Klimatalarmister jagar hjärnspöken i Australien

skogsbrand

Foto: LBC

Som rapporteras dagligen i våra media så har Australien (återigen) stora och farliga bränder. Att det brinner är inget nytt eller ovanligt, men den här gången verkar det vara värre än vanligt. Vad beror det på?

Ja, det självklara svaret från våra förståsigpåare är förstås att det beror på koldioxiden. Och Australien är en särskilt stor skurk härvidlag eftersom de har ett stort inslag av kolproducerad energi. Och dessutom exporterar de kol till länderna runt omkring.

Jag hörde på radion att Australien har blivit nästan 1,5 grader varmare på hundra år, och att värmesäsongerna ökat i längd. Så bevisen tycks vara överväldigande.

Men vänta nu. Bevis för vad då kan man undra? Att det blivit varmare globalt under de senaste 150 åren är vi redan bekanta med, och det kan mycket väl tänkas att just Australien blivit extra varmt och att de har fått fler bränder på sistone. Men på vad sätt är detta ett bevis för att koldioxiden är orsaken till bränderna?

En liten tankeställare är att det samtidigt rapporteras att det är ovanligt kallt i norra Indien och Pakistan . Och i Indonesien (och här) är det sannerligen inte torrt, tvärt om.

Det stora problemet med dessa förhastade beskyllningar på koldioxiden är att man troligtvis vill åtgärda helt fel saker. Klimatalarmisterna kräver att Australien slutar att använda sig av kolkraft och slutar att exportera till andra länder. Skulle det hjälpa mot bränderna i Australien? Knappast. Det verkar finnas ett par tankehopp som förståsigpåarna gör här.

Till att börja med så finns det uppenbarligen andra faktorer som kan har varit drivkraften bakom uppvärmningen, både globalt och i Australien. T.ex. den höga solaktiviteten under 1900-talet, den minskade molnigheten, ändrade banor för monsunregnen och ändrade havsströmmar. Om så är fallet är det förstås helt bortkastat att köra den australiensiska ekonomin i botten.

För det andra: om man vill gräva lite djupare i det här så framstår lokala faktorer som viktigare än de globala. Dessa lokala faktorer är dessutom, till skillnad från de globala, åtgärdbara av människorna i Australien utan att det innebär ett ekonomiskt självmord.

aboriginer brand

Låt oss börja med en kort historisk återblick av den australiensiske forskaren och mångsysslaren Viv Forbes. Enligt dagböcker från tidiga upptäckare och kolonisatörer så bedrev urinvånarna, aboriginerna, omfattande skötsel av landskapet genom eld. Precis som prärieindianerna i Amerika så brände de ned skogar för att gynna grästillväxten för betande djur som de sedan jagade. De använde också elden för att värma sig om det var kallt, och för att bekämpa fiender. Att hålla bränderna under kontroll genom moteld och brandgator var en konst som de tydligen behärskade till fulländning. När så kolonisterna anlände med sina kor och får så tog de över mycket av aboriginernas teknik. Man höll elden i schack dels genom att elda året runt, dels genom att se till att undervegetationen aldrig fick växa till, i synnerhet i närheten av deras gårdar. Allt detta har förstås präglat mycket av den australiensiska landsbygden.

Men tyvärr så har miljövänner ogillat detta eldande av träd och buskar. Man har inte bara skapat ”naturparker” där allt eldande varit förbjudet utan man har också fått igenom lagar som innebär att farmarna inte får lov att röja undervegetationen. Detta har skapat stora mängder av brännbart material både i naturparkerna och i närheten av bebyggelse. Som extra lök på laxen så har många stadsbor valt att bygga sina hus på olämpliga ställen som inne i de oröjda skogarna. (Vi känner igen mönstret från bl.a. Kalifornien.)

Istället för att underlätta kontrollerade bränder så har gröna aktivister förhindrat dem. De vill inte att fåglar och andra djur skall drabbas utan att den orörda naturen skall få växa fritt. Här är några klipp från protesterna och hur det statliga TV-bolaget ABC gett dem välvillig publicitet. Priset för detta ser vi nu.

Men hur är det med klimatet i Australien? Det är som alla vet ett mycket varmt land, men hur är det med extrema temperaturer? Ja, det är tveksamt om dessa verkligen har ökat såsom media låter påskina. Ofta är media besynnerligt ohistoriska och kollar inte ens sina egna äldre tidningsartiklar. Här är ett inlägg av Tony Heller som innehåller både gamla tidningsurklipp och temperaturdata från Australien.

