered EROI” så är kärnkraften det enkla valet. Se jämförelse längre ner i länken https://www.google.com/amp/s/www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/02/11/eroi-a-tool-to-predict-the-best-energy-mix/amp/

 73. Ulf

  Svar 72

  Nej jag menade din kommentar om USAs historia ett halvsekel tillbaka i området, vilket är alltför omfattande att diskutera här. Kommentar 16 handlade om en dagsaktuell händelse.

 74. Fredrik S

  Henrik #65

  Ja, det bästa vore nog att successivt ersätta både kolkraft och biomassa med kärnkraft för stabil elproduktion.

  Fast i de länder i vår rika del av världen som anser sig vara duktigast på klimatåtgärder ersätts ju kärnkraft i stället med intermittent produktion samt hittills med kol och mer och mer gas.

  Dessutom vill de helst att Afrika och övriga delar av världen med minimal elproduktion håller sig till förnybart och spenderar miljarder i bistånd på mestadels misslyckade jordbruks- och trädplanteringsprojekt etc.

  Beträffande Trump, om man varit fastighetsmagnat på Manhattan genom hela 70-talet och framåt är nog helgonförklaringen långt borta oavsett politiska gärningar.

 75. Ulf

  Svar 74

  Låt mig bara klargöra att jag anser USA och EU vara i helt olika situationer. USA kan snabbt byta ut kol mot mycket billig gas och bör därför inte satsa på kärnkraft på kort sikt. EU är något helt annat. Gasen är inte dyr men betydligt dyrare och framförallt bygger man in beroende av Ryssland. Här är det naturligtvis betydligt vettigare att satsa på kärnkraft direkt, möjligen kan länder som Polen ta omvägen via gas, men de är nog ännu mindre pigga på att ha med ryssarna att göra.

 76. Ivar Andersson

  #69 Henrik
  Kineserna har bytt ut gamla orenade kolkraftverk mot moderna som renar utsläppen. Detta har resulterat i en minskning av totala mängden utsläpp från kraftverken med 65 % av svaveldioxid, 60 % kvävedioxid och 72 % av partikelutsläpp. Fortfarande finns många gamla orenade kolkraftverk i drift och därför är reduktionen av svaveldioxid, kvävedioxid och partikelutsläpp inte större. Utbytet fortsätter. Moderna kolkraftverk dödar inte många människor men det har du väl redan insett.

 77. Anders Hansson

  Tack för alla kommentarer på mitt inlägg nr 41!

  #43 Ivar Andersson och #44 Argus angående kostnad för sol, vind, vattenkraft:

  Kostnaden för solceller har minskat med 90% de senaste 10 åren. Elektricitet från vind och sol utan subventioner är billigare än från fossila bränslen:
  https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/vind-och-solkraft-billigare-an-fossila-branslen-6919196

  Ny vindkraft utan subventioner är mycket billigare än ny kärnkraft:
  https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/ny-vindkraft-billigare-an-ny-karnkraft-1.922565

  #44 Argus: Du undrar hur sol, vind och vatten ska kunna ersätta fossilt? Det går förstås inte över en natt. Om man täcker 1,2 procent av Saharas yta med solpaneler skulle hela världens elförsörjning tillgodoses. Energin finns där redo att tas tillvara. Om vi vill. Batteriutvecklingen går snabbt och smarta sätt att lagra även stora mängder energi kommer att utvecklas. Kostnaden för bilbatterier minskar hela tiden.

  #44 Argus: Du tror på ett maktprojekt. Idag har ett fåtal storföretag och nationer ”monopol” på energi från fossila bränslen. Men sol, vind och vatten finns ju överallt och är fritt för alla att utnyttja. Så vem får mer makt av att vi går över till förnybar energi?

  #45 Ingemar Nordin: Du skriver följande: ”Däremot framhäver vi att korrelation inte bevisar ett orsaksamband, medan däremot motstridande observationer falsifierar en hypotes om ett orsakssamband.”

