Eco-fundamentalismen – en närande soppa för Kinas utvecklingskvarnar

ecofundamentalism

Eco-fundamentalism as Grist for China’s Mill (thegwpf.org)

GWPF har inför COP26 publicerat rapporten ”Eco-fundmentalism as Grist for China´s Mill”. Rapportens författare Jun Arima, är professor i ekonomi, han har varit minister i internationell handel i Japan, dess chefsförhandlare vid COP-förhandlingar och dessutom ingår han i ASEANs Economic Research Institute med mycket mera. Här ger han från sin horisont en kortfattad bild av energifrågan.

¤¤¤

Obehagliga sanningar

Rapporten inleds med Bidens klimatmöte i våras. Nu skulle han visa världen att efter fyra år med president Trump var USA tillbaka i den globala gemenskapen för att tackla klimatförändringarna och det till och med i förarsätet.

Inför mötet tillkännagav EU, USA, Japan och Kanada nya ambitiösa klimatmål. Men, vad bidrog ledarna för tillväxtländerna med? Kinas mål för närvarande är att nå maximal utsläppsnivå 2030. Vad som sedan händer är nog mest skrivet i stjärnorna. Indiens ambition är att minska sina utsläpp med 33-35% till 2030, men satsar samtidigt på kraftig utveckling. Jun Arima skriver att möjligheten att minska de globala utsläppen med 45% till 2030 verkar neat zero, näst intill ogenomförbart.

Biden skickade, stark i sin tro, iväg sitt klimatsändebud John Kerry till Shanghai för att där övertyga sin motpart om att öka sina ambitioner, men Kerry fick återvända hem med beskedet att det var USAs ansvar att vidta kraftigare åtgärder – en avslöjande bild som visar hur intetsägande Bidens/Kerrys klimatdiplomati är när den möter tillväxtländerna.

Den globala undersökningen, My World 2030, kring FN´s 17 hållbarhetsmål stärker bilden av splittringen. Klimatfrågan rankades globalt som nummer nio medan god hälsa, välmående, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt låg högst på listan. I Sverige fick Climate Action högst prioritet medan Kina placerade det målet på femtonde plats.

Jun Arima skriver att aktiviteter för klimatet aldrig har varit och kan aldrig bli högprioriterade i tillväxt- och utvecklingsländerna – och ändå är det de som kommer att avgöra om världen blir koldioxidneutral 2050.

¤¤¤

Senare delen i rapporten fokuserar på hur västs gröna omställning tjänar kinesiska intressen. Först påminns vi om hur Beijing alltmer visar sina växande muskler, till exempel ett allt mäktigare försvar, hanteringen av WHO vid utbrottet av COVID-19, behandlingen Hong Kong och de muslimska uigurerna, krav på företräde över nya domäner som yttre rymden, cyberspace och det elektromagnetiska spektrumet.

Samtliga dessa frågor har dramatiskt påverkat opinionen i väst. Pew Research Center survey on China i oktober 2020 visar effekten, den mest negativa värderingen av Kina historiskt sett.

Men, hur ser miljörörelsen på Kina?

Arima citerar Patricia Adams The red and The Green China´s useful idiots:

“Rather than becoming cautious about China’s role in the world, these groups lavish it with praise for its environmental efforts, using superlatives such as ‘herculean´ and ‘momentous.’ Greenpeace announced that Prioritising sustainability will cement China’s legacy as it assumes a larger role on the global stage.”

Snarare än att bli betänksamma över Kinas allt större roll i värden slösar dessa grupper med beröm över Kinas miljömässiga bemödanden, medan de blundar för den verkliga utvecklingen.

I juli 2021 skickade till exempel en grupp av progressiva miljöorganisationer i USA ett brev till Biden där han uppmanades att inte demonisera Kina utan prioritera demokrati för att tackla klimatkrisen och vår egen eko-ikon Greta kritiserar Japans inblandning i högeffektiva kolkraftverk med låga utsläpp i Vietnam, men hon säger ingenting om Kina, som bygger mängder av nya kolkraftverk längs ”den nya sidenvägen”, Belt and Road Initiative.

Titeln på rapporten förklaras utförligt här:

the Red and the Green 2

The Red and the Green: China’s Useful Idiots (thegwpf.org)

På vad sätt göder västs gröna omställning Kinas utveckling och dominans?

Kinas el bygger till största delen på billigt kol och dessutom har landet stor tillgång till arbetskraft. Med dessa konkurrensfördelar står nu Kina för 70% av den globala marknaden för solpaneler. Likartade förhållanden gäller för vindkraftsverk, medan dess service och reparationer ligger på ägaren, som inte minst finns i Europa.