Långa värmeböljor var inte ovanliga i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet:

värmeböljor autralien

Ovan visas antal dagar i procent över 95 grader F ( = 35 C). Temperaturer på över 50 grader C uppmättes på några ställen.

JoNova har också skrivit en bra historisk sammanfattning av värme och torka i Australien. Det verkar faktiskt som om nederbörden snarare har ökat än minskat:

nederbörd australien

På ett sätt stämmer detta bra med uppvärmningsteorin, nämligen att varmare luft kan innehålla mer fukt och att därför nederbörden bör öka något över tid. Men en varmare temperatur behöver inte betyda fler extremt varma dagar. Vintrarna kan vara mindre kyliga.

Nej, skall man skylla de svåra bränderna i Australien på något så verkar misskötsel av naturen vara den främsta kandidaten. Ja, ibland har hemmansägare straffats för att de skyddat sina hus. Att inte hålla undan sly och annat brännbart och att inte bränna av skogen i närheten av bebyggelse har bäddat för den här katastrofen. Att minska utsläppen av koldioxid, såsom media och förståsigpåarna vill, har ingen som helst effekt om man vill minska skogsbränderna. Man jagar hjärnspöken.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ingemar för en bra fördjupning. Diagrammet är intressant. Kan man tänka sig att det ökade regnandet runt åren 2000, 2010 och 2016 kan ha medfört att undervegetationen ökat så att mängden biomassa som kan brinna ökat? För det går knappast att förneka att utan regn finns det inget brännbart. Är det torka eller är det regn som möjliggör (förorsakar) bränderna?

 2. Kjell Lindmark

  #1 Lars Cornell
  Inte nog med det, Co2 halten ökar vilket även det gynnar ökad växtlighet. Med mer värme, mer nederbörd och en högre Co2 halt så blir det än viktigare att röja och sköta markerna för att minimera riskerna för hus och hem när det brinner. För bränder lär alltid uppstå och har alltid uppstått som det gör naturligt.

  Att genom lagstiftning frångå all kunskap om hur man sköter om växtligheten som finns sedan lång tid tillbaka är ytterligare ett bevis på miljörörelsens destruktiva verksamhet. De vill ha allt naturligt och naturen bjuder på sig själv om vi inte stävjar de värsta härjningarna som vi kan för att skydda våra hem och liv.

 3. Lars Lundqvist

  Tack för sammanfattningen.
  Jag gjorde några kontroller av temperaturen i Sydney på Yr.no och kunde inte verifiera de höga temperaturer på 40-50 grader som angavs i MSM.
  Gårdagens temperatur i Sydney var som högst 25.
  Kollade också Alice Springs och där uppgick max temperaturen till 35, men där lär det inte finnas så mycket skog som kan brinna.
  Är det strålningsvärmen från flammorna som anges i MSM?

 4. foliehatt

  En ytterligare aspekt är att brandrisk inte enbart handlar om hur mycket biomassa som finns eller inte finns inom ett område. Det spelar stor roll vilken sorts biomassa det är.

  Det finns en utbredd tro ibland människor (och s.k. gröna aktivister i synnerhet) på att naturen är god där den i det stora hela samarbetar i riktning mot en harmonisk balans (och att det endast är människan som stör denna balans) – Gaiateorin är ett utslag av sådana tankar, fokuseringen på symbioser ett annat. Men – normaltillståndet i naturen är krig, både inom och mellan arter, beroende på vilken konflikten är. Krig om näring, krig om bo/växtplatser, krig om partners för att föröka sig, etc.

  En strategi bland vissa växter är att använda eld för att hålla ned sina konkurrenter. Sådana växter har ofta delar som är lättantändliga, samtidigt som de själva är tåliga mot skador som eld orsakar. Gräs är en grupp arter som använder eld för att hålla skuggande träd borta. Cypresserna runt medelhavet är ett annat exempel på brandspridare (håller de långsammare men effektivare ekarna stången). Australiens eukayptusarter är på liknande sätt eldspridare. Har man sett hur det ser ut under ett stringy bark tree så förstår man ett elden inte är långt borta.

  Om man låter naturen stå otämjd så släpper man lös alla krafter i detta ”naturliga” krig, där de olika arterna som krigar kommer att använda de vapen som de har till hands, där eld är ett av dem.