  Jag håller helt med dig om att korrelation inte bevisar orsakssamband. Och det bästa ut vetenskaplig synpunkt vore att vi hade två jordklot, eller kanske 100 jordklot som randomiserades till 2 grupper. En grupp fick bränna fossila bränslen och den andra fick inte det. Sedan följde vi båda grupperna några hundra år och såg vad som hände.

  Eftersom vi inte kan göra så måste vi försöka besvara den vetenskapliga frågan på annat sätt. Klimatforskarna har tagit fram modeller för vad som påverkar jordens klimat. Modellerna bygger bl.a. på ett antal grundläggande bevisade fysikaliska sanningar som tillsammans blir en modell över vilka faktorer som påverkar vårt klimat och hur mycket enskilda faktorer såsom CO2 bidrar.

  Ett sätt att bedöma hur väl modellerna stämmer är att se om de kan förutse förändringar i vårt klimat. Verkar de kunna förutse klimatförändringar på ett bra sätt måste vi i detta fall tro på modellerna. Varför måste vi det? Eftersom följden av om de var sanna och vi inte minskade våra CO2-utsläpp skulle bli så förödande. Annars hade man naturligtvis kunna unna sig att vara hårdför skeptiker.

  Bland er skeptiker på den här bloggen tror jag dock att det är få som inte tror på orsakssamband mellan rökning och lungcancer. Kunskapen bygger på korrelationssamband. Eller tänk er en gravid kvinna som står på ett läkemedel som de flesta forskare tror kan orsaka fosterskador baserat på en korrelation mellan användningen av läkemedlet och missfall. Vilket råd ger ni till kvinnan? Att fortsätta eftersom sambandet ännu inte är helt bevisat då det enbart handlar om korrelationssamband? Att fortsätta eftersom det tidigare har hänt att majoriteten av forskare haft fel? Att fortsätta eftersom ni är oroade över vilken ekonomisk effekt ett försäljningsstopp skulle få på läkemedelsindustrin? Eller att man så fort som möjligt måste gå över till alternativa behandlingar?

  Du skriver att motstridande observationer falsifierar ett orsakssamband. Precis som du själv skriver så säger enstaka observationer ingenting utan man måste titta på många enskilda observationer och leta efter mönster. Enstaka observationer kan alltså inte falsifiera eller bekräfta någonting.

  Observationer som stödjer att vi har CO2-orsakade klimatförändringar och att dessa börjar bli allvarliga:

  1. CO2-nivån i atmosfären ökar dramatiskt sedan 50-talet och är högre än den någonsin varit de senaste 800 000 åren enligt borrkärnor.
  2. Den globala temperaturen ökar med större delen av ökningen de senaste 30 åren, efter 2010 har de 5 varmaste åren registrerats.
  3. Haven värms upp, de övre 700 meterna har uppvärmts > 0,4 grader Fahrenheit sedan 1969.
  4. Isen på Grönland, Arktis och Antarktis smälter. Senaste decenniet ökar hastigheten av avsmältningen på Antarktis.
  5. Glaciärer smälter runt om i världen.
  6. Snötäckningen på norra hemisfären minskar de senaste 50 åren och snön smälter tidigare.
  7. Havsnivån har ökat med 20 cm på hundra år. De senaste 20 åren är hastigheten dubbelt så stor som senaste 100 åren och accelererar lite för varje år.
  8. Haven blir surare pga upptaget av CO2.
  9. 2016 sågs ökning av extremväder med 46 procent sedan 2010. I USA ses ökat antal värmerekord och kraftigt skyfall sedan 50-talet.
  Referens:
  https://climate.nasa.gov/evidence/
  http://www.digitaljournal.com/news/world/129-bn-in-extreme-weather-losses-last-year-climate-report/article/506376

  #46 Fredrik: På natten kan du ladda elbilen med energi från vind eller vatten. Gruvindustrin går alltmer över till batteridrift vilket förbättrar arbetsvillkoren för gruvarbetarna. Förhållandena vid brytning av kobolt är dåliga. Tesla har minskat koboltinnehållet till endast 3 % och räknar med att nästa generations batterier ska vara helt fria från kobolt.