Sedan är det de gröna el-bilarna, EVs! Det är svårt för Kina att konkurrera med västs tillverkning av bilar med förbränningsmotorer, ICEs. Starka krafter driver nu på för att dessa bilar snarast möjligt ska oskadliggöras. Det motiveras med den globala omställningens krav på koldioxidneutralitet inom kort och det var naturligtvis ingen slump att Greta fick låna en elbil av en Hollywoodkändis när hon besökte USA inför COP25. Omställningen från ICE till EV är extremt fördelaktig för Kina. Kraven från miljö- och klimatrörelsen kan snabbt sopa bort decennier av det försprång med avancerad teknologi för ICE-bilar, som ligger i västs mogna bilbransch.

Det finns dock viktiga observandum

I och med att kraven på både sol- och vindkraft och EVs accelererar kommer kinesiska marknadsandelar öka. 60% av Kinas el vilar på kol. Dessutom kräver komponenter till alla de gröna energikraftverken och batteritillverkningen strategiskt viktiga och sällsynta metaller där Kina har skaffat sig försprång (länk 1). Solpaneler till exempel innehåller på så sätt mer kol per kvadratmeter än de som tillverkas i USA och EU och det silikon som används till solpanelerna produceras av de illa hanterade uigurerna.

Oljan i mellanöstern var länge en akilleshäl för den globala energisäkerheten, men omställningen till de förnybara källorna orsakar en än högre och än mer koncentrerad säkerhetsrisk när det gäller Kina, som även har fördelar av att väst reducerar användningen av de fossila bränslena, som därmed förväntas bli billigare för Kina.

Kol. USA och EU är särskilt fientliga till användningen av kol. I juni -21 deklarerade G7-ländernas ledare att användningen av kol måste stoppas, (G20 oktober 2021?). Kol är den vanligaste och billigaste energikällan i Asien. Även om Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken inte finansierar nya kolkraftverk kommer Kina att ersätta detta vakuum och monopolisera marknaden. Detta är inte bara en spekulation skriver Ariama, Kina har redan spenderat tiotals miljarder på att bygga kolkraftverk i 152 länder längs den nya sidenvägen, BRI och är nu involverat i mer än 300 projekt där de finansierar byggandet av 70% av de nya kolkraftverken i världen.

21 september 2021 annonserade president Xi, till miljörörelsens belåtenhet att Kina skulle upphöra med att bygga nya kolkraftverk utomlands, medan de skulle öka den gröna energiutvecklingen i andra utvecklings- och tillväxtländer. Kina kommer att fortsätt att investera i kol på hemmaplan och exportera utrustning till grön energi som baseras på kol, skriver Arima.

 Till allt detta flaggar Kina för att stödja utvecklingen av ett sammankopplat Globalt elnät. Först skulle det bara gälla Asien, men målet är att det är färdigställt till 2050 när Kina även siktar på att vara världsledande både ekonomiskt, militärt och politiskt. Men! Ett internationellt kraftnät lett av Kina väcker naturligtvis oro till exempel kring cybersäkerhet och möjligheten till politiskt och militärt motiverad frånkoppling vid händelse av geopolitisk spänning.

Jun Arima avslutar med orden:

In such a divided and acrimonious world, China will further enhance its economic presence and influence, while the developed and democratic countries become economically, politically, and militarily weaker. Is this the world we want

Ja, är det den gröna värld klimataktivisterna önskar oss alla?

Ann Löfving-Henriksson

 

 1. Energiomställningen kräver nya metaller – Klimatupplysningen
 2. När blev Timbro made in China? | GP

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för ditt utmärkta referat och din analys. Kompletterande info finns också i länken nedan.
  https://klimatupplysningen.se/den-nya-sidenvagen/
  Kinas strategi är utstuderad och de följer den utstakade riktningen i den med millimeterprecision. De skall vara dominerande världsmakt inom alla områden lagom till PRC:s 100-årsjubileum 2049. Inte minst inom alla teknikområden inklusive kärnkraft och leveranser av strategiska råvaror till omvärlden.
  De uppger att de skall vara ”net-zero” avseende CO2 2060. 10 år efter alla andra länder. De kan då i lugn och ro följa alla dikeskörningar av länder styrda av klimataktivister och småleende anpassa sin följsamma strategi efter detta, i slutänden till intet förpliktande.

 2. Bim

  Ann. Jag är imponerad av den bredd och det djup dina inlägg visar och innehåller. Samlar man ihop vad du skrivit här på bloggen så borde det räcka till ett uppslagsverk om utvecklingen till ett alltmer totalitärt tillstånd på klotet.
  Jag frågar mig själv ibland varför människor så villigt låter sig ledas in i en facistisk värld av åsktsförtryck och ofrihet trots alla de exempel på vart det leder i slutändan.
  Tack Ann, dina ögon öppnare är alltid intressanta att läsa.