 5. foliehatt

  @ Lars Lundqvist, #3,
  Det var varmt i Sydney i går. YR har nog missat det. Australiens SMHI (Bureau of Meteorology) mätte t.ex. upp 42 grader C på Sydney flygplats.

  http://www.bom.gov.au/products/IDN60901/IDN60901.94767.shtml

 6. Göran J

  Alla vi som varje år kämpar att ta bort ogräs och sly vet att den typen av växter frodas som aldrig förr.
  Att sluta med ogräsbekämpning och skogsvård innebär att naturen snabbt tar över och till och med växer genom asfalt för att sedan torka och skapa torr lättantändlig gröda.

 7. Adde

  https://www.facebook.com/RoadTrainsAustraliaOriginal/posts/587560812078727?__tn__=H-R&eid=ARCtK4IDyJnjqHi4HSfUA9Fca9YJ2NUB309cbb0Nld74o970n-Gsc-1bdOhQ9SXeqkfj3dTIM7fBh0_W

 8. Kjell Lindmark

  #5 foliehatt
  Ja igår ja, idag ser det inte ut att vara mer än 21 grader i Sydney. Att mäta lufttemperaturer på eller nära en flygplats med stora asfalt och betongytor+all värme som flygplanen själva avger ger knappast några rättvisande värden.

 9. Mats Rosengren

  ”Jag hörde på radion att Australien har blivit nästan 1,5 grader varmare på hundra år, och att värmesäsongerna ökat i längd.”

  Tillfälligtvis har jag just nu tagit fram exakta data vad gäller detta!
  Australiska årsmedeltemperaturen för 100 år sedan var flera år c:a 20 deg C (+/- 1 deg C). Sedan 1950 har vi snarare 21 deg C (+/- 1 deg C).
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.html

 10. Lasse

  När det gäller bränder så är väl adaption bättre än global desperation.
  Det finns ju växter som självantänder och därför bör hållas under uppsikt.
  Moses brinnande buske är ett exempel.

 11. Peter

  Tack, Ingemar och alla andra. Nu vet jag lite mera. Så fort DN & co börjar att hojta vet man att det är läge att ”chilla”…

 12. LarsF

  En aspekt som verkar vara bortglömd är – anlagda bränder.
  Polisen visste att ett antal i sveriges bränder uppstod på så sätt.

  Så man tänker direkt
  – naturlig brand startar
  – brand avtar
  – aktivister tänder på igen för sin sak

  Utmärkt tillfälle att spä på den berättelsen om klimatförändringar för den intressesfären.
  – nya rekord
  – den chansen får vi inte missa

  Givetvis hade SR valt ut en adjunkterad professor, eller hur de betitlade honom – som spär på den berättelsen också härom dagen.

 13. Ann lh

  Tack Ingemar!
  Än en gång får MSM skämmas för sin ensidiga och torftiga nyhetsförmedling. Om åtminstone en enda läskunnig person från medias alla nya klimatredaktioner satte sig ner och läste Ditt inlägg med länkar, tog sig tid att begrunda och sedan förmedlade sina nyvunna insikter till sin krets av följare skulle det kunna ge svallvågor i samhället. Innehållet är så självklart och enkelt att ta till sig att alla som litar på sitt bonnförstånd skulle säga naturligtvis är det på detta viset.
  Men, från BBC lär det ha utgått ett påbud om att nu är det bränderna i Australien, som ska föras fram som bevis för ”klimatnödläget”. Och, snart ska Greta predika även där. Milda makter!

 14. Ivar Andersson

  #13 Ann lh
  Det är brist på sunt förnuft och kunskap som får MSM, PS m.fl. att återge och överdriva alla rapporter om väder och vind. Vädrets variationer kallas årsmån. Klimat kan inte mätas utan beräknas ur väderdata för minst 30 år. SMHI har statistik på när hela landet har haft snötäcke på juldagen: 1982 och 2010 är de enda två åren. Vad säger det om att julen förr alltid var vit?

 15. Ingemar Nordin

  Ann LH #13,

  Ja, media lyckas alltid hitta några experter som påstår sig veta att bränder beror på koldioxid:

  ”Expressen skrev tidigare om de omfattande bränderna i Kalifornien, USA där det är tveklöst att bränderna blir vanligare på grund av klimatförändringar, enligt Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

  – Ju längre säsong utan nederbörd desto mer lättantänt blir det, säger hon.”

  ”Klimatforskaren Imran Ahmed på Australian National University säger dock att det finns en direkt koppling mellan bränderna och klimatförändringarna.

  – Eftersom klimatförändringarna förvärrar förutsättningarna som leder till skogsbränderna, säger han till BBC.”

