klimatnödläge

Den ädla lögnen om klimatnödläge

Wikipedia skriver ”inom politiken avser ädel lögn en myt eller osanning, som framförs av en samhällselit i syfte att bibehålla social harmoni eller befästa   →

Finns det ett ”klimatnödläge”?

Vi fortsätter här med ytterligare en svensk översättning av ”broschyrerna”. Författare är Ross McKitrick. De engelska originalen finns (än så länge) här Finns det   →

Blobben, Vetenskapen och Verkligheten

A shadow falls on the green Blob (Josh) Inför presidentvalet i USA 2016 dök den osannolike presidentkandidaten Donald Trump upp. Han utmanade västs politiska   →

Klimatnödläge – Vad är det?

För några veckor sedan skapades rubriker i tidningarna om att Göteborg borde utlysa ett s.k. ”klimatnödläge”. Enligt Aftonbladet så hade man lyckats samla ihop   →