klimatnödläge

Den ädla lögnen om klimatnödläge

Wikipedia skriver ”inom politiken avser ädel lögn en myt eller osanning, som framförs av en samhällselit i syfte att bibehålla social harmoni eller befästa ett budskap”. Nog har vi hamnat i nödläge, men knappast vad klimatet beträffar. Men, hur har vi hamnat i denna ädla lögn, noble lie? Från ett klimatperspektiv kan man beskriva utvecklingen   →

Finns det ett ”klimatnödläge”?

Vi fortsätter här med ytterligare en svensk översättning av ”broschyrerna”. Författare är Ross McKitrick. De engelska originalen finns (än så länge) här Finns det ett ”klimatnödläge”? Ordet ”nödläge” betyder en kris som hotar med omedelbar skada om inte brådskande åtgärder vidtas. Klimatförändringar” hänvisar till långa, långsamma variationer rörande väsentliga aspekter av vårt väder, såsom 30-års   →

Blobben, Vetenskapen och Verkligheten

A shadow falls on the green Blob (Josh) Inför presidentvalet i USA 2016 dök den osannolike presidentkandidaten Donald Trump upp. Han utmanade västs politiska och mediala makt, Blobben. Finge Trump råda skulle han ta nya revolutionerande tag framför allt inom USAs energipolitik. Klimathotet lanserade han som en bluff och han ämnade se till att USA   →

Klimatnödläge – Vad är det?

För några veckor sedan skapades rubriker i tidningarna om att Göteborg borde utlysa ett s.k. ”klimatnödläge”. Enligt Aftonbladet så hade man lyckats samla ihop inte mindre än 1200 underskrifter för detta förslag till kommunalfullmäktige. Riktigt vad detta skulle innebära för Göteborg och andra stödjande städer framgår inte riktigt. Det finns ju inget nödläge för Göteborg,   →