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/australienbrander-kopplas-till-klimatforandringarna-/

  Och så förstås klimatoraklet Greta:
  ”På lördagseftermiddagen har den svenska klimataktivisten Greta Thunberg delat ett inlägg om bränderna på sin Instagram. Där beskriver den nyss fyllda 17-åringen hur bränderna bidragit till stor förstörelse för såväl djur som människor. Hon pekar också på att eldarna orsakat ett utsläpp av koldioxid som motsvarar två tredjedelar av Australiens årliga utsläpp.

  ”Allt det här har fortfarande inte lett till någon politisk förändring. För vi fortsätter att misslyckas med att göra kopplingen mellan klimatkrisen och ökade extremväderfenomen och naturkatastrofer som bränderna i Australien. Det måste förändras. Och det måste förändras nu”, skriver klimataktivisten.”

  https://www.expressen.se/nyheter/brandkaoset-det-ar-som-en-atombomb/

 16. Ann lh

  Expressen alldeles nyss meddelar att Erika Bjerström av alla har råkat illa ut eftersom hon haft intressanta synpunkter på Greta. Säger verkligen en del om debattklimatet här i landet som vet bäst.

 17. Ulf

  Svar 16

  Hon kallas klimatförnekare och nazist och köpt av oljebolagen. Det börjar mer och mer likna klassiska revolutioner där anklagelser om kontrarevolution haglar. Människan kan tydligen inte lära sig av historien. För mig är det fullt begripligt att vänstern omfamnar klimatreligionen men jag har så svårt att förstå att borgerliga, liberaler och konservativa inte sätter sig in i frågan utan sväljer detta vansinne.

 18. Ulf

  En fråga,

  Har läst både här och där på bloggen om temperaturen historiskt och förstår att det inte är helt lätt att ha en uppfattning om global temperatur tusentals år tillbaka.
  Nu sprids dock alltmer uppfattningen att man via borrkärnor ifrån Arktis kan se att det är varmare än någonsin och förändringarna är snabbare än någonsin. Uppfattade det som att Rockström drog till med detta i senaste snacket.
  Finns det några bra sammanfattande inlägg här på bloggen som belyser verkligheten om borrkärnorna i Arktis?

 19. Daniel Wiklund

  I gårdagens Norrbottenskurir fanns Greta med i fyra artiklar, i alla som en expert. Det är inte konstigt att det går utför med Sverige. Och det verkar inte hjälpa hur många olika miljö och klimatskatter vi betalar. Verkar som att ju mer skatter vi betalar för att rädda världen, ju närmare domedagen kommer vi. Dags för en ny Jim Jones.

 20. Ulf

  Svar 15

  Det motsvarar väl vad Asien släpper ut på några veckor. Bra konstigt att man hör så lite om Kina och Indiens inställning till CO2. Tror de eller tror de inte på teorin? Jag är helt övertygad om att de är rätt skeptiskt inställda. De blev blåsta vad gäller befolkningbegränsningarna och står nu med 170 miljoner i kvinnoöverskott. Varför ska de tro på en ny saga ifrån samma upphovsmän?

 21. mattias

  #15
  Det intressanta är att media numera inte ens behöver nämna ordet koldioxid längre. I Rockströms vinterprat och i rapporteringen från Australien pratas om jetströmmar och extremväder och klimatförändringar. Orsaken nämns inte längre explicit – det har redan basunerats ut tillräckligt många gånger, så att man får uppfattningen att alla typer av extremväder och klimatförändringar är orsakade av koldioxid.

 22. Rolf Mellberg

  #20 Ulf

  Det är fullkomligt självklart att vanlig media inte förmedlar något som inte stämmer med den alarmistiska ståndpunkten. Ideologiserigen är ju mördande, särskilt här i världens godaste land.

  Jag är övertygad om att Kina har en tämligen ”icke-alarmistisk” hållning men varför skulle de ”slå på trumman” om den saken???

  Men om man letar kan man få en bild av deras hållning och ett intressant exempel är denna länk från en konferens nyligen. (repris från min sida från några dar sen) MASSOR av kineser djupdyker i mekanismer för solens klimatstyrande roll.