  #47 Ann lh: Är du en av dem som tror att FN försöker ta över världen genom att fabricera klimaftförändringar? Jag tycker den idén låter väldigt osannolik.

  Du skriver: ”Flera forskare med djupgående insikter i ämnen som kan ge svar kring detta har ägnat decennier åt att söka avgöra hur stor atmosfärens känslighet för CO2 är. Från olika håll har de kommit fram till att denna känslighet tidigare överskattats rejält.”

  När man läser det får man uppfattningen att världens främsta experter är överens om att CO2 inte spelar någon större roll för klimatet. Det är vilseledande. W. Happer är inte ens klimatforskare enligt wikipedia. Han är en känd klimatförnekare som bl.a. ifrågasatte att ozonhålet var något att oroa sig över. Det går alltid att hitta udda fåglar som tycker precis vad som helst.

  #Lasse. ”Men vi har säkert hundra år till på oss att utveckla ersättningen utan att aktivt avveckla oljan.” Men vi har säkert? Det påstående känns väldigt osäkert. När vi nu har alternativ till oljan, varför hänga kvar i något som leder till hälsoproblem, krig och miljöförstöring?

  #Mats Kälvemark: Du hänvisar till en tidningsartikel skriven 1938 där en professor noterar att glaciärer drar sig tillbaka. Så eftersom man såg en period av minskade glaciärer på 30-talet så kan vi inte idag ha en CO2-orsakad glaciärsmältning? Jag förstår inte logiken i det. Såhär står det på wikipedia om glaciärers utbredning sedan 1850, och inget av det du säger motbevisar något i wikipedias text:

  ”The Little Ice Age was a period from about 1550 to 1850 when the world experienced relatively cooler temperatures compared to the time before and after. Subsequently, until about 1940, glaciers around the world retreated as the climate warmed substantially. Glacial retreat slowed and even reversed temporarily, in many cases, between 1950 and 1980 as global temperatures cooled slightly.[3] Since 1980, a significant global warming has led to glacier retreat becoming increasingly rapid and ubiquitous, so much so that some glaciers have disappeared altogether, and the existences of many of the remaining glaciers are threatened.”

  #Ulf: Om nu sol, vind, vatten är billigare och säkrare än t.ex. ny kärnkraft finns det väl inga ekonomiska skäl att vara orolig över en utbyggnad av sol- och vindkraft? Du menar också att det är fusk att säga att 97 % av forskarna är överens. Men du måste väl ändå hålla med om att en absolut majoritet av klimatforskare tror på global människo-orsakad uppvärmning, och att en lång rad tunga trovärdiga, fristående, vetenskapliga institutioner också ställer sig bakom det?

  Ja jag är av uppfattningen att elbilar är bättre för miljön. Batterier utvecklas snabbt och kommer att bli effektivare och påverka miljön i ännu mindre utsträckning än idag.

  #55 PeterN: ”riskerna med att abrupt sluta använda fossila bränslen vida överskrider riskerna med att fortsätta använda fossila bränslen.” Alternativen till fossilt utvecklas snabbt och börjar t.o.m. bli billigare än fossilt. Jag tycker tvärtemot att risken att fortsätta med fossilt är betydligt större.

  PeterN, du ifrågasätter att det finns konsensus inom forskarvärlden. Det går förstås att fördjupa sig mer i den frågan, men här kommer en länk till en artikel som stödjer att det finns konsensus. https://thebulletin.org/2019/08/millions-of-times-later-97-percent-climate-consensus-still-faces-denial/#

  Du skriver vidare att ”Batterier är tunga och dyra så det är svårt att nå bättre livcykelekonomi.” Batterikostnaden minskar snabbt och redan nu är det billigare att äga och köra elbil än bensinbil enligt följande artikel: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/12/electric-cars-already-cheaper-own-run-study

  PeterN, du skriver: ”Problemet i Sverige är att det är väldigt många dagar utan sol under ett år. Och sen har vi nätterna.” Solenergi på bostadstaket i Sverige ger en återbetalning på uppemot 10 % av investeringskostnaden per år, samtidigt som värdet på huset ökar. Panelerna genererar el i åtminstone 30 år.