 3. JonasW

  Tack för en intressant analys av Kina och kolkraft.

  Faktum är att hela Asien bygger ut kolkraft – Kina, Indien, Pakistan, Japan, Indonesien o.s.v.

  Personligen tror jag inte det finns någon maktpolitisk strategi bakom detta. Jag tror att det är enklare än så:
  – Asien behöver billig och stabil elförsörjning
  – De asiatiska ledarna tror inte att koldioxidutsläppen leder till någon klimatkatastrof.

 4. Ulf

  Kina har stor vana att utnyttja ”duktiga idioter” i väst. Det började man med i slutet av 1960 talet då en annan stolle rörelse dominerade i bl a Sverige.
  På den tiden skulle man vara kommunist och Kina spelade skickligt på detta. Istället för en sann bild av ett stormaktskrig i Indokina så fick man det rill att det handlade om en frihetskamp mot det onda USA.
  Det slutade med folkmord (Kambodja), koncentrationsläger och allmänt mördande i samtliga Indokina länder. De som deltog i dessa rörelser låtsas idag som det regnar i bästa fall. Beskrivningen av Vietnamkriget är fortfarande totalt verklighetsfrånvänd i Sverige.
  Så var så säkra på att Kina kommer utnyttja Västs naiva och ovetenskapliga inställning i klimatfrågan.
  Sedan inser förstås Kina att det går att använda klimatfrågan emot dem också genom koldioxidtullar och liknande trams.

 5. Lasse

  Kina ligger årtionden efter väst när det gäller miljön.
  I USA infördes clean air act efter tider med smog i olika städer.
  Sen dess har vi fått renare luft och mindre utsläpp,något Kineser bara kan drömma om.
  Detta har påverkat deras klimat som inte alls värmts i samma utsträckning som vårt.
  https://ourworldindata.org/outdoor-air-pollution

  De har inte hunnit lika långt upp på behovstrappan!
  Den trappa vi nått vägs ände och nu verkar kliva ner från!

 6. Sören G

  Hörde på radion att klimataktivister vill ha ”klimaträttvisa”. Hur definierar de det? Att hela Jorden ska ha samma klimat?

 7. Ann Löfving-Henriksson

  #6 Lasse, tack för den innehållsrika länken!
  Det finns enormt mycket vederhäftig information, som än nu inte får komma ut i SVT, men när väl censurbubblan brustit och den ena sanningen efter den andra blir ”flygg” och sprids i våra effektiva nyhetsnät, kommer ett möte som det nuvarande spektaklet i Glasgow att te sig som det kom från en annan planet.
  Hur kunde så många låta förnedra sig till att gripas av detta hysteriska Groupthink?!

 8. Kaj+Wahlberg

  Kina använder klimat- och miljörörelsen som sina nyttiga idioter i Väst. Precis som Sovjet använde fredsrörelsen och antikärnkraftsmotståndet. Tack för att detta klarläggs här på Klimatupplysningen.

 9. Enough

  Ja, precis som med C19 är det rädsla som styr vad människor tror på, vi ( de) är lätt samlade i flock för att känna minskad otrygghet i svåra framtidsfrågor.

  Kan man dessutom själv bidra på något sätt, kommer godhetskänslan fram ( köpa batteribilar, solceller på taken mm.), finns det inget utrymme för kritiskt systemtänkande kvar……

 10. Johan, Uppsala

  Kanske OT, men med koppling till Kinas påverkan på Europas energipolitik (om den kopplingen kommer göras under webbseminariumet eller om det blir skygglappar på):

  Energimyndighetens forum för globala energifrågor välkomnar till ett direktsänt digitalt seminarium om energiläget i Europa med Oxford Institute for Energy Studies och International Energy Agency.

  Varför så höga priser och hur påverkas omställningen till förnybart?
  Vad är bakgrunden till de höga energipriserna och hur påverkar den höga prisnivån utvecklingen framöver?
  Vad får den rådande situationen för konsekvenser för den pågående energiomställningen?

  Inbjudna talare är:
  – Mike Fulwood, senior forskare vid Oxford Institute for Energy Studies.
  – Keisuke Sadamori, chef för energimarknader vid International Energy Agency.

  Seminariet modereras av Bo Diczfalusy, ordförande för Energimyndighetens forum för globala energifrågor.

  Det kommer också finnas utrymme att ställa frågor till talarna.

  När? 23 november, kl. 9.00
  Var? Via Zoom
  Anmälan? Anmäl dig här via Energimyndighetens webbsida https://www.energimyndigheten.se/om-oss/organisation/natverket-for-olja-och-gas/seminarier/2021/varfor-sa-hoga-priser-och-hur-paverkas-omstallningen-till-fornybart/

 11. Tack Ann,

  Kina och Ryssland har i stort sett fått vad de ville ha vid tidigare klimatmöten. Så nu bryr de sig inte ens om att komma annat än som observatörer. De kan i lugn och ro slå sig till ro och bevittna USAs och EUs fortsatta konkurs på energiområdet.