  Det finns folk från olika håll men kineserna dominerar stort:

  https://agu.confex.com/agu/fm19/meetingapp.cgi/Session/79259

 23. tty

  #18

  Isborrkärnor är den bästa temperproxies vi har, men tyvärr är de svåra att föra upp till nutid. Anledningen är att de översta 75-100 meterna är snö och inte is och därför inte kommer upp som borrkärnor. Tiden tills snön komprimeras till is varierar från som bäst något århundrade på Grönland till flera tusen år i Antarktis. Temperaturkurvorna slutar därför normaklt en bit tillbaka i tiden. Man kan naturligtvis skarva med andra temperaturdata, t ex väderstationen i Stykkisholmur på Island har ofta använts för att ”skarva” grönländska iskärnor eftersom den ha en lång högkvalitativ temperaturserie. Den enda serie jag vet där man seriöst försökt mäta på samma sätt upp till nutid är från Agassiz-ishättan på Ellesmere land. De resultaten tyder på att temperaturerna där nu är de högsta sedan det postglaciala klimatomptimat, och att det framför allt är vintertemperaturerna som har stigit:

  https://www.pnas.org/content/114/23/5952

  För 8-10000 år sedan var det dock ytterligare ca 4 grader varmare. Siffrorna är dock inte helt jämförbara eftersom upplösningen minskar med stigande ålder.

 24. tty

  PS

  Jag glömde en sak. I artikeln påstås att den moderna förändringstakten är ”unprecedented”, men det kan du glömma. Lusläser man artikeln framgår det att de använde gaussfilter för att beräkna ändringstakten, utom för det sista värdet där de använde linjärregression. Ursäkten är att man inte kan använda gaussfilter på ett randvärde, vilket är riktigt, men de glömmer att nämna att linjärregression nästan oundvikligt get ett högre värde. Givetvis borde linjärregression ha använts konsekvent för att få jämförbara resultat.

 25. Göran J

  Greta tipsar om att inte köpa nya tidningar av typ Expressen.

  Greta Ger tips på individnivå på Expressens Barnsida? (eller var det inte barnsidan?)

  Gertas 5 tips för att rädda klimatet

  1. Läs på och försök förstå vad du läser och vad forskarna säger.
  2 Sprid info till andra och diskutera med andra
  3 Sluta flyga
  4 Bli Vegan
  5 Sluta köpa saker, köp second hand

  Dessa 5 tips visar på den nivå som Greta befinner sig. Hon har inte lärt sig någonting under sina resor och seglatser.

  Det mest intressanta är hur detta är i princip samma trådar hon drar i som barnen gjorde under den fasansfulla tid med häxprocesser och angiveri.

  I och med att jag varit inne på Expressens sida och läst om deras journalistik lovar jag på heder och samvete att ALDRIG KÖPA någon NY tidning utgiven av EXPRESSEN.

 26. Fredrik S

  Ja, Greta och dårarna inom MSM löser ju inga problem.

  Ska miljoner invånare bo i bushen på de breddgraderna får man ju helt enkelt sköta den. Det kommer att brinna även i Gretas drömvärld.

  Men agendan är viktigast och därför är debatten inte pragmatisk och det kommer att brinna som fasen nästa år också när det är varmt, torrt och blåsigt. Etc.

  Och regnar det mycket på vintern så blir det ännu värre men det är det tyst om.

 27. PK

  Tack Ingemar för ett, som vanligt, faktabaserat inlägg. Att undanhålla fakta om tex slybekämpning är typiskt för svensk media och SMHI. Förr redovisade tv-meteorologerna ofta ett omegatecken på väderkarterna vid blockerande högtryck över Skandinavien. Detta kom av någon anledning inte upp en enda gång sommaren 2018. Ingemar, varför fortsätter media mfl denna mörkläggning? Har vetenskapsmännen ingen heder och etik när de fortsätter klistra olika bitar på sin bluff eller använda modeller som inte kan verifieras? Inte ens ärligheten att förklara klimatsystemets komplexitet framkommer i media. Mitt nyårslöfte är att köpa 15 ex av Klimatkarusellen och dela ut till de någon av de frälsta. Även Ann Heberleins ”Den naiva godheten” lär delas ut.

 28. Sören G

  När man lyssnar på radio eller ser påTV kan man råka ut för klimathotspropaganda i de mest osannolika sammanhang. Jag spelade in nyårskonserten från Wien för att kunna lyssna på den lite i taget när jag vill koppla av. Vid ett tillfälle handlade musiken tydligen om isblommor och då sa kommentatorn: ”Isblommor är det som vi kan se på fönsterrutor om nu inte klimatförändringarna får temperaturen att rusa i höjden.”

 29. Ingemar Nordin

  PK #27,

  Din fråga är relevant och intressant. Varför undanhåller media fakta som ger ett helt annat perspektiv?