 78. Fredrik S

  Anders Hansson #76

  Vad ska jag då med solceller till? Det bästa vore nog att ladda på natten med el från vattenkraft och kärnkraft och skippa den intermittenta elen.

  Gruvbolag är minst lika ljusskygga och samvetslösa som något oljebolag. Sen kan man ju tro på allt som påstås kan ske inom batterivärlden men inga mirakel är på gång för det.

  Angående Panasonic och koboltfria batterier så är det inget som väntar runt dörren men låter ju bra.

  Eller har du någon du någon fakta som visar att nuvarande redan låga kobolthalt kommer att sänkas inom de närmaste tio åren förutom att Elon Musk vill det och säger så?

  Jag får mer känslan av att det ligger minst tio år fram i tiden.

 79. Ulf

  Svar 77
  Fast hela problemet är just att modellerna stämmer inte, konsensus existerar inte. Visst det är marginellt varmare nu, men mycket långt ifrån förutsägelserna. Att det är varmare nu än någonsin tidigare stämmer helt enkelt inte och det finns det en massor av exempel på. Dock finns endast lokala temperaturer inte globala. Vi har levt med hotet rätt länge nu så låt oss se hur rätt klimatforskarna fick. Här en sammanfattning av läget 1989 av FNs klimatansvarige. Du kan läsa själv hur ofantligt fel de fick. Hela anledningen till att denna blogg existerar är ju att den s k klimatvetenskapen inte redovisas på ett korrekt sätt. Hade redovisningen av dakta gjorts korrekt hade vi inte haft några klimatnödlägen. Nedanstående intervju visar vidden av faktaförfalskning. Hur kan någon säga att modellerna visade rätt???https://apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 80. Ivar Andersson

  #77 Anders Hansson
  ”Kostnaden för solceller har minskat med 90% de senaste 10 åren. Elektricitet från vind och sol utan subventioner är billigare än från fossila bränslen:”
  Varför behöver sol och vind subventioner om elen är så billig? Logisk kullerbytta är bara förnamnet.

 81. PK

  #77 Anders
  Har kineserna som nu bygger både ny kol- och kärnkraft helt missat KTHs rapport? Naturligtvis är inte den högst varierande elnätskostnaden med i KTHs modeller. Ej heller andra nackdelar för miljön. Fakta är dessutom att en ökad elektrifiering, i den värld de flesta nu lever i, leder till en ökad fossil användning. Sen har vi samma flaskhals där med ett elnät som skall anpassas efter det.

 82. Ivar Andersson

  #77 Anders Hansson
  ”Klimatforskarna har tagit fram modeller för vad som påverkar jordens klimat. Modellerna bygger bl.a. på ett antal grundläggande bevisade fysikaliska sanningar som tillsammans blir en modell över vilka faktorer som påverkar vårt klimat och hur mycket enskilda faktorer såsom CO2 bidrar.”
  IPCC har under sina 30 år inte kunnat visa hur stor klimatkänsligheten är utan säger fortfarande 1.5 – 4.5 grader. Inga framsteg på 30 år säger allt om IPCC och klimathotet.

 83. Ulf

  Svar 77

  Sverige kan spara 1000 miljarder på att bygga ut kärnkraften. Tycker du det låter som att sol och vind är billigare och bättre? Det låter som du missat en del i debatten.
  https://www.fplus.se/forskare-karnkraft-sparar-1-000-miljarder/a/Op1X61