 12. L

  #11 Är det inte så att dom låter väst stå för kostnaden utvecklingen och felen. Sedan kan dom gå in när det finns godtagbar alternativ. Att skjuta västs rädsla framför sig är ju också en strategi.

 13. Läste jag fel, eller stod det:
  Tiotals miljarder har Kina redan spenderat på att bygga kolkraftverk i 152 länder längs sidenvägen.
  Så lång har den blivit, Sidenvägen.

 14. Håkan Johansson

  Tackar Ann för inlägget. Har varit verksam i Asien under 15 år inom miljö och energi. Kina spelar med i klimatstolligheterna, behöver inte lyfta ett finger för att medverka/ta kostnader. Stolligheterna i Europa stärker Kinas konkurrenskraft utan att de behöver anstränga sig. Paris överenskommelsen passar Kinas strategi perfekt, som ett komplement till att man roffar åt sig teknologi med ohederliga metoder, statsbankerna understödjer exportföretagen med mera. Kina har ett kommunistiskt system med en rå kapitalism i botten, beslut kan fattas mycket snabbt. Jag var i senast i en sulfatmassaanläggning som var först i världen att passera 1 miljon ton massa i en linje, sodapannan var på över 1000 MW. Jag deltog i den senare, under 4 månader hade vi dödsfall vid tre tillfällen, 5 döda. Underhåll går otroligt mycket snabbare än i en svensk anläggning, det sparar pengar men kostar liv. Bästa teknik används, anläggningarna är enorma, produktiviteten mycket högre än i Sverige och lönekostnaderna mycket låga. Tur att dom inte har vedråvaran tillgänglig i Kina. Då man har kontroll på råvarorna är Kina ett super hot mot västvärlden. Man har en taktik att bli världens dominerande supermakt. Klimat stolligheterna passar Kinas strategi till 100 %. Nu kontrollerar man råvarorna på många fronter, till exempel magnesium, där bromsar man nu och det kan drabba nybilstillverkningen. Trump förstod att man måste strypa Kinas framfart, instämmer helt.

 15. Evert+Andersson

  Bra Ann! Inför Paris var dåvarande miljöbossen inom FN Christiana Figueres på hugget. Hon såg där chansen till en ny ekonomisk världsordning. Passade också på att hylla Kinas samhällssystem som överlägset i klimatkampen!

 16. En annan

  Igår roade jag mig med att titta lite på Amerikansk politik, då hittade jag detta Forbes-klipp med an intressant kvinna (senator från Georgia). Hennes pedagogiska illustrationer gör hennes anförande till en njutning!
  https://www.youtube.com/watch?v=Xeo3E3IQxpw
  Orkar ni inte se hela så spola fram till när XI Ping dyker upp.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 13 Hans Hellsing, jag blev betänksam och kontrollerade. Jo, det står faktiskt så i texten sid 12, rad 19 om jag räknade rätt. Kan inte gå i god för annat än det. Referensens (46) titel är att Kina är inblandad i de flesta kolkraftverks som byggs idag.

 18. Claes-Erik Simonsbacka

  Does the UK need a referendum on climate change pledges?

  ”Critics say net-zero target has been imposed by ‘elites’ without electoral mandate.”

  ”Writing for The Telegraph, Allister Heath said a referendum is essential because “the political elite is imposing a revolution,” while treating voters like “naughty children” and “apathetic imbeciles”. ”

  https://www.theweek.co.uk/news/uk-news/954591/does-the-uk-need-a-referendum-on-net-zero-pledges

  Mvh,

 19. Evert+Andersson

  Tittade en stund på BBC News idag. En allvarsman från Världsbanken räknade upp Kina, USA, EU och Brasilien. Alla med tungt ansvar att minska sina utsläpp. Men han var bekymrad. Energikrisen kan sätta käppar i hjulen.

  Lite komiskt att bristen på kol och gas blir ett hinder för att fasa ut kol och gas 🙂
  Men jag tror inte han var en ’stand up comedian’.

 20. Peter Stilbs

  Utmärkt & oroande – tack, Ann.

 21. Stig Morling

  Kära vänner, ni har alla fångat mer än väl Anns klarläggande och förtjänstfulla analys. Dock, för vårt kära Grönköping, två Norrlandsvisdomar kommer mig osökt till minnes.
  1. ”Man kan aldrig lugga en flintskallig”, fast kanske ändå mer träffande:
  2. ”Det är helt omöjl´t att förklara nåt för en som inget begrip” (Ingmar Stenmarks klokskap)

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Stig Morling, uppskattas!