  Här är ett par veteraner inom publicistbranschen, Svenolof Karlsson och Hans Bergström (fd redchef på DN)

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/21/om-censuren-media/
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/08/medierna-klimathotet/

  Hans Bergström nämner två orsaker till den fake news som levereras, nämligen dels ideologisk preferens (70% av journalisterna är rödgröna med en övervikt för MP), dels grupptänkande.

  Till detta skulle jag vilja tillägga: okunnighet och lathet. Okunniga personer följer helst gruppen eftersom de då slipper arbetet med att kolla fakta.

 30. Karl-Erik Tallmo

  Australian Bureau of Meteorology hävdade i australisk TV nyligen att den 17 december var den hetaste dagen som uppmätts, 41,9 grader C. Då läste de tydligen inte sin egen statistik ( http://www.bom.gov.au/climate/extreme/records.shtml) där det framgår att den 2 januari 1960 var det 50,7 grader C i Oodnadatta i South Australia. 1909 hade Bourke i sydöstra Australien (New South Wales) 125 grader Fahrenheit = 51,6 Celsius, enligt detta klipp: https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/103670939

  Man läser ofta också att branden nu är den värsta någonsin. Och visst är den alldeles fruktansvärd. Men det har varit värre vad gäller avbränd yta. Går man tillbaka till 2002 brann 21 miljoner hektar. Man tycker att dagens debattörer borde minnas en sådan sak. 1974-75 brann otroliga 117 miljoner hektar eller 15 procent av den totala landarean, se australiska statistiska byrån: http://tiny.cc/4lhciz (hoppas länken funkar; den är lite skum med ett snabel-a mitt i, därför har jag försökt kringgå problemet med att göra en kortlänk av den).

 31. Anders

  #29

  Angående likriktning i debatt, och krav på inställande i ledet utan att någon tänker, så skriver Axess en del om det fenomenet, i mitt tycke en riktigt bra artikel, den är lång, men jag klipper in ett citat:

  ”Här handlar det alltså om att åstadkomma blind tro och lydnad hos läsaren; krisen är så stor, tycks Alestig (SvD) och Guardian mena, att normala kritiska kapaciteter – ”vårt försvar” – bör läggas åt sidan. ”

  https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=4337#.XhIUJxdKiUM

 32. Ivar Andersson

  #15 Ingemar Nordin
  Det är biomassa som brinner i Australien och då är koldioxidutsläppen harmlösa enligt de klimathotstroende. Har Greta försummat att ta till sig de klimathotstroende åsikter?

 33. Fredrik S

  Karl Erik Tallmo #30

  Det var varmaste dagen för hela Australien de hänvisar till. Inte helt tydligt att det framkommer i MSM.

  Vilka stationer som ingår, hur länge det angivits och om det går att jämföra tillbaka i tiden går jag bet på.

  Föregående rekord var från 2013 men då hade Greta och de flesta andra svenskar ingen aning eller koll på stora skogs/bushbränder utomlands eller värmerekord.

 34. nils wedin

  Intressant läsning om södra halvklotet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379119306924

 35. Fredrik S

  nils wedin #34

  Tack för länken!

 36. Håkan Bergman

  Ingemar Nordin #29
  SvD hade en lång artikel av Göran Eriksson, tidningens mest erfarna politiska reporter i går, där han hade rest runt i Europa, Berlin och London, för att försöka hitta orsakerna till Socialdemokratins kris i Europa. Det gick väl sådär, förklaringen här hemma var Löfvens samarbete med L och C, MP nämndes inte ens i artikeln, trots att varje tänkande människa utanför Löfvens bubbla inser att det är MP som sänker sossarna. Kan det verkligen vara så att Göran Eriksson inte ser det, eller finns det andra skäl till varför han inte tar upp det? Lite patetiskt var det att i artikeln visa en bild av Göran E. vid ett lokaltåg i Berlin, jag sätter en peng på att han och fotografen flög till både Berlin och London. Jag kunde läsa artikeln en gång i går innan betalväggen föll ner, men i dag kom den upp i pressreader-versionen på biblioteket.