 84. Ann lh

  # 41 och 76. Anders Hansson när du dök upp i # 41 skrev du att du nyligen blivit intresserad av klimatfrågan. Nyligen?
  Ditt inlägg föranledde i varje fall en mängd kommentarer.
  Nu har du svarat och visat att du sannolikt inte sökt särskilt vitt och brett. Du verkar ha missat många intressant ”tunnor”.
  När det gäller FN och klimatfrågan råder det inte någon tvekan om att UN/UNFCCCs mål är att förändra det ekonomiska systemet, som rått sedan den industriella revolutionen. Det finns ett berömt yttrande från UNFCCCs dåvarande ordförande Christiana Figuerers (4 februari 2015) där hon tydligt och klart uttrycker detta. Gissar att du kan ha bekanta, som kan hjälpa dig att få fram exakt vad hon sa. Annars får Du höra av dig igen. Jag har länkar kring detta, men har inte tid att leta just nu.
  Ingemar N. har redan tipsat om historikern Bernie Lewins bok ”Searching for the Catastrophe signal”, men det tål att upprepas. Boken ger en fyllig beskrivning av klimatfrågans historik. Där får du svar på många väsentliga frågor.
  Sedan William Happer. Du hittar honom på Wikipedia, javisst, men objektiviteten där sviktar nog betänkligt. Istället för att du förlitar dig på Wikipedia borde du kika på de länkar, som det finns tips om här inlägget. Förutom:
  http://1ggye33lc4653z56mp34pl6t-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/12/Madrid-Happer.pdf
  Finns det betydligt mer djupgående diskussioner i länk 6 och 7.
  Har Du synpunkter på innehållet i Happers rapporter vore det intressant att höra vad du har att säga om dem. Och, varför godkänner du inte honom som klimatforskare? I min värld forskar han på klimat/förändringarnas mest centrala mekanismer.

 85. Att förlöjliga Lysenko har sina risker som framgår av följande. Sådana tvärsäkra gliringar slår tillbaka och missfärgar resten av analysen.
  https://www.researchgate.net/post/What_is_the_scientific_position_on_the_inheritance_of_acquired_characteristics_Lamarckism
  So from this evidence, we can gather:
  1. That Lamarck was correct about the inheritance of acquired characteristics.
  2. The fact that acquired characteristics can be inherited has refuted a tenet of neo-Darwinism which denied the possibility that this could happen.

  https://liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.41911?l=sv
  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006405
  the burgeoning field of epigenetics has made some of us reconsider our ridicule.”

 86. Ann lh

  # 85 Lennart Mogren, nu är du inne på epigenetik, som handlar om förändringar i fenotypen, hur DNA uttrycks, medan själva DNA-molekylen (genotypen) däremot är inte förändras. Det är ingenting som vi ska debattera här.

 87. foliehatt

  @Lennart Mogren, #85,
  Lysenko förtjänar inte att få cred genom att associeras med epigenetiska mekanismer. Detta av fler orsaker. För det första accepterade han inte konceptet gener och/eller alleler – vilka epigenetiska mekanismer arbetar genom. Dels gick hans påståenden tvärs emot all dåtida kunskap vad gällde restriktioner för djurarters habitat och växtarters ståndorter. Dels förde har ett akademiskt krig mot det framväxande vetenskapsområdet Genetik – med stor framgång i Stalins Sovjet, till stor skada för Sovjetisk vetenskap. Slutligen var han en av de drivande krafterna bakom fullskaliga odlingsexperiment med katastrofala konsekvenser för de människor som skulle ha levt på det som åkrarna skulle ha givit i skörd om mer normal odling hade skett. Miljontals svalt ihjäl.

  Så, trots den nyliga upptäckten av epigenetisk reglering så förtjänar Lysenko våra gliringar och vårt förlöjligande

 88. Ulf

  Svar 77 Anders Hansson

  Så blev det då som vanligt när en klimathotare ställs mot verkligheten, radiotystnad. Artikeln ifrån 1989 visar att ” vetenskapen” hade så fel att man var tvungen att byta namn på klimathotet ifrån uppvärmning till förändring. Forskare visar hur enormt mycket pengar som skulle sparas på att satsa på kärnkraften då blur det tyst bara.
  Allt klimathotarna har är fraser som ”lyssna på forskningen”, vilken forskning? Ja de vet de inte ens själva eftersom de bara lyssnar på sagoberättare.