Noble Lies

Den ädla lögnen om klimatnödläge

Wikipedia skriver ”inom politiken avser ädel lögn en myt eller osanning, som framförs av en samhällselit i syfte att bibehålla social harmoni eller befästa ett budskap”. Nog har vi hamnat i nödläge, men knappast vad klimatet beträffar. Men, hur har vi hamnat i denna ädla lögn, noble lie? Från ett klimatperspektiv kan man beskriva utvecklingen   →