 37. jax

  Skogsbrandsexperten Anders Granström uttalar sig i dagens DN om bränderna i Australien:
  ”– Allvarliga bränder i den här delen av världen är inte ett nytt fenomen, även om det här är en extrem situation. Tittar man över längre period, 30–40 år, så har det varit extrema situationer då och då”.

  https://dela.dn.se/b1I3UU40Q3MxNUhtWmlHNGNvbUNHNENWMWlYOE1MdVp4cGdVQjBvYWlFd01uZGE4WnNpVFEwVDYyb1E5NDZOVERGTG1YY1F3a3JGdkFIaW9NSE5PU2c9PQ,,

  Alarmisterna på DN har väl helgledigt! Björn Wiman hävdade ju i gårdagens DN att ingen kommer att flyga om några år, inte ens smygflyga, apropå flygplatsen i dalafjällen. Ett rätt så häpnadsväckande uttalande.

 38. mattias

  Narrativet: Det brinner i Australien, Kalifornien, Brasilien, Spanien och Sverige. Dock, inte på någon av dessa platser är det några rekordarealer som det handlar om. Den effekt som koldioxiden möjligen kan ha är ökande biomassa i form av sly som ger bränsle åt bränder.

 39. Jan Joråd

  Klimatproblematik på Jorden, kan det stämma?? Jorden; Mars och Venus är snarlika planeter med liknade förutsättningar vad gäller materialsammansättning och närhet till solen. Skillnaderna i atmosfär är dock desto större. Hur skall man tolka denna fysikaliska information? Medeltemperaturen på Mars är ytterst stabil, dagstemp +80 natt -50 hela året runt, detta mycket beroende på att Mars har en väsentligt tunnare atmosfär vilket gör att utstrålningen av värme blir effektiv. Jordens atmosfär är betydligt tjockar vilket innebär att värmebalansen mellan dag och natt inte är så drastisk som på Mars. Jorden har som bekant över 400 ppm koldioxid i sin atmosfär, 0,04 %, som tyvärr ökar numera. Genom enkla experiment har forskare från oberoende vetenskapsområden kunnat konstatera att växthuseffekten är direkt relaterad till halten koldioxid. Venus, som är den planet som liknar Jorden mest skiljer sig också mest från de två övriga vad gäller klimatet. Här ligger medeltemperaturen på +480 grader och variationen mellan natt och dag är försumbar. Venus har en koldioxidhalt på hela 96%, vilket innebär att koldioxiden är den överlägset dominerande atmosfäriska gasen. Kan den ha något med växthuseffekten att göra? Ja vad säger man ? Frågan borde väl ställas till, vad hette han, Ingmar Lind ? som inte verkar särskilt naturvetenskapligt påläst utan mest filosoferar lite utanför det aktuella debattområdet, men vi övriga kan säkert bilda oss en egen uppfattning om hur gassammansättningar kan påverka en planets klimatutveckling med hjälp av vetenskaplig grundfakta och vanlig enkel aritmetik. Tack för ordet! / Jan

 40. Karl-Erik Tallmo

  #33
  Ja, medelvärde är lurigt. Särskilt som temperaturerna kan variera kraftigt. Har för mig jag sett historiska temperaturmätningar där det var långt över 40 grader på en plats och kanske bara 17 på en annan. I december visade BOM (se https://www.youtube.com/watch?v=U2yV47N8vdo ) upp lokala temperaturer för 17 december på Lajamanu 46 grader, Trepell 45,1 grader, Rabbit Flat 45,8 grader, Jervois 45,6 grader, Longreach 45,3 grader, Birdsville 46,1 grader och Ceduna 46,5 grader.

  50,7 på Oodnadatta Airport 1960 och 51.6 i Bourke 1909 är ju fortfarande högre mätningar. Samtidigt kan man ju fundera över om Oodnadatta Airport kan vara missvisande med tanke på heat island-effekten. Men denna kanske man har kompenserat för.

 41. Johan Montelius

  #39 Jan Joråd

  Så Jan, Mars och Venus är snarlika planeter med liknade förutsättningar vad gäller materialsammansättning och närhet till solen? Har du ett sinne för astronomiska avstånd eller temperaturer över huvud taget? Mars har som högst en temperatur av 20 C och under natten kan det bli så kallt som -150 C . Mars befinner sig dubbel så långt från solen som Venus.

  Jan – vad han nu heter – pratar mest i nattmössan kanske?

 42. Ulf

  Tack för svar tty.

 43. Björn

  Jan Joråd [39]; Nu är det väl så att temperaturen mellan natt och dag inte kan vara densamma, eftersom ett dygn på Venus motsvara 243 jorddygn, dessutom så befinner sig Venus på ett avstånd från solen om 0.7AU alltså jämfört med jorden som befinner sig på ett avstånd om 1AU (astronomisk unit eller enhet). En AU är ca 150 miljoner kilometer från solen och 0.7AU motsvara ca 105 miljoner kilometer från solen. Trotts allt så är det en rätt stor skillnad i avstånd mellan Venus och jorden till solen. Det är då naturligt att Venus som bestrålas på en yta med så låg rotationshastighet, tillsamman med ca 96% CO2, får en hög yttemperatur. Men det finns också en annan faktor som påverkar temperaturen, vilken är atmosfärstrycket mot ytan, vilken är 90 gånger högre än på jorden. Vad som nu är adiabatisk uppvärmning och övrig uppvärmning tillsammans med det kortare avståndet till solen och dess höga atmosfärskoncentration av CO2, är kanske inte så lätt att ange, men sådant är förhållandena på Venus.

 44. LarsF

  #39 Källa till detta vore intressant?
  ”Genom enkla experiment har forskare från oberoende vetenskapsområden kunnat konstatera att växthuseffekten är direkt relaterad till halten koldioxid. ”

  För det som cirkulerar är uteslutningsmetoden
  – vi kan inte se vad annat som står för uppvärmningen, så det måste vara co2

  Andra direkta påståenden att just inga riktiga experiment som kan motsvara jordens atmosfär har gjorts . cirkulerar också.

  En sak är riktiga växthus – som är drastisk skillnad mot en atmostfär som expanderar som den blir varm.
  I ett växthus kan sas temperaturen bli varmare än instrålningen – vilket inte sker i atmosfären då den bara expanderar och därmed blir ppm tunnare. I alla fall tills gravitationen håller den på plats. Långt mer komplicerad än ”enkla experiment”.

  Så den väl bevarade hemlighet du sitter på – dela med dig så vi kan bli upplysta också.
  Tyvärr låter det som ren snömos….

 45. Fredrik S

  Jan #39

  Jag blev inte mycket klokare av den där planeteära resan med koppling till växthuseffekt i jordens atmosfär.

  Och om det är +80 på Mars måste det skett en dramatiskt global Warming där nyligen, fast du kanske blandade ihop enheter?

 46. foliehatt

  @ Jan Joråd, #39
  Du har inte tänkt hela problematiken i botten. Koldioxid är helt klart en växthusgas. Låt oss jämföra Mars och Jorden. Mars har en växthuseffekt, som anges till cirka 5 K. Jordens växthuseffekt brukar anges som cirka 30 K. Mars har en atmosfär som till 96% utgörs av koldioxid. Atmosfärstrycket totalt är 800 Pa. Koldioxidens partialtryck är därför 770 Pa, Jordens atmosfärstryck är 101300 Pa och innehåller 0,004% CO2. Partialtrycket för koldioxid är därför 4 Pa.

  Koldioxidtrycket på Mars är således 190 gånger högre än det på Jorden, men Mars växthuseffekt är endast är en sjättedel av jordens.

  Alla mina data är hämtade från Wikipedia.

 47. Per I

  Hur ska då Australien få fram sin energi om inte med kolkraft? Det borde de svara på de som kritiserar. Även Tyskland är beroende av kolkraft, 50+ procent och dessutom exporterar kolkraftsel till grannländerna. Men det brinner inte i Tyskland. Det är så lågt att ge sig på ett land i kris för att främja sin agenda. Ändamålet helgar medlen för klimataktivisterna.
  Björn Gillberg har en videoblogg där han analyserar detta med elbilar bl.a. Hade Greta använt en mindre modern dieselbil i USA hade hennes klimatavtryck varit mindre.
  https://www.youtube.com/watch?v=AEy_5ih0Blk

 48. jensen

  Ytterligare fakta betr. bakgrund till bränderna i Australien.
  https://principia-scientific.org/the-insane-true-cause-of-australias-bush-fires/

 49. Ingemar Nordin

  Mer om den klimatologiska bakgrunden i Australien:
  https://miljomytene.no/2020/01/06/hvorfor-brenner-australia/

 50. Anders

  Verkar som inte alla skogsbränder i Australien startade ”naturlig” väg, utan pga att folk har hjälpt till…

  https://www.theaustralian.com.au/nation/bushfires-firebugs-fuelling-crisis-asarson-arresttollhits183/news-story/52536dc9ca9bb87b7c76d36ed1acf53f

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-7860635/Australian-bushfire-crisis-183-people-arrested-24-charged-starting-fires.html

 51. christer andersson

  Varför krångla till det. Ju varmare det blir, ju torrare blir det och ju mer lättantändligt blir det. Så funkar det åtminstone med